«Қазақстан тарихы» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3 Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3 «Қазақстан тарихы»

Loading...


бет1/5
Дата07.04.2020
өлшемі324.42 Kb.
  1   2   3   4   5
«Қазақстан тарихы» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалау спецификациясы
5-сынып

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3
3. «Қазақстан тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер 3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі 4


 1. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу 4

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі 5


7. Модерация және балл қою 5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 16
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 21

2


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
 1. «Қазақстан тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5 класс


Оқушы:

Білу


 • ежелгі Қазақстан тарихының кезеңдерін және оқиғалардың хронологиясын біледі;

 • тарихи тұлғаларды біледі;


Түсіну


 • мемлекеттердің қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына тән ерекшеліктерді түсінеді;

 • тарихи ұғымдарды түсінеді;

 • тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіндіреді;


Қолдану


 • әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдана алады;

 • ортағасырлық мемлекеттердің аумағын саяси картада көрсету;

 • ортағасырлық тайпалардың миграциялық бағыттарын көрсету;


Талдау


 • тарихи оқиғалардың байланысын анықтау;

 • дереккөздегі маңызды ақпаратты табады;

 • мемлекеттердің құрылуына әсер еткен факторларды талдайды;

-тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің себеп-салдарын және сабақтастығын талдайды;
Жинақтау


 • тарихи оқиғалар, құбылыстар және үдерістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырады;

 • алғашқы тайпалық бірлестіктердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін жіктейді;

 • тарихи фактілердің маңыздылығын жіктейді;

 • тарихи оқиғалардың себеп-салдарын жинақтайды.


Бағалау


  • тарихи тұлғалардың рөлін бағалайды;

 • тарихи үдерістердің маңызын бағалайды.

3


 1. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау

Сипаттама

Тапсырмалар

дағдыларының
түрлері

деңгейіБілу және түсіну

Тарихи үдерістердің тұтастығы мен

КТБ- Көп таңдауы
ерекшеліктерін сипаттайтын тарихи

бар тапсырмалар
фактілерді, құбылыстарды, үдерістерді,

ҚЖ - Қысқа жауапты
ұғымдарды білу.

қажет ететін
Маңызды тарихи оқиғаларға қатысты

тапсырмалар
қазіргі зерттеулер мен көзқарастарды білу.
Қолдану

Тарихи картаны қолдану арқылы саяси-

ҚЖ - Қысқа жауапты
экономикалық және әлеуметтік үдерістерді

қажет ететін
түсіндіреді.

тапсырмалар
Әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдана

ТЖ - Толық жауапты
алады.

қажет ететін
Этноәлеуметтік құрылымын жіктейді.

тапсырмалар
Тарихи оқиғалардың байланысынанықтайды.Берілген дереккөзге сұрақ құрастыраалады.
Жоғары деңгей

Тарихи құбылыс, оқиға немесе үдерісті

ҚЖ - Қысқа жауапты

дағдылары

басқа ұқсас тарихи құбылыстармен уақыт

қажет ететін
пен кеңістікте байланыстырады және

тапсырмалар
бағалайды;

ТЖ - Толық жауапты
Тарихи дереккөздерді талдау және бағалау

қажет ететін
негізінде дәйекті қорытынды жасайды;

тапсырмалар
қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның,құбылыстың, үдерістің маңыздылығынанықтайды;Тарихи оқиғалардың сабақтастығы менөзгерістерін уақыт пен кеңістікшеңберінде талдайды және бағалайды.
 1. Тоқсандарға_ойлау_дағдыларының_деңгейіне_байланысты_тексерілетін_мақсаттарды_бөлу'>Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей
дағдылары
I

40%

60%

-II

50%

50%

-
III

25%

75%

-
IV

50%

50%

-
Барлығы

41%

59%

-


4


 1. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
 1. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.


5


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері:

КТБ - көп таңдауы бар тапсырмалар; ҚЖ - қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар; ТЖ - толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 9 тапсырмадан тұрады: соның ішінде 6 көп таңдауы бар тапсырмалар, 3 қысқаша жауап нұсқаларынан тұратын сұрақтар берілген.

Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Тапсырмаларда суреттер, кестелер, сызбанұсқалар ұсынылған.


6Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Ойлау

Тапсырма

тапсырма*

Тапсыр
Бөлім

Тексерілетін мақсат

дағдыларының
саны*түрі*


деңгейі

5.4.1.1 Ежелгі адамдардыңалғашқы кәсібін сипаттау5.4.2.1. Еңбек құралдары мен

Білу және түсіну

6

1-6

КТБқару түрлерін сипаттау
5.2.2.1 Археологиялық
5.1A

ескерткіштерді сипаттау

Қолдану

1

7

ҚЖ


Қазақстандағы5.2.2.2 Археологиялық
ежелгі

деректерге сүйене отырып,

Қолдану

адамдардың

Андронов және Беғазы-
1

8

ҚЖ
өмірі

Дәндібай мәдениеттерініңбелгілерін анықтау5.2.1.1 Алғашқы адамдардың

Қолдану1

9

ҚЖнаным-сенімдерін сипаттау


Барлығы:
-

9

9

-

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
7


Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты – 40 минут Балл саны – 20
Көп жауап нұсқаларынан бір жауапты таңдап белгілеңіз.


 1. Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі: А) қола дәуірі

В) темір дәуірі

С) рулық-тайпалық кезең D) тас дәуірі

Е) андронов кезеңі
2.Тас дәуірінің (палеолит) қамтитын кезеңі:

А) б.з.б. 12-5 мың жыл

В) б.з.б.5-3 мың жыл бұрын

С) б.з.б. 100-75 ғасырлар 1. б.з.б.75-20 ғасырлар

Е) б.з.б. 2 млн 500 мың-12 мың жыл


 1. Қоғамда алғашқы ірі еңбек бөлінісін туғызған жағдай: А) терімшіліктің дамуы

В) шаруашылықтың егіншілік пен мал шаруашылығы болып бөлінуі С) тобырдың қалыптасуы

D) темірді пайдалану Е) аңшылықтың тууы


4.1938 жылы Өзбекстаннан неандертальдық баланың сүйегі табылған үңгір:

А) Шақпақата

В) Арыстанды

С) Бөріқазған 1. Шабақты Е) Тесіктас 1. Жамбыл обылысындағы 5 мыңға жуық тас құралдар табылған тұрақтар: А) Арыстанды, Шақпақата

 2. В) Тесіктас, Семізбұғы

С) Атасу, Пеньки

D) Қарасу, Сексеуіл

Е) Бөріқазған, Шабақты


 1. "Қыш құмыралар заманы" деп аталатын дәуір:

А) кейінгі палеолит

В) мезолит

С) энеолит


 1. неолит

Е) қола дәуірі

8


 1. Кескін картадағы санмен берілген ескерткіштерді анықтаңыз. Жауабын арнайы жауап кестесіне жазыңыз.

4

2
5

3

1


1-

2-

3-

4-

5-
 1. Кестені толтырыңыз
Мәдениет атауы

хронологиясы

Таралу аймағы

Мәдениеттің өзіндік


ерекшелігі

Андронов


мәдениеті


Беғазы-Дәндібай


мәдениеті


9. Алғашқы адамдар табынған заттардың (кемінде 3-н) көрсетіңіз.


1.

2.


3.Оқушының аты-жөні ___________________________________

9Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...