БАҒдарламасы cемей 2015 Әзірлеген: Құрастырушылар: «03» 09 2015 ф.ғ. к., доцент м а. Мұқатаева А. А., Мамырбеков А. М. «Философия және саясаттану»Дата10.09.2017
өлшемі154 Kb.
#20036
түріБағдарламасы

УМКД 042-14-5-08.01.20.03/09-2010

. № 1 басылым 02.09.2009

беттің -сі


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 - деңгейдегі құжаты

ПОӘК

УМКД 042-18.1.03/01-2013ПОӘК

«Саяси әлеуметтану»

пәнінің бағдарламасы

(оқытушылар үшін)

№ 1 – басылым
САЯСИ ӘЛЕУМЕТТАНУ ПӘНІНІҢ

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5B050200

Саясаттану мамандығына арналған

ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ

Cемей

2015

1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушылар: «03» 09 2015

ф.ғ.к., доцент м.а. Мұқатаева А.А., Мамырбеков А.М.

«Философия және саясаттану» кафедрасы


2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің философия кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама № 1 03.09. 2015ж.


Кафедра меңгерушісі: ______________ /Мұқатаева А.А./

2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.

Хаттама № 1 05.09.2013ж.

Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Тойкин Ш.С./


3. БЕКІТІЛДІ:
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.
Хаттама №1 13.09.2013ж.
ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 13.09.2015 ж. басылымның орнына)

М А З М Ұ Н Ы :

1.Қолдану аясы

2.Нормативтік сілтемелер

3.Жалпы ережелер

4.Оқу пәнінің мазмұны

5.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

6.Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8.Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:

«Саяси әлеуметтану» пәні 5В050200 «Саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған таңдау бойынша пән болып табылады. Осы пәнді игеру «Саясаттану» мамандығы студенттеріне қоғамның саяси өмірі, қазіргі кездегі саяси үрдістердің ерекшеліктері, қоғамның әртүрлі салаларының саясатпен арақатынасы, саясаттағы тұлғаның ролі, т.б. өзекті әлеуметтік-саяси мәселелерді жан-жақты қарастыруға мүмкіншілік береді. Студенттердің оқитын саясат теориясына қосымша саясаттың әлеуметтік ролін жетік меңгеруде қосар үлесі зор. Студенттердің пәнді меңгеру барысы аудиториялық және өз бетінше оқып үйрену бөлімдерінен тұрады. Осы пәнді толық меңгеру үшін ұсынылатын 15 тақырып шеңберінде келесі сұрақтардың мазмұнын ашып, игеру қажет. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі мен олардың қарастырылатын беттері қоса берілген.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:

Құрастырылған «Саяси әлеуметтану» оқу-әдістемелік кешені оқу үрдісін ұйымдастыру үшін келесі құжаттардың ұсыныстары мен талаптары бойынша сәйкестендірілді: • СТУ 042-ГУ-4-2013 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Оқу-әдістемелік кешенін құрастырудағы жалпы ереже» стандарты негізінде жасалды.

 • ДП 042-1.01-2013 «ПОӘК құрылымы мен мазмұны» құжаттамасы


3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:

3.1. Пәннің жалпы сипаттамасы

Оқу-әдістемелік кешенде қоғам өміріндегі күрделі құбылыстар мен процестерді, оларды әлеуметтік теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары мен әдіс-тәсілдері, әлеуметтік маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары т.б. маңызды мәселелер мәліметтері қамтылған. Пәннің оқу-әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

Атап айтар болсақ қоғамдық-гуманитарлық пәндермен «Философия», «Әлеуметтану», «Тарих», «Құқықтану», «Мәдениеттану», «Дінтану», «Эстетика», «Этика» т.б. ғылымдармен тығыз байланысты.

3.2. Пәннің мақсаты

Студенттерді қазіргі саясаттың негізгі заңдылықтарымен таныстыру, демократиялық қоғамның қалыптасу тенденцияларын түсінуге үйрету, әлеуметтік-саяси саладағы құбылыстар мен үрдістерді талдай білуге үйрету.3.3. Пәнді оқытудағы негізгі міндеттері:

 • студенттерді саяси әлеуметтанудың қалыптасу тарихы және әдістемелік негіздерімен таныстыру;

 • студенттерді саяси мәдениет, саяси идеология мен пікірталас негіздеріне үйрету;

 • саяси институттар, әлеуметтік-саяси қатынастардың субъектісі мен объектісі ретінде тұлғаның негізгі сипаттамаларымен таныстыру;

 • қоғамның әлеуметтік-саяси мәселелері шеңберін зерттеуге ғылыми көзқарастың дағдысына үйрету.

3.4. Пәнді меңгергеннен кейінгі білім мен қабілеттілік:

 • әлеуметтік-саяси үрдістерді өз бетінше талдай және бағалай білуі керек;

әлеуметтік-саяси қатынастар саласында базалық Білімдерді игеруі керек.

- Болашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында эмпирикалық саяси талғамммен зерттеулер жүргізе білу.-.Тестілеу, анкета жүргізу, статистикалық талдау әдістерін қолдану арқылы әлеуметтік өмірдің барлық салаларындағы әлеуметтік құбылыстарды талдай білу.

3.5 Курстың перереквизиттері:

 • философия

 • әлеуметтану

 • құқық негіздері

 • қазақстан тарихы

 • Саясат теориясы


3.6. Курстың постреквизиттері:

 • саяси технологиялар

 • қолданбалы саясаттану

 • салыстырмалы саясаттану

 • ҚР ұлттық қауіпсіздігі3.7. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

1 кесте


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сағаттар түрлері бойынша контактілік сағаттар саны

Студенттің өзіндік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәр

тәж

лаб

студ

инд

барлығы

СӨЖ

6

3

135

30

15

-

-

-

135

90

емтихан

Барлығы
135

30

15

-

-

-

135

90

емтихан4. Оқу пәнінің мазмұны

2 кесте
Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағаттар саны
Дәріс, семинар сабақтары
1

Саяси әлеуметтанудың пәні мен әдістері

2

2

Саясат қоғамдық құбылыс ретінде

2

3

әлеуметтік-саяси ойдың даму кезеңдері

2

4

Мемлекет әлеуметтік-саяси институт ретінде

2

5

Адам мен биліктің өзара қатынасы

2

6

Саяси көшбасшылық

2

7

Саяси партиялар азаматтар мүдделерінің жүзеге асырылуы формасы ретінде

2

8

әлеуметтік-саяси оппозиция мен билік

2

9

Саяси элита әлеуметтік қабат ретінде

2

10

Саяси мәдениет

2

11

қоғамдағы қақтығыстық жағдайлар

2

12

Экономика және саясат

2

13

әлеуметтік-демографиялық саясат

2

14

Экология және саясат

2

15

Саяси модернизация

2

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары.

 1. 1 - тақырып Саяси әлеуметтанудың пәні мен әдістері

Саяси әлеуметтанудың пәні, заңдары, категориялары, әдістері, функциялары. Саяси әлеуметтану қоғамтану ғылымдарының жүйесінде. қоғамның саяси мәселелерін зерттеудегі әлеуметтік көзқарастыі методологиялық негізі.

ұсынылатын әдебиет: [10, бб.58-65]; [13, бб.103-108]


 1. 2 – тақырып Саясат қоғамдық құбылыс ретінде

қазіргі қоғамның саяси өмірі. қоғам өміріндегі саясаттың ролі мен орны. Саясаттың әлеуметтік функциялары. Саяси қатысу: түрлері мен әдістері. қоғамның саяси жүйесі және саяси режимі.

ұсынылатын әдебиет: [2, бб. 5-8]; [4, бб. 10-15]


 1. 3 – тақырып әлеуметтік-саяси ойдың даму кезеңдері

әйгілі әлеуметтік-саяси ойшылдар. Софистер. Платон. Аристотель. Н.Макиавелли. Т.Мор. т.гоббс. Дж. Локк. Ш.-Л.Монтескье. К.Маркс. П.Сорокин.

ұсынылатын әдебиет: [4, бб. 18-25]


 1. 4 – тақырып Мемлекет әлеуметтік-саяси институт ретінде

Мемлекеттің пайда болу табиғаты туралы негізгі концепциялар. Мемлекеттік басқарудың түрлері мен формалары. Мемлекеттің функциялары. Азаматтық қоғам және оның мемлекетпен арақатынасы. мемлекеттің әлеуметтік-саяси ролі.

ұсынылатын әдебиет: [2, бб. 25-31]


 1. 5 – тақырып Адам мен биліктің өзара қатынасы

Жалпы билік ұғымы және оның қазіргі концепциялары. Биліктің субъектісі, объектісі және құрылымы. Билік етудің тәсілдері мен түрлері. Биліктің легитимділігі. Биліктің түрлері.

ұсынылатын әдебиет: [3, бб. 52-56]


 1. 6 – тақырып Саяси көшбасшылық

Саяси көшбасшылықтың типологиясы. Көшбасшылықтың зерттеудегі негізгі көзқарастар. саяси көшбасшының негізгі қасиеттерінің сипаттамасы. Көшбасшының имиджінің қалыптасуы.

ұсынылатын әдебиет: [3, бб. 78-86]


 1. 7 – тақырып Саяси партиялар азаматтар мүдделерінің жүзеге асырылуы формасы ретінде

әлеуметтік қозғалыстар мен ұйымдар: мәні, ерекшеліктері, функциялары. Саяси партиялар, партиялық жүйелері, олардың түрлері. қазіргі қазақстандағы қоғамдық қозғалыстар, ұйымдар мен партиялардың пайда болуы мен дамуы.

ұсынылатын әдебиет: [2, бб. 156-162]


 1. 8 – тақырып әлеуметтік-саяси оппозиция және билік

әлеуметтік-саяси оппозиция әлеуметтік топ ретінде. Биліктіңоппозицияға қатысты стратегиялары. Саяси режимдер эволюциясы. Саяси экстремизм мен терроризм.

ұсынылатын әдебиет: [5, бб. 56-61]


 1. 9 – тақырып Саяси элита әлеуметтік қабат ретінде

Саяси элита теориялары. Саяси элитаның құрылымы. Билеуші элиталар типологиясы. Саяси элитаның айналымының негізгі жүйелері. Саяси элитаның функциялары.

ұсынылатын әдебиет: [3, бб. 108-117]


 1. 10 – тақырып Саяси мәдениет

Тұлға саясаттың объектісі мен субъектісі ретінде. Тұлғаның саясатқа қатысуының түрлері. Тұлғаның саяси санасының қалыптасуы және саяси әлеуметтенуі. Саяси мәдениеттің қалыптасуы механизмі. Саяси мәдениеттің қалыптасуы кезеңіндегі дәстүрлердің ролі. Саяси мәдениеттің қалыптасу механизмі ретіндегі саяси бәсекелестік.

ұсынылатын әдебиет: [1, 6 Т. бб. 117-125]


 1. 11 – тақырып қоғамдағы қақтығыстық жағдайлар

Саяси жүйелердегі қақтығыстық жағдайлардың табиғаты мен мәні. қазіргі саяси қақтығыстардың ерекшеліктері. қақтығыстардың дамуының динамикасы және оларды реттеу тәсілдері.

ұсынылатын әдебиет: [5, бб. 138-154]


 1. 12 – тақырып Экономика және саясат

Экономика мен биліктің тарихи әрекет ету түрлері. Мемлекеттің экономикалық ролі. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі үлгілері.

ұсынылатын әдебиет: [5, бб. 76-81]


 1. 13 – тақырып әлеуметтік-демографиялық саясат

Демографиялық саясат: оның мәні мен маңызы. Отбасы демографиялық саясаттың негізгі объектілерінің бірі ретінде.

ұсынылатын әдебиет: [8, бб. 189-207]


 1. 14 – тақырып Экология және саясат

Экологияның гуманитарлық және әлеуметтік-саяси мәселелері. әлеуметтік-экологиялық саясат және оның құрамдас бөліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [8, бб. 208-224]
 1. 15 – тақырып Саяси модернизация

ғаламдану әлемдік дамудың феномені ретінде. қазіргі кездің ғаламдық мәселелері және оныі халықаралық саясатқа әсері.

ұсынылатын әдебиет: [5, бб. 125-131]
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

3 кесте

Тақырып

Көрнекті құралдар,ТСО,плакат тар,зертханалық тақталар

Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар


Бақылау нысаныДәріс сабақтар

Практикалық

(семинар)

сабақтар


Зертханалық сабақтар


Саяси әлеуметтанудың пәні мен әдістері

Саяси әлеуметтанудың пәні мен әдістері
слайд

Қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі саяси әлеуметтанудың орны мен ролі.

КонспектСаясат қоғамдық құбылыс ретінде

Саясат қоғамдық құбылыс ретінде
слайд

Саяси әлеуметтанудың қалыптастырушы ғалымдардың қоғам жайлы ой-тұжырымдары

Конспект

әлеуметтік-саяси ойдың даму кезеңдері

әлеуметтік-саяси ойдың даму кезеңдері
слайд

АҚШ, Қазақ, Ресей ғалымдарының әлеуметтік ой-пікірлері

Конспект

Мемлекет әлеуметтік-саяси институт ретінде

Мемлекет әлеуметтік-саяси институт ретінде
слайд

Мемлекет теориясы жайлы тұжырымдамалар

Конспект

Адам мен биліктің өзара қатынасы

Адам мен биліктің өзара қатынасы
слайд

Әлеуметтік құрылым,стратификация, әлеуметтік мобильділік ұғымдарын меңгеру

Конспект

Саяси көшбасшылық

Саяси көшбасшылық
слайд

Басқарудағы адамның рөлі

Конспект

Саяси партиялар азаматтар мүдделерінің жүзеге асырылуы формасы ретінде

Саяси партиялар азаматтар мүдделерінің жүзеге асырылуы формасы ретінде
слайд

Қазақстандағы партияларының бағдарламаларына талдау жасау

Конспект

әлеуметтік-саяси оппозиция мен билік

әлеуметтік-саяси оппозиция мен билікСаяси оппозициының қоғамдық өмірдің жақсаруына ісерін анықтау

Конспект

Саяси элита әлеуметтік қабат ретінде

Саяси элита әлеуметтік қабат ретінде
слайд

Саяси элита теориясына

Конспект

Саяси мәдениет

Саяси мәдениет
слайд

Қоғамдағы саясаттың ролі, тұлғаның саяси әлеуметтенуі

Конспект

қоғамдағы қақтығыстық жағдайлар

қоғамдағы қақтығыстық жағдайлар
слайд

Қағамдағы қақтығыстардағы жеке ад.

Конспект

Экономика және саясат

Экономика және саясат
слайд

Отбасы әлеуметтануы пәні, мның саяси әрекеті.

Конспект

әлеуметтік-демографиялық саясат

әлеуметтік-демографиялық саясат
видеролик

Әлемдегі демографиялық саясаттың озық үлгілері

Конспект

Экология және саясат

Экология және саясат
видеролик

Экологиялық мәселелердің саяси үрдіске әсері

Конспект

Саяси модернизация

Саяси модернизация
слайд

Қазақстандағы саяси модернизация

Конспект
 1. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4

Оқу-әдістемелік оқулықтардың атауы

Саны

Студентер саны

Қамтылу

пайызы


1

2

3

4

Жамбылов Д. Саясаттану : оқулық – Өзгерiссiз 4-басылымы – Алматы : Жетi жарғы, 2008

10

11

100%


Ж.Сәрсенова., Т. Танирбергенова. Әлеуметтану. А. 2000

10

11


100%


Нұрмағамбетов Ғ. Саясаттану негіздері : оқу құралы – Қарағанды :ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 2011

8

11


100%

Рахметов Қ. Ж., Болатова А. Н., Исмағамбетова З. Н. Социология – Алматы : Өлке, 2005


5

11


100%

Тұрғынбаев Ә.Х. Социология – Алматы, 2005

5

11


100%

Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсiндiрме сөздiгi – Алматы, 2007

5

11

100%


  1. Әдебиеттер:


Негізгі:


 1. Әлемдiк әлеуметтану антологиясы : [10 томдық]. – Алматы : Қазақстан. (Мәдени мұра), 2007

 2. Жамбылов Д. Саясаттану : оқулық – Өзгерiссiз 4-басылымы – Алматы : Жетi жарғы, 2008

 3. Нұрмағамбетов Ғ. Саясаттану негіздері : оқу құралы – Қарағанды :ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 2011

 4. Нұрымбетова Г. Саяси iлiмдер тарихы : оқу құралы – Алматы : Бiлiм, 2008

 5. Нұрымбетова Г.Р Салыстырмалы саясаттану : оқу құралы – Алматы : ҚазҰПУ, 2007
  1. Қосымша әдебиеттер тізімі:
 1. Арын Е. М. Орысша-қазақша түсiндiрме сөздiк. Әлеуметтану және саясаттану – Павлодар : ЭКО, 2006

 2. Әбдікерова Г. О. Тұлға әлеуметтануы: жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы – Алматы : Қазақ университетi, 2009

 3. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсiндiрме сөздiгi – Алматы, 2007

 4. Ғабдуллина Қ. Құқық социологиясы : оқулық – Алматы : Заң әдебиетi, 2005

 5. Икенов А. И., Жүсiпова А. Д. Әлеуметтану негiздерi : оқу құралы – Алматы : Экономика, 2004

 6. Нұрымбетова Г.Р. Саясаттану пәнiн оқытуда интерактивтi әдiстi қолдану : оқу құралы – Алматы : Өнер, 2008

 7. Рахметов Қ. Ж., Болатова А. Н., Исмағамбетова З. Н. Социология – Алматы : Өлке, 2005

 8. Тұрғынбаев Ә.Х. Социология – Алматы, 2005

 9. Шыңғысова Н. Журналистика социологиясы: оқу құралы – Алматы : Қазақ университетi, 2010

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді