Қандай oж мультипрограммалық деп аталады? : {

Loading...


Дата03.04.2020
өлшемі26.89 Kb.
Қандай OЖ мультипрограммалық деп аталады? : {

~ бірнеше пайдаланушылардың бір мезгілде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді

~ компьютерді қолдау

= бір уақытта бірнеше бағдарламаны іске қосуды қамтамасыз етеді

~ бір бағдарламадан көп

}

Жүйенің ядросын жүзеге асырудың қандай тәсілдері бар? : {= көп деңгейлі (көп қабатты) ұйым

= микро ядролы ұйым

~ бөлінген жүзеге асыру

~ монолитті ұйымдастыру

}

Негізгі мәзір ашылады : {~ МОЙ КОМПЬЮТЕР белгісін басу арқылы;

~ мәтінмәндік мәзір;

= ПУСК кнопкасы;

~ Панели задач басыңыз.

}

Заманауи әмбебап операциялық жүйелерге қандай ерекшеліктер тән? : {~ көпмағыналылықты қолдау

~ желілік функцияларды қолдау

= деректерді қорғау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету

~ қосымшаларды әзірлеушілерге жүйелік функциялардың үлкен жиынтығын ұсыну

}

"API-функция" ұғымына қатысты қандай тұжырымдар дұрыс болып табылады? : {= API функциялары қолданбалы бағдарламалық интерфейсті анықтайды

= API-функциялары компьютер ресурстарына қол жеткізу үшін қосымшаларды әзірлеу кезінде қолданылады

~ API-функциялары жүйе ядросының ең төменгі деңгейін жүзеге асырады

~ API-функциялары-жүйенің аппараттық іске асырылған функцияларының жиынтығы

}

Unix – ке қандай ерекшеліктер тән? : {= бастапқы кодтың ашықтығы мен қолжетімділігі

~ терезелік графикалық интерфейсін қолдану

~ С жоғары деңгейдегі тілді қолдану

~ басқа аппараттық платформаларға оңай өту мүмкіндігі

}

Қазіргі уақытта операциялық жүйелердің қандай түрлері жиі қолданылады? : {= Windows отбасы жүйелері

= Unix/Linux отбасы жүйесі

~ MS DOS отбасы жүйесі

~ IBM OS 360/370 отбасы жүйесі

}

Көп бағдарламалы ОЖ құру кезінде қандай міндеттерді шешу керек? : {= негізгі жадта бірге орналастырылған әртүрлі қосымшалардың кодтары мен мәліметтерін қорғау

= ОЖ бойынша ресурстарды орталықтандырылған басқару

= процессорды бір қосымшадан екіншісіне ауыстыру

~ көптеген қосымшалардың кодын және деректерін негізгі жадына бір уақытта орналастыру қажеттілігі

}

Серверлерде қолданылатын операциялық жүйелер арасындағы қазіргі байланыс қандай? : {= Windows және Unix / Linux отбасылық жүйелері шамамен бірдей қолданылады

~ шамамен 10% - Windows отбасылық жүйелері, шамамен 90% - Unix / Linux отбасылық жүйелері

~ шамамен 90% - Windows жүйесінің жүйелері, шамамен 10% - Unix / Linux отбасының жүйелері

~ шамамен 30% - Windows отбасының жүйелері, шамамен 30% - Unix / Linux отбасы жүйелері, шамамен 40% - басқа жүйелер

}

«Операциялық жүйенің ядросы» ұғымына қатысты қандай тұжырымдар дұрыс? : {= ядро ​​ОЖ-нің маңызды функцияларын орындайды

= ядро ​​бағыттары процессорлық режимде жұмыс істейді

~ күрделі ОЖ-дегі ядро ​​көп деңгейлі принцип бойынша құрылуы мүмкін

~ ядро ​​әрдайым аппараттық деңгейде орындалады

}

Пернетақтада әріптік-сандық перне басылғанда қандай хабарлар пайда болады? : {= WM_KeyDown

= WM_Char

= WM_KeyUp

~ WM_KeyPress

}

Операциялық жүйе қосымшаның және жүйенің өзара әрекеттесу алгоритмінде қандай қадамдар жасайды? : {~ хабарлама қалыптастыру және оны жүйелік кезекке қою

= өтініштерді кезек арасында тарату

= хабарламаны өңдеу үшін терезе функциясын шақыру

~ өтініш кезегінен хабарлама алу

}

«Хабар» ұғымы қандай? : {~ қандай да бір оқиға туралы ақпараттан тұратын шағын деректер құрылымы

~ оқиға болған кезде жүйе шақыратын арнайы API функциясы

~ оқиғаның коды бар бір байтты өріс

= пайдаланушыға оқиға туралы ақпаратты көрсететін шағын терезе

}

Терезе иерархиясы туралы қандай тұжырымдар дұрыс? : {= негізгі терезеде кез-келген ішкі терезелер болуы мүмкін

= кез-келген ішкі терезеде оның ішкі терезелері болуы мүмкін

~ құл терезелер екі түрлі болуы мүмкін - балалар және қалқымалы терезелер

= қосымшаның бірнеше негізгі терезелері болуы мүмкін

}

Сол жақ батырманы басқан кезде тінтуірдің ағымдағы күйінің координаттарын қалай білуге ​​болады? : {= WM_LbuttonDown оқиғасын және оның LPARAM өрісін қолдана отырып

~ WM_LbuttonDown оқиғасын және оның WPARAM өрісін қолдана отырып

~ WM_LbuttonDown оқиғасын және оның WPARAM және LPARAM өрістерін қолдана отырып

}

Құрылғы мазмұнын алу үшін қандай мүмкіндіктерді пайдалануға болады? : {= GetDC

= BeginPaint

~ БосатуDC

~ CreateContext

}

Терезе функциясын жазу кезінде негізгі нұсқаулық (оператор) қандай? : {= Case - Of түрінің бірнеше нұсқасын таңдау

~ шартты мәлімдеме if - онда

~ белгілі қайталанулар санымен циклдік нұсқаулық

қайталанулар саны белгісіз цикл бойынша нұсқаулық

}

Қандай қоңырау тізім элементіне жол қосуға мүмкіндік береді? : {= SendMessage (MyEdit, lb_AddString, 0, жол)

~ SendMessage («Өңдеу», lb_AddString, 0, жол)

~ SendMessage (MyEdit, AddString, 0, жол)

~ SendMessage (MyEdit, жол, lb_AddString, 0)

}

Компьютерді қосқан кезде процессор кіреді:~ Жедел жад;

= ROM;


~ Винчестер;

~ дискета.

}

Пернетақтада функция пернесі басылған кезде қандай хабарлар пайда болады? : {= WM_KeyDown

= WM_KeyUp

~ WM_KeyPress

~ WM_Char

}

Ішкі үзіліске не себеп болуы мүмкін? : {= нөлдік әрекетке бөлу

~ тыйым салынған команданы орындауға тырысу

= Жоқ мекен-жаймен байланысу әрекеті

~ тінтуірді басу

}

Драйвердің контроллермен өзара әрекеттесуін қандай операциялар анықтайды? : {= құрылғы күйін тексеру

= мәліметтерді контроллер регистрлеріне жазу

= контроллер регистрлерінен мәліметтерді оқу

~ құрылғыдағы кедергілерді өңдеу

}

Үзіліссіз өңдеудің жаңа шақыруы қандай операцияларды қамтиды? : {шақырылған өңдегіштің бірінші командасының мекенжайын анықтау үшін үзілу векторларының кестесіне кіру

~ үзілмелі код үшін мәтінмәнді сақтау

= шақырылған өңдегіштің бастапқы мекен-жайын команданың санауышына енгізу

= үзілістер векторлары кестесіне қажетті өзгерістер енгізу

}

Енгізу/шығару ішкі жүйесінің бағдарламалық деңгейіне не кіреді? : {= драйверлер

~ Енгізу/шығару менеджері

= жүйелік қоңыраулар

~ контроллерлер

}

«Енгізу / шығару порты» түсінігін не анықтайды? : {= реттегіш регистрінің нөмірі немесе мекен-жайы

~ машинаны енгізу / шығару командасы

~ енгізу / шығару құрылғысы

~ енгізу / шығару құрылғысының контроллері

}

Кедергілердің қандай түрлері бар? : {= сыртқы немесе аппараттық үзілістер

= ішкі үзілістер немесе ерекше жағдайлар

= бағдарламалық жасақтаманың жалған үзілістері

~ жүйе үзілістері

}

Үзіліс ұғымына қатысты қандай тұжырымдар дұрыс? : {= үзілістер - бұл есептеу жүйесінің ондағы болып жатқан оқиғаларға жауап беру механизмі

~ үзілістер есептеу жүйесінің негізгі құрылғыларының жұмысын синхрондау үшін қолданылады

= үзілістер алдын-ала болжанбаған уақытта болады

~ үзілістер - бұл жіптерді жоспарлаудың негізгі механизмі

}

Құрылғының контроллері регистрлерінде қандай ақпарат болуы мүмкін? : {= құрылғының ағымдағы күйі

= ағымдағы құрылғы пәрмені

~ құрылғыдан жүйеге жіберілетін деректер

~ жүйемен құрылғыға жіберілетін деректер

}

Аппараттық кедергілер басымдықтарына сәйкес қалай реттеледі? : {~ аппараттық құралдың ақаулығы> таймер> диск құрылғылары> желілік құрылғылар> пернетақта мен тінтуір

~ аппараттық құралдың ақаулығы> таймер> диск құрылғылары> пернетақта мен тінтуір> желілік құрылғылар

= таймер> аппараттық құралдың ақаулығы> диск құрылғылары> желілік құрылғылар> пернетақта мен тінтуір

~ аппараттық құралдың бұзылуы> диск құрылғылары> таймер> желілік құрылғылар> пернетақта мен тінтуір

}

Сыртқы үзіліске не себеп болуы мүмкін? : {= пернетақтадағы пернені басу

= дискінің толық жұмысы

~ жоқ адреске процессормен орындалатын нұсқаулықты шақыру

~ тыйым салынған команданы орындауға тырысу

}

Windows операциялық жүйесі қашан пайда болды? : {= 1995 жыл

 ~ 1981 жыл

 ~ 1992 жыл

 ~ 1945 жыл

 ~ 2005 жыл

}

MS DOS операциялық жүйесі қандай қолайсыз болды? : {= қара экран, пернетақтадан пәрмен теріңіз ...

= сіз көптеген командаларды есте сақтауыңыз керек ...

= графикалық емес интерфейс ....

 ~ GUI ...

 ~ белгішелер түріндегі нысандар ...

}

Операциялық жүйеге қандай модульдер кіреді? : {= негізгі ядро, командалық процессор

= драйверлер, утилиталар, негізгі ядро

= командалық процессор, драйверлер, утилиталар

 ~ драйверлер, утилиталар, негізгі жұмыртқа

 ~ драйверлер, утилиталар

}

Алғашқы компьютерлерде қандай операциондық жүйе болды? : {= MS DOS

~ MD SOS


  ~ Windows

 ~ Linux


  ~ Unix

}

Windows қолданбалы бағдарламасын пайдаланып жасалған файлдың аты қандай? : {= құжат

 ~ қалта


 ~ түбірлік каталог

 ~ мекен-жайы

 ~ каталог

}

«Интерфейс» деген не?: {= пайдаланушылардың компьютер құралдарымен өзара әрекеттесуі

~ магниттік дисктің компьютерлік құралдармен әрекеттесуі

~ компьютер құралдарымен пернетақтаның өзара әрекеті

~ пайдаланушының үстелде тұрған дискетамен әрекеттесуі

~ қолданушы мен мұғалімнің өзара әрекеті

}

PETROK папкасында орналасқан, А дискісіндегі 10 А қалтасында орналасқан ABSTRACT файлы қандай ерекшеліктерді (толық аты) көрсетеді? : {= A: \ 10-A \ PETRUK \ ABSTRACT

~ A: \ 10-A \ PETRUK

~ A: \ 10-A \ ABSTRACT \ PETRUK

~ A: \ ABSTRACT \ PETRUK

~ A: \ 10-A \ ABSTRACT

}

Компьютердегі «мекенжай» дегеніміз не? : {= файл жолы

= файлға апаратын диск атауы мен қалта атауынан тұратын дәйектілік

~ файл атауы және кеңейтімі

~ компьютер дискілерінің тізімі

 ~ файлдың толық атауы

}

Түбірлік каталогтарды (дискілерді) қалай атауға болады? : {= A:, B:, C:

= C:, D:


~ АББА

~ PUMA


~ Рекс

}

Компьютердегі тамыр каталогтары қандай? : {= магниттік дискілер

= оптикалық (лазерлік) дискілер

= магнито-оптикалық дискілер

~ құжат файлдары

~ пайдаланушы каталогтары

}

Файл атауы мен кеңейтімі нені көрсетеді? : {= файлдың мақсаты мен түрі

~ мақсаты мен файл атауы

~ файл түрі және кеңейтімі

~ көлем және файл түрі

~ файл атауы мен өлшемі

}

Файл атауы неден тұрады? : {= файл атауы және түрі

= атауы және кеңейтімі

~ тегі және аты

~ тип және кеңейту

~ аты мен атауы

}

Файл құрылымы не үшін қажет? : {= Ақпаратты сыртқы жадта сақтау үшін

~ Бағдарламаларды жүктеу үшін

~ Мәтінді редакциялау үшін

= Дұрысын табу үшін

~ Тезірек жұмыс істеу үшін

}

Файл атауында қандай таңбаларға рұқсат етіледі? : {~ ^ * (f) 2% ~ 1

~ d 3 @ \ & i 2 / *

=% d & () e [] r

~% d & () e <> r

= u p @ 3 $% (1 _

}

Орындалатын файлдарда қандай кеңейтілім бар? : {= .com, .exe, .bat

~ .pic, .sys, .doc

= .com, .exe, .sys

~ .exe, .txt, .doc

~ .bmp, .sys, .exe

}

Файл атауы қанша байттан тұрады? : {~ 257

~ 1024 құрайды

= 255

= 7


= 9

}

Word мәтіндік құжаттарында қандай кеңейтім бар? : {= .doc

~ .xls


~ .exe

~ .bmp


~ .sys

}

Пайдаланушыға Windows операциялық жүйесін пайдалануға не мүмкіндік береді? : {= ақпаратты өңдеудің жаңа жаңа мүмкіндіктері

= қаріптердің алуан түрін қолдану

= барлық бағдарламалар үшін стандартты басқару элементтері

~ Windows бағдарламалары MS DOS астында жұмыс істейді

~ MS DOS операциялық жүйесін ыңғайлы пайдалану

}

Қапшық деген не? : {= Құжат файлдарын сақтау орны

~ Орындалатын файл

~ Мәтіндік құжат

= Ескі каталог

~ Файл ескі

}

Бағдарламалық жасақтама дегеніміз ...: {~ компьютерге орнатылған құрылғылар жиынтығы

= компьютерде орнатылған бағдарламалар жиынтығы

~ дискідегі барлық бағдарламалар

~ әлемдегі барлық құрылғылар

}

Бағдарламалық жасақтама келесіге бөлінеді: {= қолданылған

= жүйе


= аспаптық

~ компьютер

~ cpu

}

Амалдық жүйе дегеніміз ...: {~ Бағдарламалық жасақтама

= Жүйелік бағдарламалық жасақтама

~ Инструменталды бағдарламалық қамтамасыздандыру

}

Операциялық жүйені бастапқы жүктеу жүзеге асырылады: {~ ALT + DEL қолданып

~ CTRL + DEL

= компьютерді қосқан кезде

~ DEL батырмасы

}

Амалдық жүйе: {~ компьютерлік техникалық құжаттама

~ құрылғылар мен мемлекеттік бағдарламалар жиынтығы

~ негізгі компьютер құрылғыларының жиынтығы

= компьютерді басқаруды және оның қолданушымен әрекеттесуін ұйымдастыратын бағдарламалар жиынтығы

}

Жүктеу процесінде операциялық жүйе пайда болады: {~ амалдық жүйе файлдарын дискетадан қатты дискіге көшіру

~ амалдық жүйе файлдарын ықшам дискіден қатты дискіге көшіру

= оперативті жүйе файлдарын жедел жадқа жүйелі түрде жүктеу

~ жедел жадтың мазмұнын қатты дискіге көшіру

}

Нақты сыртқы құрылғыларға қызмет етуге арналған бағдарламалар:= жүргізушілер

~ утилиталар

~ кітапханалар

~ қабық


}

Операциялық бөлменің функциялары: {

= құрылғыны басқару

= процесті басқару

= жадыны басқару

= деректерді басқару

~ мәтіндік құжаттар жасау

~ бағдарламалау

}

Жедел жадыдағы операциялық жүйенің бір бөлігі: {= бүкіл жүйе бойынша дербес компьютер

= операциялық жүйенің ядросы

~ операциялық жүйенің қабығы

~ файлдық жүйе

~ жүргізушілер

~ перифериялық құрылғылар

}

Дискідегі файлдарға жазуды және оқуды қамтамасыз ететін операциялық жүйенің бөлігі: {~ ядро ​​амалдық жүйесі

~ операциялық жүйенің қабығы

= файлдық жүйе

~ жүргізушілер

~ перифериялық құрылғылар

}

Файл құрылымының жоғарғы бөлігі ретінде қызмет ететін және файлдар сақталатын ортаны білдіретін қалта деп аталады ...: {= түбір

~ бастапқы

~ бастау

~ жоғарғы деңгейдегі қалталар

= Apple

~ IBM


~ HP

~ Acer


}

Linux пен Windows арасындағы негізгі айырмашылықтар: {

= ашық бастапқы коды операциялық жүйенің коды

~ пайдалану ыңғайлылығы

~ бірнеше графикалық қабықтардың болуы

~ заңды түрде таратылатын дерлік тегін нұсқаларының көптігі

~ кең атақ пен танымалдық

}

Пәрмен жолының интерфейсін қамтамасыз ететін және мәтінді пайдаланушы командаларын орындайтын операциялық жүйенің қабығы: {~ файлдық жүйе

= қабық процессоры

~ операциялық жүйенің ядро ​​графикалық интерфейсі

}

Сыртқы жадта белгілі бір аймақ бөлінген мәліметтердің немесе бағдарламалардың логикалық байланысқан жиынтығы: {= файл

~ қалта


~ құжат

~ бөлім


}

Файлдарға қол жетімділікті ұйымдастыру үшін операциялық жүйеде келесі ақпарат болуы керек: {

= әр файл орналасқан кластер нөмірлері туралы

~ диск сыйымдылығы туралы

~ файл мазмұны туралы

~ дискідегі файлдар саны туралы

}

BIOS орналасқан: {~ жедел жадта

~ операциялық жүйенің ядросында

~ түбірлік каталогта

= тек оқуға арналған жадта

}

Негізгі компьютер құрылғыларының өнімділігі тексеріледі: {= POST тестілеу бағдарламасы

~ bootloader операциялық жүйесі

~ BIOS

~ командалық процессор}

Амалдық жүйе: {

~ қолданбалы бағдарлама;

~ бағдарламалау жүйесі;

= жүйелік бағдарлама;

~ мәтіндік редактор.

}

Жүргізуші: {~ компьютер құрылғысы;

= компьютер құрылғыларымен жұмыс істеуге арналған бағдарлама;

~ қолданбалы бағдарлама; ~

~ бағдарламалау тілі.

}

Windows-та жұмыс істейтін бағдарлама деп аталады: {= өтініш;

~ Сәрсенбі;

~ құжат;

~ басқаша

}

Амалдық жүйе дискіден жедел жадыға жүктеледі: {~ BIOS;

= жүктеуішінің жұмыс жүйесі;

~ жүргізуші;

~ қызмет көрсету бағдарламасы.

}

Жұмыс үстелінің қасиеттері: {= жұмыс үстелінің дизайны;

~ тіркесімдер, қалталар, жұмыс үстелінде орналасқан файлдар;

~ жұмыс үстелінің жасалған күні;

~ жұмыс үстеліндегі пайдаланушы аты

}

Файлды немесе қалтаны белсендіруге немесе бөлектеуге болады: {~ екі рет шерту;

~ сүйреу;

= шертіңіз;

~ көрсететін.

}

Тапсырмалар тақтасында: {~ түймелері кішірейтілген бағдарламалар;

~ бастау батырмасы;

~ тек сілтемелер;

= Бастау батырмасы және кішірейтілген және іске қосылған бағдарлама белгішелері.

}

Негізгі мәзір ашылады: {~ Менің компьютерім белгішесін басу арқылы;

~ контекстік мәзір;

= бастау батырмасы;

~ тапсырмалар тақтасын нұқу арқылы.

}

Терезе: {~ экранның жұмыс аймағы;

~ Windows қосымшасы;

= Windows-пен негізгі байланыс құралы;

~ Windows оқиғасы.

}

Терезе мәзірінің жолағы қайда: {= жоғарғы жағында;

~ солға;


~ төменнен;

~ дұрыс.


}

Қолданба терезесінде: {

~ қалта мазмұны;

~ файл құрылымы;

= жұмыс бағдарламасы;

~ файл мазмұны.

}

Диалог ашылады: {пайдаланушының өтініші бойынша немесе қажет болған жағдайда өтінішпен;

~ объектіні үш рет шерту;

~ арнайы белгішені басқан кезде;

~ тек компьютердің соңында.

}

Терезенің өлшемін ені мен биіктігі бойынша біркелкі өзгерту үшін сіз: {~ көлденең жақтауды тарту;

~ тік жақтауды тарту;

= бұрышты тартыңыз;

~ тақырыпты тартыңыз.

}

Түйме келесі мақсаттарда қолданылады: {~ терезені жабу;

= терезені кішірейту;

~ терезелерді қалпына келтіру;

~ терезені ұлғайту.

}

Жүйелік және қызметтік бағдарламалардың жиынтығы: {~ мәтіндік редактор;

= операциялық жүйе;

~ графикалық редактор;

~ жүргізуші.

}

Утилита: {~ операциялық жүйе;

= қызмет көрсету бағдарламасы;

~ қолданбалы бағдарлама;

~ негізгі енгізу / шығару жүйесі.

}

BIOS бұл: {~ бағдарлама - жүргізуші;

~ бағдарлама - пайдалылық;

= компьютерді қосқаннан кейін компьютерлік жүйені тестілеуді жүзеге асыратын бағдарлама;

~ бағдарлама - қолданба.

}

Компьютерді қосқан кезде процессор кіреді:~ Жедел жад;

= ROM;


~ Винчестер;

~ дискета.

}

Сіз бағдарламаны қосуға немесе құжатты аша аласыз: {~ басу;

~ сүйреп апару;

= екі рет шерту;

~ қату.


}

Жұмыс үстелі: {

~ экранның жұмыс аймағы;

~ экранның белсенді бөлігі;

~ экранның орталық бөлігі;

= қалта.


}

Негізгі мәзірде, кейбір элементтерге қарама-қарсы оң жақта көрсетілген: {

~ қолдану;

= ішкі мәзірді ашады;

~ бұл элемент құлайды;

~ терезе ашады.

}

Азайтылған бағдарламалардың белгішелері: {~ жұмыс үстелінде;

= тапсырмалар тақтасында;

~ негізгі мәзірде;

дисплей тақтасында.

}

88. Түйме келесі мақсаттарда қолданылады: {= терезені жабу;

~ терезелерді қалпына келтіру;

~ терезені кішірейту;

~ терезенің өлшемін өзгерту.

}

Терезенің тақырыбы қайда орналасқан: {~ төменнен;

~ оң;


= жоғарғы жағында;

~ солға.


}

Диалогтық терезе келесіге арналған: {

~ қалта мазмұнын қарау;

= қолданушыдан кейбір параметрлерді сұрау;

~ қолданбалы жұмыс;

~ файлдармен жұмыс.

}

Жұмыс кеңістігіне сәйкес келмейтін терезенің мазмұнын көру үшін сіз мыналарды пайдалануыңыз керек: {~ тақырып;

~ құрылыс мәзірі;

= айналдыру жолағы;

~ құлату түймесі.

}

Қапшық терезесінде: {= қалта мазмұны;

~ жұмыс бағдарламасы;

~ файл құрылымының визуалды бейнесі;

~ файл мазмұны

}

Бұл диалогтың con элементі шақырылады: {~ ашылмалы тізім;

~ ауыстырғыш;

= құсбелгі;

~ мәтін ұясы.

}

Компьютерді өшіру келесі пәрменмен орындалады: {~ Бастау \ Бағдарламалар \ Өшіру;

= Бастау \ Өшіру;

~ қалпына келтіру түймесін басыңыз;

~ Ctrl + Alt + Жою

}

Қабылданған ақпарат көлемінің негізгі өлшем бірлігі үшін ...: {~ 1 бор

= 1 бит


~ 1 байт

~ 1 кб


~ 1 МБ

}

АҚПАРАТТЫҚ сөзінде неше бит бар? : {~ 11

= 88


~ 44

~ 1


~ 22

}

2 ондық саны екілік белгімен қалай жазылады? : {~ 00

= 10


~ 01

~ 11


~ 02

}

Растрлық графикалық файлды түрлендіру барысында түстердің саны65 536-дан 256-ға дейін азайды. Файл туралы ақпарат көлемі неше есе азаяды? : {

= 2 рет


~ 4 рет

~ 8 рет


~ 16 рет

~ 6 рет


}

RGB жүйесі кодтау үшін қолданылады ...: {

~ мәтіндік ақпарат

~ сандық ақпарат

= графикалық ақпарат

~ дыбыстық ақпарат

~ интерактивті ақпарат

}

Мегабайт сөзінде қанша бит бар? : {~ 8

~ 32


= 64

~ 24


~ 2

}

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...