БАҒдарламасы syllabus 1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат


ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛбет5/5
Дата24.12.2021
өлшемі247 Kb.
#148103
1   2   3   4   5
УМК Ұйымдық мәдениет
Связанные:
УМК басқару шешім әзірлеу, УМК к сіпкерлік ызметті йымдастыру
2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛ

2.1 Күндізгі бөлімнің тақырыптық жоспары

Барлығы (несилер): 2


Тақырып атауы

Дәріс

Семинар

Лаборато

риялық


СОӨЖ

СӨЖ

1

Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі

1

1
1

1

2

Ұйымдастырушылық мәдениеттің негізгі теориялық тәсілдері

1

1
1

1

3

Ұйымдастырушылық мәденеиеттің үлгілері

1

1
1

1

4

Коммуникацияны басқару

1

1
1

1

5

Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

1

1
1

1

6

Мотивация және сыйақы

1

1
1

1

7

Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

1

1
1

1

8

Жетекшілік және өкілеттік беру

1

1
1

1

9

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

1

1
1

1

10

Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

1

1
1

1

11

Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

1

1
1

1

12

Тұлғааралық тәртіп

1

1
1

1

13

Топтық тәртіп

1

1
1

1

14

Команда және оны құру

1

1
1

1

15

Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

1

1
1

1
Барлығы

15

15
15

15

Сырттай оқу бөлімінің тақырыптық жоспары


Тақырып атауы

Дәрістер

Семинарлық сабақ

СӨЖ

Аудиториялық

қашық ты қтан

қашық

тық


1

Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі

1


2

Ұйымдастырушылық мәдениеттің негізгі теориялық тәсілдері

3

Ұйымдастырушылық мәдениеттің үлгілері

1


4

Коммуникацияны басқару

5

Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

6

Мотивация және сыйақы

1


7

Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

8

Жетекшілік және өкілеттік беру

9

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

1

10

Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

1


11

Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

12

Тұлғааралық тәртіп

1


13

Топтық тәртіп

14

Команда және оны құру

15

Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

1

Барлығы

10

2.2 Дәріс сабақтарының тезистері
1-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі

Ұйымдасытрушылық тәртіп мәні. Ұйымдасытрушылық тәртіп зерттеу объектілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп мақсаттары. Ұйымдасытрушылық тәртіп сипатты белгілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп негізгі тұжырымдамалары


2-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымдастырушылық тәртіптің адами ресурсқа бағыттлаған тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің ситуациялық тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің нәтижеге бағытталған тәсілі.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің үлгілері

Ұйымдастырушылық тәртіп жүйесінің элементтері. Ұйымның ҰТ философиясы. Нақты алғышарттар.Құндылық алғышарттары. Кіріспе Ұйымдастырушылық тәртіп моделдері. Басқару теориялары (Д. Макгрегордың Х теориясы және Ү теорисы)


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация негіздері. Коммуникация мақсаттары.. Коммуникативті кедергілер барьеры. Тікелей коммуникация. Көлденең коммуникация. Электронды коммуникация және бейформалды қарым қатынас. Коммуникацияның басқа да нысандары.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Әлеуметтік жүйе түсінігі. Әлеуметтік тепе-теңдік. Әлеуметтік мәдениет. Әлеуметтік мәдениетті құраушылар. Ұйымдағы индиаидттің ролі. Роль түсінігі. Статус. Статус иерархиясы (статустар жүйесі), статус символдары. Ұйымдық мәдениет. Ұйымдық мәдениеттің атқаратын қызметтері.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Мотивациия модельдері. Мотивация түсінгі. Мотивациялық түрткі. Жетістікке, топқа қатысуға, құзыретке, билікке Қажеттілк типтері. Адам қажеттіліктерінің үш негізгі теориясы (т А. Маслоу, Ф. және К. Алдерфер теориялары).


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымдастырушылық тәртіп және қызмет нәтижесі бойынша аттестаттау. Қызмет нәтижесі бойынша аттестаттаудың мақсаттары. Аттестациялық сұхбаттасу. аттестаттау. Аттестаттау және оның басқару тиімділігіне байланысты мәселелер. Материалды-ақшалай ынталандыру.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Басқару табиғаты. Басқару түсінгі және басқарудың негізгі элементтері. Басқару стиліне тәртіптік тәсіл. Басқару стилі түсінгі. Басқару стиліне ситуациялық тәсіл. Ситуациялық тәсіл. Ф.Фидлер моделі П. Герси және К. Бланчардтың ситуациялық басқару (өмір сүру циклі) моделі. (или жизненного цикла). «Жол-мақсат» басқару әдісі. (Мартин Эванс, Роберт Хаус).


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу негіздері. Қызметкерлерге өкілеттелік берудің негізгі тәсілдері. Басқаруға қатысу механизмдері. Басқаруға қатысу процесінің моделдері. Басқаруға қатысудың бағдарламалары. Нысандар: кеңес беру менджменті, қызметкерлер ұсыныстарының бағдардламалары; сапаға акцент (сапа үйірмесі); орта қатардағы менджерлер комитеті; өз-өзін басқаратын командалар; жұмысшылардың жеке жоспары.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Қызметкерлерді орналастыру табиғаты. Орналастыру түсінігі, еңбекпен қанағаттану, еңбек процесіне тарту, жұмысшының адалдығы. Еңбекпен қанағаттанудың қызметкерлер жұмысына ықпалы. Кадрлар ағымын басқару. Кадр ағымын басққару кезеңдері. Кешігу және жұмысқа келмеу. Кешігу және жұмысқа келмеу көрсеткіштері. Еңбекпен қанағаттанудың деңгейін зерттеу.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Ұйымның заңды әсер ету салалары. Еңбек міндеттемелері және индивидтердің жұмыстан тыс қызметтері. Ұйымның жұмысшыларға ықпал етуінің заңдылығы моделі. Жұмыстан тыс тәртіп. Жеке өмірге құқық. Жұмысшыларпдың жеке өміріне деген құқығын бұзатын іскерлік белсенділіктің түрлері. Қызметкерлердің жеке өміріне араласуын регламенттеу. Электронды мониторинг. Алкоголизм проблемасы. Кемсітушілік. Жыныстық кемсітушілік. Еңбекке қабілеттілігінің шектеулілігі бойынша және жас ерекшелігі бойынша кемсітушілік. Көптік кемсітушілік (комбинированная) дискриминация.


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Ұйымдағы жанжал. Жанжал түсінігі. Тұлғаішілік жанжал. Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ассертивті тәртіп. Ассертивті тәртіп кезеңдері. Трансакционды талдау. Ұйымдағы билік және саясат мәселелері. Биліктің негізгі типтері. Ұйымдастырушылық саясат.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Топтық динамика. Э. Мэйо. К. Левин (басқару түрлері). Топтық өзара әрекеттестік түсінігі. Формалды және бейформалды ұйым табиғаты. Бейформалды ұйым сипаттамалары. Әлеуметтік бақылау. Бейформалды көшбасшы.. Бейформалды ұйымды басқару.. Хоманса моделі. Топтық динамика Топтық динамиканы басқару.Топта жұмыс істеудің әлеуетті кемшіліктері. Топтық ойлау. Поляризация. Жауапкершілікті бөлу.


14- тақырып. Команда және оны құру

Командада жұмыс істеу. Кезеңдері. Тиімді командалық жұмыстың негізгі шарттары. Командалық құрылым. Процес бойынша кеңес беру және кері байланыс. Өздігінен басқараылатын командалар.


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Стресс түсінігі. Стреске реакция нысандары. Моралды жарақат. Жұмыс орнындағы моралды жарақат. Стрессс себептері. Стресс туғызатын еңбек процесіне қатысты сыртқы факторлар. Фрустрация түсінігі. Стресс және жұмыс тапсырмаларын орындау көрсеткіштері.Стресс алдындағы әлсіздік. Стрессті басқару әдістері. Әлеуметтік қолдау. Релаксация. Психологиялық кеңес беру. Психологиялық кеңес берудің мақсаттары.


2.3 Семинар сабағының жоспары
1-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі

Ұйымдасытрушылық тәртіп мәні. Ұйымдасытрушылық тәртіп зерттеу объектілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп мақсаттары. Ұйымдасытрушылық тәртіп сипатты белгілері. Ұйымдасытрушылық тәртіп негізгі тұжырымдамалары


2-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымдастырушылық тәртіптің адами ресурсқа бағыттлаған тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің ситуациялық тәсілі. Ұйымдастырушылық тәртіптің нәтижеге бағытталған тәсілі.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің үлгілері

Ұйымдастырушылық тәртіп жүйесінің элементтері. Ұйымның ҰТ философиясы. Нақты алғышарттар.Құндылық алғышарттары. Кіріспе Ұйымдастырушылық тәртіп моделдері. Басқару теориялары (Д. Макгрегордың Х теориясы және Ү теорисы)


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация негіздері. Коммуникация мақсаттары.. Коммуникативті кедергілер барьеры. Тікелей коммуникация. Көлденең коммуникация. Электронды коммуникация және бейформалды қарым қатынас. Коммуникацияның басқа да нысандары.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Әлеуметтік жүйе түсінігі. Әлеуметтік тепе-теңдік. Әлеуметтік мәдениет. Әлеуметтік мәдениетті құраушылар. Ұйымдағы индиаидттің ролі. Роль түсінігі. Статус. Статус иерархиясы (статустар жүйесі), статус символдары. Ұйымдық мәдениет. Ұйымдық мәдениеттің атқаратын қызметтері.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Мотивациия модельдері. Мотивация түсінгі. Мотивациялық түрткі. Жетістікке, топқа қатысуға, құзыретке, билікке Қажеттілк типтері. Адам қажеттіліктерінің үш негізгі теориясы (т А. Маслоу, Ф. және К. Алдерфер теориялары).


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымдастырушылық тәртіп және қызмет нәтижесі бойынша аттестаттау. Қызмет нәтижесі бойынша аттестаттаудың мақсаттары. Аттестациялық сұхбаттасу. аттестаттау. Аттестаттау және оның басқару тиімділігіне байланысты мәселелер. Материалды-ақшалай ынталандыру.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Басқару табиғаты. Басқару түсінгі және басқарудың негізгі элементтері. Басқару стиліне тәртіптік тәсіл. Басқару стилі түсінгі. Басқару стиліне ситуациялық тәсіл. Ситуациялық тәсіл. Ф.Фидлер моделі П. Герси және К. Бланчардтың ситуациялық басқару (өмір сүру циклі) моделі. (или жизненного цикла). «Жол-мақсат» басқару әдісі. (Мартин Эванс, Роберт Хаус).


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Өкілеттік беру және басқаруға қатысу негіздері. Қызметкерлерге өкілеттелік берудің негізгі тәсілдері. Басқаруға қатысу механизмдері. Басқаруға қатысу процесінің моделдері. Басқаруға қатысудың бағдарламалары. Нысандар: кеңес беру менджменті, қызметкерлер ұсыныстарының бағдардламалары; сапаға акцент (сапа үйірмесі); орта қатардағы менджерлер комитеті; өз-өзін басқаратын командалар; жұмысшылардың жеке жоспары.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Қызметкерлерді орналастыру табиғаты. Орналастыру түсінігі, еңбекпен қанағаттану, еңбек процесіне тарту, жұмысшының адалдығы. Еңбекпен қанағаттанудың қызметкерлер жұмысына ықпалы. Кадрлар ағымын басқару. Кадр ағымын басққару кезеңдері. Кешігу және жұмысқа келмеу. Кешігу және жұмысқа келмеу көрсеткіштері. Еңбекпен қанағаттанудың деңгейін зерттеу.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Ұйымның заңды әсер ету салалары. Еңбек міндеттемелері және индивидтердің жұмыстан тыс қызметтері. Ұйымның жұмысшыларға ықпал етуінің заңдылығы моделі. Жұмыстан тыс тәртіп. Жеке өмірге құқық. Жұмысшыларпдың жеке өміріне деген құқығын бұзатын іскерлік белсенділіктің түрлері. Қызметкерлердің жеке өміріне араласуын регламенттеу. Электронды мониторинг. Алкоголизм проблемасы. Кемсітушілік. Жыныстық кемсітушілік. Еңбекке қабілеттілігінің шектеулілігі бойынша және жас ерекшелігі бойынша кемсітушілік. Көптік кемсітушілік (комбинированная) дискриминация.


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Ұйымдағы жанжал. Жанжал түсінігі. Тұлғаішілік жанжал. Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ассертивті тәртіп. Ассертивті тәртіп кезеңдері. Трансакционды талдау. Ұйымдағы билік және саясат мәселелері. Биліктің негізгі типтері. Ұйымдастырушылық саясат.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Топтық динамика. Э. Мэйо. К. Левин (басқару түрлері). Топтық өзара әрекеттестік түсінігі. Формалды және бейформалды ұйым табиғаты. Бейформалды ұйым сипаттамалары. Әлеуметтік бақылау. Бейформалды көшбасшы.. Бейформалды ұйымды басқару.. Хоманса моделі. Топтық динамика Топтық динамиканы басқару.Топта жұмыс істеудің әлеуетті кемшіліктері. Топтық ойлау. Поляризация. Жауапкершілікті бөлу.


14- тақырып. Команда және оны құру

Командада жұмыс істеу. Кезеңдері. Тиімді командалық жұмыстың негізгі шарттары. Командалық құрылым. Процес бойынша кеңес беру және кері байланыс. Өздігінен басқараылатын командалар.


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Стресс түсінігі. Стреске реакция нысандары. Моралды жарақат. Жұмыс орнындағы моралды жарақат. Стрессс себептері. Стресс туғызатын еңбек процесіне қатысты сыртқы факторлар. Фрустрация түсінігі. Стресс және жұмыс тапсырмаларын орындау көрсеткіштері.Стресс алдындағы әлсіздік. Стрессті басқару әдістері. Әлеуметтік қолдау. Релаксация. Психологиялық кеңес беру. Психологиялық кеңес берудің мақсаттары.

2.4 Лабораториялық сабақ жоспары

Пән бойынша қарастырылмаған


2.5Студенттің оқытушымен өзіндік жұмыс тақырыптары
1-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениет түсінігі

Тұлға ұйымдастырушылық мінез-құлық объектісі ретінде. Коспект. Жазбаша жұмысты қорғау


2-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің негізгі теориялық тәсілдері

Ұйымда жеке тұлғалық мінез-құлықтың ерекшелігі, когнитивті диссонанс Коспект. Жазбаша жұмысты қорғау.


3-тақырып. Ұйымдастырушылық мәдениеттің үлгілері

Топ жұмысының ролі және мәні, тиімді топтық жұмыстың шарттары мен факторлары, топаралық дауларды басқару. Тақырып бойынша слайд қорғау


4-тақырып. Коммуникацияны басқару

Коммуникация арналары. Формалды және бейформалды коммуникация. Эссе, мысалдар келтіру.


5- тақырып. Әлеуметтік жүйе және ұйымдық мәдениет

Ұйым этикасы. Ұлттық ерекшелік және оның іскерлік коммуникацияға әсері.Эссе, мысалдар келтіру.


6- тақырып. Мотивация және сыйақы

Психологиялық тестілеу қорытындысы бойынша өзінің жеке және психологиялық ерекшеліктерін сипаттау Ауызша сұрау


7- тақырып. Еңбек нәтижесін бағалау және сыйақы

Ұйымда топтық мінез-құлықты басқару. Мәселелік жағдайды шешу.


8- тақырып. Жетекшілік және өкілеттік беру

Менеджердің қызметінде пайда болатын коммуникативтік қателерді талдау, оларды жою әдістері. Іскерлік ойындар жүргізу және талқылау


9-тақырып. Өкілеттік беру және басқаруға қатысу

Көшбасшылық теориялары, үлгілері, концепциялары және тәсілдері, көшбасшылық пен биліктің үйлесуі. Мәселелік сұрақтарды шешу.


10- тақырып. Ұйым қызметкерлерінің жеке және топтық тәртібі

Ұжымның топтастығын талдау, отандық ұйым мысалында. Командалық жұмыс ережелерін әзірлеу. Қорғау, ауызша сұрау.


11- тақырып. Ұйым мен индивид арасындағы қатынаста туындайтын мәселелер

Корпоративтік мәдениетті және ұйымдағы жаңа еңгізілімдерді басқару. Қорғау, ауызша сұрау


12- тақырып. Тұлғааралық тәртіп

Тұлға аралық жанжал. Топтар арасындағы жанжал. Жанжалды шешу стратегиясы. Ұсынылған тақырыпқа презентация дайындау.


13- тақырып. Топтық тәртіп

Жеке адам туралы мәліметтер мен ақпарат алу әдістері. Практикалық тапсырмалар мен жағдайларды орындау. Ауызша сұрау


14- тақырып. Команда және оны құру

Өзерістерге қызметкерлердің қарсылық білдіру мәселесі жөнінде эссе жазу


15- тақырып. Ұйымдағы өзгерістер және оның салдары

Халықаралық компанияның ұйымдастырушылық мінез-құлық ерекшеліктері (нақты мысалында). Ұсынылған тақырыпқа презентация дайындау.


  1. Студенттің өзіндік жұмысының жоспары

 1. Ұйымның имиджі – ұйымдық мінез-құлықтың көрінісі.

 2. Бұрмаланған ақпарат және оның ұйымдық мінез-құлыққа әсері.

 3. Ұйымдық мінез-құлық түсінігі мен типтері.

 4. Тиімді команданы қалыптастыру және дамыту.

 5. Қазіргі заманғы ұйымдық мінез-құлықтың тарихи негіздері.

 6. Сыртқы байланыстардың ұйымның жағдайына әсері.

 7. Ұйымдық қатынастар.

 8. Әлеуметтік ұйымның арнайы заңдары.

 9. «Ұйым» түсінігіне жүйелі тұрғыдан қарау.

 10. Тиімді жұмысқа кедергі жасайтын шектеулер.

 11. Ұйымдық мінез-құлықтың нормалары, мазмұны, критерийлері.

 12. Ұйымдық мінез-құлықтың нәтижелілігі. Құндылықтар.

 13. Ұйымдық өзгерістер мен ұйымдық даму.

 14. Лидерлік: дереккөздері мен үрдіс, қызмет пен дағды.

 15. Ұйымдық мінез-құлыққа микро көзқарас.

 16. Ұйымдық мінез-құлыққа макро көзқарас.

 17. Қабылдау үрдісі мен әсерді басқару.

 18. Жеке тұлғаны дамыту мен әлеуметтендеру.

 19. Адамның өзі туралы ойы: өзін-өзі сыйлау және өзіндік тиімділік.

 20. «Дельфи» әдісі негізіндегі басқару шешімдері.

 21. Нұсқаулардың табиғаты мен негізгі сипаттары. Жұмыспен байланысты нұсқауларды тудыратын факторлар.

 22. Еңбекке қанағаттану. Еңбекке қанағаттануға әсер етуші факторлар.

 23. Топтардың табиғаты. Топтардың қалыптасу динамикасы. Топтардың типтері.

 24. Ынталандырулардың ұйымдық жүйесі. Ақшалай ынталандыру. Материалдық емес ынталандару.

 25. Формальды емес топтардың динамикасы. Формальдық емес топтардағы нормалар мен рөлдер.

 26. Қазіргі заманғы жұмыс жағдайларындағы командалар. Командалардың табиғаты. Командалардың тиімділігі.

 27. Лидерліктің дереккөздері мен классикалық зерттеулері.

 28. Лидерліктің жалпы теориясы. Лидердің мінез-құлқының теориялары.

 29. Лидерліктің ситуациялық теориясы. «Жол-мақсат» лидерлігінің теориясы.

 30. Лидерлікке жаңа теориялық тұрғыдан қарау.

 31. Харизматикалық лидерліктің теориялары. әлеуметтік үйрету теориялары. Қайта құрушы лидерліктің теориясы.

 32. Ұйымдық мінез-құлық: түсінік, зерттеу пәні мен мазмұны.

 33. Ұйымдық мәдениет ұйымдық мінез-құлықты қалыптастырудың факторы ретінде.

 34. Инновациялық үрдістегі ұйымдық мінез-құлық.

 35. Менеджердің әлеуметтік-психологиялық портреті және оның ұйымдық мінез-құлықты қалыптастыруға әсері.

 36. Басшылықтың корпоративтік философиясы.

 37. Ұйым жүйе ретінде.

 38. Ұйым үрдіс ретінде.

 39. Ұйымдық мінез-құлықтың құрылымы.

 40. Ұйымдағы коммуникациялар.

 41. Ұйымдық мінез-құлықтағы ықпал ету психологиясы.

 42. Ұжымды басқару ерікті ықпал етудің бір түрі ретінде.

 43. Ұйымдық мінез-құлықтың субъектілері.

 44. Жеке және топтық мінез-құлықтың диагностикасы.


Курс бойынша жазбаша жұмыс тақырыптары

 1. Ұйымдық мінез-құлық: түсінік, зерттеу пәні мен мазмұны.

 2. Ұйымдық мәдениет ұйымдық мінез-құлықты қалыптастырудың факторы ретінде.

 3. Инновациялық үрдістегі ұйымдық мінез-құлық.

 4. Менеджердің әлеуметтік-психологиялық портреті және оның ұйымдық мінез-құлықты қалыптастыруға әсері.

 5. Басшылықтың корпоративтік философиясы.

 6. Ұйым жүйе ретінде.

 7. Ұйым үрдіс ретінде.

 8. Ұйымдық мінез-құлықтың құрылымы.

 9. Ұйымдағы коммуникациялар.

 10. Ұйымдық мінез-құлықтағы ықпал ету психологиясы.

 11. Ұжымды басқару ерікті ықпал етудің бір түрі ретінде.

 12. Ұйымдық мінез-құлықтың субъектілері.

 13. Жеке және топтық мінез-құлықтың диагностикасы.

 14. Ұйымдық мінез-құлықтың диагностикасы.

 15. Ұйымдық өзгерістер үрдісіндегі басшының мінез-құлқы.

 16. Ұжымның әлеуметтік-психологиялық климаты.

 17. Ұйымдағы қақтығыстар.

 18. Ұйымның имиджі – ұйымдық мінез-құлықтың көрінісі.

 19. Бұрмаланған ақпарат және оның ұйымдық мінез-құлыққа әсері.

 20. Ұйымдық мінез-құлық түсінігі мен типтері.

 21. Тиімді команданы қалыптастыру және дамыту.

22. Қазіргі заманғы ұйымдық мінез-құлықтың тарихи негіздері.

23. Сыртқы байланыстардың ұйымның жағдайына әсері.

24. Ұйымдық қатынастар.

25. Әлеуметтік ұйымның арнайы заңдары.

26. «Ұйым» түсінігіне жүйелі тұрғыдан қарау.

27. Тиімді жұмысқа кедергі жасайтын шектеулер.

28. Ұйымдық мінез-құлықтың нормалары, мазмұны, критерийлері.

29. Ұйымдық мінез-құлықтың нәтижелілігі. Құндылықтар.

30. Ұйымдық өзгерістер мен ұйымдық даму.

31. Лидерлік: дереккөздері мен үрдіс, қызмет пен дағды.

32. Ұйымдық мінез-құлыққа микро көзқарас.


 1. Ұйымдық мінез-құлыққа макро көзқарас.

 2. Қабылдау үрдісі мен әсерді басқару.

 3. Жеке тұлғаны дамыту мен әлеуметтендеру. Адамның өзі туралы ойы: өзін-өзі сыйлау және өзіндік тиімділік.

 4. «Дельфи» әдісі негізіндегі басқару шешімдері.

 5. Нұсқаулардың табиғаты мен негізгі сипаттары. Жұмыспен байланысты нұсқауларды тудыратын факторлар.

 6. Еңбекке қанағаттану. Еңбекке қанағаттануға әсер етуші факторлар.

 7. Топтардың табиғаты. Топтардың қалыптасу динамикасы. Топтардың типтері.

 8. Ынталандырулардың ұйымдық жүйесі. Ақшалай ынталандыру. Материалдық емес ынталандару.

 9. Формальды емес топтардың динамикасы. Формальдық емес топтардағы нормалар мен рөлдер.

 10. Қазіргі заманғы жұмыс жағдайларындағы командалар. Командалардың табиғаты. Командалардың тиімділігі.

 11. Лидерліктің дереккөздері мен классикалық зерттеулері.

 12. Лидерліктің жалпы теориясы. Лидердің мінез-құлқының теориялары. Лидерліктің ситуациялық теориясы. «Жол-мақсат» лидерлігінің теориясы.

 13. Лидерлікке жаңа теориялық тұрғыдан қарау. Харизматикалық лидерліктің теориялары. әлеуметтік үйрету теориялары. Қайта құрушы лидерліктің теориясы.
   1. Курстық жұмыс тақырыптары

Пән бойынша қарастырылмаған

  1. Өзін өзі бақылауға арналған тест сұрақтары

Ұйымдық тәртіп түсінігі:

A) жеке ұйым қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, оған жетекшілік ету, ынталандыру және бақылау функцияларының жиынтығы

B) менеджменттің бір ұйымдастырылған қызметі

C) жалпы ұйым және топтардағы жұмыс кезінде адамдардың жеке көзқарастары, танымдық қабілеттерін зерттеу әдістерін қолданатын зерттеу облысы

D) ұйымның ішкі және сыртқы факторларын зерттейтін ғылым саласы

E) адамдық қатынастар мен тәртіптік ғылымдар мектептерінің жалпы идеяларымен байланысты ғылым саласы


Ұйымның ішкі орта факторлары:

A) тұтынушылар

B) жабдықтаушылар

C) мемлекет

D) ұйымдық құрылым

E) бәсекелестер


Ұйымдық тәртіп түсінігі:

A) жеке ұйым қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, оған жетекшілік ету, ынталандыру және бақылау функцияларының жиынтығы

B) ұйымның ішкі және сыртқы факторларын зерттейтін ғылым саласы

C) адамдық қатынастар мен тәртіптік ғылымдар мектептерінің жалпы идеяларымен байланысты ғылым саласы

D) басқарудың тиімді әдістерін зерттеу мақсаты мен ұйымдағы индивидтер мен топтардың тәртібін зерттейтін пән

E) менеджменттің бір ұйымдастырылған қызметі


Ұйымдық тәртіп туралы ғылым қай жылдары пайда болды?

A) 1948-1952 жж.

B) 1947-1956жж.

C) 1935-1948 жж.

D) 1956-1962 жж.

E) 1966-1978 жж.


Адам тәртібін зерттейтін ғылымдар облыстарын атаңыз:

A) антропология, психология, социология

B) психология, биология, социология

C) социология, физиология, психология

D) психология, физиология, антропология

E) социологиялық, психологиялық


Ынталандырудың сыртқы түрінің қандай жіктемесі бар?

A) ішкі, сыртқы

B) моральді, материалды

C) тікелей, жанама

D) қаржылық, натуралды

E) экономикалық, экономикалық емес


Функционалдық сипаты бойынша ұйымдық құрылым қалай жіктеледі:

A) экономикалық, әлеуметтік, өндірістік

B) экономикалық, экономикалық емес, әлеуметтік

C) қаржылық-бюджеттік, техникалық-технологиялық, әлеуметтік

D) әлеуметтік, өндірістік-техникалық, қаржылық

E) қаржылық-бюджеттік, өндірістік-технологиялық, әлеуметтік


Ұйымда өнім шығарумен, шикізатты жеткізумен, техникалық қызмет көрсетумен, технология, көлік, құрал-жабдықтар жағдайларымен байланысты ұйымның құрылымы қалай аталады?

A) экономикалық

B) өндірістік-технологиялық

C) өндірістік-маркетингтік

D) өндіріс-өткізу

E) технологиялық


Әлеуметтік, санитарлы-гигиеналық бөлімшелер мен әлеуметтік бағдарламалар бойынша бөлімдер, кәсіподақтар, медициналық қызмет көрсету, күзетпен байланысты құрылымдар:

A) экономикалық

B) қызмет көрсету

C) әлеуметтік

D) маркетинг

E) менеджмент


Ұйымдардың типтері:

A) формальді, формальді емес

B) ішкі, сыртқы

C) экономикалық, экономикалық емес

D) әлеуметтік, саяси

E) бюрократиялық, бюрократиялық емес


Формальді топтар:

A) қатаң ережелер мен нормалармен реттелетін ұйым түрі

B) бір мақсатты жүзеге асыру үшін құрылған екі немесе одан да көп адамдармен құрылған топ

C) бірнеше мақсатты жүзеге асыру үшін құрылған екі немесе одан да көп адамдармен құрылған топ

D) ұйымның мақсаттарына жету мақсатымен басшылықтың үкімімен құрылған адамдар топтары

E) ұйымның органикалық типі


Кадрлық менеджменттің мәні:

A) кадрларды жинаумен байланысты менеджменттің бір саласы

B) кадрларды жинау, таңдау, біліктілігін көтеру, оқыту, жалақы төлеу, жұмыстан босату жағдайларымен байланысты менеджменттің бір саласы

C) кадрларға жалақы және сый ақыларды төлеумен байланысты менеджменттің бір саласы

D) ұйым қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, жетекшілік, ынталандыру, бақылау

E) жалпы ұйым және топтардағы жұмыс кезінде адамдардың жеке көзқарастары, танымдық қабілеттерін зерттеу әдістерін қолданатын зерттеу облысы


Инновациялық менеджмент мәні:

A) жалпы ұйым және топтардағы жұмыс кезінде адамдардың жеке көзқарастары, танымдық қабілеттерін зерттеу әдістерін қолданатын зерттеу облысы

B) кадрларды жинау, таңдау, біліктілігін көтеру, оқыту, жалақы төлеу, жұмыстан босату жағдайларымен байланысты менеджменттің бір саласы

C) ұйым қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, жетекшілік, ынталандыру, бақылау

D) ұйымда жаңашылдықтар мен жаңа енгізілімдерді игеру мен жүзеге асырумен байланысты менеджменттің бір саласы

E) ұйымның мақсаттарына жету мақсатымен басшылықтың үкімімен құрылған адамдар топтары


Тиімділік түрлері:

A) тік, көлденең

B) сыртқы, ішкі

C) моральді, материалды

D) экономикалық, экономикалық емес

E) индивидуадық, топтық, ұйымдық


Топтық тиімділік себептері:

A) мәдениет мен технология

B) лидерлік, нормалар

C) қабілет пен білім

D) ынталандыру мен білім деңгейі

E) технология мен қабілет


Ұйымдық тиімділік себептері:

A) қабілет пен білім

B) лидерлік, нормалар

C) ынталандыру мен білім деңгейі

D) мәдениет мен технология

E) технология мен қабілет


Жеке тиімділік себептері:

A) қабілет пен білім

B) лидерлік, нормалар

C) ынталандыру мен білім деңгейі

D) мәдениет мен технология

E) технология мен қабілет
  1. Курс бойынша эмтихан сұрақтары
 1. Ұйымдық мәдениет түсінігіне анықтама беріңіз.

 2. Вербальды емес коммуникациялардың рөлі қандай?

 3. «Үйретуші ұйым» термині нені білдіреді?

 4. Лидердің ұйымдық ортадағы рөлі қандай?

 5. Ұйымдық мінез-құлықтың мәні неде?

 6. Жұмыс орындарын жобалаудың негізгі әдістерін сипаттаңыз.

 7. Ұйымдық мінез-құлыққа микро көзқарас.

 8. Ұйымдық мінез-құлыққа макро көзқарас.

 9. Тұлға деген не? Жеке тұлғаның дамуы мен әлеуеттену.

 10. Әлеуметтік қабылдау. Атрибуция. «Ореол» эффектісі. Стереотипизация.

 11. Жұмыскерлердің құзыреттерін бөлу.

 12. Сапаны кешенді басқару.

 13. Ұйымдық мінез-құлықтың үлгісі.

 14. «Мотивация» түсінігінің мәні.

 15. Бастапқы мотивтер. Жалпы мотивтер. Құмарлық мотивтері. Тәуелділік мотиві. Манипуляция жасау тілегінің мотиві.

 16. Қайталама мотивтер. Билік мотивтері. Қол жеткізу мотивтері. власти. Статус мотиві.

 17. Еңбек мотивациясының тәсілдері.

 18. Еңбек мотивациясының мазмұндық теориялары (Маслоу, Герцберг, Альдерфер).

 19. Еңбек мотивациясының процессуалдық теориялары (Теория Врума, Модель Портера-Лоулера).

 20. Еңбек мотивациясының қазіргі заманғы теориялары (Әділеттілік теорияы, Атрибуция теориясы, Жаңадан қылаптысқан теориялар).

 21. Жұмыс орнын жобалау (ЖОЖ).

 22. Жұмыс орындарын жобалау тәсілдерінің мәнін сипаттаңыз.

 23. Ұйымды құрудың қызіргі заманғы әдістері (Жобалық, матрицалық, желілік, виртуалды ұйымдастыру, горизонталды ұйымдастыру).

 24. Әлеуметтік ақпаратты өңдеу әдісін сипаттаңыз.

 25. Еңбек өмірінің сапасы мен әлеуметтік техникалық жобалау.

 26. Еңбек өмірі сапасының әдістері: өздігінен басқарылатын бригадалар.

 27. «Дельфи» әдісін қандай жағдайларда қолдану орынды?

 28. Миға шабуыл әдістемесін жүргізудің мәні неде?

 29. Топтарды қалыптастыру динамикасы.

 30. Тұлға ішіндегі қақтығыс. Фрустрациядан туындаға қақтығыс. Мақсаттар қақтығысы.

 31. Тұлға арасындағы қақтығыс. Тұлға арасындағы қақтығысты талдау.

 32. Тұлға арасындағы қақтығыстарды шешу стратегиялары.

 33. Ұйымдық қақтығыс. Құрылымдық қақтығыс.

 34. Қазіргі заманғы ұйымдардағы қақтығыстардың алатын рөлі.

 35. Келіссөздерді енгізудің дәстүрлі әдістері.

 36. Ұйыммен байланысты стрес факторлары.

 37. Стрестің топтық факторлары.

 38. Стрестің жеке факторлары: мінездің рөлі.

 39. Тұлға аралық коммуникация үрдісі үшін кері байланыстың маңызы.

 40. Ұйымдағы стреспен күресу тәсілдері.

 41. Биліктің мәні. Билік, құзырет және әсер арасындағы айырмашылықтар.

 42. Өрлеп келе жатқан коммуникацияның тиімділігін арттыру әдістері.

 43. Ұйымдардағы интерактивті коммуникациялар.

 44. Интерактивті коммуникациялардың салдары мен оларды қолдану диапазоны.

 45. Интерактивті коммуникациялардың мақсаттары мен әдістері.

 46. Шешімдерді қабылдаудың мінез-құлықтық аспектілері.


2.10 Глоссарий

Анкета – сауалдама сұрақтардың тізімі жазылған пікір анықтау парағы.

Әкімшілік мектеп — өндірісті рационализациялауға бағытталған басқарудың ең тиімді принциптерін құруға талпынған мектеп. Бұл мектептің негізгі ережелері А.Файольдің «жалпы және өндірістік басқару» жұмысында жасылған.

Басқару – ұйымдасқан жүйеге нысыаналы түрде ықпал жасау, оның беогіленген құрылымын сақтау, қызметтің тәртібі мен мақсатын қолдану.

Басшы – басқару объектісіне (бағынышты ұжымға) ықпал жасаушы және жеке дара басшылық жағдайында оның қызметі үшін заң, жоғары тұрған орган, мемлекет немесе меншік иесе, алдында жауап беретін тұлға. Кәсіпорынды басқару жүйесінде Б-ның орны мен рөлі басшылықтың түріне байланысты.

Билік – қандайда бір құралдар: ерік, жігер, күш, бедел, құқық арқылы адамдардың характеріне, мінез-құлқына белгілі-бір ықпал жасау тәсілі мен мүмкіндігі.

Басқарудың демократялық стилі – басшының бағынушыларына қандайда бір шешім қабылдау мен орындауына ерекше сеніммен қарауға негізделген басқару түрі. Бұндай басшы жұмысшылардың интеллеектуалды мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін жұмыста психологиялық жағдайды қолайлы етуге тырысады.

Басқару кадрлары – басқаруға толық қатысатын және басқару аппаратын құрайтын кәсіби жұмысшылар.

Басқару объектісі — басқарылатын жүйе (кәсіпорын, бөлімшелер, адамдар тобы)

Басқару құрылымы – басқармадағы звенолардың жекелеген жұмыскерлер жиынтығын және олардың бағыныштылығы арасындағы тікелей және көлбеу байланыстар.

Бәсеке – (лат. Conkurentia - қақтығысу, жарысу) тауар өндірушілер арасында өз мүдделерін қанағаттандыру үшін болатын экономикалық бақталастық, тауарларды өндіру мен өткізудің тиімді жағдайы, неғұрлым жоғары пайда алу.

Бизнес - (кәсіпкерлік) – қоғамның тауарларға немеск қызметтер мен жұмыстарға деген тұтынушылық қажеттіліктерін өтеуге және пайда табуға бағытталған экономикалық қызмет.

Бизнес-жоспар – кәсіпорынды белгілі-бір кезеңге дамыту мақсатында кәсіпорынның іскерлік белсенділігін арттыруға арналған ұзақ мерзімді, стратегиялық жоспар

Бақылау — іс-әрекет бағдарламасының жүзеге асқандығын тексеретін басқару функциясының бір түрі, әрі басқарудың логикалық схемасының негізі элементі бір түрі.

Еңбек ресурстарын басқару – кәсіпорын (ұйым, фирма( кадрларын таңдауға, орналастыруға, оқытуға, олардың қызметін бағалауға, ықпал жасау мақсатындағы нысаналы әрекет.

Еңбекті ұйымдастыру – жұмыс күшін ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін шаралар.

Жетекшілік – басшылық, жекелеген адамдарға немесе топқа ықпал етіп, олардың күш-жігерін басқару мақсатына қол жеткізуге бағыттау қабілеті.

Жоспарлау – жоспар жасау процесі, онда нақты объектінің мақсаты. Мазмұны, көлемі, әдістері мен құралдары, орындалу мерзімі көрсетіліп, нақты кезеңге межеленген бағдарламасын жүзеге асырудың белгіленген тәртібі, реті тәптіштеледі.

Заңдық билік — Белгілі-бір дәстүрге негізделіп әсер ету түрі

Имидж – адамның бет-бейнесі, оның қоғамдағы беделі; фирманың тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің, сауда таңбасының қызметтен қосымша табыс беретін немесе залал келтіретін бейнесі.

Келіспеушілік — екі немесе оан да коп жақтың келісеушілігі

Коммуникация – қарым-қатынас, екі не оданда көп адамдардың өзара түсінісуіне негізделегн байланыс; бір-бірімен ақпарат алу алмасу процесі.

Келісім – екі жақтың арасындағы құндылықтар мен коммерциялық айырбасы

Кері байланыс — басқарудың объектісінен субъектіге келіп түсетін ақпарат; бұйрықтың орындалуы және орындалғаннан кейінгі жай туралы ақпарат.

Қажеттілік –жеке адамның тұлғасы мен мәдени деңгейіне байланысты ерекше қалпын қабылдаған мұқтаждықтың бір түрі.

Қоршаған орта — басқару жүйесінің айналасындағының бәрі: жеткізушілер, сатып-алушылар, бәсекелестер с.с.т.б..

Лидер — топқа басшылықт теуді өте ұтымды,тиімді жүзеге асырушы адам.

Мотивациялау (ынталандыру) —адамды қандай да бір мақсатқа (өзінің немесе ұйымның мақсатына) жетуге талпынатын іс әрекетін ояту.

Стратегия — болашаққа есептелген мақсатқа жетудің жалпы жаспары.

Тұлға- саналы қатынастар мен әрекеттердің субъектісі ретіндегі адам

Тактика – экономикалық, әлеуметтік және басқа саясатта алға қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын құралдар мен тәсілдер.

Темперамент — адамның іс-әрекеттерінің динамикасын анықтайтын психикалық қасиеттерінің өзара үйлесуі

Ұйымдастыру — бір топ адасмдардың іс әрекетін белгілі-бір мақсатқа жету үшін кординациялау

Ұйымдастыру техникалары – еңбек құралдары, байланыс құралдары, құрал жабдықтар және т.б.

Ұсыныс – сатушылардың немесе тұтынушылардың белгілі бір уақытта белгілі-бір баға бойынша ұсынылатын тауарлар мен қызметтерінің жиынтығы

Харизма — Басшының тумасынан өзіне тән жеке қасиеттеріне негізделген әсер ете білу ықпалы.

Этикалық нормалар — ұйымның өз қызметкерлерінен талап ететін ережелер

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған