«Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама: a психикалық қасиеттер e филогенетикалық даму өнімі g онтогенетикалық даму өнімі «Білім беру»


Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары

Loading...


бет3/4
Дата07.04.2020
өлшемі62.1 Kb.
1   2   3   4

Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары:Педагогикалық үдерістің ізгілік тұлғалық нысанға бағытталуы. Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы. Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы

Оқушы сипаттамасының көрсеткіші(көрсеткіштері): Е) ата-ананың тәрбиенің мақсатын,міндеттерін түсінуі Ғ) адамгершілік,интеллектуалдық, өмірлік мақсаттар Н) іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі

Оқушыладың білімін тексеру түрлері: В) ауызша сұрау С) бақылау жұмысы D) тест.

Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау: Күнделікті бақылау, сабаққа баға қою. Диктант, фронтальды бақылау. Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру.

Оқушылардың жаңа материалды меңгеру үшін өз бетімен істелетін жұмыстары әдістеріне жататындар: Оқулықпен жұмыс. Лабараториялық жұмыс. Жаттығу жұмысы

Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері: С) Дайындау кезеңі E) Өткізу кезеңі G) Қорыту кезеңі

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар: A) Р.Г.Лемберг .D) И.Я.Лернер.G) М.И.Махмутов.

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар: И.Я. Лернер. П.К.Анохин. Р.Г. Лемберг.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың танымдық әрекетін белсендендіреді: A) Әрекеттік жақындасу оқушыларды танымдық әрекетке тәрбиелеу C) оқыту процесіне деген зерттеушілік өткендегі іс-әрекетпен байланыстыру H) Мектепте дифференциалдап оқыту кең көлемде қолдануды

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігін зерттеуге үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар: С)Л.С.Выготский F) Б.Г.Есипов G) В.В.Давыдов

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқандар: Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.В.Тихонов

Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері: С)Тақырыптық бақылау D)Тараулар бойынша оқтын-оқтын бақылау F) Қорытынды бақылау

Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады: А) практикалық әдісі. В) көрнекілік әдісі. F) сөздік әдісі

Оқушының дара ерекшеліктері: C) мінезі E) темперамент G) қабілеттері

Оқушының жас ерекшеліктері: B) дене дамуы көрсеткіштері D) психикалық процестердің дамуы F) ақыл-ой дамуы

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов. М.И. Махмутов. Р.Г. Лемберг.

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю..К.Бабанский И.Я. Лернер. М.Н. Скаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: A) М.А. Данилов. D) И.Я.Лернер. G) М.Н. Скаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер. М.А. Данилов

Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады:А) жекеше сұрау Е) жалпы сұрау Ғ) ауызша емтихан

Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): С) ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру. D) эвристикалық(іздену) оқыту әдістері. Е) оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі

Оқыту нәтижелерін тексеруге қолданылатын тестер: Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы. Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте C) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте F) Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: А) алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте. С) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте. F) алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер: өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі. Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады: B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. C) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. F) Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады: В) алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру С) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы Ғ) білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

Оқыту принциптері (ұстанымдары) B) Ғылымилық. C) Жүйелілік. G) Сананылық және белсенділік.

Оқыту процестерінің компоненттері:A) Мақсаттылық G) Біліктілік H) Ынталандыру

Оқыту процесі арқылы оқушы келесілерді қалыптастырады: А) білімді В) іскерлікті С) дағдыны

Оқыту процесіндегі сөздік әдістер: Түсіндіру. Әңгіме, әңгімелесу. Дәріс

Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады: A) Нақты аңғарту-түйсік, қабылдау D) Абстракт ойлау-ұғыну,мәнін түсіну E).......іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану

Оқыту процесінің құрылымдық компаненттері: В) мақсаттылық, мативациялық, қажеттілік Е) мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық F) ерік -жігерлілік, тексеру -реттілік нәтижесін -бағалау.

Оқыту процесінің сипаттамасы:А) екі жақтылығы Д) мақсатқа бағыттылығы G )оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік

Оқыту ұстанымдары: D) көрнекілік. F) жүйелілік

Оқыту ұстанымдары: В) көрнекілік С) жүйелілік G) саналылық және белсенділік

Оқыту ұстанымдары: көрнекілік. жеткіліктік. Ғылымилық

Оқыту үрдісі: A )Білімді,біліктілік пен дағдыны меңгертеді F) Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет H) Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет

Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді: А) түсіндірме иллюстративті әдістер В) репродуктивті әдіс Ғ) ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер

Оқытуды бағалау түрлері: Жеке. Топтық. Фронтальдық

Оқытуды бақылау түрлері: C) Жеке E) Топтық F) Фронталды

Оқытуды ұйымдастыру формасы(формалары): А) сабақ С) семинар Ғ) оқу саяхаты (экскурсия)

Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады: A) Сабақ. C) Семинар.F) Оқу саясаты (экскурсия).

Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: А) Білімге В) Іскерлікке С) Дағдыға

Оқытудың жалпы заңдылықтары: C) Оқыту мақсаты.E) Оқыту мазмұны. F) Оқыту әдістері.

Оқытудың жалпы заңдылықтары: А) оқыту мен тәрбиенің бірлігі С) тәрбие мен практиканың бірлігі Н) оқуды ұйымдастыру;оқу сапасы,жеке тұлғаның дамуы

Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту болжамдылығы. Оқыту тиімділігі. Оқыту нәтижелілігі.

Оқытудың жеке заңдылықтары. A) Гносеологиялық. D) Жеке дидактикалық. F) ұйымдастырушылық.

Оқытудың принциптері: А )бірізділік В) жүйелілік С) ғылымилық

Оқытудың сөздік әдістеріне:С) әңгіме Е) баяндау Н) дәріс

Оқытудың топтап оқыту түрі-бұл: В) оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті Е) оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады G) оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.

Оқытудың функциясы (қызметі): B) Оқушыларға білім беру C)Тәрбиелеу D) Дамыту

Орта мектептегі басқарудың бөліктері: A) тұтас педагогикалық процесс G) мектеп тәрбие жұмысынң жүйесі H) кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б

Орыс ғалымдары Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі: Көрнекілік. Практикалық. Сөздік

Отбасы міндеттері: репродуктивтік және рекративтік, тұрмыстық-экономикалық, комуникативтік және тәрбиелеу

Отбасы тәрбиесінде қолданатын басты әдістер: Баланы қорғау. Бірге еңбек ету. Әңгіме-сұхбат.

Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: В) ҚР Конституциясында. Е) «Бала құқығы туралы Конвенцияда»

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: Бала құқығы туралы конвенциясы, ҚР Конституциясы, «Неке және отбасы» туралы заң

Отбасын диагностикалау әдістері: B) жеке іс құжаттарын зерттеу C) бақылау E) сауалнама, әңгімелесу

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан.А) баланы сол қалпында сүю, құрметтеу С) балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы Ғ) баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу. Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.

Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері: А) отбасындағы өзара қатынас стилі В)адамгершілік ұстанымдары Ғ) ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі

Отбасының жалпы сипатаммаларының көрсеткіштері: отбасы құрылымы, отбасындағы өзара қатынас стилі, ауқаттылығы және тұрмыстық жағдайы

Отбасының негізгі қызметтері: тәрбиелеу. Шаруашылық-экономикалық.ұрпақ жалғастыру

Отбасының негізгі қызметтері: Тұрмыстық.- экономикалық. Тәрбиелеу. Ұрпақ жалғастыру.

Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері: ата-ананың педагогикалық мәдениеті. оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы. өнегелілік-психологиялық жағдайы

Ө

Өзара әрекетте түсетін негізігі, тәрбие құралдарының сипаты: С )әлеуметтік. Е) рухани. G) материалдық.

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары: B) А.Құнанбаев. E) Ы.Алтынсарин. H) М.Жұмабаев.

Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері: А )өзін – өзі бағалау D) өзін – өзі бақылау E) өзін – өзі түзету

Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі: A ) Бағалау D) бақылау E) түзету

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: А) Табиғи. С) Лабораториялық(зертханалық). F)Табиғи, лабораториялық.

П

Пәндік саралау негізіне жатады: C) пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі F) білімді терең игеруге деген қызығушылық Н) кәсіби іс әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау

Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды: С) діни ерекшеліктер Е) дүниетанымдық ерекшеліктер G) этникалық ерекшеліктер

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A) интеллектуалдық D) адамгершілік G) толлеранттылық

Педагогика әдіснамасының деңгейлері: Жалпы ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей. Нақты ғылымдық деңгей.

Педагогика ғылымының басты міндеттері: педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесі B)Трамп-жоспар C) Виньетка-жоспар G) Белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: А) Коменский Я.А., Джон Локк В) Ж.Ж.Руссо, Дистервег А. Е) Ушинский К.Д., Толстой Л.Н.

Педагогика саласындағы зерттеулер: C) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу D) Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру H) Ғылыми ізденіс процесі

Педагогика тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары: трамп жоспары, винетка жоспары, белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар: өзінді «Менді» құрумен байланыстыру. Мемлекет мақсатымен байланыстыру. Мәдениет құндылықтарына бағалау.

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы факторлар: мемлекет мақсатымен байланыстыру, өзіндік менді құрумен байланыстыру, мәдениет құндылықтарына бағдарлау

Педагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты:А) джентельменді қалыптастыру.D) афиналық. G) ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A) интелектуалдық D) моральдік G) ұлттық белгілері

Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде: A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді. F) Теориялық білімдерді жинақтайды. H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.

Педагогика: Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейді

Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.

Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Юдин Э.Г. белгілеген деңгейлер: А) Философиялық. В) Жалпы,нақты ғылыми. С) Технологиялық

Педагогикада және психологияда тұлға дамуын түсіндіруші бағыттар: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік

Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар (бағыттары): C) биологиялық D) әлеуметтік F) биоәлеуметтік

Педагогикадағы ғылыми-зертеу әдістерінің жіктелуі: А) дәстүрлі педагогикалық әдістер. Е) педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. F) Педагогикадағы математикалық әдістер

Педагогикалық пәндер:А) Әлеуметтік педагогика

Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары: A) жеке F) ұжымдық H) топтық

Педагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша : C) Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері )E) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары G) оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: A) В.В.Беспалько. D) В.В.Данилов. G) В.К.Дьяченко.

Педагогикалық әдіснаманың мәні: A )Әдістер туралы ғылым C) философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым D) арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: A) Л.И.Катаева D) Б.М. Макарова.G) Б.П. Битинас.

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:А) Л.И.Катаева D) Б.М.Макарова G) Б.П.Битинас

Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері: A)демократияландыру және ізгілендіру C) жүйелілік пен тұтастық E) орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі

Педагогикалық зерттеу әдістері: Д) бақылау E) Іс-әрекет өнімдерін талдау G) эксперимент

Педагогикалық зерттеу әдістері: Д) бақылау.Е) салыстыру.G) эксперимент.

Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: . Абстракциялау. Модельдеу. Талдау

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: B) озық тәжірибені зерттеу C) эксперимент D) бақылау

Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: В) Нақты ғылыми Д) Жалпы ғылыми Е) Эмпирикалық.

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеуБір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасымен сай келуі.

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:В) Бақылау.С) Әдебиетті зерттеу. H) Әңгіме

Педагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: А) Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау В) Мектеп жоспарын талдау және бекіту С) ата-аналардың сауаттануын қарастыру

Педагогикалық менеджмент: Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс-тәсілдерің кешені. Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарылауына бағытталған принциптер жүйесі. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі

Педагогикалық методологияның мәні: Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым .Әдістер туралы ғылым

Педагогикалық пәндер қатарына жатады: A) Әлеуметтік педагогика. C) Салыстырмалы педагогика. E) Этнопедагогика.

Педагогикалық пәндер: Салыстырмалы педагогика. Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика.

Педагогикалық принцип:A) Ұстанатын қағидалар C) қойылатын талаптар E) сақтануға тиіс ережелер

Педагогикалық принциптер: А)ұстанымдар С)талаптар E)ережелер

Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: В )шартты E) диалектикалық G) өзара

Педагогикалық процесске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі: B)оқушылардың оқу белсенділігі C) оқушылардың пәнге деген қызығушылығы D) оқушылардың оқудан тыс белсенділігі

Педагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер: A) әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі C) мектеп педагогикалық процесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D) іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі

Педагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтиже

Педагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркеті

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар: Б.Т. Лихачев. М.А. Данилов. Н.Д. Хмель

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: B) М.А.Данилов. D) Ю.К.Бабанский. G) Б.Т.Лихачев.

Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні: А) педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама С) диалектикалық процестің нәтижесін анықтау Е) дидактикалық процестің бағыт бағдарын, ілгері не кері қозғалысын анықтау.

Педагогикалық процесті зерттеген ғалым педагогтар: В) М.А.Данилов D) Ю.К.Бабанский G) Б.Т.Лихачев

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері: В) өмірмен байланысы С) ізгілік бағыттылығы E) ұжымда тәрбиелеу және оқыту

Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:A) жеке F) ұжымдық H) топтық

Педагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі заңдылығы (заңдылықтары): А) оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік- экономикалық қажеттілігіне сай болады. С) педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. Е) педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз: С) барлық процестердің методологиялық негізі бар Е) педагогикалық процес компаненттерінің өзара бай Н) адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары):В)оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.D)педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.H)педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша) : С) педагогикалық процесте тұлғаның дамуы Ғ) педагогикалық процесте ынталандыру G) педагогикалық процестің шарттылығы

Педагогикалық процестің компоненттері: В) мақсат,міндет, нәтиже. D) мазмұн, әдіс-тәсілдер. F) әдіс, құрал, форма.

Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері):С) көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Е) басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. H) іс-әрекеттермен алмасу.

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.

Педагогикалық процестің принциптері: В) инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру D )оң қасиеттерге сүйену G) сыйластық және талаптардың бірлігі

Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді:А) ұйымдастырушылық жағынан. С) мазмұндық жағынан. F) оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі.

Педагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер: А) нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау В) педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау С) педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану

Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды: A) В.В.Беспалько D) В.В.Данилов G) В.К.Дьяченко

Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Е.Н. Ильин. Лысенкова С.Н. В.Ф. Шаталов

Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: C) Е.Н.Ильин F) С.Н.Лысенкова H) В.Ф.Шаталов

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: C) Е.Н.Ильин. F) С.Н.Лысенкова. H) В.Ф.Шаталов

Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі D) Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі. H) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) В.А.Тихонов C) М.Н.Алексеев F) Н.И.Петров

Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:A) Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кері келеді E) Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

Педагогикалық үрдерістің негізгі заңдылықтары: A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: B) Оқушылардың оқу белсенділігі. D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдістің компонентері: В) Мотивациялық. С) Іс-әрекеттік. D) Мазмұндылық.

Педагогикалық үрдістің компоненттері: В) Мақсаттылық. С) Мазмұндылық. D) Нәтижелік.

Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) М.А.Данилов. C) М.Н.Алексеев. F) М.Н.Скаткин.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...