5В073000 – «Құрлыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндріру»бет5/6
Дата10.09.2017
өлшемі408 Kb.
#19875
1   2   3   4   5   6

Өлшеу құралдарының

нормаланатын метрологиялық сипаттамалары.

ГОСТ 8.009 –ға сәйкес өлшеу құралдарының нормаланатын метрологиялық сипаттамаларына жатады: • шкаланың ұзындығы;

 • шкала бөлігінің бағасы;

 • өлшеу құралының корсетуінің вариациясы;

 • өлшеу диапазоны;

 • өлшемнің номинал мәні;

 • өлшеу құралының сезгіштігі (сезімталдығы);

 • өлшеу құралының сезгіштік табалдырығы;

 • өлшеу құралының дәлдігі;

 • өлшеу құралының тұрақтылығы.

Өлшеу құралы неғұрлым жоғары дәлдікпен өлшейтін болса, ол үшін соғғұрлым коп метрологиялық сипаттамалар ноормаланады.
Өлшеу құралдарының жіктелуі.

Өлшеу құралдары стандартталған және стандартталмаған болып бөлінеді.Стандартталған өлшен құралдары – стандарттардың талаптарына сәйкес жасап шығарылған және қолданылатын өлшеу құралдары.

Стандартталмаған өлшеу құралдары – бұл өлшеу құралдары талаптарды стандарттау қажет емес деп есептеледі (нецелесообразно).

Жұмыс істеу принципы бойынша өлшеу құралдары бөлінеді:

 • механикалық өлшеу құралдары;

 • физика-химиялық өлшеу құралдары;

 • электрлік өлшеу құралдары;

 • оптикалық өлшеу құралдары.

Түрлері бойынша өлшеу құралдары бөлінеді:

 • өлшемдер;

 • өлшегіш аспаптар (приборы);

 • өлшегіш қондырғылар;

 • өлшегіш машиналар;

 • өлшегіш жүйелер;

 • өлшегіш-өзгерткіштер;

 • стандарттық үлгілер.

Өлшем – физикалық шаманың бір немесе бірнеше берілген мөлшерін ұдайы қайталау және (немесе) сақтауға арналған өлшеу құралы. Физикалық шаманың мөлшері (мөлшерлері) тағайындалған бірліктерде берілген және қажетті дәлдікпен белгілі болуы керек.

Өлшемдер бір мөлшерлі (физикалық шаманың бір ғана мөлшерін ұдайы қайталайтын) және көп мөлшерлі (физикалық шаманың әртүрлі молшерлерін ұдайы қайталайтын) болуы мүмкүн.Өлшемдер жиынтығы – бір физикалық шаманың әртүрлі мөлшерлі өлшемдерінің комплексі. Ноборға кіретін өлшемдер жеке де әртүрлі сочетаниемен де қолданыла алады.

Өлшемдер магазины – конструкциясы бойынша бір құрылғыға біріктірілген, оларды әртүрлі комбинацияда қосуға арналған приспособлениелері бар өлшемдер жиынтығы.

Өлшегіш аспап - өлшенетін физикалық шаманың мәндерін белгілі диапазонда өлшеуге арналған өлшеу құралы болып табылады.

Өлшегіш сапаптар индикация деңгейі бойынша көрсетуші және тіркеуші деп бөлінеді, ал амалы бойынша интегрирующий және суммирующий болады.

Бұнымен бірге өлшегіш аспаптар тура өлшегіш (прямого действия), салыстыру аспаптары, аналогты, цифралы, өзі жазушы және басушы деп бөлінеді.

Өлшегіш қондырғы – бір жерде финкционалды біріктірілген өлшемдер, өлшегіш аспаптар, өлшегіш-өзгерткіштер және басқа, бір немесе бірнеше физикалық шамаларды өлшеуге арналған қондырғылардың жиыньығын айтады.

Өлшегіш машина - өлшеулерді үлкен бұйым сипатталатын физикалық шамаларды дәл өлшеуге арналған өлшегіш қондырғыны айтады (күшті өлшегіш машина, бөлгіш (делительная) машина, үлкен ұзындықтарды өлшегіш машина және т.б.).

Өлшегіш жүйе – осы объкттің әртүрлі нүктелерінде бақыланатын объектіге тән бір немесе бірнеше физикалық шаманы өлшеу және әртүрлі мақсаттарда өлшеу сигналдарын шығару мақсатында орналастырылған функционалды біріктірілген өлшемдер, өлшегіш аспаптар, өлшегіш-өзгерткіштер, электронды есептегіш машиналар және басқа да техникалық құралдар б.т.

Өлшегіш жүйелер арналуы бойынша информациялық, өлшегіш- бақылаушы, өлшегіш-басқарушы және т.б. жүйелерге бөлінеді.

Өлшеу міндетіне байланысты қайта құрылуға жарамды өлшегіш жүйелерді гибкий өлшегіш жүйелер деп атайды.

Өлшегіш-өзгерткіштер нормаланған метрологиялық сипаттарды иеленеді және өлшенетін шаманы басқа шамаға немесе өлшеу сигналына аударуға арналады. Аударылған шама немесе сигнал, әдетте, өңдеу, сақтау, ары да өзгертуге немесе беруге ыңғайлы болып табылады.

Өлшегі-өзгерткіштер өлшегіш техниканың құрамына кіреді немесе өлшеу құралдарымен бірге қолданылады.Өзгерту сипаты бойынша (қалай өзгертетініне байланысты) өлшегіш-өзгерткіштер аналогты, цифор-аналогты, аналог-цифралы өдшегіш-өзгерткіштер деп бөлінеді, ал өлшеу тізбегінде алатын орны бойынша – бастапқы және промежуточный өлшегіш-өзгерткіш деп бөлінеді. Бұдан басқа өлшегіш-өзгерткіштер масштабный және передающий болады.

Бір өлшеу құралында бірнеше бастапқы өзгерткіш болуы мүмкүн.

Бастапқы өлшегіш-өзгерткіш деп өлшенетін физикалық шама біріншіден оған әсер ететін өзгерткішті айтады.
Бақылау сұрақтары:

1 «Өлшеу құралы» ұғымының анықтамасын беріңіз

2 Өлшеу құралдарының нормаланатын метрологиялық сипаттамаларын атап беріңіз

3 Өлшеу құралдары қалай жіктеледі?


Ұсынылатын әдебиеттер:

1 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Под общей редакцией К.А. Тазабекова. - Алматы, 2003. - 450 с.

2 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

Лекция 15. Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қол жеткізу амалдары.
Лекцияның мазмұны

1. Өлшеу құралдарын сынау

2. Өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау

3 Өлшеу құралдарын калибрлеу

4 Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру
Лекцияның қысқаша конспекті
Өлшеу құралдарының бірегейлігіне мына амалдерды жүргізу арқылы жетуге болады:Өлшеу құралдарын сынау.

Сериялап шығаруға арналған немесе Қазақстан Республикасы территориясына шет елдерден партиялап енгізілетін өлшеу құралдары, егер оларға Мемлекеттік қадағалаутаралатын болса сынаудан өткізілуі керек. Соңынан сынаудан өткен өлшеу құралдарының типі бекітіледі.Өлшеу құрылын сынау - өлшеу құралының тағайындалған нормаларға сәйкестігін сынау объектілеріне әртүрлі сынау әсерлерін қолдана отырып деңгейін анықтау үшін жүргізілетін операциялардың жиынтығы. Сынаудан өткізгенде өлшеу құралдарын пайдалану немесе тасымалдау кезінде ықпал ететін факторлардың әсері тексеріледі.

Сынау екі мақсатта: өлшеу құралының типін бекіту мақсатында немесе оны бекітілген типіне сәйкестігіне сынау жүзеге асырылады.Өлшеу құралдарын метрологиялық аттестациялау.

Егер өлшеу құралының санаулы экземплярлары шығарылған немесе шет елінен енгізілген болса, олар метрологиялық аттестациялаудан өтуі тиіс.Метрологиялық аттестациялау – метрологиялық қызметтің данный өлшеу құралдарын, олардың қасиеттерін зерттеу негізінде, қолдану заңды деп майындауы.

Метрологиялық аттестациялауды Мемлекеттік метрологиялық қызметтің және заңды тұлғалардың осы топтағы өлшеу құралдарын салыстырып тексеруге құқығы бар метрологиялық қызметтің бөлімшелері жүзеге асырады.

Метрологиялық аттестация мыналардан құралады:


 • техникалық құжаттарды қарастыру;

 • өлшеу құралдарын эксперттік зерттеу;

 • өлшеу құралын салыстырып тексеру әдістемесін тексеру;

 • өлшеу құралдарын метрологиялық аттестациялау нәтижесін өңдеу.

Метрологиялық аттестациялаудан өткен өлшеу құралдары пайдалану кезінде салыстырып тексеруден өткізіліп отыру керек.

Өлшеу құралдарын калибрлеу.

Салыстырып тексеруге жатпайтын өлшеу құралдары зауыттан (өндірістен), жөндеуден шығарылғанда, инморт бойынша енгізілгенде, пайдалану барысында калибрлеуден өтуі керек. Калибрлеу тәртібін шығарушы зауыт, осы өлшеу құралын иеленуші немесе тұиынушы белгілейді.

Қазақстан Республикасы өлшеу құралын калибрлеу жүйесі өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің құрылымдық бөлігі болып табылады.

Өлшеу құралдарын калибрлеу – шаманың осы өлшеу құралдарының көмегімен алынған мәні мен сол шаманың эталонының көмегімен алынған мәні арасындағы қатынасты анықтаушы операциялардың жиынтығы. Калибрлеудің мақсаты – мемлекеттік қадағалауға жатпайтын өлшеу құралының іс мәніндегі (действительный) метрологиялық сипаттарын және (немесе) өлшеу құралын қолдануға жарамдылығын анықтау болып табылады.

Өлшеу құралын калибрлеуге заңды тұлғалардың аккредитациядан өткен метрологтядық қызметтері құқылы.

Өлшеу құралдарын калибрлеуді калибрлеу зертханаларында кәсіптік дайындығы және біліктілігі бар тұлғалар жүзеге асырады.

Өлшеу құралдарын калибрлеуді калибрлеу әдістемесіне сәйкес, шама бірлігінің мемлекеттік эталонына бағыныстағы калибрлеу құралын қолдана отырып жүргізеді.

Калибрлеу нәтижелері бойынша қажет болған жағдайларда калибрлеу хаттамасы толтырылады.

Егер калибрлеу нәтиесінде өлшеу құралы пайдалануғ жарамды деп танылса, оған калибрлеу белгісі қойылады немесе калибрлеу туралы сертификат беріледі.


Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру.

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет пен қатар бекітілген тәртіп бойынша техникалық реттеу және метрология жөніндегі Комитет аккредитациядан өткен заңды тұлғалардың метролгиялық қызметтері жүзеге асыра алады.

Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру - өлшеу құралдарының тағайындалған техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау мақсатында жүргізілетін операциялардың жиынтығы болып табылады.

Салыстырып тексеру нәтижесі бойынша өлшеу құралдары пайдалануға жарамды немесе жарамсыз дап танылады.

Өлшеу құралдары салыстырып тексеру аралық интервалдың ішінде пайдалануға жарамды деп танылады, егер оларды салыстырып тексеру олардың нақты өлшеу құралдарына қойылатын метрологиялық және техникалық талаптарға сәйкестігін көрсететін (дәлелдейтін) болса. Салыстырып тексеру арнаулы (салыстырып тексеруге арналған) нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Салыстырып тексеру бірліктің мөлшерін эталоннан жұмыстық өлшеу құралына беру процесінің сатыларының бірі болып табылады. Эталонмен байланыстығы өлше бірлігінің қажетті шарты болып табылады.

Салыстырып тексерудің төмендегі түрлері кездеседі:


 • алғашқы;

 • периодтық;

 • кезектен тыс;

 • инспекциялық;

 • эксперттік (сараптамалық).

Көптеген жағдайларда салыстырып тексеру кезінде хаттама толтырылады. Хаттаманың формасы салыстырып тексеру бойынша нормативтік құжатта беріледі.

Салыстырып тексеру аяқталып, хаттамаға талдау жүргізілгеннен кейін өлшеу құралының пайдалануға жарамдығы немесе жарамсыздығы туралы қорытынды шығарылады және осы туралы хаттамаға тиісті жазу енгізіледі.

Салыстырып тексеру хаттамасы заңды күші бар негізгі құжат болып табылады, сондықтан оны мұқият толтыру қажет.

Егер реттегіш тораптарға доступ болмауы керек болса, өлшеу құралына номерленген пломба немесе салыстырып тексеру таңбасының суреті бар номерленген қағаздар (наклейка) ілінеді. Бұл жағдайда өлшеу құралының механизмін таңбаны бұзбай ашу мүмүн емес болып табылыады.

Өлшеу құралына таңба қоюмен бірге, салыстырып тексеру нәтижелері оң болған жағдайда бекітілген үлгі бойынша салыстырып тексеру туралы сертификат беріледі. Сертификатта өлшеу құралының қандай нормативтік құжаттың талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат беріледі немесе өлшеу құралының көрсетулеріне енгізілетін поправкалар көрсетіледі.

Салыстырып тексеру нәтижелері теріс болған жағдайда өлшеу құралы қолдануға жарамсыз екендігі тралы извещение жазылады.

Бақылау сұрақтары:

1 Өлшеу құралдарының бірегейлігі деген не?

2 Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қол жеткізу амалдарын атап беріңіз

3 Салыстырып тексерудің қандай түрлері кездеседі?
Ұсынылатын әдебиеттер:

1 Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Под общей редакцией К.А. Тазабекова. - Алматы, 2003. - 450 с.

2 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 711 с.

2 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР

№ 1 тәжірибелік сабақ


«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңы.

Стандарттау аймағындағы ұғымдар
Сабақтың мақсаты: «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңының стандарттау аймағындағы негізгі ұғымдарын оқып үйрену.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңыТапсырма:

1 Заңның бірінші бабын және осы заңда пайдаланылатын стандарттау аймағындағы негізгі ұғымдарды оқып үйрену.

2 Жазбаша келесі сұрақтарға жауап беру:

2.1 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңында қандай негізгі ұғымдар қолданылады?

2.2 Берілген заң бойынша қандай қарым-қатынастар реттеледі?

2.3 Келесі терминдердің мазмұнын ашыңыз: «стандарттау», «стандарт», «мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі», «мемлекеттік стандарт», «стандарттау жөніндегі нормативтік құжат», «стандарттау жөніндегі техникалық комитет», «мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімі»?

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Бақылау сұрактары:

1 Заңның бірінші бабында қандай ұғымдар қарастырылады?

2 Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құқықтық негіздерін не құрайды?
№ 2 тәжірибелік сабақ
ҚР техникалық реттеу жүйесінің заңнамалық

негізінің құрылымдық элементтері
Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесінің заңнамалық негізінің мазмұны мен құрылымдық элементтерін оқып меңгеру.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңыТапсырма:

1 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңын қабылдау мен бекіту тәртібімен танысу.

2 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңының негізгі құрылымдық элементтерін оқып меңгеру.

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.


Бақылау сұрақтары:

1 Қазақстан Республикасында стандарттау саласы бойынша осы күнге дейін қанша заң қабылданды?

2 Стандарттау саласындағы ең алғашқы заң қашан қабылданды және оның толық атауы қандай?

3 Қазақстан Республикасында стандарттау саласындағы басқа заңдары қашан қабылданды?

4 Стандарттау саласындағы қандай заңның қазіргі уақытта күші бар?

5 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңын қабылдау тәртібі мен енгізу күні қандай?

6 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңын құрудың мақсаттарын атаңыз.

7 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңында қандай негізгі құрылымдық элементтер бар?


№ 3 тәжірибелік сабақ
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы
Сабақтың мақсаты: Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымымен танысу

Қолданылатын әдебиеттер:

«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңыТапсырма:

1 Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымын оқып меңгеру.

2 Техникалық реттеу аймағындағы ҚР Үкіметінің құзыреттілігін білу.

3 Өкілетті органның құзыреттілігін білу.

4 Техникалық реттеу аймағындағы мемлекеттік органдардың құзыреттілігін білу.

5 Техникалық реттеу аймағындағы сараптамалық кеңестердің міндеттерін оқып меңгеру.

6 Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің негізгі функцияларын білу.

7 Сәйкестікті растау органдарының атқаратын қызметтерімен танысу.

8 Зертханалардың құқықтары мен міндеттерін білу.

9 Ақпараттық орталықтың функцияларын білу.

10 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттілігі оқып меңгеру.
Бақылау сұрақтары:

1 Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы қандай?

2 Техникалық реттеу аймағындағы ҚР Үкіметінің құзыреттілігін атаңыз.

3 Өкілетті органның құзыреттілігін неде?.

4 Техникалық реттеу аймағындағы мемлекеттік органдардың құзыреттілігін атап шығу.

5 Техникалық реттеу аймағындағы сараптамалық кеңестердің міндеттері қандай?

6 Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің негізгі функциялары неде?.

7 Сәйкестікті растау органдарының қандай атқаратын қызметтерін білесіздер.

8 Зертханалардың құқықтары мен міндеттері қандай?.

9 Ақпараттық орталықтың негізгі функциялары.

10 Сарапшы-аудиторлардың құзыреттілігін атап шығу.
№ 4 тәжірибелік сабақ
Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар
Сабақтың мақсаты: Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды оқып меңгеру.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңыТапсырма:

1 Оқытушы берген нұсқа бойынша тапсырманы орындап, 1 кестені толтыру:

-стандарттау нысанын және нормативтік құжаттың түрін табу;

-негізге алынатын стандарттарға тән ерекшелік элементтерін табу;


1 кесте

НҚ белгіленуі


НҚ атауы


НҚ түрі


НҚ бекіту күні


НҚ енгізу күні


Құрылымдық элементтер


Ескерту
2. Бақылау сұрақтарға жауап беру.
Бақылау сұрақтары:

1 Техникалық реттеу саласындағы қандай негізге алынатын нормативтік құжаттардың Қазақстан Республикасының аймағында күші бар?

2 Нормативтік құжаттамалардың қандай түрлері бар?

3 Нормативтік құжаттамаларда қандай талаптар орнатылады?

4 Негізге алынатын стандарттардың нысаны не?

5 Негізге алынатын стандарттарды әзірлеуге негіз болып не табылады?

6 Төменде келтірілген қандай стандарттар негізге алынатын стандарттарға жатады: МЕСТ 1.0; МЕСТ Р 5798; ТШ19РК2365; ССТ 3498 ; МЕСТ 2.11; ҚР СТ 5.0 ; ИСО 6587; МЕСТ Р 1.0; ҚР СТ 2.0; ҚР СТ 3.0 ; РСТ Каз. ССР 5432 ; ФС РК 56770984 ЖШС; СК 001; ИСО СТ 5432;

7 Техникалық реттеу саласында қандай органдар НҚ әзірлейді және бекітеді?


№ 5 тәжірибелік сабақ
Стандарттардың айлық және жылдық көрсеткіштері
Сабақтың мақсаты: Стандарттардың айлық және жылдық көрсеткіштерімен танысу

Қолданылатын әдебиеттер:

Стандарттардың айлық көрсеткіштері; Стандарттардың жылдық көрсеткіштеріТапсырма:

1 Стандарттардың айлық көрсеткіштерінің белгіленуін орнату.

2 Стандарттардың жылдық көрсеткіштерінің белгіленуін орнату.

3 Стандарттардың айлық көрсеткіштерінің құрылымын оқып меңгеру.

4 Стандарттардың жылдық көрсеткіштерінің құрылымын оқып меңгеру.

5 Оқытушы берген материалдарға сәйкес 1 және 2 кестеллерді толтыру.

6 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
1 кесте

Көрсеткіштердің шыққан жылы

Көрсеткіштің №

Осы жылы нөмірлердің саны

Осы көрсеткіштің нөмірінде қандай ақпарат берілген

Көрсеткіштің құрылымдық элементтері
2 кесте

Көрсеткіштердің шыққан жылы

Жылдық көрсеткіші неше томнан тұрады

Жылдық көрсеткішінің 1 томында қандай ақпарат келтірілген

Жылдық көрсеткішінің 2 томында қандай ақпарат келтірілген

Жылдық көрсеткішінің 3 томында қандай ақпарат келтірілген

Жылдық көрсеткішінің соңғы томында қандай ақпарат келтірілген
Бақылау сұрақтары:

1 Стандарттар көрсеткіштерінің қандай түрлерін білесіздер?

2 Стандарттардың айлық көрсеткіштерінің басылу мерзімі қандай?

3 Стандарттардың айлық көрсеткіштерінің негізгі мазмұнында қандай ақпарат беріледі?

4 Стандарттардың айлық көрсеткіштерінің қосымшаларында қандай ақпарат беріледі?

5 Қандай стандарттар көрсеткіштерінде бекітілген стандарттар жайында мәліметтер келтіріледі?

6 Қандай стандарттар көрсеткіштерінде өзгертулер енгізілген стандарттар жайында мәліметтер келтіріледі?

7 Қандай стандарттар көрсеткіштерінде күшін жойған стандарттар жайында мәліметтер келтіріледі?

8 Қандай стандарттар көрсеткіштерінде стандарттарға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар мәтіндері жөнінде мәліметтер келтіріледі?

9 Стандарттардың жылдық көрсеткіштерінің басылу мерзімі қандай?

10 Стандарттардың жылдық көрсеткіштері неше нөмірден немесе томдардан тұрады?

11 Стандарттардың жылдық көрсеткіштеріне қандай стандарттар кіреді?

12 Стандарттардың жылдық көрсеткіштерінде стандарттар қандай принциппен топтастырылған?
№ 6 тәжірибелік сабақ
«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңы.

Сәйкестікті растау аймағындағы ұғымдар
Сабақтың мақсаты: «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңының сәйкестікті растау аймағындағы негізгі ұғымдарын оқып үйрену.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Техникалық реттеу туралы» ҚР заңыТапсырма:

1 Заңның бірінші бабын және осы заңда пайдаланылатын сәйкестікті растау аймағындағы негізгі ұғымдарды оқып үйрену.

2 Жазбаша келесі сұрақтарға жауап беру:

2.1 «Техникалық реттеу туралы» ҚР заңында қандай негізгі ұғымдар қолданылады?

2.2 Берілген заң бойынша қандай қарым-қатынастар реттеледі?

2.3 Келесі терминдердің мазмұнын ашыңыз: «сертификаттау», «сәйкестікті ерікті растау», «сәйкестік туралы декларация», «сәйкестік белгісі», «сәйкестікті міндетті растау», «сәйкестік сертификаты»?

3 Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрактары:

1 Заңның бірінші бабында қандай ұғымдар қарастырылады?


№ 7 тәжірибелік сабақ
Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі
Сабақтың мақсаты: Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібімен танысу.

Қолданылатын әдебиеттер:

«Сәйкестікті растау рәсімдері» техникалық регламенті.Тапсырма:

1 Өнімді сертификаттау кезінде негізгі операцияларға көңіл аудару.

2 Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі келтірілген:

1) сертификаттауға өтінім беру және оны қарау;

2) өтінім бойынша шешім қабылдау, оның ішінде схеманы таңдау;

3) сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған шарт жасасу;

4) үлгілерді іріктеу, сәйкестендіру және оларды сынау;

5) өндіруді бағалау (егер бұл сертификаттау схемасында көзделсе);

6) алынған нәтижелерді талдау мен Сертификат беру туралы (беруден бас тарту туралы) шешім қабылдау;

7) Сертификатты мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімінде тіркеу;

8) Сертификат беру;

9) сертификатталған объектіні инспекциялық бақылауды жүзеге асыру (егер бұл сертификаттау схемасында көзделсе);

10) сертификаттау нәтижелері туралы ақпарат ұсыну.

3 Осы тәртіп бойынша оқытушы берген тапсырмаға сай негізгі құжаттамаларды толтыруды үйрену.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді