А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)бет12/15
Дата10.09.2017
өлшемі1.18 Mb.
#20114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. 1940 80ж.ж. кеңестік психологиядағы жеке ғылыми мектептер дамуы.

 2. Кеңес психологтары Б.Г.Ананьевтің, А.Н.Леонтьевтің теориялары.

СӨЖ мазмұны:

Кеңес заманында психологияны оқыту мәселесіне байланысты ашылған білім орындары.36 кредит сағат

12 практикалық сабақТақырыбы: Соғыс жылдары (1941­ 45ж.ж.) мен 80 ж. ортасына дейінгі кеңестік психология.

Семинар мазмұны:

 1. 1940-50ж. психологиялық ғылымдардың дамуына әімшілік және саяси араласудың теріс салдары.

 2. 50-70ж. болған теориялық тартыстар.

 3. КСРО психологтар қоғамының ұйымдасуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. П.Я.Гальпериннің А.Р.Лурияның теориялары.

 2. В.Н.Мясищевтің, С.Л.Рубинштейннің, Д.Н.Узназденің қалыптастырған теориялары мен оның мазмұны.

СӨЖ мазмұны:

Кеңестік психологияның қалыптасу нәтижелері, жетістіктерін талдау.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

13 апта

37 кредит сағат

25 дәрісТақырып Кеңестік психологияның қалыптасуы мен дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Психологияның кейбір салаларындағы зерттеу жұмыстарының негізі А.Р.Лурияның «локализация теориясы».

 2. Б.М.Теплов пен В.Д.Небылициннің зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Психологияның дамуындағы Посткеңестік кезеңнің мазмұны.

 2. Әдіснамалық, практикалық психологияның қарқынды дамуы.

СӨЖ мазмұны:

Кеңестік психологиядағы Л.С.Выготскийдің ғылыми жұмыс бағыттарын талдау.38 кредит сағат

26 дәрісТақырып Кеңестік психологияның қалыптасуы мен дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. В.С.Мерлин теориясы.

 2. Б.Ф.Ломовтың инженерлік психология саласындағы зерттеуі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Ресейде ХІХ ХХғ. идеалистік философиялық психология.

 2. КСРО дағы маркстік психологияның қалыптасуы мен оның басқа ғылымдарға әсері.

СӨЖ мазмұны:

ХІХғ. қазақ ағартушыларының психологиялық идеялары.39 кредит сағат

13 практикалық сабақТақырыбы: Кеңестік психологияның қалыптасуы мен дамуы.

Семинар мазмұны:

 1. Психологиялық ғылымдардың жіктелуі (заң, спорт, әлеуметтік, саяси, этностық, ғарыш, өнер, т.б.)

 2. Есті зерттеу проблемасы бойынша кеңес ғалымдары П.И.Зинченко, А.А.Смирновтың жұмыстары.

 3. Ойлау зерттеу проблемасы бойынша О.К.Тихомиров, Б.Ф.Зейгарниктің жұмыстары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ресей психологиясының дамуының негізі. 1. Орыс психологиясының «мәдени» аясы мен оның даму ерекшелігі.

 2. Марксизм және психология.

СӨЖ мазмұны:

Ресей психологиясының даму тарихындағы елеулі кезеңдерді талдау және кесте түрінде жазу.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

14 апта

40 кредит сағат

27 дәрісТақырып Шетелдік психологияның жаңа бағыттары мен беталыстары.

Дәрістің мазмұны

1.Ж..Пиаженің генетикалык психологиясы.

2.А.Валонның даму психологиясы.

3.Келлидтің когнитивтік психологиясы.ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кибернетика және ақпарат теорияларының психологияға әсері.

 2. Әлеуметтік, когнитивтік психология.

СӨЖ мазмұны:

Тарнсперсоналды психологияның қалыптасуы мен дамуы.41 кредит сағат

28 дәрісТақырып

Дәрістің мазмұны

 1. Неофрейдизм бағыты дамуы (К.Хорни, Г.Салливан).

 2. Когнитивтік психология

 3. Гуманистік психология сипаты (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс).

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Практикалық психология саласының дамуы мен ондағы зерттеулер.

 2. Психологияның математика, физика, нейрофизиология сияқты ғылымдармен өзара байланысы.

СӨЖ мазмұны:

Психотерапиялардың дамуы, қалыптасуы мен дамытқан өкілдері туралы тадау.42 кредит сағат

14 практикалық сабақТақырыбы: Шетелдік психологияның жаңа беталыстары.

Семинар мазмұны:

 1. Тұлға дамуына қатысты ғылыми теориялар мен ғылыми теориялық бағыттардың қалыптасуы.

 2. Транзактілі психология.

 3. Неофрейдизм, необихевиоризм бағыттарының жаңа психологиялық теориялары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Практикалық психология саласының дамуы мен ондағы зерттеулер.

 2. Психологияның математика, физика, нейрофизиология сияқты ғылымдармен өзара байланысы.

СӨЖ мазмұны:

Психотерапиялардың дамуы қалыптасуы мен дамытқан өкілдері туралы тадау.Әдебиеттер:

 1. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 3. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 4. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

15 апта

29 дәрісТақырып Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

Дәрістің мазмұны

 1. Қазақстанда психология ғылымының даму кезеңдері мен ерекшеліктері.

 2. Белгілі қазақ психологтары және олардың еңбектері

30 дәріс

Тақырып Қазақстандағы психология ғылымның дамуы мен қалыптасу кезеңдері.

Дәрістің мазмұны

Қазақстандағы психология ғылымының даму деңгейі.

Қазақстандағы ЖОО дағы психология кафедрасының қалануы.
8 дәріс

Тақырып Эмпирикалық психологияның бастау алуы.

Дәрістің мазмұны


 1. Дж.Берклидің сана туралы ілімі.

 2. Д.Юмнің ассоциация туралы тұжырымы.

Джордж Беркли: вещь как комплекс. По-иному истолковали принцип ассоциации два других английских мыслителя – Д.Беркли (1685-1753) и Д.Юм, считавшие ощущении первичным не физическую реальность, не жизнедеятельность организма, а феномены сознания. Они полагали, что источником знания служит образуемый ассоциация ми чувственный опыт. Согласно Беркли, опыт – это непосредственно испытываемые субъектом ощущения: зрительные, мышечные, осязательные. В "Опыте новой теории зрения" Беркли детально проанализировал чувственные элементы, из которых складывается образ геометрического пространства как вместилища всех природных тел. Физика предполагает, что это ньютоново пространство дано объективно, тогда как оно – продукт взаимодействия ощущений. Одни ощущения (например, зрительные) связаны с другими (например, осязательными), и весь этот комплекс ощущений принято считать существующим независимо от сознания. В действительности же, согласно Беркли, "быть – значит быть в восприятии".

Этот вывод неотвратимо склонял к солипсизму (от лат. "солус" – единственный и "ипсе" – сам) отрицанию любого бытия, кроме собственного со знания. Чтобы выбраться из этой ловушки и объяснить, почему разные субъекты воспринимают од ни и те же внешние объекты, Беркли апеллировал к особому божественному сознанию, которым наделены все люди.

В своем конкретно-психологическом анализе зрительного восприятия Беркли высказал несколько ценных идей, указав, в частности, на участие осязательных ощущений в построении образа трехмерного пространства (при двухмерности образа на сетчатке).

Дэвид Юм: субъект – пучок ассоциаций. Английский мыслитель Д.Юм (1711-1776) занял иную позицию. Вопрос о том, существуют ли физические объекты независимо от нас, он полагал теоретически неразрешимым, допуская в то же время, что эти объекты могут способствовать возникновению у человека впечатлений и идей.

Учение о причинности, по мнению Юма, – не более, чем продукт веры в то, что за одним впечатлением (признаваемым причиной) появится другое (принимаемое за следствие). На деле же это прочная ассоциация представлений, возникшая в опыте субъекта. Да и сам субъект – это всего лишь сменяющие друг друга связки или пучки впечатлений.

Скептицизм Юма пробудил многих мыслителей от "догматического сна", заставил их пересмотреть свои взгляды, касающиеся души, причинности, – ведь многие из них принимались на веру как допущения, без критического анализа.

Мнение Юма о том, что понятие о субъекте может быть сведено к пучку ассоциаций, было направлено своим критическим острием против представления о душе как особой, дарованной всевышним сущности, которая порождает и связывает между собой отдельные психические феномены. Предположение о такой спиритуальной субстанции защищал, в частности, Беркли, отвергавший субстанцию материальную. Согласно же Юму, душа есть нечто вроде театральных подмостков, где проходят чередой сцеп ленные между собой сцены.

9 дәрісТақырып ХІХ ғ. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Т.Браун психологиясы.

 2. Дж.Милл және Дж.Ст.Миллдің психологиялық идеялары.

Развитие ассоцианизма. Изучение органов чувств, нервно-мышечной системы, коры головного мозга имело анатомическую направленность (т.е. психическое соотносилось со строением различных частей организма). Однако обращение к этим органам сталкивало с необходимостью осмыслить эффекты их деятельности. Эффекты же относились к области психического (сознания). Поэтому естествоиспытатель вынужден был перейти на почву психологии. Черпать же в психологии анатомофизиолог мог только ту информацию, которую она (психология) к этому времени наработала. Как мы знаем, в психологии в ту эпоху доминировало учение об ассоциациях. Оно оставалось единственным направлением, способным не только описывать, но и объяснять факты. Идеи ассоцианизма получили наивысшую популярность в Англии, где лидерами этого направления выступили отец и сын Милли. Английский историк и экономист Джеймс Милль (1773-1836) вернулся к представлению о том, что сознание – это своего рода психическая машина, работа которой совершается строго закономерно по законам ассоциации. Всякий опыт состоит, в конечном счете, из простейших элементов (ощущений), образующих идеи (сперва простые, затем все более сложные). Никаких врожденных идей не существует. Джон Стюарт Милль: ментальная химия. Сын Джеймса – Джон Стюарт Милль (1806-1873) являлся в ту эпоху властителем дум не только в Англии, но и в континентальной Европе, а также в России. Его труды по логике, этике и другим наукам пользовались большой популярностью. Если для его отца образцом точного знания являлась механика, то сын находился под влиянием успешно развивавшейся в тот период химии. Он стал говорить о "ментальной (психической) химии", т.е. о возникновении из простейших элементов сознания новых, обладающих собственными качествами структур этого сознания – подобно тому, как из водорода и кислорода возникает совершенно новый продукт – вода. Постулат, согласно которому главная задача психологии – изучать законы возникновения и ассоциации идей как элементов сознания, на несколько десятилетий стал ее основой как самостоятельной науки. Когда вскоре возникла новая экспериментальная психология, которая, в отличие от Д.С.Милля, не ограничивалась общими, умозрительными соображениями о том, что идеи образуют новые синтезы, она, эта новая психология, следовала по стопам Милля. "Психическая химия" объясняла, почему многие ощущения, например звук скрипки или вкус апельсина (который является в действительности в значительной мере запахом), воспринимаются в виде простых и единых, хотя они обусловлены сложными стимулами, подобно тому, как вода представляется простой и единой, хотя она состоит из кислорода и водорода. Это воззрение существенно повлияло на программу работы первых психологических лабораторий. Предполагалось, что путем экспериментального анализа удастся вычленить "атомы" сознания и получить в психологии нечто подобное Менделеевской таблице. Принимая за исходное начало всех порождений человеческой культуры работу индивидуального сознания, Д. С. Милль основал направление, которое получило имя психологизма. Экономика, политика, мораль, право, воспитание рассматривались в качестве эффектов действия психологических законов. Ассоциация трактовалась как ключ ко всем человеческим феноменам и проблемам. Однако наибольшее влияние на психологию оказала не идея Милля о "ментальной химии", а его "Логика", первое же издание которой (1843) принесло автору всеевропейскую славу. Это произведение расценивается как одно из наиболее значительных явлений философской мысли XIX века в силу того, что выдвинуло на первый план проблемы методологии научного исследования.

"Если историк науки в девятнадцатом столетии должен был бы назвать философский труд, который в середине этого столетия и вскоре после этого имел влияние, он несомненно отдал бы пальму первенства "Логике" Милля. Этот труд... был впервые рекомендован Либихом немецкому ученому миру, в то время мало интересовавшемуся философией, и к нему часто обращались, когда приходилось обсуждать философские вопросы. Так, работы Гельмгольца решающим образом развивались под знаком миллевской логики". Аргументация Милля сводилась к двум тезисам: а) имеются законы ума, отличающиеся от законов материи, но сходные с ними в отношении однообразия, повторяемости, необходимости следования одного явления за другим; б) эти законы могут быть открыты с помощью опытных методов – наблюдения и эксперимента. Ставя вопрос о создании особой эмпирической "науки об уме", Д.С.Милль отражал назревшую историческую потребность

10 дәріс

Тақырып ХІХ ғ. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны


 1. А.Бэннің эмпирикалық психология жүйесі.

 2. Г.Спенсердің эволюцилық ассоцианизм теориясы.

Александр Бэн: пробы и ошибки. В отличие от Д.С.Милля Александр Бэн в своих двух главных трудах, пользовавшихся на протяжении многих лет широкой популярностью, – "Ощущения и интеллект" (1855) и "Эмоции и воля" (1859) последовательно проводил курс на сближение психологии с физиологией. Он особое место уделял тем уровням психической деятельности, связь которых с телесным устройством очевидна, а зависимость от сознания минимальна: рефлексам, навыкам и инстинктам. Бэн выдвинул представление о "пробах и ошибках" как особом принципе организации поведения. Между "чисто" рефлекторным и "чисто" произвольным имеется обширный спектр действий, благодаря которому постепенно, шаг за шагом, иногда дорогой ценой, достигается искомая цель. Концепцию "проб и ошибок" ожидало большое будущее. Этому правилу, предполагал Бэн, подчиняется не только внешнедвигательная, но и внутримыслительная активность. Так, процесс мышления может рассматриваться как отбор правильной (соответствующей искомой цели) комбинации слов, который производится по тому же принципу, что и отбор нужных движений при обучении плаванию и другим двигательным навыкам. "Во всех трудных операциях, которые совершаются ради намерения или цели, правило "проба и ошибка" является главным и конечным прибежищем". Тем самым деятельность сознания сближалась с деятельностью организма. Закономерности, присущие всей органической природе, оказывались также и закономерностями "внутреннего мира". Таков объективный, категориальный смысл нововведений Бэна. Они были симптомами назревавших изменений. Герберт Спенсер: эволюционная психология. Английский философ и психолог Г.Спенсер (1820-1903) был одним из основателей философии позитивизма, в русле которого, по его мнению, должна развиваться психология. Его стремление сделать психологию объективной наукой совпало и с общими тенденциями в ее развитии. Основой такой позитивной психологии Спенсер делает теорию эволюции. Таким образом, в его теории переплетаются влияния позитивизма, эволюционного подхода и ассоцианизма, который Спенсер и перерабатывает исходя из своих стремлений к построению новой психологии. Пересматривая предмет психологии. Спенсер писал, что психология изучает соотношение внешних форм с внутренними, ассоциации между ними. Так он расширил предмет психологии, включая в него не только ассоциации между внутренними факторами (ассоциации только в поле сознания), но и изучение связи сознания с внешним миром.

Исследуя роль психики в эволюции человека, Спенсер говорил, что психика является механизмом адаптации к среде. То есть психика возникает закономерно на определенном этапе эволюции, в тот момент, когда условия жизни живых существ усложняются настолько, что приспособиться к ним без адекватного их отражения невозможно. Спенсер выделил этапы развития психики исходя из того, что психика человека есть высшая ступень психического развития, которая появилась не сразу, но постепенно, в процессе усложнения условий жизни и деятельности живых существ. Исходная форма психической жизни – ощущение развилось из раздражимости, а затем из простейших ощущений появились многообразные формы психики. Все они являются инструментами выживания организма, частными формами адаптации к среде. Такими частными формами приспособления являются: рефлекс, инстинкт, навык, реализуемые в поведении, – и ощущения, память, воля, разум, существующие в сознании. Говоря о роли каждого этапа. Спенсер подчеркивал: главное значение разума в том, что он лишен ограничений, которые присущи низшим формам психики, и потому обеспечивает наиболее адекватное приспособление индивида к среде. Эта идея о связи психики, главным образом интеллекта, с адаптацией станет ведущей для психологии начала XX века. Спенсер распространил законы эволюции не только на психику, но и на социальную жизнь, развивая органическую теорию общества. Он говорил, что человеку необходимо приспосабливаться не только к природе, но и к социальному окружению: поэтому его психика развивается в процессе развития человеческого общества. Одним из первых в психологии Спенсер сравнивал психологию дикаря и современного человека, делая вывод, что у современного человека более развито мышление, в то время как у первобытных людей было более развито восприятие. Эти выводы в то время были достаточно нетрадиционны и принципиальны. Они позволили ученым разработать сравнительные методы психических исследований, которые получили широкое распространение. Анализируя разницу в психическом развитии людей, принадлежащих к разным народам и разному времени. Спенсер пересматривал прежние взгляды ассоцианизма на прижизненность формирования знаний. Он писал, что наиболее часто повторяющиеся ассоциации не исчезают, но закрепляются в мозге человека и передаются по наследству. Таким образом, сознание – не чистый лист, оно полно предуготованных ассоциаций. Эти врожденные ассоциации и определяют разницу между мозгом европейца и мозгом дикаря. Теория Спенсера получила широкое распространение, оказав огромное влияние на экспериментальную психологию, психологию поведения, на формирование генетической (детской) психологии.16 кредит сағат

16 дәрісТақырып ХІХ ХХғ.ғ.шебіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Дәрістің мазмұны

 1. В.Джеймстің психологиялық идеясы.

 2. В.Джеймстің тұлға теориясы.

19 кредит сағат

19 дәрісТақырып ХХғ. 10 50ж.ж. психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Дәрістің мазмұны

 1. А.Адлердің   даралық психологиясы.

 2. Даралық психологиядағы зерттеу мәселелері.

 3. Адлер психологиясындағы басты ұғымдар.

Альфред Адлер: индивидуальная психология. А.Адлер (1870-1937) окончил медицинский факультет Венского университета, начав работу как врач-офтальмолог. Однако вскоре его интересы перемещаются в сторону психиатрии и неврологии.

В 1902 году Адлер становится одним из первых четырех членов кружка, образовавшегося вокруг создателя нового психологического направления Фрейда. В 1910 году по предложению Фрейда он становится первым президентом Венского психоаналитического общества. Однако вскоре Адлер начал развивать идеи, противоречившие некоторым основным положениям Фрейда. Когда эти расхождения обострились, ему было предложено изложить свои взгляды, что он и сделал в 1911 году, отказавшись затем от поста президента общества. Спустя некоторое время Адлер официально оборвал свои связи с психоанализом, выйдя из общества вместе со своими сторонниками и организовав собственную группу, которая получила название Ассоциации индивидуальной психологии.

После первой мировой войны Адлер заинтересовался вопросами образования, основав первую воспитательную клинику в рамках венской системы школьного образования, а затем и экспериментальную школу, где претворялись в жизнь его идеи в области образования. Особое значение Адлер придавал работе с учителями, которые формируют ум и характер юношества. Для помощи родителям в воспитании детей им были организованы консультативные центры при школах, где родители и дети могли получить нужный им совет и помощь. К 1930 году только в Вене было 30 таких центров.

В 1935 году Адлер переезжает в США, где продолжает работать в качестве врача-психиатра, одновременно занимая пост профессора медицинской психологии.

Адлер стал основателем нового, социально-психологического направления. Именно в развитии этих своих новых идей он и разошелся с Фрейдом. Его теория очень мало связана с классическим психоанализом и представляет целостную систему развития личности.

Адлер отрицал положения Фрейда и Юнга о доминировании индивидуальных бессознательных инстинктов в личности и поведении человека, инстинктов, которые противопоставляют человека обществу и отделяют от него. Не врожденные инстинкты, не врожденные архетипы, а чувство общности с людьми, стимулирующее социальные контакты и ориентацию на других людей, – вот та главная сила, которая определяет поведение и жизнь человека, считал Адлер.

Однако было и нечто общее, объединявшее концепции этих трех психологов: все они предполагали, что человек имеет некоторую внутреннюю, присущую ему одному природу, которая оказывает влияние на формирование его личности. При этом Фрейд придавал решающее значение сексуальным факторам, Юнг – первичным типам мышления, а Адлер подчеркивал роль общественных интересов. В то же время Адлер был единственным из них, кто считал важнейшей тенденцией в развитии личности стремление сохранить в целостности свою индивидуальность, осознавать и развивать ее. Фрейд в принципе отвергал идею уникальности каждой человеческой личности, исследуя скорее то общее, что присуще бессознательному. Юнг хотя и пришел к идее о целостности и Самости личности, но значительно позже, в 50-х годах.

Мысль о целостности и уникальности личности является неоценимым вкладом Адлера в психологию. Не менее важна и введенная им идея о "творческом Я". В отличие от фрейдовского Эго, служащего врожденным инстинктам и потому определяющего путь развития личности в заданном направлении, Я Адлера представляет собой индивидуализированную систему, которая может менять направление развития личности, интерпретируя жизненный опыт человека и придавая ему различный смысл. Более того, Я само предпринимает поиски такого опыта, который может облегчить данному человеку осуществление его собственного, уникального стиля жизни.

Теория личности Адлера является хорошо структурированной системой и покоится на нескольких основных положениях, объясняющих многочисленные варианты и пути развития личности. Эти основные положения: 1) фиктивный финализм; 2) стремление к превосходству; 3) чувство неполно ценности и компенсации; 4) общественный интерес (чувство общности); 5) стиль жизни; 6) творческое Я.

Идея фиктивного финализма была заимствована Адлером у немецкого философа Ганса Файгингера, который писал, что все люди ориентируются в жизни посредством конструкций или фикций, которые организуют и систематизируют реальность, детерминируя наше поведение. У Файгингера Адлер также почерпнул идею о том, что мотивы человеческих поступков определяются в большей степени надеждами на будущее, а не опытом прошлого. Эта конечная цель может быть фикцией, идеалом, который нельзя реализовать, но, тем не менее, оказывается вполне реальным стимулом, определяющим устремления человека. Здоровый человек в принципе может освободиться от фиктивных надежд и увидеть жизнь и будущее такими, какие они есть на самом деле. Для невротиков же это оказывается невыполнимым, и разрыв между реальностью и фикцией еще больше усиливает их напряжение.

Стиль жизни, по Адлеру, – та детерминанта, которая определяет и систематизирует опыт человека. Он тесно связан с чувством общности, одним из трех врожденных бессознательных чувств, составляющих структуру Я. Чувство общности, или общественный интерес, является своеобразным стержнем, который держит всю конструкцию стиля, определяет ее содержание и направление. Хотя это чувство и является врожденным, оно может остаться неразвитым, что становится основой асоциального стиля жизни, причиной неврозов и конфликтов. Развитие чувства общности связано с близкими взрослыми, окружающими ребенка с детства, прежде всего с матерью. У отверженных детей, растущих с холодными, отгороженными от них матерями, чувство общности не развивается. Не развивается оно и у избалованных детей. Уровень раз вития чувства общности определяет систему представлений о себе и о мире, которая создается каждым человеком. Неадекватность этой системы препятствует личностному росту, провоцирует развитие неврозов.

Формируя свой жизненный стиль, человек фактически сам является творцом своей личности, которую он создает из сырого материала наследственности и опыта. Творческое Я, о котором пишет Адлер, является своеобразным ферментом, который воздействует на факты окружающей действительности и трансформирует их в личность человека, "личность субъективную, динамичную, единую, индивидуальную и обладающую уникальным стилем". Творческое Я сообщает жизни человека смысл, оно творит как цель жизни, так и средства для ее достижения. Таким образом, для Адлера процессы формирования жизненной цели, стиля жизни являются актами творчества, которые придают человеческой личности уникальность, сознательность и возможность управлять своей судьбой. В противовес Фрейду Адлер подчеркивал, что люди – не пешки, но сознательные целостности, самостоятельно и творчески создающие свою жизнь.

Если чувство общности определяет направление жизни, его стиль, то два других врожденных и бессознательных чувства – неполноценности и стремления к превосходству – являются своеобразными носителями энергии, необходимой для развития личности. Оба эти чувства являются позитивными, это стимулы для личностного роста, для самосовершенствования. Если чувство неполноценности воздействует на человека, вызывая в нем желание преодолеть свои недостатки, то стремление к превосходству вызывает желание быть лучше всех – не только преодолеть недостаток, но и стать самым умелым и знающим. Эти чувства, с точки зрения Адлера, стимулируют не только индивидуальное развитие, но и развитие общества в целом. Существует и специальный механизм, помогающий развитию этих чувств, – компенсация.

Адлер выделял четыре основных вида компенсации: неполная компенсация, полная компенсация, сверхкомпенсация и мнимая компенсация, или уход в болезнь.

Соединение видов компенсации с жизненным стилем и уровнем развития чувства общности дало возможность Адлеру создать одну из первых типологий личности детей.

Он считал, что развитое чувство общности, определяя социальный стиль жизни, дает возможность ребенку создать достаточно адекватную схему апперцепции. При этом дети с неполной компенсацией меньше чувствуют свою ущербность, так как они могут компенсироваться при помощи других людей, при помощи сверстников, от которых они не чувствуют отгороженности. Это особенно важно при физических дефектах, которые часто не дают возможности полной их компенсации и тем самым могут послужить причиной изоляции ребенка, остановить его личностный рост. В случае сверхкомпенсации человек старается обратить свои знания и умения на пользу людям, его стремление к превосходству не превращается в агрессию. Примером такой сверхкомпенсации при социальном жизненном стиле для Адлера служили Демосфен, преодолевший свое заикание, Ф.Рузвельт, преодолевший свой физический недуг.

При неразвитом чувстве общности у ребенка начинают уже в раннем детстве формироваться невротические комплексы, которые приводят к отклонениям в развитии личности. Неполная компенсация приводит к возникновению комплекса неполноценности, который делает неадекватной схему апперцепции, изменяет жизненный стиль, делая ребенка тревожным, неуверенным в себе, завистливым, конформным и напряженным.

Невозможность преодолеть свои дефекты, особенно физические, часто приводит и к мнимой компенсации, при которой ребенок (а позднее взрослый человек) начинает спекулировать своим недостатком, стараясь извлечь привилегии из внимания и сочувствия, которым его окружают. Такой вид компенсации несовершенен: он останавливает личностный рост, формируя неадекватную, завистливую, эгоистическую личность.

В случае сверхкомпенсации у детей с неразвитым чувством общности стремление к самосовершенствованию трансформируется в невротический комплекс власти, доминирования и господства. Такие люди используют свои знания для приобретения власти над людьми, для порабощения их, думая не о пользе других, а о своих выгодах. При этом формируется неадекватная схема апперцепции, изменяющая стиль жизни. Эти люди подозревают окружающих в желании отнять у них власть и потому становятся подозрительными, жестокими, мстительными, тиранами и агрессорами. Для Адлера примерами такой личности были Нерон, Наполеон, Гитлер и другие авторитарные правители, а также тираны – не обязательно в масштабах целого народа, но и в рамках своей семьи.

Таким образом, одним из главных качеств личности, которое помогает ей устоять в жизненных невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства, является умение сотрудничать с другими. Адлер писал, что если человек умеет сотрудничать, он никогда не станет невротиком, в то время как недостаток кооперации является корнем всех невротических и плохо приспособленных стилей жизни. Теория Адлера явилась своеобразной антитезой фрейдовской концепции человека, оказала огромное влияние на гуманистическую психологию, психотерапию и психологию личности.

21 дәріс
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді