2019ж. «Этнопедагогика» пәні бойынша ОҚУ Әдістемелік кешені

Loading...


бет1/9
Дата25.03.2020
өлшемі0.65 Mb.
түріСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Педагогика және психология кафедрасы


БЕКІТЕМІН

«______» _______2019ж.

«Этнопедагогика» пәні бойынша

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010300 «Педагогика және психология», 5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі»

мамандықтарына арналған

«Этнопедагогика» пәні бойынша этнопедагогика пәнінің негізгі бөлімдері оқу жоспарына және оқыту формасына сәйкес құрастырылған. Осы мамандықтар үшін аса қажетті де қызықты бөлімдеріне баса назар аударылған. Оқу әдістемелік кешен студенттерге этнопедагогика жөнінде алғашқы білімдерді алуға көмектеседі. Оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны білім беру мамандықтары бойынша ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасалынған.«Этнопедагогика» пәні бойынша 5В010300 «Педагогика және психология», 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтары студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен

1.1 Оқытушы туралы мәлімет:

1.2 Пән туралы мәліметтер:

Этнопедагогика

Несие – 3
Оқу жоспарының көшірмесі- күндізгі оқыту нысаны бойыншаОқу түрі

Оқу мерзімі

курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылу формаы

күндізгі

4

2

3

3

30

30

15

15

90

емтихан

Оқу жоспарының көшірмесі– қашықтықтан оқыту формасы

Оқу түрі

Оқу мерзімі

курс

Семестр

Кредит

Дәрістер

Желілік семиран сабақтары (лаборат.)

Желілік СОӨЖ

Желілік СӨЖ

Барлығы

Бақылу формаы

Байланыс

дәрістер


Желілік дәрістер

Қашықтық.

3

2

3

3

4

5

9

9

63

90

экзамен


1.3 Пререквизиттері (бұл курстың басталуына дейін зерттеп оқуды қажет ететін пәндер)- философия, педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогика.
1.4 Постреквизиттері: арнайы пәндерді оқыту әдістемелері, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
1.5 Пәннің қысқаша мазмұны:

“Этнопедагогика” курсының студенттерді болашақ мұғалдімдер ретінде дайындау жүйесінде алатын ерекше орны бар.Пәннің қысқаша мазмұны: Этнопедагогика курсы болашақ маманды тәрбие жүйесіндегі этникалық өзгешеліктері мен ұлттық даралық жайлы біліммен қаруландырады. Көп ғасырлық тәрбие әрекеті нәтижесінде жинақталған педагогикалық байлықты практикада қолдана алу дағдысын игеруді көздейді.

Силлабус лекциялардан басқа, семинарлық сабақтардан, студенттердің оқытушымен өз бетімен атқаратын және өз бетімен жұмыстарын қоса ескереді.

«Этнопедагогика» курсы емтихан тапсырумен аяқталады.

Оқыту максаты: өз халқының дәстүрі мен мәдениетіне, тіліне, тарихына сүйіспеншілігін, азаматтық жауапкершілігін, ұлттық сана-сезімін қалыптастыру;

Курстың міндеттері:

Оқыту міндеттері: • өз халқының салт-дәстүрлеріне, дініне, тарихына, мәдениетіне, тіліне деген құндылық қатынастарын қалыптастыру;

 • өз халқының басынан өткен тарихи-батырлық оқиғаларға эмоционалдық тұрғыдан әсерленушілік қабілеттерін қалыптастыру;

 • халық шығармашылығы арқылы (декоративті-қолданбалы, музыкалық, поэтикалық) шағармашылыққа баулу;

 • әр түрлі ұлт өкілдерінен құралған студенттердің этномәдени тілектерін қанағаттандыру үшін жағдайлар туғызу;

 • әртүрлі кезеңдер мен әр түрлі халықтардың рухани құндылықтарын тану негізінде студенттер бойында патриотизм сезімі мен ұлтаралық қатынастар мәдениетін қалыптастыру;
  1. Оқыту нәтижелері

Пәндік құзыреттіліктерге:

 • адам туралы ғылымдар жүйесіндегі этнопедагогиканың алатын орны туралы білу;

 • этникалық дүниетанымды қалыптастырудағы халықтық білімдердің мәні мен олардың ролі туралы білу;

 • этникалық тәрбиені ұйымдастырудағы этноәлеуметтік-жетекші әдістің мәні туралы білу;

 • этникалық тәрбиенің құралдары ретінде дәстүрлердің, салттардың, салт-жоралардың, ырымдардың, ережелер мен табулардың тәрбиелік ерекшеліктері туралы білу;

 • адамның жасына және жеке басының ерекшеліктеріне байланысты дамуы туралы білу;

 • этнопедагогикада адамның біртұтас биоәлеуметтік жүйе ретінде қарастырылуы туралы білу;

 • «Этнос субьектісі» ұғымының мәнін терең түсінуі;

 • өз халқының және олармен бірге тұратын басқа халықтардың ұлттық мерекелерін, этикетін, ережелері мен нормаларын, салттарын, дәстүрлерін, мәдениетін, философиясын, тарихын, тілін кеңінен құрметтеу және білу.

Пәннен тыс құзыреттіліктерге:

 • таным теориясы;

 • тұлға теориясы;

 • іс-әрекет теориясы;

 • білім беру саласындағы басты тұжырымдамалық құжаттар мен нормативті ережелерді білу;

 • білім беруді кәсіби іс-әрекеттің жүйесі және құзыретті маманды қалыптастырудың нәтижесі ретінде білуі.

Осы курсты оқыған студенттер келесідегідей дағдыларды меңгеруі тиіс:

 • қазіргі заманның жастарын тәрбиелеуде өз халқының прогрессивті тәрбиелік дәстүрлері мен салттарын шығармашылықпен пайдалануға;

 • өз мүмкіндіктерін этноәлеуметтік рольдердің (өзіндік «Мен» өрісінде отбасы, ата-анамен қарым-қатынаста, кәсіби - мамандық және азаматтық-саяси сферада) мәнін терең ұғынып, түсінуі, толерантты болуға бағытталуы;

 • халықтық білімдердің (халықтық астрономияның, халықтық күнтізбенің т.б.) мәнін түсіндіру, тәрбиелеу әсінде пайдалана білу;

 • ұлттық және салттық тағамдарды даярлай білу, ұлттық аспаптарда ойнай білу; әндерді орындай білу т.б.

Студент циклді оқу кезінде келесілерді орындау керек:

 1. Жоғары мектеп студенттеріне арналған негізгі оқу әдістемелік әдебиеттерді пайдаланып, қажетті материалдарды меңгеру;

 2. Ғылыми теоретикалық және жазба басылымдарын зерделеу, жалпы ақпараттық құралдар (ЖАҚ);

 3. Бақылау жұмыстар, тест көмегімен алған білімдерін тексеру;

 4. Оқылып отырған курс бойынша жазылған рефераттар процессі арқылы алған білімдерін тереңдету және бекіту.

Сабаққа қатысу міндетті болу керек. Сабақты босату оны оқу-әдістемелік кешенде көрсетілгендей толық көлемде өтеледі. Себепсіз курстың үштен бір бөлігінен артық босату курстан босатылуға әкеліп соғады.

Студент сабаққа кешікпеуі керек, өзінің ұялы байланыс телефонын сөндіріп тастап, оқу процесіне белсенді түрде қатысып отыруы керек.1.7 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

Жұмыс түрлері

Тапсырма мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын

әдебиеттер тізіміне сілтемеОрындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Баллы

Есеп беру түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Пәннің оқу-әдістемелік кешенімен жұмыс

Білімді жүйелеу

СОӨЖ тақыры-бына сәйкес


1 апта

жазбаша

3

конспект

1-апта

2

Пән бойын-ша библио-графия лық тізім жасау

Негізгі әдебиеттердің мазмұнынаталдау

СОӨЖ

тақыры-бына сәйкес
1 апта

жазбаша

7

аннотация

2-апта

3

Ғылыми

хабарламаЗерттеу іс-әрекетін қалыптас-тыру

СОӨЖ

тақыры-бына сәйкес
2 апта

жазбаша

7

реферат

3, 10, 13 апта

4

СӨЖ тапсыр-масын орындау

Талдау және таным қабілетін дамыту

СОӨЖ тақыры-бына сәйкес

СОӨЖ кестесіне сәйкес

Ауызша

жазбаша


2

Тапсырмалар жинағы

4, 11, 14 апта

5

Жазбаша түрде аралық бақылау

Кәсіби білімін шыңдау

1 жұмыс -1-4 тақырып

2 жұмыс - 5-7 тақырып бойын-ша.СОӨЖ № 4

СОӨЖ


№ 7


Ауызша

жазбаша


5

Бақылау жұмысы

1-8

9-16 апта
1.8 Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Алматы: Жеті жарғы, 1999. -96 б.

2. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы./ «Егемен Қазақстан» , 2007 .- 15 тамыз

3. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегисы Алматы, 1998 .

4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы / Орталық Қазақстан, 2004.-21 қазан.

5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы /Егемен Қазақстан, 2010.- 5 желтоқсан6. Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының тұжырымдамасы, Алматы: Казақстан, 1996.

 1. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы /Егемен Қазақстан, 2003.- 26 желтоқсан.

 2. Қазақстан Республикасы этномәдени білім беру тұжырымдамасы /«Егемен Қазақстан», 1996.- 7 тамыз

 3. Айдаров Г. Орхон ескерткіштерінің тексті. Алматы. Ғылым., 1990

 4. Антология педагогической мысли Казахстана. / Сост. К. Жарикбаев, С. Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – 512 с.

 5. А.Байтұрсынов. Ақжол: өлеңдер мен тәржімелер, публ.мақалдар және әдеби зерттеу / Құрастырған Р.Нұрғалиев. Алматы: Жалын, 1991. – 464 б.

 6. Алтынсарин И. // Собр. соч.: В 3 т. Алма-Ата, 1976. Т. 2. – 289 с.

 7. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы. – Алматы: Қайнар, 1995. – 237 б.

 8. Афанасьев В.Ф. Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дальнего Востока. - Якутск, 1979. – 128 с.

 9. Ахметова З. Кәусар бұлақ. - Алматы, 1993. – 32 б.

 10. Әбiлова З. Этнопедагогика: оқу құралы. Алматы: Қазақ Әлем Тiлдер Университетi, 1997. – 230 б.

 11. Балтабаев М.Х. Педагогическая культурология. – Алматы: РИК КАО им.И.Алтынсарина, 2000. – 268 с.

 12. Битинас Б. Структура процесса воспитания (методологический аспект). - Каунас: Швиеса, 1984. – 190 с.

 13. Виноградов Г.С. Народная педагогика. - Иркутстк, 1926. – 293 с.

 14. Воспитательная система школы. Проблемы и поиски. / Сост. Н.Л. Селиванова. - М.: Знание, 1989. – 80 с.

 15. Воспитательная система школы: проблемы управления. // Очерки прагматической теории / Под ред. В..А. Караковского, Л.И.Новиковой. // Библиотека журнала “Директор школы». – 1997. - № 6.

 16. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1990.

 17. В.С.Безрукова. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. – Екатеринбург: «Деловая книга», 1996. – 300 с.

 18. Ғаббасов С. Iзгiлiк әлiппесi. - Алматы, 1991. – 186 б.

 19. Голубев Н.К., Битинас Б.Л. Введение в диагностику воспитания. - М.: Педагогика, 1989. – 39 с.

 20. Гончаров И. Новая школа России: какой ей быть // Воспитание школьников. – 1997. - № 2. – С. 36-42.

 21. Государственный стандарт среднего образования РК. – Алматы: РИК КАО им. И.Алтынсарина, 1998.

 22. Данилюк А.Я. Понятие и понимание русской национальной школы // Педагогика. - 1997. -№ 1. – С. 38-40.

 23. Днепров Э.Д. Образовательная реформа и национальная школа. // Национальная школа: состояние, проблемы, перспектива / Под ред. М. Н. Кузьмина. – М.: ИНПО, 1995. С. 34-40.

 24. Жұкеш Қ. Ұлттық психологияның сипаты: Көмекшi құрал. – Алматы: Республикалық баспа кабинетi, 1993. – 196 б.

 25. Жұмабаев М. Таңдамалы. - Алматы: Ана тiлi, 1992. – 106 б.

 26. Жарықбаев Қ.Б., Наурызбаев Ж. Қазақтың ұлттық тәлім – тәрбие атауларының түсіндірме сөздігі. Алматы., 1993

 27. Кәмәлашұлы Б. Қазақ халқының туыс-туғандық жүйесі, ұрпақ өсіру, тәрбиелеу дәстүрі, үйлену ғұрыптары. Алматы., 2005

 28. Кәмәлашұлы Б. Қазақ халқының дәстүрлі той мереке, сауық-сайран, ұлттық ойындар тамашалары. Алматы., 2005

 29. Калиев С. XV-XIX ғғ Ақын-жыраулар поэзиясындағы педагогикалық ойлар. Алматы., 1990

 30. Калиев С. Қазақ этнопедагогикасынан теориялық негіздері мен тарихы. Алматы., 2003

 31. Қалиев С., Молдабеков Ж., Иманбекова Б. Этнопедагогика. Астана: Фолиант, 2007. – 82,83,245.

 32. Караковский В. А. Воспитательная система школы: проблемы управления. - М., 1997. – 260 с.

 33. Каракузова Ж.К., Хасенов М.Ш. Космос казахской культуры. –Алматы: Евразия, 1993. – 80 с.

 34. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт, дәстүрлерi мен әдет-ғұрыптары. - Алматы: Ана тiлi, 1994. – 82 б.

 35. Қожабекұлы Б. Бабырнама. – Алматы: Ататек, 1993. – 273 б.

 36. Қожахметова К.Ж. Қазақ халық шығармашылығын отбасында пайдалану. – Алматы: ИПК Алатау, 1997. – 36 б.

 37. Қожахметова К.Ж. Халықтық педагогиканы зерттеудiң кейбiр ғылыми және теориялық мәселелерi. - Алматы, 1993.- 17 б.

 38. Кожахметова К.Ж., Сырымбетова Л.С. Программа опытно-педагогической работы казахской женской гимназии г. Екибастуз // Информационно-методический вестник РИПК СО «Менеджмент в образовании». - 1998. - №2. - С.15-21.

 39. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. – 316 с.

 40. Казахская этнопедагогика / Сост. С. Калиев. - Алматы, 1996. – 22 с.

 41. Кожахметова К.Ж. Мектептiн ұлттық тәрбие жүйесi: теория және практика. - Алматы, 1997. – 142 б.

 42. Кожахметова К.Ж., Юнусова, М. С. Научно-методические основы поликультурного образования и организации деятельности воскресных школ Республики Казахстан.- Алматы: ТОО "Полиграфия-сервис и К", 2005

 43. Койшибаев Б. А. Педагогический мониторинг комплексного образования (тезаурус и модели). - Алматы, 1998 – 2007 с.

 44. Концепция воспитания детей школьного и дошкольного возраста РК, 1995. – 28 с.

 45. Концепция общего среднего образования: Ин-т философии НАН РК. - Алматы, 1995. – 48 с.

 46. Концепция развития среднего образования РК, 1997.

 47. Қорқыт Ата. Оғыздардың батырлар эпосы: Аударған Ә.Дербiсалин. – Алматы: Қазақстан, 1993. – 38 б.

 48. Кузьмин М.Н. Концепция национальной школы // Национальная школа: состояние, проблемы, перспектива / Под ред. М. Н. Кузьмина. – М.: ИНПО, 1995. С. 3-14.

 49. Құралұлы А. Салт-дәстүрге, тарихқа, дінге байланысты терминдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі. Алматы., 2006

 50. Лийметс Х. Й. Взаимодействие коллектива и личности. - Таллин, 1982. – 75 с.

 51. Мануйлов Ю.С. Аксиоматика средового подхода к воспитанию (опыт построения) // Методология, теория и практика воспитательных систем / Под ред. Новиковой Л. И. - М.: НИИ теории образования и педагогики РАО, 1996. С. 47-58.

 52. Молдашбаева С. Ұлттық тәрбие - ұрпаққа үлгi. // Мұғалiмдер мамандығын көтеру жүйесiн жетiлдiрудiң келелi мәселелерi мен жолдары жөнiндегi халықаралық ғылыми-практикалық конф. 1994. - Алматы, 1994. Б. 115-117.

 53. Мұсiрепов Ғ. Қазақ әйелi. – Алматы: Жалын, 1982.

 54. Наурызбай Ж. Ж. Этнокультурное образование. – Алматы: Ғылым, 1997. – 69 с.
 55. Нурланова К. Мир и человек. - Алматы, 1994. – 48 с.

 56. Нурланова К. Эстетика художественной культуры казахского народа. - Алматы, 1993. – 176 с.

 57. Парфенов В.А., Туманова Л.А. О традициях казахского народа 1824-1917г.г. - Алма-Ата, 1992. – 64 с.

 58. Подставко Г.А. Концепция воспитательной работы. // Классный руководитель.- 1999. - № 1. – С. 12-18.

 59. Подласый И.П. Педагогика. - М.: Просвещение: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.

 60. Рерих Н. О вечном. Книга о воспитании. - М.: Политиздат, 1991. – 131 с.

 61. Сарсекеев Б.С. Кочевники Степи. - Акмола, 1997. – 48 с.

 62. Сейдiмбек А. Қазақ әлемi. – Алматы: Санат, 1997. – 464 б.

 63. Сидоркин А. М. К вопросу о развитии понятия воспитательная система школы. // Методология, теория и практика воспитательных систем / Под ред. Новиковой Л. И. - М.: НИИ теории образования и педагогики РАО, 1996. С. 35-47.

 64. Степанов Е.Н. Воспитательная система сельской школы // Классный руководитель. – 1998. - № 1. С. 35-42.

 65. Сырымбетова Л.С. Модель казахской женской гимназии. - Алматы, 1998. – 44 с.

 66. Сырымбетова Л.С. Отбасында қазақ қыздарын тәрбиелеудегi ерекшелiктер // Проблемы и пути совершенствования системы повышения квалификации учителей: Тез. докл. Международной научно-практической конф. 1994. – Алматы, 1994. С. 121-123.

 67. Теория и практика воспитательных систем. / Ред.кол. Л.И.Новиковой: В 2-х кн. - М.: ИТП и МИО РАО, 1993.

 68. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы. Алматы: Санат, 2001. – 13,14,17,28.

 69. Табылды Ә. Қазақ этнопедагогикасы және оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2004. – 7,9,11,13,19.

 70. Табылды Ә. Қазақ этнопедагогикасын оқыту әдістемесі әдістемелік оқу құралы. Алматы: ҚазНУ баспасы, 2011.

 71. Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. Концепция этнопедагогического образования студентов высшей школы. – Алматы: «Өнер», 1998. – 20 с.

 72. Управление развитием школы: Пособие для руководителей образовательных учреждений. / Под ред. М. М. Поташника и В. С. Лазарева. - М.: Новая школа, 1995. – 464 с.

 73. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании / Пед.соч.: в 6 Т. / Сост. С. Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1988. Т. 2. - 527 с.

 74. Ұзақбаева С.А. Тамыры терең тәрбие. – Алматы: Бiлiм, 1995. - 232 б.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Абильдина С.Қ. Қазақстанда оқушыларға этномәдени білім берудің қалыптасуы мен дамуы /Ғылыми басылым. – Алматы: «Әрекет – принт». 2011.- 349 б.

 2. Абенбаев С. Оқушы жастарға эстетикалық тәрбие беруді жетілдіру. – А., 1992.

 3. Абилова З. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру. – А.,1996.

 4. Айтмамбетова Б. Қазақ педагогикалық энциклопедия сөздігі. / РБК. Алматы, 1995.

 5. Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері. Алматы, 1991.

 6. Алмаханова Х. Жас өспірімдерге эстетикалық тәрбие беру /Методикалық нұсқау/. – А., 1990.

 7. Алтынсарин Ы. Таңдамалы педагогикалық шығармалары. – А., 1995.

 8. Ахметова З. «Кәусар бұлақ» бағдарламасы. – А., 1994.

 9. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М.1998.

 10. Қоянбаев Ж. Семья және балалар мен жеткіншектерді тәрбиелеу. –А., 1990.

 11. Макаренко А.С. Тандамалы шығармалары. Ұстаздық дастан. –А., 1985.

 12. Макаренко А.С. Ата-аналар кітабы. –А., 1985.

 13. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Ой, ақыл, адамгершілік. –А., 1994.

 14. Сабыров Т. Жастарды тәрбиелеудегі коллективтің ықпалы. –А., 1988.


Мерзімдік әдебиеттер (басылымдар):

 1. Қожахметова К.Ж. Қазақ этнопедагогикасы және оның этнопедагогикалық білім беру жүйесіндегі рөлі// Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика – 2005.- №2.- Б.10.

 2. Этномәдени білім беру тұжырымдамасы // Егемен Қазақстан. 07 тамыз1996жыл.

3. Сайдахметов Б.С. Дәстүр – ұлттық тәрбиенің өзегі // Вестник АГУ им.Абая.Серия педагогические науки. –Алматы, 2004.-№2 (6). -15-18-б.

4. Сайдахметов Б.С.Ата дәстүрің – асыл қазынаң // Бастауыш мектеп. Алматы,2007. -№12. -29-32-б.

5. Төребаева Қ., Бахтиярова Г.Р. Этномәдени білім беру үрдісіндегі ұлттық дәстүрлі мәдениет //Қазіргі заманғы маңызды мәселелер. Халықаралық ғылыми журнал. «Педагогика» сериясы. – Қарағанды, 2010. – Б. 5-11
Электронды оқулықтар мен оқу құралдары:

1. Сайдахметов Б.С. Қазақ халық дәстүрлері. Бастауыш білім беру саты оқушыларына арналған электрондық оқу құралы. – Алматы, 2008

2. Сарбасова К.А., Д.С. Ешмұратова., Т.М.Абишева Халықтық таным әліппесі. - Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу куәлігі. - №289, 02.07.2008 ж.


 1. http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/index.htm - Исследования социализации (теории)

 2. http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=99 - Этнопедагогика как социокультурный феномен (статья)

 3. http://www.iea.ras.ru/cgi-bin/depat/reports.cgi?id=1309011537 - Институт этнологии и антропологии РАН

 4. http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm - Этнографичекская электронная энциклопедия

 5. http://dob.1september.ru/2002/20/1.htm - Специальный выпуск "Этнопедагогика" в приложении к газете "Первое сентября" "Дошкольное образование"

 6. http://www.informika.ru/windows/magaz/pedagog/pedagog_5/a14.html- Использование антропотехник в рамках этнопедагогического подхода

 7. http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn18(1)/n18_06.htm - Элементы этнопедагогики в современном образовании


1.9 Бағалау бойынша ақпарат студенттердің білімін бағалаудың рейтингтік шкаласынан тұрады.

1. Ағымдағы бақылау

АғБ - ағымдағы бақылау

АғБ = Д*0,1+ПС*0,4+СОӨЖ(МОӨЖ)*0,2+СӨЖ(МӨЖ)*0,3

Д – дәріс

ПС – практикалық сабақтар

СОӨЖ – студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы

2. Аралық бақылаукүндізгі бөлімде оқушылармен – 2 рет (7 және 14 апталарда). Мақсаты-оқу материалының белгілі бір бөлігін меңгеру деңгейін анықтау. Әрбір межелік бақылауды өткізу түрін оқытушы өзі анықтайды.

АБ1(2) - бірінші (екінші)аралық бақылау рейтингі

АБ1(2) = (АғБ+АБ)/2,

мұндағы


АғБ–ағымдағы бақылау

АБ–оқу процессіне сәйкес өткзілетін аралық бақылау
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...