Бастауыш әскери дайындық


Темпераменттер мен жүйке жүйесі типтерінің өзара қатынастары және темпераменттердің ұнамды, ұнамсыз жағыбет9/10
Дата16.01.2017
өлшемі1.38 Mb.
#217
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Темпераменттер мен жүйке жүйесі типтерінің өзара қатынастары және темпераменттердің ұнамды, ұнамсыз жағы

Темперамент түрлері (Гипократ терминоло-гиясы бойынша)

Жүйке жүйесінің типтері (И.П.Павлов терминоло-гиясы бойынша)

Жүйке процестерінің қозу, тежелу қасиет

Ұнамды жақтары

Ұнамсыз жақтары

Күшті

Тепе-теңдігі

Қозғалғыштығы

Холерик

Ұстамсыз тип

Күшті

Тең емес қозуы тежелуінен басым
Шапшаң, белсенді

Ұстамсыз, күйгелек

Сангвиник

Ширақ тип

Күшті

Тепе-теңдік

Қозғалғыш

Пысық, оңтайлы, бейімделгіш

Тұрақсыз

Флегматик

Баяу тип

Күшті
Баяу қозғалады

Ұстамды, сабырлы

Баяу, сылбыр

Меланхолик

әлсіз тип

ӘлсізСезімтал

Тұйық


Қ

ҚАБІЛЕТ


Қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынасы

Оқыту мен тәрбие

бағыттылығы

Даму деңгейі

жалпы

арнаулы

талант

дарындылық

данышпандық
абілеттің құрлымы


Естің тиянақты әрі жемісті болуына әсер тететін себептер

Естің жемісті болуы

Объективті себептерСубъективті себептер

Материалдардың айқындық сипаты


Есте сақтау типі


Ж

АҒ

Д

АЙ


М

А

ТЕ

Р

ИА

Л

ДЫ

Қ
С


А

Н

Ы


Байланыс шартыСаналылығы


Қызығу


Байланыстылығы
Бұрынғы тәжірибеТүсініктілігі

Органикалық жай-күйіЫрғақтылығы


Психология ғылымының негізгі даму этаптары


IV

этап


Психология ғылымы психикалық құрылыстары-ның заңдылықтарын зерттейді

Философия диалектикалық материализм әсері және бейнелеу теориясының дамуы, психология ғылымының дамуының негізі болды.
III

этап


Психология

мінез-құлық туралы ілім20 ғасыр. Психологияның мақсаты – адамның мінез – құлқы, әрекеті, әрбір құбылысқа әсерін бақылау және мотивтер түрлерін қарастырады
II

этап


Психология

Сана туралы ғылым17 ғасырда жаратылыстар ғылымы дамыды. Адамның саналы әрекеттері, ойлау қабілеттері, сезімі туралы түсініктер қалыптасып, адамның өзін-өзі бақылау және (негізгі) фактілерді жазу негзгі әдіс болып табылады
I

этап


Психология

Жан туралы ілімБұл анықтама 2000 жылдан астам уақыт адам өміріндегі құрылыстарды түсіндіруде қолданады


Қарым – қатынастың коммуникативті түрлері

Коммуникативті қарым-қатынас

Вервальді (сөйлеу)

Вервальді емесСыртқы

Ішкі

Ауызша

Кинетикалық

Пара-экстралингвистика

Проксемика

Жазбаша

Визуальді

Диалогті

Монолигті


Психология ғылымының даму бағыттары
П
Сана психологиясы

Бихевиоризм

Фрейдизм

Гештальтпсихология

Сана

Мінез - құлық

Санадан тыс әректтер

Психиканың тұтастық құрлымы

Гуманистік психология

Когнитивтік психология

Жеке адам даралық

Таным әрекеттері

Советік психология

Психика
сихология бағыттары Зерттелу ілімі


Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттің өзіндік жұмыс жоспары. (ОЖСӨЖ)
Сағат саны

Апта саны

Тақырыбы

Сұрақтар мен тапсырмалар

Өткізу формасы

Әдебиттер

1

1


1

Психология ғылымының мақсат-міндеттері мен сапалары

1. Психология ғылымының мақсат-міндеттері, зерттеу объектісі, салалары (кестелер жазу)

Сипаттама беру1.Алдамуратов Ә. Жалпы психология, А-1996, 3-13 бет

2. Жарыкбаев Қ Психология, А-1993 -2002

3. Намазбаева Ж.И.Психология.-

Алматы.,2005

4.Рубинштейн С.Л.Основы общей психологии.В 2-х т. Т.1.-М.,1989, 12-62 беттер


2

1

1


Психология ғылымының зерттеу әдістері

2. Психология ғылымының зерттеу әдістеріне арналған методикалар мен танысу , (тест,анкета тренинг, эксперимент т.б.)

3.Сөздікпен жұмыс


Тестер мен түрлі әдістемелерді орындау.

1.АлдамуратовӘ.Жалпы психология, А-1996, 13-16 бет

2.Гамезо М.В., ДомашенкоИ.А. Атлас по психологии / М -1986, 24-42 бет

3СтоляренкоЛ.Д.Психология.-Ростовн/Д.-2003

4.Немов Р.С. Практическая психология.-М.,1998

5.РайгородскийД.Я.Практичес-

кая психодиагностика.Методики и тесты.-Самара.,20043

2

2


Психология ғылымының даму тарихы

1.Психология ғыл. даму тарихын төмендегі жоба бойынша сипаттаңыз

кезеңдер

Негізгі мәселелер2. Психология дамуындағы ғылыми бағыт-бағдарлармен мектептер.

3.сөздікпен жұмыс.Тарихи кезеңге

сипаттама

Әрбір бағыт-

тың зерттеу

Ілімі мен өкілдерін жазу.1.Алдамұратов А. Жалпы психология. Алматы, 1996, 18-28 беттер.

2.Жарықбаев Қ. Б. Психология, Алматы, 1993.

3.Ждан А. Н. История психологии. От античности до наших дней. – М., 1990.

4.Ярошевский М. Г. История психологии – М., 1985.

5.Психология. Словарь – М., 1990.

6.ҚалиевК.ЖарықбаевҚ. Қазақтың тәлім-тәрбиесі.-Алматы.,2000
4

2

3


Психикалық құбылыстар

1.Психикалық құбылыстардың негізгі формалары. Атласынан 1.5 және 1.6 суреттерін жазу және талдау, бейнелеу формалары. 1.4 -17 бетте, 1.5, 1.6 – 18 бетте

2. Сана-психика дамуының

жоғары сатысы.

3. сөздікпен жұмысАуызша


баяндау.

Конспект. 1. Гамезо М.В., Дома-шенко И.А. Атлас по пси-хологии М-1986, 12-24 беттер

2.Алдамуратов Жалпы психология А-1996

3.Реан А., Розум С., Бордовская И. Писхология и педагогика СПб-2003 43-94стр

4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.-М.,1981


5

2

4


Жеке адамның психологиялық ерекшеліктері

1.Жеке адам туралы зерттеулер мен анықтама-түсініктер, психологиялық ой-пікірлер

2.Жеке адамның психологиялық ерекше-ліктерін анықтауға арналған тестермен танысу және орындау

3.Жеке адамның дамып қалыптасуына әсер етуші факторлардың түрлерін сипаттау,мысалдар келтіру.


Қысқаша шолу (жазбаша)

Топтық жұмыс

Топтық талдау


1.АлдамұратовӘ.жалпы психология. Алматы. 1996.

2. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы. 1993.

3.Тәжібаев Т. Жалпы психология. Алматы. 1993.

4. Ананьев Б. О проблемах современного человекознания. М., Наука., 1977. стр. 187-274.

5.Немов Р.С. Общая психология .- М.-1996.

6.Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М,1986.

7. Котова М.Б., Канаркевич О.С. Психология Р-н-Д-2003, стр 102-110, стр 165-171


6

2

5


Жеке адамның өзіндік сана-сезімі

1.Өзіндік сана-сезімнің дамып

қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері.

2.Өзіндік сана-сезім және өзіндік «мен»,өзін-өзі бағалау деңгейлерін анықтау.

3. сөздікпен жұмыс.


Жазбаша шолу

Тестер мен тап-

сырмалар орындау1.Алдамұратов Ә Жалпы психология. Алматы. 1996.

2.Намазбаева Ж.И. Психология.

Алматы.,2005

3.Сәбет Бап-баба Жалпы психология.-Алматы.,2003

4. Ананьев Б. О проблемах современного человеказнания. М., Наука., 1977. стр. 187-274.

5.Немов Р.С. Общая психология М.-1996.

6.Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии / М.-1986.

7. Котова М.Б., Канаркевич О.С. Психология Р-н/Д-2003, стр 102-110, стр 165-1717

2

6

Түйсіну және


Қабылдау процестері

1. Түйсіну процесі түрлерін анықтауда тапсырма жаттығу

лар орындау

2. Қабылдау процесінің зақымдануына байланысты

сипаттама беріңіз.

3. сөздікпен жұмыс.

Топтық жұмыс


Сипаттама жазу. 1. Алдамуратов Ә Жалпы психология А-1996

2. Реан А., Розум С., Бордовская И. Писхология и педагогика СПб-2003 43-94стр

3.Романов К.М. Практикум по общей психологии.-М.,2002

4. Ілешова Р.Медициналық психология.-Алматы.,1994


8

2

7


Зейін қасиеттері.
Ес процесі түрлері.

 1. 1.Зейін түрлеріне салыстырмалы сипаттама.

2. Ес процесі түрлерін анықтау.

3.сөздікпен жұмыс.


Эссе жазу.


Практикалық

Жұмыс.


1.Алдамуратов Ә. Жалпы психология.- А.1996

2.Богословский В.В. Жалпы психология.- А,1979

3.Немов Р.С. Практическая психология.- М.,998.

4.Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте.-СПб.,2003

5.Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти.- М.,1994

6.Хрестоматия по общей психологии.- М.,1978.
9

1

8


Ойлау түрлері және
Қиял бейнелерінің жасалу тәсілдері.

1. Ойлау түрлері, формалары

Және ерекшеліктерісапалық қасиеті мен ерекшеліктерін қамитын ақыл-ой қасиеті екенін анықтау. Айзенк тестісі (сандық субтестігі және т.б. методикалар). Қортынды анализ жазу.


2.сөздікпен жұмыс.

Практика-лық жұмыс, талдау

Тапсырма-жаттығулар

орындау.


 1. Богословский В.В. Жалпы психология.- А.,1979

2.Романов К.М.Практикум по общей психологии.-М.,2002

3..Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1986

4. Немов Р.С. Практическая психология.-М.,1998 42-56 стр

5. Тихомиров О.К. Психология мышления .-М.,987

6. Ревская Н.С. Психология и педагогика / М-2001 стр 99-101

7. Столяренко Л.Д.Основы психологии.-Ростов н/Д,2003.10

1


8


Қиял және шығармашы-лық

1.Ғылыми және әдебиеттер, суреттер бойынша психологиялық тапсырмалар орындау

2.Тапсырма-лар қиялдың жасалу тәсілдері және т.б.: №5, 8, 10.(Романов К.М. Практикум по общ. пс.).

3.Сөздікпен жұмыс


Жеке жазбаша жұ Тапсырма-жаттығулар

орындау мыстар1. Котова Р.С. Психология.- Ростов н/Дону.,2003,

2. Богословский В.В. Жалпы психология.- А.,1979

2.Романов К.М.Практикум по общей психологии.-М.,2002

3..Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1986

4. Немов Р.С. Практическая психология.-М.,1998 42-56 стр

5. Тихомиров О.К. Психология мышления .-М.,987

6. Ревская Н.С. Психология и педагогика.- М.,2001 стр 99-101

7. Столяренко Л.Д.Основы психологии.-Ростов н/Д,2003

11

2

9


Сөйлеу мәдениеті

1.Сөйлеу және қарым-қатынас.


2. Сөйлеудің заңдылықтары мен ережелерін меңгеру. Сөйлеу заңдылықтары мен ережелері

2.Сөздікпен жұмыс


конспект


Топтық дискуссия1.Котова Р.С. Психология Р-н-Д-2003, стр 177-191

2. Немов Р.С. Практическая психология.-М.,1998

3. Ревская Н.С. Психология и педагогика.- М.,2001 стр 99-101

3.СтоляренкоЛ.Д.Основы психологии.-Ростов н/Д,2003

4. Рысбеков Т.З.Психология и

этика делового общения.-Уральск.,2005

12

1

10


Сезім және эмоция

 1. Түрлі әдебиеттер мен шығармаларды пайдалана отырып адамның сезім және эмоциясын бейнелеген портретін жазу

 2. Стресс, дипрессия, апатия, аффект, фрустрация ұғымдарына анықтама беру және психотерапиялық жумыстар

 3. Тапсырма №5, 8 (Практикалық психология)

 4. Адам өз эмоциясын қалай басқара білу қажет және тәрбиелеу жолдары.

5.сөздікпен жұмыс.Сипаттамалар беру

Дөңгелек стол

Психологиялық консилиум 1. Алдамуратов Ә Жалпы психология .- А.,1996

 2. Богословский В.В. Жалпы психология.- А.,1979

 3. Вилюнас Ф.Е. Психология эмоциональных явлений.- М.,1976 стр 41-46

 4. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-Ростов н/Дону.,2003

 5. Рубинштейн С. Основы общей психологии. Том 2 .-М.,1989.,стр147-182.

 6. Реан А. Психология и педагогика.- СПб.,2003 стр 108-120

7. Романов К.М. Практикум по общей психологии М-2002 стр 121-133

13

1

10


Ерік қасиеттері

1.Еріктің сапалық қасиеттеріне және тәрбиелеу

жолдпры.


2.сөздікпен жұмыс.

Конспект 1. Богословский В.В. Жалпы психология.- А.,1979

 2. Жарықбаев К.Б. Психология / А – 1993

3. Рубинштейн С. Основы общей психологии. Том 2.-М.,

1989, стр147-182. 1. Реан А.А. Психология и педагогика СПб-2003 стр 108-120

4. Немов Р.С.Практическая психология.- М.,1998, 235-239, 245-249 б.

14

2

11


Темперамент түрлері

1.Темпераменттің басқада қа-

сиеттермен өзара байланысы:

а) темперамент және қарым-қатынас

б) темперамент және мінез-құлық

в) темперамент және ерік

г) темперамент және іс-әрекет

2. Тақырыпқа байланысты жаттығу-тапсырмалар және

темперамент типтерін анық

тау (Романов К.М. Практикалық психология 31-52 беттер, тапсырма № 6, 8).

3. Темперамент типтеріне салыстырмалы сипаттама

4.сөздікпен жұмыс.

Ашық ойлар минутасы.

Практикалық

сабақ1.Алдамуратов Ә Жалпы психология .- А.,1996

2.Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии.- М-2002 стр 121-133

3.Райгородский Д.Я.

Практическая психодиагностика-Самара.,2004

4. Рубинштейн С. Основы общей психологии./М-1989 Том 2 стр211-235

5. Немов Р.С. Общая психология .- М.,1996 стр 332-341

6.Столяренко Л.Д.Основы психологии.-Ростовн/Дону.,2003

7.Психологический словарь / М-199015

2

12


Мінездің типтік сипаты

1.Мінез типтеріне сипаттама
2.Мінез акцентуациясы мен

мінез қасиеттерін анықтау:

К.Леонгард,Кеттел,Люшер

Және т.б.методикалар көмегімен .


Сөздікпен жұмыс.

Конспект
Практикалық

сабақ


1. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии М-2002 стр 121-133

2. Немов Р.С. Общая психология.- М.,1996 стр 332-341

3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. в 2-х т. Т.2. М. 1980 стр. 52-103

5. Введение психологию – Спб Прайм-Еврознак, 2003

6. Бодалев А.А Психология личности М., 988

7. Реан А.А. Психология личности. Социализация поведения, общение – СПБ: 200416

1

13


Қабілет түрлері

1.Пиктограмма әдісі арқылы жоғары жүйке іс-әрекетінің типтерін анықтау. Ойшыл, көркем, орташа типті адамдардың психологиялық ерекшелігін талдау

2.Л.Н.Кабардова методикасы бойынша мамандық түрлеріне қабілеттілікті анықтау (практикум 224-228 стр)
Практикалық

сабақ

Диагностика-лық жұмыстар

1.Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии М-2002 стр 121-133

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии / М-1986 . 3.Рубинштейн С. Основы общей психологии./М-1989 Том 2 стр211-235

4 Немов Р.С.Практическая психология / М-1998

5. Новые тесты интеллекта.-М.,2005

6. Введение психологию – Спб Прайм-Еврознак, 2003

7. Бодалев А.А Психология личности М., 988

8. Реан А.А. Психология личности. Социализация поведения, общение – СПБ: прайм – Еврознак, 2004

9. Морозов А.В. Социальная психология М-200317

1

13


Интеллект

1.Адамның жалпы интеллектуальдық даму деңгейін анықтау

2.Сөздікпен жұмыс

11 ------ 11 ------ 11 ----- 11 ---- 1118

2

14

Қарым-қатынас

психологиясы.

1. Қарым-қатынас түрлеріне сипаттама (коммуникативті,

интерактивті,перцептивті).

2.Қарым-қатынас ерекшеліктері.

(практикум тапсырмалар № 3, 4, 9, 11 стр103-106)

3.

1.Іскерлік қарым-қатынас.Іскерлік қарым-қатынас

түрлері (іскерлік пікірлесу,әңгімелесу,кеңесу

және іскерлік келіссөздер).
2.сөздікпен жұмыс

Тестер,


тапсырмалар,

тренингтер орындау.1. Сәбет Бап-баба Жалпы психология.-Алматы.,2003.

2. Романов К.М., Гаранина Ж.Г. Практикум по общей психологии М -2002 стр259-268

3.Морозов А.В.Социальная пси-

хология.-М.,2003

4. Реан А.А.Психология личности.-СПб.,2004

5. Леонтьев А.Н.Лекции по об-

щей психологии.-М.,2001

6. Столяренко Л.Д. Основы пси-

хологии.-Ростов н/Д.,2003

7.Богословский В.В.Жалпы психология.-Алматы.,1982

8. Столяренко Л.Д.Психология

управления и делового общения

СПб.,2001, 215 стр.

9.Кашапов Р.Р.Курс практичес-

кой психологии.-М.,1996

10.Рысбеков Т.З.Психология

и этика делового общения.-

Уральск.,2005.1920

2

15


Топтағы

Адамдардың

өзара қарым-қатынасы.


1.Топтағы әлеу-меттік психология-лық климатты анықтау

2.Басқару стильдері (топтық

пікіталас).

3. Жанжал түрлері.

4.Сөздікпен жұмыс

Дебат және


әлеуметтік психологиялық

тренинг.


 1. Алдамуратов Ә. Жалпы психология.- Алматы-1996

 2. Гришина Н.В.Психология конфликта.- СПб-2000

 3. Анцупов Л.И., Шиналов К.С. Психология конфликта.- Киев.,1996

 4. Реан А.А.Писхология личности, социализация, поведение общения.- СПб.,2004

 5. Немов Р.С. Практическая психология .- М,1998 стр 139-158

6. Морозов А.В. Социальная психология.- М.,2003 стр 154-166

 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы