5 в 020500 «Филология» мамандығына арналғанДата09.09.2017
өлшемі32.93 Kb.
#19864

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-28.1.23/02-2015

ПОӘК

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі»пәнінің студентке арналған жұмыс бағдарламасы

______2015 жылғы № басылым
5 В 020500 «Филология»

мамандығына арналған

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2015

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Акманова Ғ.Р.-педагогика ғылымдарының кандитаты.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Қазақ әдебиетінің кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.
2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:


Акманова Ғ.Р. – педагогика ғылымдарының кандидаты


Кафедра: Қазақ әдебиеті кафедрасы

Ақпараттық қатынас: телефон: 8-777-742-22-12

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 215 дәрісхана

Кредит саны: 21.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, практикалық дағдысы қалыптасқан маман даярлау. Соған сай студентттерді әдістеме саласындағы соны өзгерістермен таныстырып, оны тиімді қолданудың жолдарын үйрету; студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту; қазақ тілі жүйесін мектепте қатысымдық-танымдық тұрғыдан талдап көрсету пәннің мазмұнын құрайды.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:


«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсының негізгі мақсаты – кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға дайындау, қажетті кәсіптік теориялық білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды қалыптастыру. Студенттерге қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, практикалық дағдысы қалыптасқан маман даярлау.

1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Студентттерді әдістеме саласындағы соны өзгерістермен таныстырып, оны тиімді қолданудың жолдарын үйрету;

 • Студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту;

 • Қазақ тілі жүйесін мектепте қатысымдық-танымдық тұрғыдан талдап көрсету;

 • Оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу;

 • Қазақ әдебиетін оқытудың теориясы мен әдістемесін ғылыми тұрғыдан зерттеп-тану қабілеттерін дамыту.

1.5 Оқыту нәтижесі:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

Қазақ тілін оқытудың әдістемесі курсы барысында студент

әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білу керек. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің осы кезге дейін жасалған бай мұрасын студенттер танып білуі керек.

Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

Студенттер «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» барысында қазақ әдебиеті мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде қазақ әдебиетін оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ әдебиеті сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- қазақ әдебиетінің жалпы тілдер жүйесіндегі, түркі тілдер жүйесіндегі өзіндік орны мен ерекшелітерін байланыстыра оқыту іскерлігі ;

- қазақ әдебиетінен берілетін ғылыми материалдың эмпириалдық деңгейде қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұласу жолдарын тану мен ұйымдастыра алу іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсын меңгеруі барысында студент әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білуі керек. Қазақ тілінен тәжірибе жасау, оның нәтижелерін сандық және сапалық тұрғыдан талдай білу дағдылары да осы курсты оқу барысында қалыптастыру бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.

1.6 Курстың пререквизиттері:


 • «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсын меңгеру үшін студенттер келесі пәндерді қосымша оқу қажет:

 • Қазақ әдебиеті

 • Балалар әдебиеті

 • Қазіргі қазақ тілі

 • Тіл біліміне кіріспе

 • Тіл дамыту


3.6 Курстың постреквизиті:

-Ежелгі дәуір әдебиеті

-Халық ауыз әдебиеті

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

1 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары
1-модуль. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

2

1- тақырып.

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәні2

2- тақырып.

Әдебиетті оқытудың қысқаша тарихы2

3-тақырып.

Жалпы білім беретін мектептегі әдебиет курсының мазмұны мен құрылысы2

4-тақырып.

Әдебиетті оқытуда базалық білім курсы мен тарихи-әдеби жоспарлау әдістері2

5-тақырып.

Әдебиетті оқыту әдістері2

6- тақырып.

Әдебиет пәнінің мұғалімі.2

7-тақырып.

Оқушылардың көркем шығарманы қабылдау процесіндегі жас ерекшелігі мәселесі2

2-модуль. Оқушылардың дайындық деңгейі

8- тақырып.

Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар.2

9- тақырып.

Көркем шығарманы оқыту.2

10- тақырып.

Көркем туындыны оқыту және талдауға қойылатын талаптар2

11- тақырып.

Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері2

12- тақырып.

Көркем туындыны оқыту және талдау2

13- тақырып.

Әдебиет сабағы2

14- тақырып.

Әдебиет сабағында сыныптан тыс оқу және сыныптан тыс жұмыстар2

15-тақырып.

Мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық практика.2

Тәжірибелік сабақтар
1-модуль. «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

1- тақырып.

Әдебиетті оқыту әдістемесі пәні1

2- тақырып.

Әдебиетті оқыту әдістемесінің қысқаша тарихы1

3-тақырып.

Жалпы білім беретін мектептегі әдебиет курсының мазмұны мен құрылысы1

4-тақырып.

Әдебиетті оқытуда базалық білім курсы мен тарихи-әдеби жоспарлау әдістері1

5- тақырып.

Әдебиетті оқыту әдістері1

6-тақырып.

Әдебиет пәнінің мұғалімі1

7- тақырып.

Оқушылардың көркем шығарманы қабылдау процесіндегі жас ерекшелігі мәселесі1

8- тақырып.

Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар1

9- тақырып.

Көркем шығарманы оқыту1

2-модуль. Оқушылардың дайындық деңгейі

10- тақырып.

Көркем туындыны оқыту және талдауға қойылатын талаптар1

11- тақырып.

Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері1

12- тақырып.

Көркем туындыны оқыту және талдау1

13- тақырып.

Әдебиет сабағы1

14-тақырып.

Әдебиет сабағында сыныптан тыс оқу және сыныптан тыс жұмыстар1

15- тақырып.

Мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық практика1

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» курсы негізінде кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға дайындау, қажетті кәсіптік теориялық білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды қалыптастыру. Студенттерге қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, практикалық дағдысы қалыптасқан маман даярлау Студенттерге қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту; Қазақ тілі жүйесін мектепте қатысымдық-танымдық тұрғыдан талдап көрсету; Оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу; Қазақ әдебиетін оқытудың теориясы мен әдістемесін ғылыми тұрғыдан зерттеп-тану қабілеттерін дамыту.4 КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.

Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студентке дәрістің бір де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.

ОЖСӨЖ мақсаты – әдістеме саласына байланысты зерттеу еңбектерді қарастыру.

ОЖСӨЖ міндеттері келесілерді қарастырады:


Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы, сонымен қатар жеке тілдік тұжырым-ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек маманның жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай жасайды.

Өздік жұмыс сонымен қатар студенттің максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.5 КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар сессияның соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу, бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәнінің ұпайларға бөлінуі

Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4
1-аптадан 8-апта аралығында дәріске қатысу

30
1

Семинар

СӨЖ
2

Семинар

СӨЖ
3

Семинар

СӨЖ4

Семинар

СӨЖ


30

40

5

Семинар

СӨЖ


35

35

6

Семинар

СӨЖ


35

35

7

Межелік бақылау

60
1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

3008-15 апта аралығында дәріске қатысу

30
9

Семинар

СӨЖ
10

Семинар

СӨЖ
11

Семинар

СӨЖ
12

Семинар

СӨЖ


30

40

13

Семинар

СӨЖ


35

35

14

Семинар

СӨЖ


35

35

15

Межелік бақылау

60
8-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

300
Емтихан бойынша қорытынды ұпай

400
Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай

1000


 1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

 1. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. А., Рауан, 1997.

 2. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. А., 2003

 3. Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері. А., 1999.

 4. Мәшһүр Жүсіп К. Көркем сөздің құдіреті (Меатепте қазақ әдебиетін оқыту). Павлодар, 2000.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Бітібаева Қ. Әдебиет сабағының түрлері мен үлгілері. А., 1994.

 2. Қазақ әдебиетін жаңа технологиямен оқытудың кейбір жолдары (методикалық жинақ).

 3. Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының үлгілері. А., 1999.

 4. Мақпыров С. Әдебиеттен шығарма жұмыстары. А., 1981.

 5. Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп, 1979.

 6. Жұмажанова Т.Қ. Әдебиеттен кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері. А., 1995.

 7. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. А., Мектеп, 1993.

 8. Голубков В. Методика преподавания литературы.М.,1962.

 9. Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары.А.,1974.

 10. Құрманбаева Г., Дүйсебаев С.Әдебиет сабағының үлгілері.А., 1999.

 11. Қоңыратбаев Ә.Әдебиетті оқыту методикасы.А., Мектеп,1985.

 12. Жұмажанова Т.Қ.Қазақ әдебиетінен оқу-әдістемелік күнтізбелік жоспары.6-7 сынып.А., 2003.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді