Бекітемін ғылым кеңестің төрағасыДата10.09.2017
өлшемі95 Kb.
#20093
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіБЕКІТЕМІН

Ғылым кеңестің төрағасы,

ҚарМТУ ректоры

____________М.Ибатов _____________ 20___ж.
6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы

Тау-кен факультеті

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасы

ОҚУҒА ТУСУ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

2017


Алғысөз
Мемлекеттік кешенді емтихан бағдарламасын әзірлеген: г.-м.ғ.д. Серых В.И., т.ғ.д. Портнов В.С.
ГПҚКОБ кафедрасының отырысында талқыланған.

« 6 » маусым 2017ж. № 20 хаттама


Кафедра меңгерушісі _______________ Садчиков А.В.«___»_________20___ ж.

Кіріспе
6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» бағыты бойынша магистрларды дайындаудағы білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты 6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы бойынша Мемлекеттік кешенді емтихан болып табылады. Емтихан жазба түрде келесі пәндерден тұрады:

 • Жалпы және тарихи геология

 • Кристаллография және минералогия

 • Петрография

 • Пайдалы қазбалар кен орны геологиясы

Емтихандық тапсырма жоғарыда көрсетілген пәндердің әрқайсысынан 30 сұрақтан тұрады1 «Жалпы және тарихи геология»

Пәннің мазмұны

Жалпы және тарихи геологияның басты міндеттері ол тау жыныстарының қалыптасу ретін анықтау; шөгінді (тұнба) жыныстар қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайларын қалыпқа келтіру;тектоникалық қозғалыстар тарихын және тектоникалық құрылымдар дамуының ерекшеліктерін зерттеу.2 «Кристаллография және минералогия»

Пәннің мазмұны

Минералогияның басты мақсаты минералдық шикізат кендерін іздеу, барлау, бағалау, байытудың ғылылыми негізін анықтау, оларды халық шауашылығына ендіру жолдарын зерттеу.
3 «Петрография»

Пәннің мазмұны

Тау жыныстарын олардың минералогиялық және химиялық құрамы, текстурасы, структурасы және жатыс жағдайларының тұрғысынан зерттейтін ғылым. Тау жыныстарын олардың пайда болу тұрғысынан петрология ғылымы зерттейді.
4 «Пайдалы қазбалар кен орны геологиясы»

Пәннің мазмұны

Пайдалы қазбалар деп, қазіргі техниканың даму деңгейінде, табиғи түрінде немесе өңделгеннен кейін шаруашылықта пайдалануға болатын минералдар мен тау жыныстарын айтады. Әдетте, таулы аймақтарда (қатпарлы және қатпарлы-жақпарлы аудандарда) және шөгінді қабығынан айырылған платформаларда рудалы қазбалар кені көптеп кездеседі.
5 Оқуға тусу емтихан жазбаша түрде өтеді

5.1 Оқуға тусу емтихан сұрақтары
5.1.1 «Жалпы және тарихи геология» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

1. Жердің пішіні және өлшемі қандай?

2. Жердің физикалық құрамы қандай?

3. Жердің химиялық құрамы қандай?

4. Геометрикалық саты және градиент дегеніміз не? Жердің түрлі телімдері үшін нның мағыналарын ата.

5. Жерді геосферасы. Оған қысқаша мінездеме бер.

6. Магматизм деген не, және оның түрлері?

7. Магматизма тереңдіктері айқындау, ол тау жыныстарында қалай қамтылады?

8. Келіскен интрузияның ерекшеліктері?

9. Келіспеген интрузияның ерекшеліктері?

10. Интрузив жынысының аста көлбей жат пішіндері.

11. Эффузив жынысының аста көлбей жат пішіндері.

12. Вулкандар және олардың құрылымы.

13. Тау жыныстарының үгілуі.

14. Физикалық үгілу және олардың түрлері.

15. Химиялық үгілу және олардың түрлері.

16.Биогенді үгілу және олардың түрлері.

17. Үгілудің шоғырмағы және онымен пайдалы кеннің байланысы.

18. Мезгілдік тасқынының қиратқыш және жасағыш қызметі.

19. Өзеннің және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

20. Теңіздің және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

21. Теңіздің трансгрессия және регрессия қордасының кезектестіруінің тәртібі

22. Көлдің және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

23. Миның және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

24. Желдің және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

25. Мұздықтың және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

26. Жерасты судың көрінісі.

27. Жерасты су дамуының шарттары.

28. Жерасты судың және оның шөгіндісінің геологиялық қызметі.

29. Таудың тұқымы қабаты , мысалдарды келтір.30. Қабаттың (каяртыстың) элементтерінің, схемалық оларды
5.1.2 «Кристаллография және минералогия» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

 1. Пән және қазіргі кристаллографияның мақсаттары

 2. Кристалды заттың таралғандығы

 3. Аяның ауа тартқышының сипатының құрылымы

 4. Қос қатынастың тиімдісінің заңы

 5. Пән және кристаллографияның қзірге негізгі тапсырмалары.

 6. Кристалданған заттардың орналасуы

 7. Тор жолдарының құрылыс құрамы

 8. Екілік қатынастың рациональді заңы (Аюи заңы)

 9. Кристалданған заттардың негізгі құрамы

 10. Симметрия элементі және олардың негізгі орналасу теремасы

 11. Гранды бұрыштың тұрақтылық заңы

 12. Кристаллографиялық индицирования әдісі. Толық сандар заңы

 13. Трансляционды тор Бравэ

 14. Кристаллографиялық ось және арасындағы бұрыштары.

 15. Симметрия және граньның стереографиялық жазықтық элементтері:

 16. Жай түрлердің түсініктемесі

 17. Химиялық элементтердің орналасу заңдылықтары және олардың изотоптары.

 18. Геохимиялық элементтердің классификациясы

 19. Магмалардан тікелей минерал түзушілер

 20. Байланысулардың төңірегіндегі минерал түзушілер

 21. Жер асты суы минерал түзілуіне

 22. Пневматолит желілеріндегі минерал түзушілер және пегматиттер

 23. Жанар тау қызметінің минерал түзушісі

 24. Желге қақтыру аймағындағы минерал түзуші процесстер

 25. Метасоматикалық минерал түзушілер

 26. Метаморфизмдік зонадағы минерал түзушілер

 27. Минералдар парагенезисі және типоморфтік белгілер

 28. Минералдық іздестіру әдістері

 29. Химия байланыстарының сипаты және құрылымдық себептердің негізгі түрлері

 30. Химиялық құрам және оның ерекшеліктері


5.1.3 «Петрография» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

 1. «Петрография» және «тау жыныстары» ұғымдары. Тау жыныстарының пайдалы қазбалармен өзара байланысы.

 2. Iздестiру-барлау циклдарының барлық кезеңдерiнде петрографиялық зерттеулердiң жаттығу мәнi.

 3. Тау жыныстарын құрайтындар. Тау жыныстарын құрайтын басты бөлігінің мінездемесі.

 4. Магманың пайда болуының шарттары. Магмалық балқытпалар, олардың қасиетi.

 5. Магматикалық тау жыныстарының химиялық және минералогиялық құрамдары .

 6. Тереңдік фациясы. Жыныстардың плутондық, вулкандық және гипабиссалдық жыныстар, олардың құрылым-текстуралық ерекшеліктері .

 7. Магматикалық жыныстардың қиылысу түрлері.

 8. Магматикалық тау жыныстарының классификациясы және номенклатурасы. Геологиялық ғылымдардың Халықаралық одақ мақұлдалған жүйелеулерінің негiзгi қағидалары.

 9. Магмалық және метаморфты жыныстардың негiзгi жыныс түзушi минералдары.

 10. Ультранегізгі жыныстар. Химиялық және минералды құрам, пайдалы қазбалардың, ультранегізгі жыныстармен байланысы. Оливиниттер-дуниттер, перидотиттер, ультранегізгі фондолиттер, пикриттердік жанұясы.

 11. Негізгі жыныстар. Химиялық және минералды құрам, және пайдалы қазбалардың, негізгі жыныстармен байланысы. Габброитар, пироксениттер-горнблендиттер, монцогаббро, негізгі фоидолиттер, базальттар, трахибазальттар, щелочных базальттардың жанұясы.

 12. Орташа жыныстар. Химиялық және минералды құрам, және пайдалы қазбалардың, орташа жыныстармен байланысы. Диориттер, монцониттер, сиениттер, щелочнты сиениттер, андезиттер, трахиттер, щелочты трахиттердің жанұясы

 13. Қышқыл жыныстар. Химиялық және минералды құрам, және пайдалы қазбалардың, қыщқыл жыныстармен байланысы. Граниттер, өлі-щелочты граниттер, щелочты граниттер, риолиттер, трахириолиттер, вулканиды шыны жанұясы.

 14. Гипабиссальды тау жыныстары (асхистовты және диасхистовты). Лампрофир жанұясы. Жыныстар түлері. Лампроиттер және кимберлиттер, олардың қиылысу шарттары, минералогия-химиялық құрамдарынң құрылыс ерекшеліктері.

 15. Атылған жыныстардың петрогенезис сұрақтар. Магмалық балқытпаларды пайда болуы. Алғашқы магмалар. Магмалық дифференциация, бейiмделу, ластану, будандастырудың құбылыстары бұл құрам бойынша атылған жыныстардың алуан түрлiктiң себебi.

 16. Метаморфты жыныстардың минералдық құрамының ерекшелігі. Тёрнера-Филпотс кристаллобластикалық қатарының түсінігі.

 17. Метаморфты тау жыныстардың химиялық құрамының ерекшелігі. Протолиттер түсінігі.

 18. Метаморфиты процесстердің классификациясы.

 19. Метаморфты тау жыныстардың кристаллобластикалық және катакластикалық құрылымдары

 20. Метаморфты жыныстардың текстурасы (қалдық және шындығында метаморфиялық) жекешелiктері.

 21. Метаморфты жыныстардың классификация ережесі.

 22. Метаморфизм фациясының түсініктемесі. Метаморфизм фациясының сызбасы. Критикалық және болмайтын парагенезистер.

 23. Контакті (термальді) метаморфизм. Факторлары, термодинамикалық жағдайы, құрылым-текстуралық және минералдық жыныстардың ерекшеліктері.

 24. Аймақтық метаморфизм. Факторлары, термодинамикалық жағдайы, құрылым-текстуралық және минералдық жыныстардың ерекшеліктері. Пайдалы қазбалар, аймақтық метаморфизм жыныстарымен парагенетикалық байланыстары .

 25. Төмен және өлген қысымдағы аймақты метаморфизм фацияларының В1 және В2 және олардың мінездемесі (термодинамикалық жағдайы, жыныс мінездемелері).

 26. Төмен және өлген қысымдағы аймақты метаморфизм фацияларының В3 және В4 и их характеристика және олардың мінездемесі (термодинамикалық жағдайы, жыныс мінездемелері).

 27. Жоғары және көтерілген қысымдағы аймақты метаморфизм фацияларының С1 және С2 және олардың мінездемесі (термодинамикалық жағдайы, жыныс мінездемелері).

 28. Жоғары және көтерілген қысымдағы аймақты метаморфизм фацияларының С3 және С4 және олардың мінездемесі (термодинамикалық жағдайы, жыныс мінездемелері).

 29. Метасоматизм және олардың факторлары. Метасоматиздың негізі теориясы. Заттардың ауысу жолдары.

 30. Метасоматиттердің құрылым ерекшеліктері. Метасоматикалық жыныстардың құрылым-текстуралық мінездемесі.


5. 1.4 «Пайдалы қазбалар кен орны геологиясы» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

 1. Пайдалы қазбалар кен орны оқуының дамуы.

 2. Пайдалы қазбалардың өндірістік қолданыспен бөлінуі.

 3. Пайдалы қазбалардың орналасу облыстары.

 4. «Пайдалы қазбалардың морфологиялық денелері» ұғымына не кіреді.

 5. Минералдық заттардың структурасы және текстурасы.

 6. Пайдалы қазбалардың сапалық мінездемесі

 7. Пайдалы қазбалар кен орындарының генетикалық классификациясы.

 8. Пайдалы қазбалардың орналасу аудандары.

 9. Пайдалы қазбалар кен орындарының аймақтық орналастыру заңдары.

 10. Кен орындарының геосинклинальды облыстары

 11. Платформалы кен орындары

 12. Теңiздер және мұхиттердiң түпті кен орындары

 13. Кен орындарын көмбе құрастыруы үшiн жетекші факторлар

 14. Заттың көздерi және оның кейiнге қалдыруының әдiстерi

 15. Геосинклиналь циклдасының кезеңдерiне арналған магмалық жыныстар

 16. Ішкiтектiк кен орындарының формациялары.

 17. Теңіздік түптiң спредингi және рудалы кенорындар.

 18. Теңіздік түптiң субдукциясы және рудалы кенорындар.

 19. Мобилистикалық позицияның кен орындарымен мерзiмдiлiк құрастырылуы

 20. Мобилистикалық позицияның кен орындарымен мерзiмдiлiк құрастырылуы геосинклиналдьді концепциямен позициясы.

 21. Магматикалық кен орындар. Пайдалы қазбалардың пайда болу жағдайы.

 22. Ликвационды кен орындар. Пайдалы қазбалардың пайда болу жағдайы.

 23. Ертемагматикалық кен орындар. Пайдалы қазбалардың пайда болу жағдайы.

 24. Кешмагматикалық кен орындар. Пайдалы қазбалардың пайда болу жағдайы.

 25. Карбонатты кен орындар. Пайдалы қазбалардың пайда болу жағдайы.

 26. Альбититті және грейзенді кен орындар , пайда болу жағдайлары.

 27. Скарнды кен орындардың пайда болу жағдайлары.

 28. Кен сiлем сиятын жыныстардағы жер асты суы өзгерiстерi және ыдыраудың геохимиялық сәуле жиектерi.

 29. Гидротермальді кен орындарының минералдық заттарының су көздері.

 30. Ауысу формалары, орын ауыстыру және минералды заттың кейiнге қалдыруын себептiң әдiстерi жер асты суы кен орындары бiлiмiнде.


6 Ұсынылған әдебиет тізімі

6.1 Негізгі

1. «Палеонтология негіздерімен Тарихи геология» Владимирская Е.В., Каагарманов А.Х. М.: Недра, 1958.

2. «Жалпы геология» Горшков Г.И., Якушева А.Ф. М.: Недра, 1973.

3. «Жалпы геология курсы» Серпухов В.И. и др.. М.: Недра, 1976.

4. Павлино В.И. и др. к лабораторным занятиям по курсу общая геология. М.: Недра, 1983, 1988.

5. «Пайдалы қазба кен орындарын іздеу және барлау» Погребицкий Е.О. және басқа – М.: Недра, 1977

6. «Пайдалы қазба кен орындарын іздеу және барлау» Аристов В.В. және басқа . Зертханалық жұмысты. – М.: Недра, 1989

7. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы от 27 января 1996 г., № түзетулерімен

8. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 17 сәуірдін 1995 г., № 2200 өзгерістермен

9. Салық және бюджетке төленетін (Салық кодексі) басқа да міндетті төлемдер туралы5.2 Қосымша

10. Далалық қорықтар мен қатты пайдалы қазбаларды күтілуде ресурстарын жіктеу. Геология комитетінің бұйрығына және жер қойнауын қорғау бекітілген. МЭМР РК 28 тамыз 2001 ж. № 268-п11. Бати X., Принт А. Студенттер үшін Минералогия. Ағылшын тілінен аударылған. М: 2001 әлемдік.12. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: Госгеолтехиздат.1961.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Көлдер мен өзендер
2017 -> Сундетова Асемгуль Сапаровна Информатика мұғалімі Ақмола обл., Кокшетау қ. Кмм
2017 -> Ақпараттық қауіпсіздік Біліктілік: Ақпаратты сақтау бойынша т
2017 -> Компъютерлік желі және телекоммуникациялар Біліктілік: Техник
2017 -> Білім беру бағдарламасы мамандық: Жаңартылмалы энергетика, 0903000 Электр энергетикасы (сала бойынша) Біліктілік
2017 -> Сабақтың тақырыбы
2017 -> Бейнежазбаны (avi, mp4 форматында) 27. 03. 2017 дейін жіберу керек (қосымша №2)
2017 -> Қонақ үй бизнесі: мейманхананы/мейрамхананы басқару Біліктілік: Сервис менеджері
2017 -> Бағдарламалау Біліктілік: Техник-бағдарламашы


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді