6М011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналғанДата10.09.2017
өлшемі43.84 Kb.
#19990

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013ПОӘК «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


______ 2013 жылғы

№ 1 басылым
011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған
«Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері»
ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің -бетіКіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Жундибаева А.К. , философия докторы, доцент «Қазақ әдебиеті» кафедрасы_____________ «___» ___________2014 жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________2014жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014жыл.
Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 2014ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 3-беті

Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер


ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 4-беті


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы. 6М011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының магистранттарына арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 6М011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жоспары.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәнін оқу барысында қазіргі әдебиеттанудағы өзекті мәселелер болып отырған әдебиеттің даму процесіндегі айрықша орны бар - әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап таниды. Осы мақсатты орындау үшін әдебиеттану ғылымындағы ең басты екі тарауы әдебиет тарихы мен әдебиет теориясы қисындарының тұтаса қолданылу ерекшеліктерін жүйелеп таныту міндеті көзделеді. Осы күрделі ғылыми мақсат пен міндетті орындауда магистранттарға әлемдік және ұлттық әдеби үрдіс (процесс) туралы байыптаулардың тарихи-мәдени заңдылықтарына байланысты талдаулар ұсынылады. Әдебиет тарихын дәуірлеуге байланысты жазылған іргелі зерттеулердің теориялық-методологиялық ерекшеліктері, әдіс-тәсілдері, олардың әдебиеттану ғылымын дамытудағы ықпалы туралы кең көлемді мәліметтер беріледі.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің тарихындағы маңызды да күрделі кезең болып табылатын әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап таныту. Хронологиялық ұстанымды сақтай отырып, әдебиеттану ғылымының қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде магистранттарға барынша толық, тиянақты білім беру.
ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 5-беті


3.3 Пәнді оқытудың міндеттері:

– Ежелгі дәуірден бері қарайғы әдебиеттің даму өрісін біледі.

– Әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап таниды.

–Әдебиеттің даму процесін танып біледі.3.4 Оқыту нәтижесі: Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

- әдебиет тарихын дәуірлеуді;

-әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін;

-тарих пен әдебиет сабақтастығын;

- ежелгі дәуірден бергі қазақ әдебиетінің дамуын;

3.5 Курстың пререквизиттері:

«Қазақ және әлем әдебиеттері тарихы»

«Әдебиет теориясы»

«Қазақ әдебиетінің тарихы»

«Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті»

3.6 Курстың постреквизиті:

«Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері»


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Барл.

(сағ)


Бақылу түрі

1

1

3

30

15

-

22.5

67.5

135

емтихан
ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 6-беті


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары
1.Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері.

2+1

2. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі

2+1

3. Орхон Ескерткіштері туған дәуір,ондағы тарихи шындық

2+1

4.Алтын Орда – Қыпшақ дәуірі.

2+1

5. Оғыз дәуіріндегі әдебиет

2+1

6.ХҮ-ХХ ғғ. кезеңі. жаңаша жіктеу.

2+1

7.Әдебиет тарихының жаңа теориялық қисындар бойынша байыпталуы.

2+1

8.Жалпы әлемдік сөз өнері мұраларының жіктелуі

2+1

9.Кеңестік қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі

2+1

10.Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ әдебиетінің кезеңдері

2+1

11.Соғыстан кейінгі дәуір әдебиетінің жіктелуі

2+1

12.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері

2+1

13.Қазіргі қазақ әдебиетінің даму кезеңдері

2+1

14.Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық

2+1

15.Қазіргі прозада реалистік, романтикалық әдістердің үйлесуі

2+1


5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ

ТАҚЫРЫПТАРЫ


5. 1.Әдеби фольклор мұраларын игеруді кезеңге бөлу (Реферат 20-25бет)

5.2. Әр кезеңдегі әдеби ағымдар мен бағыттар (Реферат 20-25бет)5.3 Әдебиет тарихындағы көркем туындының ұлттық сипатына тән ерекшеліктер (Реферат 20-25бет)

5.4 Әдеби ықпалдастық мәселесінің сөз өнері дамуына әсері, әдебиеттану ғылымының әдебиет тарихындағы мәні. (Реферат 20-25бет)
ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 7-беті


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-КестеДәріс сабағының

тақырыбы


Көрнекі құралдар, плакаттарлаборатор

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

1

2

3

1.Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері.

Дәріс тезисі

Әдебиет және әдебиет тарихына шолу.Қазақ әдебиетінің бастау бұлақтары.Әдебиет тарихын дәуірлеуге қатысты ізденістер.

Әдебиеттің ғылыми негізді академиялық тарихын жасау. 

Әдебиетті дәуірлеу жолдары.

Әдебиет тарихын дәуірлеуге қатысты ұсыныстар.2. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі

Дәріс тезисі

Әдебиет - адамзат тарихындағы көркем ой жетістіктерінің бірі.

Ерте заманындағы әдеби мұралар.

Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы.

Ежелгі қазақ әдебиеті тарихының зерттелуі.3. Орхон Ескерткіштері туған дәуір,ондағы тарихи шындық

Дәріс тезисі

Орхон ескерткіштері несімен құнды?

Ескерткіштегі жазуды зерттеуші ғалымдар.Түркінің ортақ жәдігері.

Таңбалар тілін тапқан кім?Орхон ескерткішіндегі ерлік жырлар.

Ескерткіш табылған аймақтар.

Географиялық, тілдік және графикалық ерекшеліктеріне қарай көне түркі ескерткіштері неше топқа бөлінеді?


4.Алтын Орда – Қыпшақ дәуірі.

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Алтын Орда – ХІІІ-ХІҮ ғасырларды күшті мемлекет.Алтын Орда дәуірінің әдебиеті өкілдері.

Алтын Орда дәуірінің әдеби туындылар.«Кодекус куманикус» кітабы – Алтын Орда дәуіріндегі көркем туынды.5. Оғыз дәуіріндегі әдебиет

Дәріс тезисі, слайд түрінде

Оғыз дәуірі қай кезеңді қамтиды?

Оғыз дәуірінің ең ұлы жыры.

«Оғыз» атауының шығу этималогиясы жөнінде алғаш ой айтқандар.«Оғызнама» жырының түпкі идеясы жайлы.

Оғыз дәуіріндегі әдебиетті зерттеушілер.6.ХҮ-ХХ ғғ. кезеңі. жаңаша жіктеу.

Дәріс тезисі, слайд

Қазақ фольклорының тарихы.

Ежелгі әдебиет тарихы.Орта ғасыр және қазақ хандығы кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы.

ХІХ ғасырдың І жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы.ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы.ХХ ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы.ХХ ғасырдың 60-80 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы.Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы.7.Әдебиет тарихының жаңа теориялық қисындар бойынша байыпталуы.

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі тұлға концепциясы.

8.Жалпы әлемдік сөз өнері мұраларының жіктелуі

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1.Тарихи прозадағы тарихи шындық пен көркем шындықтың арақатынасы.
2.Тарихи характер, тарихи тұлға және авторлық концепция.9.Кеңестік қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1. Қазіргі қазақ прозасындағы ұлттық характер және авторлық тұжырымдама.
2. Ұлттық характер даралаудың көркемдік принциптері.

10.Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ әдебиетінің кезеңдеріДәріс тезисі, слайд түрінде

1.Қазіргі қазақ лирикасының көркемдік дамуы.
2.Қазіргі қазақ поэмасындағы қоғам және адам.

11.Соғыстан кейінгі дәуір әдебиетінің жіктелуі

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1. Қазіргі қазақ драматургиясының дамуы.

2.Драматурги ядағы тартыс және көркем характер.12.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1.Кеңестік қазақ әдебиетінің даму кезеңдері.

2.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері13.Қазіргі қазақ әдебиетінің даму кезеңдері

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1.Қазіргі қазақ әдебиетінің даму кезеңдері

14.Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1.Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық

15.Қазіргі прозада реалистік, романтикалық әдістердің үйлесуі

Дәріс тезисі, слайд түрінде

1.Қазіргі прозада реалистік, романтикалық әдістердің үйлесуі


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Магистранттардың саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. – А: Білім, 2008

10

6

100%

Қирабаев С. Октябрь және қазақ әдебиеті.-А.,2008

10

6

100%

Қирабаев С. Революция және әдебиет.-А.,2007

9

6

100%

Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы.2006.-396б.

10

6

100%

Дәрімбетов Б. Тазару: Әдеби сын.-Алматы,2001.-160б.

5

6

90%

Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы,2006.-396б.

3

6

50%

Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау:Оқу құралы.-Алматы,2006.-336б.

5

6

90%

Мәуленов С.Телтолқын.-Алматы,2009.-464б.

4

6

80%


ПОӘК 042-18-29.1.8/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

10беттің 10-беті
  1. ӘДЕБИЕТТЕР:

Негізгі әдебиеттер:

1. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. – А: Білім, 2008

2. Қирабаев С. Революция және әдебиет.-А.,2007

3. Қирабаев С. Октябрь және қазақ әдебиеті.-А.,2008

4. Кәкішев Т.Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Оқулық. – А: Санат, 2005

5. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері.-Алматы,2006.-396б

6. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы Оқулық. Алматы: Санат, 2004

7. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті(1960-2000).Оқулық; Семей, 2011ж; «Интеллект». –279 бет.

8. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. 2-кітап. А., 2001ж.

9. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. – А: Қазақ универ, 2002

10.Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. Оқу құралы. – А: Қазақ универ, 2002

11. Бердібаев Р. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. А., 2001 ж.

12. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. А., 2009 ж.

Қосымша әдебиеттер:

13. Ахтанов Т. Көкейкесті әдебиет туралы ойлар. А., 2010 ж.

14. Нұрғалиев Р. Әуезов және алаш. А., 2007ж.

15. Нұрғалиев Р. 2-томдык таң. шығ. А.,2011-2012жж.

16.Әлімбаев М. Қалам қайраты. А., 2006 ж.

17.Кәкішев Т. Кер заманның кереғар ойлары. А., 2007

18. Сөзстан. Әдеби сын мақалалар. 1-4 кітаптар. А: Жалын, 2009-2010жж.

19. Уақыт және қаламгер. Әдеби сын.1-14 кітаптар.А:Жазушы, 2003-2008жж.

20. Шапай Т. Шын жүрек – бір жүрек. А., 2000ж.

21.Егеубаев А. Сөз жүйесі. А., 2011 ж.

22.Www.massaget.kz

23.Www.e-history.kz

24.Www.adebiet.kz

25.Www.ustaz.kz23.Www.bilimkozy.kz
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді