Бағдарламасы «Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау»Дата09.09.2017
өлшемі42.72 Kb.
#19781
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

сЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34.1.04

/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау»

№ 1 басылым

11.09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау»

5В011600 – «География»мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз

1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы__________ «02» _____09_____2014 г. Нурпейсова А.М.,«Химия және география» кафедрасының оқытушысы

2ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

«___02_____» ______09________2014 г., №1 хаттама
Кафедра меңгерушісі__________ Д.Р.Онтагарова
Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
«___03_____» ______09________2014 г., №1 хаттама
Төрайымы _____________________З.В.Абдишева
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу -әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____11____» _____09_____2014 г., №1 хаттама

ОӘК төрайымы __________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛІП ОТЫР


Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
5В011600 – «География»мамандығы студенттеріне арналған «Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты 2012 ж. іске қосылған және бекітілген;5В011600 – «География» мамандығының Типтік оқу жоспары, 2012ж. іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау»пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.


3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: Географиялық факультеттердегі курстың мақсаттары географияның өзін зерттеу мақсаттарымен сәйкес келе отырып, географиялық ойлауды қалыптастырады.
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті: Пән арқылы топографиялық карта жергілікті жердің сипаты, онда орналасқан объектілер, олардың сапалық және сандық өзгешеліктері туралы біршама толық ақпарат алу. Топографиялық карта жергілікті жерде бағдарлану үшін, жаңа объектілерді, далада географиялық зерттеу жүргізу барысында табылған мәліметтерді картаға салуды меңгеру.
3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

Курсты зерттеу нәтижесінде студенттер топографиялық карталар түрлері туралы және оларды пайдалану туралы білімдері болуы тиіс.
3.5 Курстың пререквизиттері: картография, геодезия

3.6 Курстың постреквизиттері: картография, мамандандырылған (өндірістік) практика


3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

3

1

3

15

30

-

67,5

22,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «ТОПОГРАФИЯ НЕГІЗДЕРІ МЕН ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІ БАҒДАРЛАУ курсына кіріспе»


Дәріс сабақтарыТопография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау пәні. Негізгі түсініктер.

2

Топографиялық карталар (ТК) Топографиялық картаның математикалық негізі

2

Бағдарлау түсінігі мен әдістері

3

Практикалық сабақтарТопографиялық карталардан қашықтықтар мен аудандарды өлшеу

2

Топографиялық карталардан тік бұрышты және географиялық координаталарын анықтау.

2

Бағдарлау бұрыштары. Топографиялық карталардан шын азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды өлшеу. Магниттік азимуттарды және румбаларды анықтау. Бағдарлау бұрыштарының арасындағы байланыс.

4

Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы.

2

2МИКРОМОДУЛЬ «ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ТҮСІРІЛІМДЕР»


Дәріс сабақтарыТопографиялық түсірілімдер

2

Буссольды (компастық) түсірілім

2

Теодолиттік түсірілім

2

Биіктікті анықтаудағы түсірілім (нивелирлеу)

2

Практикалық сабақтарЖергілікті жердің жер бедерін биіктік белгілері бойынша горизонтальдармен бейнелеу.

2

Топографиялық карталар бетіндегі рельефтің негізгі формалары және оларды горизонтальдар көмегімен бейнелеу

4

Топографиялық картаны кешенді оқу

2

Жергілікті жердің планын сызу

4

Буссольдық және көзмөлшерлік түсірістер.

2


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Картамен жергілікті жерді бағдарлау

5.2. Картасыз жергілікті жерді бағдарлау

5.3. Топографиялық карта құрылымы

5.4. Тахеометриялық түсірілімнің атқаратын міндеті және қолданылатын аспаптар

5.5. Нивелирлеудің негізгі түрлері мен маңызы

5.6 Барометриялық нивелирлеу

5.7. Аэрофототүсіріс пен дешифрлеу туралы толық мәлімет
 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Топография негіздері мен жергілікті жерді бағдарлау пәні. Негізгі түсініктер.

Топографиялық карталардан қашықтықтар мен аудандарды өлшеу

Схема, сурет

Курстың мақсатыПәнді оқыту міндеттері

Кезектік бақылау

Топографиялық карталар (ТК) Топографиялық картаның математикалық негізі

Топографиялық карталардан тік бұрышты және географиялық координаталарын анықтау.

Схема, кесте

Топонимика – ұлыгеографтардыңеңбегінде

Кезектік бақылау

Бағдарлау түсінігі мен әдістері

Бағдарлау бұрыштары. Топографиялық карталардан шын азимуттарды, дирекциондық бұрыштарды өлшеу. Магниттік азимуттарды және румбаларды анықтау. Бағдарлау бұрыштарының арасындағы байланыс.

Кесте, схема


Терминдердіқолдануытуралы

Кезектік бақылау

Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы.


Топографиялық түсірілімдер

Жергілікті жердің жер бедерін биіктік белгілері бойынша горизонтальдармен бейнелеу.

Кесте, плакат

Топономиканыңбастапқы даму кезеңіӨткен (ХІ-ХУІІ) ғасырлардатопонимдердіңэтимологиясыменкімдершұғылданды.

Кезектік бақылау

Буссольды (компастық) түсірілім

Топографиялық карталар бетіндегі рельефтің негізгі формалары және оларды горизонтальдар көмегімен бейнелеу

Схема, плакат

БіздіңеліміздегітопономиканыңдамуынашолуҚазақстанжер-су аттарынбастапқызерттегенорысғалымдары

Кезектік бақылау

Теодолиттік түсірілім

Топографиялық картаны кешенді оқу

Кесте


Табиғиортанықорғау, оныңөзгерістерінболжаудатопонимикалықдеректердіпайдаланумүмкіндіктері

Кезектік бақылау

Биіктікті анықтаудағы түсірілім (нивелирлеу)

Топографиялық түсірілімдерЖергілікті жердің планын сызу

Сурет, кесте

ҚазақстанғылымдарыныңхалықтықтерминологиясыТопонимдердіңэтимологиясынақызығушылығыныңөркендеуініңөсуі

Кезектік бақылау

Буссольдық және көзмөлшерлік түсірістер.

Буссольды (компастық) түсірілім

Жергілікті жердің жер бедерін биіктік белгілері бойынша горизонтальдармен бейнелеу.

Схема, сурет

Топонимиканың географиямен байланысы Топонимикалық методтар, географиялық атаулардың заңдылықтары

Кезектік бақылау7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

 1. Бақтыбекова, Ш.Б.Картография мен топография негіздері: оқу

2

5

25

 1. Тусупбекова, Г.М. Топография негіздері: оқу

2

5

25

 1. Тоқпанов, Е.А.Картография және топография негіздері: оқулық / Е.А. Тоқпанов, О.Б. Мазбаев; ҚРбілімжәнеғылымминистрлігі.

5

5

100


8ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

 1. Бақтыбекова, Ш.Б.Картография мен топография негіздері: оқу-әдістемелікқұрал / Ш.Б. Бақтыбекова, Ш.М. Шорабаева, А.Қ. Даменова.- Алматы: Эверо, 2009.- 58б.

 2. Тусупбекова, Г.М. Топография негіздері: оқу-әдістемелікқұралы / Г.М. Тусупбекова.- Алматы, 2008.- 133 б.

 3. Тоқпанов, Е.А.Картография және топография негіздері: оқулық / Е.А. Тоқпанов, О.Б. Мазбаев; ҚРбілімжәнеғылымминистрлігі.- Алматы: Дәуір, 2012.- 463 б.

Қосымша:

1. Қашкари М. Түрік сөздігі. І том. Алматы, Хант, 1997

2. Достай Ж., мырзалиева К. Оңтустік Қазақстанның геологиялық құрылысы мен жер бедерінің топонимияда бейнелеуі. // География және табиғат. №2. С. 7-11, 2006

3. Джетысу (Семиречье) естественно-историческое описание края. / Под ред. В.Н. Шнитникова. Ташкент; Узгосиздат, 1986

4. Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины. // Изв. АН КазССР, 1951

5. Кұрманов Қ. Физикалық география терминдері мен үғымдарының орысша-қазақша анықтамалық сөздігі. Алматы. Рауан, 1993

6. Ұлттық энциклопедия. 3 том. Алматы, 2001. 567 б.

7. Ұлттық энциклопедия. 6 том. Алматы, 2004. 54 б.8. Гвоздецкий Н.А., Николаев В.А. Казахстан. М.; 1986
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді