"Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұныбет11/12
Дата23.12.2021
өлшемі473 Kb.
#147208
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Байланысты:
8 сынып календарный 2020-2021

ІІІ тоқсан – 30 сағат

3-бөлім: Махаббат және абырой

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Түсіну және жауап беру

Анализ және интерпретация

Бағалау және салыстыру

М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы, Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі, Д. Исабеков " Әпке" драмасы, М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру; 8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу


1.М.Дулатов –алғаш роман жазған қаламгер. «Бақытсыз Жамал» романы

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;

1

10.01.

2022


2.Роман. Пафос.

Романның идеялық мазмұны8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;


1

12.01

3.Шығарманың композициялық құрылымы (1,2)

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;

1

14.01

4.«Бақытсыз Жамал» романындағы кейіпкерлер (3,4)

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;


1

17.01
5.Шығарманың өзіндік стилі туралы (5)

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

1

19.01

6.«Бақытсыз Жамал» романының көркемдік құндылығы неде? (6)

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

«Қалың мал» романымен салыстыру1

21.01

7.Шығарманың рухани қуаты және жаңашылдығы

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу1

24.01

8.Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» повесі

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;

1

26.01

9.«Ұшқан ұя» повесінің жанрлық ерекшелігі.

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;


1

28.01

10.«Ұшқан ұя» повесіндегі кейіпкерлер қарым-қатынасы

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;


1

31.01

11.«Ұшқан ұя» повесінің көркемдік стилі

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (перифраз, гротеск, фразелогизмдер) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

1

02.02

12.«Ұшқан ұя» повесінің көркемдік стилі

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың ( сатира, ирония) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

1

04.02

13.Шығарманың идеялық құндылығын бағалау

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;


1

07.02

14.«Ұшқан ұя» повесіне қатысты менің көзқарасым

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

1

09.02

15.Б.Момышұлы шығармаларының қазақ әдебиетіндегі орны

Бөлім бойынша жиынтық бағалау8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу


1

11.02

16.Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;1

14.02

17. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының композициялық құрылымы

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;


1

16.02

18.Поэма жанрының ерекшелігі . «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;


1

18.02

19.«Аққулар ұйықтағанда » поэмасының көркемдік ерекшелігі

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

1

21.02

20.«Аққулар ұйықтағанда » поэмасының көркемдік құндылығы

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;


1

23.02

21.«Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы менің пікірім

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;


1

25.02

22.Дулат Исабеков «Әпке» драмасы

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;

1

28.02

23.Драма жанрының ерекшелігі

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;


1

02.03

24.«Әпке »(Бірінші акт)

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

1
1

04.03

07.03


25.«Әпке »(Бірінші акт)

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

26.«Әпке»(Екінші акт)

Бөлім бойынша жиынтық бағалау
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

1

09.03

27.«Әпке»(Екінші акт)


8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

М.Қабанбай «Бауыр» әңгімесімен салыстыру1

11.03

28.«Әпке»(Екінші акт)

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

1

14.03

29.Тоқсандық жиынтық бағалау

8.1.1.1 Әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау

8.1.3.1 Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу

8.2.1.1 Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау

8.2.2.1 Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым- қатынасының тілдік көрінісін талдау

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

8.3.3.1 Шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу1

16.0330. «Әпке» драмасын туралы менің көзқарасым

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

1


18.03Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді