Бағдарламасы «Географиялық орта химиясы»Дата09.09.2017
өлшемі36.71 Kb.
#19834
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16-13.1.04

/02-2013ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

«Географиялық орта химиясы»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Географиялық орта химиясы»5В011200 – «Химия»мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Алғы сөз


1. ӘЗІРЛЕНГЕН:

Құрастырушы: _______________________________ аға оқытушы Кобегенова А.И.


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Химия және география кафедрасының мәжілісінде бекітілген:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама

Химия және география кафедрасының меңгерушісі м.а., п.ғ.к., аға оқытушы ___________________ Онтагарова Д.Р.


2.2. Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама


Төрайымы_____________ АбдишеваЗ.В.
3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған:

« »_____2013 ж. № ___ хаттама
ОӘК төрағасы ____________________ Б.А.Рыскелдиев

Жаратылыстық ғылымдар факультетінің деканы ____________Ибраева Л.С.

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізімі


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Кобегенова Айгуль Ирысбековна, химия магистрі, аға оқытушы

Химия және география кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел:77-33-58, оқу ғимараты №3, кабинет №418

Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 407

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Географиялық орта химиясы» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «Химия» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.


1.3Пәнді оқып-білудің мақсаты: Ауа, судың химиялық экологиясы, қоршаған ортаның экологиялық мониторингі, экожүйеге ластаушылардың әсер етуін, оның салдарын, оны жою жолдарымен таныстыру.
1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- студенттерді нақты есептеу схемамен таныстыру, олардың мүмкіншілігін және шектеулілігін түсіну және оларды активті түрде теориялық және қолданбалы химияның актуалды мәселелерін шешуде қолдану.


1.5Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:  • зимиялық құрылыстың қазіргі теориясының негіздерін, молекулардың квантты күйлерін, химиялық үрдістердің заңдылықтарын білу тиіс;

  • ақпаратты қайта өңдеу, қабылдау жолдарының түрлері мен негізгі әдістерін, компьютермен ақпаратты басқару үшін қолдана алуды меңгеру тиіс;

1.6Курстың пререквизиттері:

1.6.1 бейорганикалық химияның теориялық негіздері.

1.6.2 Элементтер химиясы

1.6.3. Аналитикалық химия
1.7Курстың постреквизиттері:


      1. Экология және тұрақты даму

1.7.2.Органикалық химияның теориялық негіздері

1.7.3.Химиялық технология

1.7.4.Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырыб атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

ПС

ОСӨЖ

СӨЖ

1.

Атмосфераның химиялық экологиясы.

2
2

10

8.1.1-8.1.4


2.

Атмосфера, оның ғаламдық проблемалары
2

2
8.1.1-8.1.4


3.

Гидросфераның химиялық экологиясы.2
2

10

8.1.1-8.1.4

4.

Гидросфера, оның ғаламдық проблемалары (3сағат).

2

1
8.1.1-8.1.4

5.

Литосфера химиялық экологиясы.

3
1

10

8.1.1-8.1.4

6.

. Литосфера, оның ғаламдық проблемалары
3

1
8.1.1-8.1.4
Сирек металдар шикізаты химиясы.

2
1
8.1.1-8.1.4
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Экологиялық

кодекс (3 сағат


2

2

5

8.1.1-8.1.4
Қоршаған ортаның экологиялық мониторингі.


2

2

1

5

8.1.1-8.1.4
Топырақтағы МЭ валдық мөлшерін анықтау (3 сағат

2

2

1

5

8.1.2-8.1.4
Ауаны ластаушылардан тазарту әдістері

2

2

1
8.1.3-8.1.4
БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

45

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Географиялық орта химиясы» курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алыңған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.
4 КУРС ФОРМАТЫ

«Географиялық орта химиясы»– 2 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық практикалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ аптасына 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір физико-химиялық параметрлердің мәнін анықтамалық кітаптан тауып, химиялық реакциялар тендеуін жазып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.
5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.

Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген

«Зат құрылысы» пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-8

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Зертханалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

1

Атмосфера, оның ғаламдық проблемалары

15

Зертханалық сабақта

2

Литосфера, оның ғаламдық проблемалары

15

Зертханалық сабақта

3

Гидросфера, оның ғаламдық проблемалары

15

Зертханалық сабақта

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

2

В.И.Вернадскийдің биосфера туралы ілімі және ноосфера концепциясы. Биосфераның химиялық ластануы. Атмосфераның химиялық құрамы.

5

Сабақ кестесіне сәйкес

3

Атмосферадағы заттардың реакцияға қабілеттілігі. Көктұман (смог) ұғымы.

Гидросфераның химиялық экологиясы.5

Сабақ кестесіне сәйкес

4

Су құбырларын ластаушы көздер.

Гидросфераға антропогендік әсері.5

Сабақ кестесіне сәйкес

5

Су ресурстарының негізгі ластаушылары.

Суды ластаушылардан тазарту әдістері.5

Сабақ кестесіне сәйкес

6

Су құбырларын механикалық қоспалардан тазарту.

5

Сабақ кестесіне сәйкес

7

Тазартудың физико-химиялық әдістері. Биологиялық тазарту әдістері.

5

Сабақ кестесіне сәйкес

Студенттің өздік жұмысы

3

Атмосфераның химиялық экологиясы.

45

Сабақ кестесіне сәйкес


6

Гидросфераның химиялық экологиясы.30

Сабақ кестесіне сәйкес


Межелік бақылау 1- 7 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

1 апта мен 7 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
8-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

8-10

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы. Экологиялық кодекс

15

Зертханалық сабақта

11-15

Топырақтағы МЭ валдық мөлшерін анықтау

15

Зертханалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

8-10

Ауаны ластаушылардан тазарту әдістері.

Атмосфералық ауаның негізгі ластаушы көздері.45


Сабақ кестесіне сәйкес

11-14

Газдарды химиялық жолмен тазарту әдістері. Мұнай химиясы және оның қоршаған ортаға әсері

30

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

9

Топырақтың техногендік ластануы

5

Сабақ кестесіне сәйкес

10

Топырақтың химиялық ластану мәселелері

5

Сабақ кестесіне сәйкес

11

Топырақтың радиациялық ластануы

5
12

Су құрамы, сапасы және маңызы

5

Сабақ кестесіне сәйкес

13

Гидросфераның ғаламдық проблемалары

5

Сабақ кестесіне сәйкес

14

Қазақстандағы өзен-көлдердің ластану проблемалары

5
14

Межелік бақылау 2- 8-15 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

9 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270
Емтихан балдарының барлығы

400
Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000Студенттердің білім бағалау шкаласы:
Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз
  1. ӘДЕБИЕТ

7.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

7.1.1.Алферова А.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. - М.: Стройиздат, 1987.

7.2.2. Гавич И.К. Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения.- М.: Агропромиздат, 1985.

7.2.3. Жуков А.И. Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод М.: Стройиздат, 1987.

7.2.4. Соколов А.К. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков. - М.: Стройиздат, 1992.

7.2. ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ


7.2.1.Ахиярова Г.Р., Веселов Д. С.: " Гормональная регуляция роста и

водного обмена при засолении" // Тезисы участников 6-ой Пущинской школы - конференции молодых ученых "Биология - наука XXI века", 2002.

7.2.2.Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

Большая Российская энциклопедия, 1998. - 1456 с.: ил. Редакция Прохорова А.М. Гл. редактор Горкин А.П.

7.2.3Вавилов П.П. Растениеводство, - 5-е изд. - М.: Агропромиздат, - 1986 г.

7.2.3Вернадский В.И., Биосфера, т.1-2, Л., 1926 г.

7.2.4.Володько И. К.: “Микроэлементы и устойчивость растений к неблагоприятным условиям'', Минск, Наука и техника, 1983г.

7.2.5.Данилов-Данильян В. И.: "Экология, охрана природы и экологическая безопасность" М.: МНЭПУ, 1997 г.

7.2.6.Дробков А. А.: " Микроэлементы и естественные радиоактивные элементы в жизни растений и животных ", М., 1958.

7.2.7.Википедия: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Среда обитания [сайт] Режим доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki/Среда_обитания (10.02.10)

7.2.8.Все о Земле: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Водная оболочка [сайт] Режим доступа: http://www.vseozemle.ru/2008-05-04-18-31-40.html (23.03.10)

7.2.9.Sbio. info Первое био сообщество: информационный портал: [Электрон. ресурс] // Биотические факторы среды и обусловленные ими типы взаимоотношений организмов [сайт] Режим доступа: http://www.sbio. info/page. php? id=159 (02.04.10)

Яценко А. В.Лекции по общей химии. Стереохимия и строение молекул. – М., 2005. – 30 с.

7.2.10Лучинский Г.П. Курс химии.- М., 1985.

8.2.11 Гузей Л.С. Общая химия.- М., 1999.

7.2.4 Краткий справочник физико-химических величин/С.-П.: «Иван Федоров», 2003.7.2.12 Биологическая химия/ Н.И.Ковалевской.- М., 2009.

7.2.13 Киселева Е.В. Сборник примеров и задач по физической химии.- М., 1985.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді