А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)бет2/15
Дата10.09.2017
өлшемі1.18 Mb.
#20114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. ХХғ. басында психотехника ғылым саласының дамуы.

СӨЖ мазмұны:

Психологиядағы тесттік әдістемелердің дамуы.Әдебиеттер:

 1. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 3. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 4. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

8 апта

22 кредит сағат

15 дәрісТақырып ХІХ ХХ ғ.ғ.шеберіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Дәрістің мазмұны

 1. Э.Б.Титченердің құрылымдық психологиясы.

 2. К.Штумпф, В.Джеймстің функционализмдік психологиясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. ХХғ. басындағы сараптау (эксперименттік) психологиясының дамуы

  2. Психикалық құбылыстардың күрделі эксперименталды зерттеулерден өтуі Г.Эббингауз.

СӨЖ мазмұны:

Вюрцбург мектебіндегі ойлаудың зерттелуі.23 кредит сағат

16 дәрісТақырып ХІХ ХХғ.ғ.шеңберіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Дәрістің мазмұны

 1. В.Джеймстің психологиялық идеясы.

 2. В.Джеймстің тұлға теориясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Г.Э.Мюллер есті зерттеуі.

СӨЖ мазмұны:

В.Джеймстің еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.24 кредит сағат

8 практикалық сабақТақырыбы: Ресейдегі философиялық психология.

Семинар мазмұны:

 1. В.С.Соловьев, Н.О.Лоский психологиялық көзқарастары.

 2. Л.М.Лопатин, А.И.Введенскийдің психологиялық көзқарастары.

 3. Н.А.Бердяев, С.Л.Франктың психологиялық идеялары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Г.Э.Мюллер есті зерттеуі.

СӨЖ мазмұны:

Психологиялық идеяларды талдау.Әдебиет:

 1. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 3. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психологии в 2-х. Р-на-Д, 1996ж.

 5. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 6. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

9 апта

25кредит сағат

17 дәрісТақырып Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Ресейдегі экперименталды психологияны дамытудағы алғашқы қадамдар

 2. Г.И.Челпанов, Н.Н.Ланге зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. ХХғ. 20-30жылдары психология ғылымында болған дағдарыстар.

  2. Психологиялық ғылымдардың жіктелуі мен салаларының бөлінуі.

СӨЖ мазмұны:

Г.Эббингауздың ес процесін зерттеудегі жетістіктері.26 кредит сағат

18 дәрісТақырып Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Ресейдегі «мінез құлық туралы» ғылымның даму жолы (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев).

 2. Б.М.Бехтеревтің психологиялық зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Бихевиоризм бағыты, зерттеу міндеттері мен жаңа ұғымдары.

 2. Мінез құлық проблемасының шығуы мен оның түсіндірілуі.

СӨЖ мазмұны:

Феноменология, прагматизм, экзистенциализм, өмір философиясы ағымдарының мазмұнын ашу.27 кредит сағат

9 практикалық сабақТақырыбы: Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Семинар мазмұны:

 1. В.М.Бехтеревтің психоневрологиялық институты.

 2. А.Ф.Лазурскийдің зертеуі.

 3. Даму психологиясы саласындағы зерттеулер мен ғалымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Бихевиоризм бағыты туралы И.П.Павловтың көзқарасы.СӨЖ мазмұны:

Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуын кесте ретінде жазып көрсету.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии М, 1997ж

 2. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

 3. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 4. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 5. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж

10 апта

28 кредит сағат

19 дәрісТақырып ХХғ. 10 50ж.ж. психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Дәрістің мазмұны

 1. А.Адлердің   даралық психологиясы.

 2. Даралық психологиядағы зерттеу мәселелері.

 3. Адлер психологиясындағы басты ұғымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Психологиядағы әлемдік мектептер.

 1. Гештальтпсихология бағыты.

 2. Негізгі ұғымдар мен сарапты деректер.

СӨЖ мазмұны:

А.Адлердің еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.29 кредит сағат

20 дәрісТақырып ХХғ. 10 50ж.ж. психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Дәрістің мазмұны

 1. К.Г.Юнгтің – аналитикалық психологиясы.

 2. Аналитикалық психологиядағы теориялық ілімдер.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. К.Левин зерттеулері

СӨЖ мазмұны: В.Дильтей мен Э.Шпрангердің «Сипаттау психологиясы».

30 кредит сағат

10 практикалық сабақТақырыбы: ХХғ. 10 50ж.ж. Психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Семинар мазмұны:

 1. З.Фрейд   психоанализі.

 2. Психоанализдегі қарастырылған басты мәселелер.

 3. Тұлға жүйке жүйесінің бұзылуы туралы мәселелер.

 4. «Түс көру» туралы айтылған тұжырымдамалары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Француз әлеуметтік мектебінің қалыптасуы.

  2. П.Жаненің ес, ойлау, сананың жалпы дамуы, тұлғаның әлеуметтік шарттастығы туралы мәселелері.

СӨЖ мазмұны:

Леви Брюльдің зерттеулері мен ондағы басты психологиялық мәселелер.Әдебиеттер:

 1. В.А.Якунин История психологии. СПб:,1998ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж

 1. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

11 апта

31 кредит сағат

21 дәрісТақырып ХХғ. 20 30ж.ж. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Л.С.Выготский, К.Н.Корниловтың кеңестік психологияның қалыптасуындағы ролі.

 2. П.П.Блонский ілімдерінің марксистік психологиялық ғылымның қалыптасуындағы рөлі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Кеңестік психологияның қалыптасуы.

  2. Психофизиология саласындағы зерттеулер мен олардың сипаты.

  3. А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин, И.П.Павловтың сараптау жұмыстары.

СӨЖ мазмұны:

Психиканың эволюциялық проблемалары туралы В.А.Вагнер, В.М.Боровский, А.Н.Северцов зерттеулері.32 кредит сағат

22 дәрісТақырып ХХғ. 20 30ж.ж. Марксизм психологиясының дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Кеңестік психологияда марксистік емес ағымдарды жою (бихевиоризм, психоанализ, рефлексология)

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік дәуірдің қоданбалы психология және практикалық психология саласындағы зерттеулер (И.Н.Шпильрейн, А.Ц.Пуни, К.К.Платонов, С.Г.Гиллерштейн).

СӨЖ мазмұны:

Балалар психологиясы саласынның дамуы мен П.П.Бонский, Н.А.Рыбников, Л.С.Выготский зерттеулері.33 кредит сағат

11 практикалық сабақТақырыбы: Кеңестік психологияның қалыптасуы.

Семинар мазмұны:

 1. Кеңестік психологтардың ғылымды дамыту саласындағы жалпы үлестері (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн).

 2. Соғысқа дейін кеңестік психологияның даму жолында баспа жұмыстарының, ғылыми ізденістердің жалпы нәтижесі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік замандағы патопсихология саласындағы психологиялық сараптау жұмыстары (А.Р.Лурия, В.М.Бехтерев, В.Н.Мясищев және т.б.)

СӨЖ мазмұны:

Әлеуметтік психология мен тұлға психологиясының дамуымен, ондағы психологиялық зерттеулер.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психологии в 2-х. Р-на-Д, 1996ж.

 4. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

12 апта

34 кредит сағат

23 дәрісТақырып Соғыс жылдары (1941­ 45ж.ж.) мен 80 ж. ортасына дейінгі кеңестік психология.

Дәрістің мазмұны

 1. ХІХ ғ. Ресейдегі әлеуметтік мәдени жағдайлар.

 2. П.Г.Чернышевский, П.Д.Юркевич, М.М.Троицкийдің зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік психологиядағы баспа жұмыстарының жетістіктері.

 2. Кеңес психологиясының әлемдік ғылыми кеңістік шығуы.

СӨЖ мазмұны:

Мәскеудегі халықаралық психологиялық конгрестің және КСРО психологтары қоғамы сьезінің нәтижесі.35 кредит сағат

24 дәрісТақырып Орыс қоғамындағы психологиялық мәселелер.

Дәрістің мазмұны

 1. Н.Я.Грот, М.И.Владиславлев, А.И.Введенский психологиялық тұжырымдамалары.

 2. Грузияда психология институтының ашылуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. 1940 80ж.ж. кеңестік психологиядағы жеке ғылыми мектептер дамуы.

 2. Кеңес психологтары Б.Г.Ананьевтің, А.Н.Леонтьевтің теориялары.

СӨЖ мазмұны:

Кеңес заманында психологияны оқыту мәселесіне байланысты ашылған білім орындары.36 кредит сағат

12 практикалық сабақТақырыбы: Соғыс жылдары (1941­ 45ж.ж.) мен 80 ж. ортасына дейінгі кеңестік психология.

Семинар мазмұны:

 1. 1940-50ж. психологиялық ғылымдардың дамуына әімшілік және саяси араласудың теріс салдары.

 2. 50-70ж. болған теориялық тартыстар.

 3. КСРО психологтар қоғамының ұйымдасуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. П.Я.Гальпериннің А.Р.Лурияның теориялары.

 2. В.Н.Мясищевтің, С.Л.Рубинштейннің, Д.Н.Узназденің қалыптастырған теориялары мен оның мазмұны.

СӨЖ мазмұны:

Кеңестік психологияның қалыптасу нәтижелері, жетістіктерін талдау.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

13 апта

37 кредит сағат

25 дәрісТақырып Әлеуметтік психология саласындағы зерттеулер.

Дәрістің мазмұны

1. Г. Айзенктің тұлға типтерін зерттеуі.

2. Э. Эриксонның тұлға теориясы

ОЖСӨЖ мазмұны:

Э. Эриксон: психоәлеуметтік дамуСӨЖ мазмұны:

Г. Айзенк, Э. Эриксонның еңбектерін кестеге түсіру38 кредит сағат

26 дәрісТақырып Батыс еліндегі психологиялық зерттеулер.

Дәрістің мазмұны

 1. Кеттелдің тұлға теориясы

 2. Б.Скиннердің тұлға теориясына қатысты зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. К. Роджерстің психологиясы

СӨЖ мазмұны:

Тұлға теориясын талдау39 кредит сағат

13 практикалық сабақТақырыбы: Батыс еліндегі психологиялық зерттеулер.

Семинар мазмұны:

 1. Тұлға теориясы жөнінде зерттеулер

 2. Г.Айзенк Тұлға типтері теориясының негізгі концепциялары мен принциптері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Э. Эриксон Тұлға дамуы концепцияларыСӨЖ мазмұны:

Батыс еліндегі психологиялық зерттеулер бойынша кесте құру.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

14 апта

40 кредит сағат

27 дәрісТақырып Психологияның жаңа салаларының пайда болуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Ж.Пиаже генетикалық психологиясы.

 2. А.Валлонның даму психологиясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кибернетика және ақпарат теорияларының психологияға әсері.

 2. Әлеуметтік, когнитивтік психология.

СӨЖ мазмұны:

Тарнсперсоналды психологияның қалыптасуы мен дамуы.41 кредит сағат

28 дәрісТақырып

Дәрістің мазмұны Батыс еліндегі психологиялық зерттеулер.

 1. Неофрейдизм бағыты дамуы (К.Хорни, Г.Салливан).

 2. Гуманистік психология сипаты (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс).

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Практикалық психология саласының дамуы мен ондағы зерттеулер.

 2. Психологияның математика, физика, нейрофизиология сияқты ғылымдармен өзара байланысы.

СӨЖ мазмұны:

Психотерапиялардың дамуы, қалыптасуы мен дамытқан өкілдері туралы тадау.42 кредит сағат

14 практикалық сабақТақырыбы: Шетелдік психологияның жаңа беталыстары.

Семинар мазмұны:

 1. Тұлға дамуына қатысты ғылыми теориялар мен ғылыми теориялық бағыттардың қалыптасуы.

 2. Транзактілі психология.

 3. Неофрейдизм, необихевиоризм бағыттарының жаңа психологиялық теориялары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Практикалық психология саласының дамуы мен ондағы зерттеулер.

 2. Психологияның математика, физика, нейрофизиология сияқты ғылымдармен өзара байланысы.

СӨЖ мазмұны:

Психотерапиялардың дамуы қалыптасуы мен дамытқан өкілдері туралы тадау.Әдебиеттер:

 1. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 3. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 4. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

15 апта

43 кредит сағат

29 дәрісТақырып Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

Дәрістің мазмұны

 1. Қазақстанда психология ғылымының даму кезеңдері мен ерекшеліктері.

 2. Белгілі қазақ психологтары және олардың еңбектері

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Қазақ даласындағы психология ой пікірдің даму тарихы.

  2. Қазақстандағы психология ғылымына ХХ ғ. бас кезіндегі дамуы.

  3. Ғылыми психологиялық негіздің қалыптасуы.

СӨЖ мазмұны: Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу сипатын кестеге түсіру.

44 кредит сағат

30 дәрісТақырып Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

Дәрістің мазмұны

 1. Қазақстандағы психология ғылымының даму деңгейі.

 2. Қазақстандағы ЖОО дағы психология кафедрасының қалануы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Қазақ даласындағы психология ой пікірдің даму тарихы.

2.Қазақстандағы ХХ ғ. бас кезінде психология ғылымының дамуы

СӨЖ мазмұны: Қазақстандағы психологиялық ой пікірдің даму тарихын талдау.

42 кредит сағат

15 практикалық сабақТақырыбы: Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

Семинар мазмұны:

 1. Ә.Алдамұратов, М.Мұқанов, Т.Тәжібаев, Қ.Жарықбаев.Ж.Намазбаевалардың психология ғылымындағы ролі.

 2. Қазақстандағы психологиялық білімдердің дамуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Қазіргі психологияның даму жағдайы

СӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы танымал психолог ғалымдардың еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.Әдебиеттер:

  1. Қ.Б.Жарықбаев Психологическая наука в Казахстане А,2002ж.

  2. Қ.Б.Жарықбаев Қазақ психологиясының тарихы.А,1996ж.

  3. Қ.Б.Жарықбаев Психологическая наука в Казахстане А,2002ж.

  4. Қ.Б.Жарықбаев Жантану негіздері. А,2000ж.

  5. Т.Тәжібаев Жалпы психология. А, 1993ж.


3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Реферат тақырыбына байланысты

4,7,11, 14 апталар

100% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

2

Практикалық сабақтарда үй тапсырмасын сұрау

Білімді тексеру

Семинар тақырыбына байланысты

Практикалық сабақ кестесі бойынша

Әрбір практикалық сабаққа әзірленіп, жауап бергенге-ұпай - 100 %

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау


Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

ОЖСӨЖ тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

әрбір ОЖСӨЖ-ге 100%Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін және білімін тексеру

Бірінші жұмыс 1 -7 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 8 – 15 тақырыптарға байланыстысеминар №7

№14 семинарЖазба жұмысқа 100%

Жазба жұмысын тексеру

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест - 100%
4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Кафедра «Педагогика және психология».

Тьютор Муханбетчина А. Г.

(аты-жөні)

Пән Психология тарихы

(пәннің атауы)

Кредит саны: 3.


Оқулықтың толық библиографиялық сипаттамасы

Оқулықтың шыққан жылы, баспасы

Тілі

Ақпараттың тасылу түрі

Кітапханадағы дана саныКотова И.Б., Канаркеевич О.С. Общая психология.

М., 2009.

Орыс тілінде

Баспа

15

Кравченко А.И. Общая психология.

М., 2009.

Орыс тілінде

Баспа

15

Столяренко Л.Д. Психология.

Р/Д,Феникс, 2003.

Орыс тілінде

Баспа

20

Галустова О.В. Истории психологии в вопросах и ответах.

Москва, Проспект, 2005.

Орыс тілінде

Баспа

25

Ждан А.Н.

История психологии от Античности до наших дней.Москва, Академия Проект, 2005.

Орыс тілінде

Баспа

15

Лучинин А.С. История психологии.

Ростов-на Дону, Феникс, 2005.

Орыс тілінде

Баспа

25

Под ред. Ролло Мэя. Экзистенциальная психология.

Москва, Эксмо-Пресс, 2001

Орыс тілінде

Баспа

10

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии.

М, 2001.

Орыс тілінде

Баспа

15

Якунин В.А. История психологии.

СПб:,1998.

Орыс тілінде

Баспа

5

Розин В.М. Психология: теория и практика

М.,1997.

Орыс тілінде

Баспа

10

Марцинковская Т.Д. История психологии

М., 2001.

Орыс тілінде

Баспа

10

Жарықбаев Қ.Б. Психологическая наука в Казахстане

А., 2002.

Қазақ тілінде

Баспа

20

Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы.

А.,1996.

Қазақ тілінде

Баспа

20

Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері.

А., 2000.

Қазақ тілінде

Баспа

20

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді