"Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны


Тоқсандық жиынтық бағалау №2бет5/12
Дата23.12.2021
өлшемі473 Kb.
#147208
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
8 сынып календарный 2020-2021
Тоқсандық жиынтық бағалау №2


8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану1

21.12
14

Ғарышқа жол жерден басталады

О.8.2.3.1 -мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Ж. 8.3.2.1 -жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу; 1


23.12

15

Жер серіктері

ӘТН. 8.4.4.1 - сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері,  есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану

1

28.12


5-бөлім: Биоалуантүрлілік.

Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер

Синтаксис


Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері8.1.5.1 - перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

8.1.6.1 -

Коммуникатив

тік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.8.2.1.1 -

тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;

8.2.4.1 -тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистика

лық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;


8.2.5.1 -

перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып,  мәтін бойынша сұрақтар құрастыру.8.3.2.1 -

жанрлық және стильдік ерекше

ліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу ;

8.3.3.1 -мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу.8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану.

1

5-бөлім: Биоалуантүрлілік.

Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер

Синтаксис


«Қызыл  кітапқа» енген  жануарлар  мен  өсімдіктер

Т/А. 8.1.5.1 - перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

ӘТН. 8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану.1

11.01.2022
2

«Қызыл кітапқа» енген  жануарлар

О. 8.2.4.1 - тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

Ж. 8.3.2.1 - жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу ;1

13.01
3

«Қызыл кітапқа» енген  жануарлар

 Т/А. 8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

О.8.2.5.1 -перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып,  мәтін бойынша сұрақтар құрастыру.

ӘТН. 8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану.


1

18.01
4

«Қызыл кітапқа» енген  өсімдіктер әлемі

Т/А .8.1.5.1 - перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

ӘТН. 8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану.1

20.01
5

«Қызыл кітапқа» енген  өсімдіктер әлемі

О. 8.2.4.1 - тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

Ж. 8.3.3.1 - мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу1

25.01
6

«Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар

Т/А. 8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

О. 8.2.1.1 - тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;1

27.01
7

«Қызыл кітапқа» енген  құстар мен балықтар БЖБ

Т/А. 8.1.5.1 - перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;

О. 8.2.1.1 -тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;1

01.026-бөлім: Қоршаған орта және энергия ресурстары

Синтаксис8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, 34 полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу
8
Отан!Табиғат! Жер-Ана!

Т/А. 8.1.4.1 - мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

ӘТН. 8.4.4.3 - сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді қолдана білу;1

03.02
9
Отан!Табиғат! Жер-Ана!

Т/А. 8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

О. 8.2.4.1 - тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;1

08.02
10
Табиғи ресурстар

Т/А. 8.1.4.1 - мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау;О.8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;

ӘТН. 8.4.4.3 - сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және  айқындауыш мүшелерді қолдана білу;1

10.02
11
Табиғи ресурстар

Т/А. 8.1.4.1 - мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік)  талдай отырып, негізгі ойды анықтау;Ж. 8.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан  жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;

1

15.02
12
Ұлттық байлықтар

Т/А. 8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

Ж. 8.3.6.1 - БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;1

17.02
13
Ұлттық байлықтар

Т/А. 8.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

О. 8.2.2.1 - публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану;1

22.027-бөлім: Жасөспірім және заң

Синтаксис8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени- тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті- эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекше-ліктерін ажырату; 8.2.6.1 оқылым стратегия-ларын қолдану: коммента-рий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;

8.2.7.1 ғаламтор, энцикло-педия, газет- журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;

8.3. 4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану
14
Жасөспірімдік кезең және бала құқығы

Т/А. 8.1.3.1 - тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау.

ӘТН. 8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану;1

24.02
15
Заңдарды білгім келеді

О. 8.2.6.1 - оқылым стратегияларын қолдану:комментарий жасау, іріктеп оқу,   талдап оқу;

Ж. 8.3. 4.1 - эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу.(аргументативті эссе)1

01.03
16
Заңдарды білгім келеді

БЖБ

Т/А. 8.1.3.1 - тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Ж.8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру

ӘТН. 8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану;


1

03.03

(08.03)

17
Жасөспірім құқығы

О. 8.2.7.1 -  ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау.

Ж.8.3.1.1 - Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар құру;1
18
Тоқсандық жиынтық бағалау

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу.

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру.

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу1


10.03
19
Жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық

Т/А. 8.1.2.1 - әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

О. 8.2.3.1 - мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

ӘТН. 8.4.4.4 - жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен  құрылымдық ерекшелігіне сай  қолдану;


1

15.03
20

Жасөспірімдер тәрбиесі және құқық бұзушылық

О. 8.2.3.1 - мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Ж. 8.3.1.1 - Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік  жоспар құру;1


17.03


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған