Ауыспалы тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұныбет1/2
Дата14.09.2022
өлшемі320.82 Kb.
#290170
  1   2
Байланысты:
КТЖ Физика 9 сынып 2021
politologia na kaz-1, 2Р/с

Ауыспалы тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттарыСағат
саны

Мерзімі

Ескерту

1-тоқсан 17 сағат

1

1.

9.1А
Кинематика негіздері
10 сағат

Механикалық қозғалыс9.2.1.1 – Материялық нүкте, санақ жүйесі, механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы ұғымдарының мағынасын түсіндіру,жылдамдықтарды қосу және орын ауыстыру теоремаларын қолдану

1

03.09
2

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

9.2.1.2 – векторларды қосу, азайту, векторды скалярға көбейту;
9.2.1.3 – вектордың координаталар осіне проекциясын анықтау, векторды құраушыларға жіктеу

1

07.09
3

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу

9.2.1.4 – уақыттан тәуелділік графиктерінен орын ауыстыруды, жылдамдықты, үдеуді анықтау;

1

10.09
4

4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. №1 практикалық жұмыс- есептер шығару. Сапалық және мәтіндік есептер шығару

9.2.1.5 – түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және үдеу формулаларын есептер шығаруда қолдану;
9.2.1.6 – түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі координата мен орын ауыстыру теңдеулерін есептер шығаруда қолдану

114.09
5

5.

2 практикалық жұмыс- есептер шығару. «Үдеу. Түзу сызықты теңүдемелі қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру».

9.2.1.5 – түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және үдеу формулаларын есептер шығаруда қолдану;
9.2.1.6 – түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі координата мен орын ауыстыру теңдеулерін есептер шығаруда қолдану

1

17.09
6

6.

1 зертханалық жұмыс. «Теңүдемелі қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау»

9.2.1.7 – теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін эксперименттік жолмен анықтау;
9.1.3.2 – эксперименттің нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау және экспериментті жүргізуді жақсарту жолдарын ұсыну;
9.2.1.8 – теңүдемелі қозғалыс кезiндегi орын ауыстырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктерін тұрғызу және оларды түсіндіру

1

21.09
7

7.

Дененiң еркiн түсуi, еркiн түсу үдеуi

9.2.1.9 – еркін түсуді сипаттау үшін теңайнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдану

1

24.09
8

8.

2 зертханалық жұмыс. «Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу»

9.2.1.10 – теңайнымалы және бірқалыпты қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдана отырып, горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын сипаттау;
9.2.1.11 – горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс жылдамдығын анықтау
9.2.1.12– горизонталь лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын сызу

1

28.09
9

9.

Қисықсызықты қозғалыс; материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар

9.2.1.13 – дененің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысын сызықтық және бұрыштық шамалар арқылы сипаттау;
9.2.1.14 – сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын өрнекті есептер шығаруда қолдану

1

01.10
10.

10.
Центрге тартқыш үдеу
1.БЖБ

9.2.1.15 – центрге тартқыш үдеу формуласын есептер шығаруда қолдану

1

05.10
11.

11.

9.1В
Астроно-мия негіздері
5 сағатЖұлдызды аспан

9.7.2.1 – абсолюттік және көрінерлік жұлдыздық шамаларды ажырату;
9.7.2.2 – жұлдыздырдың жарқырауына әсер ететін факторларды атау

1

08.10
12.

12.

Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

9.7.2.3 – аспан сферасының негізгі элементтерін атау;
9.7.2.4 – жұлдызды аспанның жылжымалы картасынан жұлдыздардың аспан координатасын анықтау

1

12.10
13.

13.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт

9.7.2.5 – әртүрлі ендіктегі жұлдыздардың шарықтау айырмашылығын түсіндіру;
9.7.2.6 – жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақытты сәйкестендіру

1

15.10
14.

14.

Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары.

9.7.2.7 – Кеплер заңдарының негізінде аспан денелерінің қозғалысын түсіндіру1

19.10
15

15

Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау 2.БЖБ

9.7.2.8 – Күн жүйесіндегі денелердің ара қашықтығын немесе өлшемдерін анықтау үшін параллакс әдісін қолдануды түсіндіру

1

22.10
16.

16.

Тоқсандық жиынтық бағалау

1

26.10
17

17

Жинақтау сабағы

1

29.102-тоқсан 15 сағат

18

1

9.2А
Динамика негіздері
14 сағат

Ньютонның бiрiншi заңы, инерциялық санақ жүйелерi

9.2.2.1 – инерция, инерттілік және инерциялық санақ жүйесі ұғымдарының мағынасын түсіндіру;

1

09.11
19

2

Есептер шығару: «Ньютонның бірінші заңы»

9.2.2.2– Ньютонның бірінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

1

12.11
20

3

Механикадағы күштер9.2.2.3 – ауырлық күші, серпімділік күші, және үйкеліс күші табиғатын түсіндіру

116.11
21

4

Ньютонның екiншi заңы, масса

9.2.2.2 – Ньютонның екінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

119.11
22

5

Есептер шығару: «Ньютонның екінші заңы»

9.2.2.2 – Ньютонның екінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

123.11
23

6

Ньютонның үшінші заңы

9.2.2.5 – Ньютонның үшінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

126.11
24

7

Есептер шығару «Ньютонның үшінші заңы». 3.БЖБ «Динамика негіздері» 1- бөлім

9.2.2.5 – Ньютонның үшінші заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

1

30.11
25

8.

Бүкiләлемдiк тартылыс заңы

9.2.2.6 – Бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

103.12
26

9.

Есептер шығару: «Бүкіләлемдік тартылыс заңы»

9.2.2.6 – Бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдау және оны есептер шығаруда қолдану

1

07.12
27

10.

Дененің салмағы, салмақсыздық

9.2.2.10 – үдеумен қозғалған дененің салмағын анықтау;
9.2.2.11 – салмақсыздық күйді түсіндіру

110.12
28

11.
Есептер шығару: «Дененің салмағы, салмақсыздық»

1

14.12
29

12.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы.
Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы
4.БЖБ.«Динамика негіздері» 2- бөлім

9.2.2.9 – бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын есептер шығаруда қолдану;
9.2.2.7 – ғарыш аппараттардың орбиталарын салыстыру;
9.2.2.8 – тартылыс өрісіндегі дененің қозғалысын сипаттайтын шамаларды анықтау

117.12
14.12
30

13.
3 практикалық жұмыс- есептер шығару «Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу»

9.2.2.8 – тартылыс өрісіндегі дененің қозғалысын сипаттайтын шамаларды анықтау
9.2.2.9 – бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын есептер шығаруда қолдану;

121.12
31

14

Тоқсандық жиынтық бағалау

1

24.12
32

15.

Жинақтау сабағы «Динамика негіздері»

1

28.123-тоқсан 20 сағат

33

1.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
мерзімді жоспар
Жалпы ережелер
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
рсетілетін қызмет
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
болып табылады
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
қызмет стандарты
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
Қысқа мерзімді
атындағы жалпы
пайда болуы
Жұмыс бағдарламасы
әдістемелік ұсыныстар
республикасының білім
қарым қатынас
Әдістемелік кешені