«бекітемін» Оқу-әдістемелік жұмыстар


Орта ғасыр мектептерінде қолданылған, жасы әр шаманы құрайтын бір мектепте оқытылатын оқушылармен атқарылатын оқыту түрі

Loading...


бет3/4
Дата30.03.2020
өлшемі445 Kb.
1   2   3   4

154. Орта ғасыр мектептерінде қолданылған, жасы әр шаманы құрайтын бір мектепте оқытылатын оқушылармен атқарылатын оқыту түрі:


155. Жеке оқытудың түрлері: репетиторлық, гувернерлік, менторлық, және...

156. Индия мен Англияда бір мезгілде қолданысқа енген, мұғалімнің көмегімен ересек оқушылар материалды меңгереді, олар білгендерін жасы кішілерге үйретеді, өзара оқыту жүзеге асады, оқушы саны артып отырады – бұл ... оқыту жүйесі:157. Оқушылар күніне бір сағат ұжымдық жұмыс жасап, қалған уақыттарын зертханада өткізеді, әр пән бойынша жылдық жеке тапсырмалар алып, белгілі бір уақыт кезеңінде есеп тапсыратын оқыту формасы:

158. Кіріспе материалмен бастапқы таныстыру заңдарды орнату сабақтары, ұғымдарды қалыптастыру, алған білімді практикада қолдану, дағдылар, жалпылау және қорытындылау, бақылау, аралас сабақ – бұл ... қарай сабақтың типтері:

159. Сабақ-әңгіме, сабақ-дәріс, кино сабағы, зертханалақ сабақ, әртүрлі іс-әрекет сабағы – бұл ... қарай сабақтың типтері.

160. Білім алушылардың жаңа білімді меңгеру, іскерлікті, дағдыны қалыптастыру, білімді жалпылау, жүйелеу, қайталау, бекіту, білімді, іскерлікті, дағдыны кешенді қолдану, бақылау-тексеру сабағы, аралас сабақ – бұл ..: қарай сабақтың типтері.

161. Оқу міндеттерін орындауға септігін тигізетін сабақтың бөліктерінің, кезеңдерінің өткізілуінің арақатынасы және бірізділігі – бұл сабақтың ...

162. Оқу материалының мазмұнын ғылыми баяндау:

163. Оқу материалын тақырып, бөлімдер, курс бойынша жүйелеу, жалпылау, қайта айту:

164.Сабақтың басталуын ұымдастыру, сабақтың мақсаты мен міндеттері, жаңаны түсіндіруге даярлық жұмыс, түсіндіру, сабақты қорытындылау және үй тапсырмасы элементтерінен тұратын - бұл ... сабақтарының құрылымы:

165.Сабақтың басталуын ұымдастыру, сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою, бекіту, қорытындылау және үй тапсырмасы элементтерінен тұратын - бұл ... сабақтарының құрылымы.

166.Сабақтың басталуын ұымдастыру, сабақтың мақсаты мен міндеттерін қою, оқу материалын жалпылау және жүйелеу, сабақты қорытындылау және үй тапсырмасы элементтерінен тұратын - бұл ... сабақтарының құрылымы:

167.Сабақтың басталуын ұйымдастыру, үй жұмысын тексеру, сабақтың мақсатын қою, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қайталау, сабақты қорытындыла, үй тапсырмасын беру элементтерінен тұратын – бұл ... сабақтарының құрылымы.

168. Тексеру мақсаты, жұмысты өткізу нұсқауын беру, бақылау тапсырмасын орындау тәсілімен таныстыру, білім алушының жұмысы, сабақтың нәтижесін қорытындылау элементтерінен тұратын – бұл ... сабақтарының құрылымы.

169. Орнатылмаған құрылымы бар импровизациялық оқу жұмысы:

170. Дидактикалық, тәрбиелеушілік, дамытушылық, ұйымдастырушылық, психологиялық, басқарушылық, санитарлық-гигиеналық, этикалық және т.б. – бұл ... сабақтарға қойылатын талаптар.

171. Білім, білік, әрекет дағдыларын үйрету мен меңгерту үрдісі, өмір мен еңбекке бейімді етіп дайындаудың негізгі құралы:

172. Оқытудың міндеттерін шешуге бағытталған оқытушы мен білім алушылардың өзара біріккен іс-әрекетінің тәсілдері:

173. Ерекшелігі оқытудың белсенді түрі, топтық сипат және кері байланыстың үздіксіздігі болып келген - бұл ... оқу әдістері.

174. Ерекшелігі топтық оқытуды, даралық жұмыстың әртүрлі формаларын, бригадалық оқытудың әртүрлі формаларын, дамытушы оқыту жүйелері және т.б. енетін - бұл ... оқу әдістері:

175. Ерекшелігі диалогтық оқыту, оның барысында оқытушы мен студент арасында өзара тікелей әсер ету, қарым-қатынас жүзеге асырылатын - бұл ... оқу әдістері:

176. Ерекшелігі әдетте, саяси және ғылыми бағытта ұйымдастырылатын, оқытуда теориялық білімді тереңдету мақсатында жүргізіліп және әртүрлі кәсіби маман ретінде ғылым аспектісі бойынша мәселелер қарастырылатын әдіс:

177. Оқытушының басқаруымен, білім алушылардың өзіндік ұйымдастырушылығымен, жоспарланған ойын сценариі арқылы мақсатқа бағытталған негізде жүзеге асырылатын әдіс:

178. Мағынасы латынның «Lection» - оқу деген сөзін білдіретін «Дәріс» ең алғаш ... пайда болды.

179. Студенттің аудиториямен шығармашылық қарым-қатынасы, эмоционалдық өзара әрекеттесу, білім негіздерін алудың тәсілі, дұрыс ұғынылып, тыңдалған жағдайда студенттің ақыл-ой әрекетін белсендіретін - бұл ... артықшылығы.

180. Кіріспе, шолу-қайталау, шолу - бұл ... түрлері.

181. Ғылымилық, ғылымның қазіргі даму деңгейіне сәйкестігі, дүниетанымдық жағы, әдістемелік сұрақтардың болуы, оларды дұрыс түсіндіру - бұл ... мазмұны.

182. Қатаң құрылымы, баяндау қисыны, жоспардың болу, болмауы, сақтау, әдебиеттер тізімі, жаңа термин, ұғымдардың қол жетерлік деңгейі, түсіндірілуі, дәлелділік, дәйектілік, ойды көрсету, қорытындылар жасау - бұл дәрісті ..

183. Пәнді терең зерттеу, субъективті тәжірибемен ұштастыру - бұл ... қызметі

184. Дәрісте жалпыланған формада алынған білімді тереңдету, кеңейту, бөлшектеу және кәсіби іс-әрекеттің дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасау - бұл практикалық сабақ ...

185. Студенттердің теориялық-әдіснамалық білім мен дағдыларын біріктіруге бағытталған жұмыс:

186. Латынның «Labor» сөзін аударғанда «Лаборатория» термині ... мағынасын білдіреді:

187. Латынның «seminarium» сөзін аударғанда «Семинар» термині ... мағынасын білдіреді:

184. Білім алушыларға зерттелетін саланың ерекшеліктеріне сәйкес теориялық білімді қолданудың іскерлігі мен дағдыларын меңгеру мүмкіндігін беру - бұл семинар сабақтың...

183. Просеминар, кәдімгі семинар, арнайы семинар - бұл ЖОО-ғы семинар сабақтарының...

184. Білім алушыларды өздік жұмыстың ерекшелігімен, әдебиет тізімімен, негізгі ақпарат көздерімен, жұмыс жасау әдістерімен таныстыру - бұл ... сабақтың мақсаты.

185. Зерттеушілерге арналған белгілі бір ғылыми проблема бойынша пікір алмасу мектебі болып табылатын - бұл ... сабақтың мақсаты.

186. Топтық форма, дөңгелек үстел, пікірталас-семинар, зерттеу-семинар – бұл семинар сабақтың ...

187. Мақсатқа бағытталуы, жоспарлау, семинарды ұйымдастыру, өткізу стилі, «білім алушы-оқытушы» қарым-қатынасы, топты басқару, оқытушының ескерту жасауы, білім алушының семинарда жазып алуы – бұл семинар сабағын бағалау ...

188. Студенттердің танымдық белсенділігін, шығармашылық қабілетін арттырып, оларды тиянақтылыққа, ұстамдылыққа, бастаған істі аяғына дейін жеткізуге тәрбиелейтін оқытудың бір түрі:

189. Білімділік, дамытушылық, тәрбиелеушілік, диагностикалық сияқты маңызды қызметтерді орындайтын кәсіби дайындық жүйесіндегі іс-әрекет:

190. Теориялық білімдерді тереңдету және ғылыми проблемалардың шешімдерін іздестіру әдісін игеру – бұл студенттердің ... мақсаты.

191. Білім берудің заңдылықтары, құрылымы мен механизмі, мазмұны, принциптері мен технологиясы жайында жаңа білім алуға бағытталған ғылыми іс-әрекет үрдісі мен нәтижесін алуы – бұл:

192. Жекелеген оқу пәндерінен студенттің белгілі бір тақырып бойынша танымдық қабілеттерін дамытатын өздігінен орындайтын шығармашылық ғылыми-зерттеу жұмысы:

193. Зерттеуге дайындық, тәжірибе жұмысын даярлау және тәжірибе жұмысын өткізу, жұмысты безендіру– бұл курстық жұмысты орындаудың ...:

194. Тақырыбы өзекті мәселеге арналатын, белгілі бір пәндер бойынша жүргізілетін студенттің шығармашылық ғылыми-зерттеу жұмысы:

195. Студенттің өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту, оқу материалын өңдеудің жекелеген тәсілдері арқылы жұмыс істеуге үйрететін – бұл ... негізгі мақсат.

196. Модульдік оқытудың негізін салушы:

197. Студенттің белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір формулаға байланысты саналған балының жалпы сомасы:

198. Оқытушының кәсіптік деңгейін анықтау әдістерінің жүйесі:

199. Жұмыстағы қиындықтарды анықтауға және оны жоюдың тиімді жолдарын іздестіруге мүмкіндік беретін диагностиканың нәтижесі:

200. Модуль бойынша оқытудың рейтингтік бақылау қорытындысының динамикалық сапасының рейтингтік бейнеленуі, семестрдегі соңғы аралық рейтингтік бақылау:

200. Жеке оқу жоспарын студенттің тікелей араласуымен, жұмыс оқу жоспарына сәйкес жеке оқу жоспарын жасауда пәнді таңдауына, әр студенттің, оқытушының кредит бойынша еңбек шығынын есептеуге негізделген білім беру жүйесі:

201. Латынның «credit» сөзін аударғанда «Кредит» термині ... мағынасын білдіреді.

202. Алғаш рет «Кредит-сағат» термині Гарвард университетінің ректоры По мырзамен ... жылы өтілген материалдың көлемін фиксациялауға енгізілді.

203. Білім алушының және оқытушының оқу жұмыс көлемін өлшейтін сәйкестендірілген бірлігі – бұл ... ЖОО-да қолданылатын кредит.

204. Білім ауқымын кредиттер түрінде есепке алу, білім сапасын қамтамасыз ету құралы, СӨЖ-ді ұйымдастыру құралы, студенттердің тәртібіне, тәрбиесіне әсер ету құралы, оқыту әдістемесін бағалаудың құралы – бұл ... қызметі.

205. Модульдік, икемділік, саналы перспективтік, кеңес берудің жан-жақтылығы – бұл модульдік оқытудың ...

206. Білім алудың, іскерліктерді қалыптастырудың көзі, сонымен қатар оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға арнайы әзірленген материалдық заттар, құралдар, құрылғылар – бұл педагогиканы ...

207. Білім алушылардың жүйелі түрде меңгерген білім, білік, іскерліктері мен дағдыларын анықтау, талдау және бағалау – бұл:

208. Білім алушылардың оқу іс-әрекетінің нәтижесін көрсететін білімін, іскерлігін өлшеу, анықтау және бағалау:

209. Талдамалық, бақылау-бағалаушылық, түсіндірушілік, дамытушылық, ақпараттық, прогностикалық, ұйғарымшылдық, кері байланысушылық – бұл оқыту нәтижелерін диагностикалаудың ...

210. Оқу бағдарламасының бөлімдерін қамтитын тапсырма, сұрақ, тестердің ғылыми мазмұнына байланысты білім алушылардың теориялық білімдері мен іскерліктерін тексеруді қамтамасыз ететін диагностика мен бақылаудың принципі:

211. Білім алушылардың білім, іскерлік пен дағдыларын бір талаптар арасында тексеруден тұратын диагностика мен бақылаудың принципі:

212. Оқыту үдерісінің барлық кезеңдеріне – білімді о бастан қабылдаудан бастап, оны практикада қолдана алуына дейін диагностикалық бақылауды жүргізу қажеттілігімен анықталатын диагностика мен бақылаудың принципі:

213. Үлгерімді бақылау кезінде білім, білік, іскерлік, дағдысы тереңдетіліп, ақыл-ой еңбегі мәдениеті артып, білім алушының жұмыс істеуіне негіз болатын жағдайда жүзеге асатын бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

198. Бақылау нәтижесінде тұлғаның көңіл, ес, ойлау секілді психикалық үдерістеріжетілген тұста, танымдық белсенділіктері артқан кезде туындайтын бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

214. Үлгерім бақылауымен қатар жүретін баға білім алушының жетістіктері туралы қоғамдық пікірді бейнелейтін бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

215. Үлгерім бақылау үздіксіз жүретін кері байланысты туындатып, нәтижесінде оқытушы мен білім алушы өз жетістіктерін байқап, үлгерімді жақсарту шараларын қолдануға себеп болатын бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

216. Білім алушының оқу іс-әрекетінің нәтижелерін, оның барысын қадағалауға мүмкіндік беретін бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

217. Тұрақты жүргізіліп отыратын бақылау жоғары оқу орнының талаптарын орындауға ұмтылдырып, өзіндік жұмыстары үшін уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін бақылау мен бағалау жүйесінің қызметі:

218. Тәрбие үдерісін жүйелі құру концепциясының негізін салушылар:

219. Бала тұлғасын қалыптастырудың жүйелі-рөлдік теориясының негізін салушы:

220. Тәрбие баланы әлеуметтендірудің педагогикалық компоненті ретіндегі теориясының негізін салушылар:

221. Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу теориясының негізін салушыны атаңыз:

222. Адамға лайық өмір салтын қалыптастыру теориясының негізін салушыны атаңыз:

223. Баланы мәдениет адамындай етіп тәрбиелеу теориясының негізін салушыны атаңыз:

224. Мектеп оқушыларының гуманистік тәрбиесі теориясының негізін салушыны атаңыз:

225. Тәрбиелеушілік түсінік теориясының негізін салушыны атаңыз:

226. Балаға және оның дамуына педагогикалық көмек көрсету теориясының негізін салушыны атаңыз:

227. Жеке тұлғалық тәрбиелеу теориясының негізін салушыны атаңыз:

228. Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі теориясының негізін салушыны атаңыз:

229. Адам қажеттілігі негізінде тәрбиелеу теориясының негізін салушыны атаңыз:

230. Дамытушылық концепцияның негізін салушылар:

231. Меңгерудің дидактиккалық бірліктерін ірілендіру концепциясының негізін салушылар:

232. Көрнекілік принципі негізінде оқытуды интенсивтендіру концепциясының негізін салушы:

233. Топтық және ұжымдық оқыту концепциясының негізін салушылар:

234. Оқытуды жекелендіру және дифференциалдау концепциясының негізін салушы:

235. Проблемалық оқыту концепциясының негізін салушылар:

236. Ақыл-ой қызметін кезең-кезеңмен қалыптастыру концепциясының негізін салушылар:

237. Бағдарламалық оқыту концепциясының негізін салушылар:

238. Модульдік оқыту концепциясының негізін салушылар:

239. «Оқыту принципін дидактиканың тұғырлы принциптері, оқыту процесіне қойылатын негізгі талаптар» - деп тұжырымдаушы:

240.Зерттеудің мақсатын, мазмұнын, әдістерін тұжырымдамалық мазмұндауды, педагогикалық процестер мен құбылыстар жөнінде барынша объективті, дәл, жүйеленген ақпараттар алуды қамтамасыз ететін әдіснама:

241. Болашақ педагогтарды дайындаудың субьективтік факторлары: білім алушылардың кәсіби жарамдылығы, педагог тұлғасының бағыттылығы, ...

242. Э.Г.Юдин бойынша әдіснамалық білімнің құрылымдық деңгей саны:

243. Э.Г.Юдин бойынша әдіснамалық білімнің философиялық деңгейі қарастырады:

244. Э.Г.Юдин бойынша әдіснамалық білімнің жалпы ғылыми деңгейі жинақтайды:

245. Э.Г.Юдин бойынша әдіснамалық білімнің нақты ғылыми деңгейі белгілейді:

246. Э.Г.Юдин бойынша әдіснамалық білімнің технологиялық деңгейі сипаттайды:

247. Болашақ педагогтарды дайындаудың обьективті факторлары: жүргізілетін жұмыстың дидактикалық принципке сәйкестігі, оқу материалын таңдау – бұл оқу-тәрбие үрдісінің ... бағыттылығы.

248. Болашақ мұғалімдерді кәсіби білім, білік, дағдымен қаруландырудың алғы шартары: болашақ педагогтың өз мамандығына қызығушылығын қалыптастыру, өз білімін жетілдіруге қажетті материалды таңдай алуы – бұл ... қамтамасыз ету.

249. «Педагогикалық оқу орындары жастарды әртүрлі іс-әрекетке жұмылдыратын зерттеу орталығына айналуы тиіс» деген сөз жолдары авторы:

250. «Оқыту формасы оқытудың дербес және ұжымдық түрлерінің үйлесімділігі мен оқушының іс-әрекетінің әртүрлілігімен, мұғалімнің оқушы іс- әрекетіне басшылық етуімен сиптаталады» - деп атап көрсеткен ғалым:

251. Дәстүрлі емес сабақтың түрлері: диалог-сабақ, диспут сабақ, сабақ-конференция, саяхат сабақ және ...

252. Сабақтың дидактикалық міндеттері: жаңа білімді игеру, өткен материалды бекіту, білімді қорыту және жүйелендіру,...

253. Оқытудың дидактикалық мақсатын айқындаған педагогты атаңыз:

254. Оқытудың дидактикалық міндетін ашқан педагог:

255. Сабақты өткізудің мазмұны мен жолдарын көрсеткен педагог:

256. Оқыту әдісінің классификациясын жасаған педагогты атаңыз:

257. Тұтас педагогикалық үрдістің кәсіби-педагогикалық жақтарын зерттеген ғалым:

258. Тәжірибелік сабақтардың ерекшелігі – оқушының іс-әрекетін ұйымдастыру, оған қажетті көмек беру, ...

259. Тәжірибелік сабақтарда әртүрлі педагогикалық тақырыптарға пікірталас, дөңгелек үстел ұйымдастырылады, сабақтың әртүрлі фрагменттері көрсетіледі, жаңашыл мұғалімдердің видео сабақтары көрсетіліп, талданады,...

260. Жоғарғы оқу орнында семинар сабақтардың 3 типі қолданылады: фронтальдық, жекеленген, ...

261. Барлық қатысушылар семинардың тақырыбы бойынша баяндама дайындайды, көтерген мәселе төңірегінде ойларын ортаға салады – бұл ... семинар.

262. Семинар алдын-ала белгілі болған бірнеше баяндамалар талқыланып, қалғандары көтерген мәселені толықтыра алады – бұл ... семинар.

263. Семинарлардың бір бөлігін жекелеген қатысушылар орындап, баяндама, хабарлама дайындайды, қалған екінші бөлігін семинарға қатысушылар бірлесе дайындайды – бұл ... семинар.

264. Оқытушының семинарға дайындығы, көтерген мәселені жетік меңгеруі, әдебиет көздерін іріктеу – бұл жұмыс ...

265. Жоспарда семинардың тақырыбы, мақсаты, міндеттері, көтеретін мәселені ашатын сұрақтар, ... көрсетіледі.

266. Аралас семинарды өткізерде жалпылама оқытудың сұрақтары және ... белгіленеді.

267. Оқушыларды семинарға дайындау оларды семинардың жоспарымен таныстыру, оларға тапсырмалар бөліп беруден және ... басталады.

268. Семинар ... кіріспе сөзінен кейін басталады.

269. Семинар сабағындағы оқытушының рөлі: негізгі тақырыптан ауытқымау, мәселені шешу үшін білімгерлерге әртүрлі пікірлер төңірегінде пікірталас ұйымдастыру, әрбір қатысушының өз ойын еркін айтуға жағдай туғызу, ...

270. Семинар сабағына дайындаудың басты элементі – болашақ педагогтарды әдебиет көздерімен жұмыс істеуге үйрету: ғылыми-көпшілік әдебиеттер, мерзімді баспа беттері, ғылыми анықтамалар, энциклопедия, ...

271. Жақсы дәріс - ... ойлау мектебі.

272. Лекция барысында лектор материалды беріп қана қоймайды, әртүрлі міндеттерді шешеді, ...

273. Лекцияға қойылатын талаптар: лекцияның тақырыбын, мақсатын анық болуы, ғылыми мәліметтердің көп болуы, негізгі ғылыми ұғымдарды ашу, ...

274. Лекторға қойылатын талаптар: материалды еркін меңгеру, ғылыми жаңа ақпараттарды көбірек беру, аудиториямен бірге жұмыс жасау, ...

275. Лектордың сөзіне, даусына қойылатын талаптар: сөздің грамматикалық, стилистикалық сауаттылығы, айқындығы, тереңдігі, ...

276. Лекцияда сұрақтар қойлып, оны шешудің түрлі жолдары көрсетілетін, әртүрлі ойлар, ұсыныстар берілетін лекция түрі:

277. Лектор мәселе көтереді және оны шешу бағытында ізденіс жүргізеді, оған барлық тыңдаушыларды тартуға тырысады – бұл ... лекция.

278. Оқу конференциясының оқу семинарынан артықшылығы:

279. Жоғарғы оқу орны оқу-тәрбие үрдісінде пікірталас (диспут) екіжақты рөл атқарады: болашақ мамандардың танымдық қызығушылығын арттырады, … туғызады.

280. «Сабақ үстінде оқушылардың ойлау қабілетін дамыту үшін сабақта мұғалімнің түсіндіруі мен оқушылардың белсенділігі қатар жүріп отырсын» деген пікірді ұсынған педагог:

281. “Сабақ дегеніміз 45 минутқа есептелген, тұрақты оқушылар құрамымен, ұйымдасқан топпен, мұғалімнің басшылығымен өткізілетін оқу ісі” деп анықтама берген педагогтарды атаңыз:

282. “Сабақ дегеніміз педагогикалық үрдістің “клеткасы” немесе “аяқталған бөлшегі” деп анықтама берген ғалым-педагогты атаңыз:

283. Дидактика теориясының негізін қалағандар: М.Д.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, Р.Т.Лемберг, …

284. Білімді, іскерлікті, дағдыларды меңгерту үрдісі – бұл:

285. Сабақ құрылымының негізгі элементтері: ұйымдастыру кезеңі, жаңа материалды беру және бекіту, сабақтың қорытындысы, …

286. Сабақтың мақсаты негізгі дидактикалық міндеттерді шешу екендігін көрсеткен белгілі дидакттар: Р.Я.Лемберг, М.Н.Скаткин, Н.Көшекбаев, Т.С.Сабыров, …

287. Ұйымдастыру кезеңі; мақсат-міндеті; бақылау мазмұнымен, тапсырмасымен таныстыру, өз бетінше жұмыс, қорытынды – бұл … сабағының құрылысы:

288. Жаңа білімді меңгеру сабағында қолданылатын тиімді оқыту әдістері: педагогикалық есеп шығару, лекция, баяндау, жаттығу, иллюстрация,...

289. Аралас сабақты тиімді ұйымдастырудағы оқыту әдістері: баяндау, бағалау, тексеру, түсіндіру,...

290. ББД-ны қалыптастыру сабағының тиімді оқыту әдістері: әңгімелеп қорыту, кесте толтыру, бағалау,...

291. ББД-ны бақылау, бағалау сабағының тиімді әдістері: түсіндіру, әңгіме, қорытындылау, салыстыру, дәлелдеу, қорыту,...

292. Қайталау- жинақтау сабағының тиімді оқыту әдістері: түсіндіру, өткенді жаңғырту, бағдарламаланған жаттығу, тексеру, жинақтау, …

293. Поблемалық әдісті зерттеген ғалымдар: М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, В.Оконь, Д.В. Бусик,...

294. Оқушылардың белсенді ойлау әрекетінің дәрежесін көтеру, оларды ақыл- ойдың шығармашылық әрекеттерінің жүйесіне үйрету- бұл:

295. «Проблемалық оқыту ғылым негізін берік меңгеруді, өздігінен таным әрекетін дамытуды, шығармашылық қабілетілігін, дүниетанымын қалыптастыруды қатамасызе етеді»- деп анықтама берген ғалым кім?

296. Проблемалық оқытудың кезеңдері: жалпы проблемалық жағдайды түсіну, проблеманы құра алу және талдау, ұсыныстар жасау,...

297. Проблемалық оқытудың артықшылығы: ғылыми ақиқатты дәл, саналы түсінуге, білімнің сенімге айналуына мүмкіндік береді, оқушылардың қызығушылығын, белсенділігін артырады, ...

298. Проблемалық оқытудың негізгі сипаттамасы: мәселе көкейкесті болуы керек: қойылған мәселені шешуге түрлі болжамдар жасалуы, қорытынды жасалуы, ...

299. «Ойлау не проблемадан, не жағдаяттан, не таңданудан, не түсінбеуден, не қайшылықтан туады» деген сөз жолдарының авторын атаңыз:

300. Проблемалы оқыту негізінен 3 әдіс арқылы ұйымдастырылады: білімді проблемалы жолмен жеткізу, жекелеп іздеу, ...

301. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» пәні ретінде зерттейді:

302. Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:

303. Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Динамика принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:

304.Белгілі бір білім мен іскерліктерді талап ететін еңбек іс - әрекетінің тұрақты түрі:

305. Сауал қою көмегімен ұғымдарды қалыптастыруғабағытталған мәселенің ізденушілік әдісі:

306. Дәріс әңгіме:

307. Педагогика әдістемесінің зерттеу объектісі болып табылады:

308. Семинарда праграммалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы:

309. Студенттердің тұлғалық дамудағы бақылау функцисы:

310. Тестер қолданатын сабақ түрі:

311. Кәсіптік әрекет жолдарының қолдануы мен жаңалық материалын баяндау әдісі:

312. Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні:

313. Студенттердің теоретикалық дайындығының бағытталған оқу формасы:

314. Педагогиканы оқыту әдісі ретінде миға шабуыл процесінде мүмкін:

315. Педагогикадағы оқыту және тәрбие процесінің басшылыққа алатын ережелері-бұл:

316. Педагогикада оқыту процесінің мазмұны және ұйымдастыруы оқу орнының типіне, педагогиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес құрылады. Бұл қандай принцип:

317. Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық әдістемелік ұстанымдар:

318. Түрлі әдістемелерді қолдана отырып, барлық сұрақтармен қамтудағы бақылауға талап:

319. Сабаққа қойылатын тәрбие берушілік талаптар:

320. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты:

321. Өз ойын жазбаша түрде дұрыс жеткізе алуды қалыптастыруға бағытталған әдіс:

322. Педагогиканы оқыту тәрбие және дамытуда қолайлы нәтижелерге жетуде педагогикалық процесте іс-әрекетті ұйымдастыру, оның заңдылықтары мен әдістерін ғылыми тануға бағытталған. Бұл қандай принцип:

323. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» курсын оқытуды аяқтауда студент білуі қажет:

324. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» курсын аяқтағаннан кейін студентке қажет білік:

325. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» оқу пәнінің мақсаты:

326. Педагогикалық пәндердің интеграциясының типтері:

327. Студенттердің іс-әрекеттілігі, білімділік деңгейдегі бақылаудың түрі:

328. Оқыту процесінің интенсификация идеясы төмендегі мәселелерді шешеді:

329. Педагогикадағы мнемосхема-бұл:

330. Педагогиканы оқыту технологиясының компонентіне жатпайды:

331. Педагогиканы оқыту әдісі-бұл:

332. Білімді нығайту, қайталау кезіндегі бақылау функциясы:

333. Педагогиканы оқытуда әдістердің қайсысы көрнекілік әдістеріне жатады:

334. Білімді алғашқы игерудегі аудиториядан тыс өзіндік жұмыс:

335. Педагогиканы оқытудағы сөздік әдістер тобын көрсетіңіз:

336. Ойлау іс-әрекетінің ұжымдық оқыту формасы:

337. Оқу пәнінің әдістемесі-бұл:

338. Мұғалімнің шеберлігі жайлы, бақылау функцисы:

339. Оқыту нәтижесін тексерудегі бақылаудың түрі:

340. Күнтізбелік тақырыптық жоспарын талдау критерийі:

341. Кәсіптік іскерліктермен дағдыларды қалыптастырудағы студенттердің сауалнама формасы:

342. Оқуға қойылатын талаптар:

343. Бұл оқыту әдісі арқылы студенттерді іс-әрекетті модельдеуге оқытуға болады:

344. Студентті келесі курсқа ауыстыру мына негізде болады:

345. Оқушылар іскерлік ойын процесінде меңгереді:

346. Педагогикалық үдерістің кезеңдері:

347. Конференция түрі:

348. Педагогиканы интерактвиті оқытуда оқытушының міндеті:

349. Бақылау-есеп беру сабақтарының дидактикалық мақсаты:

350. Педагогикалық технология педагогика ғылымындағы бағыт ретінде:

351. Консультация түрі:

352. Миға шабуылдың бірінші кезеңі:

353. ЖОО-да тек бола алады:

354. Дебаттарға тән сипат педагогиканы оқытудың интерактивті әдісі ретінде:

355. Білім беру технологиялары:

356. Студенттердің білімін жүйелеу және бекіту кезіндегі аудиториядан тыс өзіндік жұмыс:

357. Оқытушыға студенттің оқу материалын меңгергені жөнінде мағұлмат беретін әдіс:

358. Бағдармалап оқытудағы сұрау формасы:

359. Ақпараттық -дамытушылық әдіс:

360. Тірек сигналдар жүйесі негізінде жататын басты фактор:

361. Тәртіптілік бойынша оқу бағдарламасының түсіндірмелі хаты мынаны ашады:

362. Мамандарды дайындауда қолданылатын әдебиеттердің түрлері:

363. «Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаты:

364. Оқытушы міндеті:

365. Проблемалық оқытудың мәні-бұл:

366. Белсенді педагогикалық практиканың түрі:

367. Пікірталас оқыту әдісі ретінде негізделеді:

368. Проблемалық оқыту қалыптастыруға бағдарланған:

369. Оқытушымен студенттің арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін бақылаудың кең тараған әдісі:

370. Модуль-функционалды желі, басқа сөзбен айтқанда-бұл:

371. Іс-әрекет мотивінің өзіндік бағалауының қалыптасуы:

372. Сабақта дидактикалық материялды қолдану жатады:

373. Оқыту кинофильмін мына мақсатта қолданады:

374. Оқу материалын баяндауда түсіндірмелі элюстративті әдісті қолдануды ұсынатын дәріс түрі:

375. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» курсын оқытуды аяқтауда студент білуі қажет:

376.Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Әдістемелік кеңес берудің жан-жақтылық принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:

377. Теориялық оқытудың мақсаты:

378. Дәріс ерекшелігі:

379. Семинар түрі:

380. Әңгімелесу әдісінің мәні-бұл

381. Бір материалды концентрация принципін сақтай отырып, бірнеше рет зерттеу, яғни оқылатын тақырыптардың параллельді түрде санын қысқарту және блоктарға біріктіру. Затқа енудің бұл қай түрі:

382. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының ерекшелігі:

383. Оқу процесінде әдістемелік әдебиеттерді қолдану мынаған қатысты:

384. Таблицалар, схемалар, диаграммалар, графиктер көрнекіліктің қандай түріне жатады:

385. Оқытуды ұйымдастыру формасы:

386. Шолу дәрісі:

387. «Методика преподавания педагогики» оқу құралының авторы:

389. Алгоритм:

390. Педагогикалық пәндердің интеграциясы идеясы төмендегі мәселелерді шешеді:

391. Оқытудың қортындысына бақылау функциясы:

392. Педагогикадағы мнемосхема-бұл:

393. Студенттердің себепті байланыс жауаптарын жобалайтын ауысша сауалнаманың әдісі:

394. Педагогиканы оқыту әдісі-бұл:

395.Барлық топ студенттердің біріккен іс-әрекетін жобалайтын оқытудың ұйымдастырушылық формасы:

396. Педагогиканы оқытуда әдістердің қайсысы көрнекілік әдістеріне жатады:

397. Студенттің теориялық дайындығына бағытталған оқытушының формасы:

398. Барлық әдістемелер үшін әмбебап тренингі:

399. Оқушылардың өз бетімен құбылысты қайтажаңғыртатын, оның барысын жан-жақты бақылайтын және өз бақылауларынан жалпыланған тұжырымдар жасайтын әдіс оқытудың қандай әдісін сипаттайды:

400. Оқу бағдарламаларына кіреді:

401. Педагогиканы оқыту әдістемесі ненің саласы болып саналады:

402. Студенттерді жоғары деңгейде белсендіретін оқыту әдісі:

403. Өндірістік практика бойынша бөлімше меңгерушісінің негізгі қызметі:

404. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» курсын аяқтағаннан кейін студент білуі қажет:

405. Маманның әрекет орнын анықтайтын білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:

406. Педагогикалық пәндердің интеграциясы-бұл:

407. Студенттердің міндеті:

408. Нақты оқу пәнінің білімінің талабын анықтайтын нормативті құжат:

409. Бұл әдіс білік және дағдыларды меңгеруге қолданылады:

410. Миға шабуылдың бірінші кезеңінің негізгі ережесі:

411. Енудің бірінші моделі затты белгілі уақыт шеңберінде зерттеуді болжайды және оның екі болады:

412. Староста әрекетіне бақылау жүзеге асырылады:

413. Семинар түрлері:

414. Сабақта сөздікті қолдану жатады:

415. Модульді оқытуда ірі оқу бірліктері мына түрде берілген:

416. Графикті, диаграмманы, кестені қолдану жатады:

417. Оқытуәдістерініңтаңдау тәуелді:

418.Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Модульділік принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:

419. Тірі обьектілерді қолдану, арнайы құрал ретінде жатады:

420. Педагогика оқулығы-бұл:

421. Студенттің теориялық дайындығына бағытталған оқытушының формасы:

422.Теориялық оқытушының мақсаты:

423. Дәріс-бұл:

424. Студенттердің танымдық әрекетін білдіретін оқытудың ұйымдастыру формасы:

425. Семинардың жетекші мақсаты:

426. Педагогиканы оқыту процесінің мәні:

427. Студентті оқу пәнінің құрылымымен таныстыратындәріс түрі:

428. Оқытушының қандай әрекеті педагогиканы интерактивті оқыту процесіне сай келмейді:

429. Миға шабуылға тән емес:

430. Кіріспе дәріс:

431. Оқу пәнінің әдістемесі-бұл:

432. Педагогикалық практиканың түрлері:

433. «Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар:

434.Білімдер арасындағы сәйкессіздіктерден туындайтын шешуге қажет саналы түсіндірілетін ситуация-бұл:

435. Пассивті педагогикалық практиканың түрі:

436. Педагогикалық практиканың негізгі белсенді түрі:

437. Әңгіме-дәрісі-бұл:

438. Ақпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі:

439. Студенттің тұлғалық ерекшелігін ескерудегі бақылауға талап:

440. Дәрістің дидактикалық мақсаты:

441. Пән бойынша оқыту процесін аяқтау дәріссының түрі:

442. Педагогика оқулығына қосымша немесе орнына жүретін оқу басылымы қалай аталады:

443. Педотрибалар (мұғалімдер) балаларды неге үйретті:

444. Конференция-бұл:

445. Барлық топ студенттерінің жоғары ақыл-ой белсенділігін болжайтын семинар түрі:

446. Табиғи жағдайда түрлі пән, құбылыс және процестерді бақылау негізінде меңгеруге мүмкіндік беретін, ұйымдастырылған оқыту формасы:

447. Сабақ түрі:

448. Нақты оқу пәні облысындағы білімге деген талабын анықтайтын нормативті құжат:

449. Сабақта әртүрлі әдістерді қолдану қарастырады:

450. Фронтальды жұмыс ерекшелігі:

451. Барлық тақырыптардағы сұрақтарды қамту кезінде әртүрлі әдістерді қолданудағы бақылау талаптары:

452. Өзіндік жұмыс формасы:

453. Маманның іс - әрекет орнын, білімге деген талабын, кәсіби сапасын анықтайтын мемлекеттік нормативтік құжат:

454. Педагогиканы оқыту-бұл:

455. Дидактиканың негізгі категориялары (ұғымдары):

456. Педагогикалық колледжде педагогикалық практиканың түрі:

457. Оқу материалы әрбір оқушының жетістікке жетуін қамтамасыз ететін дидактикалық мақсаттарға сай құрастырылады. Бұл модульді оқытудың қандай принципін жүзеге асыру болып саналады:

458. «Педагогиканы оқыту әдістемесі» оқу пәні нені зерттейді:

459. Студенттерге ойын сұрақтарын болжайтын дәріс түрі:

460. Дамыта оқыту технологиясын қарастырғандар:

461.Студенттердің өз беттілігінен белсенділіктің жоғары деңгейін көрсететін оқу формасы:

462. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:

463. Білім беру стандарты:

464.Семинарда бағдарламаланған сауалнамада қолданылатын оқытудың ұйымдастырушылық формасы:

465. Семинар түрі:

466. Жалпылау, білімді жүйелеу, қайталау сабағының басты дидактикалық мақсаты:

467. Бір проблеманы шешуді жобалайтын дәріс түрі:

468. ЖОО-ғыпедагогикалық практиканың міндеті:

469. Пән бойынша оқу процесін қортындылайтын дәріс түрі:

470. Студенттердің біліміне бақылау жасау талабы:

471. ЖОО-ғы оқу-тәрбие жұмысының негізгі міндеті:

472. Оқу жоспарының блогы:

473. Кеңес берудің түрі:

474. Конференция мақсаты:

475. Шолу дәрісі:

476. Көрнекілік түрлері:

477. Студенттердің жоғары белсенділіктерін жобалайтын оқытудың ұйымдастыру формасы:

478. Конференция:

479. Ғылымды мынадай белгілері ерекшелейді:

480. Іскерлік ойын-бұл формасы:

481. В.Е.Гмурман ұсынған принциптер:

482. Оқытудың эвристикалық технологиясын құрастырғандар:

483. Оқыту әдістеріне қарай сабақтың типтері:

484. Өзіндік бағалау әдістемесін қолдану мақсаты:

485. Мамандарды дайындауда қолданылатын негізгі әдебиеттер:

486. Педагогикадағы оқытудың техникалық құралдарына жатпайтыны:

487. Мамандарды дайындау мақсатымен оқу ақпаратын мазмұндайтын пәндердің жиынтығы:

488. Жаңа материалды меңгеру сабағы жүзеге асады:

489. Дәріс -әңгіме - бұл:

490. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарын талдау критериі:

491. Барлық топтың біріккен іс - әрекетін болжайтын ұйымдасқан оқыту формасы:

492. Педагогиканы оқыту әдістемесі педагогиканы оқыту процесі ретінде зерттейді:

493. Студенттердің тану іс-әрекетінің дағдысының ұйымдасқан оқыту формасы:

494. Оқушылардың өз бетімен құбылысты қайта жаңғыртатын, оның барысын жан-жақты бақылайтын және өз бақылауларынан жалпыланған тұжырымдар жасайтын әдіс оқытудың қандай әдісін сипаттайды:

495. Топтық жұмыс:

496. Нақты білім мен іскерлікті талап ететін еңбек әрекетінің тұрақты жағы:

497. Іскерлік ойынды ұйымдастыруды кіргізетін оқу формасы:

498. Өзін - өзі бағалау әдістерін қолданудың мақсаты:

499. Кеңес берудің мақсаты:

500. Салыстырмалы қысқа уақытта оқыту жұмыстарының нәтижесін қамтамасыз ететін бақылау талаптары:
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...