Қбео жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы шарт алматы қ. 20 ж. Осы Шарт «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы»бет1/2
Дата15.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
#112
  1   2


ҚБЕО жүйелерінде куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы

ШАРТ
Алматы қ. 20 ___ ж. «___» _______________

Осы Шарт «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны куәландырушы орталықтың (бұдан әрі-Куәландырушы орталық) ҚБЕО жүйелерінде шартты (тарды) жасаған ҚБЕО Пайдаланушыларына: банкілік хабарламалармен алмасу жүйесі/ақша аударудың банкаралық жүйесі/банкаралық клиринг/ Авангард Plat бөлшектеп төлеу жүйесі/ көпшілік электронды төлем жүйесі/АТҚАЖ/ SWIFT сервистік бюросы/ электронды ақша жүйесі (бұдан әрі-Пайдаланушыға) қызметтерді ұсыну түрлері мен тәртібін анықтайды. Пайдаланушының Шарт бойынша (бұдан әрі-Шарт) қызметтерді қабылдау келісімі осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шарттың №1 Қосымшасының нысаны бойынша Пайдаланушымен қол қоюы және Куәландырушы орталыққа қосылу туралы өтінішті ұсынуы, сондай-ақ, кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу анықталады.


МӘЛІМДЕМЕ ЖӘНЕ КЕПІЛДЕМЕ:

Куәландырушы орталық мәлімдейді және кепілдік береді:

1) ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға бола отырып, Шартты өз атынан жасауға құқылы;

2) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қажет рұқсаттары бар, куәланырушы орталықтардың іс-әрекетіне қойылатын біліктілік талаптарына сай;

3) Куәландырушы орталық Шарттың аясында пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуге мүліктік құқыққа тиісті құқық иегері болып табылады және Пайдаланушыға Шарттың аясында пайдалану үшін бағдарламалық қамтамасыз етуге мүліктік құқығы бар.

4) Шарт осы Шартта баяндалған талаптарға сәйкес орындалуы тиіс Куәландырушы орталықтың нақты және заңдық күші бар міндеттемелерін білдіреді;

5) Шарттың мазмұны және оның шарттарының тиісті түрде орындалуы Қазақстан Республикасының заңнамасының және Куәландырушы орталықтың Жарғысының талаптарының бұзылуына себеп болмайды;

6) Шарттың талаптарына сәйкес Куәландырушы орталықтың Пайдаланушыға берген электронды сандық қолтаңба құралдары Қазақстан Республикасының заңнамасында құрылған тәртіпте сертификатталған;

7) Шартта қолданылатын түсініктер Қазақстан Республикасының «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы» заңына сәйкес келеді.1.ШАРТТЫҢ МӘНІ

  1. Куәландырушы орталық Пайдаланушыға мынадай қызметтер көрсетеді:

   1. Пайдаланушының өтініші бойынша электрондық сандық қолтаңбаның криптографиялық кілтін құрады және ҚБЕО жүйелеріне кіру үшін автоматтандырылған жұмыс орындарында немесе Пайдаланушының ПИН-коды бар ПИН-конверт және Пайдаланушының кілттерді дербес қалыптастыру немесе серверлерінде пайдалану және қондыру мақсатында банкілік хабарламалармен алмасу жүйесі/ банкаралық ақша аудару жүйесі/банкаралық клиринг/көпшілік электронды төлем жүйесі/ Авангард Plat бөлшектеп төлеу жүйесі/АТҚАЖ/ SWIFT сервистік бюросы/ электронды ақша жүйесінде, жабық кілтіне заңсыз кіруден қорғау үшін шараларды қабылдай отырып электрондық сандық қолтаңба кілттерін және шифрлауды бастапқы инициализация немесе басқа да (бұдан әрі-кілттер) құрады, (бұдан әрі-ҚБЕО жүйелері).

   2. тіркеу куәлігін береді, тіркейді, қайтарып алады, сақтайды, сонымен қатар тіркеу куәліктерінің тіркелімін жүргізеді, олардың әрекет ету мерзімінің ішінде тіркеу куәліктеріне қызмет көрсетеді.

   3. қолданыстағы және қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің есебін жүргізеді.

   4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, Куәландырушы орталықта тіркелген тәртіпте Пайдаланушының ашық кілтінің тіркеу куәлігінің тиесілі және күші бар екенін растайды.

  1. Пайдаланушыға жоғарыда көрсетілген қызметтерді көрсету мақсатында Пайдаланушыға Шарттың қолдану мерзімінде Куәландырушы орталықтың https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm, мекен-жайы бойынша Интернет желідегі ақпарат ресурсында жарияланған Куәландырушы орталықпен өзара әрекет ету үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығы беріледі.

  2. Куәландырушы орталық Пайдаланушыға Астана қаласының уақыт белдеуін ескере отырып, Шарт бойынша қызмет көрсетуді ұйымдастырады.

2.ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

  1. Куәландырушы орталық құқылы:

   1. Пайдаланушыға қажетті тіркеу құжаттарын тиіссіз ресімдеген жағдайда тіркеуден бас тартуға.

   2. Пайдаланушыға берген тіркеу куәлігін мынадай жағдайларда қайтарып алуға:

1)Пайдаланушының немесе оның уәкілетті өкілінің талабы бойынша;

2) тіркеу куәлігінің иесі қайтыс болғанда;

3)Пайдаланушының іс-әрекет жасауы тоқтаған жағдайда;

4)Пайдаланушының шарт әрекетін ҚБЕО тиісті жүйесінде немесе Шартта тоқтатуға;

5)заңды күшіне енген сот шешімі бойынша.


   1. тіркеу куәлігінің белгіленген әрекет мерзімі біткен жағдайда Пайдаланушының тіркеу куәлігін қайтарып алуын қабыл алмауға.

   2. әрекеті тоқтатылған немесе қайтарып алынған тіркеу куәлігінің иесіне негізді себептерді көрсетіп, міндетті хабарлай отырып, тіркеу куәліктерін қайтарып алуға немесе Куәландырушы орталықтың Пайдаланушысының тіркеу куәлігінің әрекетін біржақты тәртіпте тоқтата тұруға.

2.1.5.Сервиспен жіберілген қосылулардың саны, оларды құру жиілігі артқан, сондай-ақ, желілік шабуылдың сигнатуры анықталған жағдайда Куәландырушы орталықтың желілік сервистеріне Пайдаланушының белгіленген IP мекен-жайы үшін қатынауды шектеуге немесе уақытша оқшаулауға.


  1. Пайдаланушы құқылы:

2.2.2.кілттердің ашылуы мен жабылуын дербес қалыптастыруға;

2.2.3. Пайдаланушының кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтініштерінде көрсетілген пайдалану саласына сәйкес тіркеу куәлігіндегі ашық кілтке сәйкес өзінің жабық кілттерін қолдануға;

2.2.4.Куәландырушы орталықпен жасалған ашық кілтінің тіркеу куәліктерінің электронды сандық қолтаңбасын тексеру үшін Куәландырушы оталықтың электронды сандық қолтаңбаның ашық кілтін тіркеу куәліктерін алуға және қолдануға

2.2.5.ҚБЕО жүйелері Пайдаланушыларының тіркеу куәліктерінің мәртебесін тексеру үшін Куәландырушы орталықпен жасалған, қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімін алуға және қолдануға;

2.2.6. егер Пайдаланушы, Куәландырушы орталықтың Пайдаланушыға берген тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабық кілтіне кіру режимі бұзылған деп саналған жағдайда Куәландырушы орталықтан тіркеу куәлігін қайтарып алуды талап етуге;

2.2.7.Куәландырушы орталықтың қызметкерлерінен Астана қ. уақытымен 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері кеңес алуға;

2.2.8.Куәландырушы орталыққа олармен ашық кілттердің тіркеу куәліктері жасалған электронды сандық қолтаңбаның түпнұсқасын растау үшін жүгінуге;
2.2.9.Шарт бойынша Куәландырушы орталықтан міндеттемелерін тиісті және толық орындауын талап етуге;


  1. Куәландырушы орталық міндетті:

2.3.1. Пайдаланушыға Шарттың 3.1. тармағына сәйкес құжаттарды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төменде көрсетілген мәліметтері бар тіркеу куәлігін беруге: 1)тіркеу куәлігінің нөмірі және оның әрекет ету мерзімі;

2)Пайдаланушыны тіркеу куәлігінің иесі ретінде сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер;

3) ашық кілті;

4) тиісті жабық кілтін жасауға пайдаланылатын ақпараттың криптографиялық қорғау құралдары туралы мәліметтер;

5) тіркеу куәлігін қолдану және қолдануды шектеу аялары туралы ақпараттар;

6) Куәландырушы орталықтың деректемелері немесе Пайдаланушының ПИН-коды мазмұндалған ПИН-конвертті Пайдаланушыға беруге;

2.3.2.тіркеу куәліктерінде жасалған ашық кілттер мәнінің бірегейлігін және олармен жасалатын тіркеу куәліктерінің сериялық нөмірлерінің бірегейлігін қамтамасыз етуге;

2.3.3. Пайдаланушыға Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес берілетін тіркеу куәліктеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге, соның ішінде оларда міндетті мәліметтердің болуы;

2.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеу кәліктерінің тіркелімін жүргізуге және оған барлық берілген тіркеу куәліктерінің көшірмесін сақтауға;

2.3.5.Куәландырушы орталықтың қоймасында жарияланатын тіркеу куәліктерінің тіркеліміне барлық жасалатын тіркеу куәліктерінің мәліметтерін дер кезінде енгізуге;

2.3.6. Пайдаланушының мәліметтерін оқу үшін Интернет желісінде Куәландырушы орталықтың қоймасына қол жетімділікті қамтамасыз етуге;

2.3.7. сақтауда жатқан тіркеу куәліктің жоғалуын, модификациялауды және қолдан жасауды болдырмау үшін санкцияланбай қатынау, резервілік сақтау және электронды сандық қолтаңба болдырмайтын техникалық құралдарды пайдаланып, барлық қажетті шараларды қолдануға;

2.3.8. егер тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке тиісті жабық кілтке қатынау тәртібінің бұзылуы немесе оған мүмкіндік беретін әрекеті (жоғалту, ұрлау, санкцияланбай қатынау және т.б.) жобаланған жағдайда Пайдаланушы қағаз тасымалында (Шарттың № 2 қосымшасы немесе Шарттың № 4 қосымшасы) немесе электронды тәсілмен оны қайтарып алу туралы Пайдаланушыдан өтініш түскен кезде жедел түрде Пайдаланушының тіркеу куәлігін қайтарып алуға;

2.3.9.тіркеу куәліктерін қайтарып алғанда (жоғалтқан) кезде Пайдаланушыға Куәландырушы орталықта тіркелген электронды пошта мекен-жайына нақты уақыт тәртібінде хабарлауға және http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl және http://ca.kisc.kz/cgi/RevList.crl мекен-жайы бойынша интернет ресурсында орналасқан қайтарып алынған тіркеу куәліктерінінің тізіміне тіркеу куәліктерін қайтарып алған кезден бастап бір сағаттан кешіктірмей өзгерістер енгізуге;

2.3.10.ҚБЕО жүйелерінің Пайдаланушылары жүгінген кезде Куәландырушы орталықпен тіркелген ашық кілтті тіркеу куәліктерін дұрыс, тиесілі болуы мен ақиқаттығын растауға;

2.3.11.Пайдаланушыға Куәландырушы орталықтың жұмыс мәселесі бойынша жұмыс күндері Астана қ. уақыты бойынша сағат 08 сағат 40 минуттан 17 сағат 40 минутқа дейін кеңес беруге.

2.3.12.Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде Шарт бойынша, профилактикалық жұмыстар уақытын санамағанда, тәулік бойы қызмет көрсетуге;

2.3.13.жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) тәуліктен аспайтын профилактикалық жұмыстарды тек демалыс күндері (демалыс күндері) немесе түнгі уақытта істеуге;

2.3.14. дайындалып жатқан тіркеу куәліктеріне енгізілетін ақпараттарды санамағанда осы Шарт бойынша кез келген ақпаратты жарияламауға міндеттенеді.

2.3.15. https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі Куәландырушы орталықтың ақпараттық ресурсында жабық және ашық кілттерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз етуге қатынауды қамтамасыз етуге және Куәландырушы орталыққа тіркеу куәліктерін шығару/қайтарып алуға, электронды сандық қолтаңбаны сондай-ақ, оның құжаттамасын (орнату, қондыру және пайдалану) қоса алғанда электронды сұратуды берудің қолжетімділігін қамтамасыздандыру;
  1. Пайдаланушы міндетті:

2.4.1. http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf және http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекен-жайлары бойынша интернет желісінде Куәландырушы орталықтың ресми ақпараттық ресурсында орналасқан Шарт талаптарын, Тіркеу куәліктерін қолдану саясатын және Тіркеу куәліктерін қолдану бойынша ережелерді орындауға;

2.4.2.Куәландырушы орталыққа Шарттың 3.1. тармағына сәйкес құжаттар өткізуге;

2.4.3. жабық кілтін құпия сақтауға, оның жоғалуының, белгілі болуының, өзгеруінің және заңсыз пайдалануының алдын алу үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға.

2.4.4.Пайдаланушының тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтіне сәйкес келетін электронды сандық қолтаңбаның және шифрлаудың тек қолданыстағы жабық кілтін Пайдаланушының тіркелген тіркеу куәлігінің және/немесе тіркеу куәлігін және кілттерді дайындау, қосылу өтінішінде белгіленген қолдану аясында қолдануға.

2.4.5. жабық кілт жоғалған, басқаларға белгілі болған, өзгерген немесе оны басқа тұлғалар пайдаланған жағдайда, жедел түрде Куәландырушы орталыққа өтініш жазып (Шарттың №2 Қосымшасы) немесе Куәландырушы орталықтың сайты арқылы электронды тәсілмен өзінің электронды сандық қолтаңбаның тіркеу куәлігін қайтарып алуға жүгінуге;

2.4.6. осы Шартқа сәйкес алынған ашық кілттің тіркеу куәлігін, тек қана тіркеу куәлігінің саясатына сәйкес ҚБЕО Жүйелерінде жұмыс жасаған кезде қолдануға (http://www.kisc.kz/ca/policy.html).

2.4.7. мерзімі аяқталатын тіркеу куәліктерін ауыстыру үшін жаңа тіркеу куәліктерін шығарған жағдайда тіркеу куәлігінің күші бітуіне 7 (жеті) жұмыс күні қалғанға дейінгі мерзімінен кешіктірмей тиісті электронды құжаттар түрде тапсырыс жіберуге;

2.4.8.Куәландырушы орталыққа берілген құжаттарға жасалған өзгертулер туралы, өзгерту болған сәттен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Куәландырушы орталыққа хабарлауға.

2.4.9.Куәландырушы орталықта алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғыртпауға және көшірмеуге (соның ішінде жеке мақсатта пайдалануға), резервтік сақтау мақсатындағы көшірмеден басқа, ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуді Шартта қарастырылған құқықтар мен міндеттемелерді жүзеге асыру мақсатында ғана сақтауға және пайдалануға;

2.4.10.Куәландырушы орталықпен ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қайтадан жобалауды, декомпиляциялауды, дизассемблирлеуді жүзеге асырмауға;

2.4.11.Куәландырушы орталықпен ұсынылған бағдарламалық қамтамасыз етуге және оған пайдаланушы құжаттамасына өзгерістер енгізбеуге, және үйлеспейтін аппараттық құралдар мен платформалар үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді модифицирлеуге;

2.4.12.Куәландырушы орталықта алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді (рұқсатты беру арқылы сату, жалға беру, өтемсіз пайдалану және т.б.) таратпауға және оны үшінші тұлғаға бермеуге.


3.ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

  1. Тіркеу үшін қажет құжаттар тізімі:

 1. қосылу туралы өтініштің, сондай-ақ, Шартқа кілттер және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркету үшін жазылған өтініштің түпнұсқасы (Шарттың № 1 Қосымшасы);

  1. Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдау Куәландырушы орталықта жүзеге асырылуы мүмкін. Қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген Куәландырушы орталықтың Қызметтерін ұсыну туралы Шартқа қосылу туралы өтініштегі мәліметтер, кілттерді және тіркеу куәліктерін және/немесе тіркеу куәліктерінің тіркелімін дайындау бойынша өтініштегі және тіркеу куәліктерін қайтарып алу (жою) бойынша өтініштегі мәліметтер құжаттармен расталады (жеке бас куәлігі/төлқұжат).

  2. Пайдаланушыны тіркеу Алматы қ., Көктем-3, 21 үй мекен жайы бойынша орналасқан Куәландырушы орталықтың тіркеу орталығында жүзеге асырылады.

  3. Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген құжаттарды өткізгеннен кейін Пайдаланушы Куәландырушы орталықтан келесі құжаттарды алады:

 1. электрондық құжат нысанында тіркеу куәлігін;

 2. қағаз тасымалдағышында тіркеу куәлігін;

 3. электронды құжат нысанында куәландырушы

орталықтың электрондық сандық қолтаңбаның ашық кілтінің тіркеу куәлігін;

   1. кілтті немесе Пайдаланушының идентификаторы (ID) және Пин-коды мазмұндалған ПИН-конверт.

3.5.Пайдаланушы ПИН-конвертті алғаннан кейін ары қарай жұмыс істеу үшін кілттерді таратады және Куәландырушы орталыққа электронды тәсілмен, кілттерді және тіркеу куәлігін жасау және/немесе тіркеу куәлігін тіркеу және қосылу өтінішінде белгіленген қолдану аясына сәйкес тіркеу куәлігін шығаруға сұратуды жолдайды.

3.6.Пайдаланушы криптографиялық кілті және бастапқы инициализацияның тіркеу куәліктерін алғаннан кейін Пайдаланушы ары қарай жұмыс жасау үшін жаңа криптографиялық кілттердің таралуын жүргізеді және кілттерді және тіркеу куәліктерін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішінде көрсетілген қодану аясына сәйкес тіркеу куәліктерін шығаруға сұранысты электронды құжат түрінде Куәландырушы орталыққа жолдайды.3.7. Шарт бойынша қызметтердің құны жасалған шарттарға сәйкес ҚБЕО Жүйелерінің қызметтерін пайдалану кезінде Пайдаланушымен төленетін тарифтерге қосылады.

4.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тіркеу куәліктерін қолдану саясатына (http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf) сәйкес жауапкершілік көтереді.

  2. Куәландырушы орталық Пайдаланушының жұмыс орнындағы кідіріске жауапкершілікті көтермейді, сондай-ақ Пайдаланушының жұмыс орнын қалпына келтіруді жүзеге асырмайды.

  3. Куәландырушы орталық телекоммуникациялық провайдерлердің кінәсі бойынша байланыстың болмағаны үшін жауапкершілікті көтермейді.
 1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

  1. Пайдаланушының ашық кілтінің тіркеу куәліктеріне сәйкес келетін Пайдаланушының ПИН-код Пайдаланушының құпия ақпараты болып саналады.

  2. Осы Шартқа қосымшаның нысаны бойынша Пайдаланушының өтініші қамтылатын ақпарат Куәландырушы орталықта шығарылатын тіркеу куәліктері және қайтарып алынған тіркеу куәліктерінің тізімі, құпия болып табылмайды. Шартқа қосыла отырып, Пайдаланушы Куәландырушы орталықпен өз дербес мағлұматтары көрсетілген ақпаратта мазмұндалған сақтауды жариялауға және жинауға, өңдеуге өз келісімін білдіреді және өз жауапкершілігіне өзінің сенім білдірілген тұлғаның келісімін алады. Куәландырушы орталық тіркеу кезінде сұрайтын дербес деректердің толық тізімі Куәландырушы орталықтың http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі ресми ақпараттық ресурсында орналасқан тіркеу куәліктерін қолдану ережесінде келтірілген.


  1. Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысы әр Тараптың құпия ақпаратқа тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты жариялануынан қорғауға барлық қажет шараларды жасайды.

  2. Куәландырушы орталық тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етеді және оларды тек Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген жағдайда ғана хабарлайды.
 1. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

  1. Өкілетті органдар растаған, Тараптар алдын ала болжай алмаған және Шарттың орындалуына әсер еткен еңсерілмейтін күштердің салдарынан: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, қоршауда қалу, ереуіл, әскери қимылдар, террористік актілер және тағы басқа жағдайларда, Шартты орындамағаны немесе лайықты орындамағаны үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күштер жағдайына ұшыраған Тараптың міндеттемелерін орындау мерзімі, сондай жағдай болған мерзім көлеміне ұзартылады.

  2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмайтын жағдайға дұшар болған Тарап, Шарттың 6.1. тармағында көрсетілген жағдайдың басталғаны және біткені туралы 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, қарсы Тарапқа хабарлауы тиіс.

  3. Шарттың 6.1. тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақыт жалғасса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешбірі қарсы Тараптан қандайда-бір шығынын өтеуді талап етуге құқығы жоқ. 1. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Даулар туындаған жағдайда, Куәландырушы орталық пен Шартқа қол қойған Тарап даудағы Тараптар болып саналады.

  2. Шарттың талаптарын орындау кезінде қайшылықтар туған жағдайда, оларды Тараптар өзара мүдделерін ескере отырып, келіссөздер жүргізу жолымен шешуге тырысады. Тараптар ол қайшылықтарды соттан тыс тәртіпте шешуге барлық қажетті шараларды қолданады.

  3. Тараптар ортақ келісімге келмеген жағдайда, талас Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қ. Мамандандырылған аудан аралық экономикалық соты арқылы шешіледі.


8.БАСҚА ТАЛАПТАР

  1. Шарт Куәландырушы орталық Клиенттен қол қойылған кілттерді және тіркеу куәлігін жасау және/немесе тіркеу куәліктерін тіркеу және қосылу үшін өтінішін алған күннен бастап өз күшіне енеді және тіркеу куәлігінің әрекет етуі мерзімі ағымында қолданыста болады. Клиенттің жаңа тіркеу куәлігі шығарылған жағдайда Шарт автоматты түрде жаңа тіркеу куәлігінің әрекет ету мезіміне ұзартылады. Ұзарту бірнеше рет қайталануы мүмкін. Пайдаланушыда әрекет ететін тіркеу куәлігі болмағанда, яғни пайдаланушының соңғы әрекет ететін тіркеу куәлігін қайтарып алғанда немесе әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда, Шарт автоматты түрде күшін жояды.

  2. Әрбір Тарап, Шартты белгіленген бұзу мезгілінен 30 (отыз) күн бұрын бұл туралы қарсы Тарап жазбаша ескерте отырып Шартты бұзуға құқылы. Сонымен қатар, Тараптар барлық қажетті өзара есеп айырысуларды жүргізуі тиіс, егер Тараптардың бірі көрсетілген мерзімнің аяқталуына дейін талап етпесе хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылды деп есептеледі.

  3. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып саналады.

  4. Тараптардың бірі қайта құрылған жағдайда, Шарт бойынша оның құқықтары мен міндеттері тоқтатылмайды және олардың мирасқорларына көшеді.

  5. Іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, Куәландырушы орталық өзінің іс-әрекетінің тоқтауынан 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Пайдаланушыға жазбаша түрде хабарлауы тиіс.


  1. Куәландырушы орталықтың іс-әрекеті тоқтаған жағдайда, ол берген тіркеу куәліктер, тіркеу куәліктерінің иелері туралы мәліметтер, Пайдаланушымен жасалған қосымша, жазбаша келісім бойынша басқа куәландырушы орталықтарға беріледі. Шарттың 8.5. тармағында көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін басқа куәландырушы орталықтарға берілмеген тіркеу куәліктері өз күштерін жояды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақталады.

  2. Шартқа, оның қосымшаларын қоса алғанда өзгерістер мен толықтыруларды енгізу Куәландырушы орталықпен бір жақты тәртіпте жүргізіледі.

  3. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәлімдеме http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorca.rtf мекен-жайы бойынша Куәландырушы орталықтың сайтында Шарттың жаңа редакциясын Куәландырушы орталықпен орналастыру жүзеге асырылады.

  4. Шарттағы кез-келген өзгерістер мен толықтырулар Куәландырушы орталықтың http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf сайтында орналасқан күннен бастап күшіне енеді және Шартқа қосылған барлық тұлғаларға, оның ішінде Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген мерізімінен бұрын Шартқа қосылған тұлғаларға да таралады.

8.10.Клиенттің тіркеу куәлігі Қайтарылып алынған тіркеу куәліктерінің тізіміне енгізілгеннен кейін ғана қайтарып алынған болып саналады.

8.11. Шартта ескертілмеген және қарастырылмаған барлық жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа алады.


9.ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ:

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар РМК

050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., «Көктем-3» ш/а, 21-үй, БСН 960440000151, экономика секторы 5, резиденттік белгісі 1,

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX.


ДОГОВОР

о предоставлении услуг удостоверяющего центра

в системах КЦМР

г. Алматы «____» ______________ 20 ___ г.

Настоящий Договор определяет виды и порядок предоставления услуг удостоверяющего центра Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Удостоверяющий центр) Пользователю КЦМР, заключившему договор(-ы) в Системах КЦМР: система обмена банковскими сообщениями/ межбанковская система перевода денег/ межбанковский клиринг/ система розничных платежей Авангард Plat/ система массовых электронных платежей/  ФАСТИ / сервисное Бюро SWIFT/ система электронных денег (далее – Пользователю). Согласие Пользователя на получение услуг по Договору (далее – Договору) определяется подписанием Пользователем и предоставлением в Удостоверяющий центр Заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства по форме Приложения №1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.


ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ:

Удостоверяющий центр заявляет и гарантирует, что:

1) он, являясь юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, имеет право от своего имени заключать Договор;

2) обладает необходимыми разрешениями и соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности удостоверяющих центров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) является надлежащим правообладателем имущественных прав на программное обеспечение, используемое в рамках Договора, и имеет право передавать Пользователю имущественные права на программное обеспечение для использования в рамках Договора;

4) Договор представляет собой действительное и имеющее юридическую силу обязательство Удостоверяющего центра, подлежащее исполнению в соответствии с условиями, изложенными в Договоре;

5) содержание Договора и соответствующее исполнение его условий не станет причиной нарушения требований законодательства Республики Казахстан и Устава Удостоверяющего Центра;

6) средства электронной цифровой подписи, выданные Удостоверяющим центром Пользователю в соответствии с условиями Договора, сертифицированы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) понятия, используемые в Договоре, соответствуют Закону Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Удостоверяющий центр оказывает Пользователю следующие услуги:

1.1.1. по заявлению Пользователя создает криптографические ключи электронной цифровой подписи, шифрования, первичной инициализации или иные (далее – ключи) с принятием мер для защиты закрытых ключей от неправомерного доступа, либо ПИН-конверт, содержащий ПИН-код Пользователя и позволяющий Пользователю самостоятельно сформировать ключи в целях установки и использования на автоматизированных рабочих местах или серверах для доступа к системам КЦМР: системе обмена банковскими сообщениями/ межбанковской системе перевода денег/ системе межбанковского клиринга/ системе массовых электронных платежей/ системе розничных платежей Авангард Plat/  ФАСТИ / сервисного Бюро SWIFT/ системе электронных денег (далее – Системы КЦМР).

1.1.2. выдает, регистрирует, отзывает, хранит регистрационные свидетельства, ведет регистр регистрационных свидетельств, обслуживает регистрационные свидетельства в течение срока их действия.


1.1.3. осуществляет учет действующих и отозванных регистрационных свидетельств.

1.1.4. подтверждает принадлежность и действительность регистрационных свидетельств открытого ключа Пользователя, зарегистрированных Удостоверяющим центром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.2. В целях оказания Пользователю вышеперечисленных услуг Удостоверяющий центр передает Пользователю право пользования необходимым для взаимодействия с Удостоверяющим центром программным обеспечением, опубликованным на информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm, на период действия Договора.

1.3. Удостоверяющий центр организовывает предоставление Пользователю услуг по Договору с учетом часового пояса города Астаны.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. Удостоверяющий центр имеет право:

   1. отказать Пользователю в регистрации в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов.

   2. отозвать регистрационное свидетельство, выданное им Пользователю, в следующих случаях:

    1. по требованию Пользователя либо его уполномоченного представителя;

    2. смерти уполномоченного представителя Пользователя;

    3. прекращения деятельности Пользователя;

    4. прекращения действия договора Пользователя в соответствующей системе КЦМР или Договора;

    5. по вступившему в законную силу решению суда.

   1. отказать Пользователю в отзыве регистрационного свидетельства в случае, если истек установленный срок действия регистрационного свидетельства.

   2. в одностороннем порядке приостановить действие регистрационного свидетельства Пользователя Удостоверяющего центра или отозвать регистрационное свидетельство с обязательным уведомлением владельца приостановленного или отозванного регистрационного свидетельства и указанием обоснованных причин;

   3. ограничить или временно заблокировать доступ для определенного IP адреса Пользователя к сетевым сервисам Удостоверяющего центра в случае превышении количества допустимых сервисом соединений, частоты их создания, а также в случаях обнаружения сигнатур сетевых атак.
  1. Пользователь имеет право:

   1. самостоятельно формировать открытые и закрытые ключи.

   2. применять свои закрытые ключи, соответствующие открытым ключам в регистрационных свидетельствах в соответствии с областями использования, указанными в Заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Пользователя.

   3. получить и применять регистрационные свидетельства электронной цифровой подписи открытого ключа Удостоверяющего центра для проверки электронной цифровой подписи в регистрационных свидетельствах открытого ключа, изготовленных Удостоверяющим центром.

   4. получить и применять список отозванных регистрационных свидетельств, изготовленный Удостоверяющим центром, для проверки статуса регистрационных свидетельств Пользователей Систем КЦМР.

   5. требовать от Удостоверяющего центра отзыва регистрационного свидетельства, выданного им Пользователю, в случаях, если Пользователь предполагает нарушение режима доступа к закрытому ключу, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.

   6. получать у персонала Удостоверяющего центра консультации по вопросам работы Удостоверяющего центра в рабочие дни с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут времени г.Астаны.

   7. обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности электронной цифровой подписи на изготовленных им регистрационных свидетельствах открытых ключей.
   1. требовать от Удостоверяющего центра надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору.
  1. Удостоверяющий центр обязан:

   1. выдать Пользователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов согласно пункту 3.1. Договора: регистрационные свидетельства, содержащие следующие сведения:

    1. номер регистрационного свидетельства и срок его действия;

    2. данные, позволяющие идентифицировать Пользователя как владельца регистрационных свидетельств;

    3. открытый ключ;

    4. данные о средствах криптографической защиты информации, используемых для создания соответствующего закрытого ключа;

    5. информацию о сферах применения и ограничениях применения регистрационного свидетельства;

    6. реквизиты Удостоверяющего центра.

либо выдать Пользователю ПИН-конверт, содержащий ПИН-код Пользователя.

   1. обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых им регистрационных свидетельств и уникальность значений открытых ключей в изготовленных регистрационных свидетельствах.

   2. обеспечить соответствие регистрационных свидетельств, выданных им Пользователю, требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе наличие в них обязательных сведений.

   3. вести регистр регистрационных свидетельств и хранить в нем копии всех выданных регистрационных свидетельств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

   4. своевременно вносить сведения обо всех изготовленных регистрационных свидетельствах в регистр регистрационных свидетельств, публикуемый в хранилище Удостоверяющего центра.

   5. обеспечить доступность хранилища Удостоверяющего центра в сети Интернет для чтения данных Пользователем.

   6. принимать все необходимые меры: использование технических средств предотвращения несанкционированного доступа, резервное копирование и электронную цифровую подпись для предотвращения утери, модификации и подделки находящихся на хранении регистрационных свидетельств открытых ключей Пользователя.

   7. немедленно отозвать регистрационные свидетельства Пользователя при поступлении заявления Пользователя на их отзыв на бумажном носителе (по форме Приложения 2 к Договору либо Приложения № 4 к Договору) или в форме электронного документа, если Пользователь предполагает нарушение режима доступа к закрытому ключу, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве, или действия, способствующие этому (утеря, кража, несанкционированный доступ и т.п.).

   8. при отзыве (аннулировании) регистрационного свидетельства уведомить Пользователя в режиме реального времени на адрес электронной почты, зарегистрированный в Удостоверяющем центре, и внести изменения в список отозванных регистрационных свидетельств, расположенный на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресам http://ca.kisc.kz/cgi/RevListGOST.crl и http://ca.kisc.kz/cgi/RevList.crl не позднее одного часа с момента отзыва регистрационного свидетельства.

   9. подтверждать достоверность, принадлежность и действительность регистрационных свидетельств открытого ключа, зарегистрированных данным Удостоверяющим центром при обращении Пользователей Систем КЦМР.

   10. предоставлять Пользователю консультации с 08 часов 40 минут до 17 часов 40 минут часов времени г. Астаны в рабочие дни по вопросам работы Удостоверяющего центра.

   11. предоставлять Услуги по Договору круглосуточно в течение всего срока действия Договора, за исключением времени проведения профилактических работ.

   12. проводить профилактические работы только в выходные дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не более 7 (семи) суток в год.

   13. не разглашать любую информацию по Договору, за исключением информации, заносимой в изготавливаемые регистрационные свидетельства.

   14. обеспечить доступность на информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm программного обеспечения, позволяющего сформировать закрытый и открытый ключ и передать в Удостоверяющий центр электронный запрос на выпуск/отзыв регистрационного свидетельства, включая средства электронной цифровой подписи, а также документацию к нему (по установке, настройке и использованию).


  1. Пользователь обязан:

   1. выполнять условия Договора, Политики применения регистрационных свидетельств и Правил применения регистрационных свидетельств, размещенных на интернет-ресурсе Удостоверяющего центра по адресам http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf и http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf.

   2. передать в Удостоверяющий центр документы согласно пункту 3.1. Договора.

   3. хранить в тайне свои закрытые ключи, не допускать неправомерного распространения информации о нем, принимать все возможные меры для предотвращения их потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования.

   4. использовать только действующие закрытые ключи,, соответствующие открытым ключам электронной цифровой подписи и шифрования, указанным в регистрационных свидетельствах Пользователя, в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства Пользователя.

   5. немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на бумажном носителе (Приложение №2 к Договору) или в форме электронного документа, используя Сайт Удостоверяющего центра, на отзыв своего регистрационного свидетельства в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа или использования его другими лицами.

   6. применять регистрационные свидетельства открытого ключа, полученные в соответствии с Договором, только при работе в Системах КЦМР в соответствии с политиками регистрационных свидетельств (http://www.kisc.kz/ca/policy.html).

   7. в случае выпуска нового регистрационного свидетельства для замены имеющегося регистрационного свидетельства, срок действия которого истекает, через запрос в форме электронного документа отправлять соответствующий запрос не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока действия регистрационного свидетельства.

   8. известить Удостоверяющий центр об изменениях в данных, указанных в переданных в Удостоверяющий центр документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

   9. не воспроизводить и не копировать программное обеспечение, полученное в Удостоверяющем центре, (в том числе в личных целях), кроме копий в целях резервного хранения, а также хранить и использовать предоставленное программное обеспечение только в целях реализации прав и обязанностей, предусмотренных Договором;

   10. не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, дизассемблирование предоставленного Удостоверяющим центром программного обеспечения;

   11. не вносить изменений в программное обеспечение, предоставленное Удостоверяющим центром, и пользовательскую документацию к нему, не модифицировать программное обеспечение для несовместимых аппаратных средств и платформ;

   12. не распространять (продажа, сдача в аренду, в безвозмездное пользование, путем предоставления доступа и пр.) программное обеспечение, полученное в Удостоверяющем центре, и не передавать его третьим лицам.


3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

  1. Документ, необходимый для регистрации:

оригинал заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства к Договору (Приложение № 1 к Договору).

  1. Прием документа, указанного в пункте 3.1. Договора, осуществляется в Удостоверяющем центре. Сведения, содержащиеся в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства и заявлении на отзыв (аннулирование) регистрационного свидетельства, оформленных на бумажных носителях, подтверждаются документами (удостоверение личности/ паспорт).

  2. Регистрация Пользователя осуществляется в Удостоверяющем центре по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 21.

  3. После передачи документов, указанных в пункте 3.1. Договора, Пользователь получает в Удостоверяющем центре следующие документы:

 1. регистрационные свидетельства в форме электронного документа;

 2. регистрационное свидетельство на бумажном носителе;

 3. регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющего центра в форме электронного документа;

 4. ключи либо ПИН-конверт, содержащий идентификатор (ID) и ПИН-код Пользователя.

  1. Получив ПИН-конверт, для дальнейшей работы Пользователь производит генерацию ключей и в форме электронного документа отправляет в Удостоверяющий центр запрос на выпуск регистрационного свидетельства в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства.

  2. Получив ключи и регистрационные свидетельства первичной инициализации, для дальнейшей работы Пользователь, производит генерацию новых ключей и в форме электронного документа отправляет запрос в Удостоверяющий центр запрос на выпуск регистрационного свидетельства в соответствии с областями применения, указанными в заявлении о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства.

3.7. Стоимость услуг по Договору включена в тарифы, оплачиваемые Пользователем при пользовании услугами Систем КЦМР в соответствии с заключенными договорами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Политикой применения регистрационных свидетельств (http://www.kisc.kz/ca/doc/PolicyKISC.pdf).

 2. Удостоверяющий центр не несет ответственности за сбои на рабочем месте Пользователя, а также не осуществляет восстановления рабочего места Пользователя.

 3. Удостоверяющий центр не несет ответственность за отсутствие связи по вине телекоммуникационных провайдеров.


5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Закрытые ключи Пользователя, соответствующие регистрационным свидетельствам открытого ключа Пользователя, ПИН-код являются конфиденциальной информацией Пользователя.

  2. Информация, включаемая в заявления Пользователя по формам приложений к Договору, в регистрационные свидетельства и списки отозванных регистрационных свидетельств, издаваемые Удостоверяющим центром, не является конфиденциальной. Присоединяясь к Договору, Пользователь выражает свое согласие на сбор, обработку Удостоверяющим центром и публикацию в хранилище Удостоверяющего центра содержащихся в указанной информации своих персональных данных и свою ответственность заручиться согласием на это своих поверенных лиц. Полный перечень персональных данных, запрашиваемых Удостоверяющим центром при регистрации, приведен в Правилах применения регистрационных свидетельств, размещенных на официальном информационном ресурсе Удостоверяющего центра в сети Интернет по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/StatementKISC.pdf.
  1. Каждая из Сторон по Договору сохраняет надлежащий режим в отношении конфиденциальной информации каждой из Сторон и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.

  2. Удостоверяющий центр обеспечивает защиту сведений о владельцах регистрационных свидетельств и раскрывает их в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.


6. ФОРС-МАЖОР  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, подтвержденных уполномоченными органами, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора.

  3. В случае если указанные в пункте 6.1. Договора обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.


7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий центр и Сторона, присоединившаяся к Договору.

  2. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора, рассмотрение споров между Сторонами осуществляется путем переговоров с учетом взаимных интересов. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их устранения во внесудебном порядке.

  3. В случае недостижения взаимного согласия Сторон споры разрешаются Специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  1. Договор вступает в силу со дня получения Удостоверяющим центром подписанного Пользователем заявления о присоединении, а также на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства к Договору и действует в течение срока действия регистрационных свидетельств. В случае выпуска нового регистрационного свидетельства Пользователя Договор автоматически пролонгируется на срок действия нового регистрационного свидетельства. Пролонгация может осуществляться неоднократно. При отсутствии у Пользователя действующего регистрационного свидетельства, т.е. в случае отзыва или истечения срока действия последнего действующего регистрационного свидетельства Пользователя, Договор автоматически утрачивает силу.

  2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны должны произвести все необходимые взаиморасчеты, в случае если ни одна из Сторон до истечения указанного срока не предъявила требования Договор считать расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

  3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  4. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам.

  5. В случае прекращения деятельности Удостоверяющий центр обязан за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения своей деятельности проинформировать об этом Пользователя в письменном виде.

  6. При прекращении деятельности Удостоверяющего центра выданные им регистрационные свидетельства, сведения о владельцах регистрационных свидетельств передаются в другие Удостоверяющие центры по дополнительному письменному согласованию с Пользователем. По истечении срока, указанного в пункте 8.5. Договора, регистрационные свидетельства, не переданные в другие Удостоверяющие центры, прекращают свое действие и подлежат хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  7. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.

  8. Уведомление о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Удостоверяющим центром путем размещения новой редакции Договора на сайте Удостоверяющего центра по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf.

  9. Любые изменения и дополнения в Договоре вступают в силу с даты их размещения на сайте Удостоверяющего центра по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf и распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты внесения изменений и дополнений в Договор.

  10. Регистрационное свидетельство Пользователя считается отозванным только после помещения его в Список отозванных регистрационных свидетельств.

  11. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР:

РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»,

050040, Республика Казахстан, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», дом 21,

БИН 960440000151, сектор экономики 5,

признак резидентства 1,

ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ

«Нацио­нальный Банк Республики Казахстан»,

БИК NBRKKZKX.
Каталог: doc
doc -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
doc -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
doc -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
doc -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Ш. Жақсылықова №6 Хромтау гимназиясының директордың инновациялық жұмысы жөніндегі орынбасары Педагогикалық іс- әрекетті талдауға дайындықты ұйымдастырудағы әдістемелік нұсқаулар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру