5 в 050117- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналғанДата10.09.2017
өлшемі42.56 Kb.
#20032

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

УМКД


УМКД 042-16.1.32/01-2013
УМКД

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

______ 2013 жылғы

№ 3 басылым
5 В 050117- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Мұқанова Қ.Қ. – қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, п.ғ.к.


_____________ «___» ___________20___ жыл.
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 3 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 5В 050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Пәнді оқытудың мақсаты:


«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» курсының негізгі мақсаты – кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға дайындау, қажетті кәсіптік теориялық білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды қалыптастыру. Студенттерге қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, практикалық дағдысы қалыптасқан маман даярлау.

Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Студентттерді әдістеме саласындағы соны өзгерістермен таныстырып, оны тиімді қолданудың жолдарын үйрету;

 • Студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту;

 • Қазақ тілі жүйесін мектепте қатысымдық-танымдық тұрғыдан талдап көрсету;

 • Оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу;

 • Қазақ тілін оқытудың теориясы мен әдістемесін ғылыми тұрғыдан зерттеп-тану қабілеттерін дамыту.

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

Қазақ тілін оқытудың әдістемесі курсы барысында студент

әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білу керек. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің осы кезге дейін жасалған бай мұрасын студенттер танып білуі керек.

Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Студенттер «Қазақ тілін оқыту әдістемесін» оқуы барысында қазақ тілі мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде қазақ тілін оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ тілі сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- қазақ тілінің жалпы тілдер жүйесіндегі, түркі тілдер жүйесіндегі өзіндік орны мен ерекшелітерін байланыстыра оқыту іскерлігі ;

- қазақ тілінен берілетін ғылыми материалдың эмпириалдық деңгейде қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұласу жолдарын тану мен ұйымдастыра алу іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» курсын меңгеруі барысында студент әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білуі керек. Қазақ тілінен тәжірибе жасау, оның нәтижелерін сандық және сапалық тұрғыдан талдай білу дағдылары да осы курсты оқу барысында қалыптастыру бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.

3.5 Курстың пререквизиттері:

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» курсын меңгеру үшін студенттер келесі пәндерді қосымша оқу қажет: • Педагогика

 • Психология

 • Этнопедагогика

 • Қазіргі қазақ тілі

 • Тіл біліміне кіріспе

 • Тіл дамыту

3.6 Курстың постреквизиті:

- қазақ тілінің лексикологиясы • Қазақ тілінің сөзжасамы;

 • Қазақ тілінің морфологиясы;

Қазақ тілінің синтаксисі

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Барл.

(сағ)


Бақылу түрі

3

5

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
1 модуль. Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы
1-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы. Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы.2

2-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Қазақ тілін оқыт әдістмесі пәнінің психология, педагогика, логика, философия ғылымдармен байланысы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ұстанымдары.


2

2 модуль. Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі
3-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі. Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау3

4-тақырып.

Қазақ тілін оқытудың формалары мен түрлері. Қазақ тілі сабақтары Сабаққа дайындалу және оған қойылатын талаптар. Сабақты ұйымдастыру жолдары.Қазақ тілі оқулығы. Қазақ тілін оқыту бойынша жасалатын оқу-әдістемелік кешен және оның құрылымы.3

3 модуль Тіл білімі салаларын оқыту әдістемесі


5-тақырып.

Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі2

6-тақырып.

Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі. Фразеологияны оқыту әдістемесі2

7-тақырып.

Сөзжасамды оқыту әдістемесі1

8-тақырып.

Грамматиканы оқыту әдістемесі. Морфологияны оқыту әдістемесі2

9-тақырып.

Синтаксисті оқыту әдістемесі Сөз тіркесін оқыту әдістемесі2

10-тақырып.

Жай сөйлемді оқыту әдістемесі. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі2

11-тақырып.

Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемсі. Мәтінді оқыту әдістемесі2

12-тақырып.

Орфографияны оқыту әдістемесі. Пунктуацияны меңгерту әдістемесі2

13-тақырып.

Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оны оқыту әдістемесі2

14-тақырып.

Диктант жүргізу. Диктантты жүргізу әдістемесі2

15-тақырып.

Қайталау сабақтары. Жинақтай қайталау. Қазақ тілінен сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар1

Семинар сабақтары
1 модуль. Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы
1-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы. Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы.1

2-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Қазақ тілін оқыт әдістмесі пәнінің психология, педагогика, логика, философия ғылымдармен байланысы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ұстанымдары.


1

2 модуль. Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі
3-тақырып.

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі. Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау1

4-тақырып.

Қазақ тілін оқытудың формалары мен түрлері. Қазақ тілі сабақтары Сабаққа дайындалу және оған қойылатын талаптар. Сабақты ұйымдастыру жолдары.Қазақ тілі оқулығы. Қазақ тілін оқыту бойынша жасалатын оқу-әдістемелік кешен және оның құрылымы.1

3 модуль Тіл білімі салаларын оқыту әдістемесі


5-тақырып.

Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі1

6-тақырып.

Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі. Фразеологияны оқыту әдістемесі1

7-тақырып.

Сөзжасамды оқыту әдістемесі1

8-тақырып.

Грамматиканы оқыту әдістемесі. Морфологияны оқыту әдістемесі1

9-тақырып.

Синтаксисті оқыту әдістемесі Сөз тіркесін оқыту әдістемесі1

10-тақырып.

Жай сөйлемді оқыту әдістемесі. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі1

11-тақырып.

Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемсі. Мәтінді оқыту әдістемесі1

12-тақырып.

Орфографияны оқыту әдістемесі. Пунктуацияны меңгерту әдістемесі1

13-тақырып.

Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оны оқыту әдістемесі1

14-тақырып.

Диктант жүргізу. Диктантты жүргізу әдістемесі1

15-тақырып.

Қайталау сабақтары. Жинақтай қайталау. Қазақ тілінен сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


5.1 Қазақ тілін оқытудағы дидактикалық принциптер

5.2 Бағдарламаның ішкі құраушы элементтері

5.3 Жаңа буын оқулықтарынының ерекшеліктері

5.4 Қосымша әдістемелік еңбектер

5.5 Сабаққа қажетті көрнекі құралдар

5.6 Жоспар, оның түрлері

5.7 Дидактикалық ойын түрлері, оны сабақта пайдалану жолдарын ұсыну

5.8 Қазақ тілін оқытуда қолданылатын деңгейлік тапсырмалар

5.9 Тіл дамыту сабағы

5.10 Қызықты грамматика материалдары

5.11 Грамматика

лық талдау тәсілдері5.12 Тест, оның түрлері

5.13 Қазақ тілі кабинетін жасақтау

5.14 Сабақ талдау

5.15 Сабақтан тыс жұмыс жоспары

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте

Дәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

1. Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы. Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы.

1. Қазақ тілін оқыту әдістемесі – жеке ғылым саласы. Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы.

Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Пәнінің жалпы мәселелері, мақсаты мен міндеті, зерттелу жайы

Жазбаша, ауызша

2. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Қазақ тілін оқыт әдістмесі пәнінің психология, педагогика, логика, философия ғылымдармен байланысы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ұстанымдары.2. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Қазақ тілін оқыт әдістмесі пәнінің психология, педагогика, логика, философия ғылымдармен байланысы.

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ұстанымдары.Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің ұстанымдары

Жазбаша, ауызша

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі. Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі. Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау

Дәріс тезисі, слайд

Дидактикалық әдістер және оларды классификациялау

Жазбаша


4. Қазақ тілін оқытудың формалары мен түрлері. Қазақ тілі сабақтары Сабаққа дайындалу және оған қойылатын талаптар. Сабақты ұйымдастыру жолдары.Қазақ тілі оқулығы. Қазақ тілін оқыту бойынша жасалатын оқу-әдістемелік кешен және оның құрылымы.

4. Қазақ тілін оқытудың формалары мен түрлері. Қазақ тілі сабақтары Сабаққа дайындалу және оған қойылатын талаптар. Сабақты ұйымдастыру жолдары.Қазақ тілі оқулығы. Қазақ тілін оқыту бойынша жасалатын оқу-әдістемелік кешен және оның құрылымы.

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


. Қазақ тілін оқыту бойынша жасалатын оқу-әдістемелік кешен және оның құрылымы.

Ауызша

5. Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі

5. Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі кесте слайд түрінде
Ауызша

6. Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі. Фразеологияны оқыту әдістемесі

6. Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесі. Фразеологияны оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Фразеологияны оқыту әдістемесі

Ауызша

7. Сөзжасамды оқыту әдістемесі

7. Сөзжасамды оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

жаттығу жұмысы

Жазбаша8. Грамматиканы оқыту әдістемесі. Морфологияны оқыту әдістемесі

8. Грамматиканы оқыту әдістемесі. Морфологияны оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша


9. Синтаксисті оқыту әдістемесі Сөз тіркесін оқыту әдістемесі

9. Синтаксисті оқыту әдістемесі Сөз тіркесін оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі, кесте-слайд

Сөз тіркесін оқыту әдістемесі

Ауызша

10. Жай сөйлемді оқыту әдістемесі. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі

10. Жай сөйлемді оқыту әдістемесі. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түріндеАуызша

11. Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемсі. Мәтінді оқыту әдістемесі

11. Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемсі. Мәтінді оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


12. Орфографияны оқыту әдістемесі. Пунктуацияны меңгерту әдістемесі

12. Орфографияны оқыту әдістемесі. Пунктуацияны меңгерту әдістемесі

Дәріс тезисі

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


13. Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оны оқыту әдістемесі

13. Тіл дамыту әдістемесі. Тіл мәдениеті және оны оқыту әдістемесі

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Жаттығу жұмыстары
14. Диктант жүргізу. Диктантты жүргізу әдістемесі

14. Диктант жүргізу. Диктантты жүргізу әдістемесі

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


15. Қайталау сабақтары. Жинақтай қайталау. Қазақ тілінен сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар

15. Қайталау сабақтары. Жинақтай қайталау. Қазақ тілінен сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар

Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

1. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974


12

12

100%

2. Ф.Оразбаева. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі, А.,2000


12

12

100%

3. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы:Ана тілі, 1992. – 448 б.

12

12

100%

4 0разбаева Ф.Ш.,Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А.,2005.

12

12

100%

Рахметова Р.С.

Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі. А.,2003
12

12

100%

6 Құлмағамбетова Б.Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған -Ал.:«Мектеп», 1988

12

12

50%

7. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965

12

12

100% 1. ӘДЕБИЕТТЕР


Негізгі әдебиеттер:

1. З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2002

2. З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А., 2001

3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы /Қазақстан жоғары мектебі №1, 2004. 5-20-66.

4. Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988

5. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997

6. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965

7. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002

8. Ш.Сарыбаев. Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері. 1956

9. Қ.Т.Қабиева. Сөйлемдегі сөздердің байланысы жөнінде-Алматы: Анатілі,1985.

10. Ф.Мұсабекова. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері-Алматы:Мектеп,1959

11. К.Ж.Бұзаубакова.Жаңа педагогикалық технология. А.,2004

12. Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова. Қазақ тілін оқыту әдістемесі,А.1999

13. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974

14. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва - 1986.

15. Ф.Оразбаева. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі, А.,2000Қосымша әдебиеттер:

16. М.Махмугов. Современный урок. Москва,1985

17. П.Д.Әлімжанов. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір мәселелері-Алматы,1972

18.3.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А.,2001

19.0ралбаева Н, Жаксылықова К. Орыс тіліндегі мектептерде казақ тілін оқыту әдістемесі -Алматы, 1996.

20.Ильин Е.Н. Тіл табыса білу өнері. Педагогикалық ізденіс. М.,1989.

21.Ә.Ишмұхамедов. Қызықты грамматика.А., 1995

22. Жұбанов Қ «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» А., 1999

23.Құрманова Н.Ж. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері. Алматы-1998.

24.Кәтенбаева Б.,Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.А., 1975.

25.Әлімжанов Д. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының кейбір мәселелері.А., 1972.

26.Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі. А., 2003

27. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. А., 2001.

28. 0разбаева Ф.Ш.,Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А.,2005.

29. Жүнісбек Ә. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А., 1998.

30. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.

31. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.

32. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.,2001.

33. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000

34. Амонашвили Ш.А.,Лысенкова С.Н.,Волвов И.П.,Педагогикалық ізденіс.А.,1989.

35. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва, 1989.

36. Көккөзова М., САбақан. Әдіскер тағылымы. Алматы, 2000.

37. Исабаев Ә.Қазақ тілін оқыту методикасы. Ташкент-2003.

38. Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы-1995.

39..Оразахынова Н «Шеберлік класы» Сатылай комплексті талдау (синтаксис). Алматы-2002.

40. Қазак тілі окулықтары мен бағдарламалары41. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992

42. Аймауытов Ж. Психология, Алматы, 1992
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді