Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясыбет8/19
Дата16.01.2017
өлшемі1.54 Mb.
#358
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

2. ӘЛЕУМЕТТАНУ ТАРИХЫ КУРСЫ БОЙЫНША

ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Т А Қ Ы Р Ы Б Ы

Дәріс

Семинар

1.

Кіріспе

2

2

2.

Антика дәуіріндегі әлеуметтік ойлар

4
3.

Ортағасырдағы әлеуметтік-теологиялық ойлар

2

2

4.

Қайта өрлеу дәуіріндегі әлеуметтік ойлар

2

2

5.

Әлеуметтік-гуманистік идеялар дамуы

2

2

6.

Әлеуметтік-утопистік идеялар дамуы

2

2

7.

Жаңа дәуір әлеуметтік ойлары

2

2

8.

Неміс класикалық философиясындағы әлеуметтік ойлар

4

2

9.

Әлеуметтану ғылымының пайда болуы

2

2

10.

Г.Спенсердің даму тұжырымы

2

2

11.

Марксизм әлеуметтік тұжырымы

2

2

12.

Әлеуметтік-дарвинистік тұжырымдар

2

2

13.

Психологиялық тұжырымдар

2
14.

З.Фрейдтің психосұрыптау теориясы

2

2

15.

В.Паретоның әлеуметтік жүйесі

2

2

16.

Неміс әлеуметтік мектебі

2

2

17.

Э.Дюркгейм әлеуметтік тұжырымдары

2
18.

М.Вебер әлеуметтік тұжырымдары

2

2

19.

П.Сорокин әлеуметтік тұжырымдары

2
20.

Қазіргі батыс әлеуметтануы

2

2

21.

Эмпириялық әлеуметтану

2
22.

Құрылымдық-қызметтік сұрыптау

2

2

23.

Франкфурт мектебінің әлеуметтануы

2
24.

Әлеуметтік егес теориясы

2

2

25.

Жаулық теориясы

2

2

26.

Жаңафрейдтік мектеп теориялары

2

2

27.

Социометрия тұжырымдары

2
28.

Әлеуметтік айырбас тұжырымдары

2

2

29.

Мәндік интеракционизм тұжырымдары

2
30.

Этнометодология тұжырымдары

2

2

31.

Феноменологиялық әлеуметтану

2
32.

Технократия әлеуметтік тұжырымдары

2

2

33.

Орыс мәдениеттануының дамуы

4

2

34.

Халықшылар әлеуметтік ойлары

2

2

35.

Кеңестер одағында әлеуметтану ғылымының дамуы

4

2

36.

Әлеуметтану ғылымының 1960 ж. қайта өрлеуі

2

2

37.

Қазақстан Республикасында әлеуметтану ғылымының дамуы

4

2


38.

Қазақ халқының әлеуметтік ойлары

4

2

40.

Қазақстан Республикасында ғылымның даму жолдары.

2

2
Барлығы:

90

60ӘЛЕУМЕТТАНУ ТАРИХЫ ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 2001-2002 ОҚУ ЖЫЛЫ


  1. КІРІСПЕ. / 2 сағат/

1. Әлеуметтік ұғымдар пайда болуы.

  1. Әлеуметтік ұғымдарды зерттеу қажеттілігі.

  2. Қазақ ақыл-ойында әлеуметтік ұғымдар қалыптасуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. І. Ерғалиев, Т.Рысқалиев Дала ойшылдары. Ақиқат, 2, 2000ж.

  2. Раев Д.С. Би-шешендердің саясат туралы көзқарастары. Саясат, 12, 2000

  3. История социологии. Под.ред. Елсунова А. Минск. 1997 г.

2. ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ТЕОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЛАР /2 сағат/  1. Әлеуметтік-теологиялық ойлар ерекшелігі.

  2. А. Августиннің құдайды сүю тұжырымдамасы.

  3. Ф. Аквинскийдің құдай құқығы тұжырымы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Дюсалинова Б. Орта ғасырлардағы Батыс Европа халықтарының мәдениетін ұғыну ерекшеліктері. Ізденіс, 4-5, 2001 г.

  2. История социологии. Под.ред. Елсунова А.Н. Минск., 1997 г.

  3. Христианская мораль и этика. М., 1995 г.

3. ҚАЙТА ӨРЛЕУ ДӘУІРІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ОЙЛАР /2 САҒАТ/  1. Қайта өрлеу дәуірі әлеуметтік ойларына антика пәлсапаларының әсері.

  2. Адамгершілік идеясы. Д. Алигьери, Ф.Петрарка.

  3. Мемлекеттік құрылым идеялары. Н.Макиавелли. Н.Боден.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Құрманова Н. Данте шығармашылығын оқытқанда. Журнал. Қазақ тарихы, 1, 2001 ж.

  2. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995 г.
  1. ӘЛЕУМЕТТІК – ГУМАНИСТІК ИДЕЯЛАР ДАМУЫ / 2 САҒАТ/

  1. Әлеуметтік-гуманистік идеялар пайда болуы.

  2. Гуманистік идеялар дамуына дін әсері

  3. Гуманистік идеялар дамуына азаматтық ілімдер әсері

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

1. История социологии. Под.ред. Елсунова А.Н. Минск,1997


  1. ӘЛЕУМЕТТІК-УТОПИСТІК ИДЕЯЛАР ДАМУЫ / 2 САҒАТ/.

1. Әлеуметтік-утопистік идеялар негіздерінің қалануы.

2. Т. Мор Утопиясы

3. Т. Кампанелланың Күн қаласы.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


  1. Т. Мор. “Утопия”. Т.Кампанелла “Город солнце” Сб. Зарубежная фантастика М., 1990 г.

  2. История социологии. Под.ред. Елсунова А. Минск, 1997 г.  1. ЖАҢА ДӘУІР ӘЛЕУМЕТТІК ОЙЛАРЫ / 2 САҒАТ/

  1. Әлеуметтік-жаратылыстық тұжырымдар пайда болуы мен дамуы.

  2. Т. Гоббстың қоғамдық шарт тұжырымы.

  3. Д. Локктың мемлекеттік билікті ұйымдастыру туралы тұжырымдары.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Основы социологии. Под.ред. Эфендиева А.Г. часть1, М., 1994 г.

  2. Ионин Л.Г. Социология культуры; путь в новое тысячелетие. М., 2000 г.
  1. НЕМІС КЛАССИКАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ОЙЛАР / 2 САҒАТ/

  1. Неміс классикалық философиясының жалпы азаматтық ақыл-ойдағы ерекшелігі.

  2. И. Канттың әлеуметтік болмыс заңдары

  3. Гегельдің әлеуметтік пәлсапасы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Тюлепбергенова Е. Гегель о понятии как форме мышления. Ізденіс, 2, 2001г.

  2. Байжігітов Б., Сейтімов А. Гегель формуласы және өнерге философиялық пайымдау. Ізденіс, 6, 2001 ж.
  1. ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ / 2 САҒАТ/

  1. Әлеуметтік құбылыстарды эмпириялық зерттеулерге деген қажеттілік пайда болуы.

  2. О. Конт позитивтік әлеуметтануы.

  3. Әлеуметтану ғылыми негіздерінің қалануы. Ж. Кетле, Дж. Милль.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы, 1997 г.

  2. Смелзер Н. Социология М., 1994 г.

9. Г. СПЕНСЕРДІҢ ДАМУ ТҰЖЫРЫМЫ / 2 САҒАТ/

  1. Әлеуметтік үрдіс тұжырымы.

  2. Әлеуметтік институттар тұжырымы.

  3. Үлгілі түрлердің пайда болу мен даму заңдылықтары.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. История социологии под. Ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997г.

  2. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995 г.
  1. МАРКСИЗМ ӘЛЕУМЕТТІК ТҰЖЫРЫМЫ / 2 САҒАТ /

  1. Марксизм тұжырымының пайда болу негіздері. К. Маркс. Ф. Энгельс.

  2. Қоғамдық-экономикалық формациялар тұжырымы.

  3. Марксизм тұжырымының кейінгі әлеуметтік ойларға әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Смирнов И.П. От марксизма к идеализму М., 1995 г.
  1. ӘЛЕУМЕТТІК – ДАРВИНИСТІК ТҰЖЫРЫМДАР / 2 САҒАТ /

  1. Л. Гумиловичтің нәсілдік ерекшелік тұжырымы

  2. У. Самнердің әлеуметтік күрес тұжырымы

  3. А. Смоллдың мүдделер егесі теориясы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Давыдов Ю.Н. Эволюция теоретической социологии ХХ века. Социс, 8, 1995 г.

  2. Баразгова Е.С. Американская социология, Бишкек, 1997 ж
  1. З.ФРЕЙДТІҢ ПСИХОСҰРЫПТАУ ТЕОРИЯСЫ / 2 САҒАТ/

  1. Психосұрыптау теориясының адамзат ақыл-ойына әкелген жаңалығы

  2. Эдип комплексі тұжырымы

  3. Жеке адам психологиялық даму үрдісін сұрыптау.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. З.Фрейд. Сб. произвед. М., 1995 г.

  2. История социологии. Под. Ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997

  1. В. ПАРЕТОННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕСІ / 2 САҒАТ/

  1. Логикалық және логикаға қайшы әлеуметтік әрекеттер.

  2. Адамзат элитасы теориясы.

  3. В. Паретонның қоғамдық-тарихи даму тұжырымы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Парето В. О применении социологических теорий. Социс, 10, 1995 г.

  2. Зотов А.А. Путь В.Парето к социологии. Социс, 10, 1995 г.

14. НЕМІС ӘЛЕУМЕТТІК МЕКТЕБІ / 2 САҒАТ /  1. В. Дильтеяның Адам рухы теориясы

  2. Г. Зиммельдің парадигмалар теориясы

  3. Ф. Теннистің қала және ауыл әлеуметтік ерекшеліктері тұжырымы

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Шпакова Р.П. Фердинанд Теннис. Забытый социолог. Социс, 12, 1995 г.

  2. Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994 г.
  1. М. ВЕБЕР ӘЛЕУМЕТТІК ТҰЖЫРЫМДАРЫ /2 САҒАТ /

1. М. Вебер капитализм рухы туралы

2. Мәдени дәстүрлердің қоғам өміріне әсері туралы

3. М. Вебер саяси-әлеуметтік тұжырымдары.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р ;


  1. Бахинин А.А. Мета социологические проблемы; изучение морали. Социс, 11, 1995 г.

  2. История социологии. Под.ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997г.

16. ҚАЗІРГІ БАТЫС ӘЛЕУМЕТТАНУЫ / 2 САҒАТ /  1. Қазіргі Батыс әлеуметтануындағы көпжақтылық.

  2. Эпмириялық әлеуметтану дамуы

  3. Академиялық және қолданбалы әлеуметтанудың пайда болуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Гуревич Л. Логично о парадоксальном. Саясат, 6, 2001 г.

  2. Питер Л.Бергер. Приглашение в социологию. М., 1996 г.

  3. Баразгова Е.С. Американская социология. Бишкек, 1997 г.

  4. Ансар П. Современная социология. Социс, 12, 1995 г.
  1. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ – ҚЫЗМЕТТІК СҰРЫПТАУ

/ 2 САҒАТ /

  1. Т. Парсонс. Әлеуметтік өмірді сұрыптау теориясы.

  2. Р. Мертон. Құрылымдық әлеуметтану негізін қалаушы.

  3. Құрылымдық-қызметтік сұрыптау теориясының әлеуметтік ойларға әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Баразгова Е.С. Американская социология. Бишкек, 1997 г.

  2. История социологии. Под.ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997г.

  3. Гофман А.Б. Сто лет спустя; коллоквиум, посвященный Дюркгейму. Социс, 11, 1995 г.

18. ӘЛЕУМЕТТІК ЕГЕС ТЕОРИЯСЫ / 2 САҒАТ /  1. Әлеуметтік егес теориясының пайда болуы.

  2. Р. Миллстің әлеуметтік егес теориясы

  3. Р. Дорендорфтің конфликтология теориясы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. М. Бұмұтай. Діни экстремизм мен терроризм. Ақиқат, 10, 2001 ж.

  2. Сарсекеев М.М. Институциональные формы конфликточенности в постсоветском Казахстане. Саясат, 8-9, 2000 г.

  3. Баразгова Е.С. Американская социология. Бишкек, 1997 г.
  1. ЖАУЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ. / 2 САҒАТ/

  1. Классикалық фрустрация - агрессия теориясы.

  2. Жаулықтың әлеуметтік негіздері теориясы

  3. Олбени университеті зерттеушілерінің әлеуметтік әсер ету теориялары.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

  1. История социологии под. Ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997 г

  2. Баразгова Е.С. Американская социология. Бишкек 1997 г.
  1. ЖАҢА ФРЕЙДТІК МЕКТЕП ТЕОРИЯЛАРЫ / 2 САҒАТ /

  1. А. Адлер биологиялық әсер теориясы.

  2. К. Юнгтің архетип теориясы

  3. К. Хорни. Жеке адам қасиеттерінің өзара егесі тұжырымы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Смелзер Н. Социология. М., 1994 г.

  2. Баразгова Е.С. Амариканская социология. Бишкек,1997 г.

  3. История социологии. Под.ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997г.

21. ӘЛЕУМЕТТІК АЙЫРБАС ТҰЖЫРЫМДАРЫ / 2 САҒАТ /  1. Д. Хоманс. Әлеуметтік айырбас теориясы

  2. П. Блау. Әлеуметтік топтар жіктелуі теориясы

  3. Әлеуметтік айырбас теориясының қоғамдық өмірдегі тәжірибелік көріністері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Козлова О.Н. О публикациях социологической литературы в ұқ-е годы. Социс, 11, 1995 г.

  2. История социологии под.ред. Елсунова А.Н. Минск,1997 г.

22. ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ ТҰЖЫРЫМДАРЫ /2 САҒАТ /  1. Х. Гарфиннель этнометодология теориясы

  2. Этнометодология теориясын әлеуметтік топтарды зерттеуде қолдану.

  3. Этнометодология теориясын этникалық топтарды зерттеуде қолдану.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Тощенко Ж. О парадоксах общественного сознания. Социс,11,1995 г.

  2. История социологии под.ред. Елсунова А.Н., Минск,1997 г.

23. ТЕХНОКРАТИЯ ӘЛЕУМЕТТІК ТҰЖЫРЫМДАРЫ /2 САҒАТ/  1. Технократиялық теориялар пайда болуының негіздері

  2. Технократиялық зиялы қауым тұжырымдары. Д. Бренхем.

В.Ферникс.

  1. Ақпараттық қоғам теориялары.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Руткевич М.Н. Постмодернизм или социотропизм. Социс, 3, 1995 г.

  2. История социологии под.ред. Елсунова А.Н. Минск,1997 г.

24. ОРЫС ӘЛЕУМЕТТАНУЫНЫҢ ДАМУЫ / 2 САҒАТ/  1. Орыс әлеуметтануының әдістемелік негіздері.

  2. Орыс әлеуметтік ақыл-ойының даму үрдісі

  3. Орыс әлеуметтану ғылымының даму кезеңдері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Г. Нұрышева Л.Толстойдың философиялық ілімдегі өмірдің мәні мәселесі. Ақиқат, 4, 2000 ж.

  2. Кареев Н.И. Основы русской социологии. Социс, 8, 1995 г.

25. ХАЛЫҚШЫЛАР ӘЛЕУМЕТТІК ОЙЛАРЫ / 2 САҒАТ/  1. Халықшылар әлеуметтік идеясының пайда болу негіздері.

  2. М.А. Бакунин. Ағартушылық тұжырымы.

  3. П.Н. Ткачев. Әлеуметтік төңкеріс теориясы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. История социологии под. Ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997 г

  2. Бакунин М.А. Сб. произвед М., 1987 г.  1. КЕҢЕСТЕР ОДАҒЫНДА ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ / 2 САҒАТ/

  1. 20-30 ж. әлеуметтану ғылымының дамуы. Бухарин Н.И., Боровский А.М. және т.б.

  2. Маркстың әлеуметтану негіздері

  3. Әлеуметтану ғылымының қоғам өмірінен аластатылу себептері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Бухарин Н.И. Сб. статей. М., 1989 г.

  2. История социологии под. Ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997 г.

  3. Троцкий Л. Письма из ссылки М., 1995 г.

27. ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ 1960 ж. ҚАЙТА ӨРЛЕУІ / 2 САҒАТ/  1. Әлеуметтану ғылымының қайта өрлеу себептері.

  2. Еңбек ұйымдарын әлеуметтік зерттеу негіздерінің қалануы. В.Я.Ядов, А.Г.Здравомыслов.

  3. Қоғам және ауыл мәселелерінің әлеуметтану ғылымында зерттелуі. Тодоровский А.И., Шубкин В.И.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. История социологии под ред. Елсунова А.Н. Минск,1997 г.

28. КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ / 2 САҒАТ/  1. Қ азақстан Республикасында әлеуметтану ғылымы негіздерінің қалануы.

  2. Қазақ Ұлттық мемлекеттік университеті жанында әлеуметтанулық зерттеулер басталу.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Аралбаева Р. Социология образования. Ізденіс,6, 2001 ж.

  2. Ядов В.А. Настоящее и будущее теоретической социологии в России. Социс, 12, 1995 г.

29. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ОЙЛАРЫ / 2 САҒАТ/  1. Әлеуметтік-пәлсапалық ақыл-ой дамуы. Әл-Фараби, Ж.Баласағұн.

  2. Әлеуметтік-утопиялық ақыл-ой. Асан Қайғы.

  3. Діни-әлеуметтік ақыл-ой. Х.А. Иассауи.

  4. Ағартушылық идеясының дамуы. А. Құнанбаев, Ы. Алтынсарин.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Қаратышқанова Қ. Қ.А. Ясауи және “Диуани Хикметте” қолданылған діни-сопылық идеялардың зерттелуі. Ақиқат, 6, 2001 ж.

  2. Черманова М.Б. Социально-экономические взгляды Абая Кунанбаева. Саясат, 10-11, 2000 г.

  3. К. Толысбайұлы. Асан Қайғы-дала ойшылы. Журнал, Қазақ тарихы, 2000 ж.

  4. Есқалиев С. Алтынсарин дүниетанымының зерттелуі. Журнал. Қазақ тарихы, 1, 2000 ж.

  5. Ниетқалиева Г. Махамбет пен Абай жырларындағы табиғат пен адам концепциясы. Ақиқат, 2, 2001 г.

30. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ /2 САҒАТ/  1. Батыс әлеуметтану ғылымының әсері

  2. Отандық әлеуметтану ғылымының дамуы.

  3. Әлеуметтанушылық зерттеу орталықтарының құрылуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :  1. Шайхутдинова Т. Философско-социологические аспекты творчества. Ізденіс, 2, 2001 г.

  2. Ансар П. Современная социология. Социс, 12, 1995 г.
Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> М.Өтемісов атындағы БҚму-нің Ғылыми Кеңесімен бекітілді «25» 02 2013ж
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы