«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: a психикалық қасиеттер e филогенетикалық даму өнімі g онтогенетикалық даму өнімі «Білім беру»


Педагогикалық эксперимент кезендері

Loading...


бет4/4
Дата07.04.2020
өлшемі62.1 Kb.
1   2   3   4

Педагогикалық эксперимент кезендері: B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент кезеңдері: . Теориялық кезеңі. Практикалық кезең Нәтиже алу кезеңі

Педагогикалық эксперимент кезеңдері: қорытынды кезеңі. анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.Қорытынды кезең

Педагогикалық эксперимент міндеттері: A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыру

Педагогикалық эксперимент түрлері: B)айқындаушы D) қалыптастырушы F) салыстырмалы

Педагогиканың бөлімдері: B) Педагогиканың жалпы негіздері. C) Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.

Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару

Педагогиканың бөлімдері: Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.

Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: B) тұлғалық D) іс-әрекеттік E) аксиологиялық

Педагогиканың негізгі категориялары: В) Оқыту. D)Тәрбие. G)Білім беру.

Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту. Тәрбиелеу. Білім беру

Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. C) Түсіндіру.E) Анықтау.G) Болжау.

Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A) болжамдық E) түсіріндірушілік H) практикалық

Педагогиканың технологиялық қызметтері: В) Жобалау Е) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.

Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:B )жобалаушылық C) жаңашылдық енгізу D) рефлексивтік

Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A) жобалаушылық /зерттеушілік C) түрлендірушілік D) рефлексивтік

Педагогиканың философиялық негіздері C) неопозитивизм E) диалектикалық материализм G) прагматизм

Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі –бұл: Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білу

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. H) Ғылыми ізденіс процесі.

Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша): алыс, жақын, орта

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді: C) Ақыл-ойды дамытуға E) Ерікті дамытуға F) Адамгершілікті дамытуға

Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты: С) ақыл-ойды тәрбиелеу Е) еріктілікті тәрбиелеу Н) сезімді тәрбиелеу.

Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері: B) тарихи және құқықтық D) лингвистикалық және көркем-эстетикалық E) географиалық және планатаралых

Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері:A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтік

С

Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар: А) мұғалімнің білімділігі G) оқыту принциптерін жүзеге асыру Н) тиімді оқыту әдісін таңдау

Сабаққа қойылатын талаптар: D) сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы Е) логикалық бірліктердің сақталуы Ғ) оқыту мен тәрбиенің бірлігі

Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары: C) кештер D )ертеңгілік H) олимпиада

Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары : C) кештер D) ертеңгілік H) олимпиада

Сабақты тиімді жоспарлау: Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу. Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді, құралдарды айқындау.

Сабақтың нәтижелілігі байланысты: D) мұғалімнің дайындық деңгейіне G) оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Н) оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына

Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне. G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін үйымдастыра алуына. H) Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.

Сананы қалыптастыру әдістері: Сендіру. Этикалық әңгіме. Түсіндіру.

Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды: A) Этикалық әңгіме. D) Түсініктеме.F) Сендіру.

Сауалнама түрлері: D) ашық E) жабық G) аралас

Сауал-сұрақ әдістері:А )әңгімелесу.Е) интервью алу.Н) сауалнама.

Селевко Г.К. «педагогикалық технология» түсінігін үш аспектіде қарастырады: А) Ғылыми С) бейнелеулі іс-жүргізу Е) нақтылы іс-жүргізу

Синергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.

Субьект-субьект тұғыры: А) тең құқылы қарым-қатынас орнатады В) тұлғалық сапаларды дамытады С) оқу үдерісін белсендіреді

Сұрак-жауап әдістері: Әңгіме. Сұқбат. Сауалнама

Сынып жетекшінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша): А) баланың денсаулығына қамқорлық В) пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау. Н) өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Сынып жетекшісі:А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D) диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ) отбасымен жұмыс жасайды.

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференция

Сынып жетекшісінің міндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау

Сынып жетекшісінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер. Диагностикалық міндеттер.

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:А) бақылау Е) жеке, дара және топтық әңгімелесу F) жағдаятты талдау.

Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері: В)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; С)Тәрбие іс – әрекетінің мақсаттарының бірлігі; G)Тәрбие процесі жеке тұлға теориясына бағытталуы.

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер. Диагностикалық мәндеттер. Адамгершілік міндеттер

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дамуы. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: А) тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады. С) іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады. D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуы

Т

Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары: A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D) Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G) Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру

Танымдық белсенділік пен оқушылардың дербесті қамтамасыз етеді: B) Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес D) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі G) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.

Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері: C) Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі D)Тапсырма орындаудағы саналылығы E) Оқытудың жүйелілігі және т.б.

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері : С) ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. D) білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Е) таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдау

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: B)Таным міндеттерін жете түсіну; C)Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру G)Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.

Тәрбие әдістері топтастырылады: B )тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері C) мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері F) іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

Тәрбие әдістерін жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): А) Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы. В) Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы. С) Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.

Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар): С) тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Е) баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері. G) балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы

Тәрбие әдісі: А) өзара әрет ету амалы С) тәсілдер жиынтығы F) мақсатқа жету жолы

Тәрбие бағыттары: B) Азаматтық тәрбие D) Құқтық тәрбие H) Эстетикалық тәрбие

Тәрбие бағыттары: А) рухани-адамгершілік,еңбек, дене Е) азаматтық -патриоттық, экономикалық Н) дене, еңбек

Тәрбие бағыттарының түрлері: C) экологиялық E) экономикалық G) еңбек

Тәрбие ерекшеленеді: В) ұзақтығы және үздіксіздігімен. D)екі жақтылығымен. E) көпфакторлығымен.

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: C) Ұйымдастырушылық: E) Реттеушілік F) Бақылаушылық

Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер: А)Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; В) Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Н) Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.

Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізу

Тәрбие жүйесінің механизмдері: В)Тәрбиеші; D)Тәрбиеленуші; Н) Ата – ана.

Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтиже

Тәрбие мақсаты деңгейлері: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйелілік

Тәрбие мақсаты сипатталады: В) объективтілігімен. D) субъективтілігімен. F) қозғалмалылығымен.

Тәрбие мақсаты: B) міндеттер жүйесі D) тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған Н) тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

Тәрбие мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбие мақсатын анықтайды: А) жеке тұлға қажеттіліктері. В) мемлекет қажеттіліктері. G) қоғам қажеттіліктері.

Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор: А) жеке тұлға қажеттіліктері В) мемлекет қажеттіліктері G) қоғам қажеттіліктері

Тәрбие мақсатының көрінісі: В) қоғамдық .D) жалпы адамзаттық. F) институционалдық.

Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды: А) қызығушылық. С) қажеттілік. Е) мотив.

Тәрбие мақсатының сипаттамалары: В) объективтілігі D) субъективтілігі F) қозғалмалығы

Тәрбие процесінің қозғалушы тетіктері: B) құрал C) әдіс E) форма

Тәрбие түрлері: B) азаматтық тәрбие D) құқықтық тәрбие H) эстетикалық тәрбие

Тәрбие түрлері: В) институционалдық E) отбасылық H) конфессионалдық

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: B) Азаматтық тәрбие.D) Құқықтық тәрбие. H) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: C) Құқықтық тәрбие. E) Адамгершілік тәрбие. G) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: C) Экологиялық тәрбие. E) Экономикалық тәрбие. G) Еңбек тәрбиеcі.

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: В) іс-әрекетте бірігу D)қатысушылар құрамы G) сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету

Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.

Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.

Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: C) ұйымдастырушылық.E) Реттеушілік. H) Ақпараттық.

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру шін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар: дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбие

Тәрбиенің ерекшеліктері: В )ұзақтығы және үздіксіздігі D) екі жақтылығы E) көп жақтылығы

Тәрбиенің ерекшеліктері: В )ұзақтығы және үздіксіздігі D) екі жақтылығы E) көп факторлығы

Тәрбиенің компоненттері: D) мақсаттылық. E) іс-әрекет. G) нәтиже.

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы. D) Эстетикалық талаптарға сай болуы. F) Мектептің талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы. D) Эстетикалық талаптарға сай болуы. F)Экологиялық талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің мақсаты: В) ізгі қасиеттерге баулу.D) тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық. H) жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.

Тәрбиенің персонификациясы дегеніміз: Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлері

Темпераменттердің типі: А) Меланхолик С) Холерик Н) Тұйық.

Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі: A) Нақты F) Қысқа H) Анық

Тест тапсырмаларының формасы: B) Ойын тапсырмалары C) Толықтыруды қажет ететін анық формадағы D) бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.Оконь

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін қарастырды: B) И.Т.Волков F) В.Оконь G) А.М.Раевский

Топтық жұмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер: B) И.Т. Волков. F) В. Оконь G) А.М.Раевский.

Тұлға дамуына ықпал ететін фактор:A) микро орта C) орта D) микро орта

Тұлға дамуының негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық

Тұлға дамуының бағыттарының бірі:В) әлеуметтік.С) психологиялық.Е )биологиялық.

Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A) жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C) бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н) қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Тұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет

Тұлға дамуының мезофакторларының бірі: B) тұратын аймағы E)этнос G) бұқаралық қарым-қатынас құралдары

Тұлға дамуының микрофакторларының бірі: E)Тәрбие институттары G) отбасы H) микросоциум

Тұлға дамуының негізгі бағыттары:А )психикалық

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша): С)тұлғаның ұжымға тәелділігі. Е)тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы. G)тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері(Подласый): тұлға ұжымға тәуелді, тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы, тұлға ұжымды басқаруы

Тұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары: С) әлеуметтік Е) рухани G) материалдық

Тұлғаға бағытталған оқытуда: В) ынтымақтастық және еркін тандау принциптерінің басым болуы С) даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы Н) оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі: С) тану стратегиясын анықтау Д) оқуға оқыту технологиясын жасау Е) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу және дамыту

Тұлғаға тән қасиеттер: Әлеуметтік мәні болуы. психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруы

Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер: E) әлеуметтік мәні болуы G) әлеуметтік функцияларды атқаруы H) психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары: B) Сократ. D) Платон. F) Аристотель.

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебат

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер етеді: A) мегафактор D) макрофакторлар F) мезофакторлар

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар: A) Мегафакторлар. D) Макрофакторлар. F) Мезофакторлар.

Тұлғаның әлеуметтік рольдері: A) Азаматтық D) Отбасылық F) Еңбекші

Тұлғаның әлеуметтік рөлі: А) азамат ретінде Д) ата-ана ретінде F) адам ретінде.

Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды. С) мақсаттық Е) мазмұндық F) процессуалдық

Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады: В )тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. С )мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері .F) іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.

Тұлғаның дамуының факторлары: A) тәрбие C) орта E) тұқымқуалаушылық

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері :А) баяндау Е) диспут G) дебат

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: A) түсіндіру D )әңгіме F) пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: A) түсіндіру D) әңгіме F) пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: C) әңгімелесу E) баяндама F) үлгі

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: пікірсайыс ( диспут). Дәріс. Дебат.

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерінің бірі: А) түсіндіру. D )этикалық әңгіме. F) пікірталас.

Тұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекеті: B) Педагогикалық талдау D) мақсат қою оны ұйымдастыру F) бақылау, реттеу және реттеу

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол: A) Оның білімі.G) Оның білігі. H) Оның тұлғалық қасиеттері.

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары: A) білімі F) шығармашылығы G) білігі

Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар: С)А.Ф.Каптерев. Е)Н.Д.Хмель. F) Ю.К.Бабанский.

Ұ

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинский. С.Т. Шацкий

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: В) С.Т.Шацкий. D) А.С.Макаренко. F) Э.Торндайк.

Ұжымды зерттеу әдістері: социометрия, статистикалық, референтометрия

Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері): В) социометрия. С) бақылау. Е) референтометрия.

Ұжымдық танымдық іс-әрекет дегеніміз: А) әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғаліммен оқушының біріккен іс-әрекеті Д) «педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е) оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі.

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар: B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.G) Жалпы нәтижелердің болуы.

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: B) Біріңғай мақсаттық жалпы мотивтің болуы. D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы. G) Жалпы нәтижелердін болуы.

Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: С) Алыс. D) Жақын. Е) Перспективалық.

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: А) жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас В) эмоционалдық қарым-қатынас С) Құқықтық қарым-қатынас

Ұжымның өзіндік маңызды белгілері: А) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат. С) Жалпы бірлікті іс-әрекет. D) Ұжымдық дәстүрдің болуы.

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері: ұжымының мақсатының қоғамдық мәнде болуы, ұжым мүшелерінің арқайсысының өзіндік пікірлерінің болуы, ұжымда белсенді топтың болуы

Ү

Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары: А) ата-ананың педагогикалық мәдениеті Е )педагогикалық әдебі Н) бірлескен іс-әрекетке қатысу

Ы

Ынталандыру әдістеріне жатады: A) Жазалау.D) Мадақтау.F) Жарыс.

ЫЫЫЫ

І

Іс –әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері: B) жазалау D) мадақтау H) жарыс

Іс-әрекет ұйымдастыру мен мінез құлық тәжірибесін қалыптасыру әдістеріне жатады: B)Жаттығу E)Тапсырма беру F) Тәрбиелік жағдайлар /Сендіру /

Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі: B) жұптық жұмыс D) кіші топтағы жұмыс F) кездесулер

Іс-әрекеттің базалық түрлері В )еңбек С) ойын D) оқу

Э

Экологиялық тәрбие қалыптастырады:А) табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады D) табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады F) санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырадыЭкономикалық тәрбие барысында қалыптасады:В) экономикалық сана және ойлау С) ұқыптылық және тәртіптілік G) тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері

Эстетикалық тәрбие міндеттері: В) эстетикалық мәдениет тәрбиелеу D) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту F) эстетикалық білім беру

Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: В) тақырыптағы өзектілік және мәселе болуы D) Баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік F) Оң эмоционалдық фон

Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: B) этикалық талаптарға сай болуы D) баланың тәжірбиесіне, жасына сәйкестік F) жағымды эмоциялық сипатта болуы

Этномәдени білім беру кеңістігінің құрылымдық бөліктері: A) институционалдық (мектеп,ЖОО, және т.б) D) институционалдықтан тыс (курстар,БАҚ және т.б) G) формальді емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б)

Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары: гуманитарлық білімділік; икемділік- реаблитациялық; әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдау

Этномәдени білім беру міндеттері: этномәдени сәйкестілігін ескеру; көп тілді индивид қалыптастыру; мәдени интеграцияға бағдарлау

Этномәдени білім беру сатылары: A) жанұя C) мектепке дейінгі мекеме D) ұжым

Этномәдени білім беру тұлғаның: A) этномәдени сәйкестілігін сақтау D) ана тілі мен мәдениеттін меңгеруі G) әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі

Ю

Ю.К.Бабанский ұсынған оқыту әдістерінің топтары: C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері. F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі. G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі: С) ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері F) оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдіс і G) оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі: C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері. F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі. G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

Я

Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы: A) өзін-өзі тану D) қоршаған ортаны тану H) өз тәжірибенді практикада қолдану

Якиманская И.С. тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: A) Пәндік – дидактикалық B) әлеуметтік – педагогикалық H) Психологиялық


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...