Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «АҚпараттық ЖҮйелер және моделдеу»бет1/56
Дата09.06.2022
өлшемі0.8 Mb.
#267237
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Байланысты:
354184 (1)

Ф.7.03-03


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ МОДЕЛДЕУ» кафедрасы

Тилеуов Ғ.Е.
«ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР»


дәрістер ЖИНАҒЫ


Шымкент, 2022
ӘОЖ 004.65

Құрастырушы: Тилеуов Ғ.Е. Инфокоммуникациялық жүйелер және желілер. / Дәрістер жинағы.- Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2020.


Дәрістер жинағы «Инфокоммуникациялық жүйелер және желілер» пәні бойынша осы пәннің оқу бағдарламасына сәйкестендіріліп жасалған. Аталған пән бойынша дәрістік сабақтардың тақырыптары бойынша теориялық материалдарды қамтиды.


Дәрістер жинағында Веб-парақтар мен сайттарды безендірудің негізгі бағыттары. Web қосымшаларын құрастыру негіздері және графика. Қозғалыстағы веб. Web-парақтарды бағдарламалау. Wordpress жайлы алғашқы мәліметтер. Кодты шолу. Wordpress-те жергілікті түрде жұмыс жасау. Wordpress ядросына шолу жасау. Цикл (LOOP). Деректерді басқару тақырыптары қарастырылған.


Рецензенттер:
Исмаилов Х.Б. – т.ғ.к., М.Ауезов ат. ОҚУ доценті
Жұматаев Н.С.- PhD Silkway университетінің
Цифрландыру жөніндегі проректоры
Кошкинбаева М.Ж.-т.ғ.к, Мирас университетінің
IT және телекоммуникация секторының БББ менеджері

«Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» кафедрасының мәжілісінде («_27_» _08_. 2020ж. хаттама №_1_), «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінің ОИТжӘҚ комитетінде («_27__» _08_. 2020ж. хаттама №_1_) қаралып, баспаға ұсынылды.


М.Әуезов атындағы ОҚУ оқу-әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылды, «___» 20 _ж. хаттама № ___ .

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2022 ж.


Басылымға жауапты Тилеуов Ғ.Е.


Мазмұны

Кіріспе……………………………………………………………………….............................…6


Білім алушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау жүйесі ................................................7
Дәріс 1. Есептеу желісінің архитектурасы мен құрылудың жалпы принциптері..........….....9
Дәріс 2. Жергілікті компьютерлік желілердің аппараттық компоненттері...........................11
Дәріс 3. Желінің есептеу топологиясы ………………………..………………………....…...14
Дәріс 4. Кабельдер типтері мен кабельдер жүйесін жинақтау.……………....……...........…18
Дәріс 5. Кабель типтері.Кабельдер жүйесін жинақтау ……….……………...........................18
Дәріс 6. Жүйеге қойылатын негізгі талаптар.…………........................................................................20
Дәріс 7. Жүйенің жөнделмейтін облыстарын басқару.………………….................................20
Дәріс 8. Деректер тасымалдау әдістері мен құралдары.………………………………............23
Дәріс 9. Тасымалдау ортасына қатынас құру әдістері. Қатынау әдісі...................................26
Дәріс 10. CSMA/CD алгоритмі. CSMA/CD алгоритмі..………………………...................…26
Дәріс 11. Желіліерді құру әдістері.Бұтақ тәріздес желіні құру әдісі .………………………....30
Дәріс 12. С-алгоритмы. Жұлдызша тәріздес желіні құру әдісі Сақиналық құрылымға С-алгоритмінің модификациясы (ССМ).………………...................……………………….......30
Дәріс 13. Жергілікті желілерді құру стандарттары. ……….……………………………........38
Дәріс 14. Бөгеуілдерге төзімді кодалардың сипаттамасы және әр түрлілігі………………..43
Дәріс 15. Дестелер, хаттамалар және алмасуды басқару әдістері ……..............……………….45
Дәріс 16. OSI моделі. OSI моделдегі деңгейлер.……………………………………………...48
Дәріс17. OSI моделіндегі эталонды базасындағы компьютер арасындағы қарым қатынас 48
Дәріс 18. IP-желісіндегі адресациялар ……………………………….......…………………..54
Дәріс 19. IP адрестарының кластары. IP протоколдар IP адрестарының кластары. IP протоколдар ……………………………………………………………………………………54
Дәріс 20. Алмасу хаттамалары ………………..........….…………………………...................57
Дәріс 21. Internet-тегі домендік атаулар. …………………………………………...................61
Дәріс 22. Электронды пошта. Пошта алмасудың қарапайым хаттамасы (SMTP)………….66
Дәріс 23 Token Ring технологиясы.…………….....................................................................71
Дәріс 24. Ethernet технологиясы ……..............................…...................................................77
Дәріс 25. Біріккен желілерді құрудың негіздері.......................................................................82
Дәріс 26. Желілерді біріктіру салыстыру.............................................................……………86
Дәріс 27. Көпірлердің технологиясы................……..…………………………………………89
Дәріс 28. Маршруттау хаттамалары..…………………………………….....…………………93
Дәріс 29. Анализ құралдары және желіні басқару ……………..............................................97
Дәріс 30. HTTP Гипертекст тасымалының хаттамасы .……………....................……...….101
Ұсынылған әдебиеттер тізімі....................................................................................................105


Кіріспе

«Желілік технологиялар» пәнінен дәрістер жинағының алдына қойған мақсаты қазіргі кездегі ақпараттық технологиялардың негізгі тенденциялары мен перспективаларының дамуында көрініс табатын теориялық және тәжірибелік мәліметтерден тұрады. Есептеу машиналарының өзара әрекеттесу әдістерінің дамуы және олардың мүмкіндіктерін мейлінше эффектілі қолдану нәтижесінде есептеу жүйелері және желілері пайда болды,олар ақпаратты жинау,өңдеу,сақтау және тасымалдаудың автоматтандырылған жүйесінің мінездемесін түбегейлі өзгертті. Осы жүйелердің құрылуының есептеу техникасында,электрондық кітапханаларда және байланыс техникасында қолданылуы және дамуы сапалы секіріс болып табылады.Желілік операциялық жүйелер ғылымның дамуына ғана емес,сонымен қатар тәрбиелеумен,білім берумен,қарым-қатынаспен және заманауи қоғамның басқа әлеуметтік мәселелермен байланысты үрдістің жаңа сатысына сапалы көтерілуіне мүмкіндік береді. Есептеу орталықтарында желілік сәулеттің ұжымдық қолданылуы көп қолданушыларға әртүрлі ақпараттық-есептеу ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыздандырады.


«Желілік технологиялар» пәнінің негізгі міндеттері:компьютерлік желілердің негіздерін меңгеру, онымен бірге жергілікті және ауқымды желілердің технологияларын оқыту;жағдайлық тапсырмаларды орындауды білу. Білім алушылар материалды сәтті игеру үшін дербес комьютердің аппараттық және программалық қамтамасын білу; қазіргі заманғы желілік технологиялардың ерекшеліктері мен компьютерлік желілерді құру негіздерін білу; желілерді жіктеуді, желілік шешімдерді стандарттауды кәсіпқой маман ретінде меңгеру; жергілікті желілердің құрылысы мен жұмыс істеу технологияларын қолдану; кәсіби қызметті дамытуды және жүзеге асыруды ұйымдастырудың технологияларын, құралдарын таңдау; жергілікті желілерде жұмыс істей білу; желілік адаптерді орнатылуы туралы жүйелі білім беру.
Желілік технологиялар курсы ақпаратық жүйелер мамандығының оқу жоспарында негізгі пән,яғни базалық пәндер циклындағы таңдау компоненті болып табылады . Дәрістер жинағы «Желілік технологиялар» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және осы пән бойынша оқылуға қажетті барлық мәліметтерді қамтиды.«Желілік технологиялар» пәнінен жасалған дәрістер жинағы студенттердің :

  • микропроцессорларды ұйымдастыру, құру және жұмыс істеу принциптерін, математикалық және техникалық негіздерін, типтік құрылымы мен элементтер құрамын, автоматты есептеу және бағдарламаны басқару принципін енгізу тәсілдерін білу;

  • ақпаратты өңдеудің электрондық құрылғыларының элементтері мен компоненттерін жобалау және есептеу әдістерін қолдану;

  • компьютерлік желіні ұйымдастыру принциптерін, желілік архитектураны, желілік хаттамаларды, адресация және бағдарламалау принциптерін талдау;

  • типтік құрылымы және элементтер құрамы туралы, автоматты санау амалдары мен бағдарламалық басқару принципі туралы ақпарат беру;

  • желілерді құру құралдарын өз бетінше таңдап, қолдануды игеруіне мүмкіндік береді.

Берілген пәнде дәрістік және зертханалық сабақтар өткізіледі, сонымен қатар компьютер көмегімен есептеу-графикалық жұмысты орындау және теорияны жалпылай білуді тереңдету мақсатында өзіндік жұмыстарды өткізу ұйғарылады.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру