Беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс

Loading...


бет4/7
Дата06.03.2017
өлшемі138.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Жалпы ережелер

 1. Осы Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша және философия докторлары (PhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының

 1. 2) тармақшасына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша және философия докторлары (PhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату тәртібін айқындайды.

 1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 1. білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген өкілі (агенті) - тапсырма шартының негізінде білім беру саласындағы уәкілетті органның атынан және оның есебінен және оның нұсқауларына сәйкес белгілі тапсырмаларды орындайтын тұлға;

 2. жас маман - педагогикалық, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша білім беру гранты бойынша ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде жоғары білімнің тиісті білім беру бағдарламаларын игерген тұлға, сондай-ақ педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жоғары білімнің тиісті білім беру бағдарламаларын игерген тұлға;

 3. философия докторы (PhD) - философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін тағайындау арқылы ғылыми және педагог кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті кәсіптік білім беру оқу бағдарламасын игерген тұлға.

 1. Жас мамандарды және философия докторларын (PhD) жұмысқа жіберу тәртібі

 2. Педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде оқуға түскен азаматтар жоғары оқу орнын (бұдан әрі - ЖОО) аяқтағаннан кейін кемінде үш жыл ауылда (селода), кентте, ауылдық (селолық) округте (бұдан әрі - ауылдық жер) орналасқан тиісінше мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік медициналық ұйымдарда, ветеринария саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бөлімшелерінде немесе мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда жұмысты өтейді.

 3. Педагогтік және медициналық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқуға түскен азаматтар ЖОО-ны аяқтағаннан кейін кемінде үш жыл мемлекеттік білім беру ұйымдары мен мемлекеттік медициналық ұйымдарда жұмысты өтейді.

 4. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде философия докторы (PhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен азаматтар оқуды аяқтағаннан кейін кемінде үш жыл жоғары оқу орындарында немесе ғылыми ұйымдарда жұмысты өтейді.

 5. Жас мамандарды және философия докторларын (PhD) жұмысқа жіберу мақсатында оларды дербес бөлу жүзеге асырылады.

 6. Бөлу жөніндегі комиссиялар жыл сайын жас мамандар және философия докторлары (PhD) оқуды аяқтайтын Қазақстан Республикасының тиісті жоғары оқу орындарының жанында құрылады.

Бөлу жөніндегі комиссия туралы ережені білім және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдар (бұдан әрі - уәкілетті органдар) бекітеді.

 1. Жас мамандарды жұмысқа бөлу және жіберу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

 1. облыстардың жергілікті атқарушы органдары жыл сайын, 15 сәуірден кешіктірмей уәкілетті органдарға кадрларға қажеттілік туралы өтінім береді:

ауылдық жерде орналасқан мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік медициналық ұйымдарда, ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бөлімшелерінде немесе мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда кейіннен жұмысқа орналастыру арқылы ұсынылған өтінімдерге сәйкес;

мемлекеттік білім беру ұйымдарында және мемлекеттік медициналық ұйымдарда кейіннен жұмысқа орналастыру арқылы ұсынылған өтінімдерге сәйкес; 1. ЖОО жыл сайын, 15 сәуірден кешіктірмей уәкілетті органдарға:

ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота

шегінде оқуға түскен;

мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқуға түскен бітірушілердің тізімдерін жібереді;


 1. уәкілетті органдар жыл сайын, 1 мамырдан кешіктірмей:

ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде оқуға түскен білім беру грантының иегерлері тікелей оқитын ЖОО- ға ауылдық жерде орналасқан мемлекеттік білім беру ұйымдары, мемлекеттік медициналық ұйымдар, ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бөлімшелері немесе мемлекеттік ветеринариялық ұйымдары үшін кадрларға қажеттілік туралы өтінімдерге сәйкес ақпарат жібереді;

педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша - мемлекеттік білім беру ұйымдары және мемлекеттік медициналық ұйымдар үшін кадрларға қажеттілік туралы өтінімдерге сәйкес ақпарат жібереді; 1. ЖОО-да жас мамандарды жұмысқа дербес бөлу жөніндегі комиссиялар құрылады.

 1. Жас мамандарды дербес бөлу облыстардың жергілікті атқарушы органдарының кадрларға қажеттілік туралы өтінімдеріне сәйкес уәкілетті органдар ұсынған ақпарат негізінде жүзеге асырылады.

 2. Ағымдағы жылы оқуын бітірген жас мамандар 1 тамыздан кешіктірмей жұмыс орнына жолдама бойынша келеді.

 3. Облыстың жергілікті атқарушы органы:

 1. жас маман келгеннен кейін бір айдың ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентіне жұмыс орны және берілетін әлеуметтік көмек түрі туралы мәліметтерді (болған жағдайда) ұсына отырып, бөлуге сәйкес келгені туралы растау жібереді;

 2. жыл сайын, 1 қыркүйекке қарай білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентіне 2012 жылдан бастап жұмыс істеп жатқан жас мамандардың тізімін жібереді;

 3. жас маманның жұмыстан шығарылғаны туралы мәліметтер мен растайтын құжаттарды білім беру саласындағы уәкілетті органға жібереді.

 1. Мемлекеттік білім беру ұйымдарына және мемлекеттік медициналық ұйымдарға бірінші кезекте бөлу құқығы:

 1. жұбайы бос жұмыс орнын ұсынған елді мекенде тұрақты немесе оған жақын орналасқан елді мекенде тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өтеп жатқан адамдарға;

 2. ата-анасының біреуі немесе екеуі де І және ІІ топ мүгедектері болып табылатын адамдарға, сондай-ақ бос жұмыс орнын ұсынған елді мекенде тұрақты тұрып жатқан адамдардың қамқоршысы және қорғаншысы болып табылатын адамдарға беріледі.

 1. Ауылдық жерге жұмысқа жіберілген жас мамандар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік кепілдіктер алады.

 2. Философия докторларын (PhD) жұмысқа бөлу және жіберу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

 1. ЖОО және ғылыми ұйымдар тиісті бос жұмыс орны болған жағдайда жыл сайын, 15 сәуірден кешіктірмей білім беру саласындағы уәкілетті органға жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарда кадрларға қажеттілік туралы өтінім береді;

 2. ЖОО жыл сайын, 15 сәуірден кешіктірмей білім беру саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде философия докторларын (PhD) даярлау бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен және ағымдағы жылы оқуды аяқтайтын тұлғалар тізімін жібереді;

 3. білім беру саласындағы уәкілетті орган жыл сайын ЖОО-ға философия докторларының (PhD) бос жұмыс орындары бар екендігі туралы ақпарат жібереді;

 4. ЖОО-да философия докторларын (PhD) жұмысқа дербес бөлу жөніндегі комиссиялар құрылады.

 1. Философия докторларын (PhD) дербес бөлу ЖОО - лар мен ғылыми ұйымдардың кадрларға деген қажеттілік туралы өтінімдеріне сәйкес білім беру саладағы уәкілетті орган ұсынған құжаттар мен ақпарат негізінде жүзеге асырылады.

 2. Жас мамандарды және философия докторларын (PhD) дербес бөлу кезінде:

 1. тұрақты тұратын орны немесе сонда бөлген қолайлы болатын елді

мекен;

 1. Заңмен және осы Қағидалармен көзделген бірінші кезекте бөлу құқығын беретін жағдайлардың болуы;

 2. Заңмен және/немесе осы Қағидалармен белгіленген, жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босататын немесе жұмысты өтеу жөніндегі міндетті орындау мерзімін кері шегеретін жағдайлардың болуы ескеріледі.

Жас маман тұрақты тұратын жерде бос жұмыс орны болмаған жағдайда ол жақын жердегі ауылға (селоға), кентке, ауылдық (селолық) округке, ауданға, облысқа бөлінуге жатады.

 1. Мерзімдік әскери қызметке түскенде немесе шақырылғанда, жас маманға жұмысты өтеу мерзіміне қызметті өтеу уақытын қоспастан қызметті өтеу уақытына жұмысты өтеу мерзімі кейін шегеріледі.

 2. ЖОО-дағы оқуды бір мезгілде аяқтаған ерлі-зайыптыларға бір елді мекенде орналасқан ұйымдарда жұмыс беріледі. Егер ерлі-зайыптылардың бірі оқуын бұрын бітірсе, онда оны бөлу жалпы негіздерде жүргізіледі. Мұндай жағдайда оқуды кейін аяқтаған жұбайы (зайыбы) зайыбының (жұбайының) жұмыс орны бойынша бірінші кезекте бөлінуге құқылы.

 3. Бөлу жөніндегі тиісті комиссияға дәлелді себептерсіз келмеген жас мамандар және/немесе философия докторлары (PhD) оның қатысуынсыз бөлінеді.

 4. Бірнеше жас маманды және философия докторларын (PhD) бір бос жұмыс орнына жіберуді болдырмау мақсатында Бөлу жөніндегі комиссиялар құрылған тиісті ЖОО-лардың жұмысқа жіберілген жас мамандардың және философия докторларының (PhD) бастапқы тізімдерін білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберуі арқылы оларды бастапқы бөлу жүзеге асырылады. Мұндай фактілер анықталған жағдайда жас мамандарды және философия докторларын (PhD) бөлу білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісуден кейін жүргізіледі, бұл ретте оқу үлгерімінің орташа балы және ЖОО орналасқан жердің болжамды бөлу орнына жақындығы назарға алынады.

 5. Жас мамандарды және/немесе философия докторларын (PhD) дербес бөлу тиісті Бөлу жөніндегі комиссияның шешімімен ресімделеді, соның негізінде ЖОО осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмысқа жолдамаларды дайындайды. Бұл ретте, шешім қабылдаған соң үш жұмыс күннен кеш емес, жас мамандарды және философия докторларын (PhD) оларды бөлу туралы хабардар етуді жұмысқа жолдамаларды беру арқылы ЖОО жүзеге асырады.

 6. Заңмен және осы Қағидалармен көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңмен көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндетін орындамағаны үшін жас маман және философия докторы (PhD) оны оқытумен байланысты бюджет қаражаты есебінен жұмсалған шығыстарды бюджетке өтейді.

 7. Жас мамандардың және философия докторларының (PhD) жұмысты өтеу мерзімі жұмыс беруші мен олардың арасында еңбек шарты жасалған күнінен бастап есептеледі.

 8. ЖОО жыл сайын, 15 тамыздан кешіктірмей уәкілетті органдарға жас мамандарды және философия докторларын (PhD) жұмысқа бөлу туралы ақпаратты ұсынады және бөлу жөніндегі барлық материалдарды бөлу туралы шешім қабылданған күнінен бастап күнтізбелік 15 күннің ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентіне жібереді.

 9. Жас маманмен немесе философия докторымен (PhD) жасалған еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылған жағдайда жұмыс беруші еңбек шартын бұзғаннан кейін үш күнтізбелік күннен кешіктірмей тиісті растайтын құжаттарды ұсыну арқылы бұл туралы облыстың жергілікті атқарушы органына хабарлайды. Бұл ретте, егер олармен жасалған еңбек шарты жұмыс беруші - заңды тұлғаның таратылуы, сондай-ақ қызметкерлер штатын немесе санын қысқарту негіздері бойынша бұзылған болса, жас мамандар және философия докторлары (PhD) қайта бөлінуге жатады.

 10. Магистратураға, резидентураға немесе докторантураға түспеген тұлғалар осы Қағидаларға сәйкес қайта бөлінуге жатады.

 1. Өз бетімен жұмысқа тұру құқығын беру

 1. Жас мамандарды дербес бөлу жөніндегі комиссияның немесе Философия докторларын (PhD) дербес бөлу жөніндегі комиссияның (бұдан әрі - Бөлу жөніндегі комиссиялар) шешімімен мынадай санаттар Заңда көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босатылады:

 1. жұбайы (зайыбы) тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өтеп жатқан елді мекенде немесе оған жақын орналасқан елді мекенде бос жұмыс орны болмаған адамдар;

 2. І және ІІ топтағы мүгедектер;

 3. одан әрі оқуға магистратураға, резидентураға, докторантураға түскен адамдар;

 4. жүкті әйелдер, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар, сондай-ақ оны (оларды) жалғыз тәрбиелеп отырған адамдар.

 1. Бюджеттік қаражат есебінен оқытумен байланысты шығыстарды қайтарусыз Заңда көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндет:

 1. жұмысты өтеу жөніндегі міндеттің орындалуына байланысты;

 2. тиісті құжаттармен расталған білім алушының (жас маманның, философия докторының (PhD)) қайтыс болуына байланысты;

 3. жұмысты өтеу мерзімі кезінде І, ІІ топ мүгедектігі белгіленген жағдайда;

 4. оның денсаулық жағдайы бұдан әрі еңбек міндеттерін орындауға кедергі жасаған немесе басқа адамдардың денсаулығына және (немесе) еңбек қауіпсіздігіне қауіп төндірген жағдайдағы адамдарға;

 5. Заңмен және осы Қағидалардың 27-тармағымен көзделген жағдайларда жұмысты өтеу жөніндегі міндетінен босатылуына байланысты тоқтатылады.

 1. Осы Қағидалардың 12, 17, 27 және 28-тармақтарында көрсетілген мән-жайлар тиісті құжаттармен расталуға тиіс.

 2. Жас мамандардың және философия докторларының (PhD) жұмысты өтеу жөніндегі міндеттерін орындауының немесе жұмысты өтемеген жағдайда бюджеттік қаражат шығыстарының өтелуінің мониторингін жүргізу және бақылауды қамтамасыз ету білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентіне жүктеледі.

 3. Білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агенті өз құзыреті шегінде:

 1. жұмысты өтеу жөніндегі міндеттерін орындауына мониторинг жүргізу мақсатында жас мамандар және философия докторлары (PhD) бойынша дерекқорды қалыптастырады және жүргізеді, ұсынылған құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді;

 2. облыстардың жергілікті атқарушы органдарының және білім беру саласындағы уәкілетті органның көмегімен Бөлу жөніндегі комиссиялар шешімдерінің орындалу мониторингін жүргізеді;

 3. жас мамандар мен философия докторлары (PhD) Заңмен көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндеттерін бұзған жағдайда олардың бюджеттің оларды оқытумен байланысты шығыстарын өтеуін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдайды.

Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша және философия докторлары (PhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату қағидаларына қосымша

Жүмысқа жолдама(ЖОО атауы)

мамандығы бойынша бітіруші(Т.А.Ә.)

Дербес бөлу жөніндегі комиссияның

№ шешімінің

Негізінде(лауазымы)орналасқан

(мекенжайы)


жіберіледі.

(ұйым атауы)
Ректор

Қолы

х

(Кесу сызыгы)

Мен,
(Т.А.Ә.)

бітіруші

болып табыламын, (ЖОО атауы)

Лауазымында

мекенжайында орналасқан, (мекенжайы)

жұмысқа

растаймын. (ұйым атауы)

жолдама алғанымды
бітірушінің қолы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысымен бекітілген (2012 жылы 30 наурыздағы № 390 қаулысымен өзгерістер енгізілген)

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесі

 1. Жалпы ережелер

1. Осы Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру туралы ереже (бұданәрі - Ереже) «Білім туралы» ҚазақстанРеспубликасының2007жылғы 27 шілдедегіЗаңының 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленген және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің тәртібін айқындайды.

 1. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 1. білім беру гранты - кәсіптік білім алуға төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

 2. білім беру саласындағы уәкілетті орган - білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

 3. республикалық конкурстық комиссия - білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын комиссия (бұдан әрі - Комиссия).

 1. Білім беру грантын беру тәртібі

 2. Білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты білім саласындағы уәкілетті орган құратын Комиссия өткізеді.

 3. Комиссия білім беру саласындағы уәкілетті органның, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қызметкерлері, жоғары оқу орындарының (бұдан әрі - ЖОО) басшылары санынан қалыптасады.

Комиссия мүшелерінің саны тақ санды құрауы тиіс. Комиссия отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі.

 1. Білім беру гранттары талапкерлер өтініш білдірген нақты мамандықтар, тіл бөлімдері мен оқу нысандары бойынша мамандықтар кезектілігіне сай білім беру грантын беру туралы куәлікті берумен қоса ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша сертификаттар балдарына сәйкес конкурстық негізде беріледі.

Білім беру грантын алу конкурсында қазақ немесе орыс тілі (оқыту тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдау пәні бойынша балдар ескеріледі.

5-1. Білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін азамат жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, білімі туралы құжат (түпнұсқа), ұлттық бірыңғай немесе кешенді тестілеудің сертификатын, 3x4 көлеміндегі екі фотосурет, 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысу үшін азамат өтініште өзі таңдаған мамандық пен жоғары оқу орнын көрсетеді.

Таңдау бойынша пәндер сәйкес келген жағдайда азамат төрт мамандықты көрсете алады.

Білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін өтініштер


 1. 31 шілде кезеңінде қабылданады.

5-2. Осы Ереженің 6 және 6-1 -тармақтарындакөрсетілген білім беру грантын алуға басым құқығы бар азаматтар жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына аталған құқықты растайтын құжатты тапсырады.

5-3. Шет тілінде берілген құжаттардың қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білімі туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен нострификатталуы тиіс.

5-4. Бірінші және екінші топтағы мүгедек азаматтар, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезден мүгедектер жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына таңдаған мамандығы бойынша оқу үшін теріс көрсеткіштің жоқтығы туралы медициналық-әлеуметтік сараптама (МӘС) қорытындысын ұсынады.5-5. Конкурсқа қатысу үшін кемінде 50, ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін кемінде 70, ал «Жалпы медицина» мамандығы бойынша кемінде 55 балл, оның ішінде бейінді пән бойынша кемінде 7 балл (әрбір шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндер бойынша - кемінде 4 балл жинау қажет.

 1. 6. Шығармашылық мамандықтарды таңдаған талапкерлер білім беру грантын алу конкурсына бір мамандық бойынша қатысады және тек шығармашылық емтихан тапсырған жоғары оқу орнын ғана көрсетеді.

 1. Білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде:

 1. «Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдардың;

 2. дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар адамдардың;

 3. тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын жалпы білім

беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бірінші, екінші жәнеүшіншідәрежелі дипломдармен марапатталған), орындаушылардың республикалық және халықаралық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сондай-ақ өздері таңдаған мамандықтары олимпиаданың, конкурстың немесе сәйкес келген жағдайда, жалпы білім беретін пәндер бойынша ағымдағы жылғыПрезиденттік,республикалықолимпиадаларменғылымижобалар конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) жеңімпаздарының басым құқығы бар.

 1. 1. Білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде

көрсеткіштер бірдей болған жағдайда жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысына сәйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуына болатын жағдайда І және ІІ топтағы мүгедектердің, жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша ¥лы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерінетеңестірілген адамдардың, балакезінен мүгедектердің, мүгедек балалардың және үздік білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары) бар адамдардың басым құқығы бар.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда және басым құқығы болмаған кезде білім беру гранттары аттестаттың, куәліктің немесе дипломның жоғары орта балдары бар тұлғаларға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда және басым құқығы болмаған кезде, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей болғанда бейіндік пән бойынша алған балдары ескеріледі.


 1. Каталог: download
  download -> Жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған
  download -> Жұмыс бағдарламасы «Кәсіби қазақ тілі»
  download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  download -> Э н. профессор М. Д. Жұмабаева. Силлабус «5В090800 «Бағалау» мамандығының студенттеріне/магистранттарына арналған ««Іскерлік қазақ тілі» курсының типтік бағдарламасы
  download -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
  download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
  download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
  download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
  download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...