Қазақстан Республикасының Жер кодексі І бөлiм. Негізгі ережелер 1-тарау. Жалпы ережелер

Loading...


Дата10.05.2017
өлшемі21.37 Kb.
Қазақстан Республикасының Жер кодексі

І бөлiм . Негізгі ережелер

1-тарау . Жалпы ережелер

1-бап . Қазақстан Республикасының жер қоры

2-бап . Жердi санаттарға жатқызу, оларды бiр санаттан басқасына ауыстыру

3-бап . Жерге меншiк

4-бап . Жер заңдарының принциптерi

5-бап . Жер заңдарының мiндеттерi

6-бап . Жер заңдары

7-бап . Халықаралық шарттар

8-бап . Жердi аймақтарға бөлу

9-бап . Жер үшiн төленетiн төлемдер

10-бап . Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкалары және жер учаскесiнiң кадастрлық (бағалау) құны

11-бап . Жер учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерi

12-бап . Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

2-тарау . Мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреті

13-бап . Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

14-бап . Орталық уәкілетті органның және оның аумақтық органдарының құзыреті

14-1-бап . Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарының құзыреті

15-бап . Жергiлiктi өкiлдi органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының құзыретi

16-бап . Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының құзыреті

17-бап . Аудандық (қалалардағы аудандардан басқа) атқарушы органның құзыретi

18-бап . Облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының құзыреті

19-бап . Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл), ауылдық округтер әкiмдерiнiң құзыретi

19-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.04.21 № 470-IV (2012.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бөлiм . Жерге меншік құқығы, жер пайдалану құқығы және жерге өзге де заттық құқықтар

3-тарау . Жерге меншік құқығы

20-бап . Жерге меншiк құқығының түрлерi

21-бап . Меншiк құқығының мазмұны

22-бап . Жер учаскесiне меншiк құқығының туындауы

23-бап . Азаматтар мен заңды тұлғалардың жер учаскелерiне меншiгi

24-бап . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге меншiк құқығы

25-бап . Жеке меншiк құқығын iске асыру

26-бап . Жерге мемлекеттiк меншiк

27-бап . Мемлекеттiк меншiк құқығын iске асыру

4-тарау . Жер пайдалану құқығы

28-бап . Жер пайдалану құқығының режимі

29-бап . Жер пайдалану құқығының түрлерi

30-бап . Жер пайдалану құқығының субъектiлерi

31-бап . Жер пайдалану құқығының туындауы

32-бап . Жер пайдалану құқығын табыстау

33-бап . Жер пайдалану құқығын беру

34-бап . Тұрақты жер пайдалану құқығы

35-бап . Уақытша жер пайдалану құқығы

36-бап . Уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығы

37-бап . Уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығы

38-бап . Кейiнгi жер пайдалану (қосалқы жалдау) құқығы

39-бап . Мемлекеттiк жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшелiктерi

40-бап . Жер пайдалану құқығының әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен ауысуы

41-бап . Қызметтiк жер телiмi

5-тарау . Жер учаскесі - меншік құқығының, жер пайдалану құқығының және өзге де заттық құқықтардың объектісі ретінде

42-бап . Жер учаскесiне құқық шектерi

43-бап . Жер учаскесiне құқық беру тәртiбi

44-бап . Жер учаскелерiн объектiлер құрылысы үшiн беру

45-бап . Құрылысқа байланысты емес жер учаскелерiн беру

46-бап . Оралмандарға жер учаскелерiн беру

47-бап . Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтар алу

48-бап . Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) алу

49-бап . Мемлекет меншiгiндегi жер учаскелерiн төлеу мерзiмiн ұзартып сату кезiнде оларға құқықтар алу

49-1-бап. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту тәртібі

49-2-бап. Жерді резервте қалдыру

50-бап . Жер учаскелерiн беру нормалары

51-бап . Бөлiнетiн және бөлiнбейтiн жер учаскелерi

52-бап . Жер учаскесiне құқық және онда орналасқан үйге (құрылысқа, ғимаратқа) құқық

53-бап . Жер учаскесiне ортақ меншiк немесе ортақ жер пайдалану

54-бап . Ортақ меншiктегi немесе ортақ жер пайдаланудағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесiн пайдалану тәртiбi

55-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер үлестерiмен жасалатын мәмiлелер

56-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi немесе ортақ үлестiк жер пайдаланудағы жер үлесiн айқындау тәртiбi

57-бап . Ортақ үлестiк меншiктегi (ортақ үлестiк жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлісу және одан үлестi бөлiп шығару

58-бап . Ортақ бiрлескен меншiктегi (ортақ бiрлескен жер пайдаланудағы) жер учаскесiн бөлiсу

59-бап . Бөлiнбейтiн деп танылған жер учаскесiн бөлуге жол берiлмейтiндiгi

60-бап . Жер учаскесiне ерлi-зайыптылардың ортақ меншiгi

61-бап . Ортақ жер учаскесiндегi жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығы

62-бап . Бiрнеше пәтерi және (немесе) кiсi тұрмайтын үй-жайлары бар үйдiң жанындағы және кондоминиумның басқа да объектiлерiндегi жер учаскесiне құқық

63-бап . Жеке меншiктегi жер учаскесiнен және жер пайдалану құқығынан өндіріп алу

6-тарау . Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану кезіндегі құқықтары мен міндеттері

64-бап . Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалануға құқықтары

65-бап . Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың жер учаскелерiн пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

66-бап . Осы Кодекске орай жер учаскесiне құқықтар тиесiлi болмайтын жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен мiндеттерi

7-тарау . Сервитуттар

67-бап . Сервитут туындауының негiздерi

68-бап . Жеке тұлғаның бөтен жер учаскелерiнде болу және солар арқылы өту құқығы

69-бап . Көршi немесе өзге де жер учаскесiн шектеулi пайдалану құқығы

70-бап . Уақытша (маусымдық) пайдаланылатын мал айдау жолдары

71-бап . Жер учаскелерiн iздестiру жұмыстары үшiн пайдалану

72-бап . Басқа да сервитуттар

73-бап . Жер учаскесiне құқық ауысқан кезде сервитуттың сақталуы

74-бап . Сервитуттың тоқтатылуы

75-бап . Сервитутты тiркеу

8-тарау . Жер учаскесі мен жер пайдалану құқығын кепілге салу

76-бап . Кепiлдiң мәнi

77-бап . Жер учаскесiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салуды шектеу

78-бап . Үйлер (құрылыстар, ғимараттар) бар жер учаскесiн немесе сондай жер учаскесiне жер пайдалану құқығын кепiлге салу

79-бап . Жер учаскелерiн және жер пайдалану құқығын кепiлге салу тәртiбi

80-бап . Жер учаскесiн немесе жер пайдалану құқығын кепiлге салуды тiркеу

9-тарау . Жер учаскесіне меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және өзге де заттық құқықтарды тоқтату

81-бап . Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын немесе жер пайдалану құқығын тоқтату негiздерi

82-бап . Жеке меншiк құқығынан немесе жер пайдалану құқығынан бас тарту

83-бап . Меншiк иесiнiң немесе жер пайдаланушының мiндеттемелерi бойынша жер учаскесiнен немесе жер пайдалану құқығынан өндiрiп алу

84-бап . Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығарудың жалпы ережелері мен принциптері

85-бап . Жер учаскесiн мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару

86-бап . Меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі құқықтары

87-бап . Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарған кезде оның құнын өтеу

88-бап . Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін сот шешімі бойынша алып қою

89-бап . Мемлекеттiк қажеттiктер үшiн мемлекеттiк жер пайдаланушыдан жер учаскесiн алып қою

90-бап . Жекелеген санаттардағы жерлердi алып қоюды шектеу

91-бап . Төтенше жағдайлар кезiнде жер учаскесiн уақытша алып қою

92-бап . Мақсаты бойынша пайдаланылмаған жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

93-бап . Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн меншiк иесiнен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қою

94-бап . Мақсаты бойынша пайдаланылмаған не Қазақстан Республикасының заңдарын бұза отырып пайдаланылған жер учаскесiн алып қою тәртiбi

95-бап . Тәркiлеу

96-бап . Меншiк немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда жер учаскесiн бағалау

3-бөлiм . Жер санаттары

10-тарау . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер

97-бап . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер ұғымы және оның құрамы

98-бап . Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру тәртiбi

99-бап . Инженерлiк тұрғыда әзiрленген суармалы жердi пайдалану

100-бап . Арнайы жер қоры

101-бап . Шаруа (фермер) қожалығын жүргiзуге арналған жер учаскелерi

102-бап . Өзiндiк қосалқы шаруашылыққа, бағбандыққа және саяжай құрылысына арналған жер учаскелерi

103-бап . Жекешелендiрiлетiн мемлекеттiк ауыл шаруашылығы ұйымдарының жер учаскесiн бөлiсу 104-бап . Ұзақ мерзiмдi пайдаланылатын мал айдау жолдары

105-бап . Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасының орнын толтыру

106-бап . Ауыл шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу тәртiбi

11-тарау . Елді мекендер жері

107-бап . Елдi мекендер жерi ұғымы мен оның құрамы

108-бап . Елдi мекендердiң шекарасын (шегiн) белгiлеу және өзгерту

109-бап . Елдi мекендердiң жерiн пайдалану

110-бап . Қала маңындағы аймақтар

12-тарау . Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер

111-бап . Өнеркәсiп, көлiк, байланыс жерi, ғарыш қызметі мұқтажына арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер ұғымы және оның құрамы

112-бап . Өнеркәсiп жерi

113-бап . Көлiк жерi

114-бап . Темiр жол көлiгiнiң жерi

115-бап . Автомобиль көлiгiнiң жерi

116-бап . Теңiз және iшкi су көлiгiнiң жерi

117-бап . Әуе көлiгiнiң жерi

118-бап . Құбыр көлiгiнiң жерлері

119-бап . Байланыс және энергетика жерi

119-1-бап. Ғарыш қызметі мұқтажына арналған жер

120-бап . Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік қажеттерiне арналған жер

121-бап . Жердi ерекше шарттармен пайдалану аймақтары

13-тарау . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жер

122-бап . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi

123-бап . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың күзет аймақтарының жерлерi

124-бап . Жердi ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына жатқызу

125-бап . Сауықтыру мақсатындағы жер

126-бап . Рекреациялық мақсаттағы жер

127-бап . Тарихи-мәдени мақсаттағы жер

14-тарау . Орман қорының жері

128-бап . Орман қорының жерi ұғымы және оның құрамы

129-бап . Мемлекеттік орман қоры жерін ауыл шаруашылығы мақсаттары және құрылыс объектілері үшін жер пайдалануға беру

130-бап . Орман қорының жерiн жердiң басқа санаттарына ауыстырудағы шектеулер

131-бап . Орман шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасыны өтеу

15-тарау . Су қорының жері

132-бап . Су қорының жерi ұғымы және оның құрамы

133-бап . Су қорының жерiне меншiк құқығы

134-бап . Су айдындары жағалауынан су қорғау аймақтары мен белдеулерiне жер бөлiп шығару

135-бап . Су қоры жерiнiң құрамынан жер учаскелерiн беру

136-бап . Су қорының жерiн пайдалану тәртiбi

136-1-бап . Су қорының жерлерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру тәртібі

16-тарау . Босалқы жер

137-бап . Босалқы жер құрамы

138-бап . Босалқы жердi беру

4-бөлiм . Жерді қорғау, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, мониторинг және жер кадастры

17-тарау . Жерді қорғау

139-бап . Жердi қорғаудың мақсаттары мен мiндеттерi

140-бап . Жердi қорғау

141-бап . Топырақта зиянды заттардың жол берiлетiн шектегi қоспаларының нормативтерi

142-бап . Жердiң жай-күйiне әсер ететiн үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) және басқа да объектiлердi жобалау мен пайдалануға беруге қойылатын экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптар

143-бап . Радиоактивтi ластануға ұшыраған және ядролық қару сынақтары өткiзiлген жер

18-тарау . Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау

144-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылаудың мiндеттерi

145-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру тәртiбi

146-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

147-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органның функциялары

148-бап . Жердi пайдалану мен қорғауды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар лауазымды адамдарының құқықтары мен мiндеттерi

19-тарау . Жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры

және жер мониторингі

149-бап . Жерге орналастырудың мақсаты мен мазмұны

150-бап . Жерге орналастыруды жүргiзу

151-бап . Жерге орналастыру процесi

152-бап . Мемлекеттiк жер кадастры

153-бап . Мемлекеттiк жер кадастрының және оны жүргізуге технологиялық байланысты қызметтің мазмұны

154-бап . Жер учаскелерiн тiркеу мақсаты үшiн есепке алу

155-бап . Қазақстан Республикасының аумағын кадастрлық бөлу

156-бап . Жер-кадастр құжаттамасы

157-бап . Мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзу тәртiбi

158-бап . Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн беру және кадастр ақпаратын пайдалану

159-бап . Жер мониторингi

160-бап . Жер мониторингiнiң мiндеттерi

161-бап . Жер мониторингiн жүргiзу

162-бап . Жер мониторингi ақпаратын алу мен пайдалану әдiстерi

163-бап . Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру

5-бөлiм . Жер заңдарының орындалуын қамтамасыз ету және қорытынды ережелер

20-тарау . Меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау және шығынды өтеу

164-бап . Жеке меншiк құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау

165-бап . Меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген шығынды өтеудiң негiздерi

166-бап . Шығынды өтеу тәртiбi

167-бап . Жер даулары

168-бап . Жер заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық21-тарау . Қорытынды ережелер

169-бап . Осы Кодекстiң қолданылу тәртiбi


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...