Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қызылорда облысының білім басқармасы


Семестрлер бойынша сағаттарды бөлу түрібет3/5
Дата19.01.2023
өлшемі411.84 Kb.
#417183
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5
Байланысты:
биология

Семестрлер бойынша сағаттарды бөлу түрі

Модуль коды мен атауы

Кредиттер/ сағаттардың барлығы

Оның ішінде

1курс

2курс

3курс

4курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8семестр

Биология

3/72
20

34

18

Модуль бойынша оқыту жиыны

3/72
20

34

18

Жұмыс оқу бағдарламасының мазмұныБөлім, тақырып атауы

Оқыту нәтижелері

Бағалау критерийлері

Кредиттер/
сағаттардың барлығы

Оның ішінде

Сабақ түрі

Бағалау тапсырмалары

Теориялық

Зертханалық- практикалық1

2

3

4

5

6

7

8

9
1 бөлім. Молекулярлық биология және биохимия
1

Тақырып 1. Жердегі тіршілік үшін судың маңызы.

1)Бейорганикалық және органикалық заттардың тіршілікке маңыздылығы мен қызметін бағалау.1) Жердегі тіршілік үшін судың іргелі маңызын, генетикалық кодтың қасиеттерін, антиген мен антидененің әрекеттесуін,
фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмдерін
түсіндіреді;
4)Түрлі жағдайлардың нәруыздар құрылымына әсерін зерттейді;
бәсекелес
және бәсекелес емес ингибирленуін салыстырады.
1


2

Тақырып 2. Көмірсулардың жіктелуі.
1


3

Тақырып 3. Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар.
Зертханалық жұмыс "Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін зерттеу"

) Органикалық заттарды анықтау бойынша тәжірибелер жүргізу.
5) Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарды; нәруыздардың құрылымы, құрамы және қызметі бойынша; биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтайды;
6) Рибонуклеин қышқылы типтерінің құрылысы мен қызметтерін ажыратады;
1)Мембрананың жартылай өткізгіштігін зерттеу
2) Көмірсуларды құрылымы, құрамы және қызметтері бойынша жіктейді;
1

14

Тақырып 4. Липидтердің құрылымдық компоненттері. Майлардың химиялық құрылысы мен қызметтері .
1


5

Тақырып 5. Нәруыздарды құрамы бойынша жіктеу..
Зертханалық жұмыс "Нәруыздардың құрылымына әртүрлі жағдайлардың әсері (температура, pH)"
1


6

Тақырып 6. Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс "Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау17

Тақырып 7. Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының).

3)Майлардың химиялық құрылысы мен қызметтерін; дезоксирибонуклеин қышқылы құрылымы мен қызметі арасындағы байланысты Чаргафф ережелері негізінде дезоксирибонуклеин қышқылы репликациясы үдерісін; нәруыз биосинтезі үдерісіндегі транскрипция мен трансляцияны сипаттайды
1


8

Тақырып 8. Антиген мен антидененің әрекеттесуі.
Зертханалық жұмыс "Иммобилизациялаудың ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу"
1

19

Тақырып 9. Ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуі.
Зертханалық жұмыс "Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу"

Электронды микроскоп арқылы көрінетін жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктерін түсіндіреді;
2) Жасуша мембранасының сұйық кристалды моделін пайдаланып, жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланысты анықтайды110

Тақырып 10. Дезоксирибонуклеин қышқылының молекуласының құрлысы.111

Тақырып 11. ДНҚ репликация механизмі.112

Тақырып 12. Рибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысы мен қызметі.113

Тақырып 13. Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы молекулалары құрылысынның ұқсастықтары мен айырмашылықтары.
1


14

Тақырып 14. Транскрипция. Трансляцияның кезеңдері.
1


15

Тақырып 15. Генетикалық кодтың қасиеттері.2 бөлім. Жасушалық биология
16

Тақырып 1. Жасуша органоидтерінің құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері.

1)Хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнатады;

        1. Фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді, фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіреді;

Өсімдіктердің қоректену процесінің ерекшеліктері бойынша тәжірибе жоспарлау, нәтижелерін жазу, қорытынды жасау.

117

Тақырып 2. Жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері мен қызметтері арасындағы байланыс.
Зертханалық жұмыс "Жасуша мембранасына әртүрлі жағдайлардың әсері"118

Тақырып 3. Бактерия, саңырауқұлақ., өсімдік және жануар жасушаларының құрылым ерекшеліктері мен қызметтері.119

Тақырып 4. Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі120

Тақырып 5. С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы .
Зертханалық жұмыс "С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы зерттеу"3 бөлім. Қоректену121

Тақырып 1. Ферменттер белсенділігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар.
Зертханалық жұмыс "Ферменттер белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың әсері"

Өсімдіктердің қоректену процесінің ерекшеліктері бойынша тәжірибе жоспарлау, нәтижелерін жазу, қорытынды жасау.

1)Хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнатады;

        1. Фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді, фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіреді;22

Тақырып 2. Хлоропластың құрылымдық компоненттері және олардың қызметтері. Rf мәні.
Зертханалық жұмыс "Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу"

2)Ферменттердің белсенділігіне әртүрлі факторлардың әсерін анықтау.3)Фотосинтездің шектеуші факторларын зерттейді және түсіндіреді;
4)С3 және С4 өсімдіктердегі көміртекті тұту (фиксация) жолдарын атады.123

Тақырып 3. Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану.
  1. Фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді, фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіреді;

3)Фотосинтездің шектеуші факторларын зерттейді және түсіндіреді;
4)С3 және С4 өсімдіктердегі көміртекті тұту (фиксация) жолдарын атады124

Тақырып 4. Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі

1) Заттардың тасмалдануының әртүрлі түрін жүйелеу.1)Беттік аудан мөлшерінің көлемге қатынасының мәнін есептейді;
2) Пассивті және активті тасымалдау механизмін салыстырады;
3) Эмбрион мен ересек ағзаның гемоглобині мен миоглобині үшін оттектің диссоциациялануының қисық сызығын; пассивті тасымалдау механизмін түсіндіру; өсімдіктердегі заттар транслокациясы механизмін; заттар тасымалданудың симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдарының мәнін; жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалының әр түрлі типтерінің механизмдерін; натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалды түсіндіреді;
.
25

Тақырып 5. С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы .
Зертханалық жұмыс "С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы зерттеу"

2)Әртүрлі заттардың тасымалдау түрлерінің механизмін түсіндіру.4) Мембраналық потенциалды сақтаудағы активті тасымалдың маңызын анықтайды;
5)Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын зерттейді
26

Тақырып 6. Биологиялық нысандарда нәруыздың болуы.
Зертханалық жұмыс 1"Биологиялық нысандарда нәруыздың болуын анықтау"

127

Тақырып 7. Антиденелердің құрылысы мен құрылымы. Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының).

128

Тақырып 8. Антиген мен антидененің әрекеттесуі.
Зертханалық жұмыс "Иммобилизациялаудың ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу"


1Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бағдарламасына сәйкес
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
сәйкес оқыту
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасы
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
республикасы білім
Жалпы ережелер
бекіту туралы
нтізбелік тақырыптық
арналған жиынтық
жалпы білім
болып табылады
Қазақстан республикасының
Зертханалық жұмыс
арналған әдістемелік
рсетілетін қызмет
оқыту әдістемесі
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
Қысқа мерзімді
білім берудің
пәнінен тоқсанға
тақырыптық жоспар
қызмет стандарты
туралы жалпы
атындағы жалпы
пайда болуы
әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы
қарым қатынас
емтихан сұрақтары
пәнінен тоқсан