AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымыPdf көрінісі
Дата25.01.2020
өлшемі268.32 Kb.
#22774
Байланысты:
AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы
Абайдын кара создери 20, Документ Microsoft Word, физиканы силлабус, лаборатория-2019-2020, ЫТЖС оқу құралы Егізбаева Ж., Сабақ жоспары, мхэжә прог, Таубай.Б 5.4, Акпараттык техн УМКД, ОБ АДҚП англ , Analysis and selection of CRM systems на конкурс, Дінтану силл, 1-2 саб ХПЗН, балалар әдебиеті сил

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғалымдар кеңесінің тӛрағасы  

КарМТУ ректоры 

Газалиев А.М. 

_____________________2016ж

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 (SYLLABUS) 

 

 

 

AZhK3324  Ақпараттық жүйелер құрылымы пәні 

 

 AZhDB 13 Ақпараттық жүйелер және деректер базалары модулі 

 

5B070400  "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"  мамандығы 

 

Инновациялық технологиялар факультеті  

 

Mik 2208 Микроэлектроника пәні 

 

 

 EZhKN 8  Есептеу жүйелерін құру негіздері модулі 

 

5B070300 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету  

Ақпаратты технологиялар факультеті 

 

 

Ақпараттық-есептеуіш жүйелер кафедрасы  

 

  

 

 2016 

 

  

Алғыс сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) 

әзірленді: Сайманова З.Б аға оқытушы 

.

                                                                                                                                 

 

  

 

Ақпаратты-есептеу жүйелер  кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі_______________Амиров А.Ж. «___»________2016 ж. 

                   (қолы) 

 

  

Инновациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды.  

«____»______________2016 ж. № _______ хаттама  

Тӛрағасы ______________Мустафина Л.М  «____»____________2016 ж. 

(қолы) 


 

 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты

 

 

Аға оқытушы Сайманова З.Б.,   

.

                                                                                             АЕЖ кафедрасы  КарМТУ   (Б.Мира, 56), бас корпусында,   300 аудиториясында 

орналасқан,  байланыс телефон  56-59-35  доб. 1094   

Пәннің еңбек кӛлемділігі  

 

О

қыту түрі

 

Сем

ес

тр 

К

реди

тт

ар са

ны

 ECTS

 

кредит

те

р саны

 

дитт

ар с


аны

 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат-

тар 


саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі


 

контактті сағат саны 

ОСӚЖ 

сағат-


тарының 

саны 


барлық 

сағаттар 

саны 

дәрістер Практика-

лық 


сабақтар 

зертханалық 

жұмыстар 

күн


ді

згі


 15 


15 

30 


60 

60 


60 

180 


КЖ, ТТ 

 

Пәннің сипаттамасы 

 «Ақпараттық жүйелер құрылымы» пәні   кәсіптік пәндер циклы болып табылады 

(таңдау бойынша алынатын компонент).  

Пәннің мақсаты 

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты: терең теориялық білім алу және есептеуіш жүйелер 

мен желілерді ұйымдастыру саласында тәжірибе жинау. Қазіргі заман әдістер және 

компьютерлік жүйелер саласындағы есептеуіш жүйелер мен желілерді ұйымдастыру 

амалдарын оқып білу 

 

Пән міндеттері 

Пәннің міндеті болып табылады: есептеуіш жүйелер мен желілерді 

ұйымдастырудың негізгі әдістері мен амалдарын оқып білу. 

Пәнді оқы барысында студенттер тиіс  көрінісі болуы:   

-  «Ақпараттық  жүйелер  құрылымы»

 

  ұғымдары,  маниторы,  графикалық  адаптері, плоттер, принтер, сканер техникалық құралдары; 

- Дамыған ақпараттық жүйелер негіздері және оның класификациясыбілу: 

-  позициялық санау жүйесін,  

-  бағдарламаларды үзу жүйелерін ұйымдастыру принциптерін,  

-  қарапайым процессордың құрылу принциптерін, 

-  ЭЕМ құрылымының және даму тарихының жалпылама сұрақтарын.  

істей алуы керек: 

-  есептеуіш жүйелер мен желілерді ұйымдастырудың негізгі әдістері,  

-  тұлғасы жайлы. 

практикалық машықтануы керек: 

-  есептеуіш жүйелер мен желілерді ұйымдастыру бойынша жұмысты орындау. 

 

 

  

 

 Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

 

Пәндер Бӛлімдердің атауы (тақырыбтары) 

1 Информатика 

Файлдық жүйе. 

ДК бағдарламалық қамтамассыз ету. 

Компьютерлік желілер. 

 

2 Алгоритмдік тілдерде бағдармалау 

Деректер типі, функциялары мен процедуралары 

3 Бағдарлама технологиясы 

Мәліметтердің негізгі түрлері. 

Бағдарлама алгоритмі. 

Құрылымдармен жұмыс істеу. 

Модульдармен жұмыс жасау. 

Файлдармен жұмыс жасау. 

 

Постреквизиттер 

Ақпараттық    жүйелердің  құрылымы

   

пәнін  зерделе  кезінде  алынған  білімдері  келесі сыбайлас пәндерді оқып үйрену үшін керек:  Мәліметтер базасы,  Компьютерлік модельдеу,  

КЖ сенімділігі, Есептеу жүйесі және желісі, Web-дизайн негіздері.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӚЖ  СӚЖ 

1.  ЭЕМ  құрылымының және даму 

тарихының жалпылама сұрақтары. 

  2.  ЭЕМ-дегі информация ұғымы 

 

  3.   Ақпараттың ЭЕМ-де кӛрсетімі 

  4.  Ішкі жад құрылғыларының 

құрылу принциптері  5.  Машиналық бұйрық  6.  Бағдарламаларды үзу жүйелерін ұйымдастыру принциптері 

7.  Қарапайым процессордың құрылу 

принципі    

8.   МИКРОПРОЦЕССОР мен МИКРО-

ЭЕМ


 

 

9.   ЭЕМ архитектурасының дамуының кейбір сұрақтары 

 

10. 

Персоналды компьютердің 

құрылымын анализдеу.

 

 

11. 


ДК – ның дискілік жүйеастының 

ӛндіргіштілігін анализдеу

 

  

 12. Видеоадаптердің жұмыс тәртібін 

үйрену. 


 

  

 

Барлығы: 15 

15 


30 

60 


60 

 

Практикалық сабақтар тізімі 

1.  Ішкі жад құрылғыларының құрылу принциптері 

2.  Машиналық бұйрық 

3.  Бағдарламаларды үзу жүйелерін ұйымдастыру принциптері 

4.  Қарапайым процессордың құрылу принципі    

5. 


МИКРОПРОЦЕССОР мен МИКРО-ЭЕМ

 

6.  ЭЕМ архитектурасының дамуының кейбір сұрақтары 

7.  Персоналды компьютердің құрылымын анализдеу. 

Зертханалық сабақтар тізімі 

        1. Бағдарламаларды үзу жүйелерін ұйымдастыру принциптері  

2. Қарапайым процессордың құрылу принципі    

       3. 

МИКРОПРОЦЕССОР мен МИКРО-ЭЕМ

 

 4. ДК – ның дискілік жүйеастының ӛндіргіштілігін анализдеу

.

 5. Видеоадаптердің жұмыс тәртібін үйрену. 

 

  

 

 Курстық  жұмыс тақырыбы 

1. Ақпараттық жүйелер құрылымын зерттеу 

 

  

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер  (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл  


ОСӚЖ бен 

дәрістерге 

қатысушылық 

Ереже мен 

процедураны 

сақтау 


[1-8] 

15 контактті 

сағат 

Ағымды 


Әр 

сабақта 


10 

 

Зертханалық 

жұмысты 


тапсыру   №№ 

1-7 


Пән бойынша 

материалдарды 

ұғыну 

Зертханалық 

жұмысты 


орындау үшін 

ӘН 


15 контактті 

сағат 


Ағымды 

3,5,7,9, 

10,12, 

13 


апталард

а 

15 Теориялық 

модуль 1 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды тексеру 

Лекция 


конспекті 

0,5 


контактті 

сағат 


Межелік

 

7- апта 15 

Теориялық 

модуль 2 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды тексеру 

Лекция 

конспекті 0,5 

контактті 

сағат 

Межелік


 

14 апта 


15 

Тематикалық 

ізденісті ӛткізу 

 

Берілген тақырып  

бойынша 


материалдарды 

ұғыну 


[1-8]

 

14 апта Межелік

 

14 апта Курстық жұмыс 

Пән бойынша 

материалдарды 

ұғынуды тексеру 

[1-8]


 

1 контактті 

сағат 

Қорытынд


ы 

Сессия 


барысын

да 


40 

БАРЛЫҒЫ 


 

 

  

 

100  

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы  

1. ДК видеожүйесі.  

2.  Графикалық мәліметтерді енгізу құрылғысы. 

3.  Растрлық  графика. 

4.  Векторлық графиканың  математикалық негізі.  

5.  Фрактальдік  графика.  

6.  Екіӛлшемді ӛзгеріс.  

7.  Проэкцияның классификациясы. 

8.  Векторлар  генерациясы. 

9.   Векторлік  графика. 

10. Расторда аумақты толтыру. 

11. Жолмен толтыру. 

12.Жолдық алгоритмді толтыру заливкасы. 

13. Параметрлік санақ. 

14. Геометрикалық модельдеу. 

15. Кӛрінбейтін бӛліктерді жлю әдістерінің классификациясы. 

16. Сызықтарды жою. 

17. Компьютерлік графикада түсті кӛрсету моделі. 

18. ДК құрылғылары 

19. Кластерлер 

20. Чипсеттер 

Саясат және процедуралар 

«Ақпараттық  жүйелер  құрылымы»    пәнің  оқу  барысында  келесі  ережелерді  сақтаған 

жӛн: 

1 Сабаққа кешікпеу. 2  Сабақты  себепсіз  босатпау,  егер  ауырып  қалған  жағдайда,  анықтама  қағазын  кӛрсету, 

басқа жағдайда түсіндірме хатты жазу.  

3 Студенттердің міндетті – барлық пәндерге қатысу. 

4 Оқу барысында күнтізбелік графикасына сай бақылаудық барлық түрін тапсыру. 

5  Оқытушы  белгілеген  уақытта  жіберілген  практикалық  және  тәжірибелік  сабақтарды 

тапсыру.  

 

 


 Әдебиеттер тізімі     Негізгі әдебиеттер тізімі 

   Негізгі әдебиеттер тізімі

 

1. 


ЛАРИОНОВ  А.М.,  МАЙОРОВ  С.А.,  НОВИКОВ  Г.И.  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ. – Л.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1987. 

2. 

КАГАН Б.М. ЭВМ И СИСТЕМЫ. – М.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1985. 3. 

МАЙОРОВ 


С.А., 

НОВИКОВ 


Г.И. 

СТРУКТУРА 

ЭВМ. 

– 

Л.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1979. 

4. 


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  МАШИНЫ,  СИСТЕМЫ  И  СЕТИ.  ПОД  РЕД. 

/ПЯТИБРАТОВА А.П. – М.: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 1991. 

5. 

МАЙОРОВ 


С.А. 

И 

ДР. ВВЕДЕНИЕ 

В 

МИКРО-ЭВМ. – 

Л.: 


МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1988. 

6. 


ЛАРИОНОВ  А.М.,  ГОРНЕЦ  Н.Н.  ПЕРИФЕРИЙНЫЕ  УСТРОЙСТВА  В 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. – М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1991. 

7. 

САВЕЛЬЕВ  А.Я.  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ  И  ЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ. – М.: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 1980. 

8. 


МЯЧЕВ  А.А.  И  ДР.  ИНТЕРФЕЙСЫ  СИСТЕМ  ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ. 

СПРАВОЧНИК. – М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1989. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1. 


БОРЗЕНКО А.Е. IBM PC: УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ. – М.: 

1997. 


2. 

РУСАК 


И.М., 

ЛУГОВСКИЙ 

В.П. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ. – МИНСК: ВШ, 1996. 

3. 

ФРОЛОВ 


А.В., 

ФРОЛОВ 


Г.В. 

АППАРАТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1997. 

4. 

М.  ГУК.  ПРОЦЕССОРЫ  INTEL  ОТ  8086  ДО  PENTIUM  II.  АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРФЕЙС, ПРОГРАММИРОВАНИЕ. – СПБ: ПИТЕР, 1997. 

5. 


ЛЮ  Ю.,  ГИБСОН  Г.  МИКРОПРОЦЕССОРЫ  СЕМЕЙСТВА  8086/  8088. 

АРХИТЕКТУРА, 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ. – М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1987. 

6. 


М.  ГУК.  АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА  IBM  PC.  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.  –  СПБ: 

ПИТЕР, 1999. 

7. 

КОРНЕЕВ  В.В.,  КИСЕЛЕВ  А.В.  СОВРЕМЕННЫЕ  МИКРОПРОЦЕССОРЫ.  – М.: НОЛИДЖ, 1998. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 (SYLLABUS) 

 

 AZhK3324  Ақпараттық жүйелер құрылымы пәні 

 

  

AZhDB 13 Ақпараттық жүйелер және деректер базалары модулі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Гос.изд.лиц. № 50 от 31.03.2004. Подписано к печати ______2014г.    Формат 60×90 /16   Тираж ____ экз. 

Объем ______ уч. изд. л.  Заказ № ________________  Цена договорная 

____________________________________________________________________ 

100027. Издательство КарГТУ, Караганда, Бульвар Мира, 56 
Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру