6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша магистратура қабылдауға кешендік емтихан бағдарламасы

Loading...


Дата08.02.2017
өлшемі161 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

БЕКІТЕМІН:

ОжӘЖ проректоры

_________ В.В. Егоров6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРА ҚАБЫЛДАУҒА КЕШЕНДІК ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Кәсіпорын менеджменті кафедрасыҚұрастырушылар:

Давлетбаева Н.Б. - э.ғ.к., доцент

Осик Ю.В. - э.ғ.к., доцент

Шувалова Г.А. - э.ғ.к., доцент

Қарағанды 2016 ж
Мамандық бойынша кіріспе кешенді емтихан пәндерінің тізімі

6М051000- «Мемлекеттік және жергілікті басқару»


р/р


Пән атауы

Сұрақ саны

1

Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы

50

2

Менеджмент

50

3

Аймақтық экономика және басқару

50


Емтихан билеттер бойынша жазбаша түрде өткізіледі.

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ
Мемлекеттік басқарудың теориялық астары

Басқару және оның қоғамдағы рөлі. Басқару ғылымының анықтамасы, пәні, объектісі мен әдістері. Мемлекеттік басқарудың эвалюциясы мен басқару мектептері. Басқару үрдістерінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары. Басқаруда қоғам мен табиғат заңдарын пайдалану механизмдері. Басқарудағы дамудың әлеуметтік-экономикалық заңдарының механизмі. Меншік, еңбек және басқару категорияларының өзара әрекеттесу механизмі.Басқарудағы жүйелілік көзқарас, басқару функциялары мен құрылымы

Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттері. Мемлекетті басқарудың құрылымдық жүйелі-мақсаттық моделі. Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару.

Функциялардың мәні, анықтамасы және жіктелуі. Функциялардың басқарудың басқа категорияларымен өзара әрекеттесуі. Басқару құрылымының анықтамасы, мәні және қасиеттері. Басқарудың ұйымдастырушырық құрылымын құру және олардың түрлері. Мемлекеттің экономикалық функциялары.

Мемлекеттік басқару үрдісіндегі мемлекет пен қоғамның әрекеттесуі

Мемлекет қоғамдық үрдістері басқару субъектісі ретінде.

Мемлекеттік басқаруда мүдделерді білдіру. Әкімшілік-мемлекеттік мекемелердегі бюрократияшылдық. Мемлекеттік-әкімшілік аядағы шиеленістер (конфликтілер).

Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

Мемлекеттік саясатты жасақтау негіздері. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырыға қатысатын басқару органдары.

Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары. Басқарушылық шешімдерді жасақтаудың әдістемелік негіздері. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру технологиясы. Мемлекеттік шешімдерді қабылдау үрдісіндегі талдау. Мемлекеттік басқарушылық шешімдердің тиімділігін бағалау.

Мемлекеттік билік пен мемлекеттік басқару қарым-қатынасы мен өзара әрекеттесу механизмі

Мемлекеттік билік түсінігі. Мемлекеттік билік пен мемлекеттік басқарудың өзара байланысы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік жүйесінің біртұтастығы. Мемлекеттік басқару мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі ретінде.Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы

Мемлекеттік басқарудағы мақсаттар және қағидалары. Мемлекеттік басқарудың функциялар жүйесі. Нысандарының әдістері мен құралдары. Мемлекеттік басқару қағидаларын жүйелеу негіздері және олардың қолданылуы. Қоғамдағы мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару механизмдерінің дамуы.Мемлекеттік басқарудағы қатынастарды құқықтық реттеу

Мемлекет пен қоғамның мемлекет пен оның азаматтарының мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субьектілердің мемлекет пен қоғамдық-саяси ұйымдардың орталық және жергілікті атқарушы органдардың арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеудің мәні мен маңызы.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесі

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесінің түсінігі, біртұтастығы және олардың түрлері. Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық мәртебесі. Заң шығарушы билік пен оның органдарының мемлекеттік басқарудағы рөлі. Парламенттің құрамы мен құрылымы. Парламенттің өкілеттілігі мен жұмыс істеу нысандары. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі атқарушы билік.Сот билігінің түсінігі және оның қоғамдық рөлі.Мемлекеттік басқаруды аумақтық ұйымдастыру

Қазақстан Республикасындағы аймақтық басқарудың ерешеліктері. Мемлекеттік аймақтық саясат. Өкіметтіліктерді шектеу. Мемлекеттік және аймақтық басқару органдарының өзара әрекеттесуі. Басқарудың аймақтық моделдері.Мемлекеттік басқару жүйесіндегі мемлекеттік қызмет (2сағ)

Мемлекетік қызмет әлеуметтік-құқық институт және қызмет аясы ретінде. Мемлекеттік қызметтердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу негіздері. Мемлекеттік қызмет түрлері. Мемлекеттік қызметті басқару. Мемлекеттік басқарудың интеллектуалдық әлеуеті. Мемлкееттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері. Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы Заңының негізгі ережелері.Қоғамдық қызмет аяларындағы мемлекеттік басқару және салааралық мемлекеттік басқару.

Экономика аясындағы мемлекеттік басқару. Әлеуметтік қатынастар аясындағы мемлекеттік басқару. Әлеуметтік мәдени аядағы мемлекеттік басқару. Әлеуметтік саяси аясындағы саяси басқару.

Саясаттағы мемлекеттік басқарудың мәні мен түрлері. Қаржылық және қаржыландыру аяларындағы мемлекеттік басқару ерекшеліктері. Мемлекеттік қарсы саясат пен мемлекеттік мүліктік басқару.

Басқарушылық қызмет стилін жетілдіру және оны жүзеге асырудағы жауапкершілік.

Басқарушылық қызмет стилі түсінігі және оның әркелкілігі. Мемлекеттік басқарушылық элементтері мен өзіне тән белгілері. Басқарушылық қызмет белгілері, нысандары мен кезеңдері. Басқарушылық қызметтің мемлекеттік қажеттілігі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік деңгейінің басқарушылық қызметті бөлу мен рәсімдеуге тәуелділігі.Мемлекетті басқару жөніндегі қызметтің әлеуметтік экономикалық тиімділік проблеммасы.

Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және оларды бағалау. Жалпы мемлекеттік және аймақтық деңгейлердегі басқарушылық қызмет тиімділігінің экономикалық астары. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін бағалаудың мәні мен шарттары. Мемлекеттік басқару субьекттілерін және экономиканы басқару органдарын ұйымдастыру мен қызмет етуінің тиімділігі.


«Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы»

пәні бойынша емтихан сұрақтары


 1. Мемлекеттің экономикалық өмірдегі ролі

 2. Мемлекет- қоғамдық үрдістерді басқару субъектісі ретінде

 3. Мемлекеттік басқарудың қазіргі нысандары мен тенденциялары.

 4. Мемлекеттік басқару негізінің объективті қажеттілігі

 5. Азаматтық қоғамдағы мемлекеттік саясат.

 6. Қоғамдық үрдістер мемлекеттік басқарудың объектісі ретінде

 7. Қазақстанның мемлекеттік саясатындағы жұмысбастылық мәселесі.

 8. Мемлекеттік басқаруды құру мен жүзеге асырудың әлеуметтік механизмі

 9. Өндірістік саясат, экономикалық өсудің құралы ретінде

 10. Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін механизм

 11. Қазақстандағы мемлекеттің экономикалық функциялары.

 12. Қазақстандағы инвестициялық қызметті басқару

 13. Экономикалық өндірістік секторды мемлекеттік реттеу.

 14. Жекешелендіру үрдістерін мемлекеттік басқару

 15. Мемлекеттік саясаттың құрылуы мен жүзеге асырылуы

 16. Мемлекеттік басқару мен мемлекеттің құрылымы.

 17. Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік құрылым нысаны

 18. Мемлекеттік басқарудың адами потенциалы

 19. Мемлекетті басқаруды ақпаратпен қамсыздандыру.

 20. Инвестициялау процестерін мемлекеттік басқару

 21. Мемлекеттік басқарудың объектісі мен субъектісі

 22. Мемлекеттік басқарудың жобасы мен әдісі

 23. Мемлекеттік басқарудың рационалды стильдерінің резервтері

 24. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық тиімділігі

 25. Мемлекеттік басқарудағы дамыту процесі

 26. Мемлекеттік басқаруда әлеуметтік-экономикалық аспектілер

 27. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік институттары

 28. Мемлекеттік басқару функциялары

 29. Басқаруда коммуникация гуманитарлық технология ретінде

 30. Мемлекеттік қызметті кадрлық қамсыздандыру

 31. Мемлекеттік басқару заңдылығы мен жауапкершілігі

 32. Мемлекеттік кадрлық саясат

 33. Экономикадағы мемлекеттік функциялар

 34. Шет елдерде мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет

 35. Қазіргі заманғы президенттік институт

 36. Батыс елдерінде әкімшілік – мемлекеттік басқару

 37. Қазіргі Қазақстандағы саяси жүйелер

 38. Қоғам-басқару жүйесі секілді

 39. Тиімділікті басқаруда теория мен практика

 40. Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару: өзара қарым – қатынасы мен механизмі.

 41. Мемлекеттік басқарудың әдістемелік негізі

 42. Елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттік органдар іс- әрекеттің жетілдіру мәселесі.

 43. Қазақстандағы экономикалық қылмыспен күрес бойынша мемлекеттік органдар іс- әрекеттін жетілдіру мәселесі.

 44. Экономика сферасындағы мемлекеттік басқарудың орталық органдардың қызметі

 45. Менеджердің қосымша әсерлесу факторларының мәні

 46. Аймақтардың Әлеуметтік- экономикалық дамуын басқару үрдісіндегі ролі.

 47. Аймақтық басқарудың ерекшеліктері

 48. Аймақтық экономиканы басқару әдістері

 49. Бюрократизм: басқару мәні мен формалары

 50. Мемлекеттік басқару заңдылығы мен жауапкершілігі


Әдебиеттер тізімі:

 1. Аткинсон Э.Б., Стигму Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора,М., 2005

 2. Ашитов З.О. Право суверенного Казахстана.А.,2005

 3. Брузати Л.Ж., Этика и эффективность вотношениях между деловыми кругами иправительством. Департамент государственного управления.

 4. Школа Менеджмента университета Баккони, Милан,2006

 5. Габитов Т.Х.,Жатканбаев Е.Б. Этика бизнес., А.,2005

 6. Кейнс Дж.Общая теория занятности, процента и денег. М.,2004

 7. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О., Государственное регулирования экономики в условиях Казахстана. А.,2008

 8. Макконел К.Р., Брю С.А.,Экономикс. Таллин, 2003

 9. Худокормов А.Г., Экономические корни брюрократизма, М.,2008

 10. Абраменко Т. Как понять имидж страны: зарубежные рекомендации казахстанскому правительству. Континент, 2012г.,№13


МЕНЕДЖМЕНТ

Пән және басқарманың ғылымының әдістері

Басқарманың ғылымының пәні экономикалық ғылымның жүйесінде. Менеджменттің қағидалы және методикалық негіздері. Қағиданың және тәжірибенің бірлігі, тарихи және қисынды тіл табулардың менеджментінің байқауы. Басқарманың әдісінің құрамы. Басқарманың шетелдік тәдірбиесінің байқауының зары. Жан және менеджменттің ұстанымдары. Менеджменттің ұғымы. Менеджменттің мақсаттары. Менеджменттің көріністері: өндірістік менеджмент, финанс менеджменті, инновациялық менеджмент, инвестициялық менеджмент, антикризистық менеджмент, және др.халықаралық менеджменттті басқару және басқару ішіндегі жүйе, оның бірлігі және әрекеттестігі. Менеджер және оның атқаратын қызметтері. Басқарманың нысандары нарықтық экономика. Басқару қатынастар.

Басқару қатынасының көріністері қоғамдық жүйеде. Басқарманың қатынасының топтастырылуы өндіріспен. Басқарманың және кәсіпкерліктің өзара қатынасы. Жан және басқарманың ұстанымдарына деген негізгі қағидалы назарлар. Америка және жапондық менеджмент: өзгешелік және ажырымдар. Басқарма сияқты ғылым және өнер.

Жүйелі тіл табудың негіздері басқармада

Ұғым туралы жүйе және оның сипаттары. Арақатынас жүйенің арасында құрылымдық және басқарманың үдерісі. Жүйенің функционированиялық шарттары. Экономикалық жүйенің ерекшеліктері. Өндірістің ұғымы сияқты басқарманың жүйелері. Жүйелі тіл табу басқармада өндіріспен. Құрылысының және басқарманың жүйесінің функционированиялық ұстанымдары өндіріспен. Басқарманың субъектінің белгісі рөлі басқарманың жүйесінде өндірілген. Кері байланыстың мағынасы басқарманы жасау үшін экономикалық жүйелерде. Кесек-кесек жүйенің сипаттары.Менеджментттің эвалюциясы

Тарихи алғышарт және периодизация менеджменттің дамуында. Басқарманың мейлі ғымым және зерттеу дербес облысымен. Ф.Тейлор және оның «ұстанымдары ғылыми менеджмент» деген кітабы. Басқарманың өзгеруі алғышарттары ғылыми тәртіп. Кесек – кесек сала және кәсіпорындар, басқарманың қалыптастырылған әдіс-айлалары. Байыпты үлесті басқару ғылымының дамуына енген негізгі тіл табулар. Жақындау түрлі мектептің қасқайт-айқындамасынан басқармада: ғылыми мектептің, әкімшілік мектептің, мектептің адамдық қатынасы мінез құлық мектептің ғылым басқармасы немесе мектеп сандарының әдісі. Болу және ғылыми басқарманың мектебінің дамуы,оның құрылтайшылары. Басқарманың классикалық немесе әкімшілік мектебінің өкілдері. Адами қатынастың мектебі, оның өкілдері. Мінез-құлық мектептің негізгі мақсаты. Мектептің өкілдері. Басқарманың ғылымының мектебінің мінездемесі. Жағдайдың тіл табуы, оның өкілдері. Процесстік тіл табу, оның мінездемесі және өкілдері. Тіл табудың эвалюциябасқармаға Мескону.МҚазіргі менеджменттің тұжырымдамасы

Қазыргі менеджменттің әлеуметтік- экономикалық негіздері. Меншіктің және менеджменттің жүйесінің пішіні өзара қатынасы. Мемлекеттік басқарманың және менеджменттің қатынастары. Қызметтің шеңберінде мемлекеттік және нарықтар арасында экономиканың секторлары. Қор әлеуеті тіл табу сауда тиімділігінің ұйғарымымен.Менеджменттің әдістемелік негіздері Қазақстанда

Бол және менеджменттің дамуының саяси және экономикалық алғышарттары Қазақстанда, оның рөлі қазіргі өндірістік дамуда. Өткелдің бағыттары негізгі қатынастар Қазақстанда. Мақсат және үдеудің және реформаның шұқырының міндеттері. Жер және менеджменттің рөлі. Өзара қатынас экономиканың, саясаттың және басқармасы.

Мазмұн және кәсіпкерліктің және бизнестің негізгі сипаттары Қазақстанда. Ішкі және сыртқы сәрсенбінің оның дамуына деген ықпалы. Менеджмент және кәсіпкерлік. Менеджмент сияқты бірлескен құрама еңбектің құрама бөлігі және сияқты меншіктің жаңа қатынасының жүзеге асуының тәсілі Қазақстанда. Өзін өзі басқару тұжырымдамасы сияқты өткелдің ғылыми негізі ретінде нарықтық экономика. Айналуда Қазақстан Республикасының дамуының стратегиясы. Экономикалық дамудын стратегиялық кезеңдері. Қазақстан Республикасының үкіметтің әрекетінің орта мерзімді бағдарламаларынша реформеның шұқыры. Менеджмент және ұлттық мәдениет. Өзгешеліктер

Ұйым басқармалар

Ұғым және үйымның көріністері

Ұйымның ұғымы. Ұйымның ортақ мінездемелері. Ресми және бейресми ұйымдар. Ұйымның ұғымы. Ұйымның ортақ мінездемелері. Негізгі сипат және көріністер еңбектің көлденен және тік айыруы. Басқарманың үдерісі ұйымда. Басқарманың негізгі деңгейлері. Нысан және басқарманың субъектілері. Кәсіпкерлік менеджмент жүйесінде. Кәсіпкерлер ара сапа бастықтары. Табысқа деген оқтаулық басқармасы. Қазіргі менеджердің қалыбы.Ұйымның мақсаты және оның топтастырылуы

Мақсат сияқты басқалардың қажетті элементі. Мақсатты тіл табу менеджментте. Зерттеме және мақсаттың тұжырымдамасы әдістемелік және ұйымның факторлары. Мақсаттың топтастырылуы. Мақсаттың декомпозиция және мақсаттың ағашы. Мақсат және міндеттері: құрам тіркес, тиімділік. Менеджментті шешетін міндеттер, оның көріністері. Менеджменттің міндеттері ретінде ұйымға, ұйлестікке және тексерісте. Мөлшерлі мақсаттың табысы. Ішкі және сыртқы ұйымдардың аумағында.

Ұйымның ішкі аумағының ұғымы. Ішкі айнымалылар: мақсат, құрылым, міндеттер,технология және адамдар. Ұйым және мақсаттын түрлілігі. Бөлімшенің мақсаттары. Ұйымның құрылымы. Еңбектің мамандандырылған айыруы. Басқарманың көлемі.Міндеттердің мінездемесі. Технологияның ұғымы. Технологияның топтастырылуы. Ықпал технология фирманың табысында. Адами құбылмалы негізгі аспекттері жағдайдың тіл табуында басқармаға. Ішкі айнымалылар іліктестігі. Сыртқы ортаның ұғымы. Сыртқы сәрсенбінің мағынасы және оның әсерінін ұйымның жұмыс істеуі. Сыртқы ортасы мінездемелері: іліктестік фактілері, ортаның күрделісі, ортаның қозғалшақтығы, ортаның белгісіздігі, түзу әсердің ортасы: жеткізуші материялдар, қаржы, еңбектің қамбалары, тұтынушылар қарсыластар. Жанама әдістер ортасы: экономикалық күйлердің, әлеуметтік- мәдени факторы, жергілікті халықпен қатынас. «Сыртқы аспекттері технология» факторлары.

Басқарманың ұйымдық құрылымы және басқару шамасы

Басқарманың ұйымдық құрылымының ұғымы. Басқарманың ұйымдық құрылымының үлгілері:

сызықтық , функциялық, функционалдық сызықтық(қызметкерлер), ұйқалып. Оның абзалдығы және міндер. Басқарманың ұйымдастырушылық құрылымын жобалау. Жобалау кезенінің мінездемесі.Негізгі ұйымдық құрылымға деген көрсететін талаптар. Ұйымдық құрылымның эфективтік параметрлері. Үйлестіктің және интеграция бөлімшенің тетігі ұйымдық құрылымда. Басқару шамасы. Басқарманың мерзімдіктің ұйымдық құрылымдары.

Басқарманың ұйымдық-құрылымдық ұйымның пішіндері.

Шаруашылық қызметтің қазіргі пішіндері ара шарттар нарықтық қатынастары. Кәсіпорынның топтастырылуы түрлі ұйымдық- құрылымдық белгілері. Акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтар Қазақстан Республикасының азаматтың кодексінің және ұйымдық құрылымдық пішіндері: мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар, комерциялық емес ұйымдар, шаруашылық серіктестер. Мінездеме және шаруашылық серіктестіктің көріністері:толық серіктестік, қосымша жауапкершілікпен серіктестік, басқарма серіктестік, жауапкаршілігі шектеулі серіктестік. Акционерлік қоғамдар. Еншілес және тәуелдішаруашылық серіктестіктері. Бірлестіктер заңды тұлға(ассоциация, жалғаулықтар). Ассоциацияцияның ұйымдық құқықтық пішіндері: Холдинг компаниясы және финанс- индустриялық топтар, концерны, консорциумы,тресты, стиндикаты, картели. Өзгешеліктер басқармада фирмалармен.Шоғырланудың үдерістері менеджментте

Менеджменттің ақпараттық қамсыздандыруы

Ақпараттың ұғымы. Ақпарат сияқты басқару қызмет пәні. Ықпал ақпарат басқарманың тиімділігінде. Ұйғарым, сипаттар, ақпараттың топтамасыздандыру. Ақпаратқа деген көрсететін талаптар. Негізгі ұстаным , міндеттері және ақпараттың фирманың ішіндегі жүйесінің ақпараттың қызметтері. Ақпараттың сапасына деген әсер ететін факторы. Ақпараттық құрылымы. Ақпараттық жүйелер. Әдістер ұйым ақпараттық тасқынның, жиынның және ақпараттың өңделуі. Ақпарат саралы менеджменттің жүйесінде. Менеджменттің ақпараттық майысқақтығы. Басқарманың ақпараттық мұңсызы Қазақстанның экономикасы. Коммуникация менеджменті. Комуникацияның басқарма рөлі. Көлденен және тік коммуникациялар менеджменті. Комуникацияның үдерісі, оның кезеңдері және элементтері. Тұлға аралық және топты коммуникациялар. Жанасушылықтың үлгілері және ұйымның үлгілері.Іскер жанасушылықтың дамуы. Жанасушылықтың тұлға және кәсіби факторы.Басқарманың әдісінің жүйесі нарықтық экономикада

Басқарманың экономикалық әдістері

Экономикалық әдістерді жері басқарманың әдісінің жүйесінде. Өткелдің мағыналары басқарманың көбіне экономикалық әдістеріне бас барлық деңгейлер халықтың шаруашылығының үдеу үшін әлеуметтік-экономикалық даму елдері. Басбарманың экономикалық әдісінің топтастыруы. Экономикалық әдісінің қолданысының өзгешеліктері басқарманың бөлек-бөлек деңгейлерінде кез нарықтық қатынастар құрылымы.

Басқарманың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Жер және әлеуметтік-психологиялық әсердің рөлі басқармада. Топтастыру және басқару әлеуметтік- психологиялық әдісінің мінездемесі. Топтастыру және әлеуметтік- психологиялық әдісінің мінездеме басқармасы. Әлеуметтік факторлар рөлінің көтермелеу басқармада әлеуметтік- экономикалық дамумен. Адами фактор қайта құрылу тұжырымдамасында. Шаруашылық қызметтің әлеуметтік басқарлауды күшейту. Елдің әлеуметтік экономикасы дамуының үдеуі сияқты жоғарғы өлшем.

Ұйымдастырушылық- өкімдік әдістің жер басқару әдісінің жүйесінде әсерлер бастығының сырттың әдіс- айлаларымен оның органикалық өзара қатынасы. Ұйымдастыаушылық – өкілдік әдістің жаныжәне олардың мінездемесі. Шұғыл басқармада пайдаланылатын ұйымдық әсер. Жарлықшы әсер оның мақсатының және жасау пішіндерінің түр деңгейдің басқармасының жүйелерінде. Экономикалық басқарманың құқықтың әдісінің рөлі Құқықтықтың тетігі ретінде өндіріспен басқармада.

Басқарманың қазіргі әдістері нарықтық экономикада

Кәсіпкерліктің сүйенішінің тұжырымдамасы Қазақстанда. Шаруашылық қызметтің еркіндігі және кәсіпкерліктің дамуы. Кәсіпкерліктің пішіндері Қазақстанда. Жасау және жаңа экономикалық құрылымының дамуының сүйеніші. Кәсіпкерліктің сүйенішінің ұйымдық тетігі. Басқарманың әдістері биржаның қызметі.

Менеджмент әлеуметтік шеңберінде

Менеджменттің маманының рөлі әлеументтік шеңберінде. Пән және мазмұны қызметке әлеуметтік шеңберінде. Менеджменттің қызметтің негізгі бағыттары әлеуметтік шеңберінде. Өндірістің және әлеуметтік шеңберінде. Өндірістің және әлеуметтік азық түліктің және қызмет атқарудың тұтыну пішінің жетілдіру. Әлеуметтік жұмыстың және менеджменттің технологиялары. Әрекеттестік әлеуметтік шеңбердің менеджменті мен экономикалық және экологиялық қоршаған ортамен.Әлеуметтік қызметтің тиімділігі

Менеджменттің атқаратын қызметтері

Үйым сияқты менеджменттің атқаратын қызметі.

Ұйымның атқаратын қызметінің мазмұны. Негізгі ұстанымдар ара үдеріс ұйым атқаратын қызметтің орындалуы.Өзгешелік және ұйымның үлгілері қызметтің басқарылуы. Айыру атқаратын қызметінің өкілдіктері, жауапкершіліктері. Регламентирование және басқару қызметін қалыптасуы. Басқару қызмет ұйымының саралау пішіні басқару персоналдың көрінісінде.

Жоспарлау менеджменті

Мазмұн мақсаттар жоспарлау мақсаттары. Жоспардың жоспарлау пішінінің көріністері. Жоспарлау ұсынымдары: кесте, байланыс, деңгейлер, күнтізбеге деген қап. Ұйымның қызметінің стратегиялық жоспарлау. Әдіс- айла ресми және стратегиялық жоспардың зерттемесінің жөн- жосықтары. Сан және нарықты бағалау өлшемінің стратегиялық жоспар. Басқарма стратегияның жүзеге асуының үдерісімен. Тактикалық жоспарлау. Мінездеме және тактикалық жоспарының зерттемесінің рәсімі.Ішкі фирмалық жоспарлау ұйымдық пішіндері.Бизнес-план басқармада ұйыммен. Бизнес-планның мақсаттарының тараулары. Қызметтің талғамы, бәсекелестік артықшылық үлгілері. Өткізудің базалықсарапшылығы. Базардың зерттеу үдерісінің кезеңдері. Бәсекеге қаблеттілігінің сарапшылығы. Маркетингтік, өндірістік, финанс жоспарының негізгі элементтері. Ұйым және жоспарлау өзгешеліктеріарада шет елдерде.Тексеріс менеджменттің жүйесінде

Басқару тексерістің объективтік зары. Атқарылатын қызметтің және басқару тексерістің көріністері. Тексерістің технологиясы: тексерістің тұжырымдамасына талғамы, тексерісінің мақсатының ұйғарымы, тексерістің шамасының үдерісі. Тексерістің үдерістің кезендері. Нормотивтер зерттемесі және қарамастан қалыптары. Экономикалық саралау тексеру жүйесінде. Өзгерістің қадағалауы нәтиженің салыстыру қалыптың деректері мен дәлелденетін шаралар қолдану. Ұйымдық экономикалық әлеуетінің басын ашу. Тексерістің ұйымдық пішіндері. Тәуелді Тәуелсіз пішіндер. Ішкі бақылау. Аудиториялық тексеріс. Организациялық тәртіптің төл аспектісінің тексерісі. Кедергі және қарсылық тексерісі. Қазіргі заманғы және тексерістің майысқандық. Басқару негізінің ұғымы. Жоспарлау және басқару жүйесі. Басқару және менеджмент ішкі жүйелер. Басқару аспаптары.Топты серпіндік және басқару персонал

Басқарма адамның қызметтің және басқарма

Басқарма адаммен және басқарма топпен. Топ және оның елеулігі. Ресми жәен бейресми топтар. Хоторнскалық эксперементтар. Білімнің және бейресми ұйымның дамуының тетігі. Оның мінездемесі. Басқарма бейресми ұйыммен Хоманса қалыбы. Зор және бейресми ұйымдармен тоқулы пайдасы. Топтын эффективтілігіне жұмысына деген әсер ететін факторы. Өкілдік және комитеттері. Комитеттердің негізгі үлгілері. Басқарма мен көмек комитеттері.Басшылық: абыз, ықпал және әріптестік

Басшылық ұйымда өкілдік, дербес ықпал және абыз. Абыздың теңгерімі. Абыздың және ықпалдардың пішіндері сыйақыда негізінен абыз. Ықпал арқылы салмақты нығайтузаңды абыз. Ықпал арқылы Жөн- жоралғылар. Мысалды абзалы. Ықпал мен көмек харизмы. Сарапшының абызы. Ықпал арқылы ақылды сенім. Ықпалмен сендіру жолдары. Ықпал арқылы қатысуды (тарату)Көшбасшылық: басшылықтың стильі және менеджердің имиджі

Көшбасшылықтың қағидасын шолу.Тіл табу бастықтың дербес сапасын қасқайту айқындамасы. Мінез – құлық тіл табу. Жағдайдың тілтабуы. Көсем және белгісіздік. Кадрлық жүйенің компаненті. Бейресми көсем ұғым және басшылықтың стильі сорттары оның құрылымдық факторы.Өз бетімен демократиялық және ымырашыл басшылықтың стилі. Төрт басшылықтың стилдері адамға деген бағдарланған лайкер және адам да жұмыс жинастырылым басшылықтың стилін екі трактаровка. Басшылықтың стил мінезі келісілген Блэйк және Моутона басқару Ауа таратқышының стилі қанағаттандырғыш және өндегіш. Жағдайдың тіл табу тйімді басқармалау. Фидлер басшылығның жағдайдың қалыбы. Мичел және Хаустың «Жол-мақсат» деген тіл табуы. Хери және Бланшара өмірлік топтамасының қағидасы. Вурма Йеттона бастықпен қалып бекіткен бейімді басшылық.Басқарма шатақпен, күйзелістермен және өзгерістермен

Табиғат және ұйымдық шатақтың мазмұны. Шатақтын себептері. Шатақтын атқаратын қызметтері. Шатақтың үдерісінің қалыбы. Шатақтың аттары. Ұйымдық шатақтың негізгі үлгілері. Басқарма келіспеушілікті жағдайымен. Тұлғааралық шаттығының рұқсатының әдістері. Күйзелістің табиғаты. Күйзелістің себептері. Ұйымдық және тұлға факторы, шақырушылық күйзеліс. Басқарма күйзелісімен. Шатақтың және күйзелістің өзара қатынасы. Ұйымдық өзгерісінің табиғаты. Мақсат, құрылым, технология және міндеттері, адамдар. Басқарма өзгерістері. Өзгерістің табысты жасау шаралары ұйымы. Жұмыскердің қатысуының игерушілігі басқармада өзгерісті жасау үшін. Қарсылықтың жеңуінің өзгерістері. Ұйымдық даму. Алғышарт және ұйымдық дамуының бәстері.Этика және басқару қызметінінің мәдениеті

Басқару қызметінің мәдениеті

Жан және басқарманың мәдениетінің ұғымы. Басқарманың мәдениеті сияқты өндірістің тиімділігінің көтермеленуінің факторы. Басқарманың мәдениеті сияқты адами мәдениеттің бөлігі. Басқарма мәдениетінің элементтері: басқарманың жүмыскерлігінің мәдениеті, басқарманың үдерісінің мәдениеті, еңбект шарттарының мәдениеті, құжаттаманың мәдениеті. Экономикалық мәдениеттің өзгешеліктері дамыту елдерінде. Ұйымдық дақылдың көрінісі: күшті және әлсіз; ресми және бейресми; функцияналдық және дисфункциональные; айқындау және жасырын реттеу.Басқарманың корпаративтік мәдениеті

Басқарманың корпаративтік мәдениетінің ұғымы. Корпорация мәдениетіне деген әсер ететін факторлар. Корпорация мәдениеті сияқты бәстің сөйлемшесінің ұйымдық құрылымы және кадрлық саясатының өмірі. Ұйымның мәдениетіаспектінің топтастырудың мінездемесі. Корпоратциялық мәдениеттің негізгі бәстері. Кәсіпкерлік саланың дақылдары. Сауданың мәдениеті. Әкімшілік мәдениет. Инновациялық мәдениет.Іскерлік сатылым менеджері

Этикет бір адами тәртіптің реттеу пішіндері. Жөн жоспар іскерлік салым. Өзгешеліктер іскерлік салым. Кәсіби этикет. Іскер адамның костюмі. Сөздің мәдениеті. Адамның сөзінің мәдениетінің ортақ белгілері. Іскер қатынастар. Дайындық келіссөздер. Еңбектің өмірінің сапасының тұжырымдамасының ұсынымдары.Менеджердің тиімділігі

Менеджердің тиімділігі: ішкі және ішкі параметрлері. Тиімжіліктің экономикалық және әлеуметтік аспектілері. Тіркес мүдде менеджментінің меншіктің және фирманың эңбектің қаңбалары. Менеджмент және фирманың табысы. Менеджменттің тиімділігінің нарықты сарапшылығының әдістемелік ұсынымдары. Тиімділіктің өріс стратегиясы: үрдісінің талғамының және оның тәжірбиесін жүзеге асырылуы. Менеджменттің фактор тиімділігінің өзгерісін айқындаушы. Менеджменттің болашағы.Басқарманың қазіргі технологиялары

Өткел заттық бірізден тұжырымдамасы бизнес-процесстер бірізден тұжырымдамасы. Инжиниринг және реинжиниринг бизнесі. Реинжиниринт және инжениринг бизнесінің ұғымы. Ұғым бизнес- процесс. Реинжиниринга негізгі кезеңдері. Тәлім тәрбиенің және кәсіпорын басқару жүйесінің өзін өзі оқыту тұжырымдамасы. Жаңа тіл табулар қызметкерлері қозғамдамасына автономиялы жұмысшыларда ұя қалыптың ұйымдық топтары.


«Менеджмент»

пәні бойынша емтихан сұрақтары

 1. Жан және менеджменттің ұстанымдары

 2. Менеджер және оның атқаратың қызметтері.

 3. Жан және басқарманың ұстанымдарына деген негізгі қағидалы назарлар

 4. Америка және жопониялық менеджмент: өзгешелік және ажырымдар

 5. Жүйелі тіл табу басқарма өндірісі

 6. Мағына кері байланыс басқарманы жасау үшін экономикалық жүйелерде

 7. Байыпты үлесті басқармада ғылымның дамуына енген негізгі тіл табулар

 8. Басқарма және ғылыми басқарманың мектептің дамуы оның негізін салушылар

 9. Басқарманың классикалық немесе әкімшілік мектептің өкілдері.

 10. Адами қатынастың мектебі оның өкілдері

 11. Мінез-құлық мектебінің негізгі мақсаттары мектептің өкілдері.

 12. Жағдайдың тіл табуы оның өкілдерінің және үлес басқарманың қағидасы

 13. Жүйелі тіл табу және оның өкілдері

 14. Процессный тіл табу, оның мінездемесі және өкілдер

 15. Өткелдің негізгі бағыттары нарықтық қатынастарға Қазақстанда.

 16. Мазмұн және кәсіпкерліктің және бизнестің негізгі сипаттары Қазақстанда

 17. Менеджмент және кәсіпкерлік

 18. Самоуправления тұжырымдамасы сияқты өткелдің ғылыми негізі ретте-нарықтық экономикаға.

 19. Қазақстан республикасының дамуының стратегиясы. Экономикалық дамудың стратагеиясының кезеңдері.

 20. Менеджмент және ұлттық менеджмент.

 21. Формальные және бейресми ұйымдар.

 22. Басқарманың негізгі деңгейлері.

 23. Мақсатты тіл табу менеджментте.

 24. Ұйымның ішкі және сырт сәрсенбісі

 25. Түзу әсердің сәрсенбісі: жеткізуші, материалдар, қаржы, еңбектің қамбаларының, тұтынушылар, қарсыластар.

 26. Басқарма персоналмен.

 27. Косвенного әсердің сарсенбісі: экономиканың күйлерінің, әлеуметтік-мәдени факторы, жергілікті халықпен қатынас.

 28. Басқарманың ұйымдық құрылымының үлгілері: линейная, функциялық, линейно-функциональная(штабная), ұяқалып.

 29. Топтастыру.

 30. Менеджменттің ақпараттық қамсыздандыруы.

 31. Ықпал ақпарат басқарманың тиімділігіне.

 32. Әдістер ұйым ақпараттық тасқынның, жиынның және ақпараттың өңдеуінің.

 33. Коммуникациялар менеджментте.

 34. Басқару тынымдар менеджментте.

 35. Басқарманың экономикалық әдістері.

 36. Ұйымның қызметінің стратегиялық жоспарла.

 37. Бизнес-план тараулары.

 38. Қозғамдама менеджментте.

 39. Контроллинг. Контроллинга аспаптары.

 40. Басшылық: абыз, ықпал және әріптестік

 41. Көшбасшылық: басшылықтың стильсінің және менеджердің имиджінің

 42. Басқарма шатақпен, күйзелістермен және өзгерістермен

 43. Фирманың кадрдың саясаты.

 44. Басқару қызметтің мәдениеті

 45. Басқарманың корпоративтік мәдениет.

 46. Формальные және бейресми ұйымдар.

 47. Басқарманың негізгі деңгейлері.


Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.,2002.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менедмент. – М., 2009.

 3. Менеджмент организации. / Под ред. Румянцевой В.Р.- М., 2005.

 4. Веснин В.Р. Менеджмент для всехү – М., 2002.

 5. Речмен Д, и др. Современный бизнес: Пер. С англ. – М., 2005. Т.1.

 6. Зигерт в., Ланг л. Руководитель без конфликтов. – М., 2010.

 7. Хойер в. Как делать бизнес в Европе. –М., 2010.

 8. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнеса. М., 2010.


АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ
Аймақ ғылыми пән ретінде

Аймақтық экономика туралы негезис пен негізгі бағыттар. «Аймақтық экономика» және «экономикалық аймақ» түсінігі: мазмұн бойынша мәні мен ерекшеліктерінің бірлестігі. Аймақтық экономика мен басқару обьектілері. Аймақтық экономика мен басқаруда зерттеудің негізгі бағыттары. Аймақтық экономика мен басқаруда негізгі тапсырмалар. Аймақтық экономика мен басқаруда негізгі ғылыми және практикалық сфералар. Аймақтық экономика мен басқаруда зерттеудің негізгі әдістері. Аралық пәндермен аймақтық экономиканың байланысы.Аймақтық экономиканы қалыптастырудың теориялық негіздері

Аймақтық экономиканы қалыптастырудың теориялық негіздері. Аймақтық экономиканың туындауы және И. Фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер өндіріс мен халықты орналастыру теориялары. А. Леш. кеңістік экономикак теориясы. Ф. Будвиль и Ф. Перру «өсу плюсы» мен «даму плюсы» теориялары. Дж. Фридман, Э.Валлерстайн «орталық-периферия» теориясы. Аймақтық экономиканы қалыптастыру.Аймақ шаруашылық пен басқару объектісі ретінде.

Аймақ мәні басқару объектісі ретінде. Аймақ шаруашылық объектісі ретінде. Аймақтық экономиканы қалыптастыру пен қызмет ету факторлары. Еңбекті аумақтық бөлу мен қоғамның өндіріс күштерін рационалды орналастыру. Еңбекті аумақтық бөлудің негізгі факторлары мен аймақтық экономиканы қалыптастыруда және дамытуда рөлі. Аймақтардың арнайыландыру деңгейі. Аймақтың арнайыландыру жағдайы. Аймақтың арнайыландыру тиімділігі. Жалпы көрсеткіштердің жалпы сипаттамасы жалпы аймақтық өнім көлемі (ЖАӨ) мен оны халық басына өндіру көлемі ретінде. Экономикалық аудандау халық шаруашылығын аймақтық ұйымдастыру әдісі ретінде.Аймақтың экономикалық қабілеті мен оны бағалау

Аймақтардың табиғи-шаруашылық жағдайларын талдау. Аймақ қабілетін құраушылар: құрылымы, даму көрсеткіштері.

Табиғи-экологиялық қабілеттілік. Табиғи-шаруашылық, экономикалық пен аймақтардың ғылыми қабілеттілігі.

Арнайыландыру мәні мен кешенді дамыту. Салаларлық өзарабайланыстар.

Орталықпен, басқа аймақтармен және қалған сыртқы әлеммен экономикалық байланыстар. Экономикалық қатынастардың маңызды формалары: сауда, қаржы.

Аймақтық экономиканың өндірістік секторы және олардың табиғи-экономикалық қабілеттілігі. Қазақстан аймақатырының индустриалдық, аграрлық, инвестициялық-құрылыстық пен өндірістік-инфрақұрылымдық қабілеттілігі.Аймақтық экономиканы дамытуды реттеудің ұймдастырушылық-құқықтық негіздері.

Аймақты әлеуметтік-шаруашылық дамытуды басқарудың конституционалдық негіздері. Жергілікті өкілдік пен атқарушы органдардың біліктілігі және олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі.

Мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының негізгі тапсырмалары мен қызметтік міндеттемелері, олардың динамикасы мен басымдылығы.

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен жүйесі, олардың экономиканы басқарудың орталық органдарымен өзараәрекеттестігі мен бағынушылығы.

Орталық және жергілікті билік органдарының әкімшілік-ұйымдастырушылқ қызметін шектеу сұрақтары мен Қазақстан жағдайында оларды шешу үрдісі. Орталықта және орындарында мемлкеттік билік органдарының қызметін оптималды тізімін анықтау, жүйелеу және топтастыру.

Аймақты дамытуды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мәні.

Аймақтың теңсіздікдің объективтік негіздері мен аймақты дамытудың мемлекеттік реттеу қажеттілігі. Жалпыұлттық экономикалық саясатта аймақтық саясаттың орны. Аймақты дамытудың институционалдық және құқықтық негіздері. Аймақты дамытуды реттеудің құралдары мен негізгі әдістері. Аймақтық саясаттың макро мен микроқұралдары. мәселелі аймақтар мен аймақтық дамыту бағдарламалары.

Аймақты дамытуды мемлекеттік реттеудің әдістер жүйесі және оның басымдылығы. Аймақтарда экономика салаларының мемлекеттік реттеу мәселелері.

Аймақтық экономика: мәні мен негізгі бағыттары

Аймақтық саясаттың мақсаттары: әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінде аймақтар арасындағы ерекшеліктерді төмендету; инфрақұрылымды бекітуге әсер ететін маңызды инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; аймақ халығының деңгейін өсіру. Аймақтық саясаттың негізгі ұстанымдары. Мемлекеттік аймақтық саясатты жүзеге асырудың жолдары, құралдары мен әкімшілік-экономикалық механизмдері.

Еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктері. Жұмысбастылық пен еңбек нарығында мемлекет саясаты. Депрессиялық аудандар мен шағын қалаларды анықтаудың әдістемелік негіздері.

Аймақтық бюджеттік-салықтық жүйе.

Аймақтық экономиканың қызмет етуінің бюджеттік-қаржылық және құқықтық механизмдері. Аймақтың бюджеттік қатынастары. Аймақ бюджеті. Аймақтың бюджеттік жүйесінің негізгі қызметтері. Аймақтың бюджеттік жүйесінің қалыптасу ұстанымдары. Аймақтың бюджеттің қалыптасу әдістері.

ҚР-да қаржы-бюджеттік қатынастардың аймақтық аспектілері. Аймақтың экономикалық қабілеттілігінің кеңейтілген қайтаөндіруді қамтамасыз етуде бюджетаралық қатынастардың жетілдіру рөлі.

Жалпы сипаттамада ресми трансферттер (бюджеттік субвенциялар мен бюджеттік алулар) бюджет деңгейінде қатынастарды реттеу дің негізгі механизмдері ретінде.

Қазақстан аймақтарының салық қабілеттілігі. Аймақ жағдайында салық жүйесінің қызмет етуі. Экономика мен әлеуметтік ұрдістерді салықтық реттеудің аймақтық механизмдері.

Аймақтық экономиканы дамытуды жоспарлау мен болжамдау

Болжамдау, жоспарлау мен бағдарламалау аймақтық экономканы реттеудің негізгі механизмдері ретінде. Аймақтың әлеуметтік сферасы мен экономикасын дамытуды орындауды қамтамасыз етуде және құрастыруда жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың рөлі.

Аймақтық дамытудың жоспар-болжамдарының негізгі мазмұны, олардың негізгі бөлімдері және көрсеткіштері. Аймақтық бағдарламаларды топтастыру. Жүзеге асыру механизмі. Бағдарламаны бағалау критерийлері. Бағдарламаның ресурстар мен мақсаттары. Аймақтық дамытуда кешендік стратегиялық жоспарлауды құрастыру субъектілері мен әдістемесі және оны жетілдіру сұрақтары.

Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық қабілеттілігін бағалау

Жеке аудандардың экономикалық дамуының ерекшеліктері. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын салыстырмалы талдау аймақтық экономиканы қалыптастырудың шарты ретінде. Аймақтық ерекшеліктерді зерттеудің қажеттілгі мен негізгі нәтижелері мен елдің экономикалық дамуының шарттары. Қазақстан облыстарының және біріктірілген аудандарының экономикалық өсу темпі мен динамикасының заңдылықтары.

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінде аймақтардың ерекшеліктерінің объективтік себептері. Адами дамудың индексі мен экономикалық дамудың деңгейі бойынша аймақтарды топтастыру әдістемесі. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін талдау (облыс, қала, аудан) және негізгі әдістері. Аймақтардың экономикалық дамуының макроэкономикалық көрсеткіштері және олардың деңгейін анықтау әдістері. Қазақстан облыстарында әлеуметті инфрақұрылымды дамытудың экономикалық факторлары мен перспективалары. Аймақтық инвестициялық-инновациялық саясатты қалыптастырудың негізгі белгілері.

Аймақтық дамудың мемлкеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі

Әлем елдерінде аймақтық экономика мәселелері:жалпы және ерекше. Әлемнің әр елдерінде аймақтық дамытудың реттеудің институттары. Аймақтық дамытудың макро и микро құралдарының құқықтық негіздері. Әлемдік экономикада мәселелі аймақтар және аймақтық дамытудың бағдарламалары. АҚШ пен еуропалық елдердің тәжірибесі. Қытайда арнайы экономикалық зоналар.«Аймақтық экономика және басқару»

пәні бойынша емтихандық сұрақтар

 1. Аймақтық экономика және басқару пәні.

 2. Аймақ: түсінігінің мазмұны.

 3. Аймақтар классификациясы (типология).

 4. Аймақ шаруашылық объектісі ретінде.

 5. Өндірістік күштерді орналастырудың заңдылықтары, принциптері, және факторлары.

 6. Аймақтардың мамандандырылуы және кешендік дамуы.

 7. Аймақтардың мамандандырылу саласын анықтау әдістері.

 8. Аймақтық нарықтың бәсекелестік ортасын және инфрақұрылымын бағалау.

 9. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының сараптамасы. Экономиканың жалпы ашықтығын бағалау.

 10. Аймақаралық экономикалық өзара қатынастар.

 11. Қазақстан Республикасының негізгі аймақтарының тарихи-географиялық сипаттамалары.

 12. Аймақтық дамудағы мемлекеттік реттеудің мәні және қажеттілігі.

 13. Территориялық дамудағы мемлекеттік реттеудің қаржылық механизмдері. Бюджеттік федерализм.

 14. Аймақтық дамуды жоспарлау және болжау.

 15. Бағдарламалық-мақсаттық реттеудің мәні мен жағдайы. Мақсаттық кешенді бағдарламаларды жасау кезеңдері.

 16. Аймақтық саясат құралы ретіндегі арнайы экономикалық зоналар.

 17. Аймақтық дамудағы мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі. АҚШ және европа елдерінің тәжірибесі.

 18. Өндірісті орналастырудың алғашқы теориялары: Тюнен Й., Лаунхардт В., Вебер А.

 19. В Кристаллердің орталық орын теориясы.

 20. А. Смит және Д. Рихардтың абсолюттік және салыстырмалы теориялары.

 21. А.Лештің шаруашылықты кеңістік ұйымдастыру туралы ілімі.

 22. Қазақстан Республикасындаға жергіліктік мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы: ҚР заңы 2001 жыл 23 қаңтар.

 23. Аймақтық менеджмент.

 24. Аймақтық экономиканың дамуы теорияларының қазіргі заманғы бағыттары.

25. Аймақтық экономиканың дамуы теорияларының қазіргі заманғы бағыттары. Өсу полюстер теориясы.

26. Аймақтық экономиканың дамуы теорияларының қазіргі заманғы бағыттары. Аймақтық тіршілік кезеңдері теориясы және инновация диффузиясы теориясы.

27. Европадағы аймаққа бөлу декларациясы.

28. «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси курсы: Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт көшбасшысы Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.

29. 2013 жылы 26 маусымда ҚР Президентінің №590 Жарғысымен бекітілген, ҚР жаңа бюджеттік саясат концепциясы.

30. Аймақтық экономика және басқаруды зерттеудің негізгі әдістері.

31. КСРО аймақтық экономикасының дамуы.

32. Басқарудың объектісі ретінде аймақтың мәні.

33. Аймақтық сараптаманың статистикалық базасы.

34. Аймақтық экономика сараптамасының бағыттары.

35. Экономиканың жалпы ашықтығын бағалау.

36. Экономикалық аудандау халықтық шаруашылықты территориялық ұйымдастыру әдісі ретінде.

37. Аймақтықтың экономкалық әлеуеті және оны бағалау.

38. Аймақтың басқа орталықпен, басқа аймақтармен және қалған сырқы әлеммен экономикалық байланысы.

39. Қазақстанның аймақтарының индустриалдық, аграрлық, қаржылық-құрылыстық, және өндірістік-инфрақұрылымдық әлеуеті.

40. Аймақтардың әлеуметтік-шаруашылық дамуының контитутциялық негіздері.

41. Басқарудың жергілікті өкілдік жіне орындаушы органдардың комперенциясы және олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі.

42. Басқарудың орталық және жергілікті орагандардың әкімшілік-ұйымдастыру қызметтерін шектеу.

43. Проблемалы аймақтар. Аймақтық даму бағдарламалары.

44. Аймақтық саясаттың мақсаты және негізгі принциптері.

45. Еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктері. Еңбек нарығы мен еңбекпен қамтамасыз ету саласаныдағы мемлекеттік саясат.

46. Депрессивті аудандар мен кіші қалаларды анықтаудың негізгі әдістемесі.

47. Аймақтық бюджеттің принциптері және қалыптасу әдістері.

48. Ресми трансферттер бюджет деңгейлері арасындағы қарым-қатынасты реттеудің негізгі механизмі.

49. Қазақстан аймақтарының салықтық әлеуеті.

50. Экономикалық деңгейі және адами дамуы индекстері бойынша аймақтарды топтастыру әдістері.

51.Аймақтық экономиканың макро және микроинструменттері.

52. «Ұлт жоспары – бес институтционалды реформаларды жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам».Негізгі әдебиеттер тізімі

1. Гранберг А.Т.Основы региональной экономики:Учебник,- М: ИД ГУ –ВШЭ.- 2001,2003,2006.-495 с.

2. Региональная экономика. // Кузнецов Н.Г., Тяглов С.Г. Ростов на Дону: Феникс, 2003.

3. Региональная экономика:Учебник /Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова .-М.: ИНФРА-М.,2010.

4. Конституция Республики Казахстан. Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995. Алматы. Изд-во «Юрист»

.-2007.- 40 с.

5. Актуальные вопросы современного социально-экономического развития Казахстана. – Алматы ,2004

6. Региональная экономика и управление. //Е.Г.Коваленко. – М.,СПб.Издательство «Питер»,2005.

7. Кузнецова О. В.Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственногорегулирования.- М.: Изд-во ЛКИ, 2007 .-307 с.

8. Аубакиров Я. Национальная экономика: теоретико-методологические и практические проблемы развития.Алматы,раритет,2009.

9. Шокаманов Ю.К. Динамика экономического развития Казахстана и отдельных регионов в разрезе за 10 лет независимости//Экономика и статистика – 2002 №2.

10. Кошанов А.Национальные экономические интересы и отношения собственности. Алматы,2009

11. Шокаманов Ю.К. Динамика и структурные сдвиги в экономическом развитии Казахстана и его регионов// Экономика и статистика №3,2003.

12. О местном государственном управлении и самоуправлении в РК:Закон РК от 23 января 2001 года №148. Алматы, 2001.

13. О государственной службе: Закон РК от 23 июля 1999 года №453 .

14. О борьбе с коррупцией: Закон РК от 2июля 1998 года №267 .

15. О Кодексе чести государственных служащих РК:Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005года, №1567. Астана, Акорда.

16. Декларация по регионализму, принятая Ассамблеей Регионов Европы.

17. Кузнецов В. Стратегия пространственного развития Евросоюза. М.: ЮНИТИ, 2004.

18. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы, М.:Экономика, 1978.-78с.

19. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/[Т.Г. Морозова и др.];-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-527с.

20. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства. - М., Л., 1928.

21. Европейская хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15 октября 1985г.//Народный депутат.-1993.-№11.

22. Королевская В.И. Управление региональной экономикой в условиях рынка: учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

23. Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года//Ведомости Верховного Совета РК.-1993.-№23-24.

24. Фетисов Г.Г., Орешин В.И. Региональная экономика и управление: учебник. - М.:ИНФРА-М, 2006.-416с.

25. Орманбаев А. Ж. Теории и модели управления экономическим ростом. Караганда, 2003

26. Баймуратов У. Социальная экономика. Избранные научные труды.Алматы,БИС, 2005.

27. Адаптация к рынку экономики регионов с высоким уровнем промышленного развития/ Д.К. Ахметов.-Алматы:Гылым,1997.-104 с.

28. Основные направления развития и размещения производительных сил Казахстана на период до 2015г. // А. Е. Есентегулов и Ж. А. Кулекеев.-Алматы: РГП «Институт экономических исследований», 2002

29. Бопиева Ж.К. Модернизация экономики Казахстана: теоретические основы, потенциал, механизмы Караганда,2005

30.Муканов Б.О. Региональная экономика: Учеб.пособие. Караганда: КарГТУ, 2003, 77с.

31.Градов А.П., Кузин Б.И.,Медников М.Д., Соколицын А.С. Региональная экономика.- СПб.:Питер,2003.-222с.

32.Бюджетный кодекс: закон Республики Казахстан.-2008.-4 декабря

33.Налоговый кодекс: закон Республики Казахстан.-2001.-12 июня.-№210-11

34. Стратегия «Казахстан-2050»; Новый политический курс состоявшегося государства. Послание президента Республики Казахстан- Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана, г.Астана 14 декабря 2012 г.

35. Программа «Производительность – 2020». Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан. -2010.-№301

36. Программа «Занятость – 2020». Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан. -2010.-№301

37. Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020». Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан. - 2010. -№301 от 13 апреля 2010

38. www.stat.kz Сборник агентства РК по статистике.

39. www.karaganda.stat.kz

40. Экономика и статистика: Журнал

41. Регионоведение журнал.

42. Социально- экономическая дифференциация регионов Казахстана и стратегические приоритеты их развития/Н.Ж. Бримбетова. - Алматы:ИЗ МОН РК, 2006.- 26 с.-( Серия публикаций по проблемам устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики Казахстана в условиях глобализации).

43. Концепция новой бюджетной политики Республики Казахстан: Утверждена Указом Президента РК от 26 июня 2013 года № 590.

44.Об утверждении Перечня государственных программ: Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010г. № 957.

45.Казахстан и его регионы: Журнал.

«Кәсіпорын менеджменті»

кафедрасының отырысында

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ:

хаттама №___ ________2016ж.КМ каф.меңгерушісі, э.ғ.к. _____________ Ж.Т.Хишауева
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...