Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет9/13
Дата15.01.2017
өлшемі2.28 Mb.
#46
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Қайталанатын жазбалар (Повторяющиеся записи) режимі қайталанатын өрістері бар жазбаларды іздеуге арналған сұраныс жасайтын арнайы Шеберді іске қосады. Шебер сарапталатын кестені таңдауға, мәндердің қайталануы тексерілетін өрістер атын беруге, қайталанатын өрістермен қатар экранға шығарылатын басқа да өрістерді де таңдауға мүмкіндік береді. Сұраныс кестенің таңдалған өрістерінде ең болмағанда бірдей екі мәні бар жазбаларды анықтап, оларды сұрыптап шығарады.

Қайталанатын жазбалар режимінде сұраныс құру мысалын қарастыралық. 97-суретте бастапқы кестені таңдауға арналған сұхбаттасудың бірінші қадамы көрсетілген – мұнда «Авто» кестесі таңдалады. Екінші қадамда мәндерінің қайталануы тексерілетін өріс – Маркасы өрісі көрсетіледі (98 сурет). Үшінші қадамда негізгі өріспен қатар шығарылатын қосымша өріс көрсетіледі – ол Нөмірі өрісі (99 сурет). Сұхбаттасудың соңғы қадамында оның аты енгізіледі (100 сурет). 101-суретте «Авто» кестесінен осы сұраныс негізінде алынған мәліметтер жиыны көрсетілген. «Авто» кестесінің бастапқы түрі 88-суретте келтірілген.


описание: zo1
97 сурет– Бастапқы кестені таңдау

описание: zo2
98 сурет– Мәндерінің қайталанатыны тексерілетін өріс атын беру
описание: zo3
99 сурет– Қосымша өрістерді көрсету

описание: zo4
100 сурет– Сұранысқа ат беру
описание: zo5
101 сурет– Сұраныс арқылы алынған қайталанатын жазбалар
6. Бағынышты емес жазбалар

режимінде жұмыс істеу


Бағынышты емес жазбалар (Записи без подчинения) режимі бір кестедегі жазбалар ішінен олардың басқа кестелерде бағынышты жазбалары жоқтарын іздеуге арналған сұраныс құратын арнайы Шеберді іске қосады. Мысалы, жоғарыда екі кесте қарастырылған болатын: Авто иесі - негізгі, Авто – бағынышты кесте. Бұл сұраныс өз автомобильдері жайлы мағлұматтары жоқ автомобиль иелерін табуға мүмкіндік береді. Егер мұндай жазбалар табылса, онда олар автомобиль иелері емес немесе олардың автомобильдері жайлы мағлұматтар енгізу қажет.

Бағынышты емес жазбалар режимінде сұраныс құру мысалын қарастырайық. 102-суретте негізгі кесте таңдауға арналған сұхбаттасудың бірінші қадамы көрсетілген – мысалда «Зауыт» кестесі таңдалып алынған. Сұхбаттасудың екінші қадамында бағынышты жазбасы жоқ жазбалар ізделінетін бағынышты кесте таңдалады, ол – «Авто» кестесі (103 сурет). Үшінші қадамда кестелердің бір-бірімен байланысын қамтамасыз етіп тұрған өрістер таңдалады (104 сурет). «Зауыт» кестесінде де, «Авто» кестесінде де ол – Зауыт коды өрісі. 105-суретте келтірілген «Зауыт» кестесінің жазбалары үшін «Авто» кестесінде бағынышты жазбалар табылмаған. «Авто» кестесінің бастапқы түрі 88-суретте, ал «Зауыт» кестесінің бастапқы түрі 106-суретте көрсетілген.
описание: zz1
102 сурет– Бағынышты емес жазбалар сұранысы үшін кестелер таңдау
описание: zz2
103 сурет– Бағынышты кесте таңдау
описание: zz3
104 сурет– Кестелердің арасындағы байланысу өрісін таңдау
описание: zz5
105 сурет– Бағынышты емес жазбалар сұранысы арқылы алынған мәліметтер
описание: zz4
106 сурет– «Зауыт» кестесінің бастапқы түрі
Мәліметтер өңдеуге арналған тапсырмалар

Лабораториялық жұмыс алдында мыналарды орындап алу қажет: 1. қолдағы барлық кестелер үшін іздеу сұраныстарының көптеген нұсқаларын жасау;

 2. осы сұраныстарды құрудың әр түрлі режимдерін пайдалну, сұраныс бланкын толтырудың барлық мүмкіндіктерін қолдану;

 3. сұраныстарды өңдеуге арналған Сұраныс (Запрос) менюінің мүмкіндіктерін зерттеу;

 4. құрылған сұраныстар жұмысын оларды орындау арқылы тексеру, сұраныстар жұмысы қанағаттанарлықтай болмаған жағдайда, оларға тиісті өзгерістер енгізу.

Лабораториялық жұмыс 3-5 сабаққа арналған. Access-тің мүмкіндіктерін зерттеу барысында жоғарыда қарастырылған сұраныстар жасаудың барлық режимдерін меңгеру қажет.
1 тапсырма

 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар (Запросы) парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шерту.

 2. Қарапайым сұраныс (Простой запрос) режимін таңдау.

 3. 85-87 суреттерде көрсетілгендей қарапайым сұраныс құру қадамдарын толық орындап шығу.

 4. Алынған мәліметтерді қарап шығу (88 суретті қ.).

2 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Қарапайым сұраныс режимін таңдау.

 2. Белгілі бір өрістерінде қайталанып келетін мәндері бар кестені таңдау (Маркасы, Түсі өрістері секілді).

 3. Қарапайым нәтижелік (итоговый) сұраныс жасау. Ол үшін сұхбаттасудың екінші қадамында (86 сурет қ.) Қорытындылар (Итоги) батырмасын басу.

 4. Ашылған сұхбаттасу терезесіндегі сандық өрістер үшін қорытынды мәндерді есептеуді енгізу (89 сурет қ.).

 5. Алынған мәліметтерді қарап шығу керек (90 сурет қ.).

 6. Бастапқы кесте үшін «Жазбаларды санау» («Подсчет записей») қатарына жалауша қойып, 5-7 параграфтарда көрсетілгендей қорытынды сұраныс құру қажет (89 сурет қ.).

 7. Алынған мәліметтерді қарап шығу керек (90 сурет қ.).

3 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құруға қажетті кестені таңдау.

 3. Осы сұранысты құру сұхбат терезесінде керекті өрістердің барлығын көрсету.

 4. Белгілі бір өріс мәліметтерін олардың өсуі бойынша реттеп сұрыпталатындай етіп орналастыру.

 5. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 6. Таңдау шарты (Условие отбора) қатарына кестеден жазбаларды таңдау критериін енгізіп, сұранысты өзгерту, мысалы, Түсі өрісі үшін «ақ» мәнін көрсету (72 сурет қ.).

 7. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (73 сурет қ.).

 8. Немесе (Или) қатарын қолданып, жазбаларды кестеден таңдау шартын күшейту, мысалы, Түсі өрісі үшін «ақ» мәнін, ал Маркасы өрісі үшін «Жигули» мәнін көрсету.

 9. Сұраныс сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 10. Жазбаларды кестеден таңдау шартын өзгерте отырып, осы сияқты әрекеттерді бірнеше рет қайталап орындау.

4 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құру үшін екі немесе одан да көп байланысқан кестелерді таңдау.

 3. Бірнеше кестелерден таңдап ала отырып, осы сұранысты құру сұхбат терезесінде керекті өрістердің барлығын көрсетір шығу.

 4. Өрістердің біреуіне сұрыптау шартын енгізу.

 5. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 6. Таңдау шарты (Условие отбора) қатарына кестеден жазбаларды таңдау критериін енгізіп, сұранысты өзгерту.

 7. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 8. Жазбаларды кестеден таңдау шартын өзгерте отырып, осындай әрекеттерді бірнеше рет қайталап орындау.

5 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құруға кесте таңдау.

 3. Осы сұранысты құру сұхбат терезесінде керекті өрістердің барлығын көрсету және олардың біреуі арқылы мәліметтерді сұрыптау.

 4. Кез келген бір сандық өріс үшін Beetwen операторын қолдана отырып, Таңдау шарты (Условие отбора) қатарына кестеден жазбаларды таңдау критериін енгізіп, сұранысты өзгерту (75, 76-суреттерді қ.). Өрнектерді құру кезінде Құрастырушыны (Построитель) пайдалану.

 5. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (77 суретті қ.).

 6. Beetwen операторын қолдану арқылы жазбаларды кестеден таңдау шартын өзгерте отырып, осындай әрекеттерді бірнеше рет қайталап орындау.

6 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құратын кесте таңдап, керекті өрістердің барлығын көрсету.

 3. Кез келген бір сандық өріске ІN операторын қолданып, Таңдау шарты (Условие отбора) қатарына кестеден жазбаларды таңдау критериін енгізу, мысалы, IN (50, 100, 150). Өрнектерді құру кезінде Құрастырушыны (Построитель) қолдану.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 5. IN операторының көмегімен жазбаларды кестеден таңдау шартын өзгерте отырып, осындай әрекеттерді бірнеше рет қайталап орындау.

 6. Бірнеше кестелерді байланыстырып, тағы да осындай сұраныс жасау.

7 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құруға кесте таңдау және керекті өрістердің барлығын белгілеу.

 3. 78,79-суреттерде көрсетілгендей түрде есептелінетін өріс құру.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (80 суретті қ.).

 5. Есептеліетін өрісті өзгерте отырып және бірнеше өзара байланысқан кестелерді пайдаланып, осындай әрекеттердің бірнешеуін орындау.

8 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Конструктор режимін таңдау.

 2. Сұраныс құратын кесте таңдап, керекті өрістердің барлығын көрсету.

 3. 81,82-суретте көрсетілгендей кестеден жазбаларды таңдау критерийлерін жұмыс барысында тұтынушының өзі сұхбаттасу терезесінде енгізетіндей етіп, сұраныс құру.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (83 сурет қ.).

 5. Критерий енгізілетін өрісті өзгерте отырып, осындай әрекеттерді бірнеше рет қайталап шығу.

 1. Өзара байланысқан бірнеше кестелерді пайдалана отырып, жазбаларды таңдау критерийлерін тікелей енгізу әрекеттерін қайталап орындап шығу.

9 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар (Запросы) парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Айқасқан сұраныс (Перекрестный запрос) режимін таңдау.

 2. Кез келген бір екі өрісінде қайталанып келетін мәндері бар кестелерді таңдау (мысалы, Маркасы, Түсі өрістері).

 3. 97, 100-суреттерде көрсетілгендей түрде сұхбаттасу барысында сұраныс жасау.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (96 сурет қ.).

 5. Егер сұхбаттасудың 4-қадамында (94 сурет қ.) «Әрбір қатарға қорытынды мән есептеу керек пе? Иә» жалаушасы белгіленген болса, онда сұраныстан алынған мәліметтерде «Қорытынды мән» графасы болады. Осы жалаушаны іске қосып немесе алып тастай отырып, айқасқан сұраныстар жасау процесін бірнеше рет қайталау қажет. Сонымен қатар есептеу түрін де өзгерту қажет, мысалы, жалпы қосынды емес, орташа мәнді, максимумды, минимумды, т.б. есептеу керек.

 6. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

 7. Есептеудің бірнеше түрлерін қолданып, осы әрекеттерді басқа кестелер үшін де орындау керек.

10 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар (Запросы) парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Қайталанатын жазбалар (Повторяющиеся записи) режимін таңдау.

 2. Қайталанатын жазбалары бар кестелерді таңдау.

 3. 97, 100-суреттерде көрсетілгендей түрде сұхбаттасу барысында сұраныс жасау.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (101 сурет қ.).

 5. Сұхбаттасудың үшінші қадамында енгізілетін қосымша өрістерді өзгерту (99 сурет қ.).

 6. Осындай әрекеттерді басқа кестелермен де орындап шығу.

11 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіне кіріп, Сұраныстар (Запросы) парақшасындағы Жасау (Создать) батырмасын шертіп, Бағынышты емес жазбалар (Записи без подчинения) режиміне кіру.

 2. Осы сұранысты құру кезінде қандай кестелермен жұмыс істеу керектігін, оның қайсысы негізгі, қайсысы бағынышты екендігін анықтау керек.

 3. 102, 104-суреттерде көрсетілгендей түрде сұхбаттасу барысында сұраныс жасау.

 4. Сұранысты сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу (105 сурет қ.).

 5. Әр түрлі кестелер үшін бірнеше рет сұраныстар жасау.

 6. Алынған нәтижелердің дұрыстығын тексеріп, керек болған жағдайда кестелердегі мәліметтерді түзету қажет.

12 тапсырма 1. Мәліметтер базасы терезесіндегі Сұраныстар (Запросы) парақшасына кіру.

 2. Сұраныс (Запрос) менюін және саймандар тақтасының батырмаларын қолдана отырып, кез келген бір кестеге сұраныс құру.

 3. Сұраныс (Запрос) менюінің барлық мүмкіндіктерін зерттеп шығу.

 4. Сұраныстарды құру кезінде қолданылатын саймандар тақтасындағы батырмалардың мүмкіндіктерімен танысып шығу.

 5. Сұраныстарды сақтап, алынған мәліметтерді қарап шығу.

Бақылау сұрақтары

 1. Сұраныстар қандай мақсаттарда қолданылады?

 2. Сұраныстар құру үшін Access қандай мүмкіндіктер береді?

 3. Қарапайым сұраныс қалай жасалады?

 4. Қарапайым нәтижелік сұраныс не үшін қажет?

 5. Қарапайым нәтижелік сұраныстарда қандай есептеулер жүргізуге болады?

 6. Сұаныстар құру үшін Конструктор режимі қандай мүмкіндіктер береді?

 7. Конструктор режимінде сұраныс жасау кезінде сұранысқа керекті өрістерді қалай енізуге болады?

 8. Сұраныстағы таңдау шартын беру үшін Access қандай мүмкіндіктер береді?

 9. Сұраныстағы мәліметтерді сұрыпауға бола ма?

 10. Сандық өрістер үшін таңдау шарттарын қандай операторлар арқылы беруге болады?

 11. Өрнек құрастырушысы не үшін қолданылады?

 12. Өрнектер құру кезінде логикалық операторларды қолдануға бола ма?

 13. Сұраныста есептелінетін өрісті қалай жасауға болады?

 14. Жазбаларды кестелерден таңдап алу критерийлері арқылы сұранысты өңдеу кезінде тікелей енгізуге болатын сұраныс қалай жасалады?

 15. Сұранысты қалай сақтау керек?

 16. Сұраныс қалай орындалады?

 17. Сұраныс (Запрос) менюінің қызметі қандай?

 18. Айқасқан сұраныс (Перекрестный запрос) қалай жасалады?

 19. Сұранысты қалай жоюға болады?

 20. Сұраныс құрудың Қайталанатын жазбалар (Повторяющиеся записи) режимі қандай қызмет атқарады?

 21. Сұраныс құрудың Бағынышты емес жазбалар (Записи без подчинения) режимінің қызметі қандай?

Зертханалық жұмыс №5 (2 сағат)

Тақырып: “ФОРМА ЖАСАУ”

Жаттығу: Форма жасаудың тәсілдерін және түрлерін үйрену, форма жасауға арналған аспаптар тақтасын меңгеру мақсатында келесі жаттығуларды орындаңыздар.

Лабораториялық жұмыстың салмағы – 1,5 ұпай


Жаттығуларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:
1. Форма шеберінің көмегімен форма жасау

Access-те МБ-мен жұмыс жасауға арналған графикалық интерфейс құрастырудың көптеген мүмкіндіктері бар. Олардың ең маңыздысының бірі мәліметтерді енгізу-шығару формалары болып саналады. Формалар МБ-ын өңдеудің негізгі қызметтерін: жүйені іске қосу, қарау, іздеу, түзету істерін жүзеге асырады. Формаларды құрастыру тұтынушы талаптарына сәйкес Access құралдары арқылы жасалады. Форма жасау барысында: формаға енетін мәліметтер қай кестеден алынатындығы, атап айтқанда кестенің қай өрісі, қандай графикалық элементтер-сызықтар, жазулар, суреттер енгізілетіндігі анықталады.

Бір кесте негізінде жасалатын форма біркестелік деп аталады. Форманы жасау үшін бірнеше тәсіл қолдануға болады: 1. Кірістіру – Форма (Вставка – Форма) командаларын орындау;

 2. Кірістіру – Автоформа (Вставка – Автоформа) командаларын орындау;

 3. Access обектілерінің ішінен “Формалар” бөлімін таңдап, Жасау (Создать) батырмасына шерту.

1- және 3-жағдайда жұмыс форманы құру режимін таңдаудан басталады. Жаңа форма жасау cұхбат терезесі 22-суретте көрсетілген. Режимді таңдап алған соң, форманың қандай кесте негізінде құрылатындығын көрсету керек.
описание: lab41

22-сурет. Форманы құру режимін таңдау терезесі


Форма шебері форма жасау барысында форма негізін құрайтын кестені, кестенің қажет өрістерін, безендіру стилін таңдауға, формаға ат қоюға мүмкіндік береді.

Форма шебері режимінің бірінші қадамда форма негізін құрайтын кестені және сол кестенің қажет өрістерін таңдау керек (23-сурет). > батырмасын басу арқылы белгіленген өрісті, ал >> батырмасын басу арқылы барлық өрістерді жаңа формаға енгіземіз. < және << батырмалары кері қызмет атқарады, сәйкесінше белгіленген өрісті және барлық өрістерді жаңа формадан алып тастайды.
описание: lab42

23-сурет. Форма жасаудағы өрістерді таңдау терезесі


Форма шебері режимінің екінші қадамында формадағы мәліметтердің орналасу түрін таңдаймыз: бір бағанаға – өрістер тігінен орналасып, жазбаның бір ғана түрі шығады; таспалық – өрістер бір жолға орналасып жазбалар толығымен шығады; кестелік – өрістер бір жолға орналасып жазбалар толығымен шығады; тураланған – өрістер бір немесе бірнеше жолдарға орналасып, жазбанаң біреуі ғана шығады (24-сурет).

Келесі қадамда форманың стилін таңдаймыз (25-сурет). Бір стильден екінші стильге ауыса отырып, ең үйлесімді деген стильге тоқтауға болады. Форма шеберінің соңғы қадамында формаға ат беру керек. Access жүйесі оны автоматты түрде жасай алады. Бастапқы ат ретінде бұл кесте үшін жасалатын форманың рет нөмірі жазылады. Бұл қадамда өзіңнің келесі әрекеттеріңді де анықтауға болады. Ол үшін ауыстырғыштың “форманы қарау үшін немесе мәліметтерді енгізу үшін ашу” немесе “Форма макетін өзерту” күйінің бірін таңдау керек. Форма шеберінің кез келген қадамда Дайын батырмасын шертіп, форма жасауды тоқтатуға немесе Ары қарай батырмасын баса отырып жалғастыруға болады. Егер де Форма шеберінің жұмысы соңына жетпей тоқтатылса, онда орындалмаған қадамдар соңғы жасалған формаға негізделіп автоматты түрде жасалады.описание: lab43

24-сурет. Форманың көркін таңдау терезесі


описание: lab44

25-сурет. Форманың стилін таңдау терезесі.


описание: lab45

26-сурет. Формаға ат қою терезесі.


27-суретте “Авто” кестесі үшін құрылған “Бір бағаналық” түріндегі форма көрсетілген. Бұл форманы құру қадамдары 23-26-суреттерде бейнеленген. Формада кестенің тек кейбір өрістері көрсетілген.

описание: lab46

27-сурет. “Бір бағаналық” қалыбының түрі


Форманың төменгі бөлігінде жазбалар арасында бірінен-біріне ауысу үшін:

Бірінші жазбаға;

Алдыңғы жазбаға;

Жазбаның өрісінің нөмірі;

Келесі жазбаға;

Соңғы жазбаға;

Жаңа жазба батырмалары орналасқан.

Керекті батырмаға баса отырып, бірінші немесе соңғы жазбаға баруға, бірінші жазбадан соңғы жазбаға немесе кестеге жаңа жазба енгізуге болады. “Жазба өрісінің нөмірі” ағымдағы жазба нөмірін көрсетеді.

28-суретте “Авто” кестесі үшін құрылған “Таспалы” түріндегі форма көрсетілген. Формада “Авто” кестесінің тек кейбір өрістері көрсетілген. Сонымен, “Амастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өрістер үшін тізімнен мәндер таңдауға мүмкіндік бар (“Марка” өрісі).
описание: lab47

28-сурет. “Таспалы” форма түрі

29-суретте “Авто” кестесі үшін құрылған “Кестелік” түріндегі форма көрсетілген. Формада “Авто” кестесінің тек кейбір өрістері көрсетілген және өрістердің жалғасуының өзіндік реті таңдалған. Сонымен, “Алмастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өрістер үшін тізімнен мәндер таңдауға болады (“Марка” және “Түс” өрістері).

30-суретте “Авто” кестесі үшін құрылған “Тураланған” түріндегі форма көрсетілген. “Алмастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өрістер үшін тізімнен мәндер таңдауға мүмкіндік бар (“Марка” және “Түс” өрістері).описание: lab48

29-сурет. “Кестелік” форманың түріописание: lab49

30-сурет. “Тураланған” форманың түрі


2. Автоформа режимінде форма жасау

Автоформа: бір бағаналық, Автоформа: таспалы, Автоформа: кестелік режимі көркемдеу стилі алдын-ала айқындалған барлық өрістерді кіргізетін формаларды жасайды. Экранда мәліметтермен толықтырылған форма шығады.

31-суретте “Зауыт” кестесі үшін құрылған “Зауыт1” формасы берілген. “Алмастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өрістер үшін тізімнен мәндер таңдауға мүмкіндік жоқ (“Қала”өрісі).описание: lab50

31-сурет. Автоформа: бағаналық режимінде жасалған форма


32-суретте Автоформа: таспалы режимінде “Зауыт” кестесі үшін құрылған “Зауыт2” формасы берілген. Жоғарыдағы формадағыдай бұл форманың да “Алмастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өріс үшін тізімнен мәндер таңдауға мүмкіндік жоқ (“Қала”өрісі).

33-суретте Автоформа: кестелік режимінде “Зауыт” кестесі үшін құрылған “Зауыт3” формасы берілген. Бұл форманың да “Алмастырып қою” парақшасының қасиеттері айқындалған өрістері үшін тізімнен мәндер таңдауға мүмкіндік жоқ (“Қала”өрісі).описание: lab51

32-сурет. Автоформа: таспалы режимінде жасалған форма


описание: lab53

33-сурет. Автоформа: кестелік режимінде жасалған форма


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан