5В073000 – «Құрлыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндріру»бет6/6
Дата10.09.2017
өлшемі408 Kb.
#19875
1   2   3   4   5   6

Бақылау сұрақтары:

1 ҚР МСЖ өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібінің тізбектілігі қандай?

2 Өтінім беру және оны қарай ережелерін атаңыз?

3 Қандай ережелер бойынша үлгілерді іріктеу жүргізіледі?

4 Сертификаттау мақсатымен өнімді сынау қалай жүргізіледі және оларды кім жүргізеді?

5 Сәйкестік сертификатын беру қалай жүргізіледі?

6 Сертификатталған объектіні инспекциялық бақылау жүзеге қалай асырылады?
№ 8 тәжірибелік сабақ
Қызметтерді сертификаттауды жүргізу тәртібі
Сабақтың мақсаты: Қызметтерді сертификаттауды жүргізу тәртібімен танысу.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті.Тапсырма:

1 Қызметтерді сертификаттау кезінде негізгі кезеңдерге көңіл аудару.

2 Қызметтерді сертификаттауды жүргізу тәртібі келтірілген:

1) Органға сертификаттауға өтінім беру;

2) өтінім бойынша шешім қабылдау;

3) сертификаттау схемасын таңдау;

4) Орган мен өтінім берушінің арасындағы сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған шартты ресімдеу;

5) қызметтердің сынағын (тексерісін) және қызмет көрсету, орындаушының шеберлігі, кәсіпорынды аттестаттау, сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау үдерісін бағалауды жүргізу;

6) алынатын нәтижелерді талдау мен Сертификат берудің мүмкіндігі туралы шешім қабылдау;

7) берілген сертификаттардың тізіліміне тіркеу;

8) Сертификат беру;

9) сертификаттау жөніндегі қызметке инспекциялық бақылау жүргізу (сертификаттау схемасына сәйкес).

3 Осы тәртіп бойынша оқытушы берген тапсырмаға сай негізгі құжаттамаларды толтыруды үйрену.


Бақылау сұрақтары:

1 ҚР МСЖ қызметтерді сертификаттауды жүргізу тәртібінің тізбектілігі қандай?

2 Өтінім беру және оны қарай ережелерін атаңыз?

3 Қандай ережелер бойынша қызметтердің сынағын (тексерісін) және қызмет көрсету, орындаушының шеберлігі, кәсіпорынды аттестаттау, сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау үдерісін бағалауды жүргізу орындалады?

4 Сертификаттау мақсатымен қызметтерді сынау қалай жүргізіледі және оларды кім жүргізеді?

5 Сәйкестік сертификатын беру қалай жүргізіледі?

6 Сертификаттау жөніндегі қызметке инспекциялық бақылауды қалай жүргізеді?
№ 9 тәжірибелік сабақ
Өнімді және қызметтерді сертификаттау схемалары
Сабақтың мақсаты: Өнімді және қызметтерді сертификаттау схемаларын оқып меңгеру.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті.Тапсырма:

1 Өнімдерді және қызметтерді сертификаттау схемаларының ерекшеліктеріне көңіл бөлу.

2 Біртекті өнімдер топтарын және қызметтерді сертификаттаған кезде қолданылатын әртүрлі схемаларының артықшылықтары мен кемшіліктерімен танысу.

3 Оқытушының тапсырмасы бойынша әртүрлі схемаларды пайдаланып, белгілі өнімдер топтарына және қызмет түрлеріне сертификаттауды жүргізу.

4 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрақтары:

1 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 1-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

2 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 2-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

3 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 3-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

4 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 4-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

5 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 5-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

6 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 6-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

7 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 7-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

8 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 8-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

9 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 9-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

10 Біртекті тағам өнімдерінің топтарын 10-ші схема бойынша сертификаттау ережелері мен тәртібі. Осы схеманың артықшылықтары мен кемшіліктері.

11 Қызметтерді сертификаттау схемаларының ерекшеліктері қандай?


№ 10 тәжірибелік сабақ
Шетелдік өнімдерді сертификаттау тәртібі
Сабақтың мақсаты: Шетелдік өнімдерді сертификаттау тәртібімен танысу

Қолданылатын әдебиеттер:

ҚР СТ 3.9 «ҚР МСЖ. Шетелдік өнімдерді сертификаттау».Тапсырма:

1 Шетелдік өнімдерді сертификаттауды жүргізу мақсаттарын анықтау.

2 ҚР СТ 3.9 қолданып, оқытушының тапсырмасы бойынша сертификаттауға қажетті құжаттамаларды толтыру.

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.


Бақылау сұрақтары:

1 ҚР МСЖ шетелдік өнімдерді сертификаттау кезінде қандай процедуралар орнатылған?

2 Шетелдік өнімдерді сертификаттау тәртібі қандай?

3 Кедендік бақылауды жүргізу үшін қандай құжаттар қолданылуы керек?

4 Өтініммен бірге қандай құжаттар болуы қажет?

5 Шетелдік сертификатты мойындамауы туралы шешімді қабылдаған кезде сәйкестікті растау органдарының әрекеттері қандай?

6 Өтінуші мен сәйкестікті растау органдары арасындағы түсініспеушіліктер қандай жолмен шешіледі?
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы (2000 жылдың 7 маусымы № 53-11 ( 09.06.2004 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)

2 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңы (2004 жылдың 9 қарашасы № 603 -11 (05.07.2008 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)

3 Крылова Г.Д. «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

4 Тазабеков К.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. - Алматы, 2003. - 450 с.

5 Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау – Қызылорда, «Тұмар», 2007 ж. – 224 б.

6 «Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті, 2008 ж.

№ 11 тәжірибелік сабақ


«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы. Негізгі ұғымдар
Сабақтың мақсаты: «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңының негізгі ұғымдарын оқып үйрену.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы.Тапсырма:

1 Заңның бірінші бабын және осы заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдарды оқып үйрену.

2 Жазбаша келесі сұрақтарға жауап беру:

2.1 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету» туралы ҚР заңында қандай негізгі ұғымдар қолданылады?

2.2 Берілген заң бойынша қандай қарым-қатынастар реттеледі?

2.3 Келесі терминдердің мазмұнын ашыңыз: «өлшеу», «өлшеу құралдары», «өлшеу бірлігі», «өлшеу құралдарын сынау», «өлшеу құралдарын калибрлеу», «өлшем бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік-құжаттар», «өлшеу құралдарын салыстырып тексеру»?

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрактары:

1 Заңның бірінші бабында қандай сұрақтар қарастырылады?

2 Заңның қабылданған уақытын айтыңыз?

3 Осыдан бұрын осы заңға сәйкес заң қабылданды ма? Егер қабылданса ол қай жылы және заң қалай аталды?


№ 12 тәжірибелік сабақ
«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы. Жалпы ережелер
Сабақтың мақсаты: «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңының жалпы ережелерін окып үйрену.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы.Тапсырма:

1 Заңның 2-5 бабтарын оку.

2 Жазбаша келесі сұрақтарға жауап беру:

2.1 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заң шығарғанда қандай жағдайға негізделеді?

2.2 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңнын әрекет ету аумағын

көрсетіңіз?

2.3 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мақсаты қандай?

2.4 Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша уәкілетті мемлекеттік органның негізгі функцияларын айтыныз?

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрақтары:

1 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңынын таралу аймақтарын айтыныз?

2 Қазакстан Республикасындағы өлшем бірлігін қамтамасыз етудегі баскару әрекеттерін қандай мемлекеттік орган жүзеге асырады?

3 Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің негізгі мақсаттарын атаңыз?


№ 13 тәжірибелік сабақ
Өлшеу қателіктері
Сабактың мақсаты: Өлшеу қателіктерінің түрлерін оқып үйрену.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

1 Крылова Г.Д. «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

2 Тазабеков К.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. - Алматы, 2003. - 450 с.

Тапсырма:

1 Өлшеу қателіктерінің түрлеріне дәріс бойынша дайындалу.

2 Өлшеу қателіктерінің жіктелуі кестесін жұмыс дәптеріне салу.

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.Бақылау сұрақтары:

1 Өлшеу қателіктері неше нышан бойынша жіктеледі?

2 Өлшеу қателіктерінің жіктелу нышандарын атаныз?

3 Қандай қателіктер кездейсок деп аталады?

4 Қандай қателіктер систематикалыққа (жүйелікке) жатады?

5 Қателесу дегеніміз не?

6 Өрескел (дөрекі) қателік дегеніміз не?

7 Сыртқы қандай факторлар әсер етеді?


№ 14 тәжірибелік сабақ
Метрологиялық қызмет
Сабактың мақсаты: Метрологиялық қызметтің құрылымымен танысу

Пайдаланылатын әдебиеттер:

1 Крылова Г.Д. «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

2 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы.

3 Тазабеков К.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. - Алматы, 2003. - 450 с.Тапсырма:

1 Заңдағы 3 тараудың баптарын оқып меңгеру

2 Мемлекеттік метрологиялық қызметтің функцияларын білу.

3 Уақыт және жиілік мемлекеттік қызметінің мақсаттары мен міндеттемелерін оқу

4 Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандарттық үлгілерінің мемлекеттік қызметінің функцияларын білу.

5 Заттар мен материалдардың физикалық тұрақты шамалары және қасиеттері туралы стандарттық анықтама деректердің мемлекеттік қызметінің мақсаттары мен міндеттерін оқып үйрену.

6 Мемлекеттік басқару органдарының, жеке және заңды тұлғалардың метрологиялық қызметінің функцияларын оқып меңгеру.

7 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлардың қызметін білу.

8 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында консалтингтік қызметтер көрсететін заңды тұлғалардың басты міндеттерін оқып меңгеру.
Бақылау сұрақтары:

1 ҚР метрологиялық қызметтің құрылымы қандай?

2 Мемлекеттік метрологиялық қызмет.

3 Уақыт және жиілік мемлекеттік қызметінің мақсаттары неде?

4 Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандарттық үлгілерінің мемлекеттік қызметінің қандай функцияларын білесіздер?

5 Заттар мен материалдардың физикалық тұрақты шамалары және қасиеттері туралы стандарттық анықтама деректердің мемлекеттік қызметінің мақсаттары мен міндеттері қандай?

6 Мемлекеттік басқару органдарының, жеке және заңды тұлғалардың метрологиялық қызметінің функцияларын атыңыз?

7 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлардың функциялары неде?

8 Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында консалтингтік қызметтер көрсететін заңды тұлғалар қандай жұмыс атқарады?
№ 15 тәжірибелік сабақ
Мемлекеттік метрологиялық бақылау
Сабақтың мақсаты: Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың объектілері мен қатысты Заң бабтары мен танысу.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

1 Крылова Г.Д. «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

2 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР заңы.

3 Тазабеков К.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. - Алматы, 2003. - 450 с.Тапсырма:

1 Заңдағы 5-ші тарауды меңгеру.

2 Мемлекеттік метрологиялық бақылау нысандарының сызбанұсқасын салу.

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.Бақылау сүрақтары:

1 Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың мақсаты неде?

2 Түрлі нысандарға Мемлекеттік метрологиялык бақылау жүргізу кезінде қандай жұмыстар атқарылады?

3 Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың қандай объектілерін білесіздер?

4 Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың аясы қандай?

5 Мемлекеттік метрологиялық бақылаудың түрлерін атаңыздар?

6 Мемлекеттік метрологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары қандай?


3 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ
3.1 Студенттердің өзіндік жұмысың ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Өзіндік жұмысын орындау кезінде студент нақты тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қалданады, материалды өз бетімен игереді, зерделеген материалдың қысқаша мазмұнын дәптерге түсіреді. СОӨЖ сабағында студент жазбаларын оқытушыға көрсетеді, ал оқытушы оны бағалайды.

3.2 Рефераттар тақырыптарының тізімі немесе студенттердің білімін бақылау үшін арналған бақылау сұрақтары және т.б.

Рефераттар тақырыптары.

1 Стандарттаудың заңнамалық базасы

2 Халықаралық стандарттау

3 Нормативтік құжат-тарды қолдану және олардың талаптары-ның сипаттары

4 Стандарттау әдістері. Унификациялау және агрегаттау

5 Қазақстан Республика-сындағы стандарттау-дың қазіргі жағдайы

6 Стандарттаудың экономикалық және әлеуметтік мәселелері

7 Сертификаттаудың заңнамалық базасы

8 Физикалық шамалар және олардың өлшем бірліктері. Физикалық шамалар шкалалары9 Өлшеу нәтижелерін бағалау

10 Өлшеу қателіктерінің түрлері
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді