Қарағанды Болашақ-Баспа 2019 ббк – Әож – с


білім беру бағдарламасы бойыншабет20/56
Дата09.06.2022
өлшемі348.27 Kb.
#267283
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56
Байланысты:
Сборник-ОПО-магистратура-каз-яз
медикаментозное прерывание беременности
білім беру бағдарламасы бойынша
______ курс ______ оқу тобының
білім алушысы ___________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)


ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАДАН ӨТУ БОЙЫНША
КҮНДЕЛІК-ЕСЕБІ

Қарағанды – 20___
БІЛІМ АЛУШЫ МАГИСТРАНТ
__________________________________________________________________
Тегі аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде)
педагогикалық практикадан өту туралы күнделік-есебі

р/с №

Педагогикалық практиканың бағдарламасына сәйкес әр күн бойына орындалған (зерттелген) жұмыстардың атауы

Педагогикалық практиканың жекеленген тақырыптарын, жұмыстарын орындау мерзімдері

Педагогикалық практика жетекшісінің қолы

басталуы

аяқталуы

12345678910111213141516171819201. Орындалған жұмыстардың, т.б. сипаттамасы


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Білім алушының қолы ________________________
20___ ж. «____» __________________

2. Білім алушы практиканттың мадақтамалары мен жазалары.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Практика жетекшісінің қолы
Білім алушының қолы ________________________
20___ ж. «____» __________________

3. Педагогикалық практика жетекшісінің қорытындылары.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Практика жетекшісінің қолы


20___ ж. «____» __________________

§3 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКАСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Магистранттарға арналған өндірістік практика бағдарламасы жалпы талаптарды, өту тәртібін, орындау нысанын және практика нәтижелері бойынша есеп беру құжаттарын ресімдейдің ережелерін белгілейді.
Бұл стандартты «Bolasaq» академиясының (әрі қарай - Академия) магистранттары қолданады және сапа менеджменті жүйесінің құжаттарының бөлігі болып табылады.
Бұл бағдарлама «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары негізінде дайындалған.
Практика оқу жоспарында қарастырылған оқытудың бір түрі. Практиканың ұзақтығы - 5 апта. Практика нәтижелері бойынша магистрант жазбаша есеп беріп, практиканы басқаруды ұйымдастыратын кафедрада әңгімелесуден өтеді.
Практиканы сәтті аяқтаған жағдайда магистрантқа баға қойылады.
Егер магистранттың бағасы болмаса, ол оқу жоспарын орындамады деп саналады. Практика қызметтік міндеттерді орындау кезінде практикалық дағдыларды игеру және жетілдіру, алған білімі мен дағдыларын тереңдету және бекіту мақсатында ұйымдастырылады және өткізіледі. Лауазымдық мақсат жалпы магистранттың біліктілік сипаттамалары негізінде анықталады.
Магистранттардың өндірістік базасы оқу орындары болып табылады, сондықтан практиканың бұл түрін тікелей «өндірістік педагогикалық практика» деп атауға болады, бұл педагогикалық процесті танудың құралы және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау нысаны, практикалық педагогикалық қызмет болып табылады. Оның барысында педагогикалық құбылыстар қайта өңделеді.
Өндірістік практика - бұл магистранттардың оқу жұмысының ең күрделі және көп өлшемді түрлерінің бірі. Практика кезіндегі магистранттардың қызметі олардың болашақ кәсіби қызметінің бейнесі болып табылады, өйткені оның мазмұны мен құрылымына сәйкес келіп, оқу орнының нақты жағдайында ұйымдастырылады.
Өндірістік практика арнайы, әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық білімдерді біріктірудің нақты негізі болып табылады. Болашақ оқытушының дайындығының біртұтастығы білімнің негізгі үш бағытын біріктіруді қамтиды:
- гуманитарлық пәндер кешені (философия, тарих, әлеуметтану, мәдениеттану және т.б.), яғни адам туралы білім және оның дамуын;
- осы кешеннен арнайы іріктелген психологиялық-педагогикалық пәндер кешені;
- арнайы пәндер кешені.
Қазіргі уақытта білім беру саласында болып жатқан маңызды өзгерістер педагог мамандарын кәсіби, теориялық және практикалық даярлаудың мазмұны мен әдістерін мұқият қарастыруды қажет етеді.
Оқу орындарының алуан түрлілігі, заманауи білім беру жүйесіне тән инновациялық процестер - мұның бәрі заманауи педагогикалық технологияларды меңгерген, шығармашылық қабілетке ие және педагогикалық іс-әрекеттің жеке стиліне ие мамандарды дайындауды көздейді.
Болашақ мамандарды даярлаудың міндеттері, мазмұны мен мазмұнының өзгеруі сонымен бірге «мегатренділер» деп аталатын жаһандық білім беру ағымдарына байланысты, бұлардың ішінде: білімнің жаппай сипаты және оның жаңа сапа ретіндегі сабақтастығы; білімнің адам үшін де, қоғам үшін де маңыздылығы; оқу процесін адамның қажеттіліктері мен қажеттіліктеріне бейімдеу; өзін-өзі ашуға мүмкіндік беретін білім алушының жеке басына бағытталған оқыту.
Өндірістік практиканың заманауи тәсілі ізгілендіру идеяларын жүзеге асыруға негізделген, бұл қстанымда оқу процесінің мақсаты мен мәні жеке тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамыту, магистранттың жеке тұлғасын өзін-өзі тану болып табылады. Мұндай ұстаным білім мен дағдыларды үйрету арқылы емес, білім беру қызметі процесінде жүзеге асырылады, оның негізі әр адамның қабілеттерін дамыту және өзін-өзі дамыту болып табылады.
Магистранттардың білім беру қызметі олардың әрқайсысына өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану, рефлексия, жеке-іс-әрекеттің өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ғылыми және практикалық мәселелерді шешу (жобаны іске асыру) процесі ретінде ұйымдастырылуы керек. Осы ұстаныммен алғанда, Академияның өндірістік практикасындағыі негізгі субъект - магистрант. Ол білім қорын жинақтаушы, ал оқутышы - оның қорға құюшысы болудан қалады. Бастысы - бұл магистранттың педагогикалық мәселелерді шешуі, өйткені ең негізгісі - магистранттың өзі, оның практикасіндегі өзгерістер, кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру.
Қазіргі білім берудің маңызды ерекшелігі - әлеуметтік өзгерістер жағдайларын белсенді игеруге қабілетті мамандар даярлау. Бұл даму көбінесе кәсіби және педагогикалық практикада болады. «Bolashaq» академиясының түлектері оқу бітіргеннен кейін әртүрлі оқу орындарына жұмысқа жіберіледі, сондықтан олар үшін арнайы өндірістік практика ұйымдастырылады.
Магистранттарды кәсіптік даярлаудың жалпы процесінде өндірістік практиканің функциялары әртүрлі: оқыту - психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша білімді жаңарту және тереңдету; дамытушылық - танымдық және шығармашылық белсенділікті қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекетке зерттеу әдісі; тәрбиелік - білім беруді ізгілендірудің негізгі идеяларына сәйкес дүниетанымды қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекетке жағымды қатынасты тәрбиелеу; диагностика - болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық бағыттарының деңгейін анықтау, олардың кәсіби дайындығы мен кәсіби жарамдылық дәрежесін анықтау.
Өндірістік практика кезінде магистранттар білім беру мекемесінің алдында тұрған жалпы және нақты міндеттер туралы білімі мен түсінігін, олардың жүзеге асуына ықпал етуге дайын екендігін көрсетуі керек. Бұл өндірістік практика оқытушы-психолог-зерттеуші ретінде әрекет ету үшін қажет арнайы білімді, дағдылар мен дағдыларды меңгерудің жоғары деңгейін болжатады. Практикалық практикаден табысты өту магистранттың жоғары мәдениетті, қызығушылығы мен білімінің кеңдігін талап етеді, оған тәлімгер, тәрбиеші ретінде әрекет ету құқығын береді. ЖОО-дағы оқу процесін талдай білу, берілген жағдайда нақты және маңызды педагогикалық міндеттерді көру, тұжырымдау және шешу үшін практикаге келген магистранттан психологиялық сауаттылық пен әдістемелік қырағылық қажет етіледі. Өндірістік практика магистранттардың өз міндеттерін шешудегі белсенділігі мен тәуелсіздігін анықтауға арналған.
Осы талаптардың бәрін орындау мүмкіндігі жоғары оқу орнындағы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының негізін құрайды. Өндірістік практика барысында болашақ оқытушылардың кәсіби қалыптасуы және өзін-өзі анықтау процесі күшейеді, олардың теориялық білімі жаңартылып, тереңдей түседі, педагогикалық шеберлікті, оқытушының кәсіби қабілеттері мен тұлғасын қалыптастыру процесі белсендіріледі.
Магистрлерді даярлауға қойылатын кәсіби біліктілік талаптарына сәйкес, өндірістік практиканың мазмұны таңдаған мамандану саласындағы кәсіби білімді, дағдыларды қалыптастыруға әрі дамытуға бағытталған.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру