Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясыбет16/19
Дата16.01.2017
өлшемі1.54 Mb.
#358
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ӘЛЕУМЕТТАНУ


ПӘНІНЕН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1 вариант

1. Әлеуметтану пәні нені зерттейді ?

А/. Адамның ішкі дүниесі мен ойы

В/. Әлеуметтік мінез-құлық, әлеуметтік қатынас, әлеуметтік институт

С/. Қоғам

Д/. Қоғамның бұрынғы өмірі 1. Әлеуметтанудың негізін қалаған кімдер ?

А/. Т.Гоббс, Дж.Локк

В/. К.Маркс, Ф. Энгельс

С/. Платон, Аристотель

Д/. О.Конт, Г.Спенсер 1. Мемлекеттік құрылым жетік қызмет атқаруы үшін "орта топ" маңызын тұңғыш ашқан ойшыл кім ?

А/. Демокрит

В/. Аристотель

С/. Платон

Д/. Дж. Локк 1. Социология терминін кім алғаш қолдады ?

А/. О.Конт

В/. Т.Гоббс

С/. Г.Спенсер

Д/. М.Вебер 1. "Аномия" түсінігін кім қолданды ?

А/. Э. Дюркгейм

В/. Г.Спенсер

С/. О.Конт

Д/. С. Хапенцукер 1. Қандай теория жалпы әлеуметтанулық болып саналады ?

А/. макроәлеуметтанулық және микроәлеуметтанулық

В/. орта деңгей теориясы

С/. арнайы теориялар

Д/. тұлғалар арасындағы қарым-қатынас теориясы 1. О.Конт, Г.Спенсер, Э. Дюркгейм қандай теорияның негізін қалады ?

А/. функционалистік

В/. символикалық интеракционизм және этнометодология

С/. дау-жанжал теориясы

Д/. тарихи материализм 1. К.Маркстің пікірінше тарихтың қозғаушы күші болып табылатын фактор ?

А/. пассинарлық /белсенділік жоқтығы/

В/. таптық күрес

С/. этно-ұлттық жанжал

Д/. өркениеттер бәсекесі 1. Р.Дарендорфтың пікірінше әлеуметтік жанжалдың басты себептері қандай аймақтарда болады ?

А/. меншіктік қатынастарда

В/. биліктік қатынастарда

С/. ұлтаралық қатынастарда

Д/. партиялар арасындағы қатынастарда 1. Көпмәтінді жинақтардағы әлеуметтік ақпараттар мазмұнын сандық өлшем әдісі қалай деп аталады ?

А/. психосұрыптау

В/. әлеуметтік өлшем

С/. контент-сұрыптау

Д/. семантикалық ретсіздік 1. Әлеуметтік сұрақ қандай нысандарда жүргізіледі ?

А/. анкеттік сұрақ және сұхбат

В/. тест және әлеуметтік өлшемдік сұрақтар

С/. контент-сұрыптау және сана-тілдік сұрыптау

Д/. байқау және сұрыптамалық 1. Әлеуметтік сұрау жүргізудің қандай түрлері белгілі ?

А/. тікелей және сырттай

В/. бәрінен бірдей және таңдап сұрау

С/. бұқаралық және талдап-таңдау

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Қандай әдістер сапалық әдістер болып саналады ?

А/. Фокус-топтар және қосымша бақылау

В/. Анкеттік сұрақ және контент-сұрыптау

С/. Статистикалық - есептік

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Зерттеу объектісінің бүкіл құрамы мен тікелей талдауға бөлек құрамы арасындағы жақын сәйкестік қандай түсінікпен белгіленеді ?

А/. верификация

В/. репрезентативтік

С/. континуум

Д/. тұжырымдық 1. Қандай жағдайда таңдау шеңбері басты жиынтықтың 10 процентін құрайды?

А/. егер басты жиынтық 500 бірліктен көп болмаса

В/. егер басты жиынтық 1000 бірліктен көп болмаса

С/. егер басты жиынтық 5000 бірліктен көп болмаса

Д/. егер басты жиынтық 10000 бірліктен көп болмаса 1. Т.Парсонс әлеуметтік әрекеттің қандай құрылымдық элементтерін бөліп шығарады ?

А/. қайраткер, жағдай, қайраткердің жағдайға бейімделуі

В/. әрекет субъектісі мен объектісі

С/. әрекет субъектісі, объектісі мен пәні

Д/. тұтыныс, мақсат, іс-әрекет 1. Қандай әрекеттерді М.Вебер әлеуметтік ретінде анықтады ?

А/. мақсатты-пайдалы және құндылықты-пайдалы

В/. аффективтік /өз әрекетіне мән бермеу/

С/. дәстүрлі

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Әлеуметтік өзара байланыс қандай деңгейлерде зерттеледі ?

А/. төмен деңгейде

В/. жоғары деңгейде

С/. жоғары және төмен деңгейде

Д/. жеке даралықтар арасында 1. Берілген тұжырым жеке даралықтар өзара байланыстары теорияларының қайсысына тән "Адамдар бір-бірімен пікір алмасу үрдісі кезінде бір-бірін қалай түсінуіне сәйкес өзара байланысқа түседі"

А/. айырбас теориясы

В/. символикалық интеракционизм

С/. этнометодология

Д/. әсерлерді басқару теориясы 1. Әлеуметтендіру жүрісін қандай факторлар айқындайды ?

А/. биологиялық

В/. әлеуметтік

С/. жеке даралық және әлеуметтік

Д/. психобиологиялық 1. Әлеуметтендірудің әлеуметтік тетіктеріне не жатады ?

А/. оқыту және тәрбиелеу

В/. үгіт-насихат және күш қолдану

С/. сән

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Қай мезгілде әлеуметтендіру үрдісі өте тез жүреді ?

А/. толыққанды есейген жасқа дейін

В/. зейнетақы жасында

С/. белсенді еңбек қызметі кезінде

Д/. балалық шағында 1. Қай түсініктің басқаларға қарағанда мағынасы тар ?

А/. ауытқушылық мінез-құлық

В/. қылмыстық мінез-құлық

С/. бұзақылық мінез-құлық

Д/. олардың бәрінің мағынасы тең 1. Қай теорияға сәйкес, ауытқушылық себебі капиталистік қоғам ежелеріне қарсы тұру болып түсіндіріледі ?

А/. биологиялық

В/. аномия

С/. радикальды криминология

Д/. стигматизация теориясы 1. Әлеуметтік стратификация теориясы негізінде кімдердің идеясы жатыр ?

А/. Сократ, Демокрит, Цицерон

В/. М.Вебер, П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон, К.Дэвис

С/. К.Маркс, Ф. Энгельс

Д/. Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш-Л Монтескье 1. Әлеуметтік стратификация теориясы жақтастары қазіргі қоғам құрамында қандай жіктерді бөледі ?

А/. жоғарғы, орта және төменгі

В/. жұмысшылар, шаруалар және зиялылар

С/. басқарушылар мен бағыныштылар

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Адамның қоғамдағы жағдайының қоғамдық санада бағалануын қандай түсінік көрсетеді ?

А/. әлеуметтік мәртебе

В/. әлеуметтік аскрипция

С/. әлеуметтік роль

Д/. әлеуметтік - бедел 1. Әдетте жеке адамдар қоғамдағы ең көрнекті орындарға қандай жолмен жетеді ?

А/. аскрипция

В/. аномия /түсінбеу/

С/. жетістік

Д/. обструкция/ жамандау/ 1. Адамдардың қандай бірлестігі айқын ұлттық сәйкестікке, ортақ заң жүйесіне, айқын жағырафиялық аймаққа ие ?

А/. этнос

В/. басты жиынтық

С/. әлеуметтік тап

Д/. қоғам 1. Әлеуметтік-экономикалық және саяси қатынастарды анағұрлым жоғары дамыған қазіргі қоғамдарды қандай түрге жатқызады ?

А/. өтпелі

В/. жаңа жаңғырту /постмодернистік/

С/. дәстүрлі

Д/. жоғарыда аталғандардың бәріне 1. Отбасы және некелік қарым-қатынас ережелері не болып табылады ?

А/. ұжымдық әдет

В/. өмір үлгісі

С/. дәстүр, әдет

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Неке нысаны негізінде отбасының қандай түрлері бөлінеді ?

А/. нуклеарлық және кеңейтілген

В/. патриархальдық, матриархальдық, элитарлық

С/. полигамия және моногамия

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Білім беру институты шеңберінде қандай негізгі ролдер бар ?

А/. пастор мен табынушылар

В/. құқық объектісі мен субъектісі

С/. әке, шеше, бала

Д/. оқытушы мен оқушы

2 вариант

1. Әлеуметтану қандай ғылымдармен тығыз байланысты?

А/. демография, психология, антропология

В/. биология, география, физика

С/. математика, астрономия.

Д/. әдебиет, тіл білімі, парапсихология. 1. Қандай топты Платон "үлгілі мемлекетке" кіретін азаматтар етіп бөліп көрсетті?

А/. Ақсүйектер, олигархтар, демократтар

В/. Пәлсапашылар, әскерилер, жер өңдеуші мен қолөнершілер

С/. Өте байлар, өте кедейлер, орта дәрежелілер

Д/. Жоғарғы топ, ортаңғы топ, төменгі топ. 1. "Үлгілі мемлекеттің сана мен ғана сезінетін бейнесін жасаудан гөрі адамдардың шыны өмірін зерттеуге назар аударған тұңғыш ойшыл кім?

А/. Н. Макиавелли

В/. Т. Гоббс

С/. О.Конт

Д/. М.Вебер 1. О.Конттың, Г.Спенсердің, Э. Дюркгеймнің қоғамға деген көзқарасын қандай тұрғыда қарауға болады?

А/. идеалистік

В/. социал-дарвинистік

С/. органистік

Д/. экстибиционистік 1. К.Поппердің түсінігі бойынша қандай басты ұстаным ғылыми-әдістемелік түсінігін айқындайды?

А/. Фальсификациялық /шындықты алмастыру/

В/. құндылық бейтарап

С/. Верификация

Д/. Ревизионистік /қайта өңдеу/ 1. Макроәлеуметтанулық теориялар нені түсіндіреді?

А/. әлеуметтік институттардың қарым-қатынасы, әлеуметтік қатнастардың жолы

В/. тұлғалар арасындағы байланыстар

С/. макростардың жүйеге әсері

Д/. жекетұлғалардың әлеуметтену үрдісі 1. Т. Парсонс, Р.Мертон, К.Дэвис қандай теорияларды құрастырды?

А/. функционалистік

В/. символикалық интеракционизм және этнометодология

С/. дау-жанжал теориясы

Д/. тарихи материализм 1. К. Маркстың пікірінше әлеуметтік жанжалдардың басты себебі болып табылатын фактор не?

А/. экономикалық

В/. саяси

С/. идеологиялық

Д/. мәдени 1. Эмпириялық әдістер дегеніміз не?

А/. әлеуметтік фактілерді жинау түрі

В/. әлеуметтік шындықты танудың анағұрлым жалпы моделі

С/. ойлау, бағалау түрі

Д/. әлеуметтік шындықты түсіндіретін әдіс. 1. Көріністер мен үрдістер арасындағы себеп-салдар қатынастарын айқындауда көбіне-көп қандай әдіс қолданылады?

А/. құжаттарды талдау

В/. эксперимент

С/. нормативті-құндылықтық

Д/. тест жүргізу 1. Құжаттарды талдау әдісі қандай көздерден ақпарат алуға мүмкіндік береді?

А/. жазба көздер

В/. жазу машиналарында сақталатын көздер

С/. фонетикалық және сурет-кестелік

Д/. жоғарыда айтылғандардың барлығы 1. Әлеуметтік бақылау жүргізудің қандай түрлері белгілі?

А/. Есепті бекітілген және есепті бекітілмеген

В/. Далалық және зертханалық

С/. Қосылған және қосылмаған

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Қандай әлеуметтік зерттеулердің пәні мен әдісі бірдей, ал объектісі әртүрлі

А/. кездейсоқ сұрау

В/. қайталап сұрау

С/. салыстырмалы сұрау

Д/. байқау үшін сұрау 1. Әлеуметтік зерттеу объектісі болып не табылады?

А/. негізделген ой-тұжырым

В/. айқындалуы тиіс нәрсе

С/. зерттеліп, талданып жатқан нәрсе

Д/. әлеуметтік дискурс 1. Социологтар өз зерттеулерінде қандай таңдауды қолданады ?

А/. кенеттен таңдау

В/. мүмкіндік таңдау

С/. өз қалауы бойынша

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Адам әрекетінің басты мән-мағына беруші факторы не болып табылады?

А/. тұтыныс

В/. құндылықтық бейімделу

С/. мақсаттар

Д/. мүдделер 1. Т.Парсонстың пікірінше қайраткердің жалпы ережеге бағынуына немесе ерекше сәттерді ескеруіне қандай "ауыспалы әрекет түрлері" куә болады?

А/. мақсатқа жету - орындаттыру

В/. аффективтік - бейрәсми

С/. әмбебап - тәжірибелік

Д/. ерекшелік - қосқабаттылық /диффузность/ 1. Берілген тұжырым жеке даралықтар өзара байланыстары теорияларының қайсысына тән "Адамдар бір-бірімен өз тәжірибесі негізінде мүмкін пайдалар пен шығындарды есептей отырып өзара байланысқа түседі?

А/. айырбас теориясы

В/. символикалық интеракционизм

С/. этнометодология

Д/. әсерлерді басқару теориясы 1. Берілген тұжырым жеке даралықтар өзара байланыстары теорияларының қайсысына тән, "Адамдар бір-бірімен жас шағында пайда болған үлгілер мен осы кезеңде басынан кешірген егестер әсерімен өзара байланысқа түседі?”

А/. қайғы-қасірет тұжырымы

В/. символикалық интеракционизм

С/. психосұрыптау

Д/. этнометодология 1. Әлеуметтендіру агенттеріне не жатады?

А/. тұтыныстар, мүдделер, құндылықтар

В/. отбасы, қатарластары, мектеп, БАҚ

С/. сезім, ерік, еске сақтау және ойлау қабілеттері

Д/. жынысы, жасы, мінезі, денелік құрылымы 1. Әлеуметтендіру қай мезгілден басталады?

А/. адамның дүниеге келген уақытынан

В/. адамның мектепке барған уақытынан

С/. кәмелетке толған уақытынан

Д/. толыққанды есейген уақытынан 1. Қай теорияға сәйкес, ауытқушылық себебі адамның дене дамуы ерекшелігі болып түсіндіріледі?

А/. биологиялық

В/. аномия

С/. психосұрыптау

Д/. стигматизация 1. Әлеуметтендіру теорияларының қайсысы, оны адамның танымдық мүмкіндіктерінің даму үрдісі ретінде айқындайды?

А/. когнитивтік

В/. психосұрыптау

С/. символикалық интеракционизм

Д/. мәдени бегделік 1. Ақша, билік, бедел сияқты әлеуметтік құндылықтарға жетудегі адамдар мүмкіндігі бірдей болмайтын жағдай қалай анықталады?

А/. жаратылыстық айырмашылық

В/. әлеуметтік теңсіздік

С/. әлеуметтік айырмашылық

Д/. жаратылыстық теңсіздік 1. Әлеуметтік стратификация теориясы жақтастарының көзқарастары бойынша әлеуметтік теңсіздік негізі неде ?

А/. жеке меншіктің болуы

В/. билік үшін күрес

С/. таптық күрес

Д/. қоғамдағы еңбек бөлінісі 1. Адамның нақты анықталған құқықтар мен міндеттерге сәйкес қоғамдағы жағдайын қандай түсінік көрсетеді ?

А/. әлеуметтік мәртебе

В/. әлеуметтік аскрипция

С/. әлеуметтік роль

Д/. әлеуметтік - бедел 1. Бір әлеуметтік роль адамға қарама-қайшы талаптар қоятын жағдайды қандай түсінік бейнелейді?

А/. рольдік жинақ

В/. рольдік егес

С/. рольдік бұлқыныс

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы. 1. Қоғамдық қорларды пайдалану арқылы нақты әлеуметтік тұтыныстарды қанағаттандыруға арналған мәртебелер мен рольдер жиынтығы қай түсінікпен белгіленеді?

А/. әлеуметтік институт

В/. әлеуметтік орта

С/. басты жиынтық

Д/. рольдік жүйе 1. Қоғамдық-экономикалық формация теориясы шеңберінде қоғам қандай түрлерге бөлінеді?

А/. ежелгі дүние, құл иленушілік, феодалдық, капиталистік, коммунистік

В/. христиан, мұсылман, конфуциан

С/. аң аулау, жер шаруашылығы, өнеркәсіпті

Д/. дәстүрлі, қазіргі, жаңа 1. Отбасы және неке институтының ең бастапқы тұтынысы неде ?

А/. ұрпақ жалғастыру

В/. қауіпсіздік пен әлеуметтік тәртіп

С/. өмір сүруге қаражат табу

Д/. білім беру, мамандар даярлау 1. Отбасы және неке институтының негізгі қызметтері қандай?

А/. бала тәрбиелеу, үлкендерге қамқор болу

В/. тамақ, киім, баспана табу

С/. ережелер мен заңдарды қолдау

Д/. әлеуметтік үрдістерге жаңа құндылықтар әкелу 1. Білім беру институтының ең негізгі тұтынысы неде?

А/. қауіпсіздік пен әлеуметтік тәртіп

В/. өмір сүруге қаражат табу

С/. өмір мағынасын іздеу, рухани мәселелерді

Д/. білім, құндылықтар, тәжірибе беру. 1. Білім беру институтының заттық-мүліктік бейнесін не көрсетеді?

А/. үй, баспана

В/. фабрика, кеңсе

С/. қоғамдық орындар мен ғимараттар

Д/. мектеп, университет, кітаптар

3 вариант

1. Әлеуметтану қандай қызметтерді атқарады?

А/. танымдылық және әдістемелік

В/. социотехникалық және басқарушылық

С/. диагностикалық және болжау қызметі

Д/. жоғарыда айтылғандардың бәрі. 1. Платонның ойынша "үлгілі мемлекет" азаматының қандай топқа жататынын не анықтау керек?

А/. табиғи қабілеті мен дарыны

В/. жеке меншігінің болуы

С/. биліктің болуы

Д/. шығу тегі 1. О. Конттың пікірінше адамзат ақыл-ойының дамуы неше танымдық сатыдан өтті?

А/. теологиялық, метафизикалық, позитивтік

В/. мифологиялық, философия-этикалық, діни, азаматтық, әлеуметтік

С/. идеалистік, материалистік

Д/. метафизикалық, диалектикалық 1. О.Конт өзінің теориясын қандай бөліктерге бөлді?

А/. физика және метафизика

В/. әлеуметтік статика және әлеуметтік динамика

С/. әлеуметтік құрылым және әлеуметтік қызмет

Д/. материалистік және эмпириокритицистік 1. Социология өз зерттеуінде қандай әдістерді қолданады?

А/. жалпы логикалық

В/. теоретикалық

С/. эмпириялық

Д/. жоғарыда көрсетілгендердің бәрі 1. Қандай теориялар макроәлеуметтануға жатады?

А/. функционалистік және дау-жанжал теориясы

В/. символикалық интеракционизм және этнометодология

С/. айырбас теориясы мен психосұрыптау.

Д/. адамгершілік даму теориясы және танымдық мүмкіндіктер даму теориясы 1. "Әлеуметтік тұтастық елдің көптеген азаматтарының құндылықтардың біртұтас жүйесіне табынуы негізінде пайда болады", - деген тұжырым қай теорияға тән ?

А/. функционалистік

В/. символикалық интеракционизм және этнометодология

С/. дау-жанжал теориясы

Д/. айырбас теориясы 1. "Қоғамдық құрылым адамдардың бір тобының басқаларға үстемдігіне негізделген",- деген тұжырым қай теорияға тән?

А/. дау-жанжал теориясы

В/. функционалистік

С/. айырбас теориясы

Д/. жаңа феминизм 1. Қандай әдістер эмпириялыққа жатады?

А/. сұрыптау, синтез, индукция, дедукция

В/. абстрагирования, моделирования

С/.нормативті-құндылық, социо-детерминистік, психологиялық, мәдени.

Д/. құжаттарды сұрыптау, бақылау, эксперимент, сұрау, тестілік сұрақтар 1. Адамдар мінез-құлқын көзбен көріп және мұқият тыңдау арқылы мақсатты түрде ақпарат жинау әдісі қалай

деп аталады?

А/. контент-сұрыптау

В/. әлеуметтік өлшемдік сұрақ

С/. эксперимент

Д/. бақылау


 1. Адамдар санасының жеке ерекшеліктері туралы терең және нақты ақпарат алуды қандай әдіс қамтамасыз етеді?

А/. контент-сұрыптау

В/. анкеттік сұрақ

С/. әлеуметтік - өлшемдік сұрақ

Д/. сұхбат 1. Әлеуметтік эксперименттің қандай түрлері белгілі?

А/. бақылаудағы және бақылаусыз

В/. далалық және зертханалық

С/. шыни және үлгілі-бейнелік

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Зерттеу объектісінің тікелей талдауға жататын элементтердің жиынтығы қандай түсінікпен белгіленеді?

А/. болжам

В/. басты жиынтық

С/. таңдау

Д/. зерттеу пәні 1. Әдетте таңдау қандай жағдайда құрылады?

А/. егер басты жиынтық 500 бірліктен көп болса

В/. егер басты жиынтық 1000 бірліктен көп болса

С/. егер басты жиынтық 5000 бірліктен көп болса

Д/. егер басты жиынтық 10000 бірліктен көп болса 1. Қандай әрекеттер әлеуметтік болып айқындалады?

А/. басқа адамдарға бағытталған әрекеттер

В/. адамның кез-келген әрекеті

С/. адамның мақсатты әрекеті

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. М. Вебер әлеуметтік әрекеттің "үлгілі түрлерін" қандай негізде бөліп шығарды?

А/. әрекеттегі саналы, пайдалы элементтер деңгейі

В/. қайраткердің өзіне және өзгелерге бағытталуы

С/. әрекет іске асырылуының аймағы

Д/. әрекет заңдылығының түрлері 1. Әлеуметтік байланыс өзін неде көрсетеді?

А/. әлеуметтік контакт

В/. әлеуметтік өзара әрекет

С/. әлеуметтік қатынастар

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Берілген тұжырым жеке даралықтар өзара байланыстары теорияларының қайсысына тән, "Адамдар бір-бірімен жазылмаған ережелер әсерімен өзара байланысқа түседі?"

А/. айырбас теориясы

В/. символикалық интеракционизм

С/. этнометодология

Д/. әсерлерді басқару теориясы 1. Әлеуметтендіру түсінігі нені білдіреді ?

А/. даралықтың биологиялық дамуы

В/. әлеуметтік орталық құндылықтар жүйесінің бұзылу үрдісі

С/. адамның жеке даралық ретінде қалыптасуы мен дамуы

Д/. жеке адам жүйесіздігінің үрдісі 1. Әлеуметтендірудің психологиялық тетіктерге не жатады ?

А/. имитация /жасанды қайталау/

В/. текестік /идентификация/

С/. кінә мен ар-ұят сезімдері

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы. 1. Әлеуметтендіру қай мезгілде бітеді?

А/. адамның дүниеден кеткен уақытынан

В/. мектепті бітірген уақытынан

С/. кәмелетке толған шағында

Д/. толыққанды есейген уақытта 1. Әлеуметтендіру теорияларының қайсысы, оны адамның санасыз ұмтылыстарды бақылай білуге үйрену үрдісі ретінде анықтайды ?

А/. когнитивтік

В/. психосұрыптау

С/. символикалық интеракционизм

Д/. мәдени бөгделік 1. Қай теорияға сәйкес, ауытқушылқ себебі әлеуметтік ынталы мақсаттар мен оларға жету құралдары арасындағы алшақтық болып түсіндіріледі ?

А/. биологиялық

В/. аномия

С/. радикальды криминология

Д/. стигматизация теориясы 1. Әлеуметтік стратификация дегеніміз не?

А/. әлеуметтік жіктер жиынтығы

В/. әлеуметтік теңсіздікті түсіндіретін теория

С/. әлеуметтік жіктерді зерттеу әдісі

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы

25. Әлеуметтік топқа қандай мінездеме тән?

А/. құрамының біртектілігі мен тұтастық

В/. өз шегінің айқындалуы мен тұрақтылығы

С/. ортақ мүдделерінің болуы және нақты әрекет түрлерін іске

асыру қабілеті

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы

26. Адамның қоғамдағы жағдайына сәйкес мінез-құлқын қандай түсінік көрсетеді?

А/. әлеуметтік мәртебе

В/. әлеуметтік аскрипция

С/. әлеуметтік роль

Д/. әлеуметтік - бедел


 1. Әлеуметтік мәртебелердің қандай түрлері бар?

А/. негізгі және негізгі емес мәртебе

В/. жас ерекшелігі және отбасылық мәртебе

С/. оған берілген және өз қолымен жеткен мәртебе

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы, 1. Әлеуметтік ортаның ең ірі бөлшегі не болып табылады?

А/. әлеуметтік институт

В/. әлеуметтік топ

С/. әлеуметтік тап

Д/. қоғам 1. Қоғамды жаңғырту /модернизация/ өзіне қандай үрдістерді қосады?

А/. нарық пен өнеркәсіптік дамудың жеделдеуі

В/. қалаға көшу /урбанизация/ мен мемлекеттік аппараттың күшеюі

С/. жеке бостандықтар мен демократиялық үрдістердің өркендеуі

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Адамзат басына тұқымдық қасірет әкелетін не?

А/. ретсіз некелік қатынастар

В/. қан араласушылыққа тыйым салу

С/. адамзаттық рулық қауымға өтуі

Д/. отбасының пайда болуы 1. Әлеуметтік институт ретінде отбасы негізі неде?

А/. неке

В/. қандас туыстық

С/. бала асырап алу

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Білім беру институтының негізгі қызметтері қандай?

А/. балалар тәрбиелеу, оларға қамқорлық жасау

В/. заңдар мен ережелерді қолдау

С/. оқыту мен тәрбиелеу

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы. 1. Білім беру жүйесінің құрылымдық элементтері не болып табылады?

А/. бастауыш мектеп

В/. орта мектеп

С/. жоғары мектеп

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы 1. Қазақстанда қандай білім жүйесі бар?

А/. мемлекеттік

В/. жеке


С/. діни

Д/. жоғарыда аталғандардың барлығы.Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> М.Өтемісов атындағы БҚму-нің Ғылыми Кеңесімен бекітілді «25» 02 2013ж
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы