Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны: А. Федерация

Loading...


Дата08.04.2020
өлшемі83.5 Kb.
Мемлекет

$$$ 1 С


Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:

А. Федерация

В. Автономмиялық

С. Унитарлық

D. Конфедерация

Е. Ассоциация


$$$2А

Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады?


А. Мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын шектеу, Парламенттің рөлін жоққа шығару, күштеу мен зорлық зомбылықты кең қолдану, т.б.

В. Жалпыға бірдей, тең сайлау құқығы

С. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

D. Мемлекеттегі оппозициялық партияларға саяси бостандық беру

Е. Әлеуметтік базасы бар саяси партиялардың ресми жұмыс жасауы
$$$3А

Федерация дегеніміз:

А. Екі және одан артық мемлекеттердің заң арқылы біріккен одағы

В. Екі және одан артық мемлекеттердің келісім арқылы біріккен одағы

С. Екі және одан артық мемлекеттердің салт-дәстүр арқылы біріккен одағы

D. Екі және одан артық мемлекеттердің шекара бойынша біріккен одағы

Е. Мемлекеттердің уақытша одағы
$$$ 4 E

Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына қашан мүше болды ?

А.16 желтоқсан 1991 жыл

В.25 қаңтар 1993 жыл

С.25 қазан 1990 жыл

D. 29 сәуір 1992 жыл

Е.2 наурыз1992 жыл
$$$ 5 B

Мемлекеттің негізгі белгілерін көрсетіңіз:

А. Рәміздер, халық. билік

В. Жер аумағы, халық, билік

С. Саяси партиялар, рәміздер, билік

D. Билер соты, рәміздер, конституция

Е. Жер аумағы, рәміздер, заңдар
$$$ 6 C

Құқықтық мемлекеттің идеясын алғашқы рет қалаған кім?

А. Сократ

В. Платон

С. Цицерон

D. Демокрит

Е. Жан Боден
$$$ 7 A

Республика дегеніміз:

А. Белгілі бір уақытқа сайланып қойылған органдар арқылы басқарудың нысаны

В. Атадан балаға мұра болып көшетін басқарудың нысаны

С. Конституциялық басқару нысаны

D. Жергілікті басқару нысаны

Е. Өзіндік басқару нысаны
$$$ 8 A

Құықтық мемлекеттің негізгі белгісі:

А.Заңның үстемдігі

В.Республика Президентінің құзіреттілігінің басымдығы

С.Қоғамдық ұймдардың үстемдігі

D.Қазақстан Республикасы Үкіметінің үстемдігі

Е. Сот билігінің күштілігі

$$$ 9 C


Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарлығын және басқа мемлекеттермен қарым қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?

А.Құқық қабілеттілігі

В. Объективтілік

С. Егемендік

D.Бюрократтық

Е. Тоталитарлық


$$$ 10 D

Төмендегі көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз монархияға жатады?

А.Жоғарғы мемлекеттік биліктің алқалық сипаты

В.Мемлекет басшысының заңды жауаптылығы

С.Елдің барлық мемлекетік және қоғамдық істерін басқаруда жетекшілік рөл атқаратын саяси партиялардың болуы

D.Мұрагерлік бойынша жоғарғы билікті жеке иеленушіліктің қолдануы

Е. Жоғарғы биліктің белгілі мерзімге сайланып қойылуы
$$$ 11 C

Саяси режим дегеніміз не?

А.Мемлекттік биліктің жоғары органдарының құрылу тәртібі мен құрылымы

В.Мемлекттің ұлтық-аумақтық және әкімшілік-аумақтық құрылысы

С. Мемлекеттік билікті жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы

D. Біртұтас мемлекеттік құрылыс

Е. Жергілікті мемлекеттік билік органдарының құрылымы
$$$ 12 C

Ортақ мүддені қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің уақытша одағын құрайтын мемлекеттік құрылыс нысаны қалай аталады?

А. Федерация

В. Империя

С. Конфедерация

D. Республика

Е. Монархия
$$$ 13 C

Конфедерацияға тән белгіні атаңыз?

А.Одақтан ерікті түрде шығу құқығының жоқтығы

В. Басқа аумақты күштеп қосуы

С. Ортақ мақсатты бірігіп жүзеге асыруы

D. Мемлект территориясында ұлттық немесе территориялық автономияның болуы

Е. Одаққа кіретін мемлекеттердің егемендігінің шектелуі
$$$ 14 D

Федерацияға тән белгіні табыңыз?

А.Одақтан ерікті түрде шығу құқығының жоқтығы

В. Басқа аумақты күштеп қосуы

С. Ортақ мақсатты бірігіп жүзеге асыруы

D. Мемлект территориясында ұлттық немесе территориялық автономияның болуы

Е. Одаққа кіретін мемлекеттердің егемендігінің шектелуі

$$$ 15 C


Қазақстан Республикасына тән бөліністі табыңыз?

А. Автономиялық

В.Одақтас республикалар

С.Әкімшілік-аумақтық

D. Штаттар

Е.Ұлтық округттер

$$$ 16 А

Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принцип?

А. Биліктің үш тармаққа бөлінуі

В. Үкіметтің үстемдігі

С. Рулық мүдденің басымдығы

D.Тыйым салу басымдығы

Е.Оның аумағына ешкімнің қол сұқпауы және бөленбеуі
SS$ 17 A

Плюрализм ұғымы нені білдіреді?

А. Ой, идеялардың көпшілдік жүйесі

В. Бір идеяның басымдығы

С. Саяси партиялардың ой басымдығы

D. Президент саясатының жариялылығы

Е. Діни негіздегі ойлар
$$$ 18 E

Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім?

А. Президент

В. Парламент

С. Үкімет

D. Жоғарғы Сот

Е. Халық

$$$ 19 D

Азамат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасқан саяси ұйым қалай аталады?

A.Партия


B.Қоғамдық бірлестіктер

C.Саяси қозғалыстар

D.Мемлекет

E.Ұйымдық бірлестіктер


$$$ 20 A

Қазақстан Тәуелсіздігі туралы Декларация қашан қабылданды?

A.1990 ж 25 қазан

B.1991 ж 16 желтоқсан

C.1992 ж 2 қазан

D.1992 ж 2 наурыз

E.1993 ж 28 ақпан
$$$ 21 C

Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттер мен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?

A.Құқық қабілеті

B.Объективтілігі

C.Егемендік

D.Бюракраттық

E.Тоталитарлық
$$$ 22 D

Азамат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасқан саяси ұйым қалай аталады?

A.Партия

B.Қоғамдық бірлестіктер

C.Саяси қозғалыстар

D.Мемлекет

E.Ұйымдық бірлестіктер
$$$ 23 A

Қазақстан Тәуелсіздігі туралы Декларация қашан қабылданды?

A.1990 ж 25 қазан

B.1991 ж 16 желтоқсан

C.1992 ж 2 қазан

D.1992 ж 2 наурыз

E.1993 ж 28 ақпан
$$$ 24 C

Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттер мен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?

A.Құқық қабілеті

B.Объективтілігі

C.Егемендік

D.Бюракраттық

E.Тоталитарлық
$$$ 25 A

Мемлекет қай қоғамда пайда болды?

A.Рулық қауымдық қоғамда

B.Рулық қоғамда

C.Феодалдық қоғамда

D.Капиталистік қоғамда

E.Буржуазиялық қоғамда
$$$ 26 D

Демократия дегеніміз не?

A.Жеке адамның басқаруы

B.Заң арқылы басқару

C.Діни басқару

D.Халықтық басқару

E.Саяси ұйымдар арқылы басқару
$$$ 27 B

Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы қашан құрылды? (ТМД)

A.1990 ж 10 ақпан

B.1992 ж 25 сәуір

C.1991 ж 21 желтоқсан

D.1993 ж 28 ақпан

E.1995 ж 30 тамыз
$$$ 28 B

Демократияның белгісін тап:

A. тергеу

B. теңдік

C. қуғындау

D. коменданттық сағат

E. цензура
$$$ 29 A

Декларация дегеніміз не?

A,Мәлімдеме

B.Конференция

C.Салтанатты шеру

D.Заңдылық

E.Кепілдік
$$$ 30 C

Облыс, аудан, қала аумағындағы халықтық өкілді орган қалай аталады?

A.Мәжіліс

B.Сенат


C.Мәслихат

D.Дума


E.Демонстрация

$$$ 31 E

Заңды немесе маңызды мемлекетік шешімдерді бүкіл халықтық талқылау мен қабылдау түрі қалай аталады?

A.Конференция

B.Ұлттық қауіпсіздік

C.Репатриация

D.Демонстрация

E,Референдум


$$$ 32 D

Мемлекеттің пайда болуының таптық теориясының негізін қалаушы:

A. И.Кант

B. Т.Гоббс

C. Д.Локк

D. К.Маркс

E. Аристотель
$$$ 33 A

Құқықтық мемлекетке тән белгі:

A. Мемлекет пен азаматтар арсындағы тығыз байланыс

B. Мемлекет пен саяси партиялар арсындағы тығыз байланыс

C.Мәслихатпен тығыз байланыс

D. Парламент пен Үкімет арасындағы байланыс

E. Аудандық және қалалық әкімшілік арасындағы тығыз байланыс
$$$ 34 A

Тоталитарлық режимнің белгілерін көрсетіңіз?

A. Бір ғана партияның, бір ғана идеологияның болуы

B.Биліктің ерікті түрде іске асырылуы

C. Халықтық биліктің болуы

D. Сайлау арқылы билік жүргізу

E. Көп партиялық жүйенің болуы
$$$ 35 E

Қасым ханның «Қасқа жолының» негізгі қағидасы?

A. Ескі заңдарды топтау

B. Құн заңын енгізу

C. Ескі заңдарды алып тастау

D. Жазаны малмен алмастыру

E. Қанға - қан, жанға -жан

$$$ 36 A


Мемлекет және құқық теориясының атқаратын қызметтері қандай?

А. әдістемелік, күштеу, тексеру

В. бақылау, есеп беру

С. қоғамдар құру, қоғамдық қатынастарды реттеу, тәрбиелеу

D. гнесологиялық, әдістемелік, болжамдық, тәрбиелік

Е. қорғау

$$$ 37 A

Мемлекеттің шығуы туралы теориялардың қайсысы әйгілі?

А. теологиялық, патриархалдық, келісім – шарттық, күштеу, маркстік

В. психологиялық, маркстік

С. әлеуметтік, тарихи, күштеу

Д. маркстік, теологиялық, діңи

Е. теологиялық, тарихи
$$$ 38 B

Қазақстан қандай республика?

А. Монархиялық

В. Президенттік

С. Федеративтік

D. Конституциялы монархиялық

Е. Парламенттік
$$$ 39 B

Антидемократиялық саяси режимнің нышандары:

А. Заңдардың күшіне енуі

В. Демократиялық ұйымдарға тиым салынады, бостандықтың болмауы, қуғын – сүргін, заңсыздық орын алады

С. Плюрализмнің болуы

Д. Елді бір ғана диктатордың билеуі

Е. Көппартиялылықтың орын алуы
$$$ 40 A

Құқықтық мемлекет деген не?

А. Жеке адам мен қоғам мүддесін қорғайтын заң үстемдігі мен құқық принциптеріне негізделген мемлекет

В. Өз конституциясы бар, егеменді мемлекет

С.Конституцияға негізделген, президенттік басқарудағы мемлекет

Д. Парламенттік мемлекет

Е. Демократиялық, зайырлы мемлекет
$$$ 41 E

Билікті бөлу принципінің басты талабын тұжырымдаған ағартушылар:

А. Маркс, Энгельс

В. Вольтер, Руссо

С. Гоббс, Руссо

D. Кант, Гегель

Е. Локк, Монтескье
$$$ 42 A

Мемлекеттің шығуы жөніндегі келісім – шарт теориясының негізін қалағандар:

А. Локк, Гоббс

В. Вольтер, Руссо

С. Гроций, Руссо, Радищев

D. Монтескье, Радищев

Е. Локк, Маркс, Энгельс
$$$ 43 A

Мемлекеттің нысандық элементтерін атаңыз:

А.Басқару, мемлекеттік құрылым, саяси тәртіп

В. Басқару, саяси партиялар, қозғалыстар

С. Азаматтық қоғам, мемлекеттікқұрылым, партиялар

D. Ұйымдар, мемлекеттікқұрылым, саяси тәртіп

Е. Партиялар, саяси тәртіп, басқару
$$$ 44 B

Парламенттік республикалар қайсысы жатады:

А. Германия, Италия

В. Англия, АҚШ

С. Ресей, Швеция

D. Жапония, Испания

Е. Қазақстан, Қырғызстан
$$$ 45 C

Диктаторлық режимнің белгісін ата:

А. Жалпыға бірдей тең сайлау құқығы

В. Азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғау

С. Күштеу мен зорлық – зомбылықты кең қолдану

D. Парламенттің рөлін шектеу

Е. Құқықтың дамуын шектеу
$$$ 46 E

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:

А. Федерациялық

В. Автономиялық

С. Конфедерациялық

D. Одақтық

Е. Унитарлық
$$$ 47 B

Ерекше мәжбүр ету органдарын қажет етпейтін тәртіп ережелері:

А. Президенттің жарлығы

В. Әдет – ғұрыптар

С. Сот шешімі

D. Құқықтық нормалар

Е. Үкіметтің қаулысы
$$$ 48 D

Құқық нормасының басқа әлеуметтік нормалардан басты айырмашылығы неде?

А. Ешқандай айырмашылығы жоқ

В. Әдет күші арқылы

С. Құқық нормаларының мемлекеттің қатысуынсыз жасалуында

D. Құқық нормалары мемлекеттік мәжбүр ету арқылы қамтамасыз етіледі

Е. Құқық нормалары халыққа таратылады

$$$ 49 C


Құқық нормаларын реттеу нәтижесінде қалыптасатын ерекше ерікті қатынастар қалай аталады?

А. Тұрақты қатынастар

В. Моральдық қатынастар

С. Құқықтық қатынастар

D. Тұрмыстық қатынастар

Е. Діңи қатынастар


$$$ 50 A

Өзара заңды құқықтар мен міндеттерді тудыратын адамның белгілі бір мемлекетке қатыстығы қалай аталады?

А. Азаматтық

В.Өкілеттік

С. Апатрид

D. Мәртебе

Е. Лауазым
$$$ 51 C

Заңды немесе маңызды мемлекеттік шешімдерді бүкілхалықтық талқылау мен қабылдау түрі қалай аталады:

А. Конференция

В. Демократия

С. Референдум

D. Репатриация

Е. Сайлау
$$$ 52 B

Заңдылыққа негізделген және құқық нормаларына сәйкес қоғамдық қатынас тәртібі:

А. Тұрақтылық

В. Құқықтық тәртіп

С. Қоғамдық тәртіп

D. Төтенше жағдай

Е. Әдеп
$$$ 53 D

Заңдылық маңызы бар мәлімдемелерді, актілерді куәландыратын мемлекеттік орган:

А. ҚҚМ

В. Сот


С. Прокуратура

D. Нотариат

Е. Жергілікті әкімшілік

$$$ 54 E


Өркениеттің негізгі жаңа факторы қандай?

А. Экономикалық бостандық

В. Әдет – ғұрып

С. Діңи бірлестіктердің көбеюі

D. Автономиялық бостандық

Е. Саяси бостандық


$$$ 55 D

Мемлекеттік институттарға қайсысы жатады?

А.Кәсіпорындар

В. Антимонополиялық комитет

С. Тұтыну қоғамдары

D. Саяси партиялар

Е. Акционерлік қоғамдар

$$$ 56 B


Биліктің бөлінуінің дұрыс нысанын ата:

А. Атқарушы, жоғары сот, министрліктер

В. Заң шығарушы, сот , атқарушы

С. Заң шығарушы, атқарушы, конституциялық кеңес

D. Атқарушы, сот, президенттҚк аппарат

Е. Атқарушы, сот, министрліктер


$$$ 57 E

Авторитарлық мемлекеттің сипаты:

А. мемлекеттікөкіметте халықтың мандаты жоқ

В. адам құқығының жоғары мәртебелігі

С. заңның демократиялық сипатта іске асуы

D. мемлекеттің биліктің бөлінуі

Е. елді бір ғана адамның билеуі
$$$ 58 B

Мемлекетті типке бөлудің неше тәсілі бар?

А. 1

В. 2


С. 4

D. 5


Е. 6

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...