5В050731 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»Дата10.09.2017
өлшемі59.55 Kb.
#19890

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-2.1.007/02-2014

ПОӘК

«Менеджмент және маркетинг негіздері» студенттерге арналған пәнінің бағдарламасыБасылым № 1

11.09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ НЕГІЗДЕРІ»
5В050731 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

5В060800«Экология» мамандықтары

ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей – 2015

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: ____________________ «_29__»____08____ 2015_ж.

Темиргалиева Айгүл Сержанқызы, аға оқытушы «Есеп және аудит» кафедрасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының отырысында.

«__29__» __08__ 2015_ж., № _1_ Хаттама

Кафедра меңгерушісі: А.Зейнуллина


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің Оқу-әдістемелік Бюросының отырысында.

«__09__»___09____ 2015__ ж., № 1_Хаттама


ОӘБ төрағасы: С.Тойкин
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

«__11__ »____09___ 2015 ж. № __1_Хаттама

ОӘК төрағасы Г.ИскаковаМАЗМҰНЫ


 1. Жалпы ереже

 2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

 3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Бағалау саясаты

 7. Әдебиеттер


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


  1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Темиргалиева Айгүл Сержанқызы - аға оқытушы

«Есеп және аудит» кафедрасы

Байланыс телефоны: 53-02-29, 8-ғимарат, 305- кабинет

Сабақ жүргізу орыны - 304 дәрісхана

Пән бойынша несие саны - 3
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Курстың мазмұны басқарудың негізгі теориясын, түрлерін, ақпарат функцияларын үйретумен қатар студенттерді, сондай-ақ қандайда бір ситуациялық жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білуге, тиімді басқару әдістерін үйретеді. Екіншіден нарықтық экономиканың негізгі жүйесі нарықты және ондағы тауарларды өткізуге қатысты маркетингтік зерттеулердің түрлерін, жалпы маркетинг пәнінің теориялық негіздерін, нарықтың жіктелуін, тауарларды өткізу және баға саясатын қалыптастыру, оларды бақылау және басқару негізгі қажетті категорияларды өтеді.1.3 Пәнді оқытудың мақсаты.

Басқару саласында және басқарудың әлеуметтік саласында қандай да бір дұрыс көзқарас қалыптастыру. Сондай-ақ тәжірибеде басқару қағидалары мен маркетингтік зерттеудің элементтерін қолдана білуін меңгерту.1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті.

Менеджмент сөзінің түсінігін, оның қалыптасу кезеңдерін, жұмысшыларды басқару, келіспеушілік жағдайларды өршітпеу, басқарушылық шешім қабылдау мәселелерін қарастыру; маркетинг функциялары мен қағидаларын, олардың нарық талаптарына сай тәсілдері мен әдістерінің теориялық негізін үйрету.1.5 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: • маркетинг және менеджменттің теориялық негізін, маркетинг және менеджмент ғылымдары туралы негізгі анықтамаларды, өндірісті басқару әдістерінің және тауарды өткізу жүйесін білуі керек;

 • өндірісті басқару құрылымын жобалау және талдау, маркетингтік зерттеу, коммуникациялық процесті тиімді басқару, басқарушылық шешімдерді іске асыруды дағдылану қажет;

 • басқарушылық персоналды қабылдау және орналастыру жүйесін, басқару процесін ақпаратпен қамтамасыз етуді игеруі керек;

 • болашақ маман ретінде маркетинг және басқару саласында өзінің ойын білдіру және қазіргі кезеңде тиімді баға беруді үйренуі керек;

 • кәсіпорында басқару қағидаларын, заңдылықтарын, экономикалық мәселелерді қарастыру және бағалауды; тауардың нарықтағы орнын, маркетинг кешінін түсінуі керек;

 • ұйымда басқарушылық шешімдерді жасау және қабылдау әдістері мен құралдары туралы кешенді көзқарасты қалыптастыруы қажет;

 • ұйымда мотивация жүйесін жасау, шиеленісу және келіспеушілікті тиімді басқарудың тәжірибелік, маркетинг стратегиясын құрастыру бойынша дағдыларды қалыптастыруы қажет.

  1. Курстың пререквизиттері:

   1. Экономикалық теория негізі.

  2. Курстың постреквизиттері:

- жоқ.

2 САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Тақырып аттары

Дәріс

Практ.сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

Әдебиеттер

Модуль 1 Менеджменттің теориялық-әдістемелік негіздері

Тақырып 1.Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны

2

1

3

3

1. Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Ақтөбе Орал . 2005

2. Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

3. А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

4.Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері. – Астана: Фолиат, 2011. – 319 бТақырып 2. Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 3. Басқару процесінің мақсаты.

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 4. Менеджмент қызметтері (функциялары)

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 5. Менеджменттің байланыстыру құрамдас бөліктері

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 6. Менеджметтегі келіспеушілік

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 7. Баскару еңбегінің мәдениеті мен этикасы

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Модуль 2 Маркетингтің теориялық-әдістемелік негіздері

Тақырып 8. Маркетингтің теориялық негіздері және концепциялары

2

1

3

3

1.Есімжанова Г.К. Маркетинг негіздері.Алматы., 2005

2.Тойкин С.Х. және басқ. Маркетинг негіздері. Алматы., 2005

3. Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері. – Астана: Фолиат, 2011. – 319 б


Тақырып 9. Маркетингтің мәні және мазмұны

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 10. Маркетингтің қоршаған ортасы

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 11. Нарықты сегменттеу

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 12. Тауар және тауар саясаты

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 13. Баға саясаты

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 14. Тауардың жылжуы мен үйлестіруін ұйымдастыру

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Тақырып 15. Маркетингті жоспарлау және бақылау

2

1

3

3

//-//-//-//-//

Жиыны

30

15

45

45

3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Курс барысы: 15 тақырып «Менеджмент және маркетинг негіздері» курсының барлық мазмұнын қамтиды.

Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 45 аудиторлық сағат, соның ішінде 30 сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) сабақ қарастырылған.

Аудиторлық дәріс курсы студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

Коллоквиум – бұл студент жұмысын межелік бақылау, есеп беру нысаны теориялық материал бойынша жүргізіледі. Оның мақсаты – студенттің алған білімін қадағалау ғана емес, сонымен қатар студенттің дәріс, семинар, тәжірибелік сабақтар және өзінің білімін арттыруын тиімді бақылау. Коллоквиум кезінде әрбір студентке жеке сұрақтар және дайындалуына емтихандағыдай уақыт беріледі, нәтижесінде семестр аяғандағы бағасына ықпалын тигізетін баға қойылады.

Бақылау жұмысы және коллоквиумдар – бұл студенттердің білімін межелік аттестациялау нысаны. Бақылау жұмысы – жазбаша, а коллоквиум – бұл тақырып бойынша ғылыми мәселені немесе монографияны талқылау, мәселелік сұхбаттасу. Коллоквиумға қиын тақырыптар қарастырылады, көбінесе теориялық мәселелер.

Реферат ғылыми зерттеу элементтері бар ғылыми жұмыс болып табылады. Сол себептен рефератты безендіруге ғылыми жұмысқа қойылатын талаптар қойылады. Реферат әдебиеттерді терең зерттеуді талап етеді.Теориялық мәселені қазіргі жағдайға байланыстыру, терең талдау жүргізу және тәжірибелік қорытындылар жасай білу.

Студенттік эссе – бұл оқытушы ұсынған тақырыпқа жазбаша өздік жұмыс (сонымен қатар тақырыпты студент өзі ұсынуы мүмкін, бірақ тақырыпты міндетті түрде оқытушымен келісуі керек).СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Менеджмент және маркетинг негіздері» курсы бойынша кредиттік технология студенттерімен СӨЖ орындалады. СӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген тақырыптарды зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 1,25 см-ге тең.

Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs NewRoman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

СӨЖ орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Орындалған СӨЖ белгіленген кестеге сәйкес www.semgu.kz (студенттік сервис) порталына жіберілуі тиіс.

Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы сұхбаттасу, жазбаша бақылау жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Студенттің белсенді қатысуына қарай білімі бағаланады. Пән бойынша компьютерлік емтихан қарастырылған.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, практикалық сабақтар, студенттің оқытушымен өздік жұмысы. Мұнда оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Әрбір сабақтың бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, онда кафедрада бекітілген қосымша сабақтың графигі бойынша қосымша сабаққа қатысады.

5 КУРС САЯСАТЫ

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

Студентке әрбір аптаға студенттің өз бетімен дайындалуына өздік жұмысы беріледі. Ол жазбаша түрінде ұсынылады. Сонымен қатар студенттің оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда ол бақылау формасы түрінде немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Студенттің әрбір аптадағы орындаған жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасында (4 бөлім Бағалау саясаты) көрсетілген баллдар бойынша бағаланады.

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьютерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.
6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Студенттердің білімін бағалау шкаласы

Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90-94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA
W

Оқудан шығарылған

NA
AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA
P

Өтті (қорытынды тестке ғана)

NA

0

Студент пән бойынша қорытынды межелік бақылауға семестр бойында рейтингтік балы 50 % -ға тең немесе жоғары болған жағдайда ғана жіберіледі.

«Менеджмент және маркетинг негіздері» пәні бойынша студенттердің білімін бақылау келесі нысандарда өткізіледі: • Аралық бақылау – оқытылған тақарыптар бойынша ауызша сұрау.

 • Межелік бақылау – оқытылған тақырыптар бойынша жазбаша 2 межелік бақылау тезаурус қарастырылған;

 • Қорытынды бақылау – компьютерлік емтихан өткізіледі.

Жалпы студент курс бойынша 600 балл жинау керек. Емтихан бойынша жиыны 400 бал қойылады. Академиялық кезең бойынша студент 1000 бал жинауы қажет.

Берілген тапсырмаларға студент уақытында, дұрыс және нақты жауап беруі қажет.


Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу

«Менеджмент» пәні бойынша баллдарды бөлу

Апта

Бақылау түрлері

Барлық балл

Ескерту

1

2

3

4

1

Дәріс сабағына қатысуы

4
2

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

10

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 1

30

Қазақстандағы менеджменттің дамуы - эссе

3

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ4

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

30

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 2

35

Қазіргі заманғы менеджер моделі - эссе

5

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ6

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

20

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 3

35

Басқарудың шетелдік тәжірибесін зерттеу қажеттілігі - эссе

7

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ
Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖМежелік бақылау № 1

70

Тезаурус

8

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 4

25

Маркетинг және қоғам - эссе

9

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ10

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 5

25

Семей қаласының кәсіпорындарына негізгі мінездемелерді құрастыру

11

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ12

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 6

25

Тауар саясаты тақырыбы бойынша шағын сұрау жүргізу, негізгі түрлерін талдау, кесте жасау

13

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

14

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ14

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақ

16

Дәріс тақырыбына жауап беру

СӨЖ № 7

25

«Өткізу саясатына» сөзжұмбақ құрастыру

15

Дәріс сабағына қатысуы

4
Практикалық сабақСӨЖМежелік бақылау № 2

70

Тезаурус
Емтихан

400

Кесте бойынша
Барлығы:

1000Дәріс сабағына қатысуы

60

Сабаққа қатысу
Практикалық сабақ

200

Дәріс тақырыбына жауап беру
СӨЖ

200

Эссе, жағдайлық тапсырмалар
Межелік бақылау

140

Коллоквиум
Емтихан

400

Компьютерлік тест


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1Ахметов Қ.Ғ. Менеджменттің негіздері (Оқу құралы), Орал. 2005

7.1.2 Рахимбаев А.О,Сабатаева Б.О, Менеджмент, Алматы. 2006

7.1.3 А.К. Бельгебаев, А.Б Рахимбаев, Менеджмент, Алматы. 2006

7.1.4 Бердалиев К. Менеджмент, Алматы. 2005

7.1.5 Рахметов Б.А. Персоналды басқару, Алматы. 2005

7.1.6 Бердалиев К.Б. и др. Менеджмент: курс лекций. - Алматы: Экономика, 2005.

7.1.7 Бердалиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана. - Алматы: КазГАУ, 1998.

7.1.8 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. –3-е изд. –М.:Гардарика, 1998.

7.1.9 Веснин В.Р. Основы менеджмента.- М.: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1999.

7.10 Волков Ю.Е. Социальное управление как вид управленческой деятельности в общественных системах//Социально-политический журнал. 1997№3. С.65-74.

7.1.11 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., переработ.и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005

7.1.12 Гинзбург В. Э.Разработка управленческих решений: краткий курс лекций - Хабаровск: ДВА ГС, 2006.

7.1.13 Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций (Продвинутый курс). Таганрог: ТРТУ, 1997. Издание второе дополненное, Глава 1. Предмет и задачи курса, Глава 2. Сущность, цели и задачи менеджмента (электронная версия).

7.1.14 Гончаров В.В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении. –М.:МНИИПУ, 1998.

7.1.15 Десслер Гари Управление персоналом: Учебное пособие для студентов вузов /Пер. с анг.- М.:БИНОМ, 1997.

7.1.16 Жакенова Б.и др. Менеджмент негіздері. – Астана: Фолиат, 2010. – 258 б

7.1.17 Сатыбалдыұлы С. Маркетинг және менеджмент негіздері. – Астана: Фолиат, 2011. – 319 б

7.1.18 Есімжанова Г.К. Маркетинг негіздері. Алматы.,2005

7.1.19 Тойкин С.Х. және басқ. Маркетинг негіздері. Алматы., 2005

7.1.20 Маркетинг: учебно-методическое пособие / И. В. Ильичева. Ульяновск : УлГТУ, 2010.,

7.1.21 Маркетинг и поведение потребителей: практические задания/ Берстенева О.Г. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.

7.1.22 Маркетинг торговли: учебное пособие / Брижашева О. В.Ульяновск : УлГТУ, 2012
7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Ахметов Б.К. Основы менеджмента. – Алматы, 1998.

7.2.2 Вейлл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. М.: Новости, 1993.

7.2.3 Диев B.C. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. Новосибирск, 1998.

7.2.4 Доусон Р. Уверенно принимать решения. М.: ЮНИТИ, 2006.

7.2.5 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi : (тест тапсыр.жин.) : оқу құралы / Б. Жәкенова, Э. Тәмпiшева, Ж. Слатова. – Астана : Фолиант, 2008. – 92 б.

7.2.6 Жәкенова Б. Менеджмент негiздерi:оқулы• [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру ұйымдарына ұсынылған] / Б. Жәкенова, Э. Тәмпiшева, Л. Мақсатова. – Астана : Фолиант, 2007. – 258 б.

7.2.7 Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент

7.2.8 Лютенс Ф. Организационное поведение/Пер с изд. на анг. языке. –М.:ИНФРА-М,1999.

7.2.9 Митин А.Н. Культура управления: Учебное пособие для вузов. – Екатеринбург, 2000.

7.2.10 Мамыров Н. К. Менеджмент жәненарық, 2006. – 134 б.

7.2.11 Филип Котлер: 10 смертных грехов маркетинга. Важнейшие заповеди успеха на современном рынке, 2010 год.

7.2.12 Филип Котлер. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер, 2010


7.2.13 Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претекст, 2008. – 342 с.

7.2.14 Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - М.: ИКФ "Омега-Л", 2009. - 656 с7.2.15 Хербинг Р. Купер С. Настольная книга директора по маркетингу: маркетинговое планирование. Полное пошаговое руководство. – М.: ЭКСМО, 2009. – 832 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді