Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясыбет18/19
Дата16.01.2017
өлшемі1.54 Mb.
#358
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫСағат саны

Апта №

Сабақ тақырыбы

Тақырыпқа арналған сұрақтар

Өткізу нысаны

Балл

1

1

1

Әлеуметтану пәні мен қызметтері

 1. Әлеуметтану пәнінің мазмұны

 2. Әлеуметтану және басқа ғылымдар

 3. Әлеуметтанушылық білімді қолдану

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

2

1

2

Әлеуметтік ақыл-ой тарихы

 1. Антик және орта ғасыр әлеуметтік ойлары /Платон, Аристотель, Ф.Аквинский және т.б./

 2. Жаңа дәуір әлеуметтік ойлары /Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Л. Монтескье және т.б./

 3. Әлеуметтану ғылымының пайда болуы / О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер/

 4. Қазақстандағы қазіргі әлеуметтану

1 таныстыру

2 таныстыру

3 таныстыру

4 таныстыру5

5

55

3

1

3

Әлеуметтік зерттеулер әдістемесі

 1. Әлеуметтанудағы ғылыми әдіс

 2. Әлеуметтанудағы теорияның маңызы

 3. Функционализм теориясы

 4. Конликтология теориясы

1 ауызша

1 ауызша


3-4

таныстыру0,8

0,8


0,8

4

1

4

Әлеуметтанудағы зерттеу әдістері

 1. Әлеуметтанудағы эмпирикалық әдістер

 2. Сұрақ өткізу техникасы

 3. Нақты әлеуметтік зерттеу бағдарламасы

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

5

1

5

Әлеуметтік әрекет

 1. Әлеуметтік әрекет мәні мен құрылымы

 2. Әлеуметтік әрекет мотивациясы

 3. Әлеуметтік әрекет түрлері

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

6

1

6

Әлеуметтік қарым-қатынас

 1. Әлеуметтік байланыс, оның мәні мен түрлері.

 2. Айырбас теориясы жеке қарым-қатынастар туралы

 3. Символикалық интеракционизм теориясы

 4. Психосұрыптау жеке қарым-қатынастар туралы

1 ауызша

2-4


таныстыру

0,8

5


7

1

7

Әлеуметтену

 1. Әлеуметтенудің негізгі теориялары

 2. Әлеуметтену кезеңдері, тетіктері мен агенттері

 3. Девианттық мінез-құлық

1-2 ауызша

3 глосарий0,8

7,5


8

1

8

Әлеуметтік мәртебе мен рөл

 1. Мәртебе түсінігі мен мазмұны

 2. Мәртебе түрлері

 3. Әлеуметтік рөл мен рөлдер жиынтығы

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

9

1

9

Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

 1. Қоғам түсінігі мен белгілері

 2. Қоғам дамуы

 3. Қоғамдар жіктелуі

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

10

1

10

Әлеуметтік стратификация

 1. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Әлеуметтік қауымдар жіктелуі

 2. Әлеуметтік теңсіздік теориялары:

а/. К.Маркс әлеуметтік теңсіздік туралы

б/. М.Вебер әлеуметтік теңсіздік туралы

в/. Әлеуметтік стратификация теориясы /Т.Парсонс, Д.Мертон, К.Дэвис/.


1 ауызша

2 ауызша


0,8

0,8


11

1

11

Әлеуметтік қозғалыс

 1. Қозғалыс түсінігі мен мазмұны

 2. Қозғалыс жіктелуі

 3. Қозғалыс факторлары

1 ауызша

2ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

12

1

12

Әлеуметтік институттар

 1. Әлеуметтік институттар анықталуы мен қызметтері

 2. Білім жүйесі әлеуметтік институт ретінде.

1 ауызша

2 ауызша


0,8

0,8


13

1

13

Отбасы әлеуметтік институт ретінде

 1. Отбасы анықтамасы мен қызметтері

 2. Әлеуметтік теориялар

 3. Қазақстандағы қазіргі отбасы жағдайы

1 ауызша

2 ауызша


3 таныстыру

0,8

0,8


5

14

1

14

Экономикалық әлеуметтану пәні

 1. Экономикалық әлеуметтану пәні мен объектісі

 2. Әлеуметтік тетік пен әлеуметтік фактор түсінігі

 3. Экономикалық әлеуметтану даму кезеңдері

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша

0,8

0,8


0,8

15

1

15

Экономикалық мәдениет

 1. Экономикалық мәдениет, оның мазмұны мен ерекшеліктері

 2. Экономикалық мәдениеттің негізгі қызметтері

 3. Экономика дамуындағы мәдени фактор ролі

1 ауызша

2 ауызша


3 ауызша


ӘЛЕУМЕТТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША БІЛІМ БАҒАЛАУ КЕСТЕСІ
Бағалау көрсеткіші

Жұмыс түрін бағалау

А П Т А

%

жұмыс үшін%

барлығы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Дәрістер мен семинар сабақтарға қатысу

0,25

7,5

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

2.

Глосарий

7,5

7,5


+


3.

Жеке және топтық таныстыру

5

20
+

+++4

Ауызша

0,8

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Жазбаша жұмыс

4

28
+

+
+

+

+
+
+

6.

Жеке тапсырма

10

10
+
7.

Емтихан

15

15+
Барлығы

100

100

Сабақта белсенділігі үшін бонус

5

10


++ӘЛЕУМЕТТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ.
Сағат саны

Апта№

Тақырыптар мен сұрақтар

Тапсырма

Әдебиеттер

Бақылау нысаны

1

1

2

Әлеуметтану пәні мен объектісі

 1. Азаматтық қоғам әлеуметтану объектісі ретінде

 2. Әлеуметтану ғылымы дамуы

Жазбаша даярлау

Волков Ю.Г., Млостовая И.В. Социология М., 1999 62-69 бет

Социология Ред. бас. Тұрғынбаев Ә. Алматы, 2001 3-6 бетРеферат

2

1

3

Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар

 1. Ерте деңгей теориясы

 2. Құрылымдық функционализм

 3. Этнометодология

"Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар" кестесін жасау

Арон Р. " Социологиялық ақыл-ой даму кезеңдері" М. 1993 14-21 бет

Елсунова М. История социологии . Минск 2000Конспект

3

4

4-6

Социологиялық зерттеу әдістері

1. Нақты әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының негізгі элементтеріНақты әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасын жасау


Бутенко И.А. "Анкетный опрос как общения социолог с респондентами" М., 1998 80-120 бет

Бағдарлама

4

2

7-8

Девианттық мінез-құлық

 1. Ауытқушылық мінез-құлық түсінігі

 2. Ауытқушылық мінез-құлық себептері

 3. Маргиналдар

"Девианттық мінез-құлық" сөздігін жасау

Тощенко Ж.Т. " Социология" М.; 1999 233-251 бет Аяғанов Б. Тәжин М. Социология негіздері 120-125 бет

Конспект

5

1

9

Қоғам

 1. Қоғам жіктелуі

 2. Жаңғырту /модернизация/ түсінігі

Қоғамды жіктеудің салыстырмалы кестесін жасау

Радугин А.А. Радугин К.А. " Социология. Курс лекций" М., 2001 101-122 бет Социология Ред. басқ Тұрғынбаев Ә.Х. Алматы 2001

Конспект

6

1

10

Қоғамның әлеуметтік құрылымы

Қазіргі Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымын сұрыптау

Забирова А. "Казахстанцы глазами социологов" Мысль 2002, №2

Конспект

7

1

11

Әлеуметтік стратификация

П.Сорокин әлеуметтік стратификация теориясына сипаттама жасау

П. Сорокин "Человек. Цивилизация. Общество". М., 1992 г. 131-145 бет


Конспект

8

1

12-13

Қазіргі Қазақстан білім жүйесі

Қазіргі Қазақстан білім жүйесіне сараптама жасау

Концепция развития образования Республики Казахстан до 2015 года Приуралье, 2003,

30 желтоқсан. Қазақстан Республикасы білім беру стандарты. Жур. Қазақстан таризы. 2003 ж, №4Конспект

9

2

14-15

Шаруашылық іс-әрекеттегі этика ролі

Этика ролі туралы М.Вебер идеясын сараптама жасау

Вебер М. "Протестантская этика" и дух капитализма" Избранные произведения. М., 1990

Конспект

Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> М.Өтемісов атындағы БҚму-нің Ғылыми Кеңесімен бекітілді «25» 02 2013ж
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы