БАҒдарламасы cемей 2014 ҚҰрастырылдыДата09.09.2017
өлшемі51.22 Kb.
#19777
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты

ПОӘК

УМКД 042-18-19.1.19/01-2013

«Саяси жүйелер мен режимдер» ПОӘК оқытушыға арналған

№1 – басылым

САЯСИ ЖҮЙЕЛЕР МЕН РЕЖИМДЕР
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
Саясаттану мамандықтарына арналған

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ

Cемей

2014 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Саясаттану мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған.


Құрастырушы: Философия және саясаттану кафедрасының аға оқытушысы Садыков Дарын Каукенович
«______» __________ 2014 ж.


 1. ҚАРАЛДЫ
  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Философия және саясаттану» кафедрасының отырысында

Хаттама №______ «__»________ 2014 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ А.А.Мұқатаева

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №______ «__»________ 2014 жыл
ОӘБ төрағасы_________ Ш.Кеңесбаева


 1. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама №______ «__»________ 2014 жыл
ОӘК төрағасы_________ Г.Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

М А З М Ұ Н Ы :

1.Қолдану аясы

2.Нормативтік сілтемелер

3.Жалпы ережелер

4.Оқу пәнінің мазмұны

5.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

6.Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8.Әдебиеттер

1.ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
«Саяси жүйелер мен режимдер» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің «Саясаттану» мамандығының 2 курс оқу топтарына арналған. Оқу – әдістемелік кешенде қоғам өміріндегі саяси құбылыстар мен процестерді, оларды саяси-идеологиялық теориялар арқылы түсіндірудің бағдарламалары мен әдіс – тәсілдері, әлеуметтік маңызды мәселелерді түсіну мен шеше білудің жолдары т.б. маңызды мәселелер мәліметтері қамтылған. Пәннің оқу-әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу көмекші құралы ретінде пайдалану мақсатынада құрастырылды.

2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:

Құрастырылған «Саяси жүйелер мен режимдер» оқу-әдістемелік кешені оқу үрдісін ұйымдастыру үшін «Саясаттану» курсының типтік бағдарламасы (Алматы, 1997 жыл), Шәкәрім атындағы Семей мемелекеттік университетінің оқу-әдістемелік кешенін құрастырудағы Жалпы ереже (Семей, 2007) негізінде жасалды.3.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ:

3.1. Курсқа жалпы сипаттама

Саяси жүйелер мен режимдер Қазақстан Республикасы өз егемендігін алуына байланысты елдің саяси-әлеуметтік, экономикалық – қоғамы туралы ілім, қоғамның саяси-әлеуметтік саяси билік мәселелерін зерттейтін ғылым саласы. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтың өкілі болып табылатын адамдардың саяси топтармен саяси институттардың өзара саяси-идеологиялық байланыстылығын қарастыра отырып, олардың іс-әрекет ету тәртібі, мінез-құлық туралы ілімдер саласы болып табылады. «Саяси жүйелер мен режимдер» курсы қоғамдық-гуманитарлық пәндермен «Саясаттану, »«Философия», «Әлеуметтану», «Тарих», «Құқықтану», «Мәдениеттану», «Дінтану», «Эстетика», «Этика» т.б. ғылымдармен тығыз байланысты.


3.2. Курс мақсаты:

«Саяси жүйелер мен режимдер» курсының мақсаты суденттерге саяси институттардың, құбылыстардың, қазіргі қоғам дамуындағы саяси мәселелердің мәнін түсінуге, саяси сананы қалыптастыруға, адамзат дамуының баламалы даму жолдары бар екендігін түсіндіру және демократиялық саяси мәдениеттің құндылықтары мен ережелерін бойларына сіңруді үйрету.


3.3. Курстың негізгі міндеттері:

- суденттер санасында қазіргі заманғы қоғамтанудың негізін қалыптастыру,

-болашақ мамандардың саяси-идеологиялық, азаматтық ой-өрісін дамыту,

-қоғамның саяси- әлеуметтік мәселелер мәнін дұрыс түсінуге және дұрыс шешудің жолдарын таба білуді қалыптастыру.


3.4. Курсты меңгергеннен кейінгі білім мен қабілеттілік:

-Қоғам дамуының негізгі заңдылықтарын білу

- Боашақ мамандық жайлы, оның ертеңгі өзі үшін пайдалануын, оның ғылымилық және практикалық мәнін айқындау барысында эмпирикалық саяси талғамммен зерттеулер жүргізе білу.

-Тестілеу, анкета жүргізу, статистикалық талдау әдістерін қолдану арқылы әлеуметтік өмірдің барлық салаларындағы әлеуметтік құбылыстарды талдай білу.


3.5 Курстың перереквизиттері:

- саясат әлеуметтануы, саясаттану,тарих, құқықтану, мәдениеттану, дінтану, философия, экономика, психология, этика


3.6. Курстың постреквизиттері:

- қоғамның саяси жүйесіне баға беру, мемлекеттің саяси шараларына қатынасу, қоғамның саяси-әлеуметтік мәселелерін шешуге ат салысу.
4. ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте – Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиеттер

1

2

3

4

Дәріс сабақтар

1

Жүйенің жалпы теориясы. жүйелік талдаудың категориялары. Теориялық - жүйелік дүниетанымның ағымдары. Жүйелік әдістің дамуы және жүйенің жалпы теориясын құру. Жүйелік талдау мен жүйелік синтез күрделі ұйымдастырылған объектілердің зерттеу әдісі ретінде. Жүйелік объектілердің дефинициялары.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007


2

Қоғамның саяси жүйе теориясы. саяси жүйенің легитимділік жағдайы. Т.Парсонстың әлеуметтік жүйе теориясы және оның саяси жүйе теориясының дамуына әсері. Д. Истон және Г.Алмонд саяси жүйе теориясының негізін қалаушылар ретінде, тұжырымдамаларының ерекшеліктері. К.Дойчтың саяси жүйе теориясы.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007


3

Саяси жүйе типологиясы. Саяси өмірдің өлшемділігі, сан алуан критерилердің ұстанымы жағынан талдауы. Саяси жүйе классификациясы. Қоғамдық құрылым талдауында Вебер мен Маркстың дәстүрлері. Ж. Блондель, Г. Алмонд, Д. Берг-Шлоссер, Х. Майер, Т. Штаменн. Ч. Эндрейн және т.б. типологиялары.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007


4

Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. саяси режимнің типтері. Саяси режим қоғамның саяси өмірін функционалдау тәсілі ретінде, оның мәні.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007


5

Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі. Тоталитаризм тарихи және саяси құбылыс ретінде. Тоталитарлық режимнің идеялық ағымдары, пайда болу себептері және негізгі белгілері. Тоталитаризмнің түрлері.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

6

Қазіргі заманғы авторитаризм. дәстүрлі абсолютті монархиялар, олигархиялық және әскери режим. Авторитарлы саяси режим, оның ерекшеліктері. Авторитарлы және тоталитарлы режимнің негізгі айырмашылықтары.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

7

Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері. Демократия ұғымы. Антикалық дәуірден қазіргі уақытқа дейін демократиялық басқарудың теориялары мен модельдері.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

8

Халықтық (тайпалық) жүйелер. Тайпалық жүйенің мысалы ретінде Африкада қоғам сан, пигмеи, тив, ибо, кикуйю, Австралияда аборигендер және индейцтер, Азияда дунсян, Солтүстік Америкада эскимостар мен индейцтер Оңтүстік Америкада индейцтер она және сирионо.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

9

Бюрократиялық авторитарлы жүйелер. Бюрократиялық авторитарлы жүйе саяси жүйе типтерінің бірі ретінде. Бюрократиялық авторитарлы жүйелердің тіршілік ету және таралу факторлары. Аграрлы және индустриаландырылған жүйелердің негізгі белгілері.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

10

Келісімдік жүйелер. Бюрократиялық авторитарлы жүйелердің трансформациясы және келісімдік жүйелерге өтуі. Келісімдік саяси жүйенің қалыптасу шарттары. Келісімдік саяси жүйенің негізгі белгілері.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

11

Мобилизациялық жүйелер. Мобилизациялық саяси жүйе жүйелердің бір типі ретінде. Мобилизациялық саяси жүйелердің қағидалары. Мобилизациялық жүйенің негізгі белгілері.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

12

Латын америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын америкасындағы әскери режимнің ыдырауы. Мобилизациялық саяси жүйелердің күйреуі. Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

13

Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері. Жаһандану қазіргі заман әлемнінде негізгі даму үрдісі ретінде. Жаһандық және аймақтық интеграция жағдайында қазіргі мемлекеттердің әмбебапты және ұлттық-мемлекеттік мүдделердің саяси жүйесі.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

14

Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері. Қазақстанда посттоталитарлы модернизацияның негізгі кезеңдері. Модернизация кезеңдерінде даму парадигмалары.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

15

Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі. Ішкі саяси тұрақтылықты сақтау, нығайту және қоғамның бірігуі өмірге ұлттық стратегияны алып келу шарты ретінде. Әлеуметтік-экономикалық өсімнің шынайы, нық және артушы қарқынға жетуі. Экономиканың басты секторларының дамуы, кәсіби мемлекетті құру.

2

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

Семинар сабақтары

1

Жүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категориялары

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

2

Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік жағдайы

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

3

Саяси жүйе типологиясы

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

4

Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. Саяси режимнің типтері

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

5

Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

6

Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, олигархиялық және әскери режим

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

7

Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

8

Халықтық (тайпалық) жүйелер

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

9

Бюрократиялық авторитарлы жүйелер

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

10

Келісімдік жүйелер

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

11

Мобилизациялық жүйелер

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

12

Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

13

Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері


1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

14

Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері


1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

15

Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі

1

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 20075. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

  1. Саяси жүйелер мен режимдер пәні мен зерттеу обьектесі

  2. Саяси жүйелер мен режимдер пәні әдіс-тәсілдері мен қызметі

  3. Қоғамның саяси жүйе теориясы

  4. Саяси жүйе типологиясы

  5. Саяси режим

  6. Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі

  7. Қазіргі заманғы авторитаризм

  8. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері

  9. Халықтық (тайпалық) жүйелер

  10. Бюрократиялық авторитарлы жүйелер

  11. Келісімдік жүйелер

  12. Мобилизациялық жүйелер

  13. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы

  14. Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері

  15. Қазақстанның саяси жүйесі


6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
3 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

Тема

Көрнекті құралдар, ТCО, плакат тар,

Зертханалық тақталарӨз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысаны

Дәріс сабақтар

Практикалық

(семинар) сабақтарЖүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категориялары

Жүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категориялары
Қазақстандағы саяси ғылымның қалыптасуы

Тест

Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік жағдайы

Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік жағдайы
Саяси жүйе теориясы

Бақылау жұмысы

Саяси жүйе типологиясы

Саяси жүйе типологиясы
Саяси жүйе типологиясы

Тест

Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. Саяси режимнің типтері

Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. Саяси режимнің типтері
Саяси режимнің типтері, қалыптасуы.

Сұрау

Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі

Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі
Тоталитарлы режим

Бақылау жұмысы

Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, олигархиялық және әскери режим

Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, олигархиялық және әскери режим
Авторитарлы режим

Тест


Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері

Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері
Демократияның мәні, мазмұны, тиімділігі

Сөздік жасау

Халықтық (тайпалық) жүйелер

Халықтық (тайпалық) жүйелер
Отбасы халықтық жүйенің негізгі түйіні

Тест

Бюрократиялық авторитарлы жүйелер

Бюрократиялық авторитарлы жүйелер
Бюрократиялық авторитарлы жүйе

Бақылау жұмысы

Келісімдік жүйелер

Келісімдік жүйелер
Келісімдік саяси жүйенің негізгі белгілері

Тест


Мобилизациялық жүйелер

Мобилизациялық жүйелер
Мобилизациялық жүйенің негізгі белгілері

Бақылау жұмысы

Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы

Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы
Латын Америкасындағы әскери режим

Пікір сайыс

Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері


Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері

Қазіргі мемлекеттердің әмбебапты және ұлттық-мемлекеттік мүдделердің саяси жүйесі

Пікір алмасу

Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері


Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері

Қазақстанда саяси мәдениет

пен ой жүйесінің қалыптасуыПікір алмасу

Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі

Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі
Қоғамды демократияландыру мен жаңарту тұжырымдамасы

Пікір алмасу

7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

4 кесте Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасыОқу-әдістемелік оқулықтардың атауы

Саны

Студентер саны

Қамтылу

пайызы


1

2

3

4

Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

3

10

30

Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

9

10

95

Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

10

10

100

Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

5

10

50


ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫ

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢҮЛГІЛІК ТІЗІМІ


 1. Жүйенің жалпы теориясы. Жүйелік талдаудың категориялары

 2. Қоғамның саяси жүйе теориясы. Саяси жүйенің легитимділік жағдайы

 3. Саяси жүйе типологиясы

 1. Саяси режим саяси билікті жүзеге асырудағы әдіс пен бақылау ретінде. Саяси режимнің типтері

 2. Тоталитарлы режимнің теориясы мен саяси тәжірибесі

 3. Қазіргі заманғы авторитаризм. Дәстүрлі абсолютті монархиялар, олигархиялық және әскери режим

 4. Демократияның тарихи тағдырлары. ХХІ ғасырдағы саяси дамудың демократиялық сценарилері

 5. Халықтық (тайпалық) жүйелер

 6. Бюрократиялық авторитарлы жүйелер

 7. Келісімдік жүйелер

 8. Мобилизациялық жүйелер

 9. Латын Америка елдеріндегі әскери төңкерістер. Латын Америкасындағы әскери режимнің ыдырауы

 10. Әлем саяси жүйесінің негізгі даму үрдістері

 11. Қазақстанның саяси жүйесі мен трансформация тәжірибесі. Қазақстан саяси жүйесінің бейімделу механизмдері

 12. Қазақстанның саяси жүйесі мен қоғамның ұлттық бірігу мәселесі
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:


 1. Аманбеков Н.Ж. Саяси жүйелер мен режимдер. Қарағанды 2011.

 2. Борбасов С. Қәзіргі саяси процесстер. Алматы. 2011.

 3. Жұмасұлтанова Г.А. Саяси модернизация. Алматы, 2012

 4. Қуандық Е.С. Саясаттану неіздері. Алматы, 2013

 5. Әлемдік саясаттану антологиясы. 10 томдық. Алматы, 2007

 6. Назарбаев Н. ХХІ ғасыр табалдырығында. Алматы, 1996.

 7. ҚР Конституциясы

 8. Назарбаев Н. Тарих толқынында. Алматы, 1998.

 9. Саясаттану: Оксфорд қыскаша сөздiгi / Ред.бас.И.Меклейн.- Алматы: Қазақстан, 2001

 10. Кенжебаев, М. Саясаттану негіздері: Оқу құралы / М. Кенжебаев.- Алматы: Санат, 1995

 11. Айталиев, А. Ұлттану: Оқу құралы / А. Айталиев.- Алматы: Респ. баспа кабинеті, 1998

 12. Абдулпаттаев, С. Халықаралық қатынастар және Қазақстанның сыртқы саясаты/ С. Абдулпаттаев.- Алматы: Қарасай, 2006

 13. Назарбаев, Н. Қазақстан-Ресей қатынастары: Баяндамалар, сөйленген сөздер, мақалалар, сұхбаттар 1991-1998 жылдар / Н. Назарбаев.- Алматы: Қазақстан, 1999

 14. Назарбаев, Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі/ Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 2003

 15. Н. Назарбаев- этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы/ Жалпы ред. басқ. Ж.Ә. Әлиев.- Алматы: Жеті жарғы, 2006

 16. Жамбылов, Д.А. Саясаттану сөздігі/ Д.А. Жамбылов; Г.Ж. Жамбылова.- Алматы: Экономика, 1997

 17. Қазақстан тарихы. Бес томдық. Алматы, 1996-2000.

 18. Тынышпаев М. Қазақ халқының тарихы. Алматы, 1993.

 19. Қазақстан тарихы. Бес томдық. Алматы, 1996-2000.


Қосымша әдебиеттер:
1.Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. – М., 1996.

2. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

3.Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации // Мировая экономика и международные отношения, 1995, №10.

4.Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. – М., 1995. Гл.IV.

5.Политический риск: анализ, оценка, прогнозирование, управление. – М., 1992.

6.Политические институты на рубеже тысячелетий. Отв. Ред. К.Г.Холодковский. – Дубна, 2001.

7.Дербишайр Д. Денис Политические системы мира: В 2-х т. – М., 2004.

8. Булуктаев Ю.О. Политический режим и посткоммунистическая трансформация: теория методология, практика.- Алматы: Ин-т мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, 2008.- 383 с.

9. Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт развития и перспективы.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2009.- 291 с.

10. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010.

11.Чилкот Р. X. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М., 2001. Часть третья. Гл. 5.

12.Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в Республике Казахстан.-Алматы, 2012.13.Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности.-Алматы, 2011.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді