3. Шоғырландыру үдерістері «Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді

Loading...


Дата29.06.2020
өлшемі117.5 Kb.
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 1
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Есеп беруге тиісті сараланымдар, біріктіру талаптары

2. Қаржылық бақылаудың түрлері және қызметтері

3. Шоғырландыру үдерістері

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
----------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 2
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Операциялық бөлім бойынша сандық табалдырықтар

2. ҚР-ның қаржы жүйесі

3. Шоғырландырудағы инвестордың өкілеттілігі мен маңыздытті басқару
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 3
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Операциялық бөлім бойынша ақпаратты ашып көрсету, пайда немесе залал, активтер, міндеттемелер туралы ақпарат

2. Қаржы жүйесінің элементтері

3. Аралық қаржылық есептілігінің нысаны жəне мазмұны
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
----------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 4
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Операциялық бөлімді бағалау және сәйкестендіру

2. Бюджет әдістері

3. Еңбек қызметінің аяқталуына байланысты берілетін сыйақы: белгіленген жарналары бар сыйақы жоспарлары және белгіленген төлемдері бар сыйақы жоспарлары арасындағы айырмашылық

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 5
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық мүліктің бастапқы бағалануы (тану кезіндегі бағалау)

2. Қаржылық бақылау әдістері

3. Еңбек қызметінің аяқталуына байланысты төленетін сыйақы: белгіленген жарналары бар жоспарлар

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
----------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 6
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Инвестициялық мүліктің кейінгі бағалануы (танудан кейінгі бағалау). Есеп саясаты бойынша танудан кейінгі бағалау

2. Ақшаның дамуы

3. Гиперинфляциялық экономика жағдайындағы есептілік«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 7
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық мүлікті әділ құны бойынша есепке алу үлгісін танудан кейінгі бағалауда қолдану

2. Ақша маңызы мен түрлері

3. Қаржылық құралдар негізіндегі төлемдерді тану

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
----------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 8

«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Инвестициялық мүлікті әділ құнды сенімді анықтаудың мүмкін еместігін танудан кейінгі бағалауда қолдану

2. Ақша қызметтері мен ақшаның қажеттілігі

3. Акцияларға негізделген, келісімшарт талаптары ұйымға есеп айырысу тәсілін таңдауды ұсынатын төлемдер операциялары«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 9
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің санатына ауыстыру немесе осы санаттан шығару

2. Ақша айналымы, Ақша агрегаттары

3. Ұзақ мерзімді активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) сатуға арналған немесе иелерге үлестірілуге арналған ретінде жіктеу
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
----------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 10
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ үлгісі және нақты шығындар бойынша ақпаратты ашып көрсету

2. Мемлекеттік және қоғамдық бақылау

3. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің қолданылуы тоқтатылуы тиіс ұзақ мерзімді активтер

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 11
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің әділ үлгісі бойынша ақпаратты ашып көрсету

2. Ақшаның даму тарихы, ақша жүйесінің элементтері

3. Ұзақ мерзімді активтерді (немесе шығаруға арналған топтарды) бағалау

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 12
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Өзіндік құн бойынша есеп моделі бойынша ақпаратты ашып көрсету

2. Қолма-қол есептеулерді ұйымдастыру ұйымдастырудың негіздері

3. Сатуға арналған құнсызданудан болған залалды тану және күшін жою

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 13
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Өкіметтік субсидиялардың қаржылық есептілікте бейнеленуі. Бөлінген өкіметтік субсидиялардың танылуы

2. Қолма - қол емес есептеулер нысаны.

3. Сату жоспарындағы өзгерістер

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 14
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Өкіметтік субсидиялардың қайтарылуы. Ақпараттарды ашып көрсету

2. Қазақстан Республикасының валюталық жүйесі

3. Құрылыс жұмыстарына жасалған келісімшартты біріктіру және бөлу«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 15
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Бизнесті біріктіруді бірегейлендіру

2. Халықаралық несиелік қатынастар.

3. Құрылыс келісім шарттарынан түсетін табыс


«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 16
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Қаржылық құралдардың танылуы мен бағалауы

2. Биржалық қорлар түсінігі және олардың ұйымдық жұмысының принциптері.

3. Құрылыс келісімшарттарының шығындары«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 17
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Қаржы активтерін және қаржы міндеттемелерін есепке алу

2. Пластикті карточкалармен есептеу

3. Құрылыс жұмыстарына жасалған келісімшарт бойынша табыстар мен шығындарды тану

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 18
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Үлестік құралдар мен туынды құралдар

2. Қаржы және қаржы жүйесі.

3. Болжанған залалдарды тану есептік бағалаулардағы өзгерістер

«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 19
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Қаржылық құралдарды үлестік қатысу бойынша есепке алу әдісі

2. Қаржының атқаратын қызметтері

3. Сақтандыру келісім-шарттар бойынша орнықтырылған туынды құралдар және депозиттік құрамды бөлу есебі


«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 20
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Қаржылық құралдарды есепке алу бойынша шоғырландырылған және бөлек қаржы есептілігін жүргізу тәртібі

2. Қаржы жүйесі

3. Сақтандыру келісім-шарттарды тану және бағалау


«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 21
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Инвестициялық мүліктің танылуы. Иеленуші қолданатын мүлік

2. Қаржының қызметтері

3. Сақтандыру келісім-шарттары бойынша болашақ инвестициялық табыс«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 22

«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Еңбек қызметінің аяқталуына байланысты төленетін сыйақы: төлемдері белгіленген жоспалар

2. Қаржының бақылау қызметі

3. Шоғырландырудағы бақылауды бағалау мен инвестиция нысанының мақсаты және құрылымы
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 23
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Ұйымның меншікті акцияларымен есептесуі, шартты өтеу бойынша бағалау міндеттемелері, есептесу тәсілдері

2. Қаржыны басқару

3. Қаржылық құралдар негізіндегі төлемдер бойынша қызмет көрсетулерден алынған операциялар
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 24
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Сатып алынатын ұйымның материалдық емес активтері

2. Қаржы саясаты

3. Сақтандыру келісім-шарттары бойынша міндеттемелердің жеткіліктілігін тексеру


«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 25
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Операциялық бөлім бойынша алдыңғы баяндалған ақпараттарды қайта қарау

2. Қаржыларды басқарудың нақты нысандары мен әдістері

3. Сақтандыру келісім-шарттары бойынша балама есепке алу
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 26
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық мүлікті әділ құнды сенімді анықтаудың мүмкін еместігін танудан кейінгі бағалауда қолдану

2. Кәсіпорын, ұйымдар және мекемелер қаржылары.

3. Аралық қаржылық есептілікке қатысты елеулі оқиғалар мен операциялар
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев


«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 27
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Операциялық бөлімі бар бүкіл ұйым бойынша ақпаратты ашып көрсету

2. Сақтандыру, сақтандыру шарты

3. Ауылшаруашылық қызметі бойынша ақпараттарды ұсыну
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 28
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру
1. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің санатын ауыстыру немесе осы санаттан шығару

2. Сақтандыру ерекшелігін сипаттайтын белгілер, сақтандыру қызметтері

3. Ауылшаруашылық қызметі бойынша ақпараттарды тану және бағалау
«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 29
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Бизнесті біріктіру бойынша ақпараттарды ашып көрсету

2. Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары.

3. Ауылшаруашылық қызметі бойынша пайдалар мен залалдар


«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Бекітемін»

Колледж директоры

____________Ж.Ә. Таңатаров

«____» «______» 2019ж.
Билет № 30
«Қаржылық есеп» пәні бойынша

мемлекеттік емтихан тапсыру

1. Басқа тараптар мен қарым-қатынас

2. Инвестициялар, түрлері

3. Ауыл шаруашылығына бөлінген мемлекеттік субсидиялар«Гуманитарлық және экономикалық пәндер» бірлестігінің отырысында бекітілді.

2019 жылы 5 мамыр №10 хаттамасы
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары: М.Т.Абильдаев

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...