Ауыл шаруашылық машиналары пәнінің тестік тапсырмалары. Техникалық факультет

Loading...


бет1/6
Дата07.04.2020
өлшемі481.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Ауыл шаруашылық машиналары пәнінің тестік тапсырмалары.

Техникалық факультет


1. Күлді жерді өңдеуге арналған корпус түрін көрсет:

A) мәдениетті;

B) қайырмасыз;

C) кесікті;

D) біріктірілген

E) дискілі;

*****************************************************

2. Ерте жыртылған жерді өңдеуге арналған корпус түрін көрсет:

A) қайырмасыз;

B) мәдениетті;

C) шығарылмалы қашаулы;

D) дискілі;

E) кесікті

*****************************************************

3. Топырақтың шымды қабатын өңдеуге арналған соқаның корпусының түрін көрсет:

A) кесікті;

B) қайырмасыз;

C) мәдениетті;

D) жартылай винтті;

E) дискілі.

*****************************************************

4. Қатты саздақ топырақты жыртуға қолданылатын корпусты көрсет:

A) қайырмасыз;

B) мәдениетті;

C) шығарылмалы қашаулы;

D) дискілі;

E) кесікті

*****************************************************

5.Дискілі корпусты плугтың қолданылатын жері:

A) ерте жыртылған жерді;

B) қатты ылғалды жерді;

C) күлді жерді;

D) сортаң жерді;

E) шымды жерді

*****************************************************

6. Сортаң топырақты жерді өңдеуге арналған машинаны ата:

A) ППЧ-50;

B) ПБН-100;

C) З-ПТН-40;

D) ПОН-2-30;

E) ПГМ-7-40.

*****************************************************

7. ПГП-7-40 плугының қолданылатын жері:

A) ерте жыртылған жерді;

B) сортаң жерді;

C) шымды жерді

D) тасы көп жерді;
E) талы көп жерді.

*****************************************************

8. Жалпы жұмысқа арналған соқаны көрсет

A) ППЧ-50;

B) ПЯ-З-35;

C) З-ПТН-40;

D) ПЛИ-8-35;

E) ПБН-75.

*****************************************************

9. Жалпы жұмысқа арналған соқаны көрсет:

A) ПТН-40;

B) ПЯН-3-35;

C) ПТК-9;

D) ПБН-100;

E) ПГ-7-40

*****************************************************

10. Қай машинада өңдеу тереңдігі шабуыл бұрышымен реттелетінін көрсет:
A) БЗТС-1,0;

B) БЗСС-1,0;

C) БИГ-3А;

D) БСО-4;

E) ШБ-2,5.

*****************************************************

11. Қай машинада өңдеу тереңдігі шабуыл бұрышымен реттелетінін айт:

A) БД-10;

B) БЗТУ-1, 0;

C) ЗОР-0, 7;

D) БСО-4;

E) ШБ-2, 5.

*****************************************************

12.Машинаның өңдеу тереңдігі шабуыл бұрышынан тәуелді:

A) ШБ-2, 5;

B) БДТ-7;

C) ПБН-75;

D) ПНД-30;

E) БСО-4.

*****************************************************

13. Өңдеу тереңдігі шабуыл бұрышымен реттеледі:

A) ПОН-2-30;


B) ПГП-7-40;

C) БЗСС-1, 0;

D) ШБ-2, 5;

E) БМШ-15.

*****************************************************

14. Қай машина тісті тырма екенін көрсет:

A) БМШ-20;

B) БИГ-3А;

C) БД-10;

D) БП-0, 6;

E) БДГ-7.

*****************************************************

15.Қай машина – каток екенін көрсет:

A) КШУ-12;

B) КПГ-2, 2;

C) ККШ-6А;

D) КШЛ-8;

E) КРИ-4, 2.

*****************************************************

16. Каток машинасын ата:

A) КШЛ-12;

B) КПШ-9;

C) КПС-4;

D) КБН-3;

E) КРИ-4, 2.

*****************************************************

17. Машиналардың қайсысы - каток:

A) КПС-4;

B) КРИ-5, 6;

C) КСМ-5;

D) ЗКВГ-1, 4.

Е) БИГ-3


*****************************************************

18. Топырақты беттік өңдегенде қандай тереңдікпен өңдейді:

A) 1-3см;

B) 5-18см;

C) 20-22см;

D) 22-24 см;

E) 25-35 см.

*****************************************************

19. Плугтың қайсысы арнаулыға жатады:

A) ПОН-3-30;

B) ПТК-9;

C) ПЛН-8-35;

D) ПБН-75;

E) ПЛН-3-35.

*****************************************************

20. Плугтың қайсысы арнаулы өңдеуге жататынын ата:

A) ППУ-50;

B) ПТК-9-35;

C) ПЛН-8-35;

D) ПЛП-6-35;

E) ПЛН-4-40.

*****************************************************

21. Плугтың қайсысы топырақты арнаулы өңдеуге арналған:

A) ПТК-9;

B) ПЛП-6-35;

C) ПТН-40;


D) ПЛН-3-35;

E) ПЛН-4-35.

*****************************************************

22. Плугтың негізгі жұмысшы органына не жатады:

A) табан;

B) Автотіркеме;

C) жебе тәрізді табан;

D) концидті табан;

E) шым аударғыш.

*****************************************************

23. Соқаның негізгі жұмысшы органы

A) сапты пышақ;

B) серіппелі тірек;

C) тірек доңғалағы;

D) сошник;

E) винтті механизм.

*****************************************************

24. Қайырма плугтың қай бөлігіне жатады?

A) тереңдету механизміне;

B) автотіркемеге;


C) корпусқа;

D) қосымша күш артқышқа;

E) сапты пышаққа.

*****************************************************

25. Плугтың қайсысы арнаулы өңдеуге жатады:

A) ПОН-3-30;

B) ПЯ-3-35;

C) ПЛН-8-35;

D) ПТК-9-35;

E) ПЛП-6-35.

*****************************************************

26. ПН-8-35 плугының сағаттық өнімділігін анықта, егер ол 5 км/сағ қозғалыс жылдамдығымен жұмыс істесе:

A) 0,4 га/сағ;

B) 1,4 га/ сағ;;

C) 2,4 га/ сағ;;

D) 3,14 га/ сағ;;

E) 4 га/ сағ;.

*****************************************************

27. БД-10 тырмасымен жұмыс істеген агрегаттың жылдамдығын анықта, егер оның сағаттық өнімділігі wч = 7 га/ сағ:

A) 1,7 км/сағ;

B) 2,7 км/ сағ;

C) 3,7 км/ сағ;

D) 7 км/ сағ;

E) 17 км/ сағ.

*****************************************************

28. ЛДГ-15 машинасы бұл:

A) тісті соқа;

B) сыдырғы;

C) құрлыс табаны;

D) әмбебап табан;

E) терең қопсытқыш.

*****************************************************

29. БДТ-7 ауыр дискілі тырманың сағаттық өнімділігін анықта, егер оның жылдамдығы 7 км/сағ:

A) 2,9 га/ сағ;

B) 3,9 га/ сағ;

C) 4,9 га/ сағ;

D) 5,9 га/ сағ;

E) 9 га/ сағ.

*****************************************************

30. ПГП-7-40 плугы бұл:

A) түренді;

B) арнаулы;

C) таулы;

D) жалпы жұмысқа арналған;

E) біріктірілген.

*****************************************************

31. БМШ-20 машинасы бұл:

A) батпақ плугы;

B) тісті тырма;

C) дискілі тырма;

D) инелі тырма;

E) серіппелі тырма.

*****************************************************

32. Түренді плугтың маркасын ата:

A) ПГП-7-40;

B) ПТК-9;

C) ПЛП-6-35;

D) ППУ-50;

E) ПНД-3-30.

*****************************************************

33. ПЛН-3-35 плугымен жұмыс істейтін агрегаттың жылдамдығын анықта, егер оның сағаттық өнімділігі wч = 1,35 га/сағ:

A) 6 км/ сағ;

B) 7 км/ сағ;

C) 8 км/ сағ;

D) 9 км/ сағ

E) 11 км/ сағ.

*****************************************************

34. КШ-3,6 машинасы бұл:

A) инелі борона ;

B) шығыршықты-шпорлы каток;

C) штангалы культиватор;

D) штангалы плуг;

E) шиптелген тырма.

*****************************************************

35. КПГ-2,2 культиваторының маркасындағы сан нені білдіреді.

A) жұмысшы жылдамдықты;

B) өңдеу тереңдігін;

C) өнімділігін, га/сағат;

D) алым енін;

E) өнімділігін, т/сағат.

*****************************************************

36. ППУ-50 плугының маркасындағы сан нені білдіретінін айт:

A) өнімділігі га/сағ;

B) өткізу қабілетін;

C) алым енін;

D) өңдеу тереңдігін

E) көліктік жылдамдықты.

*****************************************************

37.Торлы тырманы көрсет:

A) БЗТУ-1,0;

B) БЗСС-1,0;

C) БСО-4;

D) БИГ-3А;

E) БП-0,6.

*****************************************************

38. Тырманың қандай түрі жеңіл тісті тырма болып саналады?

A) БП-0,6;

B) БДТ-7;

C) БЗСС-1,0;

D) БЗТУ-1,0;

E) БСО-4.

*****************************************************

39. БП-0,6 тырмасының жұмысшы органын көрсет:

A) квадратты тіс;

B) өткір дөңгелек тіс;

C) табанды;

D) инелі диск;

E) тегіс диск.

*****************************************************

40.Машина ППЛ-10-25 машинасы бұл:

A) тырма;

B) сыдыра жыртқыш;

C) тіркеме;

D) сыдырғы;

E) қоректендіргіш.

*****************************************************

41. КПГ-2,2 терең сыдыра жыртқыш қопсытқыштың жұмысшы органын ата

A) жебелі әмбебап табан;

B) жебелі жазықты кесуші табан;

C) қайырма табан;

D) штанга;

E) найза тәрізді табан.

*****************************************************

42.Топырақтың арнаулы өңделуі қай тереңдікте жүргізіледі:

A) 3-5 см;

B) 8-12 см;

C) 12-20 см;

D) 30-40 см;

E) 50-60 см.

*****************************************************

43.Культиватор КТС-10-1 қай трактормен агрегатталады:

A) К-744;

B) Т-40А;

C) Т-150К;

D) МТЗ-82;

E) ЮМЗ-6А.

*****************************************************

44.ПГ-3-100 культиватордың маркасындағы екінші сан нені білдіреді:

A) культиватордың алым енін;

B) жұмысшы органның алым енін;

C) раманың енін;

D) жұмысшы органның санын;

E) жолдық саңылауды.

*****************************************************

45. Культиваторды жұмысқа дайындағанда нені ескеру қажет?

A) рама жер бетіне параллель болуы керек;

B) барлық жұмысшы органның беттері алаңға тиіп тұруы керек;

C) табанның жабылуы сақталуы керек;

D) табанның жүзі өткір болуы керек;

E) барлық айтылған пункттер сақталуы керек.

*****************************************************

46. Қай кезде культиваторға арық қазғыш орнатылады?

A) түптеген кезде;

B) екінші рет культиваторлаған кезде;

C) суаруға дайындаған кезде;

D) бірінші рет культиваторлаған кезде;.

E) бірінші рет культиваторлаған кезде;.

*****************************************************

47. КШ-3,6 культиваторының сағаттық өнімділігін анықта , егер ол V = 5 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істесе:

A) 0,8 га/ сағ;

B) 1,8 га/ сағ;

C) 2,8 га/ сағ;

D) 3,8 га/ сағ;

E) 4,8 га/ сағ.

*****************************************************

48. Культиватор КТС-10-2 қай трактормен агрегатталады:

A) Т-4А;

B) Т-150;

C) К-701;

D) ДТ-75Т;

E) Т-40А.

*****************************************************

49. УСМП-5,4 культиваторы бұл:

A) сыдыра жыртқыш;

B) терең қопсытқыш;

C) сиреткіш;

D) отағыш;

E) түптегіш.

*****************************************************

50. Культиваторға КПЭ-3,8 мынандай табан орнатылған:

A) қайырма табан;

B) түптегіш табан;

C) жебелі сыдыра жыртқыш;

D) жебелі әмбебап;

E) қопсытқыш табан.

*****************************************************

51. Культиватор ПГ-3-100 мынандай табан орнатылған:

A) жебелі сыдыра жыртқыш;

B) жебелі әмбебап;

C) қопсытқыш табан.;

D) қайырма табан;

E) найза тәрізді табан

*****************************************************

52. Культиваторға ОПТ-3-5 мынандай табан орнатылған:

A) найза тәрізді;

B) арық қазғыш;

C) қопсытқыш;

D) қайырма;

E) сыдыра жыртқыш

*****************************************************

53. Культиватор ПГ-3-5 мынандай табан орнатылған:

A) қопсытқыш;

B) қайырма;

C) жебелі сыдыра жыртқыш;

D) найза тәрізді;

E) қарық кескіш.

*****************************************************

54. Агрегаттау әдісі бойынша жартылай аспалы болатын культиваторды ата:

A) КПШ-9;

B) ОПТ-3-5;

C) КПШ-5;

D) КПЭ-3,8;

E) КПГ-2,2.

*****************************************************

55. Агрегаттау әдісі бойынша тіркемелі болатын культиваторды ата:

A) КПШ-5;

B) КПШ-9;

C) ПГ-3-5;

D) ПГ-3-100;

E) КПЭ-3,8.

*****************************************************

56. Агрегаттау әдісі бойынша аспалы болатын культиваторды ата:

A) КПЭ-3,8;

B) КПШ-9;

C) КПШ-11;

D) КТС-10-2;

E) КПШ-5.

*****************************************************

57. МТЗ-80+КРН-5, 6 агрегатының жұмысшы жылдамдығын анықта, егер оның сағаттық өнімділігі W2 =4, 5 га/сағ:

A) 2 км/ сағ;

B) 4 км/ сағ;

C) 6 км/ сағ;

D) 8 км/ сағ;

E) 12 км/ сағ.

*****************************************************

58. КТС-10-1 культиваторының жұмысшы органын ата:

A) қайырма табан;

B) қашау тәрізді табан;

C) бір жақты сыдыра жыртқыш табан;

D) жебелі әмбебап табан;

E) найза тәрізді табан.

*****************************************************

59. Трактордың аспасындағы орталық тартқыштың атқаратын қызметін көрсет:

A) АШМ рамасын бойлық жазықтықта тегістеу;

B) АШМ рамасын көлденең жазықтықта тегістеу;

C) АШМ рамасын тік жазықтықта тегістеу;

D) АШМ тереңдігін реттеу;

E) АШМ жұмысшы органдарын қозғалысқа келтіру.

*****************************************************

60. Топырақты тегіс өңдеумен қатар тыңайтқыш енгізетін культиваторды көрсет:

A) КПШ- 5;

B) КПШ- 11;

C) КПЭ- 3,8;

D) ГУН- 4;

E) КТС- 10- 2.

*****************************************************

61. БДТ- 3 тырнауышының жұмысшы органын ата:

A) тегіс диск;

B) инелі диск;

C) сфералы диск;

D) табанды диск;

E) квадратты тіс.

*****************************************************

62. ПГ-3-5 культиваторының өңдеу тереңдігі немен реттеледі:

A) винтті қапсырғы;

B) бойлық тартқышпен;

C) орталық тартқышпен ;

D) қиғаш тіректермен;

E) тіреу доңғалағының винтімен.

*****************************************************

63. Арнаулы жұмыс атқаратын плугты ата

A) ПТК-9;

B) ПЛН-3-35;

C) 3ПТН-40;

D) ПЛН-4-40;

E) ПЛН-8-35.

*****************************************************

64. Плуг ПТК-9-35 қай трактормен агрегатталады:

A) МТЗ-82;

B) ДТ-75В;

C) Т-150;

D) Т-4А;


E) К-701.

*****************************************************

65. ПГП-7-40 плугының атқаратын қызметі:

A) сазды топырақты өңдеу;

B) талды топырақты өңдеу;

C) тасты топырақты өңдеу;

D) жырту;

E) сортаңды өңдеу.

*****************************************************

66. Бір жақты сыдыра жыртқыш табан жұмысшы органы бар культиваторды көрсет:

A) КПЭ-3,8;

B) ГУН-4;

C) КПГ-2,2;

D) КРН-4,2;

E) КПШ-9.

*****************************************************

67. Аспалы машиналардың рамасының қиғаштығы бойлық жазықтықта қалай түзетіледі?

A) оң және сол қиғаш тіректердің ұзындығын реттеумен;

B) далалық және бороздалық доңғалақтарын реттеумен;

C) трактордың аспасындағы орталық тартқышын реттеумен;

D) гидроцилиндрмен;

E) автотіркеуішпен.

*****************************************************

68. КПЭ-3,8А культиваторының горизонтальды жазықтықта рамасын тегістейтін механизмді көрсет:

A) гидроцилиндр;

B) винтті қапсырма;

C) сырғаны төмендеткішке жылжытумен;

D) серіппелі штанга;

E) доңғалақты тік бағытта жылжыту.

*****************************************************

69. Топырақты тегіс өңдеумен қатар минералды тыңайтқыш енгізетін культиваторды көрсет:

A) КПЭ-3,8;

B) КПШ-9;

C) ОПТ-3-5;

D) КПГ-2,2;

E) КПШ-5.

*****************************************************

70. 3КВГ –1,4 катогының түрін көрсет:

A) бороналы;

B) шығыршықты-тісті;

C) шығыршықты-шпорлы;

D) шығыршықты-фрезерлі;

E) су құйылатын тегіс.

*****************************************************

71. Тырмалардың қайсысы тісті?

A) БТ-10;

B) БДТ-7;

C) БМШ-20;

D) ЛДГ-15;

E) БП-0,6.

*****************************************************

72. ПЛС-5-25 плугының қандай қызмет атқаратынын көрсет:

A) картоп отырғызу үшін жыртуға;

B) қалың талды жерді жыртуға;

C) бақтың қатараралығын жыртуға;

D) плантаждық жыртуға;

E) шамалы байланысқан топырақты жыртуға.

*****************************************************

73. КПГ-2,2 культиватор терең жыртқыштағы винттік қапсырма не үшін қажет?

A) өңдеу тереңдігін реттеу үшін;

B) тыңайтқыш шашу енін реттеу үшін;

C) жетек шынжырын керу үшін;

D) табан көлбеулігін реттеу үшін;

E) машинаны көліктік қалыпқа ауыстыру үшін.

*****************************************************

74. Жебелі жазықты кескіш табан қандай элементтерден тұрады?

A) тірек, түрен, егістік тақтай, қашау;

B) тірек, қайырма, қашау, өкше;

C) тірек, өкше, түрен, қашау;

D) тірек, өкше, егістік тақтай, қайырма;

E) тірек, түрен, қайырма, өкше, қашау.

*****************************************************

75. Шынжыр табанды трактордың аспалы жүйесі культиватормен агрегатталғанда қандай қалыпқа келтріледі?

A) бір нүктелі қалыпқа;

B) екі нүктелі қалыпқа;

C) үш нүктелі қалыпқа;

D) төрт нүктелі қалыпқа;

E) бес нүктелі қалыпқа.

*****************************************************

76. Торлы тырманың жұмысшы органы:

A) квадратты тіс;

B) дөңгелек түзу тіс;

C) табанды тіс;

D) пышақ тәрізді тіс;

E) қисық тіс.

*****************************************************

77. ПГП-7-40 арнаулы плугының жұмысшы органдарының жалпы жұмысқа арналған плугтардың жұмысшы органдарынан айырмашылығын көрсет:

A) корпустары рамаға қатты бекітіледі;

B) корпустары рамаға топсалы бекітілген;

C) корпустары раманың серіппелеріне орнатылған;

D) корпустары жоқ;

E) корпустары раманың рессорына бекітілген.

*****************************************************

78. Өзінің құрамында тақтай бар жұмысшы органды ата:

A) сфералық диск;

B) жебелі табан;

C) шым аударғыш;

D) плуг корпусы;

E) қайырма табан.

*****************************************************

79. Өзінің құрамында қашау бар жұмысшы органды ата:

A) жебелі жазықтықта реттелетін табан;

B) шым аударғыш;

C) жебелі әмбебап табан;

D) штаңгі;

E) жазық диск.

*****************************************************

80. ПБН-100 арнаулы плугының жұмысшы органдарының жалпы жұмысқа арналған плугтардың жұмысшы органдарынан айырмашылығын көрсет:

A) корпустары рамаға топсалы бекітілген;

B) рамада бір ғана корпус;

C) корпус орнына штаңгі орнатылған;

D) корпустары рамаға рессордың көмегімен бекітілген;

E) корпустары раманың серіппелеріне орнатылған.

*****************************************************

81. ПТН-40 арнаулы плугының жұмысшы органдарының жалпы жұмысқа арналған плугтардың жұмысшы органдарынан айырмашылығын көрсет:

A) рамада бір ғана корпус;

B) корпустары рамаға серіппемен бекітілген;

C) шым аударғыш жоқ;

D) корпустары рамаға топсалы бекітілген;

E) екі корпус рамаға бір сызықтың бойымен бекітілген.

*****************************************************

82 . Топырақтың негізгі өңделуі қандай тереңдікте жүргізіледі?

A) 6...12 см

B) 10...18 см

C) 22...35 см

D) 40 см


E) 50 см

*****************************************************

83. Соқаның қандай түрі арнайы соқаға жатады?

A) ПЛ-5-35

B) ПК-9



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...