Алматы энергетика


    Зертханалық  жұмыс  №6.  Асинхронды  жел  генераторыныңPdf көрінісі
бет13/19
Дата21.11.2021
өлшемі1.16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
2.6    Зертханалық  жұмыс  №6.  Асинхронды  жел  генераторының 

электр желісімен параллель жұмысын зерттеу 

 

Жұмыстың  мақсаты:  жел  генераторының  электр  желісімен 

параллельді жұмысы кезіндегі сипаттамаларын алу. 

 

2.6.1 Жұмыстың бағдарламасы. 2.6.1.1 Генератордың сипаттамаларын алуға арналған сұлбамен танысу. 

2.6.1.2 


Жел  генераторының  екінші  квадранттағы  механикалық 

сипаттамалырын  алу.  Қозғалтқыштық  режимдегі  жел  жылдамдығынан  жел 

генераторындағы  моменттің,  ПӘК,  cos(φ),  активті  қуаттың,  айналу 

жылдамдығының тәуелділіктерін зерттеу.  

2.6.1.3  Жел генераторының  қоректендіруші  желіден  автоматты  апаттық 

ажырату жүйесінің жұмысын тексеру.  

 

2.6.1.4 Есепті өңдеп, жұмыс бойынша қорытынды шығару.   

2.6.2 Жұмыстың сипаты. 

Тәжірибені  бастаудың  алдында  стендттің  барлық  ауыстырғыштарын 

бастапқы қалпына келтіру қажет. Ол үшін «Жел генераторы» моноблогының 

QF1 автоматты ажыратқышы ажыратулы кезінде: 

-  «Жел  генераторы»  моноблогының  жел  жылдамдығын  беретін  RP1 

потенциометрін  сағат  тіліне  қарсы  бағытта  соңына  дейін  айналдырып  қою 

керек; 


-  «Жел  генераторы»  моноблогының  жиілік  түрлендіргіштеріне  жұмыс 

істеуге рұқсат сигналын беретін SA1 аударғышын төмен қаратып қою керек; 

-  стенд  моноблоктарының  беттік  панелдерінде  қандай  да  бір  сымдар 

арқылы жалғанулар болса, оларды алып тастау қажет.  

Тәжірибені жүргізу сұлбасы 2.6 суретте көрсетілген. 

Асинхронды  жел  генераторы  қалақшалармен  камтылған,  оған  жел 

генераторымен  туындайтын  жел  беріледі,  ол  инвертор  типті  E2-mini  жиілік 

түрлендіргішіне  қосылған.  Түрлендіргіш  электр  қозғалтқышының  айналу 

жылдамдығын ақырын реттей алатын мүмкіндікке ие, осыған байланысты жел 

генераторының жылдамдығын да реттейді.  
24 

 

Жел генераторының статор тізбегі үшфазалы айнымалы тогы бар электр желісіне электромагнитті контактор КМ арқылы қосылады.  

Компьютер  экранында  керекті  мәндерді  тіркеу  үшін  генератордың 

токтың,  кернеудің  және  жылдамдықтың  өлшеуіштерінің  шығыс  сигналдары 

кіріс/шығыс  платасының  кірістеріне  жалғану  керек.  PV1  вольтметрі  (Х7,Х8 

клеммалары) ADC2 аналогтық кірісіне, PA1 амперметрі (Х5,Х6 клеммалары) 

кіріс/шығыс  блогының  ADC3  аналогтық  кірісіне  жалғанады.  Жылдамдық 

датчигінің  шығысы  (Х3,Х4  клеммалары)  кіріс/шығыс  блогының  ADC4 

аналогтық кірісіне жалғанады. Жел жылдамдығының индикаторы кіріс/шығыс 

блогының ADC1 аналогтық кірісіне жалғанады.  

Жұмысты  жүргізу  үшін  персоналды  компьютер  қосылып,  DeltaProfi 

бағдарламасы  жүктелініп  тұру  керек.  Оның  ішінен  «1  Жұмыс.  1  Тәжірибе. 

Жел  генераторын  төңкеріліп  кетуден  қорғаныс  жоқ  кезінде  зерттеу»  бөлімін 

таңдау керек.  

Тәжірибе келесідей ретпен жүргізіледі: 

-  «Жел генераторы»  моноблогындағы  QF1  автоматты  ажыратқышты 

қосу арқылы стендттің керекті элементтеріне кернеу беру

-  DeltaProfi  бағдарламасының  ішінен  №3  зертханалық  жұмыс,  №1 

тәжірибені  таңдап,  DeltaProfi  бағдарламасымен  көрсеткіштерді  түсіру 

процесін  қосу.  Ол  үшін  бағдарламаның  мәзірінде  (F5)  «Старт»  батырмасын 

басу керек; 

-  «Энергетикалық  қондырғының  үлгісі»  моноблогының  SB1  «Пуск» 

батырмасын  басу  арқылы  асинхронды  генераторды  желімен  параллель  қосу 

керек; 

-  жиілік  түрлендіргіштерінің  жұмысына  рұқсат  сигналын  беру  керек 

(«Жел генераторы» моноблогының SA1 ауыстырғышы); 

 

 2.6 сурет – Қозғалтқыштық режимдегі жел генераторының  

сипаттамаларын алу сұлбасы 
25 

 

-  «Жел  генераторы»  моноблогының  RP1  потенциометрі  арқылы жылдамдық  беру  сигналын  ақырын  жоғарылата  отырып  генератордың 

сипаттамасының  қозғалтқыштық  тармағын  алып  генераторлық  жұмыс 

режиміне  өту  керек.  Бұл  режимде  жел  жылдамдығын  көбейтіп,  нәтижелерін 

2.6 кестесіне толтыру керек

-  асинхронды  генератордың  төңкеріліп  кету  нүктесіне  жетіп  оны  2.6 

кестесіне жазу керек

тәжірибені аяқтағаннан кейін жылдамдық беру потенциометрін сағат тіліне  қарсы  бағытта  соңына  дейін  бұрып  қою  керек,  жиілік  түрлендіргіш- 

терінің  жұмыс  істеуіне  рұқсат  сигналын  алып  тастап,  «Энергетикалық 

қондырғының үлгісі» моноблогындағы SB2 «Стоп» батырмасын басу арқылы 

жел генераторын тоқтату керек; 

-  тәжірибені  аяқтаған  соң  DeltaProfi  бағдарламасының  мәзірінде  (F6) 

«Стоп» батырмасын басу арқылы нәтижелерді жинақтау процесін тоқтатып, « 

3  Жұмыс.  2  Тәжірибе.  Жел  генераторын  төңкеріліп  кетуден  қорғанысы  бар 

кезінде зерттеу» бөлімін таңдау керек. Бұл жағдайда генератордың төңкеріліп 

кеткен жағдайдағы автоматты ажырату жүйесі іске қосылады;  

-  DeltaProfi  бағдарламасының  (F5)  «Пуск»  батырмасын  басу  арқылы 

нәтижелерді  жинақтау  процесін  қосып,  тәжірибені  қайталау  керек.  Жел 

генераторы  төңкеріліп  кеткен  жағдайда  электромагнитті  контактор 

генераторды электр желісінен ажыратып тастайды.  

Тәжірибені  аяқтағаннан  кейін  жылдамдық  беру  потенциометрін  сағат 

тіліне  қарсы  бағытта  соңына  дейін  бұрып  қою  керек,  жиілік  түрлендіргіш- 

терінің  жұмыс  істеуіне  рұқсат  сигналын  алып  тастап,  «Энергетикалық 

қондырғының үлгісі» моноблогындағы SB2 «Стоп» батырмасын басу арқылы 

жел генераторын тоқтатып, «Жел генераторы» моноблогының QF1 автоматты 

ажыратқышын ажырату керек. 

 

2.6  кесте  -  Жел  генераторының  электр  желісімен  параллель  жұмысының  параметрлері 

n

ж, айн/мин   

 

  

 

 n

г, айн/мин  

 

 

  

 

 ω

г,l/c 


 

 

  

 

 U

c,

 B  

 

  

 

 I

c, 


 

  

 

  

P

c, Вт 

 

  

 

  

ΔР

с, Вт 

 

  

 

  

η 

  

 

  

 

Мв

,Н·м 


 

 

  

 

 cos (φ) 

 

  

 

  

 

  

 26 

 

2.6.3 Зертханалық жұмыс туралы есеп дайындау. Есептелетін мәндер: 

Асинхронды жел генераторының айналу жиілігі, 1/с: 

 

𝜔

Г=

2 ∙ 𝑛


60

· 𝑛


г 

 мұнда, 𝑛

г

 - генератордың айналу жылдамдығы, айн/мин. Асинхронды жел генераторындағы электрлік шығындар,Вт: 

 

∆𝑃𝑐

= 3 ∙ 𝐼


𝐶

2

∙ 𝑟𝐶

 мұнда  𝐼

𝐶

, - генератор статоры фазасының тогы, А; - генератор статоры фазасының активті кедергісі, Ом. 

Қозғалтқыштық режимдегі генератор білігіндегі қуат, Вт: 

 

Р

в = 3 Р

с

+ΔРс

+ΔР


мех

 мұнда, ΔР

мех


 - асинхронды    генератордың   механикалық    шығындары, 

Вт. Негізінде оны номиналды қуаттан 10 % деп алады.  

Генератор білігіндегі момент, Н·м: 

 

𝑀𝐵

=

PB

ω

B

 

Қозғалтқыштық  режимдегі  жел  генераторының  пайдалы  әсер 

коэффициенті:

 

𝜂 =3P

С

РВ

. 

 

Жел генераторының қуатының коэффициенті:  

с𝑜𝑠(𝜑) =


3P

C

3UC

I

C. 

 

Зертханалық  жұмыс  бойынша  есепте  асинхронды  жел  генераторының қосылу  сұлбасын,  тәжірибелік  және  есептік  тәуелділіктерін  келтіру  керек. 

Жұмыс бойынша қорытынды жазу керек. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік