Қазақстан Республикасыныңі білім жəне ғылым министрлігі

Loading...


Pdf көрінісі
бет6/6
Дата20.03.2020
өлшемі390.04 Kb.
1   2   3   4   5   6

№ 23 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  

№  24  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түрінде  спортшыны  дайындаудағы  негізгі  түрлері         

(тактикалық , техникалық , психологиялық , денелік дайындығы, ілімдік  дайындығы туралы ) № 25 ОЖСӨЖ мазмұны: Жалпы дене дайындық (сабақ барысында) 

10. дене күшін дамытуда жалпы дене жаттығуларын жəне арнаулы жаттығу 

11. спорттық ойындар (футбол, қол добы, баскетбол) 

Əдістемелік нұсқаулар:  

3. 

Жеңіл атлетика жаттығуларын спорттық ойындармен алмастыру ережесін меңгеру 4. 

Спорттық ойындар құралдарын пайдаланып, арнайы жаттығулар жасау əдістемесі

 

№ 26 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі спорттық бағдарлау түрлері  

№ 27 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі жаттықытырушының жалпы жəне арнайы 

білімі  


№ 28 ОЖСӨЖ мазмұны: Дискі лақтыру 

4.  снарядты ұстап көру, əртүрлі бастапқы қалыптан лақтыру 5.  дискіні бір орыннан лақтыру 

Əдістемелік нұсқаулар:  

7. 

снарядты дұрыс ұстау əдістемесі 8. 

Снарядты лақтыруда арақашықтықты белгілеп алу, лақтыру ыңғайын анықтау 

9. 

Снарядты лақтыруда «ақырғы күш салудың» дұрыс орындалуы № 29 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі күш түсіруді мөлшерлеу 

№ 30 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі айналмалы жаттығу 

№ 31 ОЖСӨЖ мазмұны: Айналыс, дискіні айналыспен лақтыру. 

Əдістемелік нұсқаулар:  

10. 

снарядты дұрыс ұстау əдістемесі 11. 

Снарядты лақтыруда арақашықтықты белгілеп алу, лақтыру ыңғайын анықтау 

12. 

Снарядты лақтыруда «ақырғы күш салудың» дұрыс орындалуы №  32  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түріндегі  арнайы  жаттығулардың  қолданылу 

ерекшеліктері №  33  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түріндегі  жалпы  дене  дайындығының  қолданылу 

ерекшеліктері №  34  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Эстафеталық  жүгіру.  (таяқшыны  ауыстырмай  беру)  –  эстафеталық 

таяқшаны беру 

Əдістемелік нұсқаулар:  

3. 


Эстафеталық жүгірудегі арақашықтықты анықтау 

4. 


Таяқшаны дұрыс беру əдістемесі 

№ 35 ОЖСӨЖ мазмұны: Спортшының өміріндегі күнделікті күн тəртібін ұйымдастыру 

№ 36 ОЖСӨЖ мазмұны: Спорттық жаттығудағы тəрбие функциясы. 

№  37  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Эстафеталық  жүгіру  (таяқшыны  ауыстырмай  беру)  –  эстафеталық 

таяқшаны үлкен жылдамдықта аймақтың ішінде беру 

Əдістемелік нұсқаулар:  

3. 


Эстафеталық жүгіріс қашықтықтың ұзындығына, этаптың санына қарай бөліну ережесі 

4. 


эстафеталық таяқшаны үлкен жылдамдықта аймақтың ішінде беру ережесін меңгеру 

№ 38 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түрінде қимыл-қозғалыстың ерекшеліктері 

№  39  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түрі  бойынша  мектепте  балаларды  жаттықтыру 

ерекшеліктері  № 40 ОЖСӨЖ мазмұны: 400 метр ара қашықтыққа жүгіру 

12. Тікелей жүгіру 

13. Бұрылыста жүгіру 

Əдістемелік нұсқаулар:  

3. 

400 метрдегі өз жолымен жүгіру ережесі 4. 

400 м. Жүгірудегі екпін алу, сөреден шығу, қашықтық жылдамдығы, мəреден өту 

ережесін меңгеру 

№ 41 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі табиғи дене жаратылысының 

ерекшеліктері№ 42 ОЖСӨЖ мазмұны: Таңдаған спорт түріндегі жарыс кезеңінің 

ерекшеліктері№ 43 ОЖСӨЖ мазмұны: Ұзындыққа «аяқты бүгіп» секіру əдістемесі 

1. 


Екпін алу қашықтығын анықтау 

2. 


Секіру сатыларын меңгеру 

Əдістемелік нұсқаулар:  

Секірудегі ақырғы күш салу əдісі

 

Барынша алға түсу, артқа шалқаймау, қателіктерді болдырмау 

№  44  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Таңдаған  спорт  түрінде  спортшыны  дайындаудағы  негізгі  түрлері         

(тактикалық , техникалық , психологиялық , денелік дайындығы, ілімдік  дайындығы туралы ) № 45  ОЖСӨЖ мазмұны: Қысқа ара қашықтыққа жүгіру (60-100м) 

31.  Ара қашықтыққа жүгіру 

32.  Мəреден өту 

 


      8.Типтік  есептеу,  графикалық  жұмыс,  лабораторлық  жұмыс,  курстық  проект    

(жұмыс) орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар. 

            Бағдарламада жоспарланбаған  

8. 

Студенттің өздік жұмысы. 

 

№ 1 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік  нұсқаулар:    Жаттықтыру  жəне  спорттық  бағдарлау  кезінде  амалдар  қолдануда 

тиімдісін анықтау  

Əдебиеттер : 

22. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет №  2  СӨЖ  мазмұны  :  Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі 

тəрбие жұмысына дайындаудың теориялық негіздері 

Əдістемелік  нұсқаулар:    Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі 

тəрбие жұмысына дайындаудың ерекшеліктерін меңгеру Əдебиеттер : 

3. 


Болашақ  дене  тəрбиесі  мұғалімдерін  арнайы  спорт  мектептеріндегі  тəрбие 

жұмысына дайындаудағы негізгі ұғымдар мен түсініктердің мəні «Əуезов оқулары-7 : М.Əуезов 

жəне 

Қазақтанудың өзекті 

мəселелері» 

атты 

халықаралық ғылыми-тəжірибелік 

конференцияның еңбектері.- Шымкент,2008.-Б.86-89. № 3 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру арқылы класикалық түрлерін 

жіктей білу Əдебиеттер : 

14. Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

15. Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

№ 4 СӨЖ мазмұны : Оқушылардың дене тəрбиесі жүйесін жүзеге асыруға мұғалімдердің 

дайындық моделі құру  

Əдістемелік  нұсқаулар:  Оқушылардың  дене  тəрбиесі  жүйесін  жүзеге  асыруға  мұғалімдердің 

жүмысын бақылау жолдарын анықтау  №  5    СӨЖ  мазмұны  :  Спорт  мектептерінде  спортшы  ізбасарларды  дайындаудың  ғылыми-

педагогикалық негіздері 

Əдістемелік  нұсқаулар:    Спорт  мектептерінде  спортшы  ізбасарларды  дайындаудың  ғылыми 

ізденістерін анықтау Əдебиеттер : 

4. 

Худияров Ғ.Б., Рахымжанов А., Бисейітов М.  Спортшының спорттық циклдағы 

жаттығуларды құру мəселелері ⁄⁄ М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ғылыми еңбектері.- Шымкент, 2009. - №1. - Б. 178-181.  № 6  СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар:  Жеңіл атлетикада қашықтықтарды айыру жолдары  

Əдебиеттер : 

7.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

8.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

№ 7  СӨЖ мазмұны : Студенттердің кəсіптік-қолданбалы дене дайындығында айналма 

жаттығу əдісін қолдану əдістемесі 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттердің  кəсіптік-қолданбалы  дене  дайындығында  айналма 

жаттығу əдісін қолдану тиімділігін анықтау  Əдебиеттер : 

4. 

Кубиева С.С. Содержание и структура профессионально-прикладной физической 

подготовки студенток, обучающихся специальности «Биология» // Современный олимпийский 

спорт и спорт для всех: XIII международный научный конгресс. – Алматы, 2009. – Т.2. – С. 493-

496. 

№ 8 СӨЖ мазмұны : Жалпы орта мектептерде  оқушыларының дене мəдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық–мазмұндық моделі 

Əдістемелік нұсқаулар: Жалпы орта мектептерде  оқушыларының дене мəдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық–мазмұндық моделі құрастыру жолдарын меңгеру  Əдебиеттер : 

5. 

Жалпы орта мектептерлегі дене тəрбиесі пəнінің мазмұны мен құрылымын  

дидактикалық тұрғыда жетілдіру мəселелері. //Шығармашылық іс-əрекетті дамыту арқылы 

бəсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мəселелері атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдары. Т.1. Шымкент-Москва. 2009,–Б.40-45. 

№9  СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік  нұсқаулар:  жеңіл  атлетикадағы  орта  арақашықтыққа  жүгіру  əдістемесінің 

ерекшеліктерін меңгеру  Əдебиеттер : 

7.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

8.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

№ 10 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Жаттықтыру  жəне  спорттық  бағдарлау  кезінде  амалдар  қолдануды 

іріктеу  

Əдебиеттер : 

23. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 11 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Жаттықтыру  жəне  спорттық  бағдарлау  кезінде  амалдар  қолдануды 

іріктеу  

Əдебиеттер : 

24. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 12 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: Қысқа арақашықтыққа жүгіру əдістемесі 

Əдебиеттер : 

7.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

8.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

№ 13 СӨЖ мазмұны : Болашақ мұғалімнің дене мəдениеті (ДМ) 

Əдістемелік нұсқаулар:  

Болашақ мұғалімнің дене мəдениеті ұғымын анықтау  

Əдебиеттер : 

3. 


Дене тəрбиесі сабақтарында жеке тұлғаны қалыптастырудың əдісі //«Қазіргі  

жағдайда  салауатты  өмірді  қалыптастырудың  инновациялық  технологиялары» 

атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. –Шымкент, 2006. -35-36 б.б. (Г.Л.Сауырбекова, У.О. Мұсаевпен авторлық бірлестікте). 

№ 14 СӨЖ мазмұны : Болашақ мұғалімдерді ұлы дала ойшылдарының патриоттық идеялары 

негізінде патриоттық тəрбие беруге дайындаудың теориялық негізділігі тұлғаның бағдарлық іс-

əрекетін, рухани-адамгершілік құндылықтар тұрғысынан айқындау 

Əдістемелік нұсқаулар: Болашақ мұғалімдерді ұлы дала ойшылдарының патриоттық идеялары 

негізінде патриоттық тəрбие беруге дайындаудың теориялық негізділігі 

Əдебиеттер : 


Ұлт  тəрбиесін  қалыптастырудағы  халықтық  педагогиканың  маңызы                                      // 

Ізденуші.-Шымкент, -№1, 2006. - 154-156 бб. 

№ 15 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері  

Əдістемелік нұсқаулар: Кростық дайындық ерекшеліктерін меңгеру  

Əдебиеттер : 

7.  Жеңіл атлетика оқулығы. Г.Озалин М., ФиС. – 1989 жыл. 

8.  Жеңіл атлетика жаттықтырушысының оқулығы Л.С.Хоменков, М., ФиС, 1984 

№  16  СӨЖ  мазмұны  :  Қазіргі  кездегі  арнайы  мамандандырылған  спорт  мектептеріндегі  

спорттың  бір  түрі  қазақ  күресі  арқылы  отансүйгіштікке  жасөспірім  оқушыларды  тəрбиелеу 

əдістері ұсынылып, арнайы курс бағдарламалары  

Əдістемелік  нұсқаулар:  Қазіргі  кездегі  арнайы  мамандандырылған  спорт  мектептеріндегі  

спорттың  бір  түрі  қазақ  күресі  арқылы  отансүйгіштікке  жасөспірім  оқушыларды  тəрбиелу 

құндылығын жүзеге асыру  Əдебиеттер : 

Арнайы  спорт  мектеп-интернаттарында  жасөспірімдерді  отанын  сүюге  тəрбиелеуде қазақ күресінің алар орны // Ұлт тағылымы. -2007. -№2. 29-32 бб. 

№ 17 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері 

Əдебиеттер : 

3. 


Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кəсіби қалыптастырудың теориялық  

негіздері.  //Қ.И.Сəтпаев  атындағы  Ұлттық  техникалық  университеті.  («Жаратылыстану-

гуманитарлық  ғылымдары  жəне  олардың  Қазақстан  Республикасының  индустриальды-

инновациялық  даму  бағдарламасының  жүзеге  асырудағы  рөлі»  ІІІ-Халықаралық  ғылыми-

практикалық конференция. - Алматы, 2007.         –Б. 203-205. 

№ 18 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар:  Ұзындықққ сеіру сатыларын меңгеру  

№ 19 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері 

Əдебиеттер : 

25. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 20 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері 

Əдебиеттер : 

26. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 21 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: Биіктікке секіру сатыланы меңгеру  

№ 22 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

27. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 23 СӨЖ мазмұны :  

5. 


Жаттықтырушы кадрлар, жаттығу жағдайындағы спортшылар контингенті жəне олардың 

материалдық жағынан қамтамасыздығы туралы. 

6. 

Таңдаған спорт түріндегі спортқа қабілеттілік ерекшелігі  Əдістемелік  нұсқаулар:  Таңдаған  спорт  түріндегі  спортқа  қабілеттілік  ерекшелігі  аыру 

жолдарын анықтау № 24 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: Үш аттап секіру əдістемесін меңгеру 

№ 25 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдебиеттер : 

28. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері № 26 СӨЖ мазмұны :  

7. 


Жаттықтырушы кадрлар, жаттығу жағдайындағы спортшылар контингенті жəне олардың 

материалдық жағынан қамтамасыздығы туралы. 

8. 

Таңдаған спорт түріндегі спортқа қабілеттілік ерекшелігі  Əдістемелік  нұсқаулар:  Таңдаған  спорт  түріндегі  спортқа  қабілеттілік  ерекшелігі  аыру 

жолдарын анықтау № 27 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар:  Грантты лақтырудағы ақырғы күш салу əдістемесін меңгеру  

№ 28 СӨЖ мазмұны : Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде амалдар қолдану 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері 

Əдебиеттер : 

29. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

Əдістемелік нұсқаулар: Жаттықтыру жəне спорттық бағдарлау кезінде тиімді амалдар қолдану 

ерекшелліктері № 29 СӨЖ мазмұны : Таңдаған спорт түріндегі жаттықытырушының шеберлігі 

Əдістемелік нұсқаулар:  Жаттықтырушының білімдарлық шеберлігін жіктеу № 30 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

Əдістемелік нұсқаулар: «Аяқты бүгіп» ұзындыққа секіру əдістемесін меңгеру  

түрлері 

№ 31 СӨЖ мазмұны : Таңдаған спорт түріндегі дене жаттығуларының классификациясы. 

Əдістемелік нұсқаулар:  Таңдаған спорт түріндегі арнайы жəне жалпы дене жаттығуын саралау  № 32 СӨЖ мазмұны : Оқу-жаттығу процессінің мақсаты мен мазмұны 

Əдістемелік нұсқаулар: Оқу-жаттығу процессінің үздіксіздігі Əдебиеттер : 

30. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 33 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: Биістікке «толқын» тəсілімен секіру əдістемесін жетілдіру  

№ 34 СӨЖ мазмұны : Жаттығу процессі кезінде қимылды ойындарды қолдану. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Жаттығу  процессі  кезінде  қимылды  ойындарды  тиімді  қолдануды 

меңгеру  

Əдебиеттер : 

31. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет № 35 СӨЖ мазмұны : Таңдаған спорт түріндегі психолгиялық тестілер жүйесі  

Əдістемелік нұсқаулар: Таңдаған спорт түріндегі психолгиялық дайындық ерекшелігін меңгеру  № 36 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: «Аяқты бүгіп» ұзындыққа секіру əдістемесін меңгеру  

түрлері 


№ 37 СӨЖ мазмұны : Таңдаған спорт түріндегі жаттығулардың бірізділігі  

Əдістемелік нұсқаулар: Таңдаған спорт түріндегі жаттығулардың топтау жолдарын меңгеру № 38 СӨЖ мазмұны : Таңдаған спорт түріндегі дене қасиеттері  дайындығы ерекшеліктері 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Таңдаған  спорт  түріндегі  дене  қасиеттері    дайындығы  ерекшеліктерін 

анықтау жолдарын қарастыру  

№ 39 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: «Аттау» тəсілімен  ұзындыққа секіру əдістемесін меңгеру  

түрлері 


№ 40 СӨЖ мазмұны: Дене сапасын тəрбиелеудің амалдары мен əдістері  

Əдістемелік  нұсқаулар:  Дене  сапасын  тəрбиелеудің  амалдары  мен  əдістері  тиімді  жіктеу 

жолдарын меңгеру  

№  41  СӨЖ  мазмұны  :  Спортшының  өзін-өзі  бақылауы,  спорттық  киімдерінің  жəне  аяқ 

киімдерінің тазалығы мен гигиенасы. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Спортшының  өзін-өзі  бақылауы,  спорттық  киімдерінің  жəне  аяқ 

киімдерінің тазалығы мен гигиенасы бақылау жолдарын қарастыру № 42 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: «Қайшылау» тəсілімен  биіктікке  əдістемесін меңгеру  

түрлері 


№ 43 СӨЖ мазмұны: Дəрігерлік бақылау жəне спортшының жеке гигиенасы. 

Əдістемелік нұсқаулар:  Спорттық жаттықтыруда дəрігерлік бақылау  рөлін қарастыру  № 44 СӨЖ мазмұны : Жылдық жаттығу циклындағы əртүрлі этаптағы дайындық деңгейін                                                                        

     анықтау. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Жылдық  жаттығу  циклындағы  əртүрлі  этаптағы  дайындық  деңгейінің 

ерекшеліктерін жазу                                                                                                         Əдебиеттер : 

32. 


Уанбаев Е.Қ. Дене мəдениеті жəне спорттың теориясы мен əдістемесі  77-92 бет 

                       Есмағамбетов З.А. 182-185 бет 

Əдістемелік нұсқаулар:  

№ 45 СӨЖ мазмұны: Жеңіл атлетика түрлеріне сипаттама беру жəне оның классификациялық 

түрлері 


Əдістемелік нұсқаулар: «Асырма» тəсілімен  биіктікке  əдістемесін меңгеру  

түрлері 


 

10. Оқу,  өндірістік  жəне  дипломалды  сараманды  өткізу  жөнінде  əдістемелік  нұсқаулар 

жəне есеп құжаттарының түрі (егер пəн бойынша қажет болса). 

               Бағдарламада жоспарланбаған 

11. Студенттің  оқу  жетістіктерін  бақылау  жəне  бағалау  материалдары  (бақылау 

тапсырмалары, тесттік  тапсырма,  өзін-өзі  даярлау  сұрақтар тізімі,  емтихандық  билеттер 

жəне т.б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пəн бойынша білімді бағалау кестесі»  

            Бағалау саясаты: 

 

                                               

№ 

Бағалау 

критериялары 

Бағалау түрі 

 

 

Жүмыс үшін баллдар 

Орындалған жүмыстарының 

баллдары 

 

1. 


Дəрістерде 

белсенділік 

таныту 

100 


30 

2. 


Семинарлар 

(семинар 

сабақтарында 

жауап берулері) 

100 

15 


4. 

ӨЖСӨЖ 


сабақтарында 

белсенділік 

таныту 

100 


45 

5. 


СӨЖ 

сабақтарында 

белсенділік 

таныту 


100 

45 


6. 

Жеке 


тапсырмалар 

100 


7.   Жазба 

жүмыстары 

100 
... 

........... 

100 


 

Аралық бақылау   

100 


18 

 

Ортааралық бақылау 

100 


 

Емтихан  

100 


 

Барлығы: Барлық бағалардың қосындысының ортаарифметикалық есебі  

 

Семестр  кезеңінде  8-ші  жəне  15-ші  аптада  екі  рубеждік  бақылау  өтеді.  Рубеждік  бақылау қорытындысы бойынша студенттің үлгерімінің жоғары көрсеткіші 60% құрайды. 

Əрбір семестрдің аяғында оқып жатырған пəндер бойынша емтихан  түріндегі  аралық  бақылау 

аттестациясы өтеді.  Аралық бақылау қорытындысы,   емтихан  бойынша  ең  жоғары  үлгерім 

көрсеткіші 40% құрайды.  

Пəн бойынша емтиханның  қорытынды бағасы рубеждік бақылау  

бойынша 


үлгерім 

көрсеткіштерінің 

100% 

құрайды. (max.                                                                         

40%)№  


Қорытынды,  шешуші  емтихан  тест  түрінде  30  сұрақ  5  нұсқа  бойынша  өтілген  курс 

материалдардың теориялық жəне практикалық мазмұнын қамтыған сұрақтардан құралады.  

Əріптік  баға  жəне  оның  сандық  эквиваленті  баллдық  жүйе  бойынша  дұрыс  жауаптың 

пайызымен айқындалады:  

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн  бойынша  баға 

жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып,  барлық  тапсырмаларды  нақты, 

дұрыс,  ұқыпты,  толық  орындаған  жағдайда  студентке  жоғары  балл  қойылады.  Студент  əрбір 

кредит  сағат  бойынша  жинаған  балдарын  есептеп  жүру  қажет  (жоғарыда  көрсетілген  пəн 

бойынша білімді бағалау жəне апталық тақырыптық кесте бойынша). 1. 

Сабаққа қатысу 

 Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырған сабақтар пəннің оқу- 

əдістемелік  кешенде  көрсетілгендей  толық  көлемде  орындалу  қажет.  Пəннің  3/1  себепсіз 

қалдырса, курстан шығарылады. 2. 

Аудиториядағы тəртіп   

  

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонын сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысу қажет. 

3. 

Үй тапсырмасы  

Үй тапсырмасы міндетті түрде еөрсетілген мерзімде орындалу қажет. 

Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 

4. 

Жеке тапсырмалар 

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат   

(баяндама,  хабарлама  т.б)  ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл      тапсырмалардың  əрқайсысы 

бағаланып, қорытынды баға шығарылады.  

 

5. 

Бақылау жұмысы 

Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады.  Студенттердің  білімін  бақылау 

негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 

6. 

Пікірлесу. 

Пікірлесу  əр  топта  кесте  бойынша  жүзеге  асады.  Студенттердің  білімін  бақылау  тест 

тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі 

 

 

 

 

 

 

  

 

12.  Оқу  сабақтарының  бағдарламалық  жəне  мультимедийлік  қамтамасыздандыру 

(пəннің мазмұнына қарай).   

 

13. Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі. 

       №6 корпус, спорт зал, спорт алаңы.  

 

 

 

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...