А. С. Иргалиев (қолы) (аты-жөні)бет11/15
Дата10.09.2017
өлшемі1.18 Mb.
#20114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2 апта

4 кредит сағат

3 дәрісТақырып Антикалық психология.

Дәрістің мазмұны:

 1. Антика заманындағы анимизм, гилозоизм мәселелері.

 2. Антика дәуіріндегі атақты ойшыл философтардың психологиялық ойлары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Орта ғасырдағы психологиялық ілімдердің сипаты мен дамуы.

 2. Діни философиялық психологияның ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны:

Қайта өркендеу дәуірінің ойшылдары.5 кредит сағат

4 дәрісТақырып Антикалық психология.

Дәрістің мазмұны:

 1. Аристотельдің психологиялық идеясы.

 2. Грек және рим дәрігерлерінің зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Р.Декарт, Б.Спинозаның психологиялық ілімдері.

 2. Арабтық шығыстағы психологияның даму ерекшелігі.

СӨЖ мазмұны:

Қайта өркендеу дәуірінің нәтижесіндегі басты хронологиялық жәйттер6 кредит сағат

2 практикалық сабақТақырыбы: Антикалық психология.

Семинар мазмұны:

 1. Демокрит, Гераклит, Платонның идеялары мен оның психологиялық негізі.

 2. Антикалық психологиядағы ғылыми бағыттар.

 3. Антикалық заманнан қайта өрлеу заманына өту кезеңі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Орта ғасырдағы медициналық ілімдердің мамұны мен маңызы.СӨЖ мазмұны:

Антика заманындағы басты психологиялық ілімдерді кестеге түсіру.Әдебиет:

  1. Ждан А.Н. История психологии от Античности до наших дней. Москва., Акад-Проект, 2005

  2. Лучинин А.С. История психологии. Ростов-на Дону, Феникс, 2005

  3. Под ред. Ролло Мэя. Экзистенциальная психология. Москва, Эксмо-Пресс, 2001

  4. Столяренко Л.Д. Психология. Р/Д,Феникс, 2003

  5. Галустова О.В. Истории психологии в вопросах и ответах. Москва.,Проспект,2005

  6. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

3 апта

7 кредит сағат

5 дәрісТақырып Орта ғасыр дәуіріндегі психология.

Дәрістің мазмұны

 1. Ғылым дамуы барысындағы дін үстемдігі.

 2. Орта ғасыр ойшылдарының (Ф.Аквинский, В.Оккам, Р.Бэкон) психологиялық ойлары мен зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Буржуазиялық дәуірдің жалпы сипаты, ондағы психологиялық идеялар.

  2. Декарттың «жан құмарлығы» туралы ілімі.

СӨЖ мазмұны:

Орта ғасырдың негізгі хронологиясын жасау.8 кредит сағат

6 дәрісТақырып Түркі-мұсылмандық психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Арабтық шығыстағы психологияның дамуы.

 2. Әл Фараби, Ибн Сина, Ибн әл Хайсам т.б. араб ғалымдарының зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Т.Гоббстың психологиялық идеясы.

 2. Дж.Локктың эмпирикалық психология саласындағы бастаулары.

СӨЖ мазмұны:

Орта ғасырдың негізгі хронологиясын жасау.9 кредит сағат

3 практикалық сабақТақырыбы: Қайта өркендеудегі психологиялық көзқарастар.

Семинар мазмұны:

 1. Схоластикалық, теологиялық, гуманизм бағыттары.

 2. Номинализм және реализм мәселелері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Ассоцианизм және сенсуализм ағымдары.

 2. Г.Лейбництің апперцеция туралы ілімі.

СӨЖ мазмұны:

ХҮІІ ғасыр психологиясының нәтижесі.Әдебиеттер:

 1. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 3. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 4. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж.

 5. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

4 апта

10 кредит сағат

7 дәрісТақырып ХҮІІІ ғ. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Англиядағы ассоциативтік психология Д.Гартли.

 2. Э.Кондильяктің, Д.Дидроның психологиялық көзқарастары.

 3. К.А.Гельвецийдің психологиялық көзқарастары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Э.Кондильяктің түйсік туралы ілімі

 2. К.Гельвеций   адамның ақыл ой қабілеттерінің ерекшеліктері.

СӨЖ мазмұны:

ХҮІІІ ғ. қайта өрлеу дәуіріндегі психологиялық ойлар.11 кредит сағат

8 дәрісТақырып Эмпирикалық психологияның бастау алуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Дж.Берклидің сана туралы ілімі.

 2. Д.Юмнің ассоциация туралы тұжырымы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Неміс эмпирикалық психологиясы.

 1. И.Кант идеясы.

 2. Г.Фихтенің психологиялық көзқарастары.

СӨЖ мазмұны:

ХҮІІІ ғ. қайта өрлеу дәуіріндегі орыс психологиялық ойлары.12 кредит сағат

4 практикалық сабақТақырыбы: Француздық эмпирикалық психологияның құрылуы (ХҮІІғ.)

Семинар мазмұны:

 1. Француздық материалисттердің теориялық ізденістері.

 2. Ж.Ламетридің ілімі.

 3. Ж.Ж.Руссо теориясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. И.Ф.Гербарт концепциясы.

 2. Г.Гегель зерттеулері.

СӨЖ мазмұны:

Орыс психологиялық ойлары (В.Н.Татищев, И.Михайлов, М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев)Әдебиеттер:

 1. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 3. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж.

 4. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

5 апта

13 кредит сағат

9 дәрісТақырып ХІХ ғ. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Т.Браун психологиясы.

 2. Дж.Милл және Дж.Ст.Миллдің психологиялық идеялары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық антропологиясы.

  2. П.Г.Чернышевский зертеулері.

СӨЖ мазмұны:

Ресей психологиясындағы этникалық психологияның негізінің қалануы.14 кредит сағат

10 дәрісТақырып ХІХ ғ. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. А.Бэннің эмпирикалық психология жүйесі.

 2. Г.Спенсердің эволюцилық ассоцианизм теориясы.

ОЖСӨЖ мазмұны: ХІХ ғ. орыс қоғамындағы психология.

 1. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық антропологиясы.

 2. П.Г.Чернышевский зертеулері.

СӨЖ мазмұны:

Ресей психологиясындағы этникалық психологияның негізінің қалануы.15 кредит сағат

5 практикалық сабақТақырыбы: Ағылшын ассоцианистік психологиясы (ХІХ ғ.)

Семинар мазмұны:

 1. Ағылшын ассоцианистік психологиясының негізгі кезеңдері.

 2. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының психологияға әсері.

 3. Г.Гельмгольцтің зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны: ХІХ ғ. қазақ ағартушыларының еңбегі.

 1. Ш.Уалихановтың этнопсихологиялық зерттеулері.

 2. А.Құнанбаевтың шығармалырындағы психологиялық идеялар.

СӨЖ мазмұны: Қазақ ағартушыларының психологиялық ілімдерін талдау

Әдебиеттер:

 1. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 2. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 3. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 4. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии М, 1997ж

 5. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

 6. Қ.Б.Жарықбаев Психологическая наука в Казахстане А,2002ж.

 7. Қ.Б.Жарықбаев Қазақ психологиясының тарихы.А,1996ж.

6 апта

16 кредит сағат

11 дәрісТақырып Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің табиғи ғылыми алғышарттары.

 2. Г.Гельмгольцтің ілімі.

 3. Э.Вебер, Г.Фехнер зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. В.Вундт және оның психологияның ғылым ретінде дамытудағы еңбектері.

 2. В.Вундттың негізгі зерттеулері мен жасаған тұжырымдары.

СӨЖ мазмұны:

Психологияның дербес ғылым жолында ашылған ғылыми қоғамдар мен мектептер.17 кредит сағат

12 дәрісТақырып Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. В.Вундттың ғылымның дамуындағы еңбегі мен ролі.

 2. Э.Пфлюгер, И.Мюллер т.б. ғылыми теориялары мен зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. И.М.Сеченовтың рефлекторлық теориясы.

 2. И.М.Сеченовтың қабылдау, ойлау, ес, ерік туралы нақты ғылыми көзқарастары.

СӨЖ мазмұны:

Психологияны оқыту проблемасы.17 кредит сағат

6 практикалық сабақТақырыбы: Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.

Семинар мазмұны:

 1. ХІХғ. аяғы ХХғ.басындағы психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуындағы бағыттары.

 2. Психологияның жеке ғылым ретінде құрылуындағы жаратылыстық ғылыми тасымалдар.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. И.М.Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы.

СӨЖ мазмұны:

И.М.Сеченовтың ғылыми зерттеулерін кестеге түсіру.Әдебиеттер:

 1. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

 3. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

7 апта

19 кредит сағат

13 дәрісТақырып Психологияның дербес ғылым болып даму жолындағы қалыптасқан ғылыми лабораториялар.

Дәрістің мазмұны

 1. Германияда пайда болған ғылыми зерттеу орталықтарының негізі.

 2. Францияда қалыптасқан зерттеу орталықтарының жұмысы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Ф.Гальтонның «дифференциалды психологиясы».

СӨЖ мазмұны: В.Вундттың еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.

20 кредит сағат

14 дәрісТақырып Психологияның дербес ғылым болып даму жолындағы қалыптасқан ғылыми лабораториялар.

Дәрістің мазмұны

 1. АҚШ та ашылған ғылыми лабораториялардың ерекшелігі.

 2. Ресейде дамыған ғылыми зерттеу орталықталықтарының жұмыс бағыттары мен өкілдері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. ХХғ. басында психотехника ғылым саласының дамуы.

СӨЖ мазмұны: Психологиядағы тесттік әдістемелердің дамуы.

21 кредит сағат

7 практикалық сабақТақырыбы: Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.

Семинар мазмұны:

 1. В.Вундттың эксперименталды психология саласындағы еңбегі.

 2. Қалыптасқан ғылыми лабораториялардың маңызы мен мәні.

 3. Дүниежүзіне танымал болған ғылыми зерттеу орталықтары мен ғылыми баспалары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. ХХғ. басында психотехника ғылым саласының дамуы.

СӨЖ мазмұны:

Психологиядағы тесттік әдістемелердің дамуы.Әдебиеттер:

 1. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 3. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 4. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

8 апта

22 кредит сағат

15 дәрісТақырып ХІХ ХХ ғ.ғ.шеберіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Дәрістің мазмұны

 1. Э.Б.Титченердің құрылымдық психологиясы.

 2. К.Штумпф, В.Джеймстің функционализмдік психологиясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. ХХғ. басындағы сараптау (эксперименттік) психологиясының дамуы

  2. Психикалық құбылыстардың күрделі эксперименталды зерттеулерден өтуі Г.Эббингауз.

СӨЖ мазмұны:

Вюрцбург мектебіндегі ойлаудың зерттелуі.23 кредит сағат

16 дәрісТақырып ХІХ ХХғ.ғ.шеңберіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Дәрістің мазмұны

 1. В.Джеймстің психологиялық идеясы.

 2. В.Джеймстің тұлға теориясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Г.Э.Мюллер есті зерттеуі.

СӨЖ мазмұны:

В.Джеймстің еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.24 кредит сағат

8 практикалық сабақТақырыбы: Ресейдегі философиялық психология.

Семинар мазмұны:

 1. В.С.Соловьев, Н.О.Лоский психологиялық көзқарастары.

 2. Л.М.Лопатин, А.И.Введенскийдің психологиялық көзқарастары.

 3. Н.А.Бердяев, С.Л.Франктың психологиялық идеялары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Г.Э.Мюллер есті зерттеуі.

СӨЖ мазмұны:

Психологиялық идеяларды талдау.Әдебиет:

 1. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 3. Т.Д.Марцинковская История психологии М, 2001ж.

 4. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психологии в 2-х. Р-на-Д, 1996ж.

 5. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 6. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

9 апта

25кредит сағат

17 дәрісТақырып Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Ресейдегі экперименталды психологияны дамытудағы алғашқы қадамдар

 2. Г.И.Челпанов, Н.Н.Ланге зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. ХХғ. 20-30жылдары психология ғылымында болған дағдарыстар.

  2. Психологиялық ғылымдардың жіктелуі мен салаларының бөлінуі.

СӨЖ мазмұны:

Г.Эббингауздың ес процесін зерттеудегі жетістіктері.26 кредит сағат

18 дәрісТақырып Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Ресейдегі «мінез құлық туралы» ғылымның даму жолы (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев).

 2. А.П.Нечаев, А.А.Токарский, В.Ф.Чиждің сараптау психологиялық зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Бихевиоризм бағыты, зерттеу міндеттері мен жаңа ұғымдары.

 2. Мінез құлық проблемасының шығуы мен оның түсіндірілуі.

СӨЖ мазмұны:

Феноменология, прагматизм, экзистенциализм, өмір философиясы ағымдарының мазмұнын ашу.27 кредит сағат

9 практикалық сабақТақырыбы: Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуы.

Семинар мазмұны:

 1. В.М.Бехтеревтің психоневрологиялық институты.

 2. А.Ф.Лазурскийдің зертеуі.

 3. Даму психологиясы саласындағы зерттеулер мен ғалымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Бихевиоризм бағыты туралы И.П.Павловтың көзқарасы.СӨЖ мазмұны:

Ресейдегі эксперименталды психологияның дамуын кесте ретінде жазып көрсету.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии М, 1997ж

 2. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

 3. М.Г.Ярошевский Психология в ХХ столетии М,1971ж

 4. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж.

 5. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж

10 апта

28 кредит сағат

19 дәрісТақырып ХХғ. 10 50ж.ж. психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Дәрістің мазмұны

 1. А.Адлердің   даралық психологиясы.

 2. Даралық психологиядағы зерттеу мәселелері.

 3. Адлер психологиясындағы басты ұғымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Психологиядағы әлемдік мектептер.

 1. Гештальтпсихология бағыты.

 2. Негізгі ұғымдар мен сарапты деректер.

СӨЖ мазмұны:

А.Адлердің еңбек жолын хронологиялық кестеге салу.29 кредит сағат

20 дәрісТақырып ХХғ. 10 50ж.ж. психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Дәрістің мазмұны

 1. К.Г.Юнгтің – аналитикалық психологиясы.

 2. Аналитикалық психологиядағы теориялық ілімдер.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. К.Левин зерттеулері

СӨЖ мазмұны: В.Дильтей мен Э.Шпрангердің «Сипаттау психологиясы».

30 кредит сағат

10 практикалық сабақТақырыбы: ХХғ. 10 50ж.ж. Психологияда қалыптасқан ғылыми ағымдары.

Семинар мазмұны:

 1. З.Фрейд   психоанализі.

 2. Психоанализдегі қарастырылған басты мәселелер.

 3. Тұлға жүйке жүйесінің бұзылуы туралы мәселелер.

 4. «Түс көру» туралы айтылған тұжырымдамалары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Француз әлеуметтік мектебінің қалыптасуы.

  2. П.Жаненің ес, ойлау, сананың жалпы дамуы, тұлғаның әлеуметтік шарттастығы туралы мәселелері.

СӨЖ мазмұны:

Леви Брюльдің зерттеулері мен ондағы басты психологиялық мәселелер.Әдебиеттер:

 1. В.А.Якунин История психологии. СПб:,1998ж

 2. А.Н.Ждан История психологии. От античности к совреммености М,1997ж

 1. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 2. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История психологии. М, 2001ж.

11 апта

31 кредит сағат

21 дәрісТақырып ХХғ. 20 30ж.ж. психологияның дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Психология ғылымына марксизмді енгізу.

 2. Л.С.Выготский, К.Н.Корниловтың кеңестік психологияның қалыптасуындағы ролі.

 3. П.П.Блонский ілімдерінің марксистік психологиялық ғылымның қалыптасуындағы рөлі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Кеңестік психологияның қалыптасуы.

  2. Психофизиология саласындағы зерттеулер мен олардың сипаты.

  3. А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин, И.П.Павловтың сараптау жұмыстары.

СӨЖ мазмұны:

Психиканың эволюциялық проблемалары туралы В.А.Вагнер, В.М.Боровский, А.Н.Северцов зерттеулері.32 кредит сағат

22 дәрісТақырып ХХғ. 20 30ж.ж. Марксизм психологиясының дамуы.

Дәрістің мазмұны

 1. Кеңестік психологияда марксистік емес ағымдарды жою (бихевиоризм, психоанализ, рефлексология)

 2. 30 жылд. Педология мен психотехиканы талқандау.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік дәуірдің қоданбалы психология және практикалық психология саласындағы зерттеулер (И.Н.Шпильрейн, А.Ц.Пуни, К.К.Платонов, С.Г.Гиллерштейн).

СӨЖ мазмұны:

Балалар психологиясы саласынның дамуы мен П.П.Бонский, Н.А.Рыбников, Л.С.Выготский зерттеулері.33 кредит сағат

11 практикалық сабақТақырыбы: Кеңестік психологияның қалыптасуы.

Семинар мазмұны:

 1. Кеңестік психологтардың ғылымды дамыту саласындағы жалпы үлестері (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн).

 2. Соғысқа дейін кеңестік психологияның даму жолында баспа жұмыстарының, ғылыми ізденістердің жалпы нәтижесі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік замандағы патопсихология саласындағы психологиялық сараптау жұмыстары (А.Р.Лурия, В.М.Бехтерев, В.Н.Мясищев және т.б.)

СӨЖ мазмұны:

Әлеуметтік психология мен тұлға психологиясының дамуымен, ондағы психологиялық зерттеулер.Әдебиеттер:

 1. В.В.Большаков Очерки истории русской психологии Н.Новгород 1997ж

 2. В.М.Розин Психология: теория и практика М.,1997ж.

 3. А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский История и теория психологии в 2-х. Р-на-Д, 1996ж.

 4. В.А.Якунин история психологии. СПб:,1998ж

12 апта

34 кредит сағат

23 дәрісТақырып Соғыс жылдары (1941­ 45ж.ж.) мен 80 ж. ортасына дейінгі кеңестік психология.

Дәрістің мазмұны

 1. ХІХ ғ. Ресейдегі әлеуметтік мәдени жағдайлар.

 2. П.Г.Чернышевский, П.Д.Юркевич, М.М.Троицкийдің зерттеулері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кеңестік психологиядағы баспа жұмыстарының жетістіктері.

 2. Кеңес психологиясының әлемдік ғылыми кеңістік шығуы.

СӨЖ мазмұны:

Мәскеудегі халықаралық психологиялық конгрестің және КСРО психологтары қоғамы сьезінің нәтижесі.35 кредит сағат

24 дәрісТақырып Орыс қоғамындағы психологиялық мәселелер.

Дәрістің мазмұны

 1. Н.Я.Грот, М.И.Владиславлев, А.И.Введенский психологиялық тұжырымдамалары.

 2. Грузияда психология институтының ашылуы.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді