Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағЫ

Loading...


Дата14.04.2020
өлшемі34.52 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Инженерлік-технологиялық факультет

(факультет атауы)


Техникалық физика және жылуэнергетика

(кафедраның аталуы)


5В071700 – «Жылуэнергетика»

(шифр, мамандықтың аталуы)

СӨЖ

Жылу энергетикалық қондырғылар циклнің термодинамикалық негіздері

(пән аты)
Газ циклдары

(тақырыбы)

Орындаған:

ТЭ-801 тобының студенті:

Акишов Ж.Қ.


Тексерген:

аға оқытушы: Нургалиев Д.Н.
Семей 2020 жМазмұны


Кіріспе 2

1 Жылулық шекаралық қабат 4

2 Жылулық шекаралық қабытының негіздері 6

2.1 Конвективті жылу алмасу 6

2.2 Ламинарлық шекаралық қабат 9

2.3 Турбуленттік шекаралық қабат 9

Қорытынды 10

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 11

Кіріспе

Қазіргі кезде энергетикада және техниканың басқа облыстарында жоғарғы қысым мен температура кеңінен қолданылады. Көптеген аппараттар мен құрылғыларда жылутасымалдығыштың қысымы шегіне жеткен жылудинамикалық қысымынан «Рк» артық болады. Бұл кездегі сұйық температурасы шектік жылудинамикалық температурадан tк көп немесе аз болуы мүмкін.

Шегінен асқан күй облысы температура мен қысымның өте аз өзгерісі кезіндегі заттың физикалық қасиеттерінің қатты өзгеруімен сипатталады. Әсіресе, жылусыйымдылық «Ср» кенет өзгереді. Ол көп рет өзгеріп максимум арқылы өтеді. Р=const кезіндегі жылусыйымдылықтың максимумына сәйкес келетін tm температураны «жалған» шектік депатайды. Бұл облыста тығыздықтың, тұтқырлықтың және жылуөткізгіштік коэффициенттерінің елеулі өзгерісі өтеді. Прандтль сонда ерекше өзгеріп Максимум арқылы өтеді. Заттың шектік күйінен асқан жағдайында заттың сұйықтық фазадан газ тәрізді күйінен өтуі үздіксіз жүретіні жылудинамикадан белгілі.

Бұл жағдайда сұйық және бу фазасында байқалатындай зат қасиеті өзгерісінің секіруі және оның үзілуі болмайды. Сондықтан заттың шектік күйінен асқан жағдайындағы жылуалмасуды бір фазалы ортадағы жылу алмасу сияқты қарастырады. Өте аз температура орында ған жылу беру коэффициенті кәдімгі формулалармен анықталады, себебі бұл кездегі физикалық параметрлердің өзгерісі жоққа тән.

Горизонталь және тік орналасқан құбырларда Re>106 кезінде жылу берудің нашарлауы байқалады [1].

1 Жылулық шекаралық қабат

Шекаралық қабат — тұтқыр сұйықтық газ ішінде қозғалған қатты дене бетінде немесе температурасы,химиялық құрамы және жылдамдығы әр түрлі екі сұйықтықтың шекарасында пайда болатын өте жұқа сұйықтық газ. Шекаралық қабат көлденең бағытта жылдамдықтың (динамикалық шекаралық қабат), температураның (жылулық не температуралық шекаралық қабат немесе жеке химиялық құраушылар концентрациясының диффузиялық не концентрациялық шекаралық қабат күрт өзгеруімен сипатталады. Бұл қабаттағы ағыстың пайда болуына негізінен сұйықтықтың (газдың) тұтқырлық, жылу өткізгіштік, диффузия қасиеттері әсер етеді.

Динамикалық шекаралық қабат жылдамдығының мәні осы қабаттан тыс жатқан сұйықтық газ ағыны жылдамдығының мәнінен біртіндеп кеми отырып қабырға маңында нөлге дейін азаяды. Шекаралық қабаттағы ағыс режимі. Рейнольдс санына тәуелді. Осыған байланысты ондағы ағыс турбуленттік ағыс не ламинарлық ағыс болып ажыратылады. Динамикалық шекаралық қабаттың қалыңдығы да () Рейнольдс санымен анықталады. Жылулық шекаралық қабат Рейнольдс санымен бірге Прандтль санына да тәуелді. Бұл сан динамикалық шекаралық қабат пен жылулық шекаралық қабат қалыңдықтары арасындағы қатысты сипаттайды. Ал диффузия шекаралық қабат жоғарыда айтылған сандармен қатар Прандтльдің диффузиясанына немесе Шмидт санына да тәуелді болады.

Гидродинамикалық шекаралық қабат - егер жазық пластина беті жылдамдықтары бірдей таралған шексіз сұйық ағынмен жуылса, онда пластинаның алдынғы шетінен бастап онда гидродинамикалық шекаралық қабат пайда болады. Бұл қабаттағы сұйық жылдамдығы үйкеліс күші салдарынан нөль жылдамдыққа дейін өзгереді. Шекаралық қабаттағы сұйық ағысы ламинарлық және турбуленттік режимде болады.

Жылулық шекаралық қабат - тәжірибе ағынның ламинарлық ағысынан турбуленттік ағысына қас қағым уақытта өтпейтінің, ол біраз қашықтыққа созылатынын және сол кездегі ағыс режимінін өтпелі деп атау қажеттігін көрсетеді. Шекаралық қабаттағы ағыс режимін Рейнольдс саны бойынша алады. Шекаралық қабаттағы ағыстың ламинарлық режимі изотермиялық ағыс үшін Re<5*105 , ал изотермиялық емес ағыс үшін Re<4*104 тең және ламинарлық қабаттың бұзылуы ағып келген ағыстың турбуленттік дәрежесінен тәуелді. Сұйық ағысы мен қабырға арасында температуралар айырмасы бар кезде пластина бетінде гидродинамикалық шекаралық қабаттан басқа, жылулық шекаралық қабат пайда болады. Жылулық шекаралық қабатында сұйық температурасы пластинадан ең алыс жердегі сұйық температурасынан пластина бетінің температурасына дейін өзгереді.

Тәжірибелерден алынғандарды талдау, жылу беру коэффициенті сұйықтың ағыс режимінің түрінен ғана емес, сонымен қатар сұйықтар түрінен, оның температурасынан, температуралар арынынан жылу ағысы бағытынан тәуелді екенің көрсетеді. Әсіресе, шекаралық қабаттағы сұйықтың тұтқырлығының өзгерісінен көп тәуелді. Сұйықтың аз жылдамдығы кезінде жылу алмасуға үлкен ықпал ететін табиги конвекция. Жылу беру процесіндегі осы факторлардың әсері жақсы зерттелмеген.

Турбуленттік гидродинамикалық шекаралық қабатта пластина бетінде ламинарлық режимде ағатын ламинарлық жұқа қабатша пайда болады. Онда ағын жылдамдығының негізгі өзгерісі пайда болады, сонымен қатар онда ағатын сұйықтың барлық температуралық өзгерісі де жүреді сүйтіп, ламинарлық қабатша гидродинамикалық және термиялық кедергілер жиынтығын кұрайды.

Ламинарлық шекаралық қабат - құбырдың бетін бір қалыпты үздіксіз жууы Re<5 кезінде ғана байқалады. Рейнольдс санының үлкен мәндерінде құбырдың алдыңғы және артқы жағындағы жуу жағдайлары әртүрлі болып келеді.

Тік құбырдың алдыңғы жағындағы ламинарлық шекаралық қабат құбыр бетінен бөлініп, ал артқы жағында екі симметриялы құйын пайда болады. Тек 45÷47% ғана бір қалыпты үздіксіз жуылады да, ал қалғаны құйынды аймақта болады. Рейнольдс санының үлкен мәнінде ламинарлық шекаралық қабат турбуленттік режимге өтіп, және сұйықтың құбыр бетінен бөлінді 120÷1300өтеді. Бұл жағдай құйын аймағының азаюына әкеп соғады, содан қубырдың артқы жағындағы сұйықтың ағып өту жағдайы жақсарады. Осы кездегі Re = 1*103÷ 4*105 тең.

Турбуленттік шекаралық қабат турбуленттік шекаралық қабаттың пайда болуына ағынның бастапқы турбуленттілігі үлкен әсер етеді. Негұрлым бастапқы турбулентті шекаралық қабат Рейнольдс санының аз мөлшерінде пайда болады құбырдың алдыңғы жағында ламинарлық қабат аз болғандықтан жылу беру коэффициенті ең үлкен шамаға. Құбырдың эквадорында шекаралық қабат өсіп ең үлкен шамаға жеткендіктен онда жылу беру коэффициенті ең төменгі шамаға жетеді. Одан ары күрделі кұйынды ағын шекаралық қабатты бұзады, оның қалыңдығы азаяды, содан барып жылу беру коэффициенті өсе бастайды да, φ=1800 ең жоғарғы шамаға жетеді сүйтіп, оның шамасы алдыңғы жағындағы жылу беру коэффициентіке теңеседі.Бұл кездегі Re=5*105÷2*105. Жоғарғылардан бір құбырдың шеңбері бойынша жылу беру оны көлдеңінен жуып өткенде, оның шамасы құбыр бетін жуу түрінен, сұйық ағынының бағытынан, температурасынан, жылдамдығынан, құбыр диаметрінен, турбуленттік дәрежесінен тәуелді [2].2 Жылулық шекаралық қабытының негіздері

2.1 Конвективті жылу алмасу

Конвективті жылуалмасу процесін зерттеу кезінде жылутасығыштың қабырғаға жақын аймақтағы беталысының ерекшеліктері маңызды. Тағы да қозғалыс режимдеріне тоқталайық. Сұйық қозғалысының режимі сұйықтың орташа жылдамдығына, құбыр диаметріне және сұйықтың кинематикалық тұтқырлығына тәуелді. Бұл шамаларды Рейнольдс критериясы біріктіреді:


(1)

Қозғалыстың бір түрінен екіншісіне өтуіне Рейнольдс критериясының шамасы Рейнольдс критериясының ауыспалы мәні деп аталады (1) , және түзу құбыр үшін Reау≡2300. Түзу құбырдағы Re<2300 кезіндегі сұйық қозғалысы тұрақты ламинарлы, ал Re>2300 кезінде қозғалыс – турбулентті, дегенмен тұрақты турбуленттік сипатқа ол Re>10000 кезінде ие болады. Рейнольдс санының 2300

Сұйықтың ағуы негізгі ағын мен шекаралық қабаттан тұрады. Қатты бетте тұтқырлы үйкеліс күшінің әсер етуінен тежелген сұйықтың жұқа қабаты түзіледі. Тұтқырлық күшінің артуымен, демек, Re санының азаюымен, шекаралық қабат қалыңдайды. Re саны артқан сайын ағынның қабырғаға жанасқан аймағы да, соған байланысты шекаралық қабатта жұқарады. Шекаралық қабаттың жұқа болуына қарамастан, ол конвективті жылуалмасуда үлкен рөл атқарады.

Шекаралық қабат гидродинамикалық және жылулық болып бөлінеді. Қабырға бетінде тұтқырлық күшінің әсер етуі нәтижесінде тежелген сұйықтың жұқа қабаты гидродинамикалық шекаралық қабат деп аталады және қабырғаға параллель қозғалады. Сұйықтың қабырғада тежелуі мен шекаралық қабат туралы гипотезаны 1904 жылы Л. Прандтль ашқан. Шекаралық қабат ішіндегі жылдамдық дене бетіндегі нөлден сыртқы ағын жылдамдығына дейін өзгереді. Бұл қабат шегінде жылудың берілуі жылуөткізгіштікпен жүреді. Сыртқы ағын деп инерциялық күшке қарағанда тұтқырлық күші өте төмен әсер ететін сұйық ағынының аймағы аталады, бұл кезде шекаралық қабатта тұтқырлық күші мен инерция күші шамалас болады.

Шекаралық қабаттың қалыңдығы δ – шартты шама, өйткені шекаралық қабаттан сыртқы ағынға өту кенеттен жүретін процесс емес. Шекаралық қабаттың қалыңдығы ретінде қабырға бетінен, сыртқы ағын жылдамдығынан аз шамаға болса да ерекшеленетін, сұйық қабатына дейінгі қашықтық алынады.

Жылулық шекаралық қабат үлкен температуралық градиентпен сипатталады және соның әсерімен жылудың көлденең тасымалдануы жүзеге асырылады. Жылуалмасу бетіне тікелей жанасқан аймақта температура негізгі ағын температурасынан (tс) қабырға температурасына дейін (tқ) өзгереді. Жылулық шекаралық қабат шегінің сыртында температура біртекті және онда жылудың тасымалдану құбылысы жоқ. Жылулық шекаралық қабат қалыңдығы бойынша δж гидродинамикалық қабат қалыңдығымен δ дәл келеді немесе дәл келмейді [3].

Беттік құбылыстар – шекаралық қабатта артық еркін энергияның (беттік энергияның) болуынан, беттік қабат молекулаларының белсенділігінің жоғарылығынан олардың құрылымы мен құрам ерекшеліктерінен туындайтын құбылыстар. Денелердің физикалық және химиялық әсерлері ең алдымен осы беттік қабатта өтеді. Негізгі беттік құбылыстар бет ауданына пропорционал беттік энергияның кемуіне байланысты болып келеді.

Сұйықтық тамшыларының немесе газ көпіршіктерінің, т.б. тепе-тең пішіндерінің түзілуі тұрақты көлемдегі еркін энергияның минимум шамасымен анықталады. Молекулалық күштер (беттік керілу және жұғу) мен сыртқы күштердің (ауырлық күшінің) біріге әсер етуінен пайда болатын және сұйықтықтың бөліну бетін қисайтатын беттік құбылыстарды капиллярлық құбылыстар дейді. Қатты денелерде беттік құбылыстар ең алдымен олардың сыртқы бетінде байқалады. Мұндай құбылыстарға тістесу (когезия), жабысу (адгезия), жұғу және үйкеліс жатады. Беттік құбылыстар дененің ішкі беттерінде де болады. Олар кристалдық тор ақауынан туындайды. Қатты денені кез келген пішінде бұзу да беттік құбылыстарға жатады. Өйткені бұл кезде денеде жаңа бөліну беттері түзіледі. Беттік құбылыстардың едәуір тобын беттік қабаттың химиялық құрамын өзгертетін адсорбтау құбылыстары құрайды. Беттік қабаттардағы жылулық қозғалыстың ерекшелігі салдарынан беттерден жарықтың молекулалық шашырау құбылысы болады.

Беттік құбылыстардың басқа бір тобына термоэлектрондық эмиссия құбылысы, фазалардың бөліну бетінде потенциал секірмесінің пайда болуы және қос электр қабатының түзілуі жатады. Бұл құбылыстар иондар мен дипольді молекулалардың адсорбтануына байланысты. Жылу алмасу және масса алмасу процестерінің (еру, булану, қоюлану, кристалдану, коррозия, т.б.) жылдамдығы бөліну бетінің шамасы мен қасиетіне байланысты анықталады. Сондықтан ол осы беттегі молекулалардың табиғатына және сол беттің құрылысына ерекше тәуелді болады. Адсорбтау қабаты фазааралық алмасу процестерін тежеп, елеулі өзгерістер енгізе алады. Беттік құбылыстар берілген ортадағы материалдар мен құралымдардың ұзақ уақытқа төзімділігін анықтайды. Бөліну бетінде бір молекулалы қабат түзетін адсорбтаушы заттардың аз мөлшерінің өзі материалдардың көптеген қасиетін өзгертуге мүмкіндік береді. Бір молекулалы беттік қабаттарды зерттеп білу молекулаларды зерттеудің және олардың мөлшерін анықтаудың жаңа тәсілін береді. Беттік құбылыстар тау-кен жыныстарын желдету және топырақ түзілу, ылғалдың булану және қоюлану процестерін, сондай-ақ, тірі организмдерде өтетін көптеген процестерді түсіндіруге көмектеседі. Бірсыпыра технологиялық процестер (майлау, жұғу, т.б.) беттік құбылыстарын пайдалануға негізделген.

Қабаттғы қозғалыс мөлшерiнiң сұйығындағы тасымалдауын құбылыспен байланған пайда болу шекаралық қабатта жылу еткiзу және диффузия, жылулық және тұтқырлықтың коэфиценті мiнезделетiн массалар болады. Шекаралық қабаттағы дыбыс және тез (шапшаң ) динамикалық шекаралық беттегі мысалында бақылауға болады сұйықтық немесе (1-шi сурет) газ ретінде ағылатын денелер.

Мұндай ауыспалы облыстың жуандығы және онда жылдамдықтың профилi қозғалыс мөлшерiнiң сақтауының теңдеулерiмен анықталады. Сонымен бiрге дененiң айналып өтуiнде ерекшелеуге болады қабаттағы жылу динамикасынан тысқары шекаралық (температура). Дененiң бетiнiң температурасының сәйкес келмеуi және сұйықтың температурасының жағдай құрастыралынуымен шекаралық қабатта (диффузиялы жерде) шоғырланады.

Химиялық реакцияның қабырғасы немесе жат газдың жанында ағуда дененiң өтiмдi болатын бетi арқылы құрастыратын шекаралық қабат болып табылады. Сұйықтың температурасы жiк жылудың шекаралық қабатқа тiкелей қабырғадағы дененiң бетiндегі температурасына тең. Егер дене аз жылдамдығы бар сұйықтықпен сыртқы ағынның температрысына беттiң температурасынан сұйықтың температурасы бiр қалыпты өзгерiсте болады.

Егер дене дыбыс жылдамдығынан жоғары газ ағынымен молекулалардың iшкi энергиясына тоқтатуы және кинетикалық энергияның өткелi температураның максимумы пайда болып шекралық қабаттың отрысында ақса, онда iшiнде жылулық шекарасы пайда болады.

Шекара қабаттағы – бұл сорғалауды жеңiл–реактивтi немесе ракета қозғаушысы бар ұшақ бағытталған түтiк шығатын жердегі жағдай iс жүзiнде жиi кездеседі. Газ жылдамдығы шекаралық жiкте (ұшақпен сабақтас координаталар жүйесiнде) түтiктен жанудың өнiмдерiнiң ағып шығу жылдамдығына ұшу жылдамдығы өзгередi, температура – жану өнiмдерiнiң температурасына атмосфераның температурасынан әлдеқайда жоғары болады. Дәл осылай сыртқы ортаның компонентiнiң шоғырландыруы және жанудың өнiмдерi байланысты өзгередi.

Шекаралық кабатта ерiтiндiні санмен Sc – саны немесе Шмидт саны анықталады, қалыңдығының арасындағы байланыс динамикалық және жылулық шекаралық қабаттың қалыңдықтардың арасындағы байланыс динамикалық және шоғырлану шекарасы болып табылады. Сулар, ауа және басқа өткiзбейтiн сұйықтар Рr және S санының газдарының жиыны үшiн І–ге өзара жақын қабатта орналасқан, қалыңдыққа байланыстын не динамикалық, жылулық және шоғырлану шекаралық қабаттқа әсер етеді.

Шекаралық қабаттағы үйкелiстiң күштермен және iшкi күштерiмен инерциалық аралығында байланысты мiнездейтiн (R – Рейнольдс саны) Рейнольдс белгiсiмен анықталады қалыңдық динамикалық шекаралық. Көбiрек қайта болған сайын дененiң салыстырғанда тән өлшемiмен қабаттың қалыңдығы өзгереді. Re саны әдетте бiрлiктi әлдеқайда асады, аз денеден өлшемдермен салыстырғанда шекаралық қабат қалыңданады. Сонымен бiрге, қабаттағы жеңiл–желпi қысымның өзгерулерiнен бұдан басқа көлденең шекаралық қабат пайда болмайды. Анықтай келе қабаттағы дене (байланыссыздықпен) идеал сұйықтың ағынымен ағады, сияқты шекараға сыртқы дене немесе газ параметрлердiң нәтижесiнде шекаралық қабаттың қалыңдығы түзіледі [4].2.2 Ламинарлық шекаралық қабат

Құбырдың бетін бір қалыпты үздіксіз жууы Re<5 кезінде ғана байқалады. Рейнольдс санының үлкен мәндерінде құбырдың алдыңғы және артқы жағындағы жуу жағдайлары әртүрлі болып келеді.

Тік құбырдың алдыңғы жағындағы ламинарлық шекаралық қабат құбыр бетінен бөлініп, ал артқы жағында екі симметриялы құйын пайда болады. Тек 45÷47% ғана бір қалыпты үздіксіз жуылады да, ал қалғаны құйынды аймақта болады. Рейнольдс санының үлкен мәнінде ламинарлық шекаралық қабат турбуленттік режимге өтіп,және сұйықтың құбыр бетінен бөлінді 120÷1300өтеді. Бұл жағдай құйын аймағының азаюына әкеп соғады, содан қубырдың артқы жағындағы сұйықтың ағып өту жағдайы жақсарады. Осы кездегі Re =1*103÷ 4*105 тең [5].

2.3 Турбуленттік шекаралық қабат

Турбуленттік шекаралық қабаттың пайда болуына ағынның бастапқы турбуленттілігі үлкен әсер етеді. Негұрлым бастапқы турбулентті шекаралық қабат Рейнольдс санының аз мөлшерінде пайда болады құбырдың алдыңғы жағында ламинарлық қабат аз болғандықтан жылу беру коэффициенті ең үлкен шамаға .

Құбырдың эквадорында шекаралық қабат өсіп ең үлкен шамаға жеткендіктен онда жылу беру коэффициенті ең төменгі шамаға жетеді. Одан ары күрделі кұйынды ағын шекаралық қабатты бұзады, оның қалыңдығы азаяды, содан барып жылу беру коэффициенті өсе бастайды да, φ=1800 ең жоғарғы шамаға жетеді сүйтіп, оның шамасы алдыңғы жағындағы жылу беру коэффициентіке теңеседі .Бұл кездегі Re=5*105÷2*105.

Жоғарғылардан бір құбырдың шеңбері бойынша жылу беру оны көлдеңінен жуып өткенде, оның шамасы құбыр бетін жуу түрінен, сұйық ағынының бағытынан, температурасынан, жылдамдығынан, құбыр диаметрінен, турбуленттік дәрежесінен тәуелді [6].ҚорытындыСонымен қортындылай келсек шекаралық қабат көлденең бағытта жылдамдықтың динамикалық шекаралық қабат, температураның жылулық не температуралық шекаралық қабат немесе жеке химиялық құраушылар концентрациясының диффузиялық не концентрациялық шекаралық қабат күрт өзгеруімен сипатталады. Бұл қабаттағы ағыстың пайда болуына негізінен сұйықтықтың газдың тұтқырлық, жылу өткізгіштік, диффузия қасиеттері әсер етеді. Динамикалық шекаралық қабат жылдамдығының мәні осы қабаттан тыс жатқан сұйықтық газ ағыны жылдамдығының мәнінен біртіндеп кеми отырып қабырға маңында нөлге дейін азаяды. Шекаралық қабаттағы ағыс режимі Рейнольдс санына тәуелді. Осыған байланысты ондағы ағыс турбуленттік ағыс не ламинарлық ағыс болып ажыратылады. Динамикалық шекаралық қабаттың қалыңдығы да Рейнольдс санымен анықталады. Жылулық шекаралық қабат Рейнольдс санымен бірге Прандтль санына да тәуелді. Бұл сан динамикалық шекаралық қабат пен жылулық шекаралық қабат қалыңдықтары арасындағы қатысты сипаттайды. Ал диффузия шекаралық қабат жоғарыда айтылған сандармен қатар Прандтльдің диффузия санына немесе Шмидт санына да тәуелді болады.


Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1 Шекаралық қабат // Википедия URL: https: // kk.wikipedia.Org / wiki / Шекаралық қабат (дата обращения: 30.03.2018).

2 Шектік қабаттың негізгі теориялары // Викидалка URL: http:// vikidalka.ru/2-181864.html (дата обращения: 30.03.2018).

3 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Химия. Н.Нұрахметов, А.Ниязбаева, Р.Рысқалиева, Н.Далабаева. — Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007.

4 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы»

5 Нащокин В.В. «Техническая термодинамика и теплопередача». – М.: Высшая школа76 Асамбаев А.Ж. «Техникалық термодинамиканың негіздері» - 2006.

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
жалпы конкурс
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
дістемелік сыныстар
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мерзімді жоспар
білім беруді
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
мектепке дейінгі
конкурс туралы
облысы бойынша
рметті студент
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...