«бекітемін» Оқу-әдістемелік жұмыстар


«ПСИХОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» КУРСЫНАН МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН

Loading...


бет4/4
Дата30.03.2020
өлшемі445 Kb.
1   2   3   4

«ПСИХОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» КУРСЫНАН МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Психологияны оқытудың мазмұны оқу пәні ретінде

Психологияны оқыту әдістемесінің даму тарихы. Психология ғылымының пәні ретінде. сихологияны оқытудың байланысы мектеп психологының практикалық басқа жұмыс түрлерімен оқу пәні ретінде.


Мектептегі оқытудың ерекшеліктері

Оқыту шығармашылық үрдіс ретінде. Оқу үрдісінің құрылымы. Оқытудың дәстүрлі формалары. Оқытудың инновациялық үлгілері.


Оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың психологиялық негіздері

Оқу пәні мазмұнын таңдаудың негізгі принциптері. Меңгеруді ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық білім обьектісінің мазмұны, құрылымы.


Психология бойынша сабақтарды өткізу әдістемелері

Сабақтың құрылымы.Сабақты өткізудің жалпы схемасы.Сабақты ұйымдастырудың ерекшеліктері. Сабақтың психологиялық талдануы. Сабақтың типтері.


Психология курсындағы көрнекілік

Көрнекілік принципінің мәні. Психологияны оқытудағы көрнекілік. Оқу көрнекілігінің түрлері. Көрнекі материалдың қызметтері.


Психология бойынша техникалық құралдарды пайдалану

Аудиовизальдық және көрнекі құралдарды қолдану. Материалдың түсініктілі принципінің психологиялық ерекшеліктері. Сабақтағы оқушының іс-әрекетін белсендіру. Техникалық құралдардың дидактикалық қызметі.


Мектептегі психологияны оқытуды бақылау және бағалау

Сұрау оқу іс-әрекетінің сәттілігін бағалау формасы ретінде. Тікелей сұрау арқылы оқушылардың білімін тексеру. Сұраудың типтері. Бақылау жұмысын өткізудің әдістемесі.Сабақта оқушының жұмысын белсендіру

Оқу іс-әрекетінің белсендіру формалары. Кәсіпорындардағы өндірістік тәжірибені ұйымдастыру ерекшеліктері. Оқыту әдістемелерін жаңғырту бағытында онлайн-жүйелерін дамыту жолдары.


ЖОО-да психологияны оқыту әдістемесі

Психологиядағы оқыту әдістемесінің теориясына түсініктеме. Теориялық білімнің ерекшеліктері. ЖОО-дабілім берудегі белсенді оқыту әдістері. ЖОО-дабілім берудегі мәселелік оқыту әдістері. ЖОО-дабілім берудегі бағдарламалық оқыту әдістері. Дәріс оқудың әдіснамасы. Дәріс және оның түрлері.Оқу топтарындағы семинар сабақ және оның түрлері. Зертханалық сабақ және оның түрлері. Ғылыми іздену жұмыстары. Бақылау және бағалау. Дәстүрлі және дәстүрден тыс оқытудың түрлері. Оқытушы және оның қызметі.


Студенттердің өзіндік жұмыстарын басқару

Студенттердің әдебиеттермен жұмысы.Студенттің оқу процесін бақылау және жинақтау. Өзіндік жұмыстардың түрлері.Студенттердің үлгерімін көтеруге бағытталған психологиялық-педагогикалық әрекеттер.«6М010300 Педагогика және психология»мамандығы

«Психологияны оқыту әдістемесі» курсынан магистратураға қабылдауға арналған емтиханның тест сұрақтары

1.Психологияны оқытудың мақсаты:

2.Оқу материалы қазіргі психологияның ғылыми және практикалық жетістіктеріне сәйкес болу үшін қолданылатын психологияны оқытудың принципі:

3.Психология сабағын беруде, оқу материалын белгілі жүйелі және логикаға сәйкес болуын сақтайтын оқытудың принципі болжайды:

4.Оқушыларды білімге саналы түрде қызықтыратын психологияны оқытудың принципі:

5. Алған білімі өзін-өзі тануға бағытталған оқытудың принципі:

6. Нақтылық пен абстракциялықтың бірлігіне сүйенетін оқытудың принципі:

7.Оқушылардың даму шамасына және оқыту әдісінің мазмұнына сәйкестік принципі:

8.Оқытудың белсенді әдістерін қолданатын оқытудың принципі:

9. Сезім мүшелері мен бейнелерді пайдаланатын оқытудың принципі:

10. Өзін және басқаларды тануда алған білімді практикалық мәселелерді шешу

үшін пайдаланатын оқытудың принципі:

11.Басқа адамдармен қарым – қатынасты дамытуға және өзін-өзі тануға сүйенетін оқытудың принципі:

12. Психологиялық білімді ойлау әрекеті арқылы қалыптастыруға сүйенетін оқытудың принципі:

13. Психологиялық білімнің (оқытудың) мазмұны - бұл

14. Жалпы психология пән ретінде зерттейді-

15. Психология тарихы курсының негізгі мазмұны, бұл-

16. Жас ерекшелік психология курсы зерттейді:

17. Медициналық психология курсы зерттейді

18. Педагогикалық психология курсы зерттейді

19. Заң психология курсы зерттейді:

20. Әлеуметтік психология курсы зерттейді:

21. Психологиялық курстарды игеру үшін әдіснамалық жағынан маңызды пән-

22. Психологиялық мағлұматтың гетерогендігі (әртектісі), бұл-

23. Адам өмірінде психиканың негізгі құрлымы қалыптасу процесі:

24. Индивидтің ақыл-ой қабілетінің біршама тұрақты құрылымы бұл-

25. Оқуда сабақты жақсы үлгеруге әсер ететін психологиялық ерекшеліктер:

26. Сыртқы іс әрекеттің ішкі психикалық әрекетке айналуы, бұл-

27. Оқытудың психология теориясында оқу іс-әрекеті түсіндіріледі-

28. Оқу іс-әрекетінің негізгі мотиві-

29. Ақыл-ойдың қалыптасуы іс-әрекет кезеңдері арқылы өтетін теория авторы:

30. Оқу әрекетін орындау шарты қалай аталады:

31. Қолданбалы психология курсының мақсаты:

32. Рефлексия бұл-

33. Тану(түсіне білу) қажеттілігінің көріну түрлері:

34. Оқу әрекетінде экстериоризация дегеніміз-

35. Белгімен білдіру ойлаудың қай түрінің дамуымен байланысты:

36.Оқушының үміттену бағасын анықтайтын, қиыншылық көрінісі:

37. Оқу іс-әрекетінің ерекше мазмұны:

38. «Дамыта оқыту» теориясының авторы:

39. Педагогиканың оқыту теориясын зерттейтін тарауы-

40. Бағдарламалық оқытудың негізі болған психологиялық бағыт:

41. «Белсене қатысумен оқыту аймағы (шеңбері) деген түсінікті енгізген

42 «Дамыта оқытудың» мазмұнының негізі-

43. Оқу іс-әрекетінің жетістікті негізгі көрсеткіші болады-

44. Проблемалық оқытудың негізгі функциясын атаңыз -

45. Проблемалық оқытуда ойлауды басқаратын әдіс болады-

46. Эмпирикалық білімнің формасы:

47. Зерттеу іс-әрекетін модельдеу үшін негізге алынатын жағдай:

48. Оқушылардың шығармашылық ойлауының дамуына бағытталған оқыту-

49. Оқыту теориясында ойлау процесіне берілетін анықтама анықтап қаралады:

50. Оқыту міндетін топтарға бөлуге негіз болған:

51. Психологияны оқыту әдістемесі ненің саласы болып саналады:

52. Алғашқылардың бірі болып тұлғаның танымдық белсенділігі мәселесін көтерген педагог

53. Кім белсенділік пен дербестіктің қайнар көзі танымдық қажеттілік деді

54. А. Абылқасымова танымдық дербестікті неше компонентке бөледі

55. Танымдық белсенділікті 3 компонентке бөліп көрсеткен кім

56. Мотивациялық; мазмұндық-амалдық; еріктік - бұлар

57. Психологияны оқыту әдістемесі

58. «Психологияны анықтау мақсаты - өмір әрекетіндегі әртүрлі шарттардағы адамнан әңгіме, қатынас құру әдістерін, білімдерін теориялық және практикалық игеру».

59. Белгілі бір идеяны қабылдай отырып, ойын қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен пайдалану, оқушының ой шыңдатып, кез-келген мәселеге сын көзбен қарауы

60. Сын тұрғысынан ойлаудың мақсаты

61. Оқу іс-әрекеті дегеніміз

62. Оқу іс-әрекетінің тәсілдері

63. Анализ, синтез, пікір, жалпылау, жіктеу – бұлар:

64. Оқу іс-әрекетінің тәсілдері дегеніміз

65. Оқу іс-әрекетінің нәтижесі дегеніміз

66. Оқу іс-әрекетінің құрылымның компоненттері

67. Оқу іс-әрекетінің құрылымы:

68.Оқушы ұғымдардың қасиеттерін бөліп алудың немесе нақтылы практикалық міндеттердің кейбір кластарын шешудің жалпы тәсілдерін игереді бұл

69. «Ол тәрбие процесін өзі ғана атқаруы керек емес. Ол өзінің әлеуметтік тәрбие ортасын ұйымдастыруыш, әр оқушымен өзара әрекетін түзетуші және қадағалаушы мсіндетін дамыту керек. Оқытушы тек пән мұғалімі ғана емес, ол ең алдымен тұтас оқу тәрбие ситуацияларын ұйымдастырушы» деген пікірдің авторы

70. Бірлескен әрекеттің құрамына

71. Оқу мотивтерінің даму мәселесін кімдер қарастырды

72. Жаттығу заңы

73. Әңгімелесу әдісінің мәні – бұл ...

74. Пікірталас оқыту әдісі ретінде негізделеді:

75.Білімді меңгерудегі қателіктердің орнын толтыруға, жаңа білім алуға және ой-пікірлерді қалыптастыруға қажет оқыту әдісі :

76. Бұл әдіс білік және дағдыларды меңгеруге қолданылады:

77. Ежелгі грек ғалымы Сократ оқытудың қазіргі заманғы әдісін ұсынған:

78. Танымдық процеске қатыспау мүмкін емес оқу процесін ұйымдастыру: әрбір оқушы белгілі рөлдік тапсырма алады, онда ол жеке есеп беруі керек немесе оның іс-әрекетіне топтың алдына қойылған танымдық міндеттің орындалу сапасы тәуелді:

79. Бұл оқыту әдісі арқылы студенттерді іс-әрекетті модельдеуге оқытуға болады:

80. Іскерлік ойын – бұл формасы:

81. Оқушылар іскерлік ойын процесінде меңгеретін:

82. Көрнекілік әдісіне

83. Демонстрациялық, лабораториялық және табиғи бұлар

84. Психикалық құбылыстарды зерттеу емес, теориялық қағидаларды иллюстрациялау, көрсету қай эксперименттің мақсаты болып табылады

85. Міндеті құбылыстар мен фактілердің себепті байланыстарын анықтау – бұл:

86. Оқу, тәрбие әдістерінің іс жүзінде қаншалықты тиімді екенін тексеру мақсатын көздейтін эксперимент түрі

87. Миға шабуылға тән емес:

88. Миға шабуылдың бірінші кезеңі:

89. Миға шабуылдың бірінші кезеңінің негізгі ережесі:

90. Демонстрация әдісі дегеніміз

91. Иллюстрация әдісі

92. Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сай білім беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы және перспективті технология:

93. Психология оқулығы – бұл:

94. «Методика преподавания психологии» оқу құралының авторы:

95. Адамға моральдық және физикалық зақым келтіретін әрекеттерді не деп атайды

96. Бұл мотив адамдардың өзара қарым қатынас кезінде адаммен жағымды, эмоциялық тұрғыда жылы қарым-қатынас жасауға талпыну ретінде көрінеді

97. Білім,ептілік және дағдылардың игерілу дәрежесін анықтау бұл-

98. Психологияны оқыту әдістемесі қандай пәндер қатарына жатады:

99. Психология бойынша сабақ өткізу үшін әдістерді таңдау принциптерінің бірі болып табылады:

100. Психология бойынша білімдерді жүйелеуге бағытталған дәріс бұл-

101. Ғылыми психологиялық мәтінді барабар түсіну іскерлігін қалыптастыруға бағытталған сабақ бұл:

102. Сабақтың мақсаты студенттерді психодиагностикалық әдістемелермен таныстыру болып табылатын сабақ:

103. Психологиялық пәндер бойынша оқу бағдарламаларын құрастыруға негізгі талаптар алынады

104. Психология сабағын педагог өткізу барысында алдымен бағытталуы керек:

105. Психология сабағының құрылымы

106. «Затқа ену» педагог-зерттеушілердің үлкен қызығушылығын тудырады. Онушкин В.Г., Кулюткин Ю.Н., Глейзер Г.Д. осы термин туралы айтты:

107. «Затқа ену» педагог-зерттеушілердің үлкен қызығушылығын тудырады. Гитман Е.К. осы терминді қолданады:

108. Щетинин М.Н. затқа енуді осы сызба бойынша жүргізуді ұсынады:

109. Енудің бірінші моделі затты белгілі уақыт шеңберінде зерттеуді болжайды және оның екі болады:

110. Затқа енудің (бірінші модель) ұзақтығы факторы болып табылмайды:

111. Бір материалды оқу жылының барысында бірнеше рет оқу, бірақ әрбір жағдайда зерттелген материалдың мәніне терең ене отырып, жаңа деңгейде меңгеру. Затқа енудің бұл қандай түрі?

112. Бір материалды концентрация принципін сақтай отырып, бірнеше рет зерттеу, яғни оқылатын тақырыптардың параллельді түрде санын қысқарту және блоктарға біріктіру. Затқа енудің бұл қай түрі?

113. Бұл затқа енуді жүзеге асыруда теориялық және практикалық оқытудың кезектестігін ұйымдастыру жеңіл, оны кез келген уақытта тоқтатуға болады. Затқа енудің бұл қай ерекшелігі?

114. Проблемалық оқытудың мәні – бұл:

115. Білімдер арасындағы сәйкессіздіктерден туындайтын шешуге қажет саналы түсіндірілетін ситуация – бұл:

116. Проблемалық оқыту қалыптастыруға бағдарланған:

117. Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сай білім беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы және перспективті технология:

118. Модуль – функционалды желі, басқа сөзбен айтқанда – бұл:

119. Кешенді дидактикалық мақсаттарды жүзеге асыратын, оларды ірі оқу бірлігі ретінде меңгеру барысында білім беру бағдарламаларының мазмұнын меңгеруге жағдай жасау – бұл ненің мақсаты:

120. Модульді оқытуда ірі оқу бірліктері мына түрде берілген:

121. Модульді оқытудың технологиясындағы модульділік принцип сипаттамасы:

122. Модульді оқытудың технологиясындағы саналанған перспектива принципінің сипаттамасы:

123. Модульді оқытудың технологиясындағы оқыту мазмұнынан негізделген элементтерді шығару принципінің сипаттамасы:

124. Модульді оқытудың технологиясындағы әдістемелік кеңес берудің жан-жақтылық принципінің сипаттамасы:

125. Модульді оқытудың технологиясындағы динамика принципінің сипаттамасы:

126. Әрбір элементтің, модульдің мазмұны өзгереді немесе қосымша модуль пайда болады, әртүрлі модульдің элементтерін құрастыруда жаңа модульдер пайда болады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?

127. Оқу материалы әрбір оқушының жетістікке жетуін қамтамасыз ететін дидактикалық мақсаттарға сай құрастырылады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?

128. Оқу материалы ақпаратты меңгеруді жеңілдететін жеке түсіндірмелі әдістерді қолдану арқылы модульдерде беріледі, оқушы таңдай алатын оқытудың мазмұнын меңгерудің әдістері мен жолы ұсынылады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?

129. Білім алушы белгілі деңгейге дейін білімді өзіндік меңгеру мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Оқытушы кеңес беруші-координациялық функцияны атқарады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады?

130. Материалды және идеалды – бұл классификациясы:

131. Бақылаудың тиімділік шарты:

132. Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:

133. Психологияны оқытудың құрылымдық инновациялық стратегиясын сипаттайды:

134. Психология пәні бойынша оқытушының сабаққа дайындық міндеттері:

135. Психология пәнінің зертханалық және тәжірибелік сабақтарының негізгі қызметі:

136. Оқытудың негізгі қағидалары:

137. Фундаменталды психологияның салалары:

138. Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:

139. Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:

140. Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:

141. Оқу тапсырмасының таксономиясын дайындағандар:

142. Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:

143. Білімнің қорытынды бақылауына жатады:

144. Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:

145. Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:

146. Интерактивті оқыту әдістері:

147. Психологияны оқытуда интерактивті әдістердің қолданылуы:

148. Білімді,білікті және дағдыларды бақылау және түзету сабақтарының түрлері:

149. Дәрістердің негізгі қызметтері:

150. Психология қызықты, әсерлі бойынша дәріс мазмұнын құрастыру ұстанымдары:

151. Практикалық сабақтардың мақсаты:

152. Арнаулы құралдарды қолдану арқылы зертханалық жағдайда өткізілетін психология сабақтары:

153. Психологиядан өзіндік жұмыс тапсырмалары:

154. Психология пәні оқытушысының қызметіндегі психологиялық ағартушының жұмыстары:

155. Психология пәнін оқыту әдістемесі пәндермен тығыз байланысты:

156. Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:

157. Психологияны оқытуда рационалды және эмоционалды бірлік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:

158. Сынақ-білімді бақылаудың қарапайым нысаны ретінде:

159. Семинар сабағының мазмұндық конспектісі:

160. Оқу психологиялық пәнінің құрылымы анықталатын факторлар:

161. Психология курсының жұмыс оқу бағдарламасының құрылуына қажетті құжаттар:

162. Психология пәнінен бірінші оқу құралдары баспадан ғалымдардың басқаруымен шықты:

163. Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы арқылы жүзеге асады:

164. Фундаменталды психологияның салалары:

165. Қолданбалы психологияның салалары:

166. Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:

167. Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:

168. Белгілі бір сөздік пікірді туғызуды көздейтін тапсырмалар:

169. Мнемикалық процестерді дамыту тапсырмалары:

170. Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:

171. Оқушылардың танымдық әрекетін дамытуға бағытталған оқыту әдістері:

172. Проблемдік оқыту әдістері:

173. Психологиядағы белсенді оқыту формалары:

174. Аралас сабақ жоспарының бөлімдері:

175. Дәрістердің негізгі қызметтері:

176. Дәріс материалын баяндау тәсілдері:

177. Жоғарғы мектептерде белгіленген семинар сабақтарының түрлері:

178. Психологиядан эмпирикалық мәліметтерді жинақтау әдістері:

179. Психология бойынша ғылыми әдебиеттермен жүргізілетін жұмыс формасы:

180. Оқушылармен жүргізілетін психологиялық ағартушылық жұмыс формалары:

181. Оқу видеофильмін құрастыру талаптары:

182. Бақылаудың тиімділік шарты:

183. Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:

184. Психология бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізу жоспары:

185. Психология пәні бойынша оқытушының сабаққа дайындық міндеттері:

186. Психология пәнінің зертханалық және тәжірибелік сабақтарының негізгі қызметі:

187. Психологияның практикалық пәндері:

188. Стандарттық сабақтың оқу әрекетінің формалары:

189. Жобалау әдісінде іс-әрекет жасау бағыттары:

190. Қашықтан оқытудың ерекшелігі:

191. Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:

192. Білімді қайта жаңғыртуға бағытталатын тапсырмалар:

193. Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:

194. Білімнің қорытынды бақылауына жатады :

195. Психологияны оқытуда ғылыми қағида арқылы жүзеге асырылады:

196. Оқыту әдісін таңдау факторлары:

197. Оқытудың интерактивті құралдары:

198. Психологияны оқуда белсенді оқыту әдісінің қолданылуы:

199. Оқу әрекетінің психологиялық теориясы қай жылдары дами бастады?

200. Психологиялық оқыту теориясында оқыту әрекеті былай сипатталады:

201. Оқу әрекеттері қандай бөлімдерден тұрады?

202. Ойлау әрекеті тәсілін меңгерудің мәні:

203. Оқу міндеті бағытталған:

204. Меңгерілуге қажетті оқуматериалының өзгеруі (немесе қайта құрылуы) қалай аталады?

205. Міндетті шешу тәсілін меңгеру нәтижесі ретіндегі оқу әрекетінің табысты орындалуының атауы:

206. Оқу әрекетін сатылы қалыптастыру теориясының авторы:

207. Ойлау әрекетінің қалыптасу кезеңдерінің дұрыс кезектігін анықта (П.Я. Гальперин бойынша):

208. Әрекеттің бағдарлық негізі-

209. Ойлау әрекетін қалыптастырудың қай сатысы білімге енудің психологиялық негізі-

210. Жаңа материалды меңгерудің психологиялық негізі:

211. Теориялық деңгейде жаңа материалды игеруде ойлау әрекетін қалыптастырудың қай кезеңінің мазмұны психологиялық негіз бола алады?

212. Оқу материалын бекітудің психологиялық негізі:

213. Ойлау әрекетін қалыптастырудың қай кезеңінің мазмұны білімді тексеру мен бағалаудың психологиялық негізі болады?

214. Дамытып оқыту теориясын кім жасады?

215. Педагогикалық психологиялық бөлімі-оқыту теориясы зерттейді:

216. Оқыту теориясының бағытына сәйкес оқу міндетін шешуде пәнді емес, әрекет субъектісін қайта құрайтын оқыту түрі:

217. Оқыту теориясының қай бағытта эксперименталды мектептерді құру тәжірбиесімен дәлелдейді?

218. «Дамыта оқыту теориясы» монографиясының авторы-

219. «Дамудың алдын алатын оқыту ғана жақсы»-деген пікірді айтқан кім?

220. «Жақын арадағы даму аумағы» дегеніміз:

221. «Жақынаралық даму аймағы» ұғымын кім енгізді?

222. Ғылыми ұғым түсінік ерекшелігі-

223. Дамытып оқыту мазмұнындағы ең бастысы:

224. Басты психологиялық түзілістер түріндегі соңғы өнімге бағытталған оқыту түрі?

225. Оқу әрекетінің табыстылығының негізгі көрсеткіші

226. Психологиялық оқыту әдістерін жіктеуді кім ұсынды және соған сай олар бөлінеді: проблемалы, интерактивті және бағдарламалы

227. Интериоризациядегеніміз

228. Бағдарламалыоқытупринциптерініңавторы?

229. Бағдарламалыоқытуғанегізболғанпсихологиялықбағыт?

230. Оқу әрекетін операцияландыратын және білімді игеруді бақылауды жалған ететін психологияны оқыту әдістері?

231. Бағдарламалы оқытуды дамытудың теориялық негізі?

232. Ойлаупроцесінмодельдейтінпсихологияныоқытуәдісі?

233. Әрекеттің бағдарлық негізі мен оқу міндетінің жинағы психологияны оқыту әдісінің негізгі шарасы?

234. «Мәдени-тарихи даму тұжырымдамасының» авторы:

235. Оқыту тәжірибесіне бағдарламалы әдістер қай жылдары ене бастады?

236. Ойлау әрекеті арқылы психологиялық білім мазмұнын меңгеруді осы мазмұнда ізденуді білдіретін оқыту принципі?

237. Заттық, логикалық және психологиялық міндеттерді қоса шешетін психологияны оқыту әдісі?

238. Интеллектуальды қиналу сияқты субъектінің проблемамен кездескендегі психологиялық күйі, бұл:

239. Белсенді оқыту әдісі бұл-

240. Проблема жауабын іздену сияқты ұжымдық ойлау қай оқыту әдісінің психологиялық негізі болады?

241. Ойлауды белсенді ететін коммуникативті, полемикалық ситуация негіз болатын психологияны оқыту әдісі қалай аталады?

242. Оқытатынмашиналардықолдануменбайланыстыпсихологияныоқытуәдісі?

243. Басқару жүйесі менеджментін қолданылатын психологияны оқыту әдісі?

244. Оқыту теориясы аумағында ойлау қалай қарастырылады?

245. Теориялық проблемаларды тиімді меңгеруде оларды түрлі аспектілерде қарастыра отырып қолданатын психологияны оқыту әдісі?

246. Интерактивті оқытудың әсер ету құралы:

247. Мұғалімнің аудиториямен эмоционалды- мәнерлі, сөзсіз қарым-қатынас жасау шаралары:

248. Оқу материалының мазмұнын ауызша кезектес жүйелі баяндау, бұл:

249. Білімді тереңдету, нақтылау және жүйелеуге байланысты өтілетін сабақ?

250. Санада ұғым- түсініктерді қалыптастыруға бағытталған лекция функциясы?

251. Лектордың сендіретін, иландыратын дәлелдері арқылы жүзеге асатын лекция функциясы:

252. Студенттердің білімін өзіндік сеніміне айналдыратын лекция функциясы?

253. Логикалық дәлелдеу қандай бөліктерден тұрады?

254. Студенттерді ғылыми әдебиетпен таныстыруға бағытталған лекция функциясы?

255. Лекция материалын іріктеудегі негізгі принципі?

256. Белгілі бір ғылым саласы туралы білімге ие болуда студенттің жеке тұлғалық мәнін сезіну жағдайы жүзеге асатын лекция функциясы:

257. Жалпыдан жекеге ауысу жүзеге асатын лекция материалын баяндау тәсілі?

258. Қандай-да бір психикалық құбылыстың мәнді жақтарын ашатын эмпирикалық фактілер қолданылатын оқыту әдісі.

259. Лекцияда сөйлеудің (выступление) қандай сапа көрсеткіші өте маңызды?

260. Лекцияны баяндауда пікір стилі немесе дыбыстық ойлау түрінде жүзеге асатын психологиялық оқыту принципі?

261. Психологиялық пәндер бойынша өтілетін практикалық сабақтардың мақсаты:

262. Психикалық процестерді оқыту – үйренуге бағытталған зерттеушілік көзқарасқа студенттерді оқыту қай сабақтың мақсаты:

263. Практикалық қажетіне қолданылатын психологиялық зерттеу әдістемелерін талқылайтын сабақты ұйымдастыру формалары?

264. Оқу пікірталасы психологияны оқытудың қандай әдістер тобына жатады?

265.Психологиялық пәндерді оқытуда қолданылатын оқу міндеттерінің таксономикасының авторы:

266. Оқу міндеттерін жіктеу топтарына бөлу негізінің мақсаттары:

267. Психологияны оқытуда қолданылатын тануға бағытталған оқу міндеттері:

268. Өнімді ойлауды дамытуға бағытталған оқу міндеттері:

269. Әрекет тәсілдері мен процестерін суреттеуге және санауға арналған психологияны оқытуда қолданылатын оқу міндеттері?

270. Диагностикалық мәліметтерді интерпрециялау міндеттері?

271. Психологияны оқытуда білімді жалпылау мен шығарма жазу қандай оқу міндеттері?

272. Логикалық ойлау негізінде эвристикалық ізденіске бағытталған оқу міндеттері:

273. Жоғары оқу орнында психологияны оқытудың жалпы мақсаты?

274. Жалпыпсихологияныоқып-меңгерудіңпәні:

275. Психология тарихы курсын оқып-меңгерудің негізгі мазмұнын құрайды?

276. Жасерекшелік психологиясының зерттеу пәні?

277. Медициналық психологияны оқытудың мазмұны:

278. Педагогикалық психологияның зерттеу пәні?

279. Гуманитарлық таным орталығы-

280. Психологиялық білімнің ерекшелігі неде?

281. Заң психологияның мазмұны-

282. Әлеуметтік психологияның зерттейтін пәні-

283. Психологиялық циклдың өзге оқу курстарын игеруде әдістемелік мағынаға ие пән-

284. Өзіндік жұмысқа қандай элементтер кіреді?

285. Сырттай оқу түрлері:

286. Оқулықтың негізгі функциясы:

287. Оқулықты толықтырушы немесе ауыстырушы оқу басылымы қалай аталады?

288. Ғылыми және практикалық іс-әрекетті орындаудың тиімді және сыннан өткен тәсілдерін ұсынатын басылым:

289. Студенттің өзіндік жұмысының тиімділігін анықтайтын мотивация типі:

290. Негізгі факт мәліметтерін және қорытындыларды қосып алатын материал мазмұнын қысқаша баяндау, бұл -

291. Проблемалыоқытудаәсеретуқұралы:

292. Бір проблема толық және жан-жақты зерттеуге құрылған, әрі бір немесе бірнеше авторға қатысты ғылыми басылым:

293. Оқу іс-әрекетін педагогикалық басқарудың негізгі функциясы-

294. Бақылау студенттің оқуәрекеті ретінде және ол

295. Психология бойынша курстық(диплом) жұмыстарының кезектестігін анықтау

296. Студенттік бағдарламаны игеру деңгейі қандай көрсеткіш бойынша бағаланады-

297. Стандартталған сұрақтар және тапсырмалар қолдану, тексеру –бақылаудың атауы:

298. Берілген шкала бойынша үлгерімнің сандық өлшем негізі болатын бақылау формасының аталуы:

299. Жеке тұлға өз пікірлерін біртұтас шкалада (көлденең немесе тік) белгілей отырып айтатын субъективті бағалау процедурасы:

300. Психомоторлық координацияның даму деңгейінің диагностикасы әдістемесі. Сынақтан өтушіден әртүрлі дене қозғалысын жасау және обьектілерді манипуляциялау талап етіледі:

301. Ассоциалдық нормалар мен түсініктерді меңгеру негізінде ұсақ құқық бұзушылық жасайтын индивид:

302. Дамып-жетілуі бұзылған балаларды көмекші мектептерге іріктеп алу:

303. ХIХ және ХХ ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?

304.Бірыңғай диагноз-диагностикалық қорытынды шығарылатын диагностика обьектілерінің кең класы. Психодиагностика - бұл ақыл-ой дамуы, жеке бастың дамып жетілуі, психологиялық бейімдеушілік және т.б. деңгейі туралы қорытынды:

305. Обьектіні белгілі бір диагностикалық категорияға жатқызуға негіз болатын диагностика обьектінің белгілі бір сырттай айқын белгілері:

306. Нақты обьект туралы, нақты білім алуға бағытталған белгілі бір обьектімен іс-әрекет жасаудың нақты бағдарламасы:

307. Жеке психологиялық айырмашылықтар туралы ғылым:

308. Тесті саналы түрде бұрмалаудан (сынақтан өтушінің өтірігінен) қорғайтын тесттің психометриялық қасиеті:

309. Психология пәнінен бірінші оқу құралдары баспадан ғалымдардың басқаруымен шықты:

310. Психологияны оқуда қолжетімділік қағидасы арқылы жүзеге асады:

311. Қолданбалы психологияның салалары:

312. Стандарттық сабақтың оқу әрекетінің формалары:

313. Жобалау әдісінде іс-әрекет жасау бағыттары:

314. Психологиядағы белсенді оқыту формалары:

315. Оқытудың интерактивті құралдары:

316. Дәстүрлі сабақты өткізудегі оқу жұмысының формалары:

317. Психологиялық тапсырмаларды әдістемелік талдау бөлімдері:

318. Дәріс материалын баяндау тәсілдері:

319. Жоғары мектептерде белгіленген семинар сабақтарының түрлері:

320. Психологиядан эмпирикалық мәліметтерді жинақтау әдістері:

321. Психология бойынша ғылыми әдебиеттермен жүргізілетін жұмыс формасы:

322. Психологиялық лекторийдің тәжірибелік бөлімнің үлгісі:

323. Оқу видеофильмін құрастыру талаптары:

324. Фундаменталды психологияның салалары:

325. Жобалау әдісін орындауға қойылатын талаптар:

326. Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:

327. Қарапайым ойлау операцияларына бағытталған тапсырмалар:

328. Оқу тапсырмасының таксономиясын дайындағандар:

329. Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:

330. Білімнің қорытынды бақылауына жатады:

331. Психологияны оқытуда жүйелілік қағидасы арқылы жүзеге асырылады:

332. Психологияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктердің түрлері:

333. Бақылау тиімділігінің шарттары:

334. Білім берудің гуманистік парадигмасын дайындаумен айналысқан ғалым:

335. Білім алушының оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:

336. Біртұтас педагогикалық процестің компоненттері:

337. Білім беру стандарты:

338. Б.Блумның білім беру мақсаттарын таксономиялауы тұрады:

339. Балаға шамасына, біліміне, мүмкіндігіне, сұранысына, қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі:

340. Б. Блумның түсіну таксономиясы:

341. Білімді тәжірибе қолдану және ілім мен дағдыларды қалыптастыру бойынша оқу жұмысы:

342. Білім берудің мазмұнын таңдау факторлары:

343. Басқару стильдері:

344. Білім беру мазмұнының элементтері:

345.Білім беру технологиялары:

346. Білімді меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерінің бірі:

347. «Психологияны оқыту әдістемесінің» пән ретіндегі ерекшелігі

348. Б.Ц.Бадмаев бойынша «Психологияны оқыту әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты:

349. Оқу-тәрбие процесінің қайтадан құрылуын 4 компонентте қарастырған:

350. ЖОО-да психология оқытушысы үшін ең бірінші міндет

351. Психологияны оқыту әдістемесі курсын аяқтағаннан кейін студентке қажет білік:

352. Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан өзіндік жұмысты ұйымдастыру арқылы келуді қарастырғандар

353. Оқу пәнінің әдістемесі – бұл:

354. Психология әдістемесінің зерттеу объектісі болып табылады:

355.Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан танымдық әрекетті ұйымдастыру әдістері арқылы келуді қарастырғандар

356.Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан іс-әрекеттің бағдарлы негізін құрайтын жалпы білімді енгізу арқылы келуді қарастырғандар

357.Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан әдістемелік білімді оқытуға енгізу арқылы келуді қарастырғандар

358.Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан оқу әрекетін өзіндік қадағалауды шешу арқылы келуді қарастырған

359. Тану процесстерін анықтайтын оқыту есептеріне жатады-

360. Тиімді ойлауды дамытуға бағытталған оқыту есептері-

361. Анализ және синтезді анықтайтын оқыту есептері-

362. Ұқсастық пен айырмашылықты анықтайтын оқыту есептері-

363. Логикалық ойлау негізінде эвристикалық көріністі анықтайтын оқыту есептері-

364. Абстракция мен нақтылаудың негізін анықтайтын оқыту есептері-

365. Дәлелдемені анықтайтын оқыту есептері-

366. Психологиялық білімнің практикада пайдалануын анықтайтын оқыту есептері-

367. Проблемалық (мәселе) жағдайды шешуді қажет ететін оқыту есептері-

368. Реферат жазуды қажет ететін оқыту есептері-

369. Білімді қорытындылап, пікір жазуды қажет ететін оқыту есептері-

370. Тиімді ойлауды жетілдіруді қажет ететін оқыту есептері-

371. Проектті, жазба жұмыстарды, өздігінен орындайтын жұмысты қажет ететін оқыту есептері-

372. Психологиядан сабақ бергенде пайдаланатын оқыту есептері пайдалану керек

373. Оқыту әдісі бұл-

374. Оқытудың критерилерін (белгі):

375. Кесте,схема, диаграмма, графиктерді сабақта пайдалану мына көрнекілікке жатады-

376. Психодиагностикалық тапсырма, тесттерді орындау психологияны оқытудың әдісі:

377. Психологиялық негізі ұжымдық пікір болатын проблема шешуге негізделген оқыту:

378. Психологияны оқытуда ойлауды жандандыратын пікір талас тудыратын әдіс-

379. Психологияны оқытуда ойлау процесін модельдеу:

380. Психологияны оқытуда оқу іс-әрекетін игеруді шамамен формальды операциялар арқылы бақылау:

381. Психологияны оқытуда оқыту машиналарын қолдану:

382. Психологияны оқытуда менеджменттен алған әдіс:

383. Психологияны оқытуда адам аралық қатынасты модельдеу:

384. Тұлғаның керекті қасиеттерін қалыптастыру үшін қолданылатын оқытудың белсенді әлеуметтік-психологиялық әдісі:

385.Психологияны оқытуда теориялық проблемаларды әртүрлі жағдайлардан қарап, оларды тиімді игеру үшін қолданылады:

386. Келешекте оқушылардың оқу іс-әрекетін модельдеу әдісі:

387. Рөлдік ойын әдісі:

388. Мәселеге әртүрлі көзқарастың диалог түрінде өтуі:

389. Ертедегі грек ойшылы Сократ оқытудың мына әдісінің негізін салды:

390. «Мимика жақсы көңілдің эмоциялық үйлесімі» деген тақырыпқа сабақ өткізгенде оқыту әдісінің орынды түрі:

391. Қарым-қатынаста жете білушілікті қалыптастыру үшін пайдаланылатын белсенді әлеуметтік-психологиялық оқыту әдісі:

392. Басқару тәжирибесінде пайда болған тұңғыш оқыту әдісі:

393.Арнаулы қалыптасқан шағын топта қарым-қатынас ұйымдастыру үшін психокоррекциялық жұмыс жүргізу әдісі:

394.Оқушылар мен оқытушылардың белгілі уақытта бірігіп істейтін ісі:

395. Үй тапсырмасын тексеру, жаңа материалды түсіндіру және оны бекіту –оқытудың мына түрінің құрылымдық элементі:

396. Психология сабағының әдістемелік құрамына кіретін компоненті:

397. Кұрылымы ең икемді және епті сабақ типі:

398. Психологиялық білімді практикада орнықтыру мен қолдануға негізделген сабақтың типі:

399. Оқытудың формасы :

400. Оқытудың қорытындысын бағалауға арналған сабақ:

401. Оқу материалының мазмұнын ауызша, бірізді, жүйелі айтып беру:

402. Оқушылардың санасында түсініктерді қалыптастыруға байланысты лекцияның атқаратын қызметі:

403. Оқушылардың танымдық белсенділігіне жағдай жасаудағы лекцияның атқаратын қызметі:

404. Логикалық дәлелдеуді құрайтын бөлшектер:

405. Лекцияда қолданылатын материал қойылған мақсатқа жетуге сәйкес келу үшін, лекция материалын іріктеудің принципі:

406. Оқу мақсаттары теориялық ой жүгірту арқылы шешілетін сабақтардың түрі:

407. Оқыту материалдарын мазмұндаудың тізбелі құрылымын реттеу лекцияның қызметі:

408. Лекция мазмұнын жалпыдан жекелік арқылы түсіндіру әдісі:

409. Оқыған лекция сапасының ең негізгі көрсеткіші:

410. Психология сабағын әңгімелесу не ой жүгірту арқылы жүзеге асыратын оқыту принципі:

411. Психологияда арнаулы жабдықтар мен құралдар қолданып жүргізетін сабақтар:

412. Жаттығу тапсырмаларын орындайтын сабақ:

413. Студенттерге кеңес және түсінік беру:

414 .Психологиялық пәндерде практикалық сабақтардың мақсаты:

415. Психикалық процестерді зерттеу негіз болатын сабақтың түрі:

416. Психологиялық зерттеу әдістерін талқылау негіз болатын сабақтың түрі:

417. Практикалық мәселелерді шешуде психологиялық білімді қолдану сабағы:

418. Психологияның практикалық сабақтарында пайдаланылатын оқу есептер:

419. Практикалық психолог қызметінің сыр – қырын үйрену жүреді:

420. Анализ,синтез салыстыру, талдау қай процестің формалары:

421. Эмпирикалық мәліметті жинаудың негізгі әдісі:

422.Қабілетті зерттейтін кең таралған әдіс:

423. Индивидуалды психологиялық айырмашылықты білу үшін стандартталған тапсырма:

424. Сөздік коммуникация негізінде бірінші әлеуметтік-психологиялық ақпарат алатын әдіс жолы:

425. Өзіндік жұмыстың құрылымы :

426. Оқулықтың атқаратын негізгі қызметі:

427. «Психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі» оқулығының авторы кім?

428. Оқулықты толықтырады, не орнына пайдаланылады:

429. Студенттің өздігінен орындайтын жұмыстың нәтижелігін анықтау негізі:

430. Негізгі фактілер мен қорытындылардан тұратын, қысқаша материал мазмұны бұл:

431. Мақсатына, мазмұнына, формасына қарай берілетін қысқаша материал көлемі:

432. Бір не бірнеше авторлардың көзқарасын толық және жан-жақты зерттеген ғылыми басылым:

433.Өзіндік жұмысты ұйымдастырғанда қолданылатын әдіс:

434. Өзіндік жұмыстың формасы:

435. Сырттан оқу, оқытудың түрі:

436. Өзіндік жұмыстың нәтижелі болуының негізі:

437. Әдебиеттерді зерттеу әдісті:

438. Өзіндік жұмыстарда алған білімді нақтылы психологиялық жағдайларда қолдану іскерлігін тексеру үшін қолданылады:

439. Өзіндік жұмыстарда ойлау әрекетін дамытуға қойылатын сұрақ:

440. Стандартталған сұрақтар мен тапсырманы пайдаланып өткізетін бақылау түрі:

441. Үй жұмысы бақылаудың түрі:

442. Кредиттік технология бойынша оқытуда бағаның ең төменгі көрсеткіш:

443. Диплом жұмысын орындау бақылаудың түрі:

444. Кейс-стади оқыту әрекетін бақылау түрінде көрсетеді:

445. Бақылаудың қорытынды түрі:

446. Білімді, іскерлікті және дағдыны бақылау түрі бұл:

447. Тек оқыту ғана емес, сонымен бірге зерттеу мәселелерін шешетін бақылаудың түрі:

448. Оқу материалын баяндап қана қоймай, оның себеп-салдарын ашатын лекцияның түрі:

449. Лекция білім алудың :

450. Г.Мюнстерберг ұсынған оқытушылардың функциялары:

451. Психологияны оқытудағы оқу тапсырмаларының қызықты және сындарлы жіктелуін

452.Д.А.Толлингерова бойынша оқу тапсырмаларының таксономиясының түрлері :

453. Психологияны оқыту әдістері:

454. Пікірталас- бұл-

455.Сөздік әдіске жататын тәсілдер?

456. Лекцияның негізгі кемшілігі -

457. Алдын ала жоспарланған қателері бар дәріс

458. Семинар дегеніміз - бұл

459. Семинар сабақтарының жоспарында қарастырылатын сұрақтар саны

460. Дәрістің тиімділігінің мәнін ашқан ғалымдар-

462. Студенттің семинарда өз бетінше тақырыпқа сай баяндама әзірлеуі аталады:

463. Студенттердің семинар сабағына дайындалуының басты критерийі:

464. Дәрістің негізгі функциялары:

465. Лектордың міндеті:

466. Дәрістің сендіруші функциясы қалай жүзеге асады?

467. Практикалық сабақ мазмұны құрылады-

468. Дәріс оқу кезіндегі қойылатын ең басты мәселесі:

469. Зертханалық сабақтар студенттердің мына қасиеттерін дамытады:

470.Оқыту формасының жетекші түрі:

471. Сабақтың құрылымын объективті болжау және оның болашақ жолдарын терең түрде зерттеген кім?

472. Оқытудың сыныптық-сабақ жүйесінің теориялық тағылымын жасаған

473. «Бақылау – логикалық ойлаудың негізі», – деп сипаттаған:

474.Психологияны оқыту әдістемесі тәжірибесінде кең қолданылатын негізгі эмпирикалық әдіс:

475. «Оқу әрекетінің мазмұны» мен «оқыту әрекетінің мазмұны» арасын бөлу керектігін ұсынған:

476. Әр уақытта психикалық даму-бүкіл тұлғаның біртұтас дамуы деп атап өткен:

477. Оқуда сабақты жақсы үлгеруге әсер ететін психологиялық ерекшеліктер:

478. Оқушылардың шығармашылық ойлауының дамуына бағытталған оқыту-

479. Білімді меңгерудегі қателіктердің орнын толтыруға, жаңа білім алуға және ой-пікірлерді қалыптастыруға қажет оқыту әдісі :

480. Бұл әдіс білік және дағдыларды меңгеруге қолданылады:

481. Психология бойынша білімдерді жүйелеуге бағытталған дәріс бұл-

482. Оқу жетістіктерін тестілеудің атқаратын қызметі:

483. Білімді,білікті және дағдыларды бақылау және түзету сабақтарының түрлері:

484. Дәрістердің негізгі қызметтері:

485. Психологиялық оқыту теориясында оқыту әрекеті былай сипатталады:

486. Оқу әрекетінің табыстылығының негізгі көрсеткіші

487. Санада ұғым- түсініктерді қалыптастыруға бағытталған лекция функциясы?

488. Медициналық психологияны оқытудың мазмұны:

489. Психомоторлық координацияның даму деңгейінің диагностикасы әдістемесі. Сынақтан өтушіден әртүрлі дене қозғалысын жасау және обьектілерді манипуляциялау талап етіледі:

490. Дәрісханада өтетін сабақтардың негізгі түрлері:

491. Оқу-тәрбие процесінің қайтадан құрылуын 4 компонентте қарастырған:

492.Студенттердің танымдық белсенділігін қалыптастыру мәселесіне тәжірибелік тұрғыдан оқу әрекетін өзіндік қадағалауды шешу арқылы келуді қарастырған

493. Кесте,схема, диаграмма, графиктерді сабақта пайдалану мына көрнекілікке жатады-

494. Оқытудың қорытындысын бағалауға арналған сабақ:

495. Сөздік коммуникация негізінде бірінші әлеуметтік-психологиялық ақпарат алатын әдіс жолы:

496. Бағдарламалық оқытудың негізі болған психологиялық бағыт:

497. «Белсене қатысумен оқыту аймағы (шеңбері) деген түсінікті енгізген

498 «Дамыта оқытудың» мазмұнының негізі-

499. Психология бойынша білімдерді жүйелеуге бағытталған дәріс бұл-500.Қазақстанда жарық көрген «Психологияны оқыту әдістемесі» оқулығының авторы

Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері.. 2018 жылғы 10 қаңтар

 2. ҚР басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 2017 жылғы 31 қаңтар

 3. Бордовская Н., Реан А. Педагогика. Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2011. – 304с.

 4. Сейталиев Қ. Педагогиканың жалпы негіздері. Оқу құралы. – А.: Өлке, 2009. – 232б.

 5. Абай атындағыҰлттық педагогикалық Университетінің педагогика кафедрасының ұжымы. Педагогика. Оқулық. – А.: Print – S, 2005. – 430б.

 6. Әбенбаев С., Әбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2009. – 336б.

 7. Подласый И.П. Педагогика. – Минск, 2006 – 225с.

 8. Жалпы психологияға кіріспе: Оқу құралы / жауапты ред. С.М. Жақыпов. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 230 б.

 9. Тертель А.В. Психология: Учебное пособие/ Москва, 2005. – 245с.

 10. Жұмасова К. Психология. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2010. – 296б.

 11. Алдамұратова Ә. Жалпы психология. Оқу құралы.– Алматы: «Эверо», 2011. – 216б.

 12. Н.Ә.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы 10 қаңтар,2018 ж

 13. .Қазақтан Республикасының Мемлекеттік Жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жалпы Орта білім. – Астана, 2006ж.

 14. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка системе профессионального образования. – М., 2009ж.

 15. Бабанский Ю.К., Ильина Т.А., Жантекеева З.У. Педагогика высшей школы. – А., 2003ж.

 16. Бұзаубақова К.Ж. Педагогикалық тренинг жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде. – Алматы, 2006ж.

 17. Савин И.В. Методика преподавания педагогики. – М., Просвещение, 2000ж.

 18. Стефанская Т.А Технологии обучения педагогике в вузе Учебно-исследовательские задания по курсу педагогики. – М., 2012ж.

 19. Смолкин А.М. методы активного обучения. – М., 2002ж.

 20. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания педагогических дисциплин в вузе. – Иркутск, 2001ж.

 21. Ситаров В.В. Дидактика. – М., 2009ж.

 22. Садықов Т.С., Әбілқасымова А.Е. Жоғары мектепте білім берудің дидактикалық негіздері. – А., 2003ж.

 23. Өстеміров К, Айтбаева А. Қазіргі білім беру технологиялары. – А., 2006ж.

 24. Құлшанова С. Мектеп педагогикасы. – А., 2010ж.

 25. Губайдуллина Г.Н. Педагогиканы оқыту әдістемесі: Оқулық. – А., 2011ж.

 26. Рыжов В.Н. Дидактика. – М., 2004ж.

 27. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучение. – М., 2009ж.

 28. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму. Егемен Қазақстан. 1.12.2015.№230

 29. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 100 нақты қадам. Астана 2015ж

 30. Бапаева М. Қ. Психологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы.- Алматы: 2008.-200 бет

 31. Жақыпов С.. М., Тоқсанбаева Н. Қ. Психологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы.-

 32. Алматы: 2012.-143 бет

 33. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 2004.

 34. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. СПб., 2006.


Қосымша әдебиеттер

 1. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы // Егемен Қазақстан 2007. – № 254-256. – Б.6.

 2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. / Егемен Қазақстан: жариял. 17.12.2010.

 3. Құрманалина Ш.Х., Мұқанова Б.Ж., Ғалымова Ә.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Астана: Фолиант, 2007. – 651 б.

 4. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. – А., 2000 – 268б.

 5. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – А.: Дарын, 2004 – 187б.

 6. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информационно - методическое пособие по курсу «Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 276с.

 7. Тоқсанбаева Н.Қ. Психологиялық тесттер:Оқу әдістемелік құрал – Алматы: ТОО Таугуль-Принт, 2009. – 128б.

 8. Бердібаева С.Қ. Таным субъектісі: танымдық процестер: Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.– 75б.

 9. Маклаков А.Г. Общая психология. Санкт-Петербург 2001. – 185с.

 10. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. Питер. 2006. – 168с.

 11. Бапаева М. Қ. Жоғары мектепте психологиялық білім беру процесін жетілдіру.

Алматы, 2006.

 1. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии в начальной школе.

Вологда, 2002.

 1. Хроменко О.В. Методика преподавания психологии. – Ростов «Феникс», 2004.

 2. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – М., 2000.

 3. Джакупов С. М. Психология познавательной деятельности. Алматы, 2002.

 4. РоговЕ.И. Психология познания для старшеклассников. –М.,1998.

 5. Бадмаев Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить. – М., 1997.

 6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...