Бағдарламасы «Экология мен тұрақты даму»бет1/5
Дата16.01.2017
өлшемі0.91 Mb.
#204
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университті

.

Мемлекеттік


аралық бақылау бағдарламасы
«Экология мен тұрақты даму» пәні бойынша тест сұрақтары

гуманитарлық және пән аралық мамандандырылған топтарға және мамандықтарға арналған: 090100, 090800, 091000, 091100, 091200, 091500, 020100-022100, 520130-520430, 520630-522130

Кафедраның меңгерушісі:

Б.ғ.к., доцент Погосян Г.П.


Құрастырған:

аға оқытушы Нүркенова А.Т.


Беттер саны: 53Тест тапсырмаларының саны: 318
Қарағанды, 2009


Мазмұны


Тест саны

1

І Тақырып.Экология ғылымы және оның дамуы мен қалыптасуы
1.1.

Экологияның ғылым ретінде анықтамасы, негізгі міндеттері мен әдістері.

2

1.2.

Экологияның қалыптасуының қысқаша тарихы.Экология ғылымының негізгі бөлімдері.

2
2.

ІІ Тақырып.Организм және тіршілік ортасы
2.1.

Дарақтар экологиясы – Аутэкология.Экологиялық факторлар, факторларға қатысты тірі организмдердің топтары, экология заңдары.

3

2.2.

Популяциялық экология – Демэкология.Популяциялардың динамикалық және статистикалық көрсеткіштері.

3

2.3.

Бірлестіктер экологиясы – Синэкология.Биоценоздар.Биогеоценоз құрылымы.Экожүйелер.

3

3

ІІІ Тақырып.Биосфера және табиғи ресурстар жүйесі
3.1.

В.И.Вернадскийдің Биосфера туралы ілімі.Биосфераның қасиеттері.Биосфера түзуші заттар: тірі, негізді, бионегізді және биогенді заттар.

3

3.2.

Табиғи ресурстар және табиғатты тиімді пайдалану
4.

ІV Тақырып.Табиғатты қорғау негіздері
4.1.

Табиғат ортасының ғаламдық ластануы және табиғатты қорғау негіздер

2

4.2.

Қазіргі заманғы әлеуметік экологиялық мәселелер

3

5.

Тұрақты даму тұжырымдамасы
5.1.

Тұрақты даму концепциясы.Қазақстан Республикасының қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы заңы.Ерекше қорғауға алынған аймақтар.

2

5.2.

Тұрақты дамудың қамтамасыз ету бойынша ынтамақтастықБарлығы:

25

1. Экология пәні нені оқытады:

A) Өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрамы.

B) Жануарлардың ішкі және сыртқы құрамы.

C) Адамның сыртқы ортаға әсері.

D) Адам организмінде болып жататын физиологиялық процесс.

E) Микроорганизмдердің құрлысы мен генетикалақ ерешеліктері.
2. Экология қандай жүйелерді оқытады:

A) Генетикалық және жасушалық.

B) Жасушалық және популяциялық.

C) Популяциялық және экожүйелік.

D) Экожүйелер мен органдардың жүйесі.

E) Экожүйе мен генетикалық.


3. Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді:

A) Зерттеу объектілерінің көлеміне қарай.

B) Зерттеу пәндерге қатысты.

C) Орта мен компонентке қатысты.

D) Адам экологиялық жүйесіне.

E) Уақыт факторы бойынша.


4. Экология биология ғылымдарының қай класына жатады:

A) Комплекстік.

B) Жалпы.

C) Меншікті.

D) Антропологиялық.

E) Зоологиялық.


5. Экологияның қай бөлімі бірлестіктерді оқытады:

A) Аутэкология.

B) Синэкология.

C) Демэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экоология.


6. Экология терминін кім ұсынды:

A) Аристотель.

B) Геккель.

C) Дарвин.

D) Вернадский.

E) Сукачев.


7. Қорықтардың ұймдастырылуы келесі фактор түріне жатады:

A) Абиотикалық.

B) Антропогендік.

C) Биотикалық.

D) Лимиттік.

E) Жүргізуші.


8. Ғаламдық экология оқытады:

A) Дарақ экологиясын.

B) Популяциялық экологияны.

C) Бірлестіктер экологиясын.

D) Биосфераны.

E) Ландшафты.


9. Экологияның қай бөлімін тұтас ландшафты зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Географиялық.

E) Ғаламдық.


10. Экологияның келесі көрсеткіштеріне қарап микорорганизмдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар экологиясына жатқызамыз:

A) Объектілер зерттеу көлеміне қарсы.

B) Зерттелетін пәндерге қатысты.

C) Компоненттері мен айналасына қарап.

D) Адам экологиясына қатысты.

E) Уақыт факторына қатысты.


11. Экологияның келесі бөлімі түр ішілік қарым – қатынасты зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.


12. Экологияның келесі бөлімі түр аралық қарым – қатынасты зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Дэмэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.


13. Уақыт факторына байланысты экология келесі бөлімдерге бөлінеді:

A) Аутэкология мен синэкология.

B) Аутэкология мен дэмэкология.

C) Дэмэкология мен синэкология.

D) Тарихи және эволюциялық.

E) Әлеуметтік және медициналық.


14. Адам экологиясы келесі бөлімдерге бөлінеді:

A) Аутэкология мен синэкология.

B) Аутэкология мен дэмэкология.

C) Дэмэкология мен синэкология.

D) Тарихи және эволюциялық.

E) Әлеуметтік және медициналық.


15. Жануарлардың жарық шығару қабілетін атайды:

A) Жарық люминисценсия.

B) Биолюминисценсия.

C) Термолюминисценсия.

D) Гигролюминисценсия.

E) Ксеролюминисценсия.


16. Ормандарды шабу келесі экологиялық факторға жатады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Шектеулі.

E) Алдыңғы.


17. Экологияның қай саласы популяцияларды зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.


18. Экология өзінің дамуында неше кезеңнен өтті:

A) 1.


B) 2.

C) 3.


D) 4.

E) 5.
19. Өсімдіктер экологиясының негізін қалаған ғалым:

A) Геккель.

B) Гумбольдт.

C) Дарвин.

D) Иогансен.

E) Рулье.
20. Жануарлар экологиясының негізін қалаған ғалым:

A) Геккель.

B) Гумбольт.

C) Дарвин.

D) Иогансен.

E) Рулье.


21. Экологияның өзіндік әдістеріне жатады:

A) Химимялық талдау.

B) Радиация мөлшерін анықтау.

C) Далалық зерттеулер.

D) Микроскопиялық зертеулер.

E) Математикалық талдау.


22. Коацерваттарды тірі организмдерге жатқызбаймыз, өйткені:

A) Оларда қоректену үрдісі жоқ.

B) Бойы жоқ.

C) Өзін-өзі қалыптастыруға қабілетсіз.

D) Зәр шығару процесінің жоқтығы.

E) Қозғалысқа қабілеттілігі.


23. Жерде тіршіліктің пайда болуының II-ші кезеңі анықталады:

A) Неорганикалық қосылыстардан органикалық заттың синтезделуімен.

B) Неорганикалық заттың органикалық заттан синтезделуімен.

C) Көбею процессінің пайда болуымен.

D) ДНҚ және РНҚ синтезімен.

E) Коацерваттардың пайда болуымен.


24. Жерде тіршіліктің пайда болуының ІІІ-ші кезеңі анықталады:

A) Неорганикалық заттардан органикалық заттың биологиялық емес синтезімен.

B) Органикалықтан органикалық емес заттар биологиялық емес синтезбен.

C) Коацерват түзілуімен.

D) Көбею процесінің пайда болуымен.

E) Коацерват бұзылуыменен.


25. Өсімдіктердің тіршілік формасының аталуы:

A) Гүлділер мен қыналар.

B) Жабық және ашық тұқымдылар.

C) Папоротник пен мүктер.

D) Шөптер мен ағаштар.

E) Саңырауқұлақтар мен қыналар.


26. Тіршіліктің алғашқы пайда болуында түзілген заттар:

A) Неорганикалық.

B) Органикалық.

C) ДНҚ және РНҚ.

D) Вулканнан бөлінген газдар.

E) Су және минералды тұздар.


27. Планктон – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Белсенді қозғалатын ағзалар.

C) Суда белсенді қозғалмайтын ағзалар.

D) Судың қалың қабатындағы барлық ағзалар.

E) Судың үстіңгі қабатындағы ағзалар.


28. Геоксендерге келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша мекен ретінде пайдаланатындар.

B) Топырақта үнемі тіршілік ететіндер.

C) Өмірінің бір кезеңінде топырақта тіршілік ететіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде, екінші бөлігін су астында өткізушілер.

E) Су қабатын мекендейтіндер.


29. Плейстонға келесі дарақтар жатады:

A) Ауа ағыны мен бәсең тасымалданушылар.

B) Топырақта тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендейтіндер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Денесінің бір бөлігі су бетінде, ал екінші бөлігі суда кездесетіндер.

E) Су қабатын мекендейтіндер және онда активті орын ауыстыруға қабілеттілер.


30. Жануарлар мен өсімдіктердің негізгі мекен ету орта факторы және өмір сүру формасына байланысты бейімделуінің морфологиялық типі аталады:

A) Адаптациялық форма.

B) Локальды форма.

C) Тіршілік (өмірлік) формасы.

D) Формалардың әртүрлілігі.

E) Экологиялық қуыс.


31. Нектон – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Судың қалың қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Судың қалың қабатында бәсең түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.


32. Бентос – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Судың қалың қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Судың қалың қабатында бәсең түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.


33. Дайын органикалық затпен қоректенетін организмдер:

A) Автотрофтылар.

B) Гетеротрофтылар.

C) Продуценттер.

D) Хемотрофтылар.

E) Фототрофтылар.


34. Геобионттарға келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Тіршілік циклының бір бөлігін топырақта өткізетіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.


35. Планктонға келесі дарақтар жатады:

A) Топырақта уақытша тіршілік ететіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Су қабатын мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілетсіздер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілеттілер.


36. Эукариоттарға келесі организмдер жатады:

A) Ядроға дейінгілер.

B) Автотрофтылар.

C) Гетеротрофтылар.

D) Нағыз ядролылар.

E) Фототрофтылар.


37. Геофилдерге келесі дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Өмірінің бір кезеңінде топырақта тіршілік ететіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.


38. Аэропланктонға жататын дарақтарды көрсетіңіз:

A) Ауа ағысымен бәсең тасымалдануышылар.

B) Топырақты тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Өмірінің бір бөлігін суда қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілеттілер.


39. Ағзалық ортада келесі даралар тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.


40. Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.


41. Келесі даралар жер беті-ауа ортасында тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геоксендер.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Аэропланктон.


42. Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:

A) Геофилдер мен геобионттар.

B) Планктон мен нектон.

C) Плейстон мен нейстон.

D) Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.

E) Бентос пен пелагос.


43. Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:

A) Организмдік орта.

B) Топырақ ортасы.

C) Жер беті–ауа ортасы.

D) Су ортасы.

E) Ауа ортасы.


44. Экологияның келесі бөлімі абиотикалық факторлардың ағзаларға әсерін зерттейді:

A) Ауэкология.

B) Дэмэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.


45. Қызыл кітапты ұйымдастыруды қай факторға мысал ретінде алуға болады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Экологиялық емес.

E) Абиотикалық және биотикалық.


46. Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:

A) Орта.


B) Тіршілік жағдайы.

C) Биотоп.

D) Экологиялық фактор.

E) Биогеоценоз.


47. Тірі организмдер жүйесіндегі негізгі құрылымдық бірлікті атаңыз:

A) Ген.


B) Дара.

C) Геном.

D) Түр.

E) Популяция.


48. Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді атайды:

A) Эврибионт.

B) Пластикалық.

C) Эвритермді.

D) Стенофонт.

E) Стенотермді.


49. Келесі организмдер көлеңке сүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.


50. Температура тербелісіне шыдамды организмдерді атаңыз:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эвригигробионтты.


51. Өндірістік мекемелердің шуын жатқызуға болады:

A) Абиотикалық факторға.

B) Биотикалық факторға.

C) Антропогенді факторға.

D) Кезеңді факторға.

E) Уақыт факторына.


52. Тірі организмдерді қоршаған табиғат бөлшегі және оларға тікелей немесе жанама әсерлері дегеніміз:

A) Өмір сүру жағдайы.

B) Биотоп.

C) Экологиялық фактор.

D) Биоценоз.

E) Орта.
53. Өсімдіктердің өсіп-дамуына әсер ететін топырақтың минералды құрамы келесіге жатады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік фактор.

D) Биотикалық және антропогендік фактор.

E) Экологиялық емес.
54. Экологиялық факторлар бұл:

A) Қоршаған ортаның қажет элементтер жиынтығы.

B) Ағзаға әсер ететін ортаның жеке элементтері.

C) Табиғат бөлшегі, қоршаған ортаның тірі ағзалары.

D) Табиғи ресурстар.

E) Экологиялық қуыс (ниша).


55. Транспирация дегеніміз:

A) Мұхиттың жоғарғы бөлік суының булануы.

B) Судың өсімдік арқылы биологиялық булануы.

C) Органикалық заттардың пайда болуы.

D) Биогенді элементтер айналымы.

E) Өсімдік арқылы органикалық заттардың синтезделуі.


56. Тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуін атайды:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік және биотикалық фактор.

D) Антропогендік және абиотикалық фактор.

E) Биотикалық және абиотикалық фактор.


57. Температураның әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Эвритермді, стенотермді.

B) Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильді, мезофильді, ксерофильді.

D) Жылусүйгіштер, жарықсүйгіштер.

E) Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер, көлеңкеге төзімділер.


58. Жарықтың әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Эвритермді, стенотермді.

B) Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильді, мезофильді, ксерофильді.

D) Жарықсүйгіштер, жылусүйгіштер.

E) Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер, көлеңкеге төзімділер.


59. Жарықтың тәуліктік ауысымы жатады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік фактор.

D) Экологиялық емес.

E) Фондық.


60. 1977 жылы К.Мёбиус келесі ұғымдардың бірін енгізген:

A) Экожүйе.

B) Биоценоз.

C) Биогеоценоз.

D) Агроценоз.

E) Биотоп.


61. Даралардың қорекке бәсекелесуін мына фактордың мысалы ретінде қарастыруға болады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Мүлдем экологиялық емес.

E) Абиотикалық және биотикалық.


62. Келесі организмдер жарық сүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Гелиофиттер.

E) Криофилдер.


63. Келесі организмдер толықтай дерлік суға батып жатады:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.


64. Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинамайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Суккуленттер.

E) Склерофиттер.


65. Келесі организмдер суыққанды организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Пойкилотермді.

D) Гомойотерді.

E) Криофилдер.


66. Келесі организмдер суықсүйгіш организмдер болып табылады:

A) Криофилдер.

B) Термофилдер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Сциофиттер.


67. Температураның белгілі бір аумағына ғана шыдамды организмдер:

A) Эвритермдер.

B) Стенотермдер.

C) Эврифоттар.

D) Стенофоттар.

E) Эврибионттар.


68. Өсімдікті ылғалдылығы жағынан мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Гидрофиттер, эвротермділер, стенотермділер.

B) Су сүйгіштер, жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильдер, мезофильдер, ксерофилдер.

D) Гидробионттар, жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер.

E) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер, көлеңкеге шыдамдылар.


69. Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Суккуленттер.

E) Склерофиттер.


70. Келесі организмдер қалыпты ылғалдылықты қалайды:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.


71. Экологиялық фактор белсенділігіне берілетін жағымсыз әсер:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық тиімділігімен.


72. Жарық тербелісіне шыдамды организмдер аталады:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эврибионтты.


73. Толеранттылық– бұл организмдердің:

A) Тіршіліктің өзгеріс жағдайларына төтеп беруі.

B) Жаңа жағдайларға бейімделуі.

C) Локальдық формаларды түзуі.

D) Қолайлы жағдайларға бейімделуі.

E) Оптимальды жағдайларға бейімделуі.


74. Қандай жағдай болмасын түрлердің орта фактор көрсеткішіне бейімделушілігін атайды:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық икемділік.


75. Экологиялық аз төзімді организмдер аталады:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.


76. Экологиялық төзімді организмдерді атаңыз:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.


77. Ағзалардың тіршілігіне қолайлы экологиялық фактордың қарқындылығы аталады:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионт.

D) Стенобионт.

E) Экологиялық пластикалық.


78. Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:

A) Фотосинтез.

B) Жасушалардың өсуі.

C) Жасушалардың көбеюі.

D) Биолюминисценция.

E) Өсімдіктердің тозаңдануы.


79. Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:

A) Фотопериодизм.

B) Жасушалардың өсуі.

C) Жасушалардың көбеюі.

D) Биолюминисценция.

E) Өсімдіктердің тозаңдануы.


80. Келесі организмдер денесінің төменгі бөлігімен суда орналасады:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Гидатофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.


81. Келесі организмдер жылусүйгіш организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.


82. Келесі организмдер жылықанды организмдер болып табылады:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Пойкилотерді.

D) Гомойотермді.

E) Криофилдер.


83. Келесі организмдер тіршілік ортасында жоғары ылғалдылықты қалайды:

A) Гигрофиттер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Гидрофиттер.


84. Келесі организмдер ылғалдылықтың тапшылығына не аз мөлшеріне шыдайды:

A) Термофилдер.

B) Сциофиттер.

C) Мезофиттер.

D) Ксерофиттер.

E) Криофилдер.


85. Демэкология зерттейтін бөлім:

A) Даралар.

B) Популяциялар.

C) Биосфера.

D) Бірлестіктерді.

E) Ландшафттардың мекендеушілерін.


86. «Популяция» терминінің авторы:

A) Геккель.

B) Дарвин.

C) Рулье.

D) Гумбольт.

E) Иогансен.


87. Популяцияның жалпы саны – бұл:

A) Белгілі бір териториядағы даралардың жалпы саны.

B) Барлық экожүйелердегі даралардың жалпы саны.

C) Белгілі бір алаңның даралардың жалпы саны.

D) Биоценоздағы барлық түрлердің даралардың жалпы саны.

E) Планетадағы бір түрдің өкілдердің жалпы саны.


88. Белгілі бір территориядағы популяциядағы даралардың жалпы саны:

A) Саны.


B) Тығыздығы.

C) Қанығушылығымен.

D) Тұрақтылығы.

E) Кездесу жиілігі.


89. Алып жатқан территорияларының көлеміне байланысты келесі популяцияларды ажыратады:

A) Элементарлық, экологиялық және биосфералық.

B) Экологиялық және географиялық.

C) Элементарлық, экологиялық және географиялық.

D) Географиялық және элементарлық.

E) Географиялық және биоценоздық.


90. Экологиялық популяция – бұл:

A) Географиялық популяциялардың жиынтығы.

B) Элементарлық популяциялардың жиынтығы.

C) Берілген популяциядағы барлық даралардың жиынтығы.

D) Репродуктивті даралардың жиынтығы.

E) Пререпродуктивті даралардың жиынтығы.


91. Популяциядағы даралардың бір-бірімен әрекеттесуі барысында оқшауланып тіршілік етуі аталады:

A) Ата-аналық жұп.

B) Жалғыздық.

C) Қауымдық.

D) Жанұялық.

E) Үйірлілік.


92. Бір популяциядағы жануарлардың уақытша бірігуін биологиялық пайдалы ұйымдасу ретінде атайды:

A) Қауым.

B) Үйір.

C) Табын.

D) Биоценоз.

E) Бірлестік.


93. Популяция мынадай ерекшеліктермен сипатталады:

A) Туылымы, өлімі.

B) Түраралық қарым-қатынастар.

C) Биоценоздың кеністіктік құрылымы.

D) Биоценоздың түрлік құрлымы.

E) Биосфераның құрлымы.


94. Популяцияда даралардың таралуының келесі типі сирек кездеседі:

A) Біркелкі.

B) Топтық.

C) Кездейсоқ.

D) Экологиялық.

E) Абсолюттік.


95. Популяция – бұл:

A) Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан бір түрдің даралары.

B) Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан әр түрдің даралары.

C) Биотикалық бірлестіктің бөлігі ретінде әрекет жасайтын даралардың жиынтығы.

D) Биотикалық бірлестіктің бөлігі ретінде әрекет ететін және белгілі бір кеңістікті бақылайтын бір жанұяның дараларының жиынтығы.

E) Пайдалы ұйымдасқан әрекет ететін әр түрге жататын даралар.


96. Популяцияда даралардың таралуының келесідей типтері белгілі:

A) Біркелкі, кездейсоқ және элементарлық.

B) Элементарлық, топтық және географиялық.

C) Біркелкі, үзілмелі және топтық.

D) Экологиялық, географиялық және элементарлық.

E) Топтық, кездейсоқ және экологиялық.


97. Саны жоғарылайтын популяцияда үлесі көп болады:

A) Репродуктивті даралар.

B) Пререпродуктивті және пострепродуктивті даралар.

C) Пострепродуктивті дарлар.

D) Репродуктивті және пострепродуктивті.

E) Аталық.


98. Популяцияда екі дараның ұзақ немесе аз уақытқа, кейде өмір бойына бірігуін қалай атайды:

A) Ата-аналық жұп.

B) Жалғыздық.

C) Қауым.

D) Жанұялық.

E) Үйір.
99. Қасқырлардың бірігуі аталады:

A) Табын.

B) Үйір.


C) Қарапайым қауым.

D) Күрделі қауым.

E) Бәсекелестік.
100. Абсолютті өлім сипаттайды:

A) Бір уақытта өлген жануарлар саны.

B) Дара мен дараның бір мезгілде өлуі.

C) Барлық жастағы даралардың біркелкі өлуі.

D) Жас даралардың өлімінің өлімінің жоғарылауы.

E) Кәрі даралардың өлімінің жоғарылауы.


101. Үйір сипатталады:

A) Дараларың ортақ іс-әрекет нәтижесінде уақытша бірігуін.

B) Бұл тұрақты бірігу, негізінде басымдылық қарым – қатынасы жатыр.

C) Екі дараның бір немесе екі маусымға бірігуін.

D) Бұл бір – бірінен бөлінген даралар.

E) Бұл қосбасшысы болмайтын бірігу.


102. Тұт көбелегі, жұлдызқұрттары мен қуыршақтары, бір орманда тіршілік етсе құрайды:

A) Бір түрдің бір популяциясын.

B) Бір түрдің үш популяциясын.

C) Үш түрдің үш популяциясын.

D) Үш түдің бір популяциясын.

E) Екі популяциясын екі биоценоздың.


103. Балықтардың топтасып тіршілік етуін атайды:

A) Көшбасшысы бар үйір.

B) Күрделі қауым.

C) Көшбасшысыз үйір.

D) Қарапайым қауым.

E) Үйір.
104. Құмырсқа илеуінің топтанып тіршілік етуі аталады:

A) Көшбасшысы бар үйір.

B) Күрделі қауым.

C) Көшбасшысыз үйір.

D) Қарапайым қауым.

E) Үйір.
105. Үйректердің топтанып тіршілік етуі аталады:

A) Көшбасшысы бар табын.

B) Күрделі қауым.

C) Көшбасшысыз тобыр.

D) Қарапайым қауым.

E) Үйір.
106. Белгілі-бір аудан бірлігіндегі даралар саны және санының көлемі:

A) Түрлердің әртүрлілігі.

B) Ұрпақтылық.

C) Популяцияның тығыздығы.

D) Өлімі.

E) Туылымы.
107. Жәндіктердің бірлесіп бірігуі бұл:

A) Үйір.


B) Көшбасшысыз үйір.

C) Үйір көшбасшысымен.

D) Күрделі қауым.

E) Жай қауым.


108. Бір популяцияға жататын отырықшы жануарлардың тобы қалай аталады:

A) Қауым.

B) Табын.

C) Үйір.


D) Биоценоз.

E) Бірігу.


109. Популяцияның әрі қарай өсуінде маңыздырақ болатын:

A) Көбеюші аталықтар саны.

B) Көбеюші аналықтар саны.

C) Аталық және аналықтың жалпы саны.

D) Аталықтардың кемуі.

E) Аналықтардың көбекюі.


110. Популяция бұл:

A) Бір түрге жататын даралар тобы.

B) Ағзалар тобының әртүрлілігі.

C) Әртүрлі даралар бөлігі.

D) Бір отбасы дараларының бөлігі.

E) Әртүрлі организмдердің топтары.


111. Популяцияның үлкен бөлігін пострепродуктивті даралар құрайды, өйткені:

A) Жылдам көбею.

B) Тұрақты қалыпта болуы.

C) Санының түсуіне байланысты.

D) Санның өсуінің бақыланбауы.

E) Баяю көбею.


112. Географиялық популяция бұл:

A) Экологиялық популяцияның жиынтығы.

B) Элементарлық популяция бөлігі.

C) Берілген популяцияның барлық дара бөліктері.

D) Репродуктивті дара бөлігі.

E) Перерепродуктивті дара бөлігі.


113. Қандай жағдайда дара өзінен күштілеріне бағына отырып, әлсіздеуіне, екіншісі үшіншісіне, үшіншісі төртіншісіне басымдылық білдіреді:

A) Сызықтық.

B) Үшбұрыштық.

C) Диспотиялық.

D) Сопақша.

E) Домалақ.


114. Өлімнің келесі типі көпшілік тірі организмдерге тән:

A) Барлық жаста бірдей өлім.

B) Дамудың ерте стадиясында өлімнің жоғарылауы.

C) Кәрі даралардың өлімінің жоғарылауы.

D) Абсолютті.

E) Ерекшеленген.


115. Ақбөкендер тобы – бұл:

A) Қарапайым колония.

B) Күрделі колония.

C) Көшбасшысыз үйір.

D) Көшбасшымен үйір.

E) Табын.


116. Бір түрдің дараларының қырып кетуімен ерекшеленетін қарым-қатынасты атайды:

A) Агрессия.

B) Түрішілік паразитизм.

C) Түрішілік бәсекелестік.

D) Эктопаразитизм.

E) Эндопаразитизм.


117. Бір популяцияның көп уақыт және әрдайым бірігіп тіршілік ету формасын атайды:

A) Колония.

B) Үйір.

C) Табын.

D) Биоценоз.

E) Қауымдастық.


118. Ата-анасының ұрпаққа қамқорлық көрсетіп тіршілк ету формасын атайды:

A) Ата-аналық жұп.

B) Жалғыз өмір сүру.

C) Колония.

D) Отбасылық өмір сүру.

E) Үйір.
119. Бір дараның топтағы барлық дарларды басқаруы келесі әдіспен жүзеге асады:

A) Сызықтық.

B) Үшбұрыштық.

C) Деспотиялық.

D) Сопақша.

E) Домалақ.
120. Даралардың өз түрін жеуі, (жоюы) аталады:

A) Түрішілік конкуренция.

B) Түраралық конкуренция.

C) Каннибализм.

D) Түрішілік паразитизм.

E) Түраралақ паразитизм.


121. Экологияның қай саласы биоценозды оқытады:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.


122. Бай биоценоздарда (мысалы, тропика ормандарында) түрлердің көпшілігі:

A) Аз санды.

B) Көп санды.

C) Құруп кету қауіпінде.

D) Азаюда.

E) Сирек кездеседі.


123. Көшетхананы мына жүйеге жатқызуға болады:

A) Микроэкожүйе.

B) Мезоэкожүйе.

C) Макроэкожүйе.

D) Ғаламдық экожүйе.

E) Биосфералық экожүйе.


124. Австралия бұл:

A) Микроэкожүйелер.

B) Мезоэкожүйелер.

C) Макроэкожүйелер.

D) Ғаламдық экожүйе.

E) Биосфера.


125. Бір түрдің басқа түрлермен қоректену қатынасы:

A) Форикалық.

B) Топикалық.

C) Трофикалық.

D) Фабрикалық.

E) Абиотикалық.


126. Жыртқыш жануарлар:

A) Екінші ретті продуцент.

B) Екінші ретті консументтер.

C) Бірінші ретті редуцент.

D) Бірінші ретті продуцент.

E) Екінші ретті редуцент.


127. Автотрофты ағзалар – ол:

A) Редуценттер.

B) Продуценттер.

C) Екінші ретті консумент.

D) Бірінші ретті консумент.

E) Саңырауқұлақтар мен жануарлар.


128. Гетеротрофты ағзалар – ол:

A) Продуценттер.

B) Бірінші қатардағы продуценттер.

C) Екінші қатардағы продуцент.

D) Консументтер.

E) Жасыл өсімдіктер.


129. Таулы аймақта, далалық алқапта тіршілік ететін боз торғай құрайды:

A) Бір түрдегі бір популяцияны.

B) Бір түрдің екі популяциясын.

C) Екі популяция екі түр.

D) Бір популяция екі түр.

E) Бір биоценоздағы екі популяцияны.


130. Арамтамақтық – дегеніміз:

A) Мутуализм.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыш-жемтік қатынасы.


131. Симбиоз – дегеніміз:

A) Мутуализм.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыш-жемтік қатынасы.


132. Синэкологиялық оптимум-ол:

A) Көбеюге және өсуге мүмкіндік беретін абиотикалық фактор бөлігі.

B) Көбеюге және өсуге мүмкіндік беретін биотикалық фактор бөлігі.

C) Биотикалық және абиотикалық факторлардың қолайлы бөлігі.

D) Қолайлы антропогендік факторлардың бөлігі.

E) Қолайсыз абиотикалық факторлардың бөлігі.


133. Физиологиялық оптимум-ол:

A) Көбеюге және өсуге мүмкіндік беретін абиотикалық фактор бөлігі.

B) Көбеюге және өсуге мүмкіндік беретін биотикалық фактор бөлігі.

C) Биотикалық және абиотикалық факторлардың қолайлы бөлігі.

D) Қолайлы антропогендік факторлардың бөлігі.

E) Қолайсыз абиотикалық факторлардың бөлігі.


134. Таңдаушылық қабілетіне ие:

A) Жемтік (жертва).

B) Паразит.

C) Жыртқыш.

D) Қожайын.

E) Арамтамақ.


135. Популяциядағы әлі көбейе алмайтын дараларды құрайды:

A) Пререпродуктивті даралар.

B) Пострепродуктивті даралар.

C) Ререпродуктивті даралар.

D) Репродуктивті даралар.

E) Субрепродуктивті даралар.


136. Бірлестік организмдерін келесідей ажыратады:

A) Өсімдік бөліктерінен тұрады.

B) Жануарлар бөліктерінен тұрады.

C) Дайын заттармен қалыптасады.

D) Микроб бөліктерінен тұрады.

E) Жекеленген даму кезінде жіктеледі.


137. Жануарлардың қауымдастығы аталады:

A) Зооценоз.

B) Микробиоценоз.

C) Фитоценоз.

D) Биотоп.

E) Экотоп.


138. Тұрақты түрлер биоценозда келесі жиілікпен кездеседі:

A) Көбірек 50 пайыз.

B) 25-50 пайыз.

C) Азырақ 25 пайыз.

D) 10 пайыз.

E) 100 пайыз.


139. Қорғанудың келесі түрі бәсең типке жатады:

A) Алдау қылығы.

B) Реакцияның жылдамдығы.

C) Тікенектер.

D) Жүгіру жылдамдығы.

E) Сезім органының дамуы.


140. Қорғанудың келесі түрі белсенді типке жатады:

A) Алдау қылығы.

B) Инелер.

C) Тікенектер.

D) Түрдің түрлік құрылымы.

E) Қатты сауыттар.


141. Биоценозда түрлердің жиі кездесуі сипаттайды:

A) Территорияда орналасқан түрлер санын.

B) Түрлердің тұрақты немесе тұрақсыздығын.

C) Түрлердің анықталуының біртектілігі немесе біртексіздігін.

D) Түрдің құрылымының түрлерін.

E) Түрлер санының қарым-қатынасы немесе олардың биомассасын.


142. Берілген қоректік байланыста қай тізбек продуцент болып табылады: қара бидай – шегіртке – торғай – бактерия:

A) Қара бидай.

B) Шегіртке.

C) Торғай.

D) Бактерия.

E) Шегіртке мен қара бидай.


143. Дұрыс қоректену тізбегін табыныз:

A) Сауысқан – бактерия – жұлдызқұрт- қайың.

B) Бактерия – қайың – жұлдызқұрт – сауысқан.

C) Қайың – бактерия – сауысқан – жұлдызқұрт.

D) Жұлдызқұрт – қайың – бактерия – сауысқан.

E) Қайың – жұлдызқұрт – сауысқан - бактерия.


144. Тең жоғарғы құрылымды бөліктерде биоценоздың таралуы аталады:

A) Көлденең таралуы.

B) Молшылық.

C) Белдеулілік.

D) Жиілік.

E) Тұрақтылық.


145. Көлденең бағыттарда өсімдіктер бөлігінің орналасуы аталады:

A) Шашыраңқылық.

B) Молшылық.

C) Белдеулілік.

D) Жиілік.

E) Тұрақтылық.


146. Келесі макроэкожүйе түрлердің әртүрлілігіне бай:

A) Шөп.


B) Тайга.

C) Тундра.

D) Тропикалық орман.

E) Саванна.


147. Шөп қоректі жануарлар – бұл:

A) І-ші ретті консументтер.

B) ІІ-ші ретті консументтер.

C) Редуценттер.

D) Продуценттер.

E) І-ші ретті продуценттер.


148. Түрлер арасында пайда болатын ортақ экологиялық талаптардан туындайды:

A) Мутуализм.

B) Бәсекелестік.

C) Паразит иес.і

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыш-жемтік.


149. Қауымдастықтағы түрдің әртүрлілігі аталады:

A) Тіршілік формасының әртүрлілігі.

B) Жергілікті формасының әртүрлілігі.

C) Биоценоздық әртүрлілік.

D) Биоценоз құрылымының әртүрлілігі.

E) Адаптациялық формасы.


150. Бір түрдің екіншісінен қорек алу қарым-қатынасын атайды:

A) Мутуализм.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыш-жемтік.


151. Екі түрдің арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайы әсер етуін атаймыз:

A) Мутуализм.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыштық.


152. Құстар арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайлы әсер етуін қалай атаймыз:

A) Конкуренция.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.

E) Жыртқыштық.


153. Бір түрдің тіршілік ортасының екінші түрдің тіршілік әрекетінің нәтижесінен физикалық немесе химиялық өзгеруі:

A) Физикалақ байланыс.

B) Жыртқыштық байланыс.

C) Трофикалақ байланыс.

D) Фабрикалық байланыс.

E) Топикалық байланыс.


154. Әр түрге жататын организмдердің белгілі бір физикалық ортада өмір сүру жағдайын атайды:

A) Биоценоз.

B) Биотоп.

C) Экоценоз.

D) Биогеоценоз.

E) Экотоп.


155. Бактерия мен саңырауқұлақтар көбінесе болып табылады:

A) Редуцент.

B) 1-ші продуцент.

C) 2-ші ретті консумент.

D) 1-ші ретті консумент.

E) 2-ші ретті продуцепт.


156. Арысан мен жолбарыстар бір трофтық деңгейде орналасуы келесіге байланысты:

A) Шөп қоректілермен қоректенуі.

B) Екеуі бір табиғат жағдайында өмір сүруі.

C) Дене пішіндері бірдей.

D) Азықтың бір болуына байланысты.

E) Жанұяларымен тірішілік етеді.


157. Бір түрдің таралуына екіші түрдің қатысуын атаймыз:

A) Физикалақ байланыс.

B) Форикалық байланыс.

C) Трофикалақ байланыс.

D) Фабрикалық байланыс.

E) Топикалық байланыс.


158. Организмдердің бір ортада көршілес өмір сүру формасын атайды:

A) Мутуализм.

B) Аменсализм.

C) Комменсализм.

D) Нейтрализм.


Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> «информатика»
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
Baza testovyh zadanii -> Аға оқытушы Г. Т
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасыныњ білім беру жғне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан