Бағдарламасы «Картография негіздері»Дата09.09.2017
өлшемі35.17 Kb.
#19784
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемелкеттік университеті

2 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-1.01-2014


ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

«Картография негіздері»

№ 2 басылым

16.06.2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Картография негіздері»


011600 – «География»мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2014


Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрастырушы:_____ « »________2014ж Рахимова Г.К., аға оқытушы, химия және география кафедрасы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия және география» кафедрасы отырысында


« » 2014ж., хаттама
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында


« » 2014ж., хаттама
Төрайымы Л.С. Ибраева
3. БЕКІТІЛДІ

Университететің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған« » 2014ж., хаттама
ОӘК төрағасы
4 «18» 09 2008ж. № 1 басылым ОРНЫНА ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізімі


ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Рахимова Г.К., аға оқытушы

Химия және география кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел: , оқу ғимараты № , кабинет №

Сабақ өткізу орны – дәрісхана №

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Картография негіздері» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.
  1. Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттерді топографиялық карталар арқылы бағдарлауды үйрету;

1.4 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті: • карталар мен аэрофотосуреттерден тиімді әдіспен жергілікті жер туралы ақпараттар алуға үйрету;

 • географиялық картаны толығымен меңгеру;

1.5 Оқып-білудің нәтижелелері: • студенттер география ғылымының ландшафттану, геоморфология,гидрология және т.б. ғылымның салаларымен байланысының барын нақты меңгеру керек

 • негізгі картографиялық проекцияларды үйрену

 • атлас пен географиялық картаның классификациясының негізгі принциптерімен танысу

 • жалпы және арнайы географиялық карталардың түрлерімен жұмыс істеу және қолдануын дағдыға айналдыру

1.6 Курстың пререквизиттері:1.7 Курстың постреквизиттері:

 • Оқу топографиялық практика,

 • Географияны оқыту әдістемесі,

 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы,

 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырып атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

СПЗ

ОСӨЖ

СӨЖ

1.

Картография: пәні мен зерттеу объектісі.

4

4

4

10

8.1.1-8.1.4

С. 5-16.


2.

Картаның математикалық негізі.

4

4

4

10

8.1.1-8.1.4

С. 17-38.3.

Картогрпфиялық проекциялар.

5

5

5

15

8.1.1-8.1.4

4.

Картографиялық бейнелеу әдістері.

4

4

4

15

8.1.1-8.1.4

5.

Географиялық картадағы жазулар.

5

5

5

15

8.1.1-8.1.4

6.

Картографиялық жинақтау.

4

4

4

15

8.1.1-8.1.4

7.

Экологиялық картография.

4

4

4

10

8.1.1-8.1.4
БАРЛЫҒЫ:

30

30

30

90

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Картография негіздері» курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алынған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.

4 КУРС ФОРМАТЫ

«Картография негіздері» – 4 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50минуттық 1 практикалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ 1 аптада 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Зертханалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беру керек. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.
5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда балдарды алу түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан

нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.

Апта және бақылау түрлері бойынша балдардың таратылуы кестеде келтірілген«Картография негіздері» пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-7

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Зертханалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

1-2

Картаның масштабы. Масштабты анықтау.

22

Практикалық сабақта

3-4

Карта бойынша ұзындық пен ауданды табу

22

Практикалық сабақта

5

Гипсометриялық қима салу.

22

Практикалық сабақта

6-7

Топографиялық картаны кешенді оқу

24

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

1-3

Картографиялық бейнелеу әдістері

40

Сабақ кестесіне сәйкес

4-7

Географиялық картадағы жазулар.

35

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

1-2

Картография: пәні мен зерттеу объектісі.

10

Сабақ кестесіне сәйкес

3-4

Картаның математикалық негізі.

10

Сабақ кестесіне сәйкес

5-6

Картографиялық проекциялар.

10

Сабақ кестесіне сәйкес

7

Межелік бақылау 1- 1-7 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60

Сабақ кестесіне сәйкес

1 апта мен 7 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270

Сабақ кестесіне сәйкес

8-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

8-9

Конустық проекция

26

Практикалық сабақта

10-11

Цилиндрлік прекция.

26

Практикалық сабақта

12-13

Азимуттық проекция

26

Практикалық сабақта

14-15

Экологиялық карта түсіру.

27

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

8-10

Картографиялық жинақтау.

15

Сабақ кестесіне сәйкес

11-12

Экологиялық картография.


15

Сабақ кестесіне сәйкес

13-15

Картографиядағы табиғатты қорғау мәселес

15

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

8-9

Қала құрылысын картографиялау

5

Сабақ кестесіне сәйкес

10-11

Экологияның дамуында картографияның әсері

5

Сабақ кестесіне сәйкес

12-14

Экологиялық картография.

5

Сабақ кестесіне сәйкес

15

Межелік бақылау2- 8-15 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

8 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270

Сабақ кестесіне сәйкес

Емтихан балдарының барлығы

400
Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000Студенттердің білім бағалау шкаласы:Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз
 1. ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиеттер:

 1. Баранский Н.Н:, Преобреженский А.И. Экономическая картография.:1962.

 2. Геоботаническое картографирование. Л.:1984.

 3. Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии. М.:2001.

 4. Сальников С.Е., Губанов М.Н. Комплексные карты охраны природы: содержание и принципы разработки. М.:1990.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Атлас мира. М.:2000.

 2. Гедымин А.В. Картография. М.:1946

 3. Гедымин А.В. Картография с основами топографии. М.:1973.

 4. Лапкина Н.А. практические работы по топографии и картографии. М.:1961Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді