А. А. Какимова Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндербет1/6
Дата22.01.2017
өлшемі0.62 Mb.
#789
  1   2   3   4   5   6
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Әлеуметтік-гуманитарлық

факультет деканы

___________Хайдаров Е.Е.

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Этноәлеуметтану»(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 4

Семестр – 7

Кредит саны - 2

Дәріс – _15_ сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15__ сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – _30_ сағат

СӨЖ – _30_ сағат

Емтихан – _7_ -ші семестрде

Барлығы – 90__ сағатОрал

2009ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені 050501 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша (Алматы 2007ж). (типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.
Құрастырушы(лар): _______________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


Келісілді: ОҮҰ және ОӘЖБ жетекшісі ________________ А.А. Какимова
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

1.1. Оқытушы туралы мәлімет

Оқытушы: Гайсина Мақпал Батырғалиқызы – 304 бөлме , телефон-512039.
1.2. Пән туралы мәлімет

Пән: Этноәлеуметтану курсы 2 – кредит сағат

Өтетін орны: кесте бойынша тарих бөлімінде

Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 2 кредит –сағат саны болуы тиісті, әр кредит - сағат саны 2 байланыс сағаттан (дәріс, тәжірибе) және 2 сағат Оқ СӨЖ тұрады.


Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

1 (дәріс)50 минут

Оқ СӨЖ , СӨЖ

50 минут +50минут

Байланыс сағаты

2 (тәжірибе)50 минут

Оқ СӨЖ, СӨЖ

50 минут + 50 минут


Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинар

ОқСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

4

7

2

15

15

30

30

90

Емтихан


Курс сипаттамасы:

Курс мақсаты:

Этноәлеуметтану ғылымы қазіргі уақытта маңызды ғылым саласы болып табылады. Ол қоғамдағы этнос аралық қатынастар мен байланыстарды зерттейді. Және этникалық топтардың пайда болуын, қалыптасуын, тарихын үйретеді. Қоғамда болып жатқан кез-келген әлеуметтік өзгерістер этнос аралық байланыстарға әсерін тигізеді.Курс міндеті:

 • Студенттерге этнос туралы түсінік беру, этникалық процесстерге тоқталу;

 • Этнос аралық байланыстарға, этнос аралық некелерге сараптама жасау;

 • Этнос аралық қақтығыстардың себептерін, салдарын, шығу жолдарын білу;

 • Ұлтшылдықтың анықтамасын, түрлерін, шығу көздерін білу.

 • Этникалық топ түсінігін анықтау.

Студент білуге тиіс:

 • Этнос аралық қақтығыстар мен этникалық байланыстардың ағымдарын; 2.

 • Ұлтшылдықтың анықтамасын, шығу көздерін, түрлерін;

 • Этникалық топ, этникалық азшылықтың анықтамасын білу;

 • Этнос аралық некенің өзіне тән белгілерін, салдарын білу;


2 Пән бойынша оқыту бағдарламасы.

Апта 1.

Кредит саны – 1

Дәріс 1

Тақырыбы: Этноәлеуметтану - ғылыми пән ретінде.

Дәріс мазмұны:

1. Әлеуметтану пәні, обьектісі.

2. Этноәлеуметтанудың ғылыми білім жүйесіндегі орны.

Әдебиет: Этносоциология. Учеб. Пособие для вузов/Ю. В. Арут, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов.- М. : Аспект Пресс, 1999

Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Этноәлеуметтанудың басқа ғылымдармен байланысы.

Әдебиет: Бромлей Ю. Очерки теории этноса, М, 1998

СӨЖ мазмұны: Этноәлеуметтанудың қызметтері.

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этноәлеуметтану ғылыми пән ретінде.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Әлеуметтанудың қалыптасуы.

2. Этноәлеуметтанудың қызметтері, қоғамдық ғылымдардағы орны.

Әдебиет: Этносоциология. Учеб. Пособие для вузов/Ю. В. Арут, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов.- М. : Аспект Пресс, 1999

Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Этноәлеуметтанудың батыстық этноәлеуметтанудан айырмашылығы.

Әдебиет: Бромлей Ю. Очерки теории этноса, М, 1998

СӨЖ мазмұны:Этноулеуметтанудағы зерттеу тәсілдері.

Әдебиет: Преображенский П. Ф. Курс этнологии М-Л, 1929
Апта 2.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этникалық топ түсінігі.

Дәріс мазмұны:

 1. Этникалық топ түсінігі төңірегіндегі пікір таластар.

2. Классикалық этнография. Мәдени антропология, психологиялық антропология.

Әдебиет: Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антрологии С-Пб-1996

Лурье С. В. Историческая антропология М., 1997ОЖСӨЖ мазмұны: Этникалық топ анықтамасы.

Әдебиет:Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнологи М., 2000

СӨЖ мазмұны: Этнологиядағы постмодерндік әдіс.

Әдебиет: Антология исследований культуры. С-Пб-1997
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этникалық топ түсінігі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

 1. Этникалық топ түсінігі төңірегіндегі пікір таластар.

 2. Этникалық топ анықтамасы.

Әдебиет: Бромлей Ю. Очерки теории этноса, М, 1998

Бромлей Ю. Этонс и география. М., 1972

Бромлей Ю. Этнология М., 1994

ОЖСӨЖ мазмұны: Ұлт және азамат.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Этничность-обьект реальности// Этнографическое обозрение, 1995

СӨЖ мазмұны: Этникалық топ пен этнос арасындағы айырмашылық.

Әдебиет: Геллнер Э. Нации и национализм. Пер. С англ. Т. В. Бердико К. Тюнькиной. М., 1991
Апта 3.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Ұлтшылдық - отандық, шетелдік ғылымдардағы түсінігі.

Дәріс мазмұны:


 1. Ұлтшылдық түсінігі.

 2. Ұлтшылдықтың қайнар көздері мен түрлері.

Әдебиет: М. Вебер Нация / Изб. Пройзв. М., 1973

В. Тишков О нации и национальности: полемические заметки // Сб. Мысль 1996. 3 Стр. 31-37ОЖСӨЖ мазмұны:Ұлтшылдықтың отандық және шетелдік ғылымдардағы анықтамасы.

Әдебиет: Э. Хобсбаум « Нация как изображенная традиция»

СӨЖ мазмұны: Ұлтшылдықтың саяси өмірдегі көріністері.

Әдебиет: А. Забирова Казахстанцы глазами социологв Мысль, 2002, 1
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Ұлтшылдық - отандық, шетелдік ғылымдардағы түсінігі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Ұлтшылдық түсінігі.

2. Ұлтшылдықтың қайнар көздері мен түрлері.

Әдебиет: Линд М. В защиту либерального национализма // Панорама –Форум. 1996 1

Э. Смит «Нация и история»ОЖСӨЖ мазмұны: Демократия мен ұлтшылдық.

Әдебиет: Дробижева Л. М. Аклаев А. Р. Коратаева В. В. Солдатова Г. У. Демократизация и образы национализма в РФ.

СӨЖ мазмүны: Тоталитаризм жүйесіндегі ұлшылдықтың пайда болу себептері.

Әдебиет: М. Вебер Нация / Изб. Пройзв. М., 1973

В. Тишков О нации и национальности: полемические заметки // Сб. Мысль 1996. 3 Стр. 31-37


Апта 4.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Ұлт пен ұлтшылдық теориясы.

Дәріс мазмұны: Ұлт пен ұлтшылдық теориясы.

1.Ұлттық мәселеге деген теоретикалық бағыт.

2. Функциональды, конструктивтік әдістер.

Әдебиет: Этносоциология. Учеб. Пособие для вузов/Ю. В. Арут, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов.- М. : Аспект Пресс, 1999

Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Примордиальды және инструменталды әдістер.

Әдебиет: Геллнер Э. Нации и национализм. Пер. С англ. Т. В. Бердико К. Тюнькиной. М., 1991

СӨЖ мазмұны: Марксистік әдіс.

Әдебиет: Дробижева Л. М. Аклаев А. Р. Коратаева В. В. Солдатова Г. У. Демократизация и образы национализма в РФ.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Ұлт пен ұлтшылдық теориясы.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Ұлттық мәселеге деген теоретикалық бағыт.

2. Функциональды, конструктивтік әдістер.

Әдебиет: Дробижева Л. М. Аклаев А. Р. Коратаева В. В. Солдатова Г. У. Демократизация и образы национализма в РФ.

ОЖСӨЖ мазмұны: Инструментальды және институтциональды әдістер.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Этничность-обьект реальности// Этнографическое обозрение, 1995

СӨЖ мазмұны: Социо-биологиялық әдістер.

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000
Апта 5.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этнос - әлеуметтік жүйе ретінде.

Дәріс мазмұны:


 1. Этнос дегеніміз не?

 2. Этникалық процесстер

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000

ОЖСӨЖ мазмұны: Этностың онтологиялық және субстанциялық табиғаты.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Этногенез, еге формы и заономерности // Этнополит. Вести 1993 1

СӨЖ мазмұны: Этнос пен ұлт қарым- қатынасы.

Әдебиет: Абдулатипова Р. Г., Болтенкова Л. Ф.., Яров Ю. Ф. Федерализм в стории России. Кн. 1 М., 1992

Бабаков В. Г. Кризисные этносы. М., 1993


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этнос - әлеуметтік жүйе ретінде.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Этнос дегеніміз не?

2. Этникалық процесстер

Әдебиет: Абдулатипова Р. Г., Болтенкова Л. Ф.., Яров Ю. Ф. Федерализм в стории России. Кн. 1 М., 1992

Бабаков В. Г. Кризисные этносы. М., 1993ОЖСӨЖ мазмұны: Этникалық жүйе динамикасы.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Этногенез, еге формы и заономерности // Этнополит. Вести 1993 1

СӨЖ мазмұны: Этникалық әлеуметтік институттардың функциялары.

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000
Апта 6.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этностардың әлеуметтік-демографиялық және этносаяси дамуы.

Дәріс мазмұны:

 1. Этностардың әлеуметтік-демографиялық даму үрдісі.

 2. Этностардың этносаяси дамуы.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971ОЖСӨЖ мазмұны: ҚР тұратын этнос өкілдерінің біріне әлеуметтік-демографиялық талдау жасау.

Әдебиет: Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация, М., 1996

СӨЖ мазмұны: Қазақ ұлтының әлеуметтік саяси дамуына талдау жасау.

Әдебиет:Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России М., 1997

Накипбеков Т. Общество как социальная система // Мысль,1996, 11


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этностардың әлеуметтік-демографиялық және этносаяси дамуы.

Тәжірибелік сабақ мазмұны:

 1. Этностардың әлеуметтік-демографиялық даму үрдісі.

 2. Этностардың этносаяси дамуы.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971ОЖСӨЖ мазмұны: Бұрынғы КСРО халықтарының мәдени ұстанымдарына талдау жасау.

Әдебиет: Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация, М., 1996

СӨЖ мазмұны: КСРО халықтарының Одақ құрамына кірместен бұрынғы саяси өміріне талдау жасау.

Әдебиет:Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России М., 1997

Накипбеков Т. Общество как социальная система // Мысль,1996, 11


Апта 7.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік құрылым: ұлттық аспектілер.

Дәріс мазмұны:

 1. Этносоциологиядағы әлеуметтік құрылым мәселесі.

 2. Әлеуметтік құрылымның мәдени аспектілері.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971ОЖСӨЖ мазмұны: Бұрынғы КСРО-дағы халықтардың әлеуметтік жүйесі.

Әдебиет: Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация, М., 1996

СӨЖ мазмұны: Бұрынғы КСРО мен қазіргі ТМД елдерінің этноәлеуметтік жүйесін салыстыру.

Әдебиет:Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России М., 1997

Накипбеков Т. Общество как социальная система // Мысль,1996, 11


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік құрылым: ұлттық аспектілер.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

 1. Этносоциологиядағы әлеуметтік құрылым мәселесі.

 2. Әлеуметтік құрылымның мәдени аспектілері

Әдебиет: Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России М., 1997

Накипбеков Т. Общество как социальная система // Мысль,1996, 11ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік құрылым өзгерістеріндегі әлеуметтік және мәдени аспектілер.

Әдебиет: Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация, М., 1996

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік құрылымның өзгеруіне себебін тигізетін факторлар.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971


Апта 8.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Мәдениет – этностың пайда болу формасы ретінде.

Дәріс мазмұны:

 1. Мәдениет – этносоциологиялық анализдің пәні ретінде.

 2. Этномәдениет: құндылықтық аспект.

Әдебиет:Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971ОЖСӨЖ мазмұны: Этномәдениет ұжымдық өмірді ұйымдастыру формасы ретінде.

Әдебиет: Бромлей Ю. Очерки теории этноса, М, 1998

СӨЖ мазмұны: Этникалық мәдениет.

Әдебиет: Бромлей Ю. Квопросу о выделении этносов среди других человеческих общности / Этнос и политика: Хрестоматия. М. : Изд УРАО, 2000

Ионин Л. Г. Социология культуры. М.1996

Ионин Л. Г. Социально-культурный облик советских наций. М., 1986
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Мәдениет – этностың пайда болу формасы ретінде.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:


 1. Мәдениет – этносоциологиялық анализдің пәні ретінде.

 2. Этномәдениет: құндылықтық аспект.

Әдебиет: Бромлей Ю. Квопросу о выделении этносов среди других человеческих общности / Этнос и политика: Хрестоматия. М. : Изд УРАО, 2000

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік топтардың мәдени сипаттамасы.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989

Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения М., 1971СӨЖ мазмұны: Этникалық мәдениет рәміздік орта ретінде.

Әдебиет: Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России М., 1997

Накипбеков Т. Общество как социальная система // Мысль,1996, 11

Хантингтон С. Столкновение цивилизацй // Полис. 1994, 1
Апта 9.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Халықтардың этномәдени айырмашылықтарының әлеуметтік маңызды мәселелері.

Дәріс мазмұны:


 1. Мәдени шекара мәселесі. С. Хантингтон концепциясы.

 2. Тіл идентификация және этникалық рәміз ретінде.

Әдебиет: Губогло М. Н. Переломмные годы. Т1: Мобилизованный лингвицизм. М., 1993

ОЖСӨЖ мазмұны: Мәдениеттердің өзара қарым-қатынас мәселесі.

Әдебиет: Язык и национализм в постсоветских республиках // Отв. редактор М. Н. Губогло

СӨЖ мазмұны: Этномәдени өндіріс жағдайы, алғышарттары.

Әдебиет: Губогло М. Н. Современные этноязыковые процессы в СССР. М., 1984
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Халықтардың этномәдени айырмашылықтарының әлеуметтік маңызды мәселелері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Мәдени шекара мәселесі. С. Хантингтон концепциясы.

2.Тіл идентификация және этникалық рәміз ретінде.Әдебиет: Губогло М. Н. Переломмные годы. Т1: Мобилизованный лингвицизм. М., 1993

Губогло М. Н. Современные этноязыковые процессы в СССР. М., 1984ОЖСӨЖ мазмұны: Әртүрлі әлеуметтік жағдайлардағы этномәдени өндіріс нәтижесі.

Әдебиет: Язык и национализм в постсоветских республиках // Отв. редактор М. Н. Губогло

СӨЖ мазмұны: Тіл - этникаралық келісім мен конфликт факторы ретінде.

Әдебиет: Хантингтон С. Столкновение цивилизацй // Полис. 1994, 1

Апта 10.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этникалық бірігейілік пен ұлттық сана сезім.

Дәріс мазмұны:

 1. Этникалық бірегейілік пен ұлттық сана-сезім түсінігі.

 2. Этнос психологиясы.

Әдебиет: Андреева Г. М. Социальная психология, М., 1994

Драгунский Д. Навязнная этничность // Полис, 1993ОқСӨЖ мазмұны: Ұлттық сана-сезімнің қалыптасу факторлары.

Әдебиет: Кон И. Национальный характер. Миф или реальность? // Иностранная литература 1970

СӨЖ мазмұны: Этникалық сана-сезімнің әлеуметтік-психологиялық деңгейі.

Әдебиет: Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности М., 1997
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этникалық бірігейілік пен ұлттық сана сезім.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

1. Этникалық бірегейілік пен ұлттық сана-сезім түсінігі.

2.Этнос психологиясы.

Әдебиет: Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности М., 1997

ОқСӨЖ мазмұны: Бірегейлік түрлері

Әдебиет: Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности М., 1997

СӨЖ мазмұны: Этностың психологиясына әсер ететін факторлар.

Әдебиет: Кон И. Национальный характер. Миф или реальность? // Иностранная литература 1970
Апта 11

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этноұлттық идеология және оның саяси процестегі ролі.

Дәріс мазмұны:


 1. Этноұлттық идеология және оның саяси процестегі ролі.

 2. Этноұлттық идеологияның рухани - өнегелік компаненті.

Әдебиет: Кон И. Национальный характер. Миф или реальность? // Иностранная литература 1970

ОЖСӨЖ мазмұны: Этноұлттық идеологияның экономикалық блогы.

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000

СӨЖ мазмұны: Этноұлттық идеологияның саяси компоненті.

Әдебиет: Этносоциология. Учеб. Пособие для вузов/Ю. В. Арут, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов.- М. : Аспект Пресс, 1999
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Этноұлттық идеология және оның саяси процестегі ролі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны:

 1. Этноұлттық идеология және оның саяси процестегі ролі.

 2. Этноұлттық идеологияның рухани - өнегелік компаненті.

Әдебиет: Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антрологии С-Пб-1996

Лурье С. В. Историческая антропология М., 1997ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақстан Республикасындағы ұлт аралық қарым қатынас.

Әдебиет: Денисова Г. С. Радовель М. Р. Этносоциология, Ростов на Дону, 2000

СӨЖ мазмұны:Қазақстан Республикасындағы ұлттық идеология.

Әдебиет: Кон И. Национальный характер. Миф или реальность? // Иностранная литература 1970
Апта 12

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Этнос аралық қарым-қатынас.

Дәріс мазмұны:

 1. Этнос аралық қарым-қатынастарлағы тарихи және саяси факторлар.

 2. Этнос аралық байланыстарды зерттеудегі ғылыми әдістер.

Әдебиет: Бромлей Ю. Очерки теории этноса, М, 1998

ОЖСӨЖ мазмұны: Этнос пен халық.

Әдебиет: Арутюнов С. А. Этногенез, еге формы и заономерности // Этнополит. Вести 1993 1

СӨЖ мазмұны: ҚР этнос аралық қарым-қатынастар.

Әдебиет: Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антрологии С-Пб-1996

Лурье С. В. Историческая антропология М., 1997


Кредит саны – 2Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан