Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы


СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ ЖИНАУ / 4 САҒАТ /бет7/19
Дата16.01.2017
өлшемі1.54 Mb.
#358
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ ЖИНАУ / 4 САҒАТ /


1. Социологиялық зерттеу бағдарламасын құру.

2. Жалпы және респонденттік топтарды таңдау.

3. Социологиялық ақпарат жинау туралы Э.Ноэль тұжырымдамасы.
Ә Д Е Б И Е Т Е Р :


 1. Ноэль Э. Массовый опрос. М., 1994 г.

 2. Методические разработки по дисциплине “Социология” Алматы, 2000 г.

 3. Как провести социологическое исследование. М., 1990 г.

 4. Оспанов Е. Социология. Алматы. 1984 ж.

 5. Измерение в социологии М., 1998 г.
 1. ҚОҒАМДЫҚ ПІКІРДІ ЗЕРТТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

/ 4 САҒАТ /

 1. Қоғамдық пікірді зерттеу технологиясы.

 2. PR технологиясын қоғамдық және саяси өмірде қолдану.

 3. Қоғамдық пікір ақпаратын сұрыптау кестесін жасау.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Питер Л. Бергер. Приглашение в социологию М., 1996 г.

 2. Харчева В. Основы социологии М., 2000 г.

 3. Измерение в социологии. М., 1998 г.

 4. Колесников А.Н. О роли социальных технологий в предвыборной борьбе. Социс. № 10., 1995 г.

7. ҚОҒАМ ТҮСІНІГІ. ҚОҒАМ ӨМІРІНІҢ НЕГІЗГІ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ӨЗАРА ӘСЕРЛЕРІ / 2 САҒАТ / 1. Қоғам түсінігі.

 2. Қоғам өмірінің негізгі аймақтары.

 3. Әлеуметтік прогресс ұғымы.

 4. Қоғамдарды жіктеу тұжырымдамасы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р: 1. Рысқалиев Т. Ақыл кітабы. Алматы.1999 ж.

 2. Кравченко А. Введение в социологию. М., 1995 г.

 3. Волков Ю.Г. Социология. М., 2001 г.
 1. ҚОҒАМДЫ СОЦИОМӘДЕНИ СҰРЫПТАУ / 4 САҒАТ /

 1. Қоғам және әлеуметтік ережелер.

 2. Қоғам өміріндегі мәдени дәстүрлер ролі.

 3. Әртүрлі қоғамдық құрылымдарға тән ерекшеліктер.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Бурбаев Т. Қазақ менталитетіндегі жер мәселесі. Ақиқат, 6. 2001 ж.

 2. Нығматуллин Н. Әлеуметтік және саяси мазмұнның өзара байланысы және бір-біріне ықпалы. Ақиқат 4, 2001 ж.

 3. Бабаева Л.В. Новые ориентиры в развитии общества. Социс 9, 1995 г.

9. ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТТАР МЕН ӘЛЕУМЕТТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС / 2 САҒАТ /

1. Әлеуметтік институттар ұғымы.

2. Әлеуметтік институттар қызмет атқару тәжірибесі.

3. Әлеуметтік институттардың әлеуметтік қарым-қатынастарды құрамдауы.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Смелзер Н. Социология. М., 1994 г.

 2. Фролов С.С. Социология. М., 2000 г.

 3. Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи. Социс, 10, 1995

10. ОТБАСЫ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 2 САҒАТ /

1. Отбасы жүйесі.

2. Неке және отбасы түрлері.

3. Қазіргі қоғамдағы отбасы проблемалары.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Омаров Ж. Отбасы және неке. Ақиқат. 12, 2001 ж.

 2. Сағындықов Е. Отбасы және тіл хақында бірер сөз. Ақиқат, 8. 2001 ж.

 3. Аяғанов Б. Тәжин М. Социология негіздері. Алматы. 1993 ж.

 4. Сағындықұлы Б. Әр отбасы - бір мешіт. Ақиқат, 1. 2000 ж.

11. САЯСАТ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 2 САҒАТ /

1. Саясат түсінігі.

2. Саяси үрдістер мен оқиғалар.

3. Саяси тәртіп / режим / түрлері.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Тажимова Р.С. Саяси құндылықтарды зерттеудің теориялық-методологиялық мәселелері. Саясат, 12. 2000 ж.

 2. Шауенов Е. Политическая стабилизация в переходном обществе. Саясат, 12. 2000 г.

 3. Ашимбаев М.С. К вопросу о факторах и особенностях политического развития Казахстана. Саясат, 3. 2001 г.

 4. Әбсаттаров Р. Саясат-қоғамдық құбылыс. Ақиқат, 1. 2001ж.

12. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ / 4 САҒАТ / 1. Мемлекеттік басқару жүйесі.

 2. Жергілікті басқару жүйесі.

 3. Мемлекеттік қызметкерлер мәртебесі.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Капасова А.Г. Бюрократия и коррупция в политической системе общества. Саясат, 8-9. 2000 г.

 2. Кубаев И. Развитие теории управления государством и экономикой. Саясат, 12. 2000 г.

 3. Тоқтыбеков Ә. Ұйымдастырушылық мәдениеті - мемлекеттік басқарудың сапасын көтерудің құрамы. Ақиқат, 11. 2001 ж.

 4. Ауыл әкімінің бейнесі мен беделі. Ақиқат, 7. 2001 ж.

 5. Көшім Д. Жергілікті өзін-өзі басқару. Ол не? Ақиқат, 5. 2001ж.

 6. Ерали Ә. Мемлекеттік билік және меншік. Ақиқат, 6. 2000ж.

13. САЙЛАУ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 2 САҒАТ / 1. Сайлау жүйелерінің пайда болу тарихы.

 2. Қазіргі сайлау жүйелері.

 3. Үкіметкерлер мен дауыс берушілер сайлау мәдениеті.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Азаматтық білімге кіріспе. Алматы. 2000 ж.

 2. Машан Б.С. Регламентация участия политических партий в избирательном процессе. Саясат, 2-3. 2000 г.

 3. Анденов М. Избирательная система США. Саясат, 10-11. 2000 г.

 4. Курманбаева Ш.А. Специфика политических избирательных технологий на постсоветском пространстве. Саясат. 12, 2000 г.

 5. Қойтай Қ. Сайлау заңы жаңара ма, әлде жақсара ма? Ақиқат, 9. 2001 ж.

 6. Көшім Д. Оппозиция және сайлау. Ақиқат, 2. 2000 ж.

14. ҰЛТ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ / 1. Ұлт түсінігі мен ұлттар қалыптасуы.

 2. Ұлттық мемлекеттер құрылуы.

 3. Көпұлтты мемлекеттер құрылуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Ыдырысов Ә. Ұлттық рух, ұлттық намыс… бар ма? Ақиқат, 2. 2001 ж.

2. Мұрадымов Т. Тіл тағдыры-ұлт тағдыры. Ақиқат, 8, 2001 ж.

3. Азаматтық білімге кіріспе. Алматы. 2001 ж.

4. Мұсатаев С. Ұлттық идеология: мәні мен мазмұны. Ақиқат, 11. 2000 ж.

5. Нұрпейіс К. Ұлттық рух. Ақиқат, 10. 2000 г.

6. Касабек А. Ұлттық ділі. Ақиқат, 8-9. 2000 ж. 1. ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ /

 1. Ұлтаралық қарым-қатынас негіздері мен маңызы.

 2. Ұлтшылдық анықтамасы мен негіздері.

 3. Ұлтқа қатысты мәдени даму мен тіл мәселелері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

1. Алипинова М. Новая формула межнациональной стабильности. Саясат. 2, 2001 г.


 1. Қуанымәлі Ж. Ұлт және ұлтаралық қатынас мәдениеті. Ақиқат. 1, 2001 ж.

 2. Меңлібаев Қ. Патриотизм және ұлтаралық қатынас мәдениеті. Ақиқат. 12, 2000 ж.

 3. Аренов М.М. Современная языковая ситуация в Казахстане. Социс. 12, 1995 г.

 4. Дьячков М.В. Об ассимиляции и интеграции в полиэтнических социумах. Социс. 7, 1995 г.

16. ДІН СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ /

1. Бүкіләлемдік діндер пайда болуы.

2. Бүкіләлемдік діндер негіздері.

3. Діннің қоғам өмірі мен мемлекеттің саяси құрылымына әсері.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Табегенов Т. Мұсылмандық ағартушылық айтыстары. Ақиқат. 11, 2001 ж.

 2. Бұлұтай М. Діни экстремизм мен терроризм. Ақиқат.10, 2001 ж.

 3. Уаһһабилер бүлігі. Ақиқат. 8, 2001 ж.

 4. Бекторов А. Дін және идеология. Ақиқат. 12, 2000 ж.

 5. Сиқымбаев С. Содырлық дінмен қабыспайды. Ақиқат. 10, 2000 ж.

 6. Митрохин Л.Н. Религиозная ситуация в современной России. Социс. 11, 1995 г.

17. ҚҰҚЫҚ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ /

1. Құқық пайда болуы мен дамуы.

2. Қазіргі заманғы ұлттық құқықтық жүйелер.

3. Адам құқықтары идеясының дамуы.

4. Адам құқықтары мен бостандықтары қазіргі даму негізі.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

1. Азаматтық білімге кіріспе. 2000 ж.

2. Ахметова С. Социологические проблемы реализации языковой политики в судопроизводстве. Ізденіс. 3, 2001 ж.

3. Аюпова З.К. Правовая система-основа концепции современного демократического правового государства. Саясат. 2-3, 2000 ж.

4. Шынтемірова Б.Ғ., Шайхиев Т.Т. Құқық теориясының негіздері. Алматы. 1999 ж.

5. Нысанбаев Ә. Қазақстанда адам құқығын қорғау. Ақиқат. 4, 2000 ж.


18. ЭКОНОМИКА СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ /

1. Қоғамның экономикалық жүйесінің негіздері.

2. Ұлттық экономикалық жүйелер.

3. Экономикалық ғалымдастыру үрдісі.

4. Трансұлттық корпорациялардың мемлекеттер экономикасына әсері.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Перуашев А. Сырьевая экономика; изъян или благо. Саясат. 4, 2001 г.

 2. Спанов М.У. Теневая экономика; сущность и формы проявления. Саясат. 7-8, 2000 г.

 3. Даримбетов Б.Л. Сложившиеся приоритеты развития экономики Казахстана. Саясат. 8-9, 2000 г.

 4. Икенов А.И. Марков Н.В. Социология рыночных отношений. Алматы, 2000 г.

 5. Соколова Г.Н. Экономическая социология. Минск, 1998 г.
 1. ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУ / 4 САҒАТ /

 1. Қазіргі дамыған қоғамдардағы жұмыссыздық мәселесі.

 2. Жұмыссыздық мәселесін шешуге қатысты мемлекеттік бағдарламалар.

 3. Қазақстан қоғамындағы жұмыссыздық мәселесі.

 4. Жұмыссыздықтың отбасына, қарт адамдар мен әйелдерге әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Бижанова Б.М. Анализ современного состояния проблем безработицы в РК. Саясат. 2, 2001 г.

 2. Бекмуханбетова У.Р. Согласованность спроса и предложения сельской рабочей силы. Саясат, 10-11, 2000 г.

 3. Соколова Г.Н. Социальные издержки безработицы и пути их снижения. Социс. 9, 1995 г.

20. ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАЙШЫЛЫҚҚА ӘСЕРІ / 2 САҒАТ /

1. Еңбек нарығы түсінігі.

2. Еңбек нарығы және әлеуметтік қайшылықтар.

3. Қоғамдағы еңбек бөлінісінің көрсеткіштері.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Бекхожаева А. Занятость женщин в условиях реформирования экономики. Ізденіс. 3, 2001 ж.

 2. Алимбаева С. Основные направления государственного регулирования молодежного рынка труда. Іденіс. 4-5, 2001ж.

 3. Бекхожаева С. Трудовая мобильность женщин; особенности и проблемы. Саясат. 10-11, 2000 ж.

21. ЖЕКЕ АДАМ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ / 1. Жеке адам ұғымы.

 2. Жеке адам бойында әлеуметтік ұғымдар қалыптасу үрдісі.

 3. Жеке адамдар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынас.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Федотова Н. Этническое своеобразия личности. Ізденіс. 4 -5, 2001 ж.

 2. Питер Л. Бергер. Приглашение в социологию. М., 1996 г.

 3. Харчева В. Основы социологии М., 2000 г.

 4. Дүйсекеев К. Адамның даму дәрежесі-мәдениет. Ақиқат. 3, 2000 ж.

 5. Резник Т.Е. Жизненные стратегии личности. Социс. 12, 1995 г.

22. АДАМ МЕГАПОЛИСТЕ / 4 САҒАТ / 1. Қалалар пайда болу тарихы.

 2. Үлкен қалалардағы әлеуметтік мәселелер мен оларды шешу жолдары.

 3. Чикаго мектебі өкілдерінің әлеуметтік-биотикалық зоналар тұжырымдамасы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Смелзер Н. Социология. М., 1994 г.

 2. Кравченко А.И. Основы социологии. М., 2000 г.

 3. Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы, 1997 г.

23. ӘЛЕУМЕТТІК МӘРТЕБЕ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК РОЛЬ / 2 САҒАТ / 1. Қоғамның әлеуметтік жүйесі.

 2. Әлеуметтік мәртебе түсінігі.

 3. Әлеуметтік роль ұғымы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Царева Т.А. Правовая социализация молодежи в РК. Саясат. 2-3, 2000 г.

 2. Мәжитұлы Б. Қартайғанның бәрі қария ма . Ақиқат. 1, 2001ж.

 3. Шабанова М.А. Социальная адаптация в контексте свободы. Социс. 9, 1995 г.

24. ӘЛЕУМЕТТІК ӘРЕКЕТ / 4 САҒАТ / 1. Әлеуметтік әрекет ұғымы.

 2. М. Вебер әлеуметтік әрекет тұжырымы.

 3. Н. Смелзер әлеуметтік әрекет тұжырымы.

 4. Әлеуметтік әрекеттің қоғам өміріне әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Питер Л. Бергер Приглашение в социологию. М., 1996 г.

 2. Смелзер Н. Социология М.,1994 г.

 3. Практикум по социологии. М., 2000 г.

 4. Пригожин А.И. Деловая культура; сравнительный анализ. Социс. 9, 1995 г.
 1. ЖЕКЕ АДАМ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ / 4 САҒАТ /

 1. Жеке адам құндылықтық түсініктерінің құрылуы.

 2. Мораль қағидаларының жеке адам құндылықтық түсініктеріне әсері.

 3. Идеологияның жеке адам құндылықтық түсініктеріне әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

 1. Болеев Т. Основные направления предупреждения агрессивных форм поведения. Ізденіс. 6, 2001 г.

 2. Уталиева Ж.Т. Ценностные ориентации казахстанских подростков в изменяющемся мире. Саясат.10-11, 2000 г.

 3. Давыдова И.М. Проблемы формирования новой политической идеологии в Казахстане. Саясат. 12, 2000 г.

26. ӘЛЕУМЕТТІК ЕГЕС / 2 САҒАТ / 1. Әлеуметтік егес пайда болу себептері.

 2. Ұлттық және топтық мүдделердің әлеуметтік егес пайда болуына әсері.

 3. Идеология мен діни мүдделердің әлеуметтік егес пайда болуына әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Сарсекеев М.М. Институциональные формы конфликточенности в постсоветском Казахстане. Саясат. 8-9, 2000 г.

 2. Волков Ю.Г. Мостовая И.В. Социология М., 2001 г.

 3. Лунеев В.В. Преступность в межнациональных конфликтах. Социс.7, 1995 г.

27. ӘЛЕУМЕТТІК ЕГЕСТЕРДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ШЕШУ / 4 САҒАТ / 1. Әлеуметтік егестерді бақылау мен шешудегі мемлекет ролі.

 2. Әлеуметтік егестерді бақылау мен шешудегі саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар ролі.

 3. Әлеуметтік егестерді бақылау мен шешудегі ұлттық-мәдени орталықтар мен діни ұйымар ролі.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Ионин Л.Г. Социология культуры; путь в новое тысячелетия М., 2000 г.

 2. Азаматтық білімге кіріспе. Алматы. 2001 ж.

 3. Плахов В.Д.Социальная норма и отклонения. Социс. 11, 1995г.

28. ФЕМИНИЗМ / 2 САҒАТ / 1. Әйелдер қозғалыстарының пайда болу тарихы.

 2. Қазіргі замандағы әйелдер қозғалыстары.

 3. Әйелдердің мемлекеттік басқару мен қоғам өміріне араласу мәселелері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р: 1. Мекебаева М.А. Изменения социально-ролевых функций женщин в РК и их влияния на политическое поведение. Саясат. 10-11, 2000 г.

 2. Думенкулова Г.А. Материнство как ключевая роль женщины в современном обществе. Саясат.10-11, 2000 г.

 3. Нысанбаева А.М. Социальные трансформации и изменения в сознании женщин. Саясат. 12, 2000 г.

 4. Поленина С.В. Социогендерный аспект в социологии права. Социс. 7, 1995 г.

29. ӘЛЕУМЕТТІК ТЕҢСІЗДІК ТЕОРИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ / 4 САҒАТ / 1. Антика ойшылдары әлеуметтік теңсіздік туралы.

 2. Жаңа дәуір ойшылдары әлеуметтік теңсіздік туралы.

 3. Әлеуметтік теңсіздік теорияларының пайда болуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р: 1. История социологии. Под ред. Елсунова А.Н. Минск, 1997 г.

 2. Основы социологии. Под ред. Эфендиева А.Г. часть 1-2, М., 1994 г.

 3. Шайхиев Т.Т. Неравенство в обществе; основные социологические теории. Сб. социально-гуманитарное пространство; проблемы и суждения. Уральск, 1998 г.

 4. Фролов С.С. Социология. М., 2000 г.

30. СОЦИОЛОГИЯДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ТЕҢСІЗДІК ТЕОРИЯЛАРЫ. / 4 САҒАТ /. 1. Нәсілдік және ұлттық теңсіздік теориялары.

 2. Гендерлік теңсіздік теориялары.

 3. Жас айырмашылығы теңсіздігі теориялары.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р ; 1. Радаев В.В. О.И. Социальная стратификация. М., 1996 г.

 2. Н.Смелзер. Социология. М., 1994 г.

 3. Тадевосян Е.В. Социология. М., 1998 г.

 4. Баразгова Е.С. Американская социология. Бишкек, 1997 г.

31. ТОПАРАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСІНЕ ӘСЕРІ / 4 САҒАТ /

 1. Әлеуметтік топ ұғымы

 2. Қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби топтар

 3. Топаралық әрекеттердің әлеуметтік үрдіске әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Азаматтық білімге кіріспе. Алматы. 2001 ж.

 2. Основы социологии. Под/ред. Эфендиева А.Г.

 3. Кравченко А.И. введение в социологию. М., 1995 г.

 4. Құл-Мұхаммед Р. Әлеуметтік ынтымақтастықтың мәдени негіздері. Ақиқат,10, 2000 г.

 5. Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия.

32. ҚЫЛМЫСТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЗЕРТТЕУ СОЦИОЛОГИЯСЫ / 4 САҒАТ /

1. Қылмыс ұғымы

2. Қылмысқа итермелейтін әлеуметтік себептер

3. Қылмыстық әрекетке қатысты жас айырмашылық және жыныстық негіздер.
Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :


 1. Алауханов С.О. Смерть в рассрочку. Саясат, 10-11, 2000 ж.

 2. Шынтемірова Б.Ғ., Шайхиев Т.Т. Құқық теориясының негіздері. Алматы, 1999 ж.

33. БАҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТАНУ. ӨЗАРА ӘСЕРЛЕРІ. /4 САҒАТ/ 1. БАҚ-ның әлеуметтік өмірге әсері.

 2. БАҚ іс-әрекеттерін мемлекеттік реттеу.

 3. Тәуелсіз БАҚ және қоғамдық пікір тудыру тетіктері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Салқынбек Д. Қазақ баспасөзі тәуелсіздік жылдарында. Ақиқат, 12, 2001.

 2. Әділбеков С. Білім және баспасөз. Ақиқат, 11, 2001 ж.

 3. Қожакеев Т. Бұқаралық ақпарат құралдары: бүгін және ертең. Ақиқат, 5, 2001 ж.

 4. Садықұлы С. Баспасөзде билік бар ма. Ақиқат, 2, 2000 ж.

 1. УРБАНИЗАЦИЯ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ПРОБЛЕМАЛАР /2 САҒАТ /

 1. Урбанизация үрдісінің қоғамға пайдалы және зиянды жақтары

 2. Урбанизация және жоғарғы технологиялы өнеркәсіп.

 3. Қазіргі Қазақстандағы урбанизация үрдісі және оның әлеуметтік өмірге әсері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Забирова А.Т. Сельско-городская и межгородская миграция казахов в Астаны. Саясат, 3, 2001 г.

 2. Смелзер Н. Социология. М., 1994 г.

 3. Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы 1997 г.

 4. Тарасова Н.В. Сельско-городские миграции в России. Социс, 12, 1995г.

35. МӘДЕНИЕТ СОЦИОЛОГИЯСЫ /2 САҒАТ/ 1. Г. Алмонд пен К. Вербаның мәдениет тұжырымдары.

 2. Әлеуметтік өмірдің мәдени компоненттері

 3. Жалпы азаматтық мәдениеттің жекелеген қоғамдарға әсері.

 4. Қазіргі Қазақстан мәдениетінің ерекшеліктері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Байжігітов Б. “Шаблон” және “тобырлық” мәдениет. Ақиқат, 2, 2001 ж.

 2. Ионин Л.Т. Социология культуры; путь в новое тысячелетия. М., 2000 г.

 3. Рысбай К. Мәдениеттану мәйегі. Ақиқат,11, 2000 ж.

 4. Кішібеков Д. Ділім-ұлттық кескінім. Ақиқат, 10, 2000 ж.

 5. Артемьев А.И. Политическая культура в реалиях современного казахстанского общества. Саясат. 4-5, 2000 г

36. ӨМІР СҮРУ ҮЛГІЛЕРІН ЗЕРТТЕУ / 4 САҒАТ / 1. Адамдардың күнделікті өмір сүру үлгілері

 2. Дәстүрлі қоғам және ақпараттық қоғамдардағы өмір сүру үлгілері.

 3. Өнеркәсіпті және ақпараттық қоғамдардағы өмір сүру үлгілері.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

 1. Сәрсенбина Г. Ұлттық салт-сана. Ақиқат, 5, 2001 ж.

 2. Қожахметова К. Ырым мен наным-тәрбиелік таным. Ақиқат,5,2001 ж.

 3. Ионин Л.Г. Социология культуры; путь в новое тысячелетие. М., 2000 г.

 4. Патриоттық қанға сіңген қажет пе Ақиқат, 11, 2000 ж.

37. АУЫЛ ӨМІРІН ЗЕРТТЕУ / 2 САҒАТ / 1. Неміс әлеуметтанушысы Ф. Теннистің ауыл өмірін зерттеу тұжырымдамасы.

 2. Ауыл өмірі және дәстүрлі мәдениет.

 3. Ауыл өмірі және қоғамдық өнеркәсіп бөлінісі.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Құлымжанов М.Қ. Ауыл шаруашылығының экономика заңдары негізінде ұйымдастырылуы. Саясат, 10-11, 2000 ж.

 2. Ауыл және кәсіпкерлік. Ақиқат, 9, 2001 ж.

 3. Мәжитұлы Б. Ауылды жастарға не қызық бар. Ақиқат, 3, 12, 2000 ж.
 1. СОЦИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДА ПАЙДА БОЛУЫ / 4 САҒАТ /

 1. Кеңестік Қазақстандағы әлеуметтану ғылымы

 2. Батыстық әлеуметтік тұжырымдардың Қазақстан ғылымына енуі.

 3. Тәуелсіз Қазақстан әлеуметтану ғылымының дамуы.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Оспанов Е. Социология. Алматы, 1984 ж.

 2. Аяғанов Б., Тәжин М. Социология негіздері. Алматы, 1993ж.

 3. Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы, 1997 г.

39. ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫН ТӘЖІРИБЕЛІК ҚОЛДАНУ / 2 САҒАТ / 1. Әлеуметтану ғылымының тәжірибелік қолдану тетіктері.

 2. Әлеуметтану ғылымын кәсіпкерлік құрылымдарда қолдану.

 3. Әлеуметтану ғылымын мемлекеттік құрылымдарда қолдану.

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р : 1. Питер Л. Бергер. Приглашение в социологию. М., 1996 г.

 2. Казаринова Н.В. и др. Практикум по социологии М., 2000 г

 3. Кравченко А.И. введение в социологию. М., 1995 г.
Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> М.Өтемісов атындағы БҚму-нің Ғылыми Кеңесімен бекітілді «25» 02 2013ж
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы