Бағдарламасы «Географиялық орта химиясы»Дата09.09.2017
өлшемі39.41 Kb.
#19833
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ Қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Географиялық орта химиясы»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Географиялық орта химиясы»

5В011900 – «Гография» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз


1. ӘЗІРЛЕНГЕН:

Құрастырушы: _______________________________ аға оқытушы Кобегенова А.И.


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Химия және география кафедрасының мәжілісінде бекітілген:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама

Химия және география кафедрасының меңгерушісі м.а., п.ғ.к., аға оқытушы ___________________ Онтагарова Д.Р.


2.2. Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама


Төрайымы_____________ АбдишеваЗ.В.
3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама
ОӘК төрағасы ____________________ Б.А.Рыскелдиев

Жаратылыстық ғылымдар факультетінің деканы ____________Ибраева Л.С.Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«5В011900» – «География» мамандығы студенттеріне арналған «Географиялық орта химиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Географиялық орта химиясы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В060600» – «Химия» мамандығының Типтік оқу жоспары, 10 сәуір 2012 ж. № 158 бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Географиялық орта химиясы» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: Ауа, судың химиялық экологиясы, қоршаған ортаның экологиялық мониторингі, экожүйеге ластаушылардың әсер етуін, оның салдарын, оны жою жолдарымен таныстыру.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- студенттерді нақты есептеу схемамен таныстыру, олардың мүмкіншілігін және шектеулілігін түсіну және оларды активті түрде теориялық және қолданбалы химияның актуалды мәселелерін шешуде қолдану.

3.4Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:


 • зимиялық құрылыстың қазіргі теориясының негіздерін, молекулардың квантты күйлерін, химиялық үрдістердің заңдылықтарын білу тиіс;

 • ақпаратты қайта өңдеу, қабылдау жолдарының түрлері мен негізгі әдістерін, компьютермен ақпаратты басқару үшін қолдана алуды меңгеру тиіс;

 • атомдар және молекулалар құрылысының теориясын игеру тиіс;

 • химиялық заттардың құрылымының түрлі орналасуының деңгейлерінде физико-химиялық зерттеу кезінде зат құрылысының қазіргі теориясының жобаларын және негізгі түсініктерін қолдана алуы тиіс;

 • есеп нәтижелерін іс жүзінде алынған эксперименталды мәліметтермен салыстыруды түсіну тиіс;

 • химиялық есептерді шешуде спектроскопиялық зерттеу әдістерін қолдану жайында мәлімет болуы тиіс;

 • химиялық есептерді шешуде спектроскопиялық зерттеу әдістерін қолдану жайында мәлімет алуы тиіс.

3.5 Курстың пререквизиттері:

 • бейорганикалық химия

 • элементтерді анықтау әдістері

 • химиялықсандық анализ

 • химиялық кинетика және электрохимия

 • физикалықзерттеу әдістері

 • квантты механика және компьютерлы химия

3.6 Курстың постреквизиттері:

 • физикалық химия

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

2

3

2

15

-

15

15

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «Кіріспе. Химиялық экология»

Дәріс сабақтары

Атмосфераның химиялық экологиясы.

2

Гидросфераның химиялық экологиясы.

2

Суды ластаушылардан тазарту әдістері.

3

Практикалық сабақтар

Атмосфера, оның ғаламдық проблемалары

2

Литосфера, оның ғаламдық проблемалары

2

Гидросфера, оның ғаламдық проблемалары

3

2МИКРОМОДУЛЬ «ХИМИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫС»

Дәріс сабақтары

Сирек металдар шикізаты химиясы. Литосфера.

2

Жер қыртысында кездесетін кейбір сирек металдар

2

Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі.

2

Ауаны ластаушылардан тазарту әдістері

2

Практикалық сабақтар

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Экологиялық кодекс

4

Топырақтағы МЭ валдық мөлшерін анықтау

4
  1. СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫБТАРЫНЫҢ

ТІЗІМІ

5.1. Топырақтағы және топырақ компоненттеріндегі ауыр металдар.

5.2.Топырақтағы ауыр металдардың кедесу формалары.

5.3.Топырақ факторларының ауыр металдардың құрамына әсері

5.4.Топырақ факторларының ауыр металдардың миграциясына әсері.

5.5.Ауыр металдардың өсімдіктер бойынша таралуы.

5.6.Ауыр металдардың өсімдіктерге түсу көздері және миграциясы.

5.7.Ауыр металдардың өсімдік органдары бойынша таралуы.

5.8.Антропогенді көздерден келетін ауры металдардың негізгі қосылыстары.

5.9.Ортканың ксенобиотикалық профилі.

5.10.Полихлорланған бифенилдер ҚО, организмге түсу жолдары.


 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Атмосфераның химиялық экологиясы.

Атмосфера, оның ғаламдық проблемалары

презентациялар

Пәні және мазмұны.Биосфера.В.И.Вернадскийдің биосфера туралы ілімі және ноосфера концепциясы.

Биосфераның химиялық ластануы.Кезектік бақылау

Гидросфераның химиялық экологиясы.

Литосфера, оның ғаламдық проблемалары

презентациялар

Атмосфераның химиялық құрамы. Атмосферадағы заттардың реакцияға қабілеттілігі.

Көктұман (смог) ұғымы.
Кезектік бақылау

Суды ластаушылардан тазарту әдістері.

Гидросфера, оның ғаламдық проблемалары

Диаграмма, схема

Су құбырларын ластаушы көздер

Гидросфераға антропогендік әсер

Су ресурстарының негізгі ластаушылары


Кезектік бақылау

Сирек металдар шикізаты химиясы. Литосфера.

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Экологиялық кодекс

Кесте, плакат

Литосфера ұғымы. Тау кендерінің жіктемесі


Кезектік бақылау

Жер қыртысында кездесетін кейбір сирек металдар

Топырақтағы МЭ валдық мөлшерін анықтау

презентациялар

плакат


Литосферадағы сирек металдар

Кейбір сирек металдардың минералдары

Галий, индий, талий


Кезектік бақылау

Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі.


Топырақтағы МЭ валдық мөлшерін анықтау

Кесте

Экологиялық мониторинг ұғымы және оның міндеттері.

Экологиялық мониторинг түрлері

Химиялық мониторингКезектік бақылау


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Алферова А.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. - М.: Стройиздат, 1987.

1

5

20

Гавич И.К. Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения.- М.: Агропромиздат, 1985.

1

5

20

. Жуков А.И. Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод М.: Стройиздат, 1987.

1

5

20

Соколов А.К. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков. - М.: Стройиздат, 1992.

2

5

25

Ахиярова Г.Р., Веселов Д. С.: " Гормональная регуляция роста и водного обмена при засолении" // Тезисы участников 6-ой Пущинской школы - конференции молодых ученых "Биология - наука XXI века", 2002.

1

5

20

Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 1456 с.: ил. Редакция Прохорова А.М. Гл. редактор Горкин А.П.

1

5

20

Вернадский В.И., Биосфера, т.1-2, Л., 1926 г.

1

5

20

Вавилов П.П. Растениеводство, - 5-е изд. - М.: Агропромиздат, - 1986 г.

1

5

16,6

Володько И. К.: “Микроэлементы и устойчивость растений к неблагоприятным условиям'', Минск, Наука и техника, 1983г.

46

5

100

Данилов-Данильян В. И.: "Экология, охрана природы и экологическая безопасность" М.: МНЭПУ, 1997 г.

1

5

16,6

Дробков А. А.: " Микроэлементы и естественные радиоактивные элементы в жизни растений и животных ", М., 1958.

10

5

100

Википедия: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Среда обитания [сайт] Режим доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki/Среда_обитания (10.02.10)

4

5

90

Все о Земле: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Водная оболочка [сайт] Режим доступа: http://www.vseozemle.ru/2008-05-04-18-31-40.html (23.03.10)

1

5

20

Sbio. info Первое био сообщество: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Биотические факторы среды и обусловленные ими типы взаимоотношений организмов [сайт] Режим доступа: http://www.sbio. info/page. php? id=159 (02.04.10)

1

5

20


8.ӘДЕБИЕТ

  1. Негізгі әдебиет

8.1.1.Алферова А.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. - М.: Стройиздат, 1987.

8.2.2. Гавич И.К. Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения.- М.: Агропромиздат, 1985.

8.2.3. Жуков А.И. Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод М.: Стройиздат, 1987.

8.2.4. Соколов А.К. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков. - М.: Стройиздат, 1992.


  1. Қосымша әдебиет


   1. Ахиярова Г.Р., Веселов Д. С.: " Гормональная регуляция роста и

водного обмена при засолении" // Тезисы участников 6-ой Пущинской школы - конференции молодых ученых "Биология - наука XXI века", 2002.

   1. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

Большая Российская энциклопедия, 1998. - 1456 с.: ил. Редакция Прохорова А.М. Гл. редактор Горкин А.П.

8.2.3Вавилов П.П. Растениеводство, - 5-е изд. - М.: Агропромиздат, - 1986 г.

8.2.3Вернадский В.И., Биосфера, т.1-2, Л., 1926 г.

8.2.4.Володько И. К.: “Микроэлементы и устойчивость растений к неблагоприятным условиям'', Минск, Наука и техника, 1983г.

8.2.5.Данилов-Данильян В. И.: "Экология, охрана природы и экологическая безопасность" М.: МНЭПУ, 1997 г.

8.2.6.Дробков А. А.: " Микроэлементы и естественные радиоактивные элементы в жизни растений и животных ", М., 1958.

8.2.7.Википедия: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Среда обитания [сайт] Режим доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki/Среда_обитания (10.02.10)

8.2.8.Все о Земле: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Водная оболочка [сайт] Режим доступа: http://www.vseozemle.ru/2008-05-04-18-31-40.html (23.03.10)

8.2.9.Sbio. info Первое био сообщество: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Биотические факторы среды и обусловленные ими типы взаимоотношений организмов [сайт] Режим доступа: http://www.sbio. info/page. php? id=159 (02.04.10)

Яценко А. В.Лекции по общей химии. Стереохимия и строение молекул. – М., 2005. – 30 с.

8.2.10Лучинский Г.П. Курс химии.- М., 1985.

8.2.11 Гузей Л.С. Общая химия.- М., 1999.

8.2.4 Краткий справочник физико-химических величин/С.-П.: «Иван Федоров», 2003.

8.2.12 Биологическая химия/ Н.И.Ковалевской.- М., 2009.8.2.13 Киселева Е.В. Сборник примеров и задач по физической химии.- М., 1985.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді