Ауыл шаруашылық машиналары пәнінің тестік тапсырмалары. Техникалық факультет


A) рама, тірек, қайырма, егістік тақтайы, түрен, қашау

Loading...


бет3/6
Дата07.04.2020
өлшемі481.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

A) рама, тірек, қайырма, егістік тақтайы, түрен, қашау;


B) рама, корпус, шым аударғыш, сапты пышақ;

C) тірек, егістік тақтайы, түрен, қашау, рама;

D) тірек, жазықтыкескіш табан, қайырма, егістік тақтайы;

E) бүкіл жауаптарда қате бар.

***********************************************

116. Көлденең-тiгiнен жазықтықтағы жартылай аспалы соқалардың қиғаштықтары қалай жойылады?

A) соқаның алдыңғы егістік және бороздалық доңғалақтарын реттеумен;

B) трактордың оң және сол жағының қиғаштықтарының ұзындығын өзгертумен;

C) екінүктелі тартпаны пайдаланумен;

D) соқаның төменгі тартқыштарының көмегімен;

E) үстеме жүктеуіштің көмегімен.

***********************************************

117. БИГ-А тырмасының винтті қапсырмасы не үшін қызмет етеді?

A) тырманы тіркемеге бекіту үшін;

B) егістіктің бетін көшірмелеу үшін;

C) өңдеу тереңдігін реттеу үшін;

D) тракторға тырманы асу үшін;

E) екі тырманы бірге қосу үшін.

***********************************************

118. Аталған машиналардың iшiнде қайсы бұталы-батпақты болып табылады?

A) ПТК-9;

B) БДТ-7;

C) ПИД-3-30;

D) ПБН-100;

E) БЗТС-1,0.

***********************************************

119. БЗСС-1,0 тiстi тырманың жұмысшы органы саналатын не?

A) серiппелi тiс;

B) бұрамалы тiс;

C) тiлiктi диск;

D) бiр қыры кесiктi тiс;

E) пышақ тәрізді тiс.

***********************************************

120. Тiстi тырмалармен өңдеу қандай тереңдiкте жүргiзiледi?

A) 1-2 см;

B) 3-10 см;

C) 12-15 см;

D) 16-18 см;

E) 20-22см.

***********************************************

121. БИГ-ЗА тырмасының жұмысшы мүшесi болып табылатын не?

A) жазықты диск;

B) сфералық диск;

C) инелi диск;

D) сфералық тiлiктi диск;

E) бұрыштықтары бар диск.

***********************************************

122. БД-10 тырмасының маркасындағы сан ненi белгiлейдi?

A) өңдеу терендегiн;

B) жұмысшы мүшесiнiң санын;

C) га/см-дегі өнiмдiлiктi;

D) қармау енiн;

E) өңделетін қатарлардың санын.

***********************************************

123. БИГ-ЗА тырмасын өңдеудiң тереңдiгi немен реттеледi?

A) оң қиғаштықпен;

B) сол қиғаштықпен;

C) бұрамалы тірекпен;

D) трактор аспасының бойлық тартқышымен;

E) дискілердiң санымен.

***********************************************

124. Машиналардың қайсысы шығыршықты-шпорлы каток болып табылады?

A) КШ-3,6;

B) КШЛ-12;

C) ШБ-2,5;

D) ККШ-6А;

E) 5СО-4.

***********************************************

125. БДТ-7 тырмасының жұмысшы органы табылатын не?

A) жазық диск;

B) сфералық диск;

C) сфералық кесiк диск;

D) инелi диск;

E) шпорлы диск.

***********************************************

126. Жебелi әмбебап табаны қандай машинаға орнатылады?

A) ПГ-3-10;

B) КПШ-5;

C) КПГ-250;

D) КТС-10-1;

E) КПШ-9.

***********************************************

127. КПШ-9 машинасының маркасындағы сан ненi белгiлейдi?

A) өңделетiн қатарлардың саны;

B) жұмысшы мүшелердiң саны;

C) машина қармауының енi;

D) табан қармауының енi;

E) оның агрегатталатын тракторының тарту класы.

***********************************************

128. Машинаның қандай түрi тұтастай терең қопсытуға арналған?

A) КПШ-5;

B) КПШ-9;

C) ГУН-4;

D) КПЭ-3,8А;

E) Г-3-100.

***********************************************

129. СУПН-8 отырғызғышы қандай трактормен агрегатталады?

A) Т-25;


B) Т-150;

C) Т-4А;


D) ЮМЗ-6А;

E) Т-130.

***********************************************

130. Соқаның қандай түрі айналмалы соқаға жатады?

A) ПОН-2-30;

B) ППУ-50;

C) ПНД-3-35;

D) ПБН-75;

E) ПЯ-3-25.

***********************************************

131. Плуг ПТН-3-40:

A) плантажды;

B) бұталы-батпақты;

C) сортаңды;

D) бақты;

E) айналмалы.

***********************************************

132. Плантажды плугқа қайсысы жатады:

A) ПОН-2-30;

B) ППУ-50;

C) ПБН-75;

D) ПН-4-35;

E) ПЯ-3-25.

***********************************************

133. ПОН-2-30 плугы атқаоатын қызметі бойынша:

A) жалпы қызмет атқаратын;

B) бұталы-батпақты;

C) бақты;

D) айналмалы.

E) сортаңды;

***********************************************

134. Корпус қайсының жұмысшы органына жатады:

A) тырма;

B) сыдырғы;

C) культиватор;

D) каток;

E) соқа.

***********************************************

135. Сфералы диск қайсының жұмысшы органына жатады:

A) тісті тырма;

B) сыдырғы;

C) культиватор;

D) тіркеуіш;

E) соқа;


***********************************************

136. Тіс мынаның құрама бөлігі:

A) каток;

B) сыдырғы;

C) тісті тырма;

D) дискілі тырма;

E) соқаның корпусының.

***********************************************

137. Жебелі табан . . .орнатылады:

A) плугқа;

B) тісті тырмаға;

C) дискілі тырмаға;

D) культиваторға

E) сыдыра жыртқыш.

***********************************************

138. Сфералы диск – жұмысшы органы:

A) плугтың;

B) тісті тырманың;

C) дискілі тырманың;

D) тіркеуіштің;

E) культиватордың.

***********************************************

139. Негізгі өңдеу тереңдігі:

A) 6 см;


B) 12 см;

C) 18 см;

D) 22-25 см;

E) 60 см.

***********************************************

140. Арнаулы өңдеу тереңдігі:

A) 10 см;

B) 20 см;

C) 30 см;

D) 35 см;

E) 60 см.

***********************************************

141. Топырақтың беттін өңдегенде қандай тереңдікпен өңдейді:

A) 5-18 см;

B) 20-25 см;

C) 25 см;

D) 25-30 см;

E) 35-40 см.

***********************************************

142.1 Арнаулы плуг:

A) ПЛН-8-35

B) ПТК-9


C) ППЛ-6-35

D) ПЯ-3-35

E) ПНД-4-40

***********************************************

143. ПТК-9 плугы атқаратын қызметі бойынша:

A) жалпы қызмет атқаратын;

B) арнаулы;

C) талды-батпақты;

D) бақшалық;

E) плантажды.

***********************************************

144. Тасты жерді өңдейтін плуг:

A) ПЛП-6-35;

B) ПГП-7-40;

C) ПТК-9;

D) ПЛН-5-35;

E) ППУ-50.

***********************************************

145. Плантажды жырту мына плугпен жүргізіледі:

A) ПТК-9;

B) ПЛН-8-35;

C) ПБН-100;

D) ППУ-50;

E) ПОН-2-30.

***********************************************

146. Талды жерді мына плугпен жыртады:

A) ПБН-75;

B) ПГП-7-40;

C) ПЛС-5-25;

D) ПДН-100;

E) ПЯ-3-35.

***********************************************

147. Бақшаның қатар арасын мына плугпен өңдейді:

A) ПЛН-3-35;

B) ПН-4-35;

C) ПОН-2-30;

D) ППЛ-6-35;

E) ПЛС-5-25.

***********************************************

148. Ерте жыртылған жерді мына плунпен өңдейді:

A) ППУ-50;

B) ПЛН-5-35;

C) ПБН-75;

D) ПГП-7-40;

E) ПБН-100.

***********************************************

149.Қай плугтың жұмысшы органы дискі?

A) ПБН-100;

B) ПГМ-7-40;

C) ППУ-50;

D) ПНД-3-35;

E) ПТК-9.

***********************************************

150. Қай плугтың корпусы біріктірілген?

A) ПБН-75;

B) ПБН-100;

C) ПЛП-6-35;

D) ПВН-3-35;

E) ППУ-50.

***********************************************

151 Шығыршықты-шпорлы катокқа қайсы жатады:

A) ККА-2,5;

B) КВГ-1,4;

C) СКГ-2;

D) КБН-3;

E) 3ККШ-6А.

***********************************************

152. Каток КБН-3:

A) шығыршықты-тісті;

B) бороналы;

C) тегіс-суқұйылғыш;

D) шығыршықты-шпорлы;

E) шығыршықты-сызықты;

***********************************************

153 Шығыршықты-тісті катокқа қайсы жатады:

A) КБН-3;

B) ККН-2,8;

C) СНГ-2,1;

D) КВГ-1,4;

E) ККШ-6А.

***********************************************

154. К-700 тракторымен агрегатталатын плуг:

A) ПЛН-3-35;

B) ПОН-2-30;

C) ППЛ-6-35;

D) ПЛН-8-35;

E) ПЛС-5-25.

***********************************************

155. ПН-4-40 аспалы плугтың рамасын горизонтальды бойлық жазықтықта түзетеді:

A) қиғаш сырықпен;

B) орталық тарту-аспалы жүйемен;

C) винтті қапсырмамен;

D) реттегіш винтпен;

E) оң доңғалақпен.

***********************************************

156. Плуг ППЛ-6-35 қай трактормен агрегатталады:

A) ДТ-75 М;

B) ДТ-75 С;

C) Т-4А;

D) К-700;

E) МТЗ-80.

***********************************************

157. ПЛН-8-35 соқасының өңдеу тереңдігі ... реттеледі:

A) тіреу доңғалағының винтімен;

B) винтті қапсырғышпен;

C) трактордың аспасының орталық тартқышымен;

D) қиғаш сырықпен;

E) гидроцилиндрмен.

***********************************************

158. МТЗ-80 тракторымен қандай плуг агрегатталады:

A) ПЛП-6-35;

B) ПТК-9;

C) ПЛН-4-40;

D) ПГП-7-40;

E) ПЛН-3-35.

***********************************************

159. БДТ-7 тырмасы жұмысшы органының түрі бойынша:

A) тісті;

B) табанды;

C) дискілі;

D) инелі;

E) түренді.

***********************************************

160. Тырмалардың қайсысы, тісті орташа тырма?

A) БДТ-3;

B) БИГ-3А;

C) БЗТС-1,0;

D) БЗСС-1,0;

E) ЗОР-0,7.

***********************************************

161. Инелі тырмауышқа жатады:

A) БМШ-20;

B) БД-10;

C) БДТ-7;

D) БЗСТ-1,0;

E) БП-0,6.

***********************************************

162. Қай тырманың жұмысшы органы бір жағында кесігі бар квадратты тіс?

A) БДТ-3;

B) БМШ-20;

C) БП-0,6;

D) БД-10;

E) БЗСС-1,0.

***********************************************

163. БИГ-ЗА тырмасының жұмысшы мүшесi болып табылатын не?

A) доңгелек тіс

B) жазық диск

C) сфералық диск

D) инелi диск

E) сфералық тiлiктi

***********************************************

164. Сфералы дискісі бар тырма:

A) БИГ-3А;

B) БП-0,6;

C) БЗСС-1,0;

D) БД-10 ;

E) БЗТС-1,0.

***********************************************

165. Жұмысшы органы сфералы кесілген диск болатын тырманы көрсет:

A) БМШ-15;

B) БМШ-20;

C) СБД-10;

D) БДТ-7;

E) БИГ-3А.

***********************************************

166. Т-4А тракторы және плуг-6-35 тұратын жырту агрегатының сағаттық өнімділігін анықта, егер ол 7 км/сағат жылдамдықпен жұмыс істесе?

A) 0,7 га/сағ;

B) 1,2 га/ сағ;

C) 1,5 га/ сағ;

D) 5 га/ сағ;

E) 7 га/ сағ.

*****************************************************

167. К-700 тракторы және БД-10 тырмасынан тұратын агрегатының жылдамдығын анықта, егер өнімділігі 8 га/сағ?

A) 4 км/ сағ;

B) 8 км/ сағ;

C) 12 км/ сағ;

D) 16 км/ сағ;

E) 20 км/ сағ.

*****************************************************

168. ЛДГ-10 сыдыра жыртқышының өңдеу тереңдігі немен реттеледі?

A) винтті қапсырмамен;

B) доңғалақтың реттегіш винтімен;

C) трактордың аспасының орталық тартқышымен;

D) дисктердің шабуыл бұрышымен;

E) реттелмейді.. *****************************************************

169. 8 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істейтін Т4А +ЛДГ-15 агрегатының сағаттық өнімділігін анықта:

A) 8 га/сағ;

B) 12 га/ сағ;

C) 16 га/ сағ;

D) 20 га/ сағ;

E) 24 га/ сағ.

*****************************************************

170. БЗТС-1,0 тісті тырманың өңдеу тереңдігі неден тәуелді?

A) шабуыл бұрышынан;

B) тістердің орналасуынан;

C) доңғалақ қалпынан;

D) тістер санынан;

E) тіркелген тырмалар санынан.

*****************************************************

171. Шабуыл бұрышымен өңдеу тереңдігін реттейді:

A) тісті тырманың;

B) плугтың;

C) катоктың;

D) сыдыра жыртқыштың;

E) культиватордың.

*****************************************************

172. БДТ-7 ауыр дискілі тырма қай трактормен агрегатталады?

A) ДТ-75;

B) МТЗ-80;

C) ЮМЗ-6Д;

D) ДТ-75 М;

E) К-700.

*****************************************************

173. Машиналардың қайсысы торлы тырма:

A) ЛДГ-10;

B) ККШ-6;

C) БСО-4;

D) КПС-4;

E) БИГ-3А.

*****************************************************

174. Қай машина штангалы культиватор:

A) ККШ-6;

B) КШ-3,6;

C) БД-10;

D) ЛДГ-20;

E) КПС-4.

*****************************************************

175. Культиватор терең қопсытқышты көрсет:

A) КПС-4;

B) КШ-3,6;

C) КШЛ-8;

D) КПГ-2,2;

E) КРН-4,2.

*****************************************************

176. Қай культиваторға жебелі жазық кескіш табан орнатылған?

A) КШ-3,6;

B) КПС-4;

C) КРН-4,2;

D) КОН-2,8;

E) КПШ-5.

*****************************************************

177. МТЗ-80 + КРН-4,2 агрегатының сағаттық өнімділігін анықта, егер жұмысшы жылдамдығы 8 км/сағ:

A) 1,36 га/ сағ;

B) 2,36 га/ сағ;

C) 3,36 га/ сағ;

D) 4,36 га/ сағ;

E) 5,36 га/ сағ.

*****************************************************

178. ЛДГ-10 сыдыра жыртқыштың маркасындағы сан нені білдіреді?

A) өнімділігін, га/сағ;

B) өнімділігін, т/сағ;

C) жұмысшы жылдамдықты;

D) өңдеу тереңдігін;

E) алым енін, м.

*****************************************************

179. Культиватордың қай түрі қатараралық өңдеуге арналған?

A) КПС-4;

B) КРН-5,6;

C) КПГ -2,2;

D) ГУН-4;

E) КПЭ-3,8.

*****************************************************

180. КРН-5,6культиваторының маркасындағы сан нені білдіреді?

A) өнімділігін;

B) өңдеу тереңдігін;

C) машина салмағын;

D) алым енін;

E) жұмысшы жылдамдықты.

*****************************************************

181. Эрозияға қарсы культиваторды көрсет:

A) КОН -2,8;

B) КРН -4,2;

C) КПС-4;

D) КРН -5,6;

E) ПГ-3-100.

*****************************************************

182. КШ-3,6 культиваторының жұмысшы органын ата

A) жебелі әмбебап табан;

B) қайырма табан;

C) штаңгі;

D) айналмалы табан

E) найза тәрізді табан.

*****************************************************

183. Культиватор КТС-10-2 қай трактормен агрегатталады:

A) МТЗ-80;

B) ЮПЗ-6;

C) ДТ-75М;

D) Т-4А;


E) К-701.

*****************************************************

184. КПГ-2,2 культиваторының маркасындағы сан нені білдіреді.

A) өнімділігін, т/сағ;

B) өнімділігін, га/сағ;

C) өңделетін қатар санын;

D) машинаның алым енін;

E) жұмысшы органдар санын.

*****************************************************

185. Қай культиваторда жұмысшы орган штаңгалы?

A) КПС-4;

B) КОН -2,8;

C) КШ-3,6;

D) КПГ-2,2;

E) ПГ-3-5.

*****************************************************

186. Жұмысшы органы алым ені 110 см жебелі жазықты кескіш табан болатын культиваторды көрсет:

A) КПШ-9;

B) КПШ-5;

C) КПЭ-3,8;

D) КТС-10-1;

E) ПГ-3-5.

*****************************************************

187. Инелі тырманың маркасын көрсет:

A) БД-10;

B) БСО-4;

C) БМШ-20;

D) БЗСС-1,0;

E) БЗТУ-1,0.

*****************************************************

188. 9 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істейтін К-701 + КТС-10-2 агрегатының өнімділігін анықта:

A) 5 га/ сағ;

B) 6 га/ сағ;

C) 8 га/ сағ;

D) 9 га/ сағ;

E) 12 га/ сағ.

*****************************************************

189. Орташа тісті тырманың маркасын көрсет:

A) БЗСС-1,0;

B) БСО-4;

C) БДТ-7;

D) БИГ-3А;

E) БМШ-15.

*****************************************************

190. БДТ-7 дискілі тырманың өңдеу тереңдігі немен реттелетінін көрсет:

A) доңғалақтың винтімен;

B) шабуыл бұрышымен;

C) трактордың аспасымен;

D) трактордың тіркемесімен;

E) машинаның тіркемесімен.

*****************************************************

191. Эрозияға қарсы культиваторды көрсет::

A) КПЭ-3,8А;

B) КПС-4;

C) КРН-5,6;

D) КОН -2,8;

E) УСМП-5,4.

*****************************************************

192. Топырақты өңдеу машиналарының жұмысшы органдарының арқауына не салынған?

А) жүз;


В) бұрыш;

С) сына ;

D) жазықтық;

Е) шеңбер.

***********************************************

193. Сынаның неше түрі бар?

А) 2

В) 3


С) 4

D) 5


Е) 8

***********************************************

194. Топырақтың кедергісі неге циклдық сипаттамалы?

А) топырақтың біртекті еместігінен

В) қыртыстың тығыздығы мен бұзылуынан

С) қозғалыс жылдамдығынан

D) доңғалақтың серпінділігінен

Е) жұмысшы органдардың өткір еместігінен

***********************************************

195. Ry күшінің орташа мәні неге тең?

A) Rу = 0,2 Rх;

B) Rу = 0,35 Rх;

C) Rу = 0,3 Rх;

D) Rу = 0,4 Rх;

E) Rу = 0,5 Rх.

***********************************************

196. Rz күші неге тең?

A) Rz = + 0,2 Rх;

B) Rz = + 0,35 Rу,

C) Rz = + 0,2 Rу,

D) Rz = + 0,35 Rх,

E) Rz = + 0,5 Rх.

***********************************************

197. Жылдамдықпен жер жырту үшін корпустың қандай кемшілігі бар?

А) ұзындығы үлкен;

В) биіктігі үлкен;

С) ені үлкен;

D) барлық үш кемшілік;

Е) кемшілігі жоқ.

***********************************************

198. Өңдеу тереңдігі (а) мен соқаның тұрағының (корпусының) ауқым енінің (в) арасындағы қатынас қандай?

A) а = 0,6 в;

B) а = 0,8 в;

C) а = 0,9 в;

D) а = 1,1 в;

E) а = 1,3 в.

***********************************************

199. В.П.Горячкина формуласы неше мүшеден тұрады?

A) 1;

B) 2;


C) 3;

D) 4;


E) 5.

*****************************************************

200. Өріс тақтайшасының үйкеліс күші неге тең?

A) Fд = f Rх;

B) Fд = f Rz;

C) Fд = f Ry;

D) Fд = f Rхz;

E) Fд = f N.


***********************************************

201. Сепкiштердiң қай түрi пунктiлiк егуге арналған?

A) СКОН-4,2;

B) СУПН-6;

C) СОН-2,8;

D) СЛС-12;

E) СЗС-2,1.

***********************************************

202. Пияз сеялкасы:

A) СКОН-4,2;

B) СУПН-6;

C) СОН-2,8;

D) СЛС-12;

E) СЗУ-3,6.

***********************************************

203. Көктеген картопты отырғызуға болатын картоп отырғызғыш?

A) СН-4Б;

B) КСМ-6;

C) САЯ-4;

D) СКС-6;

E) КСМ-4.

***********************************************

204 ССТ-18Б сеялкасының біреуін қай трактормен агрегаттауға болады?

A) МТЗ-82;

B) ДТ-75М;

C) Т-4А;


D) Т-30;

E) К-701.

***********************************************

205. СЗ-3,6 дән сеялкасының қатараралығын көрсет:

A) 7 см;

B) 15 см;

C) 23 см;

D) 25 см;

E) 60 см.

***********************************************

206. СЗУ-3,6 сеялкасының маркасындағы сан нені білдіреді?

A) машинаның атауы;

B) конструктордың есімі;

C) машина түрі;

D) агрегатталу әдісі;

E) жұмысшы органының атау.

***********************************************

207. СЗП-3,6 сеялкасы қандай әдіспен себеді?

A) қатарлық;

B) жолақ;

C) пунктирлі;

D) квадратты-ұялы;

E) тар қатармен.

***********************************************

208. СЗС-2,1сеялкасының себу тереңдігін реттейтін механизмді көрсет:

A) тербелмелі шайба;

B) винтті қапсырма;

C) гидроцилиндр штогындағы тірек;

D) штангмен серіппе арқылы;

E) эксцентрикті механизммен.

***********************************************

209..Дәндi дақылдардың егу қандай тереңдiкте жүргiзiледi?

A) 2-3 см. ;

B) 4-8 см. ;

C) 10-12 см. ;

D)12-14 см. ;

E) 14-16 см.

***********************************************

210.1 Картоптың қатар аралығы қандай?

A) 15 см. ;

B) 20 см. ;

C) 40 см. ;

D) 70 см. ;

E) 120 см..

***********************************************

211.1 СЗС-3,6 сепкiшi бiр уақытта қанша операцияларды орындай алады?

A) 1;

B) 2;


C) 3;

D) 4;


E) 5.

***********************************************

212. 1 СЗС-2,1 сеялкасына сошниктің қай түрі орнатылған?

A) бірдискілі;

B) екідискілі;

C) шектегіш ребордалы;

D) түтікті-табанды;

E) табан тәрізді.

***********************************************

213.1 Қызылша отырғызғыштың себелегіш аппаратының түрін көрсет:

A) катушкалы;

B) тарелкалы;

C) ұялы-дискілі;

D) дискілі-қасықты;

E) көлікті.

***********************************************

214.1 КСМ-4 картофель отырғызғышының маркасындағы сан ненi белгiлейдi?

A) қармау енiн;

B) отырғызылатын қатар санын;

C) өнiмдiлiктi,га/сағ;

D) агрегаттағы машина саны;

E) жүккөтергіштік.

***********************************************

215.1 ССТ-12 сеялкасымен қызылшаны қандай қатар аралықпен отырғызады?

A) 8 см. ;

B) 12 см. ;

C) 20 см. ;

D) 30 см. ;

E) 45 см.

***********************************************

216.1 Картофель отырғызғыштардағы картофельдi егу нормасы неден тәуелді

A) бункердегі тұқым көлемінен;

B) тiрек доңғалақтарының диаметрiмен;

C) егу аппаратының шынжырының қадамынан;

D) егу аппаратының айналу жиілігінен;

E) трактордың қуатынан.

*********************************************



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...